İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İşe Bağlı Kas ve Eklem
Hastalıkları
Prof.Dr.M.Sarper Erdoğan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı AD
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İçerik
•
•
•
•
Risk etmenleri
KİS hastalıkları
Korunma amaçlı önlemler
Korunma amaçlı egzersizler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İşyerinde Risk Faktörleri
•
•
•
•
•
Fiziksel risk faktörleri
Kimyasal risk faktörleri
Biyolojik risk faktörleri
Ergonomik risk faktörleri
Psikososyal risk faktörleri
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ergonomi Nedir?
Ergonomi, yapılan işi çalışana uydurmaktır.
Ergonomik dizayn işyeri ortamının, kullanılan araç
gerecin ve iş akışının çalışanın güvenli ve etkin
çalışmasını sağlayacak biçimde kurgulanmasıdır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elleri bükmek
Omuzları içe ve öne yatırmak
Öne eğilmek
Dirsekleri kanat gibi açmak
Bel bölgesinden eğilmek
Özellikle taşıma, kaldırma sırasında beli döndürmek
Aşırı uzanmak
Geri yürümek
Omuz üstünde ağır yük taşımak
Diz hizasının altında ağır yük taşımak
Vücudun tek tarafıyla yük taşımak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla eller baş üstünde çalışmak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla eller baş üstünde çalışmak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla öne doğru 30º’den fazla
eğilerek çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla öne doğru 30º’den fazla
eğilerek çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla öne doğru 30º’den fazla eğilerek
çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla çömelerek çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
Günde 2 saatten fazla diz çökerek çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri - Postür
• Günde en az 1 kez 35 kg yük
kaldırmak
• Günde 10 kereden fazla 25 kg
yük kaldırmak
• Günde 2 saatten fazla dakikada
en az 2 kez 5 kg yük kaldırmak
• Günde 25 kereden fazla omuz
üstü, diz altı veya kol
mesafesinde 10 kg yük
kaldırmak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Güç Uygulama
Kavrama
• Ağırlık
• Kayganlık
• Titreşim
• Kavrama biçimi
• Yüzey ve kavrama alanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Güç Uygulama
• Günde 2 saatten fazla 1 kg’lık yükü kaldırma veya
parmaklarla 2 kg’lık güç uygulama
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Güç Uygulama
Günde 2 saatten fazla 5 kg’lık yükü kavrama veya
güç uygulama
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Tekrarlayan Hareketler
Günde 2 saatten fazla, her birkaç saniyede bir,
• ense
• omuzlar
• dirsekler
• bilekler
• ve eller ile
aynı hareketi tekrarlayarak çalışma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Tekrarlayan Hareketler
Günde 4 saatten fazla yoğun biçimde klavye
kullanımı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Tekrarlayan Hareketler
Günde 2 saatten fazla veya saatte 10 kezden
fazla elleri veya dizleri çekiç gibi kullanma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Tekrarlayan Hareketler
Günde 2 saatten fazla veya saatte 10 kezden
fazla elleri veya dizleri çekiç gibi kullanma
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Çevresel Faktörler
Günde 30 dk’dan fazla el kol titreşimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Çevresel Faktörler
Soğuk Ortam
• Soğuk ortamlar kas etkinliğini
düşürür.
• Nörolojik ve vasküler zararlar
oluşabilir.
• Soğuğa karşı duyarsızlaşmış
parmaklara sahip işçiler
kavrama için gereğinden fazla
kuvvet kullanırlar.
• Alkol, nikotin, kafein KİS
hastalıklarına yakalanma
riskini arttırırlar.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Çevresel Faktörler
Gürültü
• Kas gerilimi artar
• Yorgunluk çabuk başlar
• Zihinsel stres oluşur
• Konsantrasyon düşer
• Dikkat dağılır
• Düzelme yavaştır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Çevresel Faktörler
Aydınlatma
• Uygunsuz postür
• Kas yorgunluğu
• Göz yorgunluğu
• Zihinsel yorgunluk
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri
Tekrarlayan
Hareketler
Duruş
(Postür)
Güç
Uygulama
Risk
Etmenleri
Kişisel
Özellikler
Çevresel
Faktörler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Risk Etmenleri – Kişisel Faktörler
İlaçlar
• Normal kan basıncını arttırır
veya düşürebilirler
• Denge duygusunu
değiştirebilirler
• Ağrıyı maskelerler
• Kasları gevşetirler
• Kan dolaşımını etkilerler
• Görüşü etkilerler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Meslek Hastalıkları Listesi
A
B
C
D
Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
Mesleki cilt hastalıkları
Pnömokonyozlar ve diğer
mesleki solunum sistemi hastalıkları
Mesleki bulaşıcı hastalıklar
E
Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
Kas İskelet Sistemi (KİS) Hastalıkları
Nelerdir?
Kasları, sinirleri, tendonları, bağları,
eklemleri ve spinal diskleri etkileyen
hastalıklardır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kas ve İskelet Sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
Kemikler – Vücudun yük taşıyan yapısıdır.
Kaslar – Kasılarak hareketi sağlayan doku.
Tendon – Kasları kemiklere bağlayan doku
Ligaman – Kemikleri birbirine bağlayan yapı
Eklem – Kemikler arasındaki sürtünmeyi azaltan ve
yastık vazifesi gören doku
6. Sinirler – Kas, tendon ve diğer dokuların beyinle
iletişimini sağlayan sistem
7. Kan damarları – Besin ögelerini vücudun her yönüne
taşıyan tüpler.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İşyerinde KİS Hastalıklarının Sık
Görüldüğü Vücut Bölgeleri
•
•
•
•
Bel bölgesi
Ense ve sırt bölgesi
Üst ekstremiteler – kollar ve eller
Alt ekstremiteler – bacaklar ve ayaklar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KİS Hastalıklarının Genel Belirti ve Bulguları
•
•
•
•
•
Hareket kısıtlılığı
Kas güçsüzlüğü
Şişme
Yorgunluk
İşlev kaybı
•
•
•
•
•
•
Uyuşukluk
Yanma hissi
Karıncalanma
Ağrı
Kramplar
Tutukluk
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KİS Hastalıkları
1. Burkulma – Bir ligamanın kopması veya
yırtılmasına yol açacak kadar gerilmesi ya da
zorlanması
2. Zorlanma – Bir kas ya da tendonun aşırı
gerilmesi
3. Tendinit – Kılıfın içindeki tendonun iltihabı
4. Tenosinovit – Tendonu çevreleyen kılıfın iltihabı
5. Karpal Tünel Sendromu – Eldeki karpal tünelin
içinden geçerken medyan sinir üzerinde oluşan
bası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KİS Hastalıkları
6. Tenisçi dirseği (Epikondilit) – Dirsekteki tendonların
iltihabı.
7. Tetikçi parmağı – Bükme sırasında parmakların ağrılı
bir biçimde kasılmasına yol açan tendinit ya da
tenosinovit için kullanılan yaygın terim.
8. Rotator cuff tendiniti – Omuzdaki bir ya da daha
fazla tendonun inflamasyonu
9. Beyaz Parmak (Raynaud’s Fenomeni) – El ve
parmaktaki damarların daralması.
10. Digital Nörit – Baş parmak veya diğer parmakların
sinirlerinin basısı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KİS Hastalıkları
• İş yoğunluğuyla ilişkilidir
• Biyomekanik ve fizyolojik
faktörlerle ilişkilidir
• İşyerinde haftalar, aylar, yıllar
sonra ortaya çıkabilir.
• İyileşme haftalar, aylar, hatta yıllar
alabilir.
• Mesleksel olduğu kadar meslek
dışı nedenlerle de oluşabilir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Mühendislik önlemleri;
 İş ünitesi
 Araç-gereç
 Fizik mekan
 Ekipman
 Malzeme,
 ve prosesin
değiştirilmesini, modifiye edilmesini veya yeniden
dizayn edilmesini içerir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Mühendislik önlemleri
• Tehlikeleri kontrol etmede tercih edilen yöntemdir
• Görev alanında fiziksel değişimler yapar
• Tehlikenin kaynağına dönüktür
• Çalışan maruziyetini kontrol eder
• Kişisel koruma gerektirmez
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Mühendislik Önlemleri
Ergonomik iş üniteleri kurmak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Yönetsel (organizasyonel) önlemler
• İşe bağlı KİS hastalıkları riskini çalışma biçimlerini
değiştirerek azaltmaya dönük prosedürler ve yöntemler
Örnekler:
• Rotasyon uygulamak
• Görev tanımını genişletmek
• Çalışma alanını düzenlemek
• Çalışma biçimlerini yeniden dizayn etmek
• Alternatif görevler oluşturmak
• Molaları organize etmek
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Yönetsel (organizasyonel) önlemler
• Yöneticilerin ve işçilerin anlayıp uygulayabileceği
güvenli çalışma eğitimlerini vermek
Örnekler
– Yeni elemanın işe alıştırılma eğitim ve uygulamaları
– Ergonomik tehlikelerin tanınması eğitimi
– KİS hastalıkları tehlikesini azaltacak biçimde çalışma
eğitimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Yük Kaldırma
• Sırtınızı dik tutup dizlerinizi
kırarak çökün.
• Objeyi kavrayın.
• Vücudunuza yaklaştırın.
• Yavaşça doğrulun.
• Yük kaldırma işinizi kalçanızdaki
kaslarınız yapsın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Yük Kaldırma
•Ağır yükleri omuz ve diz seviyesi arasında kalacak
şekilde istifleyin.
•Takım çalışması yapın.
•Vinç, kaldıraç, asansör gibi araçlar kullanın.
Taşıma
•Araba, taşıyıcı bant, trolley gibi taşımaya yardımcı araç
gereç kullanın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Kullanılan gücü ve çabayı azaltmak için;
• Taşınacak nesnenin ağırlığını,
• Taşıyıcının (konteynır) ağırlığını,
• Taşıyıcının içindeki yükü,
• Taşıyıcının hacmini,
• ve taşıyıcı başına taşınan birim miktarını
azaltın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Ayakta Durmak
• Ağırlık noktanızı yavaşça değiştirin.
• Tabanı yastıklı uygun ayakkabılar giyin.
• Yüksek topuktan kaçının.
• Ayakta dururken uygun postür kullanın: Omuzlar öne
ve içe düşmemeli, karın içe çekilmeli, bel
düzleştirilmeli.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ayakkabı
Elbette
bu!
Hangisi uzun süreli
ayakta durma veya
yürüme için
uygundur?
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Oturmak
• Bel destekli ayarlanabilir sandalyeler
kullanın. Belinizi desteklemek için
küçük bir yastık ya da rulo biçiminde
katlanmış havlu kullanabilirsiniz.
• Dizleriniz kalça eklemiyle aynı
seviyede veya biraz aşağıda olsun.
• Uzun süreli oturmalarda ayak
yüksekliğinizi değiştirin.
• Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Oturmak
•
•
•
•
Diz ve dirsek açınızın 90 derece olmasını sağlayın.
Öne doğru eğilmemek için masaya yakın oturun.
Bilgisayar ekranınızın üstü göz seviyenizde olsun
Gerginliği azaltmak için sık sık
pozisyonunuzu değiştirin.
• Mola verin veya germe esnetme
egzersizleri yapın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ergonomik Sandalye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Ekranlı Çalışma
• Gözler ile ekran arasındaki mesafe en az 45
cm olmalı.
• Ekranın üst kenarı gözlerle aynı seviyede veya
hafif aşağıda olmalı.
• Sık sık göz kırpılarak kurumanın önüne
geçilmeli.
• Ekranda metinler parlak zemin üzerine koyu
harfler biçiminde olmalı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Klavye kullanımı
• Ellerinizle tekrar ve tekrar aynı işi yapıyorsanız,
bileğinizi uzun süreli olarak öne veya arkaya
bükmeyin, yana döndürmeyin.
• Kollarınızı vücudunuza çok yakın veya çok uzak
tutarak çalışmayın.
• Bileğinizi sert yüzeylere uzun süreli yaslayarak
çalışmayın.
• Eğer mümkünse el değiştirerek çalışın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Önlemler
Klavye kullanımı
• Tekrarlayan el kullanımında el ve bileklerinize
dinlenme şansı vermek için mola uygulayın.
• Gün boyunca aynı pozisyonda oturmayın veya
durmayın.
• Sandalyenizi klavye ve kolunuz aynı hizada olacak
şekilde ayarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Korunma Amaçlı Egzersizler
•
•
•
•
•
Sağlıklılık
Sağlam vücut
Dayanıklılık
Azalmış stres
Daha geniş hareket yeteneği
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Diz Çekme
• Bir ayağını göğsüne çek, iki
elinle kavra ve beşe kadar
say.
• Egzersizi diğer bacağınla
tekrarla.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Değirmen
• Ayaklarını açarak zemine
bas.
• Öne eğil ve sol elin
havadayken, sağ elinle
sol ayağına dokun.
• Diğer kolunla tekrarla.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sırt Kaslarını Gevşetme
 Yapabildiğin kadar
dizlerinin arasına doğru
eğil.
 Eski pozisyonuna dön,
doğrul ve gevşe.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sırt ve Omuz Açma
 Sağ elini kaldır ve sol elinle
dirseğin altından kavra.
 Gerginliği hissedecek
biçimde sağ dirseğini
yavaşça sol omuzuna
doğru çek.
 Beş saniye öylece dur.
 Egzersizi sol kolunla
tekrarla.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Boyun Açma Germe
• Kulağınızı omuzunuza doğru
eğin
• Başınız eğik pozisyonda iken
avucunuzu başınıza yaslayın
• Beş on saniye durun. İki üç
kez tekrarlayın. Yavaşça eski
durumunuza dönün.
• Diğer tarafla tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Omuz Silkme
• Dik oturun, omuzlarınızı
yavaşça kulağınıza doğru
kaldırın.
• Beş on saniye bekleyin.
• Sonra omuzlarınızı indirin
ve bekleyin.
• İki üç kez tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sırt ve Omuz Germe
 Tüm kapasitenizle
omuzlarınızı dairesel bir
biçimde beş kez öne
doğru döndürün.
 Sonra aynı biçimde geriye
doğru beş kez döndürün.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Eller Arkada Sırt Germe
• Ellerinizi arkanızda
birleştirin
• Omuzlarınızı geriye ve
aşağıya doğru çekin ve
beş sn bekleyin.
• Beş kez tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yana Esneme
 Parmaklarınızı birleştirin ve
kollarınızı başınızın üstüne
kaldırın, dirseklerinizi düz
tutun.
 Yapabildiğiniz kadar
kollarınızı geriye yaslayın.
 Gerginliği hissedene kadar
sola doğru eğilin, sonra
sağa doğru eğilin.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koltukta Rotasyon
• Koltuktayken ayaklarınızın
tabanını yere yaslayın.
• Vücudunuzu döndürün ve
koltuğun arkasını tutun.
• Sırtınızdaki gerginliği
hissedene dek çekin ve 510 sn durun.
• Diğer tarafınızla
tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Göğüs Kaslarını Germe
 Ellerini ensenin arkasında
kalacak biçimde birleştir ve
dirseklerini yapabildiğin
kadar geriye it
 Başlangıç pozisyonuna dön
ve kollarını sarkıtıp gevşe.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Göz Egzersizleri
• Göz rahatlatma egzersizleri
– Göz kırpma
– Esneme
– Odak değiştirme
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
El Ayası ile Gözleri Kapatma
• Otururken dirseklerinizi
masanın kenarına dayayın.
• Ağırlığınızı öne düşürün.
• Bası uygulamadan
ellerinizle gözlerinizi
kapatın.
• Burnunuzdan nefes alın ve
4 sn tutun.
• Onbeş ila 30 sn derin
nefes almaya devam edin.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Göz Hareketleri
• Gözlerinizi kapayın ve göz kürelerinizi yavaşça 3 kez
tavana ve aşağıya doğru hareket ettirin.
• Gözlerinizi kapayın ve göz kürelerinizi yavaşça 3 kez
sağa ve sola doğru hareket ettirin.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ayak Rotasyonu
• Dik durumda otururken ayağınızı yavaşça ayak bileği
hizasından üç kez aynı yöne doğru döndürün.
• Sonra diğer yöne 3 kez döndürün.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
El Bileğini Germe Bükme
• Ellerinizi bel hizasına kaldırın.
• Diğer elinizin parmaklarıyla
yavaşça bastırarak bileğinizi
aşağıya doğru bükün ve 5 sn
bekleyin.
• İki üç kez tekrarlayın.
• Bir elinizle diğer elinizin
avucunu kavrayarak geriye
doğru bükün ve 5 sn bekleyin.
• İki üç kez tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Parmakları Açma Germe
 Avuçlar yere bakacak
biçimde yapabildiğiniz kadar
parmaklarınızı açın.
 Beşe kadar sayın.
 Gevşeyin ve tekrarlayın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Parmak Masajı
• Her iki elinizin parmaklarına kökten tırnaklara
doğru tek tek nazikçe masaj yapın.
• Parmak aralarını açmak ve gevşetmek için masaj
yapın.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Parmaklarla Sıkma
• Masanızın bir kenarını parmaklarınızla güçlüce sıkın
ve 3 sn bekleyin ve elinizi gevşetin.
• Üç kez tekrarlayın.
• Diğer elinizle de yapın.
Download

Kas İskelet Sistemik Hastalıkları Sunusu