Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu işleme alınması ile birlikte
yatırım fonlarımızın platform’da işlem görmesi hakkında duyuru:
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye
Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP)’ 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçecektir.
Bu tarihten itibaren, Platform’a üye olan tüm yatırım fonlarının alım-satımı, Türkiye
Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden gerçekleşecektir.
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon ve Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve
Bono Fonu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmeyecek olup bu
fonların alım-satım işlemleri Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
şubeleri ile internet şubeleri ve telefon bankacılığı ile yapılabilecektir.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırım fonlarının payları ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu’a üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının paylarının alımsatımı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve internet
Şubeleri, üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TEFDP’na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir.
Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri,
Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler
içerisinde gerçekleştirilebilir.
İŞLEM TÜRÜ
İŞGÜNÜ SAAT
YARIM GÜN SAAT
Talimat Kabul
- Aynı Gün valörlü işlemler
- İleri valörlü işlemler
8:45 - 13:30
8:45 - 17:30
8:45 - 11:30
8:45 - 12:30
Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse senedi Fonu işlemleri işgünlerinde aynı gün valörlü
işlemlerde 8:45 – 12:00 ileri valörlü işlemlerde 12:00 – 17:30 saatleri arasında
yapılacaktır. Diğer fonlarımız Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerinde
gerçekleşecektir.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görecek fonlarımız:
-
Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fonu
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fonu
Download

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu işleme