Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi
Grafik Tasarım
Bölümü
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
DERSTANIM BİLGİLERİ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dersin Adı
Dersin Kodu
Teori/Saat
GT-405
Dersin
Koordinatörü
2
Uygulama/Saat
0
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
0
3
Yrd.Doç.Dr. Hülya KAROĞLU, Yrd.Doç.Dr. A.Derya KAHRAMAN, Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Hülya KAROĞLU,
Yrd.Doç.Dr. A.Derya KAHRAMAN,
Yrd.Doç.Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ
Öğretim
Elemanları
YardımcıÖğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Lisansüstü öğretimde bilimsel esas ve yöntemlere uygun metin oluşturmanın sağlanması
Dersin İçeriği
Bilimsel makale, yayın, tez, kitap vb. çalışmaların incelenmesi
DERSİNPROGRAMYETERLİLİKLERİİLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Düşük
D
K
Program yeterlilikleri
Orta
Yüksek
Bireysel olarak ya da disipliniçi/disiplinlerarası takımlarda etkin
biçimde ve/veya ortak çalışabilme bilinci ve becerisi.
X
Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet ve ARGE Yeteneği
Kazanma. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma becerisi
X
DERSİNÖĞRENMEKAZANIMLARI
Program
Yeterlilikleri
ileİlişkisi
Sıra
No
Ölçme*
Yöntemi
1
Eleştirel ve çözümleyici düşünme becerisi.
D4
1
2
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser
D9
2
3
Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilme becerisi.
K3
5
*YazılıSınav:1,SözlüSınav:2,EvÖdevi:3,Lab./Sınav:4,Seminer/Sunum:5,DönemÖdevi:6
DERSİNHAFTALIKİÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Bilimsel Düşünce Yöntemi
2
Araştırma Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri
3
Kütüphanelerden Yararlanma
4
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
5
Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı
6
Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi
7
Metiniçi Kaynak Gösterme Yöntemi
8
Metiniçi Kaynak Gösterme Yöntemi
9
Ara Sınav
10
Metin Aktarmaları Nasıl Yapılır?
11
Metin oluşturmada Bilgisayar Kullanımı
12
internet Kaynaklarından Yaralanma
13
Bilimsel Metinde Dil Kullanımı
14
Bilimsel Metinde Tablo Şekil ve Grafikler
15
Bilimsel Metinde Tablo Şekil ve Grafikler
16
Genel Değerlendirme
DERSKİTABIVEYAMALZEMESİ
No
Kaynak
1
Seyidoğlu, Halil, 2009, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
2
Develi, Hayati (Editör), 2009, UTEK 2007-1 Bildiriler Türkçenin Sözdizimi, İKÜ Yayınları, İstanbul.
3
Develi, Hayati (Editör), 2009, UTEK 2007-2 Bildiriler Türk Edebiyatında Üslup Arayışları, İKÜ
Yayınları, İstanbul.
AKTS/ÇALIŞMAYÜKÜTABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
2
0
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi(Önçalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
3
0
42
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
6
1
0
6
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
0
10
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
106
Toplam Yük/ 30
3,53
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

İndir