TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
( Teknik Seçmeli Ders VII )
04
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Halûk SARAÇOĞLU
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014 – 2015 GÜZ
PROBLEM ÇÖZÜM AŞAMALARI
Analiz
Algoritma
Akış Şeması
Programlama Dili Seçimi
Programın Yazılması
Derleme
Çalıştırma
Test
Analiz : Sorunun çözülebilmesi için problemin tamamen anlaşılmasını sağlayan ön
çalışmalardır.
Algoritma : Çözümün adımlarla ifade edilmesidir.
Akış Şeması : Algoritmanın şekillerle ifade edilmesidir.
Programlama Dili Seçimi : Çözümün netleşmesinden sonra yapılacak işlemleri kolay
bir şekilde bilgisayar ortamına aktaracak dilin seçilmesidir.
Programın Yazılması : Seçilen Programlama dilinin kuralları kullanılarak program
yazılmaya başlanır.
Derleme : Programlama Dili ile yazılmış programın yazım hatalarının olup olmadığı
kontrol edilir ve program makina dili komutlarına çevrilir.
Çalıştırma : İşletim sistemi derlenmiş programı hard diskten alır ve belleğe taşır.
Programın ilk komutunun adresi CPU ya bildirilir ve program çalışmaya başlar.
Test : Programın mantıksal olarak test edilmesini sağlar ve içerik olarak her ihtimal
için doğru sonuçlar üretip üretmediği kontrol edilir.
C/C++ programlama dili, derleyiciden derleyiciye küçük farklılıklar gösterebilir.
Teknik Seçmeli Ders VII – Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları –
dersi kapsamında kullanılacak olan Development Studio ‘da ( DEV-CPP )
bir başka yaygın kullanımlı derleyicidir.
Programlar sıklıkla kullanıcısına soru sorar ve cevap alır.
Örnek kod olarak ekrandan okuduğu iki tam sayının toplamını alıp, sonucu
ekrana yazan bilgisayar programını serbest ve ücretsiz bir yazılım olan Dev C++
editöründe yazalım.
1. Öncelikle Dev C++ açılır.
2. Ekrana aşağıda görülen ekran gelecektir.
3. Sol üst köşede bulunan New butonuna basılır.
4. Karşımıza aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada Kaynak kodu dosyası seçilir.
5. Ders kapsamında yazacağımız kodları açılan bu ekranda yazacağız.
6. Kodları yazdıktan sonra önce kaydedilir.
Daha sonra derlenip çalıştırılır.
7. Yazılanları kaydetmek ,
kodları derlemek ve
programı çalıştırmak için ilgili butonlara basılır.
kaydetme
derleme
çalıştırma
Download

yambu04