KULLANICI SÖZLEŞMESİ
GEZİPİN.COM adresli web sitesinden yararlanmak için öncelikle aşağıda belirtilen kullanım
şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir.
GEZİPİN.COM hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının,
hesaplama formüllerinin, algoritmalarının, çizimlerinin ve tasarımlarının ve burada
sayılmayan diğer fikri ve sınai hakların sahibi Hakan OKUR’dur. Sunulan servislerin yazılım,
tasarım ve konsept dahil telif hakları tamamen GEZİPİN.COM sitesine aittir. Servislerin ve
hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına,
ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.
Siteyi kullanmak için GEZİPİN.COM ile paylaşacağınız kişisel bilgileriniz (ad, soyad, eposta adresi, telefon numarası gibi) toplanabilir ve GEZİPİN.COM’ un işbirliği içerisinde
olduğu(Bankalar, GSM Operatörleri, Turizm Acenteleri, Sigorta Şirketleri ve Pazarlama
Şirketleri ile reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari
yöntemlerle kurulabilecek her türlü işbirliğini kapsar) gerçek veya tüzel 3.kişiler ile
paylaşılabilir ve
-
Hizmetin sunumu ve geliştirilmesi
-
Hizmet kullanımınızın yönetilmesi,
-
İhtiyaçlarınızın ve ilgilerinizin daha iyi anlaşılması,
-
Hizmet deneyiminizin geliştirilmesi ve
-
Yazılım güncellemeleri ve ürün ilânlarının verilmesi veya sunulması
-
iletişim, tanıtım, reklam ve pazarlama ile bilgilendirme
amacıyla kullanılır veya kullanılabilir. Bu kapsamda tarafınızla SMS, e-posta veya çağrı yolu
ile iletişime geçilebilir. Uygulamayı kullanmakla söz konusu bilgilerinizin toplandığını bilir
ve bu paylaşım koşullarını kabul etmiş olursunuz.
GEZİPİN.COM ; yasa dışı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir güvenlik
şüphesi halinde veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle konu hakkında araştırma
yapmak, tehditi engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere tarafınıza ait her türlü
bilgiyi toplama, kaydetme ve bu bilgileri resmi merciler ile paylaşma hakkı saklıdır.
GEZİPİN.COM, tarafınızca girilen / oluşturulan her türlü veri ve içeriğin hiç bir şekilde
kontrolünü yapmamaktadır. Ancak 3. şahıs ve kurumların kişilik hakları ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası anlaşmalar ile koruma altına alınan diğer hakların ihlal
edilmesi halinde; ayrıca telif haklarını ihlal eden, müstehcenlik içeren, hakaret, küfür, küçük
düşürücü ifadeler barındıran içeriklerin formlar aracılığıyla gönderilmesi; ayrıca sitenin
amacını aşan bir şekilde kullanılması halinde, GEZİPİN.COM’u derhal geçici veya daimi
olarak durdurma hakkına sahiptir.ayrıca GEZİPİN.COM haber vermeksizin ve sebep
göstermeksizin siteyi dilediği zaman durdurabilir, sitenin sunulmasına dair açık veya dolaylı
hiçbir garanti vermemektedir.
GEZİPİN.COM, sunduğu servislerin kesintisiz ve hatasız çalışması için elinden geleni
yapacaktır. Ancak sms, e-posta gibi hizmetlerin bağlı olduğu servis sağlayıcıların
sistemlerinde meydana gelebilecek teknik arızalar,sistem bakımları ve mücbir nedenler gibi
vakalarda GEZİPİN.COM servisleri de bağlantılı olarak etkilenebilir. ( örn: Facebook,
Youtube, Vimeo, Pinterest, Twitter gibi API bazlı işlerde) Bu gibi durumlarda
GEZİPİN.COM servislerin etkin olarak işlemesi için gerekli tedbirleri alacaktır, fakat
doğrudan müdahale yetkisi olmayan bağlantılı servis arızaları ve hataları için sorumluluk
kabul etmemektedir.
GEZİPİN.COM , işbu kullanıcı sözleşmesine konu siteden tüm üyelerini ücretsiz
yararlandıracaktır. GEZİPİN.COM , site üzerinde her zaman tek taraflı olarak değişiklik
yapabilir.
Siteden yararlanmak için vereceğiniz bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca
sağlanmışsa şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından
bizzat sorumlu olursunuz. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve olası
olumsuz sonuçlardan GEZİPİN.COM sorumluluk kabul etmemektedir.
GEZİPİN.COM, değişen yasalar ve koşullara göre kullanıcı sözleşmesini her zaman tek
taraflı olarak değiştirebilir. Kullanıcı, herhangi bir soru, sorun, öneri ve şikayet için; ayrıca
hizmetlerle ve sunulan servislerle ilgili detaylı açıklama istediği hususlar hakkında
[email protected] adresine ileti gönderebilecektir.
GEZİPİN.COM ve kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilaf öncelikle iyi
niyet çerçevesinde çözümlenmeye çalışacaktır, aksi halde taraflar İstanbul
(Çağlayan)Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.
Ekler:
Ek-A Gizlilik Politikası
Ek-B AntiSpam Politikası
EK-A
Gizlilik Politikası
Hakan OKUR
GEZİPİN.COM kayıtlı tüm kullanıcıların (üye veya üyelerinin) gizlilik haklarını korumakla
yükümlüdür.
Bu Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesi ile GEZİPİN.COM bünyesinde barınan web/mobil
uygulamalarından ve web sitesi ("Hizmetten") yararlanırken kişisel bilgilerinizin nasıl işleme
alınıp muhafaza edildiği açıklanmaktadır.
Bu gizlilik ilkesi sadece hizmet kullanımı sırasında bilgi toplamak amaçlıdır.
Bu sözleşme kapsamında “Kullanıcı” ibaresi sözleşmenin diğer tarafı olan sizi ifade
etmektedir.
Kullanıcılar hizmeti kullanarak bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen kişisel bilgilerin paylaşımı
ve kullanımını kabul etmiş olurlar.
Kullanıcı GEZİPİN.COM’un gizlilik sözleşmesindeki maddeleri değiştirme hakkına sahip
olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder. Aynı zamanda GEZİPİN.COM kullanıcılarından da
gizlilik ilkesini tashih etme konusunda destek beklemektedir.
Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma
GEZİPİN.COM’un, kullanıcı bilgilerini toplamadaki ana amacı hizmeti daha faal tutmak ve
güvenli kılmak, kullanıcının hizmetten daha iyi yararlanmasını sağlamaktır. Kullanıcı,
herhangi bir GEZİPİN.COM uygulaması
yüklediğinde/kullandığında/edindiğinde, GEZİPİN.COM’un kendisinin sağladığı bilgileri
toplayabilmesine ve kaydedebilmesine gayrı kabili rücu izin verir.
Yukarıda belirtilen durumlarla uyumlu olan kişisel bilgiler farklı etkinliklere göre çeşitlilik
gösterebilir. “Kişisel bilgiler” kullanıcıyla irtibata geçmek ya da kullanıcıyı tanımlamak için
kullanılabilir. Kullanıcı, “Kişisel bilgiler” ifadesi ile aşağıda sayılan bilgilerin kastedildiğini
bildiğini ve onayladığını gayrı kabili rücu kabul eder.
1. İsim soyisim
2. Kullanıcı profil bilgileri, isim soyisim, cinsiyet, kullanıcı adı, sosyal ağ, profil id ve ikon
sınırlaması olmadan
3. E-posta
4. Adresi
5. Telefon numarası bilgileri bulunmaktadır.
Buna ek olarak GEZİPİN.COM kullanıcılardan;
1. Uygulamalara giriş ve katılımıyla
2. Müşteri desteği verilen kullanıcı e-postasından kişisel bilgilerini elde edebilir.
Kullanıcı GEZİPİN.COM tarafından satışı sağlanan ürünlerin ödeme takibinin 3.kişiler
tarafından yürütüldüğünü dolayısıyla GEZİPİN.COM’un kullanıcı ödeme detayları ve
faturalandırma bilgileri erişimine sahip olmadığını kabul eder.
GEZİPİN.COM aynı zamanda kullanıcılarından aşağıda belirtilen (aşağıdakilerle sınırlı
olmayan) kişisel olmayan bilgilerini paylaşmaya davet etmektedir.
1. Kullanıcı yaşı veya doğum tarihi
2. Kullanıcı cinsiyeti
3. Kullanıcı bilgisayar donanım bilgileri
4. Kullanıcı favori web siteleri, arkadaş bilgileri ve fan sayfaları
5. Kullanıcı uygulama bilgileri gibi (bu tür bilgiler "kişisel olmayan bilgiler" olarak
addedilmiştir)
Kişisel olmayan bilgiler aynı zamanda kişisel bilgileri de gerektiren bir etkinlik için
toplanıyorsa, GEZİPİN.COM hizmet kalite ve değerini arttırmak, hizmet kullanımını daha iyi
analiz edebilmek için kullanıcının kişisel olmayan bilgileriyle kişisel bilgilerini kombine
edebilir. Kullanıcı bu duruma gayrı kabili rücu izin verir.
Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, kullanıcı uygulamalarda ya da mesaj panosunda
kendisiyle ilgili diğer ekstra bilgileri de paylaşabilir. Kullanıcı diğer kullanıcılarla olan tüm
paylaşımlarının GEZİPİN.COM’un kullanımına açık ve bu paylaşımların kendi tercihi
olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder. Hizmetten yararlanırken kullanıcı paylaştığı
GEZİPİN.COM’a sağlanan her türlü bilginin kaydedilmesine gayrı kabili rücu onay verir.
Kullanıcı GEZİPİN.COM’un ; kendisi hizmete bağlandığında, internet protokol adresi,
tarayıcı türü, tarayıcı dili, açılan URL ve pencereler, platform türü, tıklama sayısı, domain
isimleri, görüntülenen sayfalar ve bunların sıralaması, sayfalarda kalış süresi, tarih ve zaman
gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan detaylı bilgileri toplamasına gayrı kabili rücu izin verir.
GEZİPİN.COM bu bilgileri, hizmeti kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek,
kullanıcılara daha yeterli müşteri desteği sağlamak ve hizmetin sınırlarını genişletebilmek için
kullanacaktır.
Diğer Kullanıcı Bilgileri Açıklaması
Herhangi bir hukuki işlem veya kullanıcı menfaatini korumak söz konusu olduğunda, yasal
süreçte, arama emri, mahkeme celbi, mahkeme emri ya da hak ve mülk koruma amaçlı olarak
GEZİPİN.COM yukarıda belirtilen kuralları ihlal etme hakkına sahiptir. Bu tür yasal bir
durum söz konusu olduğunda GEZİPİN.COM bunu sorgulama hakkına sahip değildir.
GEZİPİN.COM ancak kendisi için ya da kendisiyle çalışan gizlilik anlaşmasının olduğu
güvenilir ortaklarına bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Bu şirketler kullanıcı bilgilerini
GEZİPİN.COM ve ortaklarının tekliflerini kullanıcılara bildirmek amacıyla kullanabilirler
fakat bu şirketler de kullanıcı bilgilerini paylaşma hakkına sahip değildirler.
Kullanıcı 13 yaşın altındaysa GEZİPİN.COM ebeveyn izni dolayısıyla kullanıcı bilgilerini
paylaşabilir. Ebeveynler GEZİPİN.COM’a çocuklarının bilgilerini toplama iznini verebilir
fakat bu, bu bilgilerin çıkar amaçlı diğer kişilerle paylaşılmasına izin verildiği anlamına
gelmez.
GEZİPİN.COM, soruşturma, yasadışı eylemleri engelleme, sahtekarlık, kişinin fiziksel
güvenliğini tehdit eden durumlar, GEZİPİN.COM Kullanım Koşulları ihlali söz konusu
olduğunda ya da kanunlar gerektirdiğinde bilgi paylaşımı yapma hakkına sahiptir.
Buna ek olarak, şirket alım satımı, devri, yeniden düzenlenmesi, iflas ve diğer benzeri
durumlarda, eğer kanunlar tarafından uygun görülürse müşteri
bilgileri GEZİPİN.COM varisi ya da devralan birimin ele geçecektir.
Çerezler
Çerezler GEZİPİN.COM tarafından kullanıcı bilgisayarında saklanan, kullanıcı bilgisayarını
tanımlama ve kullanıcı ziyaretlerinde kullanıcı tercihleri, adı ve parolasını hatırlatmak
amacıyla kullanılan bir parça veridir. Kullanıcılar GEZİPİN.COM uygulamasını
görüntülediğinde ya da giriş yaptığında sistem çerezleri kullanıcının bilgisayarına gönderir.
Çerezlerdeki bilgiler hizmet kalitesini yükseltme, kullanıcı ilgi alanlarıyla ilgili önerileri
uyarlama ve servisi daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kullanıcının kişisel bilgileriyle
bağdaştırılabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman çerezleri hizmet dışı bırakabilir fakat sistem
tarafından hizmet dışı da bırakılabilirler.
Linkler
Serviste diğer web sitelerinin linkleri bulunabilir. Kullanıcı, Serviste diğer web sitelerinin
linkinin olmasının, banner ya da farklı reklamların bulunmasının GEZİPİN.COM’un üçüncü
kişiyi onayladığı ya da üçüncü kişiyle ortak sunduğu bir hizmet olduğu anlamına gelmediğini
gayrı kabili rücu kabul eder.
Kullanıcı, servisten bağlanabileceği diğer web sitelerinin gizlilik ilkeleriyle
GEZİPİN.COM hiçbir alakası olmadığını gayrı kabili rücu kabul eder.
Lütfen bu tür sitelerin gizlilik ilkelerini dikkatle okuyunuz.
Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme ya da Silme
Kullanıcı, dilediği zaman bilgilerinin GEZİPİN.COM veritabanından silinmesini isteyebilir.
Bu vakte kadar bilgisi GEZİPİN.COM’un çalıştığı güvenilir herhangi bir çözüm ortağı ile
paylaşıldı ise, onun veritabanından da sileneceğini garanti etmez.
Eğer kullanıcı kayıtlarının GEZİPİN.COM tarafından silinmesini isterse, Kullanıcının
GEZİPİN.COM ile iletişime geçmesi gerekir. Eğer yasal olarak bir engel yoksa
GEZİPİN.COM kullanıcı isteğini yerine getirecektir.
Güvenlik
GEZİPİN.COM kullanıcı bilgilerinizi güvenlik altına almak için, teknik sistemde kaydeder,
size daha iyi bir teknik hizmet sunmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kullanır.
Fakat yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel bilgilerinize erişemeyeceğini garantileyemez. Bu
durumu kullanıcı gayrı kabili rücu kabul eder.
EK-B
AntiSpam Politikası
Kullanıcının (ya da e-posta alıcısının) isteği dışında gönderilmiş yığınsal elektronik posta
mesajları SPAM olarak tanımlanmaktadır. GEZİPİN.COM ve işbirliği içinde bulunduğu 3.
Parti kişi ve kurumlar, kullanıcıların e-posta adresleri, yazışma adresleri, sabit telefon ve cep
telefonu bilgilerinin kendi kişisel verileri olduğunu kabul etmekle birlikte, kullanıcının rızası
dışında kullanıcıya ait iletişim araçlarına toplu veya yığınsal olarak mesaj göndermeyeceğini
beyan ve taahhüt etmektedir.
GEZİPİN.COM, e-posta, SMS veya telefon ile pazarlama faaliyetlerinde, kanunların
öngördüğü şekilde izinli pazarlama yapacağını, kullanıcının rızası dışında pazarlama
yapmamayı, kullanıcının dilediği zaman sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini
sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. GEZİPİN.COM, her zaman için SPAM’e
karşı politikalar geliştirmiş ve geliştirmeye devam edecektir.
Download

KULLANICI SÖZLEŞMESİ GEZİPİN.COM adresli web sitesinden