DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ
01 Şubat 2014
İÇERİK
-
“Değişim” kavramı ve değişimin ön koşulu
İşletme Yönetiminde “1990”lar sonrası öne çıkan temel gelişmeler
Günümüz işletmelerini değişime zorlayan etmenler
Organizasyonel değişim türleri ve güç alanı analizi
Değişim Yönetimi’nden ne anlamalıyız
Genel anlamda “ Değişim Yönetimi Süreci”nin üç adımı
İşletmelerde Değişim Yönetimi Süreci
“Kurumsallaşma” tanımı ve Değişim Yönetimi / Kurumsallaşma ilişkisi
Yönetsel anlamda Kurumsallaşma ve Kurumsal Sistemler
Değişime direnç nedenleri
Değişime dirençle baş etme yöntemleri
Kurumsallaşmaya yönelik değişimlerin başarısı için dikkat edilmesi gereken hususlar
Kurumsallaşmaya yönelik başlıca engeller ve alınabilecek önlemler
KİMLER KATILMALI
Şirket sahipleri ve yöneticileri.
EĞİTMEN
PROF. DR. TANIL KILINÇ
1980 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü lisans, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası
yüksek lisans diplomalarını aldı. Aynı üniversitede asistanlıkla başladığı akademik hayatına, “Takım Kurma ve Geliştirme Yoluyla Örgüt
Geliştirme” konusuyla işletme doktoru, öğretim görevlisi doçent ve profesörlük unvanlarını alarak devam etti. Bu süre zarfında ABD Ball State
Üniversitesi Indiana’da misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında İÜ İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü’nden emekli oldu.
Prof Dr Tanıl Kılınç, Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, İletişim Teknikleri, Örgüt Geliştirme, İşletmelerde Takım Çalışması, Takım Kurma,
Takım Performans Yönetimi, Lider ve Liderlik Analizleri, Organizasyonlarda Çatışma Yönetimi başlıkları ve benzer başlıklarda dersler ve
seminerler vermekte ve ayrıca yeniden yapılanma, performans yönetim sistemleri, ücret yönetimi sistemleri, kariyer yönetimi sistemleri,
eğitim yönetimi sistemleri başta olmak üzere pek çok yönetsel sistemlerin kurulmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Prof Dr Tanıl Kılınç’ın kişisel web sitesinde (www.tanilkilinc.com) hakkında detaylı bilgi mevcuttur.
SÜRE ve YER
01 Şubat 2014 tarihlerinde bir tam gün olmaktadır.
Saat: 09:30- 17:00
Denizli Sanayi Odası
YÖNTEM
İnteraktif olup, eğitimin sonunda katılımcılara KATILIM BELGESİ verilecektir.
Denizli ABİGEM A.Ş.
Saltak Caddesi 5, DTO Binası 5. Kat, 20100 DENİZLİ
Tel: 0 258 241 16 71
Faks: 0 258 241 47 65
[email protected]
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ
01 Şubat 2014
ÜCRET
Eğitim ücretinin % 50’si olan kişi başı 118 TL (%18 KDV Dahildir.) katılımcı firmadan alınacaktır.
Eğitim yalnızca Denizli Sanayi Odası üyelerine yönelik olup, eğitim bedelinin kalan % 50’si DSO tarafından finanse edilmektedir.
Bu ücrete eğitim materyalleri, çay-kahve, öğle yemeği ikramları, Katılım Belgesi dâhildir.
KAYIT
Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.
Kayıtlar için son başvuru tarihi olan 30 Ocak 2014 günü saat 16:30’a kadar www.denizliabigem.org internet adresindeki Eğitimler
sayfasından ya da KAYIT formunu doldurmanız ve aşağıda belirtilen hesap numarasına eğitim ücretini yatırmanız rica olunur.
ABİGEM
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim Danışmanlık A.Ş adına
T.Halk Bankası Denizli Şubesi nezdindeki
IBAN NO:TR91 0001 2009 3520 0010 2602 79
Bilgi İçin:
Denizli ABİGEM
Tel: 0 258 241 16 71
[email protected]
Denizli ABİGEM A.Ş.
Saltak Caddesi 5, DTO Binası 5. Kat, 20100 DENİZLİ
Tel: 0 258 241 16 71
Faks: 0 258 241 47 65
[email protected]
Download

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ