Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI
Dersin adı:
Dersi veren öğretim görevlisi:
Ayşe DANIŞ
INTERAKTIF MEDYA TASARIMI
Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:X sınav, Y ödev
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
G Blok/2.Kat - Cuma, 11:00-13:00
STD Z03-BDTA - 38
Zorunlu
Türkçe
1 Vize / 1 Odev / 1 Final
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%30 Vize - %10 Odev - %60 Final
Derse devam zorunluluğu: %
%70
Dersin genel içeriği: İnteraktif ürün tasarımı için
gerekli yazılımın kullanılması ve yayınlanması
Haftalar
İşlenecek Konular/ Yapılacak Etkinlikler
1
Dersin tanıtımı ve tanışma, interaktivite
kavramı
2
Adobe Flash Pro yazılımı ile İnteraktif ürün
oluşumu için arayüz tasarımı
3
İnteraktif ürün tasarımında, fotografik
temelin işlenmesi
4
İnteraktif ürün tasarımında,
temelin işlenmesi
5
İnteraktif ürün tasarımında,
temelin işlenmesi
illüstratif
müziksel
Planlanan
Öğrenme Çıktıları
ve Alt Beceriler
Bir interaktif
medya ürünü için
kullanıcı
ihtiyaçlarını
anlayabilme
Interaktif Medya
ürünü için ara yüz
tasarımı
yapabilme
Interaktif Medya
ürünü için ses ve
görsel bileşenleri
kullanabilme
Bir interaktif
medya ürünü için
kullanıcı
ihtiyaçlarını
anlayabilme
Interaktif Medya
ürünü için ses ve
görsel bileşenleri
kullanabilme
Dersin Kaynakları
İnteraktif Media
Tasarımında Temel
Adımlar/Oğuzhan Özcan
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan - A. Evren Yantac
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Adobe Flash CS6/Osman
Gürkan
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
6
İnteraktif ürün tasarımında,
unsurunun işlenmesi
hareket
7
Action Script 3.0 Yazılımına giriş
8
Vize sınav haftası
9
İnteraktif ürün tasarımında, tipografik
temelin işlenmesi
10
11
12
13
Interaktif Medya
ürünü için arayüz
tasarımı
yapabilme
İnteraktif ürün tasarımında, enformasyon
kavramının işlenmesi
İnteraktif ürün tasarımında, enformasyon
yapı modellerinin işlenmesi
İnteraktif ürünlerin
yayınlanması
İnteraktif
kullanımı
ürünlerin
web
mobil
Interaktif Medya
ürününü
geliştirebilme
ortamında
cihazlarda
Bir interaktif
medya ürünü için
kullanıcı
ihtiyaçlarını
anlayabilme
Bir interaktif
medya ürünü için
kullanıcı
ihtiyaçlarını
anlayabilme
Bir interaktif
medya ürünü için
kullanıcı
ihtiyaçlarını
anlayabilme
İnteraktif Medya
ürününü
geliştirebilme
Interaktif Medya
ürününü
geliştirebilme
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
İnteraktif Medya
Tasarımı İçin Yaratıcı
Düşünme/ Oğuzhan
Özcan- A. Evren Yantac
Flash Cs6 & Actionscript
3.0/Uğur Gelişken
14
Final sınav haftası
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

İnteraktif Medya Tasarımı