Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : GRAFİK TASARIM PROGRAMI
Dersin adı:
ANİMASYON TEKNİKLERİ
Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze
Dersi veren öğretim görevlisi:
Ayşe DANIŞ
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin genel içeriği: Uygulamaların ve bu
uygulamalar içerisinde animasyon kullanımının
öğretilmesi
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:X sınav, Y ödev
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
G Blok/2.Kat - Perşembe, 12:00-14:00
STD Z03-BDTA - 38
Zorunlu
Türkçe
1 Vize, 2 Ödev, 1 Final
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%30 Vize, %10 Ödev, %60 Final
Derse devam zorunluluğu: %
%80
Haftalar
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Animasyon
kavramlarını anlamak
1
İşlenecek Konular/ Yapılacak Etkinlikler
Ders içerikleri hakkında öğrencilere
bilgilerin verilmesi ve yükümlülüklerin
anlatılması.
2
Adobe Flash Pro yazılımına giriş ve
arayüz tanıtımı.
3
Çizim Araçlarının Öğrenilmesi
4
Metin Alanı
5
Sembollerle Çalışmak
6
Zaman Çizelgesi
Animasyon
kavramlarını anlamak
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme.
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
Dersin Kaynakları
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
7
Animasyon Teknikleri
3D animasyon ürünleri
tasarlayabilme
8
Vize sınav haftası
9
Animasyon Teknikleri (Shape Tween ve
Classic Tween Özellikleri)
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
Animasyon Teknikleri (Motion Tween
Özellikleri)
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
10
11
Gelişmiş Animasyon Özellikleri (3B
Tasarım)
12
3D animasyon ürünleri
tasarlayabilme
Harici Dosyalarla Çalışmak (Bitmap,
PSD,JPG…)
2D dijital animasyon
tekniklerini
kullanabilme
Harici Dosyalarla Çalışmak (Ses ve
Video)
Endüstri
standartlarında
sonuçlar sunabilme
13
14
Final sınav haftası
Endüstri
standartlarında
sonuçlar sunabilme
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
Flash Pro ve
ActionScript 3.0
Uygulamaları / Uğur
Gelişken
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Animasyon Teknikleri