DERS İZLENCESİ
2014-2015 Güz Dönemi
AŞÇILIK PROGRAMI
Dersin adı: Gastronomi Okur Yazarlığı
Dersi veren öğretim görevlisi: Ece ŞENER
Dersin veriliş şekli:
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
Uzaktan
[email protected]
Dersin genel içeriği: Yemek konusunda
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
kullanılabilecek iletişim araçlarını tanıma,
görüşme saatleri:
kitle iletişim araçlarında yemek temasının görsel
Email ve OİS sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ve işitsel olarak incelenmesi.
Yemek yazarlığı becerilerinin geliştirilmesi,
medyanın tüm mecralarında yemeğin nasıl
yer aldığını görerek, yemek temalı yaratıcı
çalışmalar yapılması.
Dersin verildiği sınıf:
Uzaktan Eğitim
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Seçmeli
Dersin dili:
Türkçe
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
1 Ara Sınav, 2 Ödev, 1 Final Projesi
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı:
%10 Ara Sınav , %10 Ödevler, %80 Final Projesi
Derse devam zorunluluğu:
Yok
Haftalar
1
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Planlanan Öğrenme
Etkinlikler
Çıktıları ve Alt Beceriler
Gastronomi İletişimi
-
Gastronomi İle İlişkili İletişim
-
Gastronominin
ve yemek
Dersin Kaynakları
-
“ İletişimin A
B, C’si “, Ünsal
-
Araçları
temasının
Oskay, Der
Yemek ile ilgili yayınlara genel
iletişim
Yayınları
bir bakış
araçlarında nasıl
kullanıldığını
bilir.
2
Yemekle İlgili Metin Oluşturma
-
Yemek ve yemek
-
“Yaratıcı
-
Yaratıcı Yazım Teknikleri
kültürü ile ilgili
Yazarlık”,
-
Tarif Kitapları İnceleme
yazı oluşturabilir.
Stephen May,
-
Farklı Yemek Tarifi Stilleri
Yemek
Optimist
-
Tarif Oluşturma
kitaplarının
Yayınları
-
çeşitlerini bilir ve
-
eleştirir.
“Büyübozumu
: Yaratıcı
Yazarlık”,
Murat Gülsoy,
Can Yayınları
3
Yemekle İlgili Metin Oluşturma
-
Edebiyatta tema
-
“ Yaratıcı
-
Edebiyatta Yemek Teması
olarak yemeği
Yazma”,
-
Yemek ile ilgili öykü, roman
inceler ve çeşitli
Zehra
incelemesi
metinler
İpşiroğlu,
oluşturabilir.
Morpa
Yayınları
4
Yemek Köşe Yazıları
-
5
-
“ Sözlü Yazılı
kültürü ile ilgili
Anlatım
Stilleri ( Restoran kritikleri,
yazı oluşturabilir.
Sanatı”, Emin
Köşe yazısı yazım
Özdemir,
yazıları vb.)
kurallarını bilir
Remzi
Köşe yazısı oluşturma
ve uygular.
Kitabevi
Yemek Dergileri
-
Yemek ve yemek
Yemek ile ilgili Köşe Yazısı
kültür yazıları, ürün – tarif
-
-
-
-
Dergilerde
-
“ Sözlü Yazılı
Yemek Dergisi Konsept
yemek temasını
Anlatım
Farklılıkları ( Gezi – yemek,
inceler, yemekle
Sanatı”, Emin
-
kültür – yemek, tarif – yemek
ilgili dergi
Özdemir,
vb. )
yayınlarını tanır.
Remzi
Dergi için metin oluşturma
Kitabevi
-
“ Yaratıcı
Yazma”,
Zehra
İpşiroğlu,
Morpa
Yayınları
6
Sinemada Yemek Teması
-
-
Sinemada yemek
“ Eleştirel Medya Okur
Çeşitli türlerde yemeği konu
ve yemek
Yazarlığı”,
eden filmlerin incelenmesi
kültürünü tanır,
Abdurrahman Şahin
farklı türlerde
eserleri inceler.
7
Sinemada Yemek Teması
-
-
-
Sinemada yemek
“ Eleştirel Medya Okur
Çeşitli türlerde yemeği konu
ve yemek
Yazarlığı”,
eden filmlerin incelenmesi
kültürünü tanır,
Abdurrahman Şahin
Senaryo oluşturma
farklı türlerde
eserleri inceler.
8
Ara Sınav
9
TV’de Yemek Programları
-
-
-
Televizyondaki
“ Eleştirel Medya Okur
Tematik kanalların
yemek
Yazarlığı”,
incelenmesi
kanallarını bilir,
Abdurrahman Şahin
Yemek Programı Formatları
farklı
konseptlerde
formatları tanır.
10
TV’de Yemek Programları
-
-
-
Televizyondaki
“ Eleştirel Medya Okur
Yemek programlarının
yemek
Yazarlığı”,
incelenmesi
kanallarını bilir,
Abdurrahman Şahin
Yaratıcı format oluşturma
farklı
konseptlerde
formatları tanır.
-
Yemek ile ilgili
yaratıcı
formatlar
oluşturabilir.
11
Yemek Belgeselleri
-
Belgesel türünde
“ Eleştirel Medya Okur
yemeğin nasıl ele Yazarlığı”,
12
Yemek Blogları ve Bloggerlar
-
alındığını inceler.
Abdurrahman Şahin
Sosyal medyada
“ Eleştirel Medya Okur
-
İnternet Yazarlığı
ve bloglarda
Yazarlığı”,
-
Farklı konseptlerde blogların
yemeğin nasıl
Abdurrahman Şahin
ve bloggerların incelenmesi
işlendiğini bilir,
farklı örnekleri
tanır.
13
Sosyal Medya’da Yemek ( Facebook,
-
Twitter, Pinterest, Mekanist vb.)
-
Sosyal medyanın yemek
kültürüne etkileri
-
-
Sosyal medyada,
“ Eleştirel Medya Okur
yemek temasını
Yazarlığı”,
inceler.
Abdurrahman Şahin
Sosyal medyayı
Sosyal medyayı etkili ve
amacına uygun
amacına uygun kullanma
olarak yemek ile
ilişkilendirebilir.
14
Genel Tekrar
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Gastronomi Okur Yazarlığı