Upute za izradu FLASH bannera Definiranje boje pozadine bannera Flash banner bi umjesto posebno definirane boje pozadine ('background color') trebao sadržavati pravokutnik u željenoj boji koji bi bio iste veličine kao banner i služio bi kao podloga. Na taj način izbjegavaju se problemi sa uklapanjem bannera u okolinu te se zadržava željena boja pozadine bez obzira na ostale skripte korištene na stranici. Dodavanje linka u banner Banner mora sadržavati objekt tipa 'button' u aktivnoj sceni koji sadrži actionscript akciju za link: on (release, releaseOutside) { getURL(clickTAG, "_blank"); } Jedan od načina za dodavanje ispravnog linka u vaš flash banner je kreiranje novog objekta tipa button (Ctrl+F8, vidi slike 1 i 2) i smještanje ispunjenog pravokutnika iste veličine kao što je banner u keyframe 'Hit' (desni klik na 'Insert keyframe...', vidi sliku 3). Kreirani button odvucite (drag) iz panela 'Library' (Ctrl+L) na stage aktivne scene i podesite mu poziciju na X=0 i Y=0 u properties panelu (vidi sliku 4). Zatim dodajte gore navedenu akciju upisom gore navedene actionscript naredbe u 'Actions' panelu (F9). 
Download

Upute za izradu Flash banneri