RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2011-31.01.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
ÖNSÖZ
01.01.2011 - 31.01.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel
Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç
yönetmenliğimizde
belirtilen
görevlerini
tüm
servislerin
faaliyetlerinin
Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının
Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mutad olarak ayda bir toplanan Oda Meclisi ile haftada bir
toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları,
tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu, Genel Sekreterlik ve
Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
TOPLANTILAR
2011 yılı Ocak ayında Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 60 karar almıştır.
04.01.2011 Tarih ve 105 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
* T.C. Rize Valiliği Hasan Kemal Yardımcı İMKB Teknik Lisesi ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün 31/12/2010 tarih ve 311/2415 sayılı yazısına istinaden;
“UMEM” Projesi kapsamında, okulun “UMEM” merkezi olarak açılabileceği kurslar
hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bilgi verilmesine oy birliği ile karar
verildi.
* Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş. nin Genel
Kurulunun yapılmasına, odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk
OFLUOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU, Yönetim Kurulu
Üyesi Murat ARTAN, Ramazan AYDOĞAN, Halit KASPAROĞLU ’nun
görevlendirilmesine oy birliği oy birliği ile karar verildi.
* Bir kereye mahsus olmak üzere; personelimizin göstermiş olduğu üstün gayret
ve çabaların 200-TL’den az olmamak üzere ocak ayı maaşlarının net % 20’si
nispetinde ödüllendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
* Aralık ayı Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda Meclisinin onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
* Odamızın İstanbul İhracatçı Birlikleri ile ortak olduğu 2010-1-TR-1-LE00516751 Referans Numaralı LDV Yenilik Transferi Projesi “INTELS-TR KOBİ’lere
Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitim Projesi” kapsamında 6-10
Şubat 2011 tarihleri arasında İngiltere’de yapılacak toplantıya katılmak üzere Odamız
Genel Sekreter V. Gafur KARALİ ’nin görevlendirilmesine, harcırah verilmesine,
masrafların seyahat ve yol giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
-1-
* Kayıt olmak için Odamıza müracaat eden,
GENSES MEDİKAL İŞİTME CİHAZLARI SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT
GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi No:292 numaralı adreste, yurt
içinde ve dışında her türlü tomografi rontgen, magnetik gibi tüm tıbbi cihaz , yedek
parça, sarf malzemeleri ile her türlü tıbbi araç ve gerecin ithalat, ihracat ve ticaretini
yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti
alınmasına ve 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
04/01/2011 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
* 1- 04/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “KADEM
GIDA KADEM CİVELEK” in Odamızdaki 6159 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
2- 04/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden
“AKÇAGİLLER 2 SEBZE MEYVE HARUN AKÇAĞIL” in Odamızdaki 8363 nolu
sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
3- 04/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “AHDEM
MÜHENDİSLİK GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 31/12/2010 tarih ve 8 nolu karar
ile Ekrem Orhon Mah. Cumhuriyet Caddesi No:25 Rize adresinde bulunan “AHDEM
MÜHENDİSLİK GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ ”nin Odamızdaki 8361 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
4- Oda Sicil Memurluğumuzun 5579 sicil numarasında kayıtlı bulunan “CMR
AYDOĞAN OTEL RAMAZAN AYDOĞAN” ferdi işletmesinin öz varlığı ile birlikte
Oda Sicil Memurluğumuzun 9025 Sicil sayısında kaydı bulunan “CMR AYDOĞAN
OTEL
İŞLETMECİLİĞİ-TURİZM-TARIM
HAYVANCILIK-İNŞAAT
VE
MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ne tüm aktif
ve pasifi ile intikal etmiş olduğu tespit edilmiştir.
Bu itibarla; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesince şirkete intikal olduğu; 22/12/2010
tarih ve 7713 sayılı ilan tarihi ile Ticaret Sicilinden silindiği tespit edilen işletmenin
5579 Oda Sicilinden de silinmesine oy birliği ile karar verildi.
11.01.2011 Tarih ve 106 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
* T.C. Rize Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06/01/2011 tarih ve 30 sayılı
yazısına istinaden; “Rize Tanıtım Günleri” ile ilgili olarak 12 Ocak 2011 Çarşamba
günü saat 14:00’da Valilik Mavi Toplantı Salonunda yapılacak toplantıya odamızı
temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU ’nun katılmasına oy
birliği ile karar verildi.
-2-
* Rize Dernekleri Federasyonu’nun 11/01/2011 tarihli yazısına istinaden;
Devlet Bakanımız Hayati YAZICI ’nın himayelerinde, Ankara Rize Dernekleri
Federasyonunun organizasyonu ile Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İlçe
kaymakamlıkları ve Belediyeleri, Belde Belediyeleri, Rize Üniversitesi, Rize Ticaret
ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası ve Çaykur Rize Kulübü, Ulusal Çay Konseyi
Rize Ziraat Odası’nın destekleyici kurumlar olduğu, Rize’nin her yönüyle Ankara’da
tanıtımını amaçlayan, 25-28 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleşecek “ Rize Günleri Etkinlikleri –II” ni oda üyelerimize
duyurulmasına, web sitemizde yayınlanmasına, odamız tarafından stand açılmasına,
üyelerimizin katalog ve ürünlerinin sergilenmesine, yöremize özgü el sanatları ve
çayımızın tanıtımının yapılmasına, stand kiralaması ve yapılacak tüm masrafların
karşılanmasına, Rize Günleri Etkinlikleri kapsamında Rize’nin tanıtımını yapmak
amacı ile gelen konuklara hediyeler yaptırılmasına, Yönetim Kurulunun fuara
katılmasına, makam aracı ile gidilmesine, iaşe, ibate ve ulaşım giderlerinin
ödenmesine, harcırah verilmesine ve masrafların seyahat ve yol giderleri hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* Odamızın 2010 Aralık ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler
üzerinden çıkarıldığından,
Toplam Borç ve Alacak Yekunu 10.308.338,76-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç
Bakiyesi Yekunu 3.748.272,92-TL olarak hesap edilmiş ve 2010 Aralık Ayı Gelirimiz
459.469,79-TL ve Giderimiz 109.818,71-TL olup,
* Ankara Ticaret Odası’nın 05/01/2011 tarih ve YKB.02 nolu yazısına
istinaden; sürekli af tartışmalarının önüne geçmek için bir defaya mahsus olmak üzere
kendi arazisi üzerindeki ruhsatsız yapılar için imar affı çıkarılmalı ve bundan böyle
benzeri yapılanmalara da müsamaha gösterilmemelidir. Devlete büyük miktarda maddi
kaynak sağlayacak bu affın gerçekleşebilmesi için halen TBMM gündeminde bulunan
ve kamu oyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan tasarıya, imar affı hususunun da
eklenmesinin çok yararlı olacağı düşüncesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bir
yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Rize Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 10/01/2011
tarih ve 20 sayılı yazısına istinaden; İşletmelerimizin mevcut durum ve sorunlarının
doğru analiz edilmesine ve durum/analizler ışığında ihtiyaca yönelik eğitim
konularının tespitine olanak sağlamak amacı ile 17 Ocak 2011 Pazartesi günü saat
14:00 da KOSGEB Rize Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak
toplantının odamız üyelerine duyurulmasına ve web sitemizde yayınlanmasına oy
birliği ile karar verildi.
* Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personeli tarafından 2010 Mali Destek
Programları kapsamında 17-18 Ocak 2011 tarihlerinde Çayeli’nde 19-20 Ocak 2011
tarihlerinde Rize’de yapılacak Proje Yazma Eğitimlerinin oda üyelerimize
duyurulmasına web sitemizde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
-3-
* İMHA EDİLECEK DEMİRBAŞ TESBİT LİSTESİ
S.NO
DMRB.NO ADI
SAYISI
TL.
1-
6
SANDALYE
8 AD.
0
2-
7
4 MASA 7 RAFLI SEHPA
11 AD.
0
3-
9
MÜŞTERİ OTURMA KOLTUĞU
16 AD.
0
4-
10
ASKILIK
3 AD.
0
5-
13
DERİKOLTUK TK.
3 AD.
0
6-
14
HALI
BÜTÜN
0
7-
15
KİLİM
1 AD.
0
8-
16
1 MASA 2 KOMİDİN
3 AD.
0
9-
17
YUVARLAK MASA
1 AD.
0
10-
18
ŞARZLI EL SÜPÜRGESİ
1 AD.
0
11-
19
TOPLANTI SALONU KOLTUĞU (94 ADET)
94 AD
0
12-
20
KÜRSÜ VE DOLAP
2 AD.
0
13-
21
MASA (DİKDÖRTGEN)
1 AD.
0
14-
23
SANDALYE (MAVİ-KAHVE)
29 AD.
0
15-
25
TV SEHPASI- TELEVİZYON-VİDEO
3 AD.
0
16-
26
TELEFON
16 AD.
0
17-
29
BİLGİSAYAR (CASPER)
2 AD.
1.361,15
18-
36
TOSHIBA ÇANTA BİLGİSAYAR
1 AD.
1.944,80
19-
38
MASA TAKIMI (GEN.SEK.OD.)
4 AD.
0,00
20-
39
MASA TAKIMI (YÖN.KUR.BŞK.OD.)
4 AD.
3.653,65
21-
40
KOLTUK TK. (SARI)
8 AD.
1.687,40
22-
41
KOLTUK
1 AD.
119,35
23-
45
VİZON SEHPA 1TK.
4 AD.
55,00
24-
47
HP 5150 YAZICI 2 AD.
2 AD.
203,00
25-
48
JMK KAMERA AYAK
1 AD.
490,00
26-
49
BAYRAK DİREKLERİ
6 AD.
408,80
27-
51
ŞARZLI IŞILDAK
2 AD.
61,90
28-
53
VESTEL UYDU ANTEN CİHAZI
1 AD.
400,00
29-
54
YAZICI SAMSUNG
1 AD.
182,40
30-
56
TELEFON
1 AD.
32,80
31-
57
SALON BAYRAK DİREĞİ
2 AD.
188,80
32-
58
MP3 ÇALAR
1 AD.
112,00
33-
60
HALI (ESKİ H.KATI)
34-
62
AHŞAP TONET
1 AD.
97,60
35-
65
HPDJ3015MFP LASER YAZICI
1 AD.
789,20
36-
68
DUVAR SAATİ
1 AD.
60,00
37-
73
KAREL EVM SESLİ SİST. (TELEFON SANT.)
38-
81
YAZICI OKI
1 AD.
908,00
39-
82
SEHPA (YÖN.KUR)
2 AD.
670,00
40-
64
FANLI ISITICI
1 AD.
56,00
316,00
-4-
483,00
41-
90
DİJİTAL UYDU CİHAZI (VESTEL) G.S
1 AD.
247,80
42-
91
PANASONIC FAX
1 AD.
0,00
43-
92
MASA TK.KOLTUK-SEHPA-VİTRİN
8 AD.
0,00
44-
96
ANİTKABİR RESMİ
2AD.
0,00
45-
97
BİLGİSAYAR MASASI
8 AD.
0,00
46-
101
IKOMAK DOLAP
1 AD.
195,00
47-
102
STOR PERDE VE TÜL
5 CAM
1.566,00
48-
103
SES SİSTEMİ -MİKROFON
49-
154
BÜRO VE DİĞER MALZEMELER
50-
156
OTOMOTİK KAYAR KAPI
51-
157
HALI
52-
158
BİLGİSAYAR VE MALZEMESİ
53-
159
54-
160
TELEVİZYON
55-
161
BUZDOLABI
56-
165
EKMEK DOLABI
720,00
57-
168
FRITÖZ
742,00
58-
169
DUVAR TIP
1.011,00
59-
170
İSTİF RAFI
1.416,00
60-
171
ET ASKI ARABASI
61-
173
ET KESME MAKİNASI
1.922,00
62-
174
HAMUR KAZANI
2.225,00
63-
175
PATATES-SOĞAN
801,00
64-
177
ÇUKUR CAFE
782,00
65-
178
MİKRODALGA FIRIN
66-
179
PRATİK SÜPÜRGE
504,75
67-
180
MÜZİK SETİ
830,00
68-
181
LOKANTA KÜÇÜK
69-
183
TELEVİZYON (ARÇELİK)
1.949,15
70-
184
BARİYER SİSTEM
1.736,69
71-
185
MASA (80*140)
1.275,00
72-
186
KOLTUK
1.750,00
73-
187
ASPİRATÖR 1,5 BY
1.010,00
74-
188
APLİN FENER
75-
189
LAMİNAT MASA
5.025,00
76-
190
LAMİNAT DOSYA
5.050,00
77-
191
CPU 4 BİLGİSAYAR
1.094,26
2.265,00
102.879,83
6.086,00
16.897,00
4.810,88
977,00
2 AD.
5.398,60
800,00
1.018,32
15.119,81
720,00
203.105,94
31/12/2010 Tarihinde yapılan sayımlar sonucunda komisyonumuzun tespiti
neticesinde Arşiv de bulunan ve atıl, bozuk ve kullanılmaz olduğu tespit edilen
demirbaşların imha edilmesine oy birliği ile karar verildi.
-5-
* Kayıt olmak için Odamıza müracaat eden,
1- Kar-Pak Gıda İnşaat Mobilya Elektronik Nakliye Turizm Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Orta Mahalle Kendirli Beldesi bila
numaralı adreste, kooperatifin amacı, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak,
bizzat taşımacılık yapmak ve yaptırmak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak ve Ana Sözleşmede
yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
2- Sınırlı Sorumlu Kalkandere Öğrenci Personel ve Turizm Servis Hizmetleri
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif’ inin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
700,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Kalkandere İlçesi Menderes Mahallesi
Rize caddesi No:47 numaralı adreste, kooperatifin amacı, ortaklarının taşıma
hizmetlerini pazarlamak, bizzat taşımacılık yapmak ve yaptırmak, 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak
ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 3’nci derece 250-TL kaydiye ücreti alınmasına
ve 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
11/01/2011 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
* Odamızın 6171 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ÇEMBERCİ İNŞAAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” in askıya alınan kaydının, aidat borçlarını
ödediğinden faal konuma getirilmesine, Nace sistemine göre 5. Meslek Grubuna dahil
edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
* METAL YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ ortaklar kurulunun almış
olduğu; 05/01/2011 tarih ve 1 nolu karar ile Tasfiyesi’ne karar verilmiş olup, tasfiye
işlemleri sonuçlandıktan sonra Odamızdaki 8961 nolu sicil kaydının kapatılmasının
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
* 1- 05/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden
“ÖZDEMİR TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ ZÜLFÜKAR
ÖZDEMİR” in Odamızdaki 7319 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar
verildi.
2- 10/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “ÖZÇELİK
TİCARET MUHAMMET ÖKSÜZ” ün Odamızdaki 54258363 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
-6-
3- Oda Sicil Memurluğumuzun 6227 sicil numarasında kayıtlı bulunan
“TEMEL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” merkezinin İstanbul iline
nakledildiğine dair, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğunun
10/01/2011 tarihli yazısı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/12/2010 tarih ve 7711
sayılı ilanı ile Ticaret Sicilinden silindiği tespit edilen işletmenin 6227 Oda Sicilinden
de silinmesine oy birliği ile karar verildi.
* 5174 Sayılı Kanunun 10. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları; “içinde
bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler
ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla,
meslek grupları ve seçmen listesinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra
hükmünün gereği her yılın Ocak ayı içinde yönetim kurulu sorumlu olduğundan;
Aşağıda isim ve ünvanları yazılı 2008 yılı Ocak ayında yapılan güncelleştirme
işlemi sonucunda yönetim kurulu kararıyla askıya alınan üyelerden, bu kararı takip
eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin, ilgili
vergi dairelerinden sorgulanarak yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen, kayıtları
faal olan üyelerin gerekli takibatlarının yapılmasına, vergi kayıtları kapanan üyelerin
oda kayıtlarının Resen silinmesine ve ticaret sicil kayıtlarının re’sen silinmesi için
ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunmak üzere Oda Meclisinin onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
ODAMIZ TARAFINDAN 2008 YILI OCAK AYINDA ASKIYA ALINAN ve
2011 OCAK AYINDA FAAL OLMAYAN, YERLERİ TESPİT EDİLEMEYEN ÜYELERİN
RE’SEN SİLİNECEK LERİN LİSTESİ
Sıra
ODA
Sicil
TİCARET ÜNVANI
BABA
ADI
VERGİ
NUMARASI
SİLİNME
NEDENİ
1-
7616
Sadri
5770031340
Vergi Kaydı Yok
2826
MUTFAKÇI
İsmail KOPUZ
Orhan KANBUROĞLU
2-
Mustafa
4950089584
Vergi Kaydı Yok
3-
4878
UĞUR-İŞ
Şaban
4850022380
Vergi Kaydı Yok
4-
7780
Mustafa
4950106428
Vergi Kaydı Yok
5-
3511
Muzaffer Uğur
KANBUROĞLU
Mustafa Mercan
Şaban
Vergi Kaydı Yok
6-
3236
Tevfik Salim Kuvel
Murat
Vergi Kaydı Yok
78-
6798
7598
Kemal Reyhan
Muhsin Peçe
Hasan
İbrahim
7350178616
4230104665
Vergi Kaydı Yok
Vergi Kaydı Yok
9-
6382
Hamit Tali
Tahsin
8160060191
Vergi Kaydı Yok
10-
8199
6410301301
Vergi Kaydı Yok
11-
2951
Olgun Demir Çelik İnş. Tic. Ltd. Şti.
Rize Şubesi
Mustafa Asım ATAY
0990190823
Vergi Kaydı Yok
2534
Hakki İNCE
4760063660
Ölü
12-
Murat KABİL
Ali
Haydar
Ahmet
-7-
* 5174 Sayılı Kanunun 10. maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14.
maddesi göre her yılın ocak ayında üye kayıtları güncelleştirilir. Buna göre; içinde
bulunulan yıldan önceki 2. yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin
yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında
tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin ve adres ve
durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği yönetim kurulu kararı ile askıya
alınacağından, aşağıda unvanları yazılı 2009 – 2010 yılları arasında odamıza aidat
borcu olan ve gayri faal üyelerin 2011 Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından tespit
edilip askıya alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2011 YILI OCAK AYINDA ASKIYA ALINAN
ÜYELER LİSTESİ
S.NO.
ODA
SİC.NO:
1-
1681
NİYAZİ ÇELİK
03.01.1964
2-
1781
İMAJ FOTOĞRAFÇILIK SEFER BEYAZIT
03.08.1992
3-
2093
MEDET KOPUZ
04.06.1968
4-
2205
HİLMİ KOÇAN
02.04.1969
2332
KARADENİZ UN FABRİKASI SANAYİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ MEDET
KOPUZ ve MEHMET KOPUZ
16.04.1970
6-
2527
ÇELİK TİCARET Mehmet Öksüz
16.02.1972
7-
3560
MUSTAFA SAĞIR
06.12.1978
8-
3644
HUTOĞLU TİCARET FATİH HUTOĞLU
31.12.2003
9-
3687
ÖZ HÜRÇAY ÇAY İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET HURŞİT KAZDAL
21.06.1979
10-
3770
BÜLENT AKYÜZ
08.02.1980
3913
MUSTAFA ÖZGÜR
05.02.1981
3945
NİYAZİ KAPTAN
02.06.1981
3976
ŞAFAK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET ELEKTRİK MÜHENDİSİ
ŞAFAK MORGÜL
30.09.1981
14-
4070
ALİ ÇELİK
29.07.1982
15-
4119
MEHMET NURİ SOBA
24.02.1983
4146
KORUYAN YAPI İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM TARIM GIDA
MEDİKAL VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
04.08.1983
17-
4316
BİLSEL GIDA İSMAİL BİLSEL
03.01.1985
18-
4326
UĞUR İŞ İHSAN KABİL
03.01.1985
19-
4428
NECATİ GÜZEL
03.01.1985
20-
4457
MUSTAFA KEMAL TUFANOĞLU
03.01.1985
4482
ASTEKNİK HIRDAVAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ ABDUL ŞABAN KARAALİ
VE ORTAKLARI
10.01.1985
22-
4548
İSMAİL HAKKI KARACA
09.05.1985
23-
4601
ODESA Ali Kan
31.10.1985
24-
4617
OSMAN ÇELİK
12.12.1985
25-
4810
AŞAR İTHALAT-İHRACAT VE TİCARET İLYAS AŞAR
09.04.1987
26-
4924
DERVİŞBABA TİCARET MAHMUT FAİK İNANÇ
14.01.1988
27-
4935
ÇİLLİOĞLU ÇAY SANAYİ ve PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
04.02.1988
4945
UZUNLAR PAZARLAMA ve TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ SÜLEYMAN
UZUN-TURGAY UZUN
10.03.1988
5-
111213-
16-
21-
28-
KURUM ÜNVANI
-8-
KAYIT TARİHİ
29-
4959
OKULLAR PAZARI MEHMET BİRKAN
14.04.1988
30-
4992
BALÇAY BALLIDERE ÇAY SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.08.1988
31-
5037
KELEŞ OTEL Halit Duman
19.01.1989
32-
5091
MÜZE KAFETERYA VE LOKANTA ŞÜKRÜ BAKIR
24.08.1989
33-
5110
PETEK KUYUMCU - ŞABAN ÇOĞALMıŞ
19.10.1989
34-
5196
ÖMER KUVEL
20.02.1990
5287
UĞUR GİYİM BİLGİSAYAR VE ELEK. CİHAZL. PAZARL. İNŞAAT
TAAHHÜT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
07.07.1995
36-
5328
SINIRLI SORUMLU RİZE MERKEZ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
04.09.1990
37-
5426
MOTOR BOBİNAJ ATÖLYESİ ÖMER PİRİNÇ
26.03.1991
38-
5497
ALTIN ÖREN KUYUMCU KENAN ÇOĞALMIŞ
23.07.1991
39-
5498
KALİTE ÇAY SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23.07.1991
40-
5528
KAZIM SEVİMLİ
27.08.1991
41-
5530
ALAMAN TİCARET- BARIŞ ALAMAN
03.09.1991
42-
5702
HUTOĞLU TİCARET HÜSEYİN HUTOĞLU
20.05.1992
43-
5704
TURAN SIHHI TESİSAT Gökhan Turan
20.05.1992
5765
METEKS GİYİM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
ŞERAFETTİN METE VE ORTAĞI
07.07.1992
45-
5810
KARAKAYA TİCARET Cemal Karakaya
11.08.1992
46-
5952
RİZE-PEN PLASTİK PENCERE SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
16.04.1993
47-
6074
BAYRAM İTHALAT İHRACAT BAYRAM YILMAZ
13.08.1993
6090
MUSA GIDA SANAYİ NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE
TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
10.09.1993
49-
6140
AKTİF GIDA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
14.04.1995
50-
6142
ATAK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
03.12.1993
51-
615
TURİST BÜFE - MEHMET ABDUL HACIÖMEROĞLU
25.01.1996
52-
6187
DALOĞLU İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14.01.1994
53-
6230
SINIRLI SORUMLU DAĞKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
08.04.1994
54-
6234
SEDA ÇAY SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
22.04.1994
55-
6283
YEŞİL RİZE PAZARLAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
22.07.1994
6330
AR-SEL KARDEŞLER YAPI İNŞAAT ve DOĞRAMA SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ
07.10.1994
6471
EREN DÜĞÜN SALONU HASAN BASRİ EMİNOĞLU
14.07.1995
6479
TARLACIOĞLU GIDA SANAYİ İTHALAT-İHRACAT ve TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
04.08.1995
6488
KARADENİZ DALGA RADYO TELEVİZYON REKLEMCILIK VE
YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18.08.1995
6520
HACIFAZLIOĞLU İNŞAAT MALZ. GIDA MADDELERİ PAZARLAMA
İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
13.10.1995
6585
IŞIK SİGORTA KARADENİZ ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
11.01.1996
6594
FENER İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE ve TEKNİK HİZMETLER TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
26.01.1996
6601
ERK OTOMOTİV İNŞ. NAKL. TEKSTİL GIDA SANAYİ OTOPARK VE
TUR.İŞLET. DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28.02.1996
6639
ÖZTÜRK ÇAY ve GIDA MADDELERİ İMALAT TİCARET İTHALAT ve
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
30.05.1996
6643
KAPTANLAR TURİZM ve PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
06.06.1996
6646
OBA PAK ÇAY SANAYİ ve PAKETLM İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
06.06.1996
6695
EMİN ELEKTRONİK GIDA PAZARLAMA ve NAKLİYAT İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19.09.1996
35-
44-
48-
565758596061626364656667-
-9-
6763
BAŞARAN BEYAZ EŞYA TÜPGAZ VE YAKIT GIDA VE KONFEKSİYON
TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TAAHHÜT MOBİLYA SANAYİ VE OTOMOTİV
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
02.01.1997
6797
ALTUNSU ÇAY GIDA SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ
27.02.1997
6839
YARDIMCI SANAYİ GAZLARI İNŞAAT TURİZM GIDA TEKSTİL SANAYİ
PAZARLAMA NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
13.05.1997
6886
YILKAY MADENCİLİK TEKSTİL MAK. İNŞ. VE MALZ. GIDA TEM NAKL.
SAN. PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ.
31.07.1997
6890
ÖZKÖK GIDA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
08.08.1997
6938
TÜRKÜ TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
23.10.1997
6946
STAR İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ
13.11.1997
6989
KAZDALLAR OTO CAM SANAYİ ve PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
08.01.1998
7017
ÇELİKLER GRUP İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
05.02.1998
7021
KITA OTOMOTİV SANAYİ VE GIDA İNŞ. NAKL. TURİZM TEKSTİL
PAZARL. İTH. İHR. LİMİTED ŞİRKETİ.
05.02.1998
78-
7055
DEMAY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ SULTAN AHMET AYKIN
25.03.1998
79-
7084
DERE ÇAY SANAYİ - ALİ RIZA USTA
10.06.1998
7094
YAMAKLAR İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
01.07.1998
81-
7102
EGEMEN PAZARLAMA NAKLİYAT ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
15.07.1998
82-
7110
ZAMAN TİCARET Süleyman Öksüz
06.11.2000
7132
AKS TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
16.09.1998
7151
ASKA AKARYAKIT FİLTRE OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA İNŞAAT
TURİZM TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
30.09.1998
7152
ÖZCAM CAM-MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNL.-İNŞ. SANAYİ TİC.
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
30.09.1998
7215
CİHAN PROJECİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT VE İHRACAT
KERİM BALKAN
21.04.1999
7221
ADBA PLASTİK SANAYİ GIDA PAZARLAMA NAKLİYE ve DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
05.05.1999
88-
7236
ORHAN TEVETOĞLU
16.06.1999
89-
7247
HALE YILMAZ
30.06.1999
90-
7266
KOÇ ÇELİK İNŞAAT MEHMET KOÇALİ
01.09.1999
7281
KAZDAL OTOMOTİV SANAYİ İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA KOLL.
ŞTİ. Hasan ve Hüseyin Kazdal
10.11.1999
7303
KAR ME TUR TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ SEYAHAT ACENTELİĞİ İÇ
ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
26.01.2000
7364
HALK OTO GALERİ İLET. ARAÇL. GIDA TİC. NAKL. İNŞ. DOĞALGAZ
TAAHHÜT İTH. İHR. LİMİTED ŞİRKETİ
12.07.2000
94-
7422
DENİZ ZÜCCACİYE HEDİYELİK EŞYA AYDINLATMA ALİ DENİZALP
12.01.2001
95-
7437
SEREN HALI SARAYI MURAT İSTİF
29.03.2001
96-
7441
ALKAN ÇAY VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
29.03.2001
7456
YEKSAN PETROL VE OTOGAZ İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM GIDA
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
13.06.2001
7472
EYÜBOĞLU GIDA SANAYİ NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT HARFİYAT
PAZARLAMA VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
06.09.2001
99-
7474
TEKBİR GİYİM KENAN ÖZTÜRK
13.09.2001
100-
7499
HAMİT KASPAROĞLU
24.12.2001
68-
697071727374757677-
80-
8384-
858687-
919293-
9798-
- 10 -
7507
GLOBAL GIDA PAZARLAMA TURİZM NAKLİYE ve DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
03.01.2002
102-
7560
BERBEROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
26.06.2002
103-
7597
A.R.S SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ RECEP ALİ AVCI
26.12.2002
104-
7605
CÜNEYT YILMAZ
02.01.2003
7612
BİYEM İNŞ. TAAH. HARF. PAZ..NAKL. DAY. TÜK. MALLARI GIDA VE
TURİZM İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
16.01.2003
7640
KALİTE KÖMÜR GÜBRE VE İNŞAAT MALZ. PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
29.05.2003
7650
SINIRLI SORUMLU ARILI GÜRSU YAYLACILAR KÖYLERİ TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİFİ
19.06.2003
7671
COM ULUSLARARASI NAKLİYE OTOMOTİV PAZARLAMA VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
11.09.2003
7679
KAR-DENİZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
09.10.2003
7695
YORMAZ MAKİNE SANAYİ İNŞ. TAAHHÜT MÜHENDİSLİK TURİZM
HAYVANC. İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
18.12.2003
7715
VİZYON DIŞ TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ŞABAN GÜNAYDIN
12.02.2004
7721
SINIRLI SORUMLU GÜR-ŞİM KAÇKAR ÜRETİM VE PAZARLAMA
KOOPERATİFİ
04.03.2004
113-
7736
BÜLENT VOLKAN GÜRBÜZOĞLU
08.04.2004
114-
7757
BAĞDATLI MEFRUŞAT SERKAN BAĞDATLI
06.05.2004
115-
7818
ZEKERİYA BALCI
25.11.2004
116-
7823
TERZİOĞLU TİCARET MUSTAFA TERZİ
09.12.2004
117-
7829
BİRLİKTE İNŞAAT TAAHHÜT EMLAK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23.12.2004
118-
7833
HK MİMARLIK MÜHENDİSLİK HAVVA KARAMAN
03.01.2005
7846
KARAKOYUN ÇAY PAKETLEME VE PAZARLAMA NEVZAT
KARAKOYUN
24.01.2005
120-
7850
MOLLAHAMZAOĞLU KARDEŞLER YUSUF MOLLAHAMZAOĞLU
03.02.2005
121-
7854
SINIRLI SORUMLU VİLLA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ.
14.02.2005
122-
7868
KAPTAN ÇAY SANAYİİ RESUL ZİYAETTİN MERCAN
03.03.2005
123-
7873
DAĞYAPI İNŞAAT MURAT DAĞTEPE
24.03.2005
124-
7906
SERVET BAŞ
19.05.2005
125-
7943
KURTLAR BİLGİSAYAR MURAT KURT
04.08.2005
7944
CEMRE UYDU SİSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA
PAZARL. SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
04.08.2005
7968
SEFER ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ İYİDERE ŞUBESİ
15.09.2005
7975
YAŞAM EĞİTİM HİZMETLERİ REHBERLİK TURİZM PAZARLAMA
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
21.09.2005
7985
EKŞİOĞLU K ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19.10.2005
7987
VOLKANTAŞ UNLU MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ PAZARLAMA VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
27.10.2005
131-
8013
BAĞDATLI MEFRUŞAT GÖKHAN BAĞDATLI
27.12.2005
132-
8023
YILMAZLAR SİGORTA ACENTELİĞİ ESAT YILMAZ
03.01.2006
8031
GKS TEKSTİL GIDA TEMİZLİK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
31.01.2006
8046
SERVET DEKORASYON PAZARLAMA VE NAKLİYAT SERVET
BAYRAKTAR
28.02.2006
135-
8054
KAPLAN GİYİM HASAN KAPLANDAR
07.03.2006
136-
8055
ŞAHİN TEPESİ MEHMET ÇEPNİ
14.03.2006
8062
TEKSAN ÇAY SANAYİİ GIDA TEMİZLİK TEKSTİL PAZARL. TURİZM
NAKLİYAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
21.03.2006
101-
105106107108109110111112-
119-
126127128129130-
133134-
137-
- 11 -
8067
FEYİZOĞLU KERESTECİLİK ASLAN FEYİZ
28.03.2006
8105
MESEMA ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İNŞAAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
30.05.2006
140-
8109
KARADENİZ ÇAY SANAYİ- FATMA UZUN
06.06.2006
141-
8111
AKGÜN İNŞAAT TAAHHÜT- ALİ AKGÜN
06.06.2006
142-
8114
AGUN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ - MUSTAFA AGUN
13.06.2006
8128
YILKAR KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ - RİZE ŞUBESİ
05.07.2006
144-
8142
ERGUVAN PEYZAJ DENİZ VARLI
15.08.2006
145-
8144
VOLKAN TAŞIMACILIK NAKLİYAT AMBAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
15.08.2006
146-
8148
VİMAZ TİCARET SANAYİ AHMET ŞAHİN EYÜBOĞLU
15.08.2006
147-
8158
KUKAS İNŞAAT TAAHHÜT - HALİT KASPAROĞLU
29.08.2006
148-
8177
DAPHNE REKLAM AJANSI-DEFNE MORGÜL
31.10.2006
149-
8217
BİZİM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ - EVREN OZAN
29.12.2006
8218
SU-SA SIHHİ TESİSAT İNŞ. ORMAN ÜRÜNL. DAYAN. TÜKETİM MADD.
NAKL. EML. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
29.12.2006
151-
8220
ANTİK DEKOR - OSMAN UZUN
09.01.2007
152-
8223
YAVUZ KUK
16.01.2007
153-
8227
KABİLLER SİGORTA - ALİ KABİL
23.01.2007
8236
YA-ŞA OFSET BASIN YAYIN MATBAA KIRTASİYE İNŞAAT NAKLİYAT
TURİZM TEMİZLİK İŞLERİ PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
06.02.2007
8245
MAHARET TEKNİK İNŞ. BİLG. YAZILIM DANIŞM. İLETİŞİM SERVİS
HİZM. MED. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
27.02.2007
8303
EKŞİOĞLU KUYUMCULUK HALİL İBRAHİM EKŞİOĞLU
22.05.2007
8310
MİM PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
05.06.2007
8313
UĞURASLAN YAPI DEKORASYON UĞURASLAN KÖSE
12.06.2007
8333
SARIGÜL FINDIK SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ
26.06.2007
160-
8334
UYGUN NET KURYE CESARETTİN UYGUN
26.06.2007
161-
8336
YAKUP ÖZGENÇ
26.06.2007
8342
BORSA ÇAY SAN. GIDA TEM.TEKS.ELEKT. İNŞ.TAAH. NAKL. TUR.
MOBİLYA PAZARL. DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
10.07.2007
163-
8343
YAPRAK MOBİLYA - DEKORASYON OKTAY ÇİLLİ
10.07.2007
164-
8352
DORUAT MİMARLIK ALİ KOKOÇ
16.07.2007
8372
GVG ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
21.08.2007
8391
İSET GIDA PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET İHRACAT
VE İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
11.09.2007
8414
ŞAK TEMİZLİK YEMEK GIDA İNŞAAT TURİZM TARIM İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23.10.2007
8420
KA-MU GIDA ÇAY SAN.TEM. TEKS. ELEKT. EŞYA MOBİLYA
PAZ.TUR.İNŞ. NAKL. DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
06.11.2007
8441
ÖTÜGEN İNŞ. NAKL.TUR. ORMAN ÜRÜNL. MAKİNA GIDA TEKSTİL İTH.
İHR. TİC. VE SAN. LİMİTED ŞİRKETİ
04.12.2007
170-
8471
VİZYON İLETİŞİM MUSTAFA ÖZGÜN
22.01.2008
171-
8473
OTO VEFA DURAK SEFA MÜHÜRDAROĞLU
22.01.2008
172-
8474
TOPRAK DOĞALGAZ ÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
29.01.2008
8476
İSMAİLOĞLU İNŞ. PVC DOĞRAMA NAKL. OTOMOTİV GIDA HAYV.
YEMEK TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAAHHÜT SAN. VE
TİC.LİMİTED ŞİRKETİ PVC DOĞRAMA ATÖLYESİ
29.01.2008
138139-
143-
150-
154-
155156157158159-
162-
165166167168169-
173-
- 12 -
8477
KEŞİFÇİ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
29.01.2008
8483
OTOBÜS İŞLETMESİ MURAT TEMİZKAN
26.02.2008
8492
RENGİN KİMYEVİ MADDELER BOYA İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET
İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
11.03.2008
8501
DİNAMİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
ABDULAZİZ KABİL
25.03.2008
8507
YEŞİL ARTVİN EKSPRES FINDIKLI YAZIHANESİ NURHAN ÖZSARI
25.03.2008
8514
EURO ÇİMENTO NAKLİYAT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
08.04.2008
8518
ZİRVE MOBİLYA VE DEKORASYON ENES UZUN
15.04.2008
8525
RMS SES VE IŞIK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK MALZEMELERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
22.04.2008
8530
YEŞİL SAHİL SEYAHAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ OTOGAR ŞUBESİ
06.05.2008
8532
DÖRT ELLER YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM BAKIM İNŞAAT
TURİZM GIDA TEMİZLİK SANAYİ PAZARLAMA NAKLİYE TAAHHÜT VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
13.05.2008
8536
KOPUZLAR İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ENGİNDERE ŞUBESİ
13.05.2008
185-
8545
DOĞALTAŞ ŞÖMİNE NİZAMETTİN TURAN
27.05.2008
186-
8552
ÇAKIR ELEKTRONİK RİZE ŞUBESİ MEHMET ÇAKIR
10.06.2008
8553
BİMKA MATBAACILIK KAĞITÇILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE
ŞUBESİ
10.06.2008
8576
MOSTAR GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RİZE ŞUBESİ
22.07.2008
8582
MANDEVLER GIDA TURİZM NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
05.08.2008
8586
ASLIBEY İNŞAAT TAAHHÜT GIDA NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19.08.2008
8590
BİRSEN İLETİŞİM TAŞIMACILIK TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
26.08.2008
192-
8594
MERKEZ DEREÜSTÜ TESİSLERİ MURAT ÇOLAK
02.09.2008
193-
8596
SARGIN MOBİLYA ŞENOL SARGI
02.09.2008
8601
RİER TEKSTİL AYAKKABI İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
16.09.2008
195-
8603
EFENDİOĞLU GIDA PAZARLAMA ABDULKADİR EFENDİOĞLU
23.09.2008
196-
8610
BAYRAKTAR KUYUMCU AHMET BAYRAKTAR
14.10.2008
8611
ELİZA REKLAM MEDYA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
21.10.2008
8612
YETİMOĞLU ÇAY SANAYİİ SEFER YILMAZ
21.10.2008
8614
HİPEÇ GIDA TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE VE PAZARLAMA
TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
21.10.2008
8616
USTA PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ ABDULKADİR USTA
28.10.2008
8618
RİZE EKSPER TEKSTİL İNŞAAT DANIŞMANLIK MOBİLYA OTO TIBBİ
MALZEME TURİZM NAKLİYAT ELEKTRONİK PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
28.10.2008
8622
MUSTAFA ERTAN
04.11.2008
8642
UZUNHASANOĞLU İLET.HİZM. TURİZM TOPLU YEMEK VE TEMİZLİK
SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23.12.2008
174175176177178179180181182183-
184-
187188189190191-
194-
197198199200201
202203-
- 13 -
* Ticaret ve Sanayi Odamızın, Şehitler Caddesinde bulunan iş hanındaki
kiracılarımızdan,
1- Zemin kattaki kiracımız “Hapeloğlu Gıda Tüketim Maddeleri Pazarlama
Nakliye Yemek Temizlik ve Güvenlik Hiz. Kon. İnş. Taah. Dış Ticaret Ltd.Şti.”nin
2011 yılı kira bedelinin 49.720-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj
hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
2- 1’nci kattaki kiracımız “Cevahir Hazır Beton Mıcır Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi ”nin 2011 yılı kira bedelinin 7.110-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda
stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
3- 2’nci kattaki kiracımız “ Bekiroğlu Lokantacılık İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.”nin 2009 yılı kira bedeli 3.638,25-TL ve 2010 yılı kira bedeli 6.555,00TL olan ve toplam eski borcu 10.193.25-TL nin tahsil edilmesine, kiralarını
ödemediğinden 2. katın boşaltılarak tahliye edilmesine , kira bedellerinin ve
gecikmelerinin icra yoluyla takibine, bu işle alakalı odamız avukatına davanın
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4- 3’ncü kattaki kiracımız “ TÜMSİAD” ın Tüm Sanayici İş Adamları Derneği
Rize Şubesi 2011 yılı kira bedelinin 7.760-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda
stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
5- 4’ncü kattaki kiracımız “Rinerji Rize Elektrik Üretim A.Ş.”nin 2011 yılı
kirasının 8.400-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit
halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
6- 5’nci kattaki kiracımız “ S. M. M. M. Odası’nın 2011 yılı kirasının 4.600-TL
olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde
ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
7- 6’nci kattaki kiracımız “ Baş İnşaat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi” nin 2011 yılı kirasının stopaj hariç 5.960-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları
sonunda iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 09/01/2007 tarih ve 92 nolu kararla;
7’nci kattaki kiracımız Turgut KARAFAZLIOĞLU 2005 Yılına ait 1.350,00TL ve
2006 yılına ait 1.250,00TL kira bedellerini ödemediğinden, 7. katın boşaltılarak tahliye
edilmesine , kira bedellerinin ve gecikmelerinin icra yoluyla takibine, bu işle alakalı
odamız avukatına davanın verilmesine karar verilmiş olup, bu karara istinaden
tahliyesinin devamına oy birliği ile karar verildi.
9- 8’nci kattaki kiracımız Alternatif Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2011 yılı
kirasının Stopaj hariç 1.100-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda iki eşit taksit
halinde ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 14 -
10- Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 25/04/2002 tarih ve 23-108 nolu
kararla; 8’nci katta bulunan TRT ve Telsiz ve Radyo Amatörler Cemiyeti Rize
Şubesi’nin bedelsiz oturmalarına karar verilmiş olup, sözleşmelerinin devamının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
HİSARCIKLIOĞLU ’nun katılımı ile 2009 yılında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve
İhracatta derece yapan üyelerimiz ile kırk yılını dolduran üyelerimiz ve yılın işadamları
için yapılacak olan vergi ödül töreninin 11 Şubat 2011 tarihinde Dedeman Otelinde
yemekli yapılmasına, plaket ve hediye sunulmasına, yapılacak plaket, hediye
bedellerinin, yemek bedeli ve gelecek misafirler için konaklama bedellerinin
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* Rize Ceza ve Tutukevi Müdürlüğü, mahkumların istifadesine sunulmak üzere
talep ettikleri kitap yardımı görüşüldüğünde, Yazar Hasan AKTAŞ’dan kitap
alınmasına, alınan kitap bedelleri için 2.140,00-TL’nin T.İş Bankası Rize Şubesi
1602926 nolu hesaba yatırılmasına oy birliği ile karar verildi.
* Ali TECİMER ’in 13/11/2011 tarihli iş başvurusu dilekçesine istinaden;
Ali TECİMER ’in Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda uygun bir kadroda
15/01/2011 tarihinden başlamak üzere 2 (iki) aylık deneme süreli sözleşme
yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.
* Oda adına kesintisiz internet hizmeti almak ve GSM işlemleri için Odamız
Genel Sekreter V. Gafur KARALİ ’nin yetkilendirilmesine, fatura bedellerinin oda
adına ve telefon giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
18.01.2011 Tarih ve 107 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
* T.C. Rize Valiliği TOBB İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nün 14/01/2011 tarih
ve 130/14 nolu karar ile kültürümüzün en önemli öğelerinden olan halk oyunlarımızın
gelecek nesillere aktarılması için kurulan halk oyunları ekiplerinin il içi ve dışı
yarışmalara katılabilmeleri için ihtiyaç duyulan yöresel folklor kıyafetleri için talep
edilen maddi yardım talebi görüşüldüğünde, makbuz karşılığında 1.500,00-TL yardım
yapılmasına ve sosyal amaçlı yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
* T.C. Rize Valiliği Hasan Kemal Yardımcı İMKB Teknik Lisesi ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün 14/01/2011 tarih ve 130/117 nolu karar ile Okulun Rize
ili 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı okullar arası genç erkekler basketbol
müsabakalarında il birinciliği elde eden takımın, ilimizi temsil etmek üzere grup
finalleri için 24-28 Ocak 2011 tarihleri arasında Samsun iline gitmek için talep edilen
maddi yardım talebi görüşüldüğünde, makbuz karşılığında 750,00-TL yardım
yapılmasına ve sosyal amaçlı yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
- 15 -
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17/01/2011 tarih ve 511/1477 sayılı
yazısına istinaden; Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
projesinin daha kapsamlı olarak tanıtılması ve hem de yerelde karşılaşılan sorunların
İcra Kurulu üyelerine aktarılması amacıyla 20 Ocak 2011 tarihinde saat 10:00’da
birlik sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya odamız UMEM temsilcisi Genel
Sekreter V. Gafur KARALİ ’nin katılmasına, harcırah verilmesine ve masrafların
seyahat ve yol giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Rize Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12/01/2011 tarih ve 587
sayılı yazısı ile 28 Şubat 2011- 02 Mart 2011 tarihleri arasında İl Proje Tabanlı Beceri
Yarışmasına katılan projelerin değerlendirilmesi için oluşturulacak “Proje Tabanlı
Beceri Yarışması Değerlendirme Komisyonunda’ görev almak üzere odamızı temsilen
Yönetim Kurulu Üyemiz Kamil YILDIZ’ görevlendirilmesine oy birliği ile karar
verildi.
* Rize Sağlık Spor Kulübü Başkanlığı’nın 13/01/2011 tarihli dilekçelerine
istinaden; Kimsesiz, yoksul ve fakir aile çocuklarına ve aynı zamanda sokak
çocuklarına spor yaptırarak onları topluma kazandırmak, çocukları uyuşturucuya,
hızsızlığa ve kötü alışkanlıklara itilmeden kazanmak ve spor yapmaları için gerekli
spor malzemelerinin alımı konusunda talep ettikleri yardım talebi görüşüldüğünde,
bütçe kalemlerinin uygun olmaması nedeniyle yardım yapılamamasına oy birliği ile
karar verildi.
* Odamızın katkısı ile Recep KOYUNCU ve Yunus Emre KOYUNCU ’nun
hazırlamış olduğu “Çay Bibliyografyası” adlı kitabın Çınar Eğitim, Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Yayınları aracılığı ile bastırılmasına, 1.000,00-TL’lik yardım
yapılmasına, bastırılacak kitap da odamızın katkısı ile bastırıldığına dair bir yazının yer
almasına, odamıza 300 adet kitap verilmesine, faturanın eğitim yardımları hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* “Bir Yeşil Peşinde” adlı çay tanıtım kitabından odamız Meclis Üyelerine ve
odamızı ziyarete gelen misafirlere hediye olarak verilmek üzere 300 adet alınmasına,
faturanın eğitim yardımları hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 18/01/2011 tarih ve 209 sayılı
yazısına istinaden; Devlet bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ’ın talimatına istinaden
faaliyete başlayan “Ülke Masaları” projesi kapsamında İGEME- İhracatı Geliştirme
Etüd Merkezi bünyesinde kurulan “Ülke Masaları’nın tanıtımına yönelik olarak
Rize’de 03 Şubat 2011 tarihinde “Azerbaycan ve Gürcistan Pazarlama Giriş” konulu
eğitim seminerinin odamız toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna, oda
üyelerimize duyurulmasına ve web sitemizde yayınlanmasına oy birliği ile karar
verildi.
- 16 -
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11/01/2011 tarih ve 0431-873 sayılı
yazısına istinaden; Mesleki Eğitim Kurulu’nun 22. toplantısında alınan 25. madde ve
26. madde odamız yönetim kurulu tarafından uygun görülmediği, ancak; çıraklık
kapsamındaki alanlar altında bulunan dalların ayrılmasının uygun olduğuna dair
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
* 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunumuzun Oda Muamelat
Yönetmeliğinin 81’nci maddesine göre aynı ilde kurulu oda ve borsalar mesleki
konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır.
Odamız öncülüğünde; odalarımız ve borsamızın bölgesel sorunlarını tartışmak
ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere, 28 Ocak 2011 Cuma günü saat 17.30’da
Odamız toplantı salonunda yapılmasına, yazışmaların yapılmasına ve toplantıya Rize
Valisi Sayın, Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU ’nun davet edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
* T.C. Rize Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 12/01/2011 tarih ve 788 sayılı
yazısına istinaden; T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
tarafından 28/12/2010 tarih ve 16923 sayılı yazı ile 28/12/2010 tarih ve 2011/KUGM03/GENEL numaralı genelge ile D4 Türü Yetki Belgeleri ile ilgili işlemler konusunda
odamızın bir yetkisinin kalmadığı, buna istinaden; odamız ile Rize Valiliğinin
18/12/2007 tarihli protokolün geçersiz olduğu konusunda Emniyet Müdürlüğü’ne bir
yazı yazılmasına, elimizde bulunan Y belgesi dosyalarının Kara Ulaştırma Bölge
Müdürlüğüne 31 Ekim 2011 tarihinde kadar iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.
* Kayıt olmak için Odamıza müracaat eden,
1- Andon İnşaat Nakliye Taahhüt Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ nin
tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
250.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Küçükçayır Köyü İçmeler Mevkii bila
numaralı adreste, inşaat sanayi ile ilgili her alanda faaliyet göstermek. Her türlü inşaat
malzemeleri alım satımı yapmak. Kat karşılığı yap-sat veya taahhüt yoluyla inşaat
yapmak, her türlü inşaat, yol, kanalizasyon, kanal sondaj, liman endüstri tesisi, harfiyat,
mıcır, parke, tuğla, kum, çakıl ve taşocağı, inşaat malzemeleri, tesisat ve taahhüdü ve
yapımı, her türlü gayrimenkul ve inşaat ile ilgili araç ve gereçlerin alım, satım ve
ihracat ve ithalat yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte
olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 380-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- Kaçkar Isıtma ve Soğutma Sistemleri Doğalgaz İnşaat Turizm Gıda Nakliyat
Asansör Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ inin tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Mermedelen Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi No:49 numaralı adreste, Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı, doğalgaz ve sair
yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma
cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatı
mümessillik bayilik ve komisyonculuğunu yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan
diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 16. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
- 17 -
3- Oktaylar Seramik Konut Yapı İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’
inin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
300.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı
No:23 numaralı adreste, şirket her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisap edebilir.
Kendine başkalarına ait menkul ve gayri menkuller üzerinde de rehin ve ipotek tesis ve
tescili ile bunların fekkine izin verebilir. Şirket gayri menkuller alabilir ve satabilir,
bunları tapuya kayıt tescil tefrik edebilir ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece
380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 11. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- İstanbul Kır Pidesi ve Cafe Soncay Nalbant’ın tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Merkez Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:68 numaralı adreste, pide salonu ve cafe işletmeciliği işi ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 2’nci derece
300-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
18/01/2011 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
* 1- Odamızın 7233 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BEKTAŞOĞLU SEBZE
VE MEYVE KOMİSYONCULUĞU SİNAN BEKTAŞ” ın askıya alınan kaydının,
aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, Nace sistemine göre 1. Meslek
Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2- Odamızın 7855 sicil sayısında kayıtlı bulunan “MELODİ İLETİŞİM
ELEKTRONİK İNŞ TAAHHÜT GIDA MADDELERİ PETROL ÜRÜNLERİ
SANAYİ TURİZM NAKLİYAAT VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin
askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, Nace
sistemine göre 12. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
* Odamızın 8601 sicil sayısında kayıtlı bulunan “RİER TEKSTİL AYAKKABI
İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin 18/01/2011 tarihli
dilekçesine istinaden; iştigal konusundan dolayı meslek grubunun 13. meslek
grubundan Nace sistemine göre 05. meslek grubuna dahil edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
1- 18/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “AKÇAY
GRANİT MERMER SİNAN AKÇAY” ın Odamızdaki 5677 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2- 13/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “BURSALI
GIDA PAZARI RUKİYE BURSALI” nın Odamızdaki 5907 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 18 -
25.01.2011 Tarih ve 108 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;
* T.C. Rize Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün 19/01/2011 tarih ve 278 sayılı
yazısına istinaden; İlimizde Kuş Gribi ve İnsan Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve
Mücadele Projesi (AIHP) kapsamında oluşturulacak İl Tahkim Komisyonunda odamızı
temsilen Asıl Üye olarak Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ali Yaşar ER ve Yedek
Üye olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ARTAN ’ın görevlendirilmesine oy birliği
ile karar verildi.
* T.C. Rize Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün 19/01/2011 tarih ve 277 sayılı
yazısına istinaden; İlimizde Kuş Gribi ve İnsan Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve
Mücadele Projesi (AIHP) kapsamında oluşturulacak İl Kıymet Takdir Komisyonunda
odamızı temsilen Asıl Üye olarak Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ali Yaşar ER ve
Yedek Üye olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ARTAN ’ın görevlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
* T.C. Rize Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 24/01/2011 tarih ve 139
sayılı yazısına istinaden; 26/01/2011 tarihinde saat 14:00’da Vali Yardımcısı Hakan
Burak UZ başkanlığında Valilik Kütüphane Salonunda yapılacak olan İlimiz Mahalli
Çevre Kurulu toplantısına odamızı temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ali
Yaşar ER ’in katılmasına oy birliği ile karar verildi.
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 24/01/2011 tarih ve 0441/2211 sayılı
yazısına istinaden; K Türü yetki belgesi dağıtımı konusunda yetkilendirilen oda
personellerinin, geçen zaman içerisinde mevzuatta yapılana değişiklikler ile bunların
uygulamaları da değerlendirilerek, bu konularda yetkilendirilen oda görevlilerinin
bilgilendirilmesi amacıyla, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla 04-06
Şubat 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılacak eğitim toplantısına odamızı temsilen
Genel Sekreter V. Gafur KARALİ ve Dış Ticaret Memuru Aydın SARI ’nın
katılmasına, harcırah verilmesine ve masrafların seyahat ve yol giderleri hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* Kale Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdunun 18/01/2011 tarihli
dilekçesine istinaden; Eminettin Mahallesi 144 oda 10 parsel üzerinde Mehmet Sabri
CİVELEK ’e ait 6 katlı binanın Fakir ve Muhtaç okul talebelerine tahsis edilmek üzere
tadilat için inşaat malzemesi olarak çatı imalatında gerekli malzemenin teminin için
yardım talepleri görüşüldüğünde, bütçe kalemlerinin uygun olmaması nedeniyle yardım
yapılamamasına oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
(Rize Gümrük Müdürlüğü) nün 24/01/2011 tarih ve 629 sayılı yazsına istinaden; 2011
yılı Dünya Gümrük Günü Etkinliği çerçevesinde 26 Ocak 2011 Çarşamba günü saat
11:30 da Gümrük Müdürlüğü’nün odamızı ziyaret etmelerinin uygun olduğuna oy
birliği ile karar verildi.
- 19 -
* ACK İç Mimarlık Mobilya San. İnş. Tah. Tur. Ltd. Şti. nin 26/01/2011 tarihli
ek koltuk fiya teklifi görüşüldüğünde;
Yapılacak olan iş/Açıklama
1- Toplantı masasının uzatılması
2- Toplantı masası koltuğu
3- Misafir bekleme koltuğu
Genel Toplam
Birim
Mak.
Adet
Adet
Miktar
1
2
4
3.800,00-TL
Ek Koltuk Fiyat Teklifinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Rize valiliği Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü’nün 21/01/2011 tarih
ve 050 sayılı yazısına istinaden, Rize Anadolu Lisesinden 2010-2011 Eğitim – Öğretim
yılında mezun olacak öğrenciler için hazırlanmakta olan Mezuniyet Yıllığında
odamızın tanıtımını yapmak için talep ettikleri yarım sayfa bedeli olan 150,00-TL’nin
uygun olduğuna ve sosyal amaçlı yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
* Kayıt olmak için Odamıza müracaat eden,
1- Öncü Seyahat Organizasyonları ve Reklamcılık Taşımacılık Danışmanlık
Temizlik Yemek Gıda Tekstil Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited
Şirketi ’ nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi Aatatürk Caddesi
Cumhuriyet İş Merkezi No:354 Kat:1 numaralı adreste, şirket her türlü ticaret, seyahat
ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, karar taşımacılığı kendi araçları
ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırır ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer
işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin
1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
2- Kardil İnşaat Elektrik Gıda Turizm Nakliye Orman ve Petrol Ürünleri
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ inin tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
250.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi No:130/B numaralı adreste, İnşaat sanayi ile ilgili her alanda faaliyet
göstermek, her türlü inşaat sektöründe kullanılan inşaat malzemeleri, elektrik
malzemeleri, hırdavat ve diğer tüm malzemelerin alım satımını, ithalat ve ihracatını
yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti
alınmasına ve 7. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- Madem Turizm Havacılık Hizmetleri Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ inin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
- 20 -
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi
No:464/B numaralı adreste, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik
belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı
turistlere konaklatmak, tur düzenlemek ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece
380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- Hayat Eczanesi Melda Şentürk’ ün tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi
Kasparoğlu İş Hanı No:14/15 numaralı adreste, eczacılık, parfümeri ve medikal sağlık
malzemeleri alım satımı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 380-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 20. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
25/01/2011 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
* 21/01/2011 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden
“EKMELLER İNŞAAT HIZIR KENAN” ın Odamızdaki 8160 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
* T.C. Rize valiliği Kendirli Fatih İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nün 24/01/2011
tarihli yazısına istinaden; Rize merkeze bağlı Kendirli Fatih İlköğretim Okulu’nun
yardım talebi görüşüldüğünde, makbuz karşılığında 150,00-TL yardım yapılmasına ve
sosyal amaçlı yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* Hacette Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde okuyan 41530913736
T.C. kimlik numaralı Şeyma SUYABATMAZ ’a yardım olarak 360,00-TL’nin eğitim
yardımları hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
* İpek Yolu Eğitim Bilim Kültür Sanat Derneği’ne 500,00-TL yardım
yapılmasının uygun olduğuna ve Sosyal amaçlı yardımlar hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
* T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Rize İl
Müdürlüğü’nün 29/11/2010 tarih ve 332103 sayılı yazısına istinaden; e-İŞKUR
hizmetleri için odamız İç Hizmetler Memuru Hakkı ŞEKER ’in görevlendirilmesine,
Türkiye İş Kurumu Rize İl Müdürlüğü ile protokol imzalanmasına oy birliği ile karar
verildi.
* Türk Standartları Enstitüsü’nün 24/12/2010 tarih ve 432665 sayılı yazısına
istinaden; 28-30 Ocak 2010 tarihleri arasında 3(üç gün) Antalya’da yapılacak olan
Yeni AİTM Yönetmeliği Hakkında Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’na odamız Oda
Sicil Memuru TSE Temsilcisi Murat KARATAŞ ’ın katılmasına oy birliği ile karar
verildi.
* Odamız 2011 Yılı Gider Bütçesinde 002.13 BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY
VE FONLAR’ da bulunan 02.13.004 Madde Kodu ile Üye Olunan Kuruluş Aidat
Giderleri Maddesinden 002.13.005 Madde Kodu ile Kalkınma Ajansı Bütçe Payı
Maddesine 6.559.89-TL’nin aktarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
- 21 -
Bu devrede;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Adet
7 Adet
1 Adet
2 Adet
Anonim Şirketi,
Limited Şirketi,
Kooperatif,
Şahıs olmak üzere, toplam 11 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
2 Adet
8 Adet
Limited Şirket,
Şahıs Firması olmak üzere, toplam 10 adet firmanın kaydı
kapanmıştır.
GENEL ÜYE SAYISI
264 Adet
35 Adet
1270 Adet
957 Adet
201 Adet
2 Adet
28 Adet
Anonim Şirketi
Kollektif Şirketi
Limited Şirketi
Şahıs İşletmesi
Kooperatif
İktisadi İşletme ( Öğretmen Evi)
Kit (Çaykur)
Odamızın toplam üye sayısı 2.757’dir. FAAL Üye Sayımız 2.000, ASKIDA ki
Üye Sayımız 686 ve TASFİYE deki Üye Sayımız 71 dır.
OCAK AYI İÇERİSİNDE;
Ocak Ayı içerisinde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
Meslek Komitesi, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek
üzere toplantı yapmışlardır.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı
karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi,
plakalarının verilmesi, devir işlemlerinin yapılması, seferberlik ve savaş hali
hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde
mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesi için
yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne
gönderilmektedir.
1- ARI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına 1 adet olmak üzere
toplam 1 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2011 Yılında 1 adet iş makinesi tescil etmiş olup, kayıtlı toplam 160 iş
makinesi kayıtlı bulunmaktadır.
- 22 -
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde
faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve
onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik
plan ve programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler
ile bazı belgelerin alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili
işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.
Ocak Ayı içerisinde;
123-
4-
FAZLIOĞLU ÇAY SANAYİİ ALAATTİN FAZLIOĞLU adına 1
adet,
NURDAN GIDA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ adına 1 adet,
ÖZBALCILAR ÇAY SANAYİİ TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK
NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ adına 1 adet,
İSAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına 1
adet olmak üzere 4 adet kapasite raporu yeniden düzenlenmiştir.
1- BAŞARAN ANKARA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE İYİDERE ŞUBESİ adına
1 adet,
2- VEGA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ adına 1 adet
olmak üzere toplam 2 adet sıfırdan kapasite raporu düzenlenmiştir
Odamızın onayladığı geçerli 353 adet kapasite raporu vardır.
K-1 TAŞIMA BELGESİ
K1 - K2 Taşımacılık yetki belgesi işlemleri için Odamıza başvuru dilekçesi ile
araç ilave ve araç düşümü, yetki belgesi devri işlemleri ve sıfırdan ilk defa yetki
belgesi başvuru işlemleri için müracaat yapılarak yetki belgesi verilmiştir.
Ocak ayı içerisinde 243 adet K1 - K2 - K1*- K2* - Taşımacılık yetki belgesi,
araç ilave ve araç düşüm işlemi yapılmıştır.
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen
mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak
araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş
hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan
“ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazları
hakkında yönetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Odamız tarafından Ocak ayı içerisinde 8 adet Sayısal Takograf Kartı verilmiştir.
- 23 -
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına Oda Sicil Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin
onayı yapılmaktadır.
2011 Yılı Ocak Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince yapılan Araç Proje
Tasdik ve onayları aşağıda çıkarılmıştır.
TSE RİZE MAHALLİ TEMSİLCİLİĞİ OCAK AYI FAALİYETİ
ARAÇ PROJE ONAY GELİRİ
36 ADET
536,40.TL
3.516.40.TL
TÜRKİYE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TOPTAN VE PERAKENDE TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGESİ
Odamız Ocak ayı içerisinde;
BELGENİN
SATICININ
YETKİLİ - ADISOYADI
TARİHİ
SİCİL NO
03.01.2011
53011100PT
MEHMET TÜRKOĞLU RUŞEN MARKET
24.01.2011
53011112PT
MEHMET ŞAN
ARTI KIRTASİYE LTD.ŞTİ.
26.01.2011
53011113PT
RIZA ALİOĞLU
KİLER GIDA MAD.A.Ş.RİZE MEYDAN ŞUBESİ
26.01.2011
53011114PT
31.01.2011
53011115PT
RIZA ALİOĞLU
HÜSEYİN AVNİ
TAVİL
KİLER GIDA MAD.A.Ş.RİZE CUMHURİYET ŞUBESİ
YUSUFOĞULLARI GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LİMİTED
ŞİRKETİ
31.01.2011
53040278PT
ADEM ALİ ERTEN
YEŞİL ÇAYELİ GIDA LTD.ŞTİ.
ÜNVANI
6 adet belge verilmiştir.
2010 OCAK AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
Cari Yıl Aidatları
Geçmiş Yıl Aidatları
Cari Yıl Munzam Aidatları
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
Yapılan Hizmetler Karşılığı
4.730,00-TL
2.719,00-TL
30.360,00-TL
00-TL
14.373,76-TL
19.898,50-TL
Ticaret Sicil Harcı
Belge Bedelleri
Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri
Cari Yıl Gecikme Cezaları
Geçmiş Yıl Cezaları
7.452,55-TL
35.081,50-TL
00-TL
00-TL
4.350,21-TL
718,88-TL
24.860,00-TL
1,52-TL
144.545,92-TL
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı
Menşe Onayı- Kapasite Raporu
Ekspertiz Rapor-İş Makinesi
Kaydına İlaveler-Y. Taşıt Kartı
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
Kira Gelirleri
Sair Gelirler
TOPLAM
- 24 -
2010 OCAK AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Memur Ücret ve Giderleri
Sözleşmeli Memur Ücretleri
Sağlık Giderleri
İşsizlik Sigortası
29.090,52-TL
11.557,94-TL
217,61-TL
204,43-TL
41.070,50-TL
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Yakacak Giderleri
Postane ve Pul Giderleri
Telefon Giderleri
Kargo ve Taşıma Giderleri
Binalar Temizlik ve Malzeme Giderleri
Binalar Bakım Onarım İnş.Giderleri
Binalar Elektrik Malzeme Giderleri
Taşıtlar Bakım-Onarım ve Mıh. Giderleri
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Baskı Dizgi ve Makbuat Giderleri
Müteferrik Giderleri
2.575,00-TL
177,00-TL
445,49-TL
900,63-TL
274,41-TL
590,00-TL
362,00-TL
200,00-TL
198,86-TL
848,00-TL
324,00-TL
250,00-TL
10.726,00-TL
3.003,00-TL
16.521,15-TL
37.395,54-TL
BASIN YAYIN GİDERLERİ
İlan Giderleri
Abonelik ve Haber Alımı
3.336,00-TL
331,50-TL
3.667,50-TL
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
4.200,00-TL
4.200,00-TL
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
Seyahat ve Yol Giderleri
BİRLİK AİDATI VE KANUNİ AİDAT
PAY VE FONLAR
TOBB Emekli Sandığı Vakfı
Kalkınma Ajansı Bütçe Payı
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Eğitim Giderleri
Gıda Yardımları
Sosyal Amaçlı Yardımlar
Muhtelif Yardımları
455,00-TL
455,00-TL
7.000,00-TL
20.559,89-TL
27.559,89-TL
1.360,00-TL
319,99-TL
5.040,00-TL
500,00-TL
7.219,99-TL
- 25 -
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Emlak Vergisi
Damga Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kira Stopajları
1.505,00-TL
39,80-TL
745,00-TL
950,00-TL
TOPLAM
3.239,80-TL
124.808,22-TL
31/01/2011 Ocak Ayı sonu itibariyle
VADESİZ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası vadesiz hesabımız
T. Garanti Bankası vadesiz hesabımız
Halk Bankası vadesiz hesabımız
Akbank vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Vakıflar Bankası vadesiz hesabımız
37.232,77.-TL
3.663,93.-TL
312,47.-TL
216,43.-TL
190,46.-TL
20,82-TL
Toplam devreden nakit bakiyemiz;
VADELİ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası Vadeli Hesabımız
Toplam devreden;
41.636,88-TL
300.024,76-TL
300.024,76-TL
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
T. İş Bankası Pos hesabımız
T.Garanti Bankası Pos hesabımız
Akbank Pos hesabımız
Toplam devreden pos bakiyemiz;
AY SONU DEVREDEN
11.371,56-TL
11.587,12-TL
13.181,28-TL
36.139,96-TL
377.801,60-TL
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ömer Faruk OFLUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
- 26 -
Download

Ocak Faaliyet Raporu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası