Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI
Dersin adı: Televizyon Stüdyosu
Prodüksiyonu
Dersin veriliş şekli: Yüzyüze
Dersin genel içeriği: Stüdyo tabanlı, çoklu
kamera kullanılarak hazırlanan televizyon
prodüksiyonlarının yayın öncesi aşamasından
yayına hazır hale gelene kadarki evreleri
öğretilerek, öğrencilerin bu konuda yetenek ve
becerilerini geliştirmek ve gelecekte televizyon
stüdyosu prodüksiyonu alanında başarılı
olabilecek seviyeye getirilmelerini sağlamak.
Dersi veren öğretim görevlisi:
Aslı Artan KESKİN
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
BB 303
Seçmeli
Türkçe
1 Sınav 1 Ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%60 ödev (final ödevi) %40 sınav (vize sınavı)
Derse devam zorunluluğu: %
%70
Haftalar
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Tanışma Dersin içeriği hakkında
bilgilendirme. Televizyonun çalışma
prensibi ve yayın sistemleri
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Stüdyo tabanlı
televizyon program
türlerini açıklayabilme.
Televizyon program türleri ve
özellikleri
 Söyleşi, Açıkoturum
Programları
 Müzik, Eğlence, Aktüalite
Programları
Stüdyo tabanlı
televizyon program
türlerini açıklayabilme.
Dersin Kaynakları
Cenk Demirkıran “3,2,1
Yayındayız” Derin
Yayınları
Colin Hart “Televizyon
Program Yapımcılığı” Es
Yayınları
Bob Foss “Sinema ve
Televizyonda Anlatım
Teknikleri ve
Dramaturji”
Bülent Vardar
“Hayalperest Yayınevi
Sinema ve Televizyon
Görüntüsünün Temel
Öğeleri”
Beta Basın Yayım
3
Televizyon Program ve Türleri
 Eğitim ve Kültür Programları
 Haber ve Spor Programları
Stüdyo tabanlı
televizyon program
türlerini açıklayabilme.
4
Yapım aşamalarının genel özellikleri
Yapım öncesi aşamasında
yapılacaklar; proje fikrinin
geliştirilmesi, hedef kitlenin
belirlenmesi, biçimsel özelliklerin
belirlenmesi
Program metninin yazılması.
Program akışının belirlenmesi.
Ekipman listesi oluşturma
Stüdyo tabanlı
televizyon programları
için planlama
yapabilme.
5
6
7
Stüdyoların Mekân Özellikleri
Stüdyo Çekiminin Dış Çekimden
Farkları
Stüdyo Dekoru
Stüdyo Planı
İşbölümü planlanması
Televizyon stüdyosu prodüksiyonu
için proje önerisi hazırlanması
8
9
ARA SINAV
Televizyon stüdyosundaki ekipmanın
incelenmesi.
Stüdyonun tanıtımı.
Stüdyo Dekoru
Stüdyo Planının stüdyoda uygulamalı
olarak anlatımı
10
Reji odası
Yapım Kontrol (Resim Rejisi)
Monitörler
Ses Kontrol (Ses Rejisi)
Işık Kontrol (Işık Rejisi)
Kamera Kontrol
11
Stüdyo
çekimleri
uygulaması
için
12
Stüdyo çekim uygulaması
13
Stüdyo çekim uygulaması
Stüdyo
tabanlı
televizyon programları
için
planlama
yapabilme.
Stüdyo tabanlı
televizyon projeleri için
planlama yapabilme
Stüdyo tabanlı
televizyon programları
için proje geliştirebilme.
Televizyon stüdyosu
ekipmanlarını tanıma
ve kullanabilme
Televizyon stüdyosu
ekipmanlarını tanıma
ve kullanabilme
prova Stüdyo tabanlı
televizyon
üretimlerinde
operasyonel görevleri
yapabilme.
Stüdyo tabanlı
televizyon
üretimlerinde
operasyonel görevleri
yapabilme.
Stüdyo tabanlı
televizyon
14
Stüdyo çekim uygulaması
üretimlerinde
operasyonel görevleri
yapabilme.
Stüdyo tabanlı
televizyon
üretimlerinde
operasyonel görevleri
yapabilme.
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Televizyon Stüdyosu Prodüksiyonu