www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP KODU, AÇIKLAMALAR, GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI İLE ÖDENECEK TOPLU KONUT FONU VE TARIM PAYI ORANLARI
İthalatta uygulanacak gösterir listeler 95/7606 sayılı BKK’nın ekinde yer almaktadır. Bu listeler Bakanlar Kurulu tarafından sık sık değiştirilmektedir. Listeler de yapılan son değişiklikler,
1.1.2014 (2013/5725 sayılı BKK ile) ve 21.1.2014 (2014/5809 sayılı BKK ile)tarihlerinde yapılmıştır.
İthalata konu maddelerin (malların) Gümrük vergileri, toplu konut fonu veya tarım payı oranını tespit edebilmek için ilk olarak maddeye ilişkin GTİP kodunun tespit edilmesi gerekir.
Kanunum’da hızla erişebileceğiniz güncel bilgiler:
GTİP kodu Kanunum’da nasıl bulunur?
GTİP Kodunu Tespit Ettim (Biliyorum), Vergi Haddi ve Ek Bilgilere Kanunum’da Nasıl Ulaşabilirim?
GTİP Kodunu Tespit Ettim, Gümrük Vergisi Oranları ile Ödenecek Toplu Konut Fonunu ve Tarım Payı Oranlarını Kanunum’da Nasıl
Bulabilirim?
GTİP Kodunu Tespit Ettim, açıklama notları ve izahnameleri Kanunum’da Nasıl Bulabilirim?
Hangi Maddeler (Mamul, Eşya…) İçin Ek Gümrük Vergisi Söz Konusudur?
Endonezeya’dan Yapılacak Konfeksiyon Sektörüne İlişkin İthalatlarda Bilinmesi Geren Ek Bilgi Var Mı?
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP kodu Kanunum’da nasıl bulunur?
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli her yıl yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. Söz konusu cetvelde 97 fasıl bulunmaktadır. Kanunum’da her bir fasıl
ayrı bir içerik (ayrı bir sayfa) olarak veritabanına eklenmiştir. GTİP kodunu tespit etmek için;
GTİP kodunu aradığınız madde (mal, eşya, mamul..) ‘ün ismini anasayfada yer alan arama çubuğuna yazarak veritabanında arayınız. Gelen sonuçları sol tarafta yer alan filtrelerden
Karar  BK
Seçerek filtreleyiniz, GTİP kodunu bulabileceğiniz içerikler karşınıza çıkacaktır.
Örnek: arama çubuğuna laktoz yazdıktan sonra gelen sonuçları Karar  BK seçenekleri ile filtrelediğinizde ilgili içerikleri görüntülersiniz.
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP Kodunu Tespit Ettim (Biliyorum), Vergi Haddi ve Ek Bilgilere Kanunum’da Nasıl Ulaşabilirim?
GTİP kodunu yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bulduğunuz takdirde içerikte vergi haddi ve ölçü birimi bilgisi bulunmaktadır. Konuya ilişkin diğer ek bilgi ve
açıklamalara ilgili içeriğin sayfasının sonunda yer alan dosyala/r bölümündeki ek dokümanlara göz atınız.
GTİP kodunu zaten biliyorduysanız, GTİP kodunu arama çubuğuna iki tırnak arasında yazarak arama yapınız. İlgili içerik doğrudan sonuç sayfasına gelecektir. İçerikte vergi haddi ve ölçü
birimi bilgisi bulunmaktadır. Konuya ilişkin diğer ek bilgi ve açıklamalara ilgili içeriğin sayfasının sonunda yer alan dosyalar bölümündeki ek dokümanlara göz atınız.
Örnek: “2106.90.51.00.00” yazarak arama yapınız. (NOT: sayıları birleştirmeyin, noktaları mutlaka yazın.)
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP Kodunu Tespit Ettim, Gümrük Vergisi Oranları ile Ödenecek Toplu Konut Fonunu ve Tarım Payı Oranlarını Kanunum’da Nasıl
Bulabilirim?
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu ve tarım payı oranlarını gösterir listeler 95/7606 sayılı BKK’nın ekinde yer almaktadır. İzlenecek adımlar;
Arama çubuğuna “95/7606” yazınız. Gelen sonuçlardan İthalat rejimi kararını seçiniz. Bu kararın içinde uygulamaya ilişkin bilgiler verilmiştir. Gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu
konut fonunu ve tarım payı oranlarını gösterir listeler (Liste I, II, III, IV, V) ile ilgili bilmeniz gerekenler;
Listeler 95/7606 sayılı içeriğin sayfasının sonundaki dosyalar bölümünde yer almaktadır. Listelerde yer alacak içerikler fasıllara göre sınıflandırılmıştır. Hangi listenin hangi fasılları
kapsadığı dosyanın başlığının altındaki notta verilmiştir. Bazı fasıllar iki listenin de kapsamına girebilir.
II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı
uygulanır.
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP numarasının ilk iki rakamı fasıl bilgisini veriri.
Örneğin, GTİP numaranız 2106.90.51.00.00 ise bu mamulün ait olduğu fasıl 21 dir.
Fasılınızı kapsayan listeyi listenin altındaki notları okuyarak tespit edebilirsiniz.
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
GTİP Kodunu Tespit Ettim, açıklama notları ve izahnameleri Kanunum’da Nasıl Bulabilirim?
İzahname için, arama çubuğuna “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi” yazarak arama yapınız. İlgili sonucun sayfasının sonunda dosyalar bölümünde her bir fasıl ayrı bir dosya olarak
eklenmiştir.
GTİP numarasının ilk iki rakamı fasıl bilgisini veriri. Örneğin, GTİP numaranız 2106.90.51.00.00 ise bu mamulün ait olduğu fasıl 21 dir.
Ayrıca ilgili izahneme şu linkten de ulaşabilirsiniz: http://www.kanunum.com/open.php?action=open&cid=216748
Açıklama Notları için arama çubuğuna, “Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları” yazınız. İlgili sonucun sayfasının sonunda dosyalar bölümünde her bir fasıl ayrı bir dosya olarak
eklenmiştir.
GTİP numarasının ilk iki rakamı fasıl bilgisini veriri. Örneğin, GTİP numaranız 2106.90.51.00.00 ise bu mamulün ait olduğu fasıl 21 dir.
Ayrıca ilgili açıklama notlarına şu linkten de ulaşabilirsiniz: http://www.kanunum.com/open.php?action=open&cid=136725
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
www.kanunum.com
İTHALAT VERGİLERİ
Hangi Maddeler (Mamul, Eşya…) İçin Ek Gümrük Vergisi Söz Konusudur?
2011/2023 sayılı BKK’nın ekli tablolarında yer alan gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, sayılı fasıllarda yer alan maddelerin bazıları için ek gümrük vergisi söz konsudur. Bu nedenle GTİP kodunun ilk iki rakamı ile bulacağınız
fasıl numarası bu sayılardan biri ise 2011/2023 sayılı BKK nın sayfasının sonunda yer alan tablolara bakmanızı gerekir.
2011/2023 sayılı BKK’ya ulaşmak için arama çubuğuna “2011/2023” yazınız.
95/7606 sayılı BKK’nın 9. Maddesinin yanındaki kırmızı ünlemi tıkladığınızda da bu ek gümrük vergisi konusundaki linke ulaşabilirsiniz.
Ayrıca ilgili BKK’ya şu linkten de ulaşabilirsiniz:
http://www.kanunum.com/open.php?action=open&cid=1144530
Endonezeya’dan Yapılacak Konfeksiyon Sektörüne İlişkin İthalatlarda Bilinmesi Geren Ek Bilgi Var Mı?
Endonezya’dan konfesksiyon sektöründe “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında yapılan ithalatlarda ek teminat uygulaması vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 2013/4346 sayılı
BKK’yı inceleyiniz.
2013/4346 sayılı BKK’ya ulaşmak için arama çubuğuna “2013/4346” yazınız.
Ayrıca ilgili BKK’ya şu linkten de ulaşabilirsiniz:
http://www.kanunum.com/open.php?action=open&cid=1144536
Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir
Download

GTİP KODU, AÇIKLAMALAR, GÜMRÜK VERGİSİ