Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : GRAFİK TASARIM PROGRAMI
Dersin adı: Web Tasarımı
Dersi veren öğretim görevlisi: Hilal TÜRK
Dersin veriliş şekli: 2 Teorik+1 Uygulamalı
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin genel içeriği: Web tasarım dersi Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
kapsamında Adobe Dreamweaver yazılımı görüşme saatleri:
kullanılarak HTML, CSS3
kodları üzerinde
durulacaktır.
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı:
Derse devam zorunluluğu:
STD-203-İAT-38
Zorunlu
Türkçe
1 vize, 1 ödev, 1 final
Vize: %20 Ödev:%20 Final:%60
% 70
Haftalar
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Web tasarımı prensiplerini
kavramış
Dreamweaver’a Genel Bakış
Bayram Tatili
3
Site
Oluşturmak
Sayfalarla Çalışmak
ve
Yönetme,
4
Metinlerle Çalışmak, Sayfaya Görsel
Nesneler Eklemek
5
Görsel Nesneler Eklemek ve
Bağlantılar
6
Tablolarla Çalışmak
7
Çerçeveler
8
Vize
Web tasarımı yapabilmek
için gerekli olan
programları öğrenmiş
Web tasarımında
kullanmak üzere ihtiyaçları
olan görsel, renk ve
tipografi hakkında bilgi
edinmiş
Web tasarımında
kullanmak üzere ihtiyaçları
olan görsel, renk ve
tipografi hakkında bilgi
edinmiş
Görsel düşünceyi ve imge
oluşumunu tasarım
sürecinin bir parçası olarak
gözlemleyebilecek
Görsel düşünceyi ve imge
oluşumunu tasarım
sürecinin bir parçası olarak
gözlemleyebilecek
Görsel düşünceyi ve imge
oluşumunu tasarım
sürecinin bir parçası olarak
gözlemleyebilecek
Dersin Kaynakları
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
9
İçeriği CSS ile Biçimlendirmek
10
İçeriği CSS ile Biçimlendirmek
11
Form Nesneleri İle Çalışmak
12
Dinamik Spry Nesneleri İle Çalışmak
13
Kodlarla Çalışmak
14
Kodlarla Çalışmak
Görsel düşünceyi ve imge
oluşumunu tasarım
sürecinin bir parçası olarak
gözlemleyebilecek
Görsel düşünceyi ve imge
oluşumunu tasarım
sürecinin bir parçası olarak
gözlemleyebilecek
Web tasarımı hakkındaki
gelişmeleri takip
edebilecek bilgi birikimine
sahip olacak
Web tasarımı hakkındaki
gelişmeleri takip
edebilecek bilgi birikimine
sahip olacak
Orta seviyede web
tasarımı yapabilecek
düzeye geleceklerdir.
Orta seviyede web
tasarımı yapabilecek
düzeye geleceklerdir.
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
A’dan Z’ye CSS
Rıza Çelik
Seçkin Yayıncılık
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Web Tasarımı