BİLDİRİ ÖZETLERİ - UTEK 2014
KADIÇ KRONİĞİNDE (1-10) BOSNA ŞEHİRLERİ ÜZERİNE
YAZILAN ŞİİRLER
Şefika YAPICI
Burç Üniversitesi / Bosna Hersek
Ali Rıza ÖZUYGUN
Burç Üniversitesi / Bosna Hersek
Anahtar Kelimeler: Şehrengiz, Bosna, Saraybosna, Mostar, Travnik.
ÖZET
Bir şehrin güzelliklerini ve güzellerini anlatmak amacıyla yazılan manzum
eserlerdir. Daha çok mesnevi tarzına uygun biçimde kaleme alınır.
Edebiyatımızda yarı ciddi yarı şaka karakterleriyle oldukça rağbet gören
şehrengizler dini ve tasavvufi özellikler taşımaz. Edebiyatımızda
şehrengizlerin ilk örnekleri XVI. yüzyılın ilk yarısında Mesihi ve Zati’nin
yazdığı Edirne şehrengizidir.
Bu ilk örneklerin ardından değişik şairler tarafından başka şehirler hakkında
şehrengizler yazılmıştır. Bunlar müstakil eserler olabildiği gibi divan sonlarına
da eklenmiştir. Çalışmamızda Boşnak şairler tarafından Saraybosna, Mostar
ve Travnik üzerine yazılmış şiirleri ele aldık.
149
Download

Download (43Kb)