Adres
Telefon
Faks
E-mail
Web
: Armada İş Merkezi Kat: 11 & 14 BB: 1104 Söğütözü / Ankara
: +90 (312) 295 62 06
: +90 (312) 295 62 00
: [email protected]
: www.enerjihukuku.org.tr
Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi
GİRİŞ
Türkiye Doğal Gaz Piyasası aktör ve çalışanları, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılması planlanan değişiklikler
sebebiyle önemli reform beklentisi içerisinde. Doğal Gaz Piyasasının ana aktörü olan BOTAŞ’ın piyasa payının düşürülmesi ve
iletim faaliyetlerinin ticaret ve depolama faaliyetlerinden ayrıştırılması özellikle özel sektörün temel talep ve beklentileri
arasında yer almakta. 4646 Sayılı Kanunun için görüşülen taslak metinde bu yöndeki hükümlerle birlikte doğal gaz piyasanın
liberalleşmesine ilişkin diğer önemli hüküm ve hedeflerin de mevcut olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte son yıllarda özel sektör aktörlerinin doğal gaz piyasasındaki faaliyet oranlarının arttığı gözlenmekte. BOTAŞ
İletim sistemi üzerinden “taşıtan” sıfatıyla BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nden iletim hizmeti alan sistem
kullanıcılarının da sayısı artmış durumda. Tıpkı BOTAŞ gibi özel sektör aktörleri de son derece karmaşık bir işletim sistemine
sahip olan ve boru hatları ile doğal gazın adil ve menfaatler dengesi esasına dayalı olarak iletimi esasına dayanan BOTAŞ İletim
şebekesi üzerinden ticari faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.
Şüphesiz bu çok taraflı ve çok kullanıcılı sistemin işletilebilmesi aynı oranda detaylı ve teknik hükümler içeren hukuki metinler
ile mümkün. Gerek 4646 Sayılı Kanunun gerekse de bu kanun çerçevesinde çıkarılan ikincil düzenlemeler ve doğal gaz
piyasasında da düzenleyici organı olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun karar ve işlemleri bu ihtiyaca cevap vermekte.
Bununla birlikte gerek doğal gazın fiziki özellikleri gerekse de iletim şebekesinin teknik vasıfları sebebiyle ilgili mevzuatın
uygulanabilmesine ilişkin güçlükler yaşandığı da gözlenmekte. Bu da doğal gaz piyasası aktör ve çalışanları açısından piyasaya
ilişkin hukuk metinleri ile birlikte uygulamanın da öğrenilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta.
İşte “Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi” başlığını taşıyan bu program mevzuat ve pratik uygulamaya
ilişkin eğitim içeriğiyle bu ihtiyaca cevap vermeyi planlamaktadır. Doğal gaz piyasasının düzenleme (EPDK), iletim Hizmetleri ile
üçüncü taraf erişimi (BOTAŞ) ve akademik çalışmalar boyutunda tecrübe sahibi eğitmenlerin vereceği eğitim doğal gaz
piyasasının özellikle iletim ve ticaret alanında çalışanlar için tavsiye edilmekte. Bununla birlikte diğer alanlarda çalışanlar için
de tavsiye edilmekte.
EĞİTİMDE İŞLENECEK KONU BAŞLIKLARI

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Yeni Tasarı ile
Karşılaştırmalı Olarak) – 1
Kanunun ve yeni taslağın amacı – kapsamı
Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri
Lisans ve Sertifikaların Genel Esasları
Doğal Gaz Piyasasında Rekabetin Korunması ve Sisteme Girişe
İlişkin Esaslar
Yaptırımlar ve Dava Hakları
İletim Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

BOTAŞ İletim Sistemi Üzerinden Ticaret -Tarifeler
Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Yaşanan Gelişmeler
ŞİD Değişiklikleri
İletim Ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri
EBT Güncel Durum Ve Yatırımlar
Türkiye Doğal Gaz İletim Sisteminde Üçüncü Taraf
Erişimin İşleyişi
İletim Sistemi Kapasite Rejimi
İletim Sistemi Dengeleme Rejimi
İletim
Sistemi
Üzerinde
Sanal
Ticaretler
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) – 1
İletim Sistemine Genel Bakış
Temel Uygulamalar
Taşıyıcının Yükümlülükleri
Taşıtanların Yükümlülükleri
İşletme Hükümleri
Kapasite Ve Dengeleme Uygulamaları
Diğer ŞİD Uygulamaları


Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Sözleşmeler
Doğal Gaz Piyasasında Sözleşme Türleri
Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişimin Yasal Dayanakları
İletim Sistemine Erişim ve Akdedilen Sözleşmeler
Depolama Sistemine Erişim ve Akdedilen Sözleşmeler
LNG Tesislerine Erişim ve Akdedilen Sözleşmeler
Uyuşmazlık Türleri ve Sisteme Erişime İlişkin Uyuşmazlıkların
Çözümü
KİMLER KATILMALI
BOTAŞ İletim Sisteminin Hizmetlerinde Faydalanan
Piyasa Aktörlerinin Çalışanları
Piyasada yer almayı düşünen Enerji Şirketi Çalışanları
Enerji Alanında Çalışan Hukukçular
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Çalışanları
Doğal Gaz Piyasasının diğer faaliyet alanlarında çalışan
şirket çalışanları
Doğal Gaz Piyasası mevzuatına mesleki ya da özel ilgisi
bulunan diğer kişiler
EĞİTİM PROGRAMI
1. Gün (12 Haziran 2014)
09:00 - 09:30
Kayıt
09:30 - 10:45
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Yeni Tasarı ile Karşılaştırmalı Olarak) – 1
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
10:45 - 11:00
Kahve Arası
11:00 - 12:30
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Yeni Tasarı ile Karşılaştırmalı Olarak) – 2
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:30
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) – 1
Hızır Hakan ÜNAL
14:30 - 14:45
Kahve Arası
14:45 - 16:00
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) – 2
Hızır Hakan ÜNAL
2. Gün (13 Haziran 2014)
09:30 - 10:45
Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Sözleşmeler
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
10:45 - 11:00
Kahve Arası
11:00 - 12:30
Doğal Gaz Piyasasında Sisteme Erişim ve Sözleşmeler
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:30
BOTAŞ İletim Sistemi Üzerinden Ticaret
Hızır Hakan ÜNAL
14:30 - 14:45
Kahve Arası
14:45 - 16:00
Doğal Gaz İletim Tarifeleri
Hızır Hakan ÜNAL
Download

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi