İnternet protokolü üzerİnden televİzyon yayıncılığı
anlamına gelen IPTV teknolojİlerİnİn Türkİye’dekİ
öncüsü ıPTV bİlgİsayar, telefon ve televİzyonu
tek bİr kutuda toplayarak yenİ nesİl teknolojİyİ
ortaya çıkartmıştır.
ıPTV ’nİn Türk mühendİslerİnİn yıllara dayanan
çalışması İle IPTV sadece 1 mbPs hız İle HD kalİtesİnde
yayına İmkân vermektedİr.
Vİzyonumuz
Müşterİlerİn başarılarında pay sahİbİ olmak.
Son kullanıcıya daha etkİleşİmlİ (İnteraktİf) en son teknolojİyİ ulaştırmak.
Medyayı tek merkezde toplamak ve medya kuruluşlarını etkİleşİmlİ IPTV yayıncısı halİne
getİrmek.
mİSYONUMUZ
Dİnamİk, İnsanlara ve organİzasyonlara değer katan ve bu değerİ hayata
geçİrmelerİnİ sağlayan İlİşkİler kurmak ve üretİcİ çözümler gelİştİrmek.
IPTV ’NİN TEMATİK KANAllArI
wEb, IPHONE, IPAD, blACKbErrY,
SAMSUNg gAlAxY VE HTC’DE
YAYINDA...
İş ve Cemİyet Dünyasının Kanalı
Magazİn Haber Kanalı
Elektronİk Müzİk Kanalı
Karadenİz bölgesİ’nİn Kanalı
Turİzm ve Seyahat Kanalı
Gençlİk ve Müzİk Kanalı
Moda Kanalı
Sİnema Kanalı
ünİversİte kanalı
DANS sporları KANALI
Yemek ve Kültür Kanalı
Mücevherat Kanalı
Oyun Kanalı
tarım ve hayvancılık Kanalı
yerlİ müzİk Kanalı
yabancı müzİk Kanalı
havacılık kanalı
komİK VİDEO KANALI
SAĞLIK Kanalı
TEKNOLOJİ Kanalı
WEB
İptiwi Medya
beklemeden izle
dönemini başlattı.
Canlı Yayın Ekranı
Seç - izle Arşivi
Reklam
Alanları
Tematik Kanal Platformu
Türkiye’nin yeni IPTV platformu Iptiwi Medya yepyeni içeriği ile yayında.
20’den fazla kanalda yerli ve yabancı binlerce içeriği canlı izleyebilirsiniz.
TEMATİK KANAL İÇİN
UYGULAMALAR
Kurulan tematik kanallar arasındaki
örneklerden biri olan GrooveTiwi,
kendi sektöründe ilkleri ve son
teknolojiyi insanların hizmetine
sunmayı hedeflemektedir.
4 İŞLEVLİ set üstü cİhaz
(TELEVİZYON-TELEFON-İNTERNET)
İptiwi Medya’nın film satın
alma arayüzünden istediğiniz
yerli ve yabancı filmleri ister
kiralayabilir ister satın alıp
izleyebilirsiniz.
Salonda aileniz İptiwi’nin
farklı bir kanalını seyrediyorsa
eğitiminize odanızdan devam
edin.
Türkİye
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
beyaz rusya
bahreyn
belçİka
b.a.e.
Fransa
Çek Cumhurİyetİ
gürcİstan
Hollanda
İngİltere
Irak
İran
İsvİçre
Kanada
Katar
Kazakİstan
K.K.T.C.
Kuveyt
lİbya
Suudİ Arabİstan
Surİye
Ukrayna
a.b.d.
Öncelikle 27 ülkeye ve sonrasında tüm dünyaya ulaşacak IPTV kendi sektörel
televizyon kanallarını kurmaktadır.
Türkİye’nİn İlk özel ıPTV platformu ıPTV kendİ
keşİflerİ İle IPTV sektöründe öncü konumunu bugünden
belİrlemİştİr.
Download

HDkalİtesİnde