ÖĞRETMEN ADAYI YOKLAMA ÇİZELGESİ
Öğretim Yılı: ………. / ……….
Öğretmen
Adayının
Numarası
Öğrencinin
Adı Soyadı
1.Hafta
…/.../...
İmza
Yarıyıl: ………
2.Hafta
…/.../...
İmza
3.Hafta
…/.../...
İmza
4.Hafta
…/.../...
İmza
5.Hafta
…/.../...
İmza
6.Hafta
…/.../...
İmza
7.Hafta
…/.../...
İmza
8.Hafta
…/.../...
İmza
9.Hafta
…/.../...
İmza
10.Hafta
…/.../...
İmza
11.Hafta
…/.../...
İmza
12.Hafta
…/.../...
İmza
1
2
3
4
5
6
NOT: Her hafta bu çizelge uygulama öğretmeni tarafından öğretmenlik uygulamasını gerçekleştiren “öğretmen adaylarına imzalattırılacak” ve dönem sonunda
uygulama öğretim elemanına öğretmenlik uygulaması değerlendirme formuyla birlikte ulaştırılmak üzere saklanacaktır.
Uygulama Öğretmeni
Uygulama Okul Koordinatörü
Download

ÖĞRETMEN ADAYI YOKLAMA ÇİZELGESİ Öğretim Yılı