CHP Cumhurbaşkanlığı
Seçim Sistemi
Kullanım Kılavuzu
cb2014.chp.org.tr
“CHP Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi” (cb2014.chp.org.tr) 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde alınması ve itirazların zamanında
yapılabilmesi için tüm İl/İlçe Başkanlıkları’nda kullanılmak üzere CHP BİTEM ekibi tarafından
geliştirilmiştir.
İlçe Başkanlığı’na teslim edilen “Islak imzalı ve Mühürlü Sandık Sonuç Tutanakları”nın sisteme
kaydedilmesinin en temel adım olduğu bu uygulamada, itirazların zamanında yapılması için
sistemde sandıklarla ilgili tüm raporların kesin sonuçlar ilan edilinceye kadar sürekli takip edilmesi
gerekmektedir.
CHP Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi (cb2014.chp.org.tr) aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır :
1. Islak imzalı ve Mühürlü Sandık Sonuç Tutanakları’ndaki bilgilerin sisteme kaydedilmesi
2. Sandık sonuçlarının denetlenmesine yönelik Raporlar
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
YSK ve CHP Sandık Sonucu Karşılaştırılması
Örgütten Sonucu Girilmeyen Sandıklar
YSK Tarafından Sonucu Değiştirilen Sandıklar
Yurttaşlardan Şikayet Gelen Sandıklar
Seçim Bölgesindeki Tüm Sandıklar
Seçim İstatistikleri
Grafiksel Seçim İstatistikleri
3. İtiraz Dilekçeleri’nin bilgisayardan bastırılması
Sistemde iki tip kullanıcı bulunmaktadır ve bu kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında yalnızca kendi
görevleriyle ilgili kısımları görebilmektedir.
1) Sandık Sonucu Giriş Sorumlusu (SSGS) : Sandık Sonuç Tutanaklarındaki bilgileri sisteme
kaydedecek kullanıcılar
2) Seçim Günü Görevlileri : Tüm raporları sistemden izleyerek Islak ve Mühürlü Sandık Sonuç
Tutanakları’nın İlçe Başkanlığı’na iletilmesi, tutanaktaki bilgilerin sisteme kaydedilmesi veya
İlçe Seçim Kurulları’na itirazların yapılması gibi kritik görevlerin takibini yapacak yetkili
kullanıcılar
a. İl/İlçe Başkanları
b. İl/İlçe Bilişim Sorumluları
c. Seçim Günü Koordinatörü
d. Hukuk Danışmanı
İl/İlçe Başkanlıkları sistemde, yeterli gördükleri kadar kullanıcı oluşturabilirler.
Kullanıcı oluşturmak için şu adımlar izlenmelidir: CHP İntraneti (intranet.chp.org.tr) -->
Cumhurbaşkanlığı Seçimi --> Seçim Günü Görevlileri --> Görevli Atama Sistemi
İçindekiler:
1. Sisteme Giriş
2. SSGS kullanıcıları için Ekranlar
3. Yetkili Seçim Günü Görevlileri için Ekranlar
3.1. Raporlar
3.1.1. YSK ve CHP Sandık Sonucu Karşılaştırılması
3.1.2. Örgütten Sonucu Girilmeyen Sandıklar
3.1.3. YSK Tarafından Sonucu Değiştirilen Sandıklar
3.1.4. Yurttaşlardan Şikayet Gelen Sandıklar
3.1.5. Seçim Bölgesindeki Tüm Sandıklar
3.1.6. Seçim İstatistikleri
3.1.7. Grafiksel Seçim İstatistikleri
3.2. İtiraz Dilekçeleri
4. Şifremi Unuttum
(Bu Kullanım Kılavuzu’na, sisteme giriş yaptıktan sonra anasayfadaki ilgili bağlantıya
tıklayarak ulaşabilirsiniz.)
Seçime kadar sistemde yapılabilecek güncellemeler sonrasında, ekranlarınızda şu anda
gördüğünüz bölümlere ek olarak, bu kılavuzda henüz yer almayan yeni bölümler de
görebilirsiniz.
Sandık Sonuçları’nın sisteme doğru kaydedilmesi ve YSK tarafından yapılabilecek hataların
zamanında fark edilerek itiraz sürecinin başlatılması işi, kritik önem taşıdığından aşağıdaki
konulara dikkatinizi çekmek isteriz:
a) ‘Islak imzalı ve Mühürlü Sandık Sonuç Tutanakları’nın sisteme doğru kaydedilmesi son
derece önemlidir. Bu işlem, her bir bilgisayar için mümkünse en az üç görevliden
oluşan ekiplerle yapılmalıdır:
1. Sandık Sonuçları’nın sisteme kaydını sağlayan “Sandık Sonucu Giriş Sorumlusu
(SSGS)”
2. Sandık Sonuç Tutanakları’ndaki bilgileri SSGS’ye sesli okuyarak yardımcı olan
görevli
3. Bu iki görevliyi ve Sandık Sonuç Tutanağı’ndaki bilgileri yakından izleyerek,
okunan ve sisteme kaydedilen bilgilerin doğruluğunu kontrol eden görevli
b) Raporlar bölümündeki ilgili raporlar YSK’nın ilan ettiği resmi itiraz süresi sonlanana
kadar sürekli olarak kontrol edilmeli ve gerekli itirazlar zaman kaybetmeden
yapılmalıdır. İtirazı zamanında yapılmamış sandıklar için, sonrasında bir üst organa
hiçbir itiraz hakkımız bulunmayacaktır. (İlçe Başkanlıkları Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
için itirazlarını ilk 24 saatte yapmaları gerekmektedir.)
c) Seçim Kurulları’na yapacağınız itirazlar için, sürecin sağlıklı işlemesi açısından aşağıda
belirtilen adımları takip etmenizi önemlidir.
1. Sistemde hazırlanan İtiraz Dilekçesi bilgisayara indirilip gerekliyse
düzenlenmeli ve çıktı alınmalı.
2. İl/İlçe veya Yüksek Seçim Kurulu’na iletilmeli.
3. İl/İlçe veya Yüksek Seçim Kurulu Üyemiz’e itirazın yapıldığı bilgisi telefonla
iletilmeli.
4. İtirazın sonuçlanma durumu takip edilmeli. Gerekliyse İl/İlçe veya Yüksek
Seçim Kurulu Üyemiz ile iletişime geçilerek itirazın sonuçlanma süreci ile ilgili
bilgi alınmalı.
5. İtirazın reddedilmesi durumunda, gerekliyse tekrar itiraz dilekçesi hazırlanarak
itiraz süreci sürdürülmeli.
d) Rakip partiler, İl/İlçe veya Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulunduğu zaman İl/İlçe
veya Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Üyemiz, İlçe Başkanlığımız’ı hemen arayarak şikayete
konu olan sandık numarasını ve şikayet içeriğini bildirmelidir. Bu durumda sandıkla
ilgili durumu derhal inceleyip karşı itirazı yapmak üzere hazırlıkları zamanında
tamamlayınız.
1. SİSTEME GİRİŞ:
Sisteme
cb2014.chp.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapılır.
2. SSGS KULLANICILARI İÇİN EKRANLAR:
SSGS kullanıcıları sisteme giriş yaptıklarında aşağıdaki ekranı göreceklerdir.
“SANDIK SONUCU GİRİŞİ” butonuna tıklayarak aşağıdaki ekrana ulaşılır.
“Seçiniz” menüsünden veri girişi yapılacak sandık numarası seçilir ve ‘Islak imzalı ve Mühürlü
Sandık Sonuç Tutanağı’ndaki bilgilerin sisteme kaydedileceği aşağıdaki ekrana ulaşılır.
SSGS’ler, tutanağın İlçe Başkanlığı’na ulaştırıldığı tüm sandıklar için sistem kaydı yapmalıdır.
Bu kayıtlarda hata yapıldığında ilgili sandık numarası tekrar seçilerek düzeltmeler yapılabilir.
3. YETKİLİ SEÇİM GÜNÜ GÖREVLİLERİ İÇİN EKRANLAR:
Yetkili Seçim Günü Görevlileri olarak sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran görünecektir.
“RAPORLAR” veya “İTİRAZ DİLEKÇELERİ” butonlarına tıklayarak ilgili ekranları
görüntüleyebilirsiniz.
3.1. Raporlar
Anasayfada “RAPORLAR” butonuna tıklayınız. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
3.1.1. YSK ve CHP Sandık Sonucu Karşılaştırılması
Bu rapor, hem YSK, hem de CHP sonuç kaydı oluşmuş ancak bilgilerin birbirini tutmadığı
sandıkları gösterir. Ekranda tüm sandıklardaki farklılıklarla ilgili, özet bilgileri görebilirsiniz.
“Sandık” sütunundaki ilgili sandık numarasına tıklayarak CHP ve YSK sonuç kayıtlarındaki
farklılıkları görüntüleyebilirsiniz. Örnek ekran görüntüsü aşağıdadır:
Farklılık gösteren bilgiler YSK ve CHP sütunlarında, arkaplanı kırmızı olarak gösterilmiştir.
(Yukarıdaki örnekte Ekmeleddin İhsanoğlu için oy bilgisi CHP kayıtlarında 143 olarak işlenmiş
ancak YSK’dan gelen kayıtta 138 oy olarak görünüyor.)
Bu durumda öncelikle, sandıkla ilgili elinizde bulunan ‘Islak imzalı ve Mühürlü Sandık Sonuç
Tutanağı’ndaki tüm bilgilerin sisteme kaydının doğru yapılıp yapılmadığını orijinal tutanaktan
tek tek kontrol ediniz.
i.
CHP kaydı hatalı yapılmışsa, sistemdeki CHP kaydı düzeltilmelidir. (Düzeltme
yapmaları için Sandık Sonucu Giriş Sorumluları (SSGS) yönlendirilmelidir.)
ii.
CHP kaydı sistemde zaten doğru şekilde kaydedilmişse;
Bu durumda YSK’nın açıkladığı sonuç hatalı demektir. “İTİRAZLARA EKLE” butonuna
tıklayınız ve açılan ekranda ilgili dilekçeyi (“Sandık Sonuç Tutanakları’na doğrudan İlçe
Seçim Kurulu’na İtiraz Dilekçesi”) seçip “Şikayet Metni” kutusunu doldurunuz ve
“Dilekçelere Ekle” butonuna tıklayarak kaydı oluşturunuz.
İlgili itiraz dilekçesi sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. İlgili dilekçeyi,
anasayfadaki “İTİRAZ DİLEKÇELERİ” kısmında görebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
3.1.2. Örgütten Sonucu Girilmeyen Sandıklar
Bu bölümde, sonuç bilgileri CHP İlçe Başkanlığınız tarafından sisteme henüz kaydedilmemiş
sandıklar listesi görünecektir.
Sonuçlara itirazların zamanında yapılabilmesi için ilçenizdeki tüm sandıklar için tutanak
bilgilerinin sisteme kaydı, en kısa sürede tamamlanmalıdır.
Her sandıkla ilgili olarak “GÖREVLİLER” bağlantısına tıklayarak bu sandıkla ilişkili CHP Seçim
Görevlilerimiz’in iletişim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Gerekliyse kendilerine telefon ederek
‘Islak imzalı ve Mühürlü Sandık Sonuç Tutanağı’nın İlçe Başkanlığımız’a derhal ulaştırılmasını
sağlayınız.
“YSK Tarih” sütununda, tarih-saat bilgisi mevcutsa bu, ilgili tutanağın İlçe Seçim Kurulu’na
ulaşmış olduğunu ve belirtilen tarih-saatte YSK kaydının oluştuğunu gösterir.
3.1.1. YSK Tarafından Sonucu Değiştirilen Sandıklar
Bu bölümde, CHP veya başka bir partinin itirazı sonucunda İl/İlçe Seçim Kurulu veya YSK
tarafından sonucu değiştirilen sandıklar listesini görüntüleyebilirsiniz.
Listede YSK tarafından yapılan her bir değişiklik ayrı bir satırda gösterilecektir. Değişiklik
zamanını ve değişiklik sonucundaki Ekmeleddin İhsanoğlu (Eİ), Recep Tayyip Erdoğan (RTE)
ve Selahattin Demirtaş (SD) oy sonuç bilgilerini ilgili sütunlarda görebilirsiniz.
Bir sandık için birden fazla kez değişiklik yapıldıysa her değişiklik için ayrı bir satır
görünecektir. Böylece sandıkla ilgili gerçekleşmiş olan değişiklik sürecininin tamamını
izleyebilirsiniz.
“Sandık” bağlantısına tıklayarak bu değişiklikle ilgili bilgileri ‘Önceki’ ve ‘Sonraki’ sütunlarında
görebilirsiniz. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
3.1.1. Yurttaşlardan Şikayet Gelen Sandıklar
Bu bölümde, YSK’nın açıkladığı sandık sonuçlarının hatalı olduğunu fark eden yurttaşların
CHP’ye bildirdiği sandık bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
Listede şikayetin açıklaması ve mevcutsa yurttaşımızın çektiği Sandık Sonuç Tutanağı’nın
fotoğraf bağlantısı da görünecektir. Sandık numarasına tıklayarak sisteme kayıtlı bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
Şikayetleri dikkatle inceleyiniz ve gerekliyse itiraz sürecini başlatınız.
3.1.1. Seçim Bölgesindeki Tüm Sandıklar
Bu bölümde, bölgenizdeki tüm sandıkların listesi bulunmaktadır. Sandık numarasına tıklayarak
sisteme kayıtlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
3.1.1. Seçim İstatistikleri
Bu bölümde, tüm Türkiye veya il, ilçe seçerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
Veri Kaynağı bölümünde “YSK”, “CHP” veya “SMS” seçebilirsiniz.
“Sandık Bazlı Göster” kutusunu işaretleyerek “HAZIRLA” butonuna tıkladığınızda sandık bazlı
sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
3.1.1. Grafiksel Seçim İstatistikleri
Bu bölümde, tüm Türkiye’nin genel ve il bazında sonuçlarını otomatik olarak sırayla gösteren
bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
TÜRKİYE
GENELİ
İL BAZINDA
SONUÇLAR
3.2. İtiraz Dilekçeleri
Bu bölümde, sistem üzerinden yapılmış itiraz kayıtlarını görebilirsiniz.
“Sandık No” veya “Tarih/Saat” sütunlarına göre sıralamak için ilgili sütunların başlıklarına
tıklayınız.
“BİLGİSAYARA İNDİR” bağlantısına tıklayarak dilekçeyi indirebilir ve bilgisayarınızda açıp son
kontrollerinizi yaptıktan sonra çıktısını alabilirsiniz.
Bu ekrandaki “Sabit Veri Girişi” butonuna tıklayarak dilekçelerde ismi geçecek yetkili kişi
bilgilerini kaydedebileceğiniz ekranı görüntüleyebilirsiniz. Sistem bu bilgileri oluşturulan her
dilekçeye otomatik olarak ekleyeceğinden, bu alanın bir kez doldurulması yeterlidir.
3.3. ŞİFREMİ UNUTTUM
Şifrenizi unutuysanız, sisteme giriş sayfasındaki “Giriş Yap” butonu altında bulunan “Şifremi
Unuttum” bağlantısına tıklayınız.
Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
Gerekli bilgileri girdikten sonra “Şifreyi Gönder” butonuna basınız. Şifreniz cep telefonunuza
mesaj olarak iletilecektir. Şifre bilgisine yine de ulaşamıyorsanız İlçe Başkanlığınız ile temasa
geçiniz.
Gerekli olursa (0312) 207 40 00 no’lu telefondan “Uygulama Destek Birimi”ne bağlanarak
destek alabilirsiniz.
Download

Seçim Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu