Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI
Dersin adı: Teknik Resim
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze
Dersin genel içeriği: Bu ders öğrencileri teknik
çizim, iki boyutlu görsel sunum,
boyutlandırma, teknik çizim prensipleri
dahilinde temel görünüşler, perspektif, kesit
vb. Konularda yetkin kıma ve bilgilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersi veren öğretim görevlisi: Büşra Gizem Vayvay
Kırımca
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
CMB Z02
Zorunlu
Türkçe
Haftalık ödev teslimleri, vize ve final teslimleri
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
100
Derse devam zorunluluğu: %
80
Haftalar
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Ders içeriği, programı, teknik çizime
giriş
Görsel algıyı geliştirme
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Dersin Kaynakları
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
3
Ortografik çizim I: görünüşler
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
4
Ortografik çizim II: aktarım
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
5
İzometrik çizim
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
6
Plan Oblik
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
7
Ölçülendirme
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
8
Ölçülendirme II
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
9
Kesit: Kesit görünüş nedir
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
2 ve 3 boyutlu tasvir
etme çalışmaları
10
Kesit II: Görünüş, çizim, ölçü
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
2 ve 3 boyutlu tasvir
etme çalışmaları
11
Perspektif
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
2 ve 3 boyutlu tasvir
etme çalışmaları
12
Tasarım & Çizim Çalışmaları
2 boyutlu olarak tüm
görünüşlerde teknik
çizimle bir ürünün
üretim detaylarını
görselleştirebilme
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
Boyut, Kesit, vb üretim
detaylarını görüp
anlama
2 ve 3 boyutlu tasvir
etme çalışmaları
13
Tasarım & Çizim Çalışmaları II
14
Final Teslimleri
Teknik Resim –
Hüdayim Başak; Teknik
Resim Temel Bilgiler ve
Uygulamalar - Rashid
Abdullayev, Gabil
Abdulla
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Teknik Resim