EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI
E.V.K. Madde: 29
Artış Oranı
2014
(Genel Tarh ve Tahakkuk)
Yıl
Açıklama
2013
2012 yılı vergi değerine uygulanacak artış oranı
% 7,80
2012
2011 yılı vergi değerine uygulanacak artış oranı
% 10,26
2011
2010 yılı vergi değerine uygulanacak artış oranı
% 3,85
2010
Genel Tarh ve Tahakkuk
2009
2008 yılı vergi değerine uygulanacak artış oranı
%6
2008
2007 yılı vergi değerine uygulanacak artış oranı
% 3,6
-
A
SM
M
M
O
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde
artırılması suretiyle bulunur.
* (2013 yılı için artış oranı 2012/4116 sayılı BKK ile 7,80 olarak tespit edilmiştir.)
* (2012 yılı için artış oranı 2011/2628 sayılı BKK ile 10,26 olarak tespit edilmiştir.)
Download

ASMMMO