DİĞER KIRTASİYE
MALZEMELERİ
Kırtasiye malzemeleri hakkında bilgi vermeden önce
kırtasiyenin ne olduğunu öğrenelim.
Kırtasiye,defter,kağıt, kalem, dosyalar,silgiler,
mürekkep, tebeşir vb. yazı araç ve gereçlerinin tümü
olarak tanımlanabilir. Bunların yanında
zımba,makas,zımba teli,yapıştırıcılar,boyalar vb. sarf
malzemeleri de kırtasiye malzemesidir. Bunların
bağzıları hakkında bilgi verelim.
KAĞIT

Matbaalarda, baskı aşamasında mürekkepler,
solventler ve kullanılan diğer kimyasallardan
kaynaklanan, solunuma dayalı hastalıklar söz
konusu olabilir. Matbaanın son aşaması olan
ciltlemede de yine en önemli problem solunum
yolu hastalıkları şeklinde karşımıza çıkıyor.

Çöpe atılan kağıtlar hem ormanların yok
olmasına neden oluyor, hem de dünyanın oksijen
kaynaklarını yok ediyor. Bu nedenle kağıtlar çöpe
atılacağına, geri dönüşüme atılarak yeniden
değerlendirilmelidir. Öğrenciler başta olmak
üzere her birey kağıt-orman, atık-kağıt ilişkisini
iyi bilmelidir.
 Toza
duyarlılığı olan, astım problemleri
olan insanlar için gözle görülmese de
kağıt tozları ciddi tehdit oluşturur
 Bunun yanında kullanılan yapıştırıcılara
da dikkat edilmelidir.
SİLGİ

Silgi kalem, tebeşir veya daktiloyla yazılıp
çizilmiş işaretlerin silinmesinde kullanılan
kauçuk, vinil, plastik veya bezden yapılmış gereç.
Günümüzde silgiler genellikle bitkisel yağ, ince
süngertaşı ve sülfürle bağlı kauçuğun bileşimidir.
Bu karışım, kauçuk işleme aygıtlarında işlenir,
kalıptan geçirilerek sertleştirilir. Vinil de oldukça
yaygın kullanılan bir materyaldir.
Silgi üretiminde yaygın olarak kullanılan
kauçuğun ağacı
KALEM
Kalem, yazı yazmakta ve (bazı türleri)
resim yapmakta kullanılan, genellikle
ince bir çubuk şeklindeki araç. Kurşun
kalem,tükenmez kalem, dolma kalem,
seramik uçlu kalem, sabit kalem, beyaz
tahta kalemi, karakalem, keçeli kalem,
füzen kalem, ispirtolu kalem, versatil
kalem gibi kalem çeşitleri vardır.
Bunlardan birkaç tanesine değineceğiz.
Kurşun kalem; grafit, kil ve emprenye
kimyasallarından oluşur. Grafit, renk veren ve
kristalleşmiş bir kömür cinsidir. Kil ise dayanıklığı
sağlamaktadır. Emprenye kimyasalları sayesinde
pürüzsüz ve düzgün yazı yazarız. Kalem imalatında
önemli olan şey kil ve grafit yoğunluğunu
ayarlamaktır.
Dolmakalem; bir yazma aracıdır. İçine mürekkep
doldurulan bir depo, altın ya da paslanmaz çelikten
yapılmış bir uç (yazma ucu) ve mürekkebi uca ileten
hava delikleri ile akıntı kanalları sisteminden oluşur.
Mürekkep besleme sisteminde, kılcal etki ve yüzey
gerilimi gibi doğal olaylardan yararlanılır.

Tükenmez kalem; Tükenmez kalem mürekkep
dolu bir tüp ile (genellikle ince plastik bir tüp)
bunun ucuna monte edilmiş bir bilyeden oluşur.
Bilye kalemin ucundaki sokete sıkıca
oturmuştur. Bilye sadece kağıdın üstüne akacak
kadar mürekkebin akmasına izin
verir. Tükenmez kalem kağıt üstünde hareket
ettikçe, bilye yuvası içinde döner. Bu dönme ile
tüpten aldığı mürekkebi kağıdın üstüne taşır.
Böylelikle istediğinizi yazmış olursunuz (veya
çizmiş). Tükenmez kalemin mürekkebi,
dolmakalem mürekkebinden farklıdır. Daha
kıvamlı bir mürekkep olup, boyama gücünü
artırıcı, kayganlaştırıcı, koyulaştırıcı ve kurutucu
maddelerle takviye edilmiştir.

Divit, hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı
yazmakta kullanılan bir tür kalem Divitin
çalışma prensibi dolma kaleme benzer ancak
dolma kalem gibi mürekkep haznesi bulunmaz.
Bu nedenle belirli aralıklarla mürekkebe
batırılması gerekir.
BOYALAR
Boya; herhangi bir nesnenin renk vermek
için veya koruma amaçlı olarak
uygulanan kaplamaya denir. Boya hemen
hemen tüm malzemelere uygulanabilir.

Boyanın Bileşenleri; Boyaları temel olarak dört
bileşen oluşturur: Bağlayıcı, çözücü, pigmentler
ve diğer katkı maddeleri. Bağlayıcının kullanımı
zorunludur çünkü içerisindeki katı dolgu
maddelerini bağlayarak kurumuş boya filminin
oluşmasını sağlayan ve yüzeye yapıştıran,
bağlayıcı maddedir. Bağlayıcının cinsi ve miktarı
boyanın silinebilirlik, (sadece plastik boya için
geçerli olmak üzere) sertlik, yapışma, renk
dayanıklılığı gibi özelliklerini belirler. Çözücü,
boyanın viskozitesini ayarlamak için kullanılır.
Uçucu olup film tabakasının oluşumuna katkıda
bulunmaz, fakat yüzey yayılımını gerçekleştirir.
Pigmentler boyaya renk ve örtücülük özelliği
verir. Bunun dışında katılan her madde film
tabakasıyla birleşerek boyaya fiziksel ve
kimyasal özellik verir.
 Suluboya
Suluboya resim tekniği boyaların şeffaf
(transparent) veya glase (camsı şeffaflık)
özelliğine dayanır. Yoğunlaşmış haldeyken şeffaf
olmayan pigmentler uygulamadan sonra şeffaf
bir özellik kazanır. Suluboya tekniğinde beyaz
alanlar ve soluk renkler için kağıdın ham
beyazlığından yararlanılır. Fakat bu zorunlu bir
uygulama değildir, aynı zamanda beyaz
pigmentlerin kapatıcı (opaque) etkisinden
yararlanarak ta beyaz alanlar elde etmek
mümkündür. Boyaların parlaklık etkisine ve
çalışmanın kalitesine bağlı olarak hangisinin
kullanılacağı sanatçının kendi kararına
kalmıştır.
sulu boya çalışması

Pastel boya; toz boyar maddelerin katı
bir hamur olana kadar tebeşir ve suyla
karıştırılmasıyla oluşturulan çizim
aracıdır.
 Yağlı
boyalar ;ince öğütülen
pigmentlerle haşhaş yağı veya bezir
yağından yapılan renkleri kapsar.
bazı sıvılarda veya yağlı kaplama
maddeleri içinde sulandırılmış olarak
kullanılabilirler.
Yağlı boya çalışması
Pastel boya çalışması

Bu sürekli kullandığımız kırtasiye
malzemelerinin yararları olduğu kadar zararları
da vardır.Bu kırtasiye malzemeleri kanserojen
madde içerebiliyor. kırtasiye ürünleri, bilinçsizce
yapılan alış veriş sonucunda çocukların sağlığını
bozabilen tehlikelere dönüşebiliyor.Bu kırtasiye
malzemelerinin zararlarını Türkiye Kimya
Mühendisliği Odası açıkladı.
Pastel boya, suluboya, oyun hamuru, silgi ve
diğer boyalar: Bu ürünlerde kanserojen olduğu
için yasaklanan azo boyarmaddeler ve plastik
ürün, baskı ve boyalarda yumuşatıcı olarak
katılan fitalatlar kullanılabiliyor.
 Aynı zamanda kanserojen olan fitalatlar,
insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine
zarar verebiliyor. Ayrıca astım ve üreme
bozukluğuna da neden olabilen bu kimyasal,
pastel boyalarda da bulunabiliyor.
 Çocuklarda sinir, bağışıklık sistemini tahrip eden
ağır metaller de boyalar içerisinde tespit ediliyor.
Kanserojen boyarmaddeler ise deri ile temas
sonucu deri tarafından direkt emilerek kana
karışıyor.


Makas, kalemtıraş, zımba: Öğrencilerin
hemen her gün kullandığı bu ürünlerde, ağır
metaller ve fitalatlar kullanılabiliyor. Nikel,
alaşım numunelerin kaplamasında, korozyona
karşı direncinin artırılmasında ve sertliklerinin
artırılmasında kullanılan bir madde olarak
karşımıza çıkmakta. Uzun süre nikel içeren
aksesuarlarla temas halinde olmak ciltte tahrişe
ve alerjiye neden oluyor.
Çanta, beslenme çantası, kalem kutusu, matara
ve kaplıklar: Bu ürünlerde de fitalatlar, azo
boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler ve kanserojen
boyarmaddeler bulunabiliyor.
 Kanserojen oldukları için yasaklanan poliaromatik
hidrokarbonlar (PAH) ve tekstilde buruşmazlık,
çekmezlik apresi, boya ve baskının korunmasında
kullanılan formaldehit, çantaların önemli
risklerinden.
 Alerji, tahriş, egzama ve akciğer kanserine neden
olan bu kimyasal; önlük, pantolon ve çorap gibi tekstil
ürünlerinde de bulunabiliyor.

Bu Zararlardan Korunmak İçin Ne yapmalı?
Kimya Mühendisleri Odası bu risklerden
korunmaya yardımcı olacak öneriler de getirdi.
Tercih edilecek ürün üzerinde TSE ve CE
işaretlerinden en az birinin olmasına dikkat
edilmeli.
Çocukların kullanacağı mataralar, şişeler ve
beslenme çantalarının plastik olmamasına
dikkat edilmeli, kokulu ve boyalı ürünlerden
kaçınılmalı.
Solvent bazlı kalemler kesinlikle satın alınmamalı,
satın almada su bazlı, alkol bazlı kalemler tercih
edilmeli.
Yapıştırıcı alımında da içeriğinde uçucu madde
olan yapıştırıcılar kesinlikle satın alınmamalı.
Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle
erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar.
Download

Slayt 1 - Erhan Ateş Kimya Okulu