DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ
24-25 Nisan 2014
İÇERİK
Düşünme sistemleri ve düşünsel boyut
Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
Depo ve depocunun önemi
Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer
bölümlerle olan ilişkileri
Öğrenen organizasyon ve KAİZEN’e giriş
Sıfır hatalı stok yönetimi
Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk
alma, işi sevmenin önemi)
Güvenli çalışma
Deponun iç organizasyonu
Depo bir maliyet bileşenidir!
Depo neden bir gereksinimdir?
Stok planı (Stok Maliyeti ve Devir Hızı)
Depo yerinin seçimi
Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesapları
Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
Aktarma standartları
Hacimden yaralanma standartları
Performans ve kontrol raporları
Maliyet planlaması
Maliyet tasarruf yöntemler
Depo verimlilik esasları ve hesapları
Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için
ipuçları
Adresleme teknikleri
Mal hareket şekilleri
FİFO-LİFO
KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.
JIT’e farklı bir yaklaşım
Depo projelendirme esasları
Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
İstif makinelerinin kullanımı, istif makinelerinin
kullanımında TPM’nin yeri. TPM’nin önemi
Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
Temel depolama prosedürleri
Stok sorumluluğu
Sorumluluk analizi
Kabul prosedürü
Sevkiyat prosedürü
Depolama dökümanları
Talimatlar
Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik
ve yaşamsal faydaları
Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik
teknolojik donanımlar
Malzeme kodlama sistemler
KİMLER KATILMALI
Şirketlerde Depo ve Envanter ile ilgilenen yöneticiler, Lojistik veya Depo sorumluları,
İşletme Müdürleri/Şefleri, Planlama Müdürleri/Şefleri ve konuya ilgi duyan şirket
yöneticileri
EĞİTMEN
Metin ÇAVUŞLAR
1981 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Çavuşlar, 1991
yılına kadar sırasıyla Işıklar Holding-Genta A.Ş., Otoyol A.Ş., İzdaş Dış Ticaret A.Ş. ve Degere A.Ş.’de
satınalma, dış ticaret ve lojistik alanlarında sektör sorumlusu ve profesyonel yönetici olarak çeşitli
kademelerde görev yapmıştır. Çavuşlar, 1991 yılından itibaren dış ticaret, lojistik ve depolama
konularında çoğunlukla BDT ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak danışmanlık yapmaya başlamıştır.
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren bir yandan Kazakistan merkezli olarak Türki Cumhuriyetlerdeki
çalışmalarına devam eden Çavuşlar, ekonomide ve iş yaşamında ağırlıklı olarak yer almaya başlayan
lojistik konusunda araştırma ve inceleme çalışmalarına özel önem vermiştir. Dünya literatürünü yakından
takip eden Çavuşlar, genel olarak lojistik özel olarak da dış ticaret alanında hem profesyonel yönetici hem
de danışman ve eğitimci olarak çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Çavuşlar, lojistik alanında faaliyet yapmak
isteyen ve lojistik firmasına dönüşmek isteyen firmalarla dış ticaretini geliştirmek isteyen firmalar
danışman ve eğitimci olarak katkıda bulunmaktadır. Halen piyasada çeşitli alanlarda farklı hizmetler
veren çok sayıda firmaya; depo yönetimi, depolama sistemleri ve kurulumu, depo sistemleri ve
projelendirmesi, lojistik planlama, lojistik firmalarına süreç tasarımları, lojistik firmalarına maliyet
düşürme programları hazırlama ve lojistik ihaleleri gibi çeşitli konularda danışmanlık yapan Çavuşlar,
lojistik alanında bütün konuları kapsayan bir eğitim portföyüne sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin büyük
endüstriyel kuruluşlarının önemli bir çoğunluğundan eğitim referansı olan ve eğitim çalışmalarıyla
danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Çavuşlar’ın eğitim verdiği konularla ilgili kitap-not çalışmaları da
bulunmaktadır. Çeşitli gazete, ek ve dergilerde depolama, satınalma, lojistik ve dış ticaret konularında çok
sayıda makalesi yayımlanan Çavuşlar, halen Dünya Grubu’nun MM Türkiye Endüstri Dergisi’ne lojistik ve
depolama konularıyla ilgili yayın danışmanlığı da yapmaktadır
SÜRE
24-25 Nisan 2014 tarihlerinde 2 tam gün olarak düzenlenmiştir.
Eğitim saatleri 09.30 – 17.00’dir.
YÖNTEM
Konu, katılımcıların aktif katılımı sağlanacaktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
ÜCRET
Eğitim ücreti (KDV Dahil) 400 TL’dir. Bu ücrete eğitim materyalleri, çay-kahve ikramları ve Katılım
Belgesi dâhildir.
KAYIT
Kayıtlar için son başvuru tarihi olan 22 Nisan 2014 gününe kadar www.denizliabigem.org internet
adresindeki Eğitimler sayfasından ya da KAYIT formunu doldurmanız ve aşağıda belirtilen hesap
numarasına eğitim ücretini yatırmanız rica olunur.
ABİGEM
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim Danışmanlık A.Ş adına
T.Halk Bankası Denizli Şubesi nezdindeki
IBAN NO:TR91 0001 2009 3520 0010 2602 79
Bilgi İçin:
Denizli ABİGEM
0 258 241 16 71
Download

DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ