1/6
HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ
Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında
meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü
nedeniyle karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Bu nedenle yangın
güvenliğine ilişkin sistemler geliştirilerek uygulanmalıdır. Önemli olan yangının
başlaması değil, gelişmesi ve çevresine sıçramasıdır. Bunun önlenmesi, hiç
kuşkusuz yangın başlangıçlarının kısa sürede fark edilmesi ve müdahale etme
olanakları ile ilişkilidir. Binayı boşaltma süresi can ve mal kaybı miktarını direkt olarak
etkilediği için kaçış yollarının nitelik ve özellikleri büyük önem taşımaktadır. Topluma
açık ve aynı anda pek çok insanın bulunması nedeniyle yangın riski otellerde
oldukça yüksektir. Özellikle insanların otelde bulundukları sürenin üçte birini uykuda
geçirmesi nedeni ile yangın sırasında tahliye en önemli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
DÖNÜŞÜM olarak temel ve ileri yangın eğitimleri kapsamında otellerde/motellerde
ve yüksek katlı binalarda alınması gereken yangın önlemleri konusunda mevcut
Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik ile üyesi olduğumuz National
Fire Protection Association [(NFPA) (1,2)] tarafından çıkarılan, yangın güvenlik
önlemleri paralelinde hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda bu tür binada çalışanlar
başta olmak üzere geçici süre misafir olarak kalan kişilerin öncelikli olarak yangın
eğitimlerinin verildiği ve sonrasında yangın ve acil durumlarda binadan tahliyeleri
senaryolu olarak yapıldığı, risk analizlerinin tespitlerinin yapılarak rapor halinde ilgili
birime teslim edildiğini belirtmek isteriz.
2/6
Oteller çok karışık yapılardır. Büyük otel komplekslerinde genel olarak ısıtma
sistemleri, havalandırma–iklimlendirme sistemleri, yan binalar, iş yerleri gibi
çevredeki modern sanayi tesislerine mukayese edildiğinde altyapıların birçoğu ile
benzerlik olduğu gibi, genelde karmaşık sistemlere sahip olduğu görülür. Otel kişi
sayısı sadece kalan misafirleri ve çalışanları ile düşünülmemeli, konferans
salonlarının, aktivitelerin odalarının, ziyaretçilerin, barların, diskoların ve lokantaların
olduğu unutulmamalıdır.
3/6
Otel yönetiminin üzerinde tüm emniyet önlemleri için birçok sorumluluklar vardır.
İnsanların hayatını tehlikeye sokacak risklerin başında otelde bulunan yanıcı
mobilyalar ve mefruşatlar, yer döşeme halıları bulunur. Bu riskler, ancak, büyük
ölçüde uygun yangından korunma tedbirleri alarak azaltılabilir.
RİSK = Meydana gelme olasılığı x Etki
Genel anlamada Otel Yangınlarının başlıca nedenleri şunlardır.
•
•
•
•
•
Arızalı elektrikli cihazların kullanılması. (Örnek ; Elektrik dağıtım sistemleri,
elektrik motorları, transformatörler, havalandırma fanları, elektrikli ısıtıcılar ve
aydınlatma sistemleri, kısa devreler, aşırı elektik yüklemeleri, vb.)
Kaynak ve lehim gibi bakım çalışmaları
Elektrikli cihazların dikkatsizce kullanılması, yanıcı malzemelerin kapalı
kaplarda muhafaza edilmemesi, yanıcı, harlayıcı sıvıların (temizlik ve boya
amaçlı) açıkta bırakılması ve sigara.
Ani tutuşabilecek paçavralar, temizlik bezleri, pamuklu birikintiler, çöpler vb.
Kundaklama ve sabotaj eylemleri de çok ciddi bir yangın riski olabilir
Otel misafir odalarında yangınların başlıca nedenleri şu şunlardır.
•
•
•
Özellikle yatakta iken, alkollü iken sigara içmek
Arızalı elektrik elektrikli battaniye, çay makinesi, ütü, ısıtıcı, saç kurutma
makinesi, pişirme cihazı, kurutma cihazı, radyo, TV, müzik seti ve otel
odasının elektrik voltajının üstünde akım kaynağını kullanmak
Özellikle ihmal ve dikkatsizlik sonucunda gece yatarken veya odadan
ayrılırken elektrikli cihazları kapatmadan uyumak.
4/6
Otellerde Pasif Yangın Önlemleri :
•
•
•
•
•
•
Binanın yangın önleyici bölmelerine ayrılması
Binanın çökmesini engelleyecek malzemeden yapılması.
Yangının yayılmasını önleyecek malzemelerin kullanılması
Yangına dayanıklı kaçış yolları / çıkışlar / merdiven / asansörler sağlanması.
Yangın yükünü azaltacak materyallerin seçilmesi
Zehirleyici gazları önleyecek malzemelerden seçilmesi
Otellerde Aktif Yangın Önlemleri :
•
•
•
•
•
Personelin eğitimi
Acil durum planlarının hazırlanması
Yangınla
mücadele
ekipmanlarının
periyodik kontrolleri
Acil kaçış yollarının ve merdivenlerinin
engel teşkil edecek malzemelerin olup
olmadığının kontrolü.
Yanmaya dirençli mobilya, mefruşat, halı,
dekorasyon malzemelerinin kullanılması
5/6
Otellerde Yangına Sebep Olabilecek Kritik Yerler
•
Otel misafir odaları – Mutfaklar- Çamaşırhaneler- Restoranlar- MerdivenlerKapalı garajlar- Elektrik Güç Ünitelerin Olduğu Yerler- Doğalgaz Isı Merkezi
Yangın Koruma Konsepti;
Yangın koruma konsepti; metodik bir yaklaşım sonucu; bir dizi önlemlerin
kullanılarak Yangın riskini en aza indirmek ve belirtilen koruma hedeflerine
ulaşmaktır. Base konu konsept kapsamında;
•
•
•
•
Yangın sırasında patlama riskinin azaltılması,
Alevlerin ve dumanın yayılmasını engellenmesi,
Bina içinde bulunan herkesin güvenli bir şekilde tahliyesinden emin olunması,
Yangınla mücadele sırasında itfaiye, acil servi gibi diğer çalışanlarla
etkileşimin sağlanması gerekir.
Otellerde Bulunması Gereken Yangın Önleme Mücadele Sistemleri


















Sprinkler sistemleri
Yangın duman dedektörü.
Duman havalandırma sistemleri
Otomatik alarm sistemleri
Manuel alarm butonları (Yangın kaçış merdivenleri ve asansörlerin yanında)
İtfaiye su ağzı (Yangın kaçış merdiveninde)
Acil aydınlatma ışıkları
Acil çıkış sistemleri
Yangına dayanıklı yapı
Acil yönlendirme ve çıkış işaretleri
Duman basınçlandırma sistemleri
Duman kontrol sistemleri
Portatif yangın söndürme cihazları
Personel acil durum planları
Personel eğitimi
Doğal gaz kesme sistemi
Yangın alarm sistemleri
Çok yüksek katlı otel binaları çatı kısmında helikopter iniş alanı
6/6
Seyahatiniz sırasında otel seçiminizde yangın önlemleri olarak dikkat etmeniz
gereken hususlar :








Yangın duman algılama dedektörü ve sprinkler sistemi olan oteli seçin
Otele giriş yaparken danışmaya yangın alarm sireninin sesinin nasıl olduğunu
sorun
Odanıza giriş yaptığınızda otel kaçış planını gözden geçirin
Acil çıkış kapısı ile odanız arasındaki mesafeyi ve oda sayısını belirleyin. Acil
çıkışınızın kilitsiz olduğundan emin olun. Kilitli ise süratle otel yönetimine
haber verin.
Şayet yangın olayı gerçekleşmişse odanızı kolayca açmanız için otel oda
anahtarınızı yatağınız başucunda bulundurun.
Şayet yangın alarmı duyuyorsanız süratle odanızdan çıkın, kapıyı arkanızdan
kapatın. Acil kaçış merdivenini kullanın. Yangın anında asla asansörleri
kullanmayın.
Şayet dumanlı bir ortamda iseniz yere doğru çökün, çıkışlara giderken
çömerek gidin.
Şayet acil çıkışa ulaşamıyorsanız;

Havalandırma fanını ve klimaları kapatın

Duman ve zehirli gazların oda içine girmemesi için kapının
kenarlarına ıslak havluları sıkıştırın.

İtfaiyeye haber verin ve nerede olduğunuz belirtin.

Pencere yanında durarak dışarıdaki kişilerin sizi fark etmeleri
için fenerle veya renkli bir bezle bulunduğunuz yeden işaret verin.
Download

Sunuma Ulaşmak İçin Tıklayınız…