RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
ÖNSÖZ
Temmuz ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları
kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve iç
yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik tarafından
düzenlenerek kayıt altına alınmıştır.
Buna göre;
TOPLANTILAR
2014 Yılı Temmuz ayında Yönetim Kurulu 4 toplantı yaparak 25 karar almıştır.
01/07/2014 Tarih ve 56 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında kazanmış olduğumuz ve Rize
çayını uluslar arası piyasada rekabet edebilir hale getirmek amacına yönelik, “Rize Çay Araştırma ve
Uygulama Merkezi” projemiz için taahhüt ettiğimiz 500.000,00-TL’den 30 Haziran 2014 tarihine kadar
400.000,0-TL’nin ödendiği, kalan 100.000,00-TL’nin ihtiyaç olduğu zamanda projenin yürütülmesi için
“RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ORGANİK GÜBRE İMALATI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ”nin Vakıflar Bankası Rize Şubesinde bulunan IBAN: TR93 0001 5001
5800 7297 1493 82 Nolu hesabına iştirakler hesabından aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
Rize Ticaret ve Sanayi Odasının dayanışmasını sağlamak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek
ve odamızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, meclis üyeleri ve eşleri, personel ve
eşlerinin katılımı ile 24 Temmuz 2014 Perşembe günü iftar yemeği düzenlenmesine, masrafların toplantı
temsil ve ikram giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
Gıda yardımı için odamız tarafından yapılan piyasa araştırması sonucunda; ihale odamız üyesi
“SOFRA GIDA TEMİZLİK MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ne kaldığından, gıda
yardımlarının firmadan tedarik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
1- LASKAR ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Kalkandere İlçesi İyidere-Erzurum Yolu 7. Km adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumundan lisans almak kaydı ile, Elektrik Enerjisi Üretimi, Tesislerin kurulması, işletmesi ve üretilen
elektrik enerjisinin satılması ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
35.11.19 Nace kodu ile 02. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- TAN ALTAY DZ MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
100,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Merkez Mahallesi İnönü Caddesi
No:27/B numaralı adreste, Medikal ve sağlık ürünleri Toptan Ticareti işi ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
46.46.01 Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
1
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
3- AHMET SELÇUK ÇEPNİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
300.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Fatih Mahallesi Esentepe Caddesi No:15
numaralı adreste, Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile
self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) işi ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 56.10.08 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 01/07/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
01/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 9049 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SINIRLI
SORUMLU RİZE ARTVİN BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” nin askıya
alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO:6
1-27/06/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “EM PLASTİK MERAL
KONDAKÇI” nın Odamızdaki 9636 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-01/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “MİLFORD YILDIZ GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” yönetim kurulunun almış olduğu 16/06/2014 tarih ve
2014/06 nolu karar ile Menderes Bulvarı Yavuz Yapı Sitesi Kat:7 No:33-34-35 Rize adresinde bulunan
“MİLFORD YILDIZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin
kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 9522 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna
oy birliği ile karar verildi.
3-30/06/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “RİZE BİRLİK ÇAY TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 30/06/2014 tarih ve 2014/01 nolu karar ile Merkez
Mahallesi Sabancı Caddesi Fındıklı Rize adresinde bulunan “RİZE BİRLİK ÇAY TURİZM LİMİTED
ŞİRKETİ- FINDIKLI ŞUBESİ” nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 8098 nolu sicil
kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7
1-Odamız üyesi Kopuz Ticaret Zeki Murat KOPUZ ’un 01/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Zeki
Murat KOPUZ ünvanı ile üç ayrı kaydı bulunduğu ve 2014 yılı munzam aidatlarının üç ayrı kaydına sehven
tahakkuk ettirildiği tespit edilmiş olup, sehven fazla alınan 644,55-TL’nin Zeki Murat KOPUZ ’un Akbank
Rize Şubesi TR40 0004 6000 9988 8000 082740 nolu hesabına iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Odamız üyesi “ÖNDER İNŞAAT KİTAP KIRTASİYE GIDA TİCARET VE PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ” nin 01/07/2014 tarihli dilekçesine göre; 2014 yılı Aidat ve Munzam Aidat 1. Taksiti
olan 254,00-TL’yi odamız hesabına sehven iki kez yatırdığı tespit edilmiş olup, 254,00-TL’nin şirket
hesabı olan Türkiye Finans Katılım Bankası Rize Şubesi TR82 0020 6000 6299 1283 8300 01 nolu
hesabına iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.
08/07/2014 Tarih ve 57 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Bilim ve Teknoloji
Merkezleri oluşturma projesi kapsamında, Rize Belediyesi öncülüğünde ve TÜBİTAK tarafından
desteklenecek olan “Bilim ve Teknoloji Merkezi” kurulma çalışmaları başlatılmıştır. İlimizin sosyal ve
kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacına yönelik, bu projede Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak kurucu
ortak olunmasına ve gerektiğinde maddi destek sağlanmasına. 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 11:00
’da Rize Belediyesinde “Bilim ve Teknoloji Merkezi İş Birliği Protokolü” nün imzalanmasına, protokolü
imzalamaya odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU ’nun yetkilendirilmesine
oy birliği ile karar verildi.
2
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 2
Odamızın 2014 Yılı Haziran ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden
yapılan incelemelerde, Toplam Borç ve Alacak Yekunu 9.983.263,78-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç
Bakiyesi Yekunu 4.899.823,96-TL olarak hesap edilmiş ve 2014 Yılı Haziran Ayı Gelirimiz 536.732,86TL ve Giderimiz 169.527,97-TL’dir. İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporunun Oda
Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
Hazırlanan Odamız Haziran ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda Meclisinin
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
YASEMİN BİLGİN BAYRAMOĞLU ÇABA İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ” nin tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 17/A
21 numaralı adreste, Baraj ve bentlerin inşaatı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’nci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 42.91.04 Nace kodu ile
06. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 08/07/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
1-03/07/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “KARADENİZ TİCARET
NEDİM KOPUZ” un Odamızdaki 4938 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-03/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 3495 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“AKMEHMET GIDA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” Odamızın 5 sicil sayısında kayıtlı
bulunan “AKMEHMET OTOMOBİLCİLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ile birleşme
neticesinde; “AKMEHMET OTOMOBİLCİLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin 5
nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
15/07/2014 Tarih ve 58 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Odamızın Kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, 2013 Yılı Yönetim Kurulu
Faaliyeti ve bölgenin iktisadî, sınaî durumunu içeren “2013 Yılı Faaliyet Rapor”unun kitapçık haline
getirilmesine, web sitemizde yayınlanmasına, meclis üyelerimize dağıtılmasına ve basım bedellerinin
Kütüphane Kitap ve Periyodik Yayın Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
15/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 9232 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SADIK PEN
FATİH KAYMAKCI” nın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin ve eski 01. derecesinin 02. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 3
11/07/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “YEŞİL ARTVİN EKSPRES
FINDIKLI YAZIHANESİ NURHAN ÖZSARI” nın sermayesinin 2.000,00-TL’den 50.000,00-TL’ye
çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4
1-07/07/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “DÜNYA EMLAK MEHMET
MERCAN” nın Odamızdaki 4781 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
3
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
2-09/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “SINIRLI SORUMLU 60 NO'LU
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ” nin 27/06/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında
tasfiyesine karar verilmiş olup, 15/07/2014 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 7892 nolu sicil
kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
22/07/2014 Tarih ve 59 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Odamızın Kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, 2013 Yılı Yönetim Kurulu
Faaliyeti ve bölgenin iktisadî, sınaî durumunu içeren “2013 Yılı Faaliyet Rapor”unun kitapçık haline
getirilmesine, web sitemizde yayınlanmasına, meclis üyelerimize dağıtılmasına ve basım bedellerinin
Kütüphane Kitap ve Periyodik Yayın Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
15/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 9232 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SADIK PEN
FATİH KAYMAKCI” nın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin ve eski 01. derecesinin 02. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 3
11/07/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “YEŞİL ARTVİN EKSPRES
FINDIKLI YAZIHANESİ NURHAN ÖZSARI” nın sermayesinin 2.000,00-TL’den 50.000,00-TL’ye
çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4
1-07/07/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “DÜNYA EMLAK MEHMET
MERCAN” nın Odamızdaki 4781 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-09/07/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “SINIRLI SORUMLU 60 NO'LU
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ” nin 27/06/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında
tasfiyesine karar verilmiş olup, 15/07/2014 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 7892 nolu sicil
kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
GENEL SEKRETARYA FAALİYETLERİ
TEMMUZ AYI ODAMIZ HİZMET FAALİYETLERİ
KAYIT OLAN İŞLETMELER
2 Adet
Anonim Şirketi,
2 Adet
Limited Şirketi,
4 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olmak üzere, toplam 8
adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
2 Adet
Anonim Şirket,
1 Adet
Kooperatif,
1 Adet
Limited Şirket,
3 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olmak üzere, toplam 7
adet firmanın kaydı kapanmıştır.
4
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
GENEL ÜYE SAYISI
275 Adet
Anonim Şirketi
30 Adet
Kollektif Şirketi
141 Adet
Kooperatif
1213 Adet
Limited Şirketi
750 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
5 Adet
Dernek İktisadi İşletmesi
3 Adet
Vakıf İktisadi İşletmesi
27 Adet
Kamu Kuruluşu
1 Adet
Diğer Kamu Ticari İşletmeler
5 Adet
Diğer İktisadi İşletmeler
4 Adet
Girişim Ortaklığı
Odamızın toplam üye sayısı 2.454’dir. FAAL Üye Sayımız 2.331, Borcundan dolayı ASKIDA ki
Üye Sayımız 109, Adresinden dolayı ASKIDA ki üye sayımız 14’dür.
İCRA TAKİBİNDEKİ ÜYE SAYISI
31.07.2014 tarihi itibari ile icra dairesinde işlem gören üye sayımız 19’dur.
BİRİMLER
Başkanlık Danışmanı Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Sicil Müdürü, Oda Sicil,
İç Ticaret, Dış Ticaret, Muhasebe, KOBİ Danışma, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sekreterlik, İç
Hizmetler, Danışma ve Hizmetli birimlerinden oluşmakta olup, oda bünyesinde 17 personel
çalışmaktadır.
TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE;
Temmuz ayı içerisinde 21 Meslek Komitemiz, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm
önerilerini görüşmek için toplandılar. Bunun yanı sıra toplantılarda alınan ortak kararlar neticesinde
komiteler kendi grup üyelerini ziyaret etme kararı aldılar. Ağustos ayına ait bir program düzenledi.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik
Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarının verilmesi, devir işlemlerinin
yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili
olarak ülke içinde mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesi için
yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ’ne gönderilmektedir.
-Nur İnşaat Müteahhitlik ve Taşımacılık Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi adına 1adet,
-Atom Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi Temizlik İşleri Taahhüt Nakliyat Turizm İç ve
Dış Ticaret Limites Şirketi adına 3 adet,
-Yaşar TÜRÜT adına 1 adet,
- Eşcen-İnşaat-Gıda-Turizm-Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına 1 adet olmak
üzere toplam 6 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2014 Yılında 25 adet iş makinesi tescil etmiştir.
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm
kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan
bir belgedir.
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara
ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması, gıda
siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.
5
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Temmuz Ayı içerisinde;
- AKMEHMET GIDA SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KALKANDERE ŞUBESİ adına 1 adet,
- HORASAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına 1 adet,
-YILKAY İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET TOPLU TEMİZLİK VE YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ EMİNETTİN MAHALLESİ ŞUBESİ adına 1 adet,
- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALKANDERE ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adına 1
adet,
- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞÇILAR ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adına 1 adet,
- İMECE GIDA VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TOPTANCILAR SİTESİ RİZE ŞUBESİ
adına 1 adet olmak üzere toplam 6 adet kapasite raporu düzenlenmiştir.
Odamız 2014 Yılında 57 adet kapasite raporu düzenlemiş olup, toplam 179 kayıtlı geçerlilik süresi
devam eden kapasite raporu bulunmaktadır.
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri
otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak araçların karayolunda seyri sırasında
sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla hazırlanan “ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazları
hakkında yönetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Bilindiği gibi Karayoluyla yurt içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan taşıtlarda 01.01.2014
tarihinden itibaren sayısal takograf yurt içi uygulaması zorunlu hale gelmektedir. Uluslar arası ve
yurtiçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Şahıs ve şirketlerin 01.01.2014 tarihine kadar taşıtlarına
takograf cihazı sürücülerine sürücü takograf kartı almaları gerekmektedir.
Odamız tarafından Temmuz ayı içerisinde 23 adet Sayısal Takograf Kartı verilmiştir.
TIR KARNESİ
Üyelerimizin ve bölgemizdeki diğer tırlarla yük taşıyan, mal dolaşımı yapan firmaların işlemlerini
kolaylaştırmak, bulundukları yerde onlara bu hizmeti vermek ve iş akışını hızlandırmak için Tır Sistemini
odamız bünyesinde kurmuş bulunmaktayız. Rize Ticaret ve Sanayi Odamızı IRU Tır Karnesi sistemine
dahil edilmiştir.
Temmuz Ayında 25 adet tır karnesi verilmiştir.
K-1 TAŞIMA BELGESİ
K1 - K2 Taşımacılık yetki belgesi işlemleri için Odamıza başvuru dilekçesi ile araç ilave ve araç
düşümü, yetki belgesi devri işlemleri ve sıfırdan ilk defa yetki belgesi başvuru işlemleri için müracaat
yapılarak yetki belgesi verilmiştir.
Temmuz ayı içerisinde; K1 - K2 - K1*- K2* - Taşımacılık yetki belgelerinde 21 yenileme ve 101
araç ilave işlemi yapılmıştır.
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına İç Hizmetler Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin onayı
yapılmaktadır. 2014 Yılı Temmuz Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince 43 adet Araç Tadilat
Projesi onaylanarak 6.383,80-TL tutmuştur.
KOBİ DANIŞMA MERKEZİ (KOBİDAM)
Odamız KOBİ Danışma Merkezi Temmuz ayında aşağıda yazılı konularda ilgili sektörlerdeki
firmalara duyuru yapmıştır.
6
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sri Lanka Ekonomi Zirvesi, İran Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı, Sri
Lanka Yatırım Forumu, Yatırım Fırsatları, XIII.Uluslararası Soçi Yatırım Forumu, Kamerun,
Romanya Vize Referans Mektubu, Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler, Enerji Verimliliği Sanayi
Projesi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, İslam Ülkeleri Gıda Ticareti Forumu, Güney
Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları, Afrika Kıtasının Sunduğu Ticaret İmkanları ve
Kamerun Semineri konularında üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- TSE’nin “Gözetim ve Muayene İşleri” konulu yazısı hakkında ilgili üyelerimize bilgilendirme
yapıldı.
- Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Seyahat ve Turizm Fuarları” hakkında ilgili
üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- Rize Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün “Hijyen Eğitim Yönetmeliği” konulu
yazısı hakkında ilgili üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- 25. Uluslararası Züchex Züccaciye, Dekoratif Ev Eşyaları ve Elektrikli Ev Gereçleri fuarı
hakkında, üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- RTSO Bilgilendirme Mail Sistemi oluşturulması çalışmalarına devam edildi.
- Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi çalışmalarına devam edildi.
- Proje birimi faaliyetlerine devam edildi.
- Kobi Danışma Merkezi Faaliyetlerine devam edildi.
- UMMEM BECERİ 10 Kurs programları dâhilinde kurs kayıt işlemlerine devam edildi.
- Genel Sekreterlik tarafından verilen görevler ve havale edilen yazılar üzerine çalışma gerçekleştirildi.
- 17,07.20104 Salı günü Rize UMEM Yürütme Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi Bu toplantıya Rize
Yürütme Kurul Başkanının imzasıyla Yürütme Kurul üyelerine yazı yazılarak katılım sağlandı.
Çeşitli firmalarda 21 servis elemanı kursu, 30 kişilik hazır giyim kursu açılmasına karar alındı.
- UMEM Servis elemanı ve Dikiş kurslarında kullanılmak üzere 760 saatlik modül program yaparak
Rize UMEM Yürütme Kurulunda onaylatılarak uygulamaya konuldu.
- UMEM 50 kişilik kasiyerlik kursu kursiyerlerinin seçimi 14.07.2014 tarihinde Rize Ticaret Meslek
Lisesinde gerçekleştirildi ve 50 kişilik kasiyerlik kursu 21.07.2014 tarihinde başlatıldı
- UMEM Beceri 10 kurslarından mezun olmuş kursiyerlerin istihdam kayıtları UMEM sayfasından
yapılmaya devam ediyor.
- Rize Ticaret ve Sanayi Odası 21 Meslek Komitesinin toplantıları gerçekleştirildi.
- Rize Ticaret ve Sanayi Odası Personel Toplantısı tüm çalışanların katılımıyla 24/07/2014
Perşembe günü gerçekleştirildi.
- Rize Ticaret ve Sanayi Odası Görüş oluşturma Prosedürü ve Sayman Üye görev tanımı çalışmalar
devam etmekte.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından; odamızın organizasyonunu, yapmış olduğu tüm
aktivitelerini, birimlerini, üyelerini, istatistiklerini, faaliyet raporlarını içeren bir web sayfamız sürekli
güncellenmektedir.
-
7
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Odamız web sitesinde Temmuz ayında yayınlanan haber ve duyurular;
01.07.2014 Tarihinde;
-Rize İdari Mahkeme Başkanı Samettin Altınbey Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile bir görüşme gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-Kırıkkale’de yaklaşık 500 dönümlük alan üzerine kurulacak Silah İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nin (OSB) imar planları tamamlanarak 60 sanayi parseli Sanayi Bakanlığı’nca onaylandı. Altyapı
Uygulama planlarının ihalesi yapılan bölgenin arsa tahsislerine Temmuz Ayında başlanması planlandığı
duyurusu yapıldı.
-02.07.2014 Tarihinde Odamız 56. Yönetim Kurulu toplantısı 1 Temmuz 2014 Salı günü saat
18.00’da Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-03.07.2014 Tarihinde Rize İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araç,
makine ve teçhizatlar 17 Temmuz 2014 tarihinde 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine istinaden açık
artırma usulü ile satılacağı duyurusu yapıldı.
-04.07.2014 Tarihinde, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen
paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından
hizmet alınmasının gerekli olduğu duyurusu yapıldı.
-07.07.2014 Tarihinde, Malta Hükümeti tarafından açılan, lüks konut ve otelleri kapsayan yeni bir
yerleşim alanının tasarımını, inşasını ve işletilmesini kapsayan proje ile ilgili ihale hakkında duyuru
yapıldı.
-08.07.2014 Tarihinde, DEİK / Zambiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Harry Kalaba İle
Çalışma Yemeği gerçekleştirileceği duyurusu yapıldı.
09.07.2014 Tarihinde;
-Segem Tarafından Yapılacak Sigorta Acenteleri Teknik Personel Yeterlilik Sınavı
hakkında duyuru yapıldı.
-Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları hakkında duyuru yapıldı.
-10.07.2014 tarihinde, Rize Valisi Ersin Yazıcı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Avcı, Kalkandere Kaymakamı Ömer Çimşit,
RTSO Genel Sekreteri Gafur Karali, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Günal, Kalkandere
Belediye Başkanı Kenan Yıldırım ve Müteahhit Firma temsilcileri ile birlikte Kalkandere’deki Organize
Sanayi Bölgesi’ne giderek çalışmaları yerinde incelediği haberi yapıldı.
-11.07.2014 Tarihinde, K Yetki Belgelerinin yenilenmesi hakkında duyuru yapıldı.
-14.07.2014 Tarihinde,
-Rize Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel İftar Programının 11 Temmuz Cuma günü
gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-İran’ın Meşhed şehrindeki, Meşhed Uluslararası Fuarlar Merkezi’nde 13-16 Ağustos 2014
tarihlerinde, düzenlenecek Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı (IFOODEXPO)
hakkında duyuru yapıldı.
-15.07.2014 Tarihinde,
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği iftar programında Rize Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu,
Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ile diğer
Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları bir araya geldiği haberi yapıldı.
8
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
-İran’ın Kish Serbest Bölgesi’nde yabancı işadamları ve yatırımcılara sunulan, vergi muhalifi ve
ucuz insan gücü temini gibi ayrıcalıklar hakkında duyuru yapıldı.
-16.07.2014 Tarihinde,
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Bilim ve Teknoloji
Merkezleri oluşturma projesi kapsamında, Rize Belediyesi öncülüğünde ve TÜBİTAK tarafından
desteklenecek olan “Bilim ve Teknoloji Merkezi” Protokolü, Rize Belediyesi ile Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret
Borsası ve Tümsiad’ın kurucu ortaklığıyla imzalandığı haberi yapıldı.
-İstanbul Fuar Merkezinde 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan, cam-porselen-seramik,
çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri, ithal mutfak aksesuarları, dekoratif ev aksesuarları, hediyelik
eşya, ev tekstili ve plastik ev eşyalarının sergileneceği 25. Züchex Fuarı hakkında duyuru yapıldı.
17.07.2014 Tarihinde,
-Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın 17 Temmuz 2014 Çarşamba günü Odamızı
ziyaret ettiği haberi yapıldı.
-UMEM Beceri ’10 Yürütme Kurulu Toplantısı Rize Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde
RTSO Genel Sekreteri ve UMEM Beceri’10 Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Gafur Karali başkanlığında
17 Temmuz 2014 Perşembe günü gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-18.07.2014 Tarihinde,
-Rize Akparti İl Yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçimi için Odamız yönetimine destek ziyaretinde
bulunduğu haberi yapıldı.
-Çayeli Musadağı mevkiinde inşasına başlanılan Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Durum
Değerlendirme Aylık Toplantısı 18 Temmuz 2014 Cuma Günü İnşaat alanında gerçekleştirildiği haberi
yapıldı.
-22.07.2014 Tarihinde,
-Odamız Genişletilmiş Ar-Ge Komisyonu Temmuz Ayı Toplantısı 22 Temmuz 2014
Salı günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Başkanlığında toplantı
salonunda gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-Firmalarımızın uluslararası ticaretlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin web sitesinde yayınlanan Türkiye’den ve dünyadan işbirliği teklifleri ile ihale, özelleştirme ve
yatırım projeleri duyurularını TOBB ile aynı anda paylaşmamızı sağlayan RSS teknolojisi ile odamız web
sitesi ana sayfamızdan da takip edilebileceği duyurusu yapıldı.
-25.07.2014 Tarihinde, Odamız Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 24 Temmuz 2014 Perşembe günü
Meclis Başkan Vekili Burak Çakıroğlu başkanlığında gerçekleştirildiği, Söz alan Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun Meclis Üyelerine Doğu Karadeniz Endüstriyel Merkezi
Projesi hakkında slayt gösterisi ile bilgilendirme yaptığı haberi yapıldı.
-31.07.2014 Tarihinde, Rizelilerin, 29 Temmuz 2014 Salı günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı’nın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Bayramlaşma Çadırında hep birlikte
bayramlaşma gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
9
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
TEMMUZ AYI GELİR – GİDER VE AY SONU İTİBARİ İLE HESAPLAR
2014 TEMMUZ AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
3.400,00-TL
Cari Yıl Aidatları
77.808,73-TL
Geçmiş Yıl Aidatları
8.375,00-TL
Cari Yıl Munzam Aidatları
39.711,73-TL
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
340,38-TL
Yapılan Hizmetler Karşılığı
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı- Menşe Onayı- Kapasite Raporu Ekspertiz
Rapor-İş Makinesi -Kaydına İlaveler- K Belgesi
Ticaret Sicil Harcı
22.182,50-TL
Belge Bedelleri
16.641,82-TL
Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları
7.862,95-TL
236,48-TL
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
1.296,39-TL
Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları
147,68-TL
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
66,04-TL
Kira Gelirleri
4.750,00-TL
TOPLAM
182.819,70-TL
2014 TEMMUZ AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Personel Giderleri
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Yakacak Giderleri
10
99.887,30-TL
1.562,80-TL
490,00-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Posta Giderleri
Telefon Giderleri
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Ticaret Sicil Müd. Taşıma ve Kargo Giderleri
Ticaret Sicil Müd. Posta Giderleri
Ticaret Sicil Müd. Su Giderleri
Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri
TOPLAM
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Komisyon Giderleri
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
Yurt İçi Seyahat Giderleri
BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR
Birlik Aidatı
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
Eğitim Giderleri
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Sosyal Amaçlı Yardımlar
Muhtelif Yardımlar
Gümrük Müd. Elektrik Fatura bedeli 1.031,00-TL
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Damga Vergisi
9.210,00-TL
0,90-TL
832,97-TL
86.300,75-TL
40,00-TL
27.000,00-TL
1.031,00-TL
74,70-TL
TOPLAM
31/07/2014 Temmuz Ayı sonu itibariyle
VADESİZ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası vadesiz hesabımız
T. Garanti Bankası vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Akbank vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Vakıflar Bankası vadesiz hesabımız
Ziraat Bankası Fon hesabımız
Toplam devreden nakit bakiyemiz;
11
3.311,70-TL
1.231,95-TL
1.042,00-TL
1.790,80-TL
131,80-TL
12,15-TL
138,00-TL
1.888,00-TL
11.599,20-TL
235.976,82-TL
23.019,53-TL
599,53-TL
9.22-TL
18.851,27-TL
18.021,89-TL
15.986,09-TL
189.335,01-TL
265.822,54-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TEMMUZ AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
T. İş Bankası Pos hesabımız
T.Garanti Bankası Pos hesabımız
Akbank Pos hesabımız
Vakıflar Bankası Pos hesabımız
Toplam devreden pos bakiyemiz;
31/07/2014 DEVREDEN BAKİYE
33.150,94-TL
23.444,68-TL
48.546,80-TL
49.712,22-TL
154.854,64-TL
420.677,18-TL
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
12
Download

Temmuz Faaliyet Raporu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası