SHERPA STANDART TEKLİF
FORMATI
Hazırlayan:
Yakup Bayrak
SHERPA
[email protected]
1 / 10
1. ÖNEMLİ BİLGİ
Bu belgenin tamamını okumanızı rica ediyoruz. Eğer okumazsanız;
1. Bu belgenin resmiyet taşıyan bir doküman olmadığını düşüneceksiniz, oysa ki bir hayli resmi bir
doküman...
2. SHERPA'nın çözümünün mülkiyetinin, teklif onaylanana henüz size ait olmadığını bilemeyeceksiniz.
3. Direkt bütçeye giderek, çözümden fiyat-performans karşılaştırması yapmaksızın, fiyattan çözümperformans karşılaştırması yapacak ve yanlış bir değerlendirmede bulunacaksınız.
4. Ne kadar detay delisi ve işini seven insanlar olduğumuzu bilemeyeceksiniz.
5. Özetle, farkımızı tam olarak anlayamacaksınız.
SHERPA Servislerinin Ücretlendirme Politikası hakkında
SHERPA bağımsız ve sermayesini öz kaynaklarından alan bir stüdyodur. Gerek proje sahibinin haklarını,
gerekse kendi iş kalite standartlarını koruyacak bir ödeme sistemiyle hareket eder. Her proje, teklif
onayında ve prodüksiyon çıktılarının proje sahibi tarafından onaylanmalarını müteakiben, ara faturalarla
parçalı finansman sistemiyle bütçelendirilir.
"SHERPA'nın, proje sahibi firmalarca, butik hizmet sağlayan bir otel olarak görülmesini bekleriz. Oda
sayımız (=kapasite), servis kalitemiz ve müşteri memnuniyet oranımız (=referans projeler & firmalar)
ve oda tipleri, havuz, özel plaj, B&F-Yarım-Tam Pansiyon gibi konaklama seçenekleri ile (=SHERPA
sunumundaki servis ve ürünleri) bu anoloji tam anlamıyla kendi sağlamasını yapabiliyor. Bu otel dolu
da olsa boş da olsa sabit & operasyonel giderleri belli olan bir işletme. Buradan tümevarırsak, biz aynı
örnekteki otel gibi, proje sahiplerine aslında kapasitemizi kiralıyoruz. Turizm sektöründeki no-show gibi
bir "teklif onayında peşinat" kuralımız var. Bu kapasiteyi rezerve edip, sonra kullanmaktan vazgeçerseniz,
işletmenin fırsat maliyetini karşılıyor. Konaklama tamamlanınca (=SHERPA projelerindeki köşe taşı) fatura
kesiliyor ve ödeme talep ediliyor."
Gizlilik, Fikri Mülkiyet ve Sorumluluklar hakkında
İşbu belge, aksi belirtilmedikçe (SHERPA) DAM Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin fikri mülkiyetindedir. DAM Bilgi
Teknolojileri A.Ş.’nin yazılı izni olmadan bu belgenin tümü ya da bir kısmı, kopyalanamaz, çoğaltılamaz,
elektronik ya da basılı şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. Teklifin içeriğindeki her türlü faaliyet yine DAM
Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir.
Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır. İşbu belge olduğu gibidir ve mevcut olduğu şekilde sağlanmaktadır.
Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeme, mülkiyet, satılabilirlik ve özel bir amaca uygunluk
kapsamına giren garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde açık ve zimni hiçbir garanti
verilmemektedir.
Hiçbir koşul altında DAM Bilgi Teknolojileri A.Ş önceden bu gibi zararların doğma olasılığı belirtilmiş olsa
bile işbu belge içinde sunulan veya aracılığıyla ulaşılan bilgilerin kullanımından veya onlara güvenilmesinden
kaynaklanan, her türlü doğrudan, özel, tesadüfi, cezai müeyyide gerektiren, dolaylı olarak veya bu fiilin
sonuçlarından kaynaklanan zararlar, kar vey gelir kayıpları veya değiştirilen malların maliyeti nedeniyle her
hangi bir kişiye karşı sorumlu tutulamaz.
Bu belgeyi okuduğunuzda, bu hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve onlara bağlı kalacağınızı kabul
etmiş olmaktasınız.
2 / 10
2. TARAFLAR
DAM Bilgi Teknolojileri A.Ş. (SHERPA)
Bağdat Caddesi Çatırlı Apt. 167/B Kat:4 Daire:7 Selamiçeşme Kadıköy İstanbul
Firmanın Ticari Ünvanı (Teklif içerisindeki kısaltması)
Firmanın resmi ofis adresi
3 / 10
3. SHERPA İLE ÇALIŞMAK
SHERPA Hakkında
SHERPA, 350'yi aşkın dijital projenin strateji geliştirme, kullanıcı deneyimi yaratımı, tasarımı ve yazılım
geliştirme sürecinde aktif rol almış 10 kişilik bir tasarım stüdyosudur. DAM Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin
çatısı altında 2013 Haziran'dan bugüne ulusal ve uluslararası birçok markaya dijital platformlardan
yaratıcı iletişim çözümleri sunmaktadır. (SHERPA'nın hikayesini anlatan sunumu incelemek isterseniz,
lütfen şu bağlantıyı ziyaret ediniz.)
Dijital iletişim stratejileri geliştirme, kullanıcı deneyimi yaratımı, kullanıcı araştırmaları & testleri yürütme,
bilgi mimarisi yaratımı, içerik stratejisi yaratımı, görsel ve interaktif tasarım ile HTML yazılım geliştirme
SHERPA'nın markalar, tekno-girişimler ve çevrimiçi katma değerli servis platformu sahibi firmalar için
sağladığı servislerden bazılarıdır.
SHERPA servisleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kurumsal siteler & kampanya siteleri
portallar & intranetler
sosyal medya uygulamaları
akıllı telefon ve tablet uygulamaları
entegre pazarlama kampanyaları
(Powerpoint & Keynote) sunum yaratımları
çevrimiçi marka kimlik kılavuzları
kullanıcı deneyimi şemaları yaratımları
data görselleştirme tasarımları
dijital iletişim kanalları için strateji geliştirme
kullanıcı deneyimi analizi gibi ürünlerde hayat bulmaktadır.
SHERPA Çalışma Sistemi
SHERPA, iş yönetim süreçlerinde kendi geliştirdiği SHERPATH isimli proje yönetim methodolojisini kullanır.
SHERPA ekibi SHERPATH uyarınca;
• Hizmet sağladığı firmalarla birlikte çalışırken internet endüstrisince kabul görmüş bazı çevrimiçi
yazılımlar kullanarak, projelere ayrılacak zamanın bürokrasiye takılmasını engeller.
• Teklif Yönetim Platformu olarak da Niftyquoter'ı, Proje Yönetim Yazılımı olarak TeamworkPM'i kullanır.
Proje Zaman Planları'nın proje sahibi firma tarafında kolaylıkla takip edilebilmesi için ise proje
sahibinin tayin edeceğiz firma yetkililerini TeamworkPM içerisine davet eder. Projelerde taraflar
arasında gönderilecek dosyaların transferi ve arşivlenmesi için ise Dropbox'ı tercih eder.
• Çarşamba günlerini toplantısız gün olarak değerlendirir; iç veya dış toplantı gerçekleştirilmeksizin
tamamen prodüksiyona odaklanılır.
• Tüm prodüksiyon çıktılarını 1e1 gerçekleştirilen toplantılarla sunar; çalışmalar, e-posta
eklentileriyle ile paylaşılmaz, e-posta üzerinden görüş alınmaz.
• SHERPA'nın yaratıcı çözümlerinin sunum ve değerlendirme aşamasında, proje sahibinden kaynaklı
kapsam değişiklerinin gerçekleşmesi durumunda, prodüksiyon süreci durdurulur. Proje kapsamı
tekrar tanımlanır. Eğer yeni kapsam, SHERPA'nın çözüm önerisi için daha önceden aloke etmiş
olduğu kaynaklardan daha fazlasını/azını gerektiriyorsa, işbu teklifin bütçe kalemleri tekrar
değerlendirilir.
4 / 10
SHERPA Hizmet Şartları
SHERPA, bu teklifin son bölümünde yer alan Hizmet Şartları'nın proje sahibi tarafından yazılı olarak
kabulü ile hizmet vermeye başlar. Hizmet Şartları içerisinde yer alan hiçbir şartın, teklif onayı sonrasında
değiştirilmesi, SHERPA tarafından onaylanmaksızın mümkün olmaz. SHERPA'nın Çözüm Önerisi
içerisinde yer almayan istekler için Kapsam Değişikliği / Ek Talep Süreci çalıştırılır ve bu süreç bu teklifte
yer alan Prodüksiyon Süresi ve Bütçesi'ni direkt olarak etkiler. İşte bu nedenle, bu teklifin detaylıca
incelenmesi ve yorumlanması önemle rica olunur.
5 / 10
4. TALEBİNİZİ NASIL ANLADIK?
Yaratıcı Çözüm & Uygulama Gerektiren Problemin Tanımı
[Buraya müşterinin SHERPA'ya sağladığı briefin, SHERPA tarafından kaleme alınarak tekrar derlenmiş
hali hazılır. Ve varsa incoming-assets'e eklenen RFP dosyaları ile referans verilir. Bu bölümde
çözüm yazılmaz, ihtiyacın SHERPA tarafından nasıl algılanmış olduğu yazılır. Bu bölümde yazılanlar,
problem çözümündeki limitleri barındırmaz. Limitler aşağıdaki bölüme ayrıca not edilir.]
Problemin Çözümü Esnasında Geçerli Olacak Limitler
[Buraya müşteriden gelen aşağıdaki ve benzeri yönlendirmeler not edilir ki "Aaa biz öyle bir şey dememiştik
mi?" denmesin.
•
•
•
•
•
•
•
Bütçe 30K yı geçmesin
Zamanlama XX.YY.ZZZZ tarihini geçmesin
A projemizle entegre çalışabilsin
Proje .NET ile geliştirilsin
iOS 5+ desteklensin
X, Y, Z tarayıcılarının A,B,C, versiyonlarında standartlaştırılmış deneyim sağlansın
Tasarımları & yazılımı Fantastik Partner'den alacaksınız]
6 / 10
5. SHERPA SİZE NASIL BİR ÇÖZÜM SUNACAK?
SHERPA'nın Çözümü Nedir?
[Burada Madde 4'te yer alan beklentinin, SHERPA tarafından nasıl bir dijital deneyimle çözümleneceği
olabildiğince basit ve teknik jargondan uzak şekilde anlatılır.]
Çözüm İçin SHERPA Hangi Servisleri, Nasıl Bir Ekiple Sağlayacak?
[Buraya Madde 4'te yer alan beklentinin SHERPA'nın hangi servislerinin sunulması ile mümkün
kılınacağı ve bu servisler için nasıl bir ekip formasyonu ile çalışılacağı yazılır. Servisler, bütçe bölümü ile
paralellik göstermelidir.]
Çözüm Hangi Standartlara Göre Yaratılacak?
[Buraya çözümün hangi şartlar altında geçerli olacak standartlara uygun sağlanacağı yazılır. Yazılım
içeren tekliflerde tarayıcı tip ve sürüm standartları, kullanılacak teknoloji, destek verilecek cihazların tipleri
ve cihaz içerisinde görüntülenen alan -viewport- tanımlamaları, SDK platformuna ait sürüm bilgileri -iOS,
Android vb.-]
7 / 10
6. HİZMETİN NASIL BİR BÜTÇESİ OLACAK?
Bütçeniz Nasıl Faturalandırılır?
Bu teklifin içerdiği servisler, sizin SHERPA'ya aktardığınız, SHERPA'nın da kapsam tanımlaması içerisinde
geri bildirimde bulunduğu kadar nettir. SHERPA, bütçelerini, öngörülen iş yükünü analiz ederek yaptığı
kaynak planlamasını ve servis dağılımlarını adam/gün bazında fiyatlandırarak hazırlamaktadır. Her
öngörüde olduğu gibi, planlamalar üzerinde %10'a kadar tolere edilebilecek bir sapma payı gerçekleşebilir.
Bu oranın üzerindeki sapmalar, Kapsam Değişikliği / Ek Talep Süreci içerisinde
değerlendirelecektir.
SHERPA bütçeleri, genel toplamından bağımsız olarak %25 oranında ön rezervasyon bedeli ile
faturalandırılır. Eğer ki SHERPA vaad ettiği tarihte projeye start vermez ise ilgili bedel iade edilir.
%75'lik bakiye tutar, SHERPA'nın sağladığı hizmetlerin çıktıları (bilgi mimarisi, arayüz tasarımları,
yazılım süreçleri vb.) proje sahibi tarafından onaylandığında, çıktıyla ilgili hizmetler bütçenin genel
toplamındaki yüzdeleri dikkate alınarak faturalandırılır.
Hizmet
Adam/
Gün
Fiyat
Genel
Toplam
Programming (hrs)
10
TL140
TL1,400
Design (hrs)
15
TL100
TL1,500
This is a sample price table. When you create a proposal using this template an actual price table will
be shown here.
Genel Toplam
8 / 10
TL2,900
7. TEKLİFİMİZİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Teklifimizin Aşağıdaki Şartların Kabulü İle Geçerli Olacağını Biliyor Musunuz?
1.
2.
3.
4.
5.
Teklifteki tutarlara KDV dahil değildir.
SHERPA'nın proje sahibine ilettiği faturaların ödeme vadeleri 15 gündür.
Teklif, [ClientCompany] e iletildiğin günden sonraki 10 iş günü süreyle geçerli olacaktır.
Teklifin geçerlilik süresinin aşılması durumunda SHERPA tarafından güncellenmesi gerekmektedir.
Teklifin geçerlilik süresi içerisinde SHERPA'nın daha önceden teklif sunduğu farklı bir proje sahibinin
ilgili teklife onay vermesi durumunda SHERPA, proje sahibini bilgilendirmek ve proje takviminde
gerçekleşmesi olası değişiklikleri bildirmek zorundadır.
6. Teklif kapsamında yer almayan her tür iç veya dış kaynaklı hizmet ayrıca tekliflendirilecek ve proje
sahibinin onayına sunulacaktır.
9 / 10
8. PROJE ÜRETİM ZAMANLAMASI
SHERPA Projeye Nasıl Bir Kaynak Ayıracak?
Click to edit...
10 / 10
Download

SHERPA STANDART TEKLİF FORMATI