HASTA MOBİLİZASYONU TALİMATI
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.TL.08
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/2
Amaç: Bu talimatın amacı, hareketsizliğe bağlı kas iskelet sisteminde oluşabilecek fonksiyon kayıpları
ve deformiteleri önlemektir.
Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi bünyesinde mobilize edilecek hastaların faaliyetlerini
kapsar.
Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı
uygulamaktan sorumludur.
Faaliyet Akışı:
1.Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
2.Hemşire, vücut mekaniğine dikkat ederek hareket etmelidir.
3.Hastanın düşme riski varsa Düşme riski değerlendirme ve önleme talimatına göre hareket edilir.
4.Yapılan işlem Hemşire gözlem formu (KLN.FR.02) na kaydedilir.
Hastayı Yatağın Başucuna Çekmek
1. Yatağa yakın olan elle hastanın başı ve boynu uzak taraftan desteklenerek yaslanır.
2. Hastanın dizleri büktürülür. Ayak tabanlarını iyice yatağa basması söylenir. Hastaya boynunu
bükerek çenesini göğsüne doğru yaklaştırması söylenir.
3. Yatağın uzak tarafındaki ayak yatağın başucuna doğru bir adım öne alınır, dizler ve kalçalar
bükülerek kollar hastanın omuzlarının ve kalçalarının altından geçirilir.
4. Hastaya komut verildiğinde kendisini yukarıya itmesi söylenir.
5. Yeterince yukarı alınmadıysa işlem tekrarlanır.
6. Yastığı başının altına yerleştirilir.
Hastayı Yatağın Kenarına Çekmek
1. Hemşire hastanın başucuna yakın tarafta, yüzü ve gövdesi hastaya dönük olacak biçimde
yatağın kenarında ayakta durur.Hastanın kolları bilek ve dirseğinden tutulup desteklenerek
göğsünün üzerinde kavuşturulur.
2. Bir kol hastanın boynu altından geçirilerek uzak taraftaki omuz tutulur, bu sırada ön kol ile
hastanın başı ve boynu desteklenmelidir. Diğer kol da hastanın kürek kemiklerinin altından
geçirilir. Bu sırada dirseklerle yatağa dayanarak destek alınır. Aynı zamanda bir ayak önde
diğeri arkada olacak şekilde dizler bükülür.
3. Hastanın gövdesinin üst tarafını kendine doğru çekerek, hafifçe doğrulur.
4. Hastanın baş ve omuzlarını yatağın kenarına aldıktan sonra hastanın kalçasının hizasına
geçilir. Bu kolla hastanın belinin altından diğerini kalçalarının altından geçirerek, yukarıda
anlatılan biçimde hastanın kalçası yatağın kenarına çekilir.
5. Son aşamada hastanın bacaklarının hizasına geçilir. Bir kol dizlerinin diğer kol ayak bileklerinin
altından geçirilerek hastanın bacakları yatağın kenarına alınır.
6. Hasta yeterince kenara alınmadıysa işlem tekrarlanır.
Hastayı Yatakta Oturtma
HASTA MOBİLİZASYONU TALİMATI
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.TL.08
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
2/2
1. Hasta sırtüstü pozisyona getirilir.
2. Yatağa yakın taraftaki kol ile hastanın uzak taraftaki omzu kavranır. Aynı zamanda baş ve
boynu da desteklenir.
3. Hemşire diğer eliyle yatağın üzerine dayanarak destek alır. Vücut ağırlığını önceki ayaktan
arkadaki ayağa kaydırarak hasta oturur pozisyona getirilir.
Hastayı Yatak Kenarına Oturtma
1. Hasta sırtüstü pozisyona getirilir. Dik oturur duruma gelinceye dek yatağın başı yükseltilir.
2. Hastanın bel kısmına yakın durarak, bir kol hastanın üst sırt bölgesinin altından diğer kol ise
bacaklarının üstünden geçirilir.
3. Hastanın bacakları bükülerek dizlerden kavranır ve yatak kenarına sarkıtılır. Gövdesi dik bir
şekilde kaldırılır ve pozisyonun stabilizasyonu sağlanır.
Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yan Yatış Pozisyonuna Getirmek
1. Yatağın baş kısmı bütünüyle veya hastanın tolere edebileceği düzeyde indirilir.
2. Yatak kenarları kaldırılır.
3. Hastanın dizleri bükülür.
4. Bir el hastanın dizlerinin altına diğer el de ensenin altına konularak, yan tarafa çevrilir.
Pozisyonun stabilizasyonu sağlamak için arkasına yastık yerleştirilir.
Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yüzüstü Yatış Pozisyonuna Getirmek
1. Hasta döndürülecek yönün aksi tarafına doğru çekilir. Bu durumda hasta 180 0
döndürüldüğünde yatağın ortasına gelir. Hastanın yüzü hareket yönünün ters tarafına
çevrilmelidir. Hastanın ayakları birleştirilir ve kolları gövdesinin her iki yanında olacak şekilde
yaklaştırılır. Hastanın elleri bacaklarına temas etmelidir.
2. Hasta ikinci bir hareketle yüzüstü pozisyona getirilir.
3. Rahat solunum yapabilmesi için hastanın başı yan çevrilir. Gerekirse bir yastıkla desteklenir.
Hastayı Yataktan Sedyeye Alma
1. Sedyeye alma işlemi en az 3 kişiden oluşan bir ekiple yapılmalıdır.
2. Sedye yatağın ayak ucuna dik açı oluşturacak şekilde yerleştirilir.
3. Yatak ve sedyenin tekerlekleri kilitlenir.
4. Ekipteki en uzun boylu kişi hastanın baş ve omzundan tutar.
5. Ortada ki kişi kollarını hastanın kalçasının altına yerleştirir.
6. Ayak ucundaki kişi ise bir kolunu ortada bulunan kişinin hemen yanına diğer kolunu da
hastanın ayak bileklerinin altına yerleştirir.
7. Hasta yataktan göğüs hizasına kaldırıldıktan sonra, tek komutla, sedyeye alınır.
Download

hasta mobilizasyonu talimatı