ÜAK DOÇENTLİK BAŞVURUSU
ÖNEMLİ UYARI:
Başvuru için gereken tüm şartlar ve belgeler tamamlanmadan süreç başlatılmamalıdır.
1) Belgeler hazırlandıktan sonra Doçentlik Bilgi Sistemi’ne kayıt olunarak istenen tüm bilgiler
sisteme girilir ve Doçentlik Başvurusu adımına (14. aşama) gelinir. *
2) Bu adımda, ilk kez başvuran adaylar “Yayın Aşaması” seçeneğini işaretleyip sisteme girmiş
oldukları bilgileri kontrol ettikten sonra formu onaylar. Daha sonra sistem üzerinden “Başvuru
Dilekçesi”, “Özgeçmiş ve Eserler Listesi” ve “Beyannâme” formları da ilgili butonlara tıklayarak
bilgisayara kaydedilir ve online başvuru onayı verilir.
3) Online başvuru onayından sonra hazırlanmış tüm evraklarla birlikte başvuru formu ve diğer
online evrakların birer çıktısı alınarak evrak dosyası hazırlanır ve başvuran kişi tarafından
posta ile “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 06539 Bilkent/ANKARA” adresine gönderilir. **
4) Dosyanın eksiksiz olduğu ve başvuru sahibinin gerekli şartları karşıladığı tespit edildikten
sonra, ÜAK tarafından 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan bir jüri belirlenir ve üniversite
rektörlükleri aracılığıyla tüm üyelere ve başvuru sahibine bildirilir.
5) Bu aşamada başvuru sahibi, tüm asil ve yedek jüri üyelerine başvuru dosyasının birer
kopyasını incelenmek üzere ulaştırmalıdır.
6) Jüri üyelerinden gelen ayrıntılı ve gerekçeli raporlarla eseri başarılı bulunan aday, yeri, tarih
ve saati ÜAK tarafından belirlenen “Sözlü Sınav” aşamasına geçer.
7) Sözlü sınav başvurusu için gereken belgeler tüm jüri üyelerine ulaştırılmak üzere aday
tarafından şahsen ya da kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.
8) Sözlü sınavı tamamlarken adaya başarılı olup olmadığı tüm jüri üyeleri önünde bildirilir.
Sınavı başarıyla tamamlayan adaylara ÜAK tarafından Doçentlik belgesi verilir. ***
ÖNEMLİ NOTLAR
Doçentlik başvuruları her yılın Nisan ve Ekim aylarında, ayın 15’iyle ay sonu arasındaki
işgünlerinde geçerli olmak üzere yapılmaktadır.
Haziran 2014 itibarıyla doçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için yabancı dil olarak
sadece İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,
Farsça ve Sırpça kabul edilmektedir.
Başvuru sırasında ibraz edilen Doktora derecesi Türk üniversitelerinden alınmadıysa;
mutlaka ÜAK üzerinden denkliği yapılmış olmalıdır. Bilgi için tıklayınız.
* Doçentlik başvurusu yapabilmek için adayların “Doçentlik Sınav Yönetmeliği”, ilgili kurul
kararları ve her alan için ayrı tanımlanmış olan “Doçentlik Sınavı Alanları ve Başvuru
Koşulları” ile belirlenen tüm şartları sağlamış ve belgelerini hazırlanmış olması gereklidir.
** Online başvuruda ibraz edilen bilgi ve evraklarla, postayla gönderilen dosya aynı
olmalıdır.
*** Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, 1. maddede
belirtilen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde, tekrar sözlü sınava alınır. Bu
başvuruda, doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden
ibrazı istenmez ve tekrar sözlü sınava alınacak aday için yeni bir jüri oluşturulmaz.
Download

ÜAK DOÇENTLİK BAŞVURUSU