RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
10. MECLİS OLAĞAN
TOPLANTI TUTANAĞI
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
Toplantıya Katılan Üyeler
:
:
:
:
27 ŞUBAT 2014
10
Olağan Toplantı
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU, Meclis Katip
Üyesi Mehmet TAŞKIN,Meclis Üyeleri Şaban Aziz
KARAMEHMETOĞLU, Ali Yaşar ER, Ali Şafak
ŞAHİNLER, Cem TEMİZEL, Mehmet KOPUZ, Murat
ARTAN, Ramazan AYDOĞAN, Ramazan MERAL, Yaşar
ÖZDOĞAN, Ahmet Arif METE, Alaattin FAZLIOĞLU,
Emre MERAL, Engin KURT, Fatih KOÇAN, Feruze
AYKUT, Hakan Mürteza AGUN, Hızır NALKIRAN, Hüseyin
BIÇAKÇI, İlyas ATAÇ, İsmail ERDEM, İnne Sefa
SEFEROĞLU, Kenan YAVUZ, Mehmet ÜZÜMCÜ,
Muammer ÇELİK, Muhammed Emin PERUZOĞLU,
Muharrem TAT, Mustafa KAZANCI, Mustafa MERCAN,
Mustafa Nazif MATARACI,Murat YETİMOĞLU, Muzaffer
KÖSE, Önder MORKOÇ, Serkan BİRBEN, Temel Yaşar
HACIÖMEROĞLU ve Yaşar İNCE
Toplantıya Katılmayan Üyeler
: Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU, Meclis Başkan
Yardımcısı Tahir ÇELİK, Meclis Üyeleri Şükrü CEVAHİR,
Hüseyin KUTLU, Coşkun YEĞEN,Havva YAZICI
ZERDECİ, Mahmut YANBAY, Mustafa MERCAN* ve
Süleyman BALCI
KARAR NO:1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA
Toplantı, Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU tarafından yeterli çoğunluğun olduğu
belirtilerek gündeme geçildi.
KARAR NO:2: BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU meclis üyelerine hoş geldin diyerek gündeme
devam etti.
KARAR NO:3 : 9. MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAKLARININ OKUNMASI,
MÜZAKERESİ VE OYLANMASI
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliğinin
Toplantı Karar özetleri ile ilgili 23. Maddesi gereğince; 9. Meclis Toplasında alınan kararlar ve
karar tutanakları okunarak meclis üyelerimizin oylarına sunuldu. Meclis Başkan Vekili Burak
ÇAKIROĞLU 9. Meclis Toplantısı Tutanakları konusunda söz almak isteyen var mı diye sordu.
Söz alan olmadığından 9. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanağı oy birliği ile kabul
edildi.
KARAR NO:4: OCAK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN
OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI
Ocak ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış
oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince
çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel
Sekreterlik tarafından gerçekleşmiştir.
Buna göre;
TOPLANTILAR
2014 Yılı Ocak ayında Yönetim Kurulu 4 toplantı yaparak 43 karar almıştır.
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
07/01/2014 Tarih ve 32 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince
Meslek Odaları arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne
ilişkin T.C. Güneysu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulacak “İlçe Mutabakat Komitesi”nde görev
yapmak üzere odamızı temsilen Asil Üye Odamız Oda Sicil Memuru Murat KARATAŞ ve Yedek
Üye Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Emrah KAYTAZ’ ın görevlendirilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2
14 Ocak 2014 Salı günü saat 14:00 da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Trabzon
adresinde düzenlenecek “1. Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı”na odamızı temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AYDOĞAN ’ın katılım sağlamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
1- DAĞMARAN ORGANİZASYON GIDA TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
180.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Balsu Mahallesi Dağbaşı Mevkii Tepe Üstü Sokak
No:1 numaralı adreste, Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal
istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi
konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme
havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ
turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve
eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler
ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir
edebilir, inşaat edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri
Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli
ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 56.10.08 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- USTABAŞOĞLU İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” nin tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
500.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi No:94/3
numaralı adresinde, Yurt içinde ve Yurt dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, kooperatiflere,
konut, toplu konut, işyeri, iş hanı, sanayi binaları, bayındırlık inşaatları, özel inşaatlar, tatil köyleri,
sosyal hizmet binaları, hastaneler, spor tesisleri, turistik tesis, otel, motel, benzin istasyonları,
pansiyon, eğlence ve dinlenme yerleri, yüzme havuzu, dini tesisler, sanat yapıları, liman, iskele,
baraj, Hidro Elektrik Santralleri, gölet, havalimanı, köprü, tünel, okul, fabrika, kara ve demir
yolları, fabrika, lojman, ticari yapı, atölye, imalathane, toplu konut, kooperatif, otogar, çarşı, yurt,
sosyal donatılar, askeri ve mülki tesisler, üniversite bina ve kampüsleri, prefabrik binalar, eski eser
onarım ve restorasyon altyapı, doğalgaz boru hatları, istasyonları ve dağıtım şebekeleri, petrol boru
hattı, içme suyu, sulama tesisi, su kanalları, arıtma tesisleri, kanalizasyon ve benzeri gibi ve her
türlü yapıların, gayri menkullerin inşaat, taahhüt, tadilat, bakım, onarım, dekorasyon, tesisat,
tamirat, hafriyat işlerini ve müteahhitliğini yapmak, inşa etmek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer
işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece
450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
3- DİLKAR İNŞAAT ELEKTRİK GIDA TURİZM NAKLİYAT ORMAN VE PETROL
ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
2
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
500.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Reşadiye Mahallesi İtfaiye Sokak No:5/B numaralı
adresinde, İnşaat sanayi ile ilgili her alanda faaliyet göstermek. Her türlü inşaat sektöründe
kullanılan inşaat malzemeleri, hırdavat ve diğer tüm malzemelerin alım sarımını ithalat ve ihracatını
yapmak. Kat karşılığı yap-sat veya taahhüt yoluyla inşaat yapmak, her türlü inşaat, yol,
kanalizasyon, kanal sondaj, liman endüstri tesisi, hafriyat, mıcır, parke, tuğla, kum, çakıl ve taş
ocağı inşaat malzemeleri, tesisat taahhüdü ve yapımı, her türlü gayrimenkul ve inşaat ile ilgili araç
ve gereçlerin alım, satımı ihracat ve ithalatımı yapmak. Bununla ilgili resmi ve özel kişilerle her
kademe taahhütte bulunmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu
ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti
alınmasına ve 42.22.01 Nace kodu ile 06. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- GÖKSU BALIKÇILIK TESİSLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA TURİZM ANONİM
ŞİRKETİ-ÇAMLIHEMŞİN ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
250.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Şimşirli Köyü Çakırlı
Mevkii adresinde, Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı satımı ve Ana sözleşmede yazılı olan
diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci
derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 01. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
5- KEZOKİNO TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi No:335/A numaralı adresinde, Yün, pamuk,
ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamül tekstil ürünlerinin alımı, satımı imalatı,
ithalatı ve ihracatını yapmak ve 18.6.2012 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı
olan diğer işler ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
46.42.05 Nace kodu ile 31. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
6-YAMAKOĞLU YAPI BAYRAKTAR YAMAKOĞLU ” nun tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Eminettin Mahallesi Bayraktar İşhanı No:176/1
numaralı adreste, İkamet ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, Hafriyat ve müteahhitlik
hizmetleri işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci
derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
Kayıtların 07/01/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4
06/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 7817 sicil sayısında kayıtlı bulunan “RİZE
YAPI
VE
İNŞAAT
MALZEMELERİ
PAZARLAMA
TİCARET
LTD.ŞTİ.
” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.52.02 Nace
Koduyla 11. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
1-07/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 6550 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“HAKBİL İTHALAT İHRACAT ARS AYAKKABICILIK ANONİM ŞİRKETİ” nin eski derecesi
1. dereceden yeni derecesi 04. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2-07/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 6836 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“VAROL BİLGİ İŞLEM VAROL AYVAZ” ın eski derecesi 2. dereceden yeni derecesi 04.
Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6
07/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden ve Odamızın 7529 sicil
sayısında kayıtlı bulunan “TURGUT İNŞAAT İBRAHİM TURGUT” un sermayesinin eski
sermayesi 1.500.000,00-TL’den teni sermayesi 2.000.000,00-TL ye çıkarılmasının, eski derecesi
02. Dereceden 01. Dereceye çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
3
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
KARAR NO:7
Odamızın 7541 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KURUŞ İNŞAAT – CAHİT KURUŞ” Ferdi
işletmesinin öz varlığı ile; odamızın 9577 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KURUŞ YAPI VE
MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ne tüm aktif ve
pasifi ile intikal etmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesince şirkete
intikal olduğu, 02/01/2014 tarih ve 8477 sayılı ilan tarihiyle Ticaret Sicilinden silindiği tespit edilen
Ferdi işletmenin Odamızdaki 7541 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO:08
06/01/2014 tarihli dilekçesi ile Odamıza müracaat eden ve Odamızın 6795 sicil sayısında
kayıtlı bulunan “KÖŞK MOBİLYA SANAYİ PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”
nin tür değişikliği yapmak üzere 02/01/2014 tarihinde yaptırmış olduğu ticaret sicil işlemleri için
ödemiş olduğu 217,26-TL’nin, tür değişikliği işleminde vazgeçtiği için kendisine geri ödenmesini
talep etmiş bulunmakta olup, Ticaret sicil gazetesi ilan bedeli ve ticaret sicil işlem bedelleri toplamı
olan 217,26’nin Türkiye Finans katılım bankası Rize Şubesi IBAN: TR83 0020 6000 6299 2085
4600 02 nolu hesaba iade edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
14/01/2014 Tarih ve 33 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
T.C. Adalet Bakanlığı Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından
oluşturulan Koruma Kurulu’na odamız temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AYDOĞAN ’ın
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
Odamız tarafından uygulanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yapılan
değişiklikler 09/01/2014 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin 10/01/2014 tarih ve 0545/619 sayılı yazısına göre; 9 kodda mevcut sınıflar
bölünmüş ve yeni eklenen 2 kodun odamız meslek gruplarına tanımlanmasına ve oda meclisinin
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
YENİ BÖLÜNMÜŞ SINIFLAR VE YENİ TANIMLANAN MESLEK GRUBU NACE KODLARI
(BS)
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
YENİ BÖLÜNMÜŞ SINIFLAR NACE KODU
15.11.14. işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın
yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması
20.30.16. Boya Müstahzarları hazır kurutucu maddelerin imalatı
20.30.15. Hazır Boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı)
ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar,cam
firit sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı.
23.91.02. dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya
tutturulmuş olan zımparaların imalatı.
25.62.03.Lazer ışınlarınıun kullanılması yoluyla metallerin
kesilmesi veya üzerinin yazılması.
27.20.05. Akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı.
42.22.06. Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının
inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı
telekomünikasyon iletim hatları)
4
YENİ TANIMLANAN
MESLEK GRUBU
NACE KODU
04.Meslek Grubu
02.Meslek Grubu
02.Meslek Grubu
02.Meslek Grubu
04.Meslek Grubu
04.Meslek Grubu
06.Meslek Grubu
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
42.22.07. Kentsel (Kısa mesafe) telekominikasyon (iletişim)
hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları
ve yerel sınırlar içerisinde dağıtım alt istasyonları vb.)
74.90.06. Gemi Klas Müesseseleri, deniz ekspertiz ve deniz
sürveyör faaliyetleri.
08
09
06.Meslek Grubu
19.Meslek Grubu
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
YENİ NACE KODU AÇILMASI VE YENİ MESLEK GRUBU TANIMLANMASI (YK)
Sıra
No
YENİ KOD AÇILMASI
(YK)
TANIMLANAN YENİ
MESLEK GRUBU
10.89.07.Jelatin ve süt albümlerinin imalatı (yalnızca gıda
04.Meslek Grubu
endüstrisinde kullanılanlar)
20.12.02.Tabakalama ekstreleri,bitkisel kökenli; tanenler ve
04.Meslek Grubu
2
tuzları,eterleri,esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal
kökenli renklendirme maddelerinin imalatı.
KARAR NO: 3
Yönetim Kurulumuzun 24/12/2013 tarih ve 30/3 sayılı kararı ile Şüpheli Diğer Alacaklar
hesabında bulunan Turgut KARAFAZLIOĞLU 12.100,00-TL, Bekiroğlu Lokantacılık Turizm A.Ş.
17.360,00-TL’lik meblağların tahsil edilemeyeceği anlaşılmıştır. Hesapların kapatılması ile ilgili
kararın 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 17.
Maddesinin “o” fıkrasına göre oda meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
1- TUGOM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK MEFRUŞAT VE
EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
25.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Dağsu Mahallesi İçmeler Cad. No:84 numaralı
adreste, İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası,
kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri,
tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans,
seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme
parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı,
merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana
sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.01 Nace kodu ile 05.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- KUZEYVADİ GAYRİMENKUL EMLAK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
150.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Fevzi Çakmak caddesi 11/2/212
numaralı adreste, İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar,
köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları,
beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü
toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları,istasyonlar, otogarlar,
otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser,
sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil
köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş
pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su
1
5
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak
ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu
ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3-EMRE AKTAŞ ” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Engindere Mahallesi Sebze Hali No:29 numaralı
adreste, Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu
ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4-HAYRİ TURGUT KARTAL KARTAL GEMİ ACENTELİĞİ ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
30.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı No:76-1/A
numaralı adreste, Uluslararası Deniz Yolu yük Nakliyat acentelerinin faaliyetleri, Seyahat Acentesi
Faaliyetleri, Kara yolu yük Nakliyat Acentelerinin Faaliyetleri, Deniz yolu yük nakliyat
Komisyoncularının faaliyetleri, Gıda Maddelerinin Bir Ücret veya sözleşmeye dayalı olarak Toptan
satışını yapan aracılar işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 52.29.02 Nace kodu ile 16. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
5-SÜLEYMAN MERDAMERT SÜ MER ETÜT MERKEZİ ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Mahallesi Atatürk Caddesi Tuzcuoğlu
Sitesi No:318/202 numaralı adreste, Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti
(yetişkinlere yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim
hariç) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci
derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 85.20.09 Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
Kayıtların 14/01/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
14/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8971 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“HAMZABEY ÇAY VE GIDA PAZARLAMA ŞABAN DEMİRCİ” nin askıya alınan kaydının,
aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 46.39.02 Nace Koduyla 09. Meslek
Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunun 10. Maddesi
ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre; Adres ve durumları tespit edilememesi
nedeniyle 11/01/2011 tarihinde ve öncesinde durumu askıda olan üyelerin mevcut süresi içerinde
durumlarını bildirmemeleri ve ticareti terk ettikleri tespit edilen, aşağıdaki listede isim ve ünvanları
yazılı üyelerimizin oda kayıtlarının Resen silinmesine ve Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy
birliği ile karar verildi.
SIRA
NO
1
ÜYE
NO
6529
2
8111
3
8434
ÜNVANI
ADRES
ASKIYA
ALINMA
TARİHİ
53 OTO CAM YEDEK PARÇA Ekrem Orhon Mah. Hanımeli Sokak
PAZARLAMA DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
No:12/A MERKEZ/RİZE
10.01.2008
Ekrem Orhon Mahallesi Karadeniz
AKGÜN İNŞAAT TAAHHÜT- ALİ Caddesi Kılıçlar Apt. Kat:1 No:15
AKGÜN
MERKEZ/RİZE
11.01.2011
ALİM BAHÇE TARIM MAKİNALARI Tophane Mah. Atatürk Cad. No: 502/B
ELEKTRONİK EŞYA GIDA TEKSTİL MERKEZ/RİZE
28.01.2010
İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE
6
DURUMU
ASKI
ASKI
ASKI
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4
5
7821
4198
6
6719
7
6758
8
4898
9
8257
10
4146
11
12
7773
8596
13
14
8333
4769
15
2311
16
6479
17
7975
18
8009
19
7577
20
7881
ALİMOĞLU BAHÇE VE TARIM Atatürk Caddesi Dalyan Mevkii
MAKİNE SANAYİ GIDA TEMİZLİK No:502/A MERKEZ/RİZE
TEKSTİL PAZ. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
BİRCAN ERGÜVEN
Cumhuriyet Caddesi No:96
FINDIKLI/RİZE
BİRİŞ KUM MICIR İNŞAAT SANAYİ
NAKLİYE VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ.
Yalı Caddesi No:1 MERKEZ/RİZE
FLAŞ
OTOMOTİV
TAŞIMACILIK Ekrem Orhon Mah. Sahil Cad.Üst
İNŞAAT VE TAAHHÜT TEKSTİL VE Geçit Karşısı No: 264/A
GIDA PAZARLAMA DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. MERKEZ/RİZE
GALERİ KÖROĞLU II
Pazar Sokak No:4 RİZE
Süleyman Köroğlu
MERKEZ/RİZE
KAFKAS İNŞAAT SANAYİ VE TİC. Yeniköy Mah. Yalı Cad. No:1
LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
MERKEZ/RİZE
KORUYAN YAPI İNŞAAT NAKLİYE Cumhuriyet Cad. Belediye Blok
OTOMOTİV TURİZM TARIM GIDA No:107 MERKEZ/RİZE
MEDİKAL VE TEMİZLİK MALZ.SAN.
VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
PEDERLİOĞLU ÇAY SANAYİ
İyidere İlçesi Fıçıtaşı Mahall İyidere
CEVDET ÇALIŞIR
/RİZE
SARGIN MOBİLYA ŞENOL SARGI
Tophane Mahallesi Kıbrıs Caddesi
No:10/A merkez/RİZE
SARIGÜL FINDIK SANAYİ VE
TİCARET İTH. İHR. LİMİTED ŞİRKETİ Aksu Mah. Fındıklı/RİZE
SELİM TİCARET
Çarşı Caddesi No:10 RİZE
HÜSEYİN AVNİ DEMİR
MERKEZ/RİZE
Atatürk Caddesi No:21 RİZE
SEYFULLAH ÇOLAKOĞLU
MERKEZ/RİZE
TARLACIOĞLU
GIDA
SANAYİ Ekrem Orhon Mah. Sümbül Sok.
İTHALAT-İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ.
No:26/C Merkez /RİZE
YAŞAM
EĞİTİM
HİZMETLERİ
REHBERLİK TURİZM PAZARLAMA Portakallık Mah. Yakup Bıyık Sok.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Yeni Çağ Apt. No:9/A Merkez/ RİZE
YILPETSAN PETROL İNŞ. NAK. TEM.
HİZ. TURİZM GIDA SANAYİ VE DIŞ Rize Cad.No.6 Kalkandere/RİZE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
ATA ORMAN ÜRÜNLERİ
OSMAN KUTLUATA
Merkez Mah. Sahil Cad. Fındıklı/RİZE
İSMAİLOĞLU NAKLİYAT GIDA OTO
GALERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK
TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ Ekrem Orhon Mahallesi Karanfil
İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL PETROL Sokak No:2 Merkez/RİZE
ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
28.01.2010
ASKI
14.03.2006
ASKI
16.01.2007
ASKI
28.01.2010
ASKI
10.01.2008
ASKI
28.01.2010
ASKI
11.01.2011
ASKI
15.01.2009
ASKI
11.01.2011
ASKI
11.01.2011
ASKI
16.01.2007
ASKI
14.03.2006
ASKI
11.01.2011
ASKI
11.01.2011
ASKI
29.01.2010
ASKI
14.03.2006
ASKI
28.01.2010
ASKI
KARAR NO:7
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunun 10. Maddesi
ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 1. Fıkrasına göre, içinde bulunulan yıldan önceki
ikinci yılın Ocak ayının ilk gününe kadar tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini
ödemeyenlerin üyeliği askıya alınmak üzere yönetim kuruluna sevk edilir. Aşağıdaki listede isim ve
ünvanları yazılı üyelerimizin tahakkuk eden dört taksit borçlarından dolayı askıya alınmalarına oy
birliği ile karar verildi.
Sıra
No
Üye No
ÜNVANI
1
2240
2
2620
MEHMET AKİF ALEMDAR
3
3742
MUHİTTİN BAKIR
4
3776
İNCİ KUNDURA ENVER KAPTAN
SINIRLI SORUMLU GÜNDOĞDU BÖLGESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
7
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
5
4196
NAYLON POŞET SANAYİİ Cemal Nadir Yıldırım
6
7
4362
4395
GÖNÜL MOBİLYA AHMET SERDAR
IŞIK CAM PVC VE ALUMİNYUM PAZARLAMA TİCARET HÜSEYİN TAŞÇI
8
9
10
11
12
4634
5143
6035
6125
6200
KASIM KARACA
MORGÜL KARDEŞLER OTOMOTİV PAZARLAMA TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET NAZIM METE
YAZICILAR TİCARET ve ÇAY MAKİNELERİ SANAYİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
METİN MOBİLYA TEVFİK SARIHASANOĞLU
13
6316
RİZENİN SESİ RADYO VE TELEVİZYONU YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
14
6386
YILTEM TEMİZLİK İNŞAAT VE MALZ TURİZM GIDA SAN.PAZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
15
6434
FATİH İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
16
6730
17
6835
18
19
20
7049
7061
7085
MEHMET MUHSİN HACIGENÇAĞAOĞLU
ÖMER İSLAMOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TOPLU YEMEK VE TEMİZLİK TEKSTİL
NAKLİYECİLİK TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
TURYAV ELEKTRİK İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT YEMEK TEMİZLİK TAAHHÜT İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KARADERE İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA MADDELERİ PAZ.VE DIŞ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
TEK-EL ÇAY SANAYİ SALİH SOLAK
21
22
7327
7331
DÖRT MEVSİM ALABALIK TESİSLERİ TURİZM NAKLİYE SAN.PAZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
GOOGLEE BİLGİSAYAR AHMET AKSU
23
24
25
26
27
7396
7429
7432
7456
7595
YILKAZ GIDA İNŞAAT NAKLİYE İÇ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SARUHAN MÜHENDİSLİK ALPASLAN SARUHAN
YILMAZ AMEDİ
YEKSAN PETROL VE OTOGAZ İNŞAAT NAK. TURİZM GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
SINIRLI SORUMLU ÇAY KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
28
29
30
31
7682
7759
7790
7849
TARIK DENİZ
TATSÜR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AHMET KARAALİ
HÜSEYİN OKUMUŞ
MADEN ÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
32
7996
EKŞİOĞLU K İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ. RİZE İKİZDERE ŞUBESİ
33
8055
ŞAHİN TEPESİ MEHMET ÇEPNİ
34
8056
EMİN OYUN YERİ YUNUS USTAOĞLU
35
8083
İKİZDERE TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TEMİZLİK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
36
8148
37
38
39
40
41
42
43
8197
8230
8298
8343
8390
8394
8401
VİMAZ TİCARET SANAYİ AHMET ŞAHİN EYÜPOĞLU
DOĞAN-ER HAFRİYAT SANAYİ İNŞAAT NAKLİYAT MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ GÜNEYSU RİZE ŞUBESİ
DEMİR ALTYAPI KAZI HAFRİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HİRA MARKET MEHMET YILMAZ
YAPRAK MOBİLYA - DEKORASYON OKTAY ÇİLLİ
ALEM GIDA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN.TİC.İHR.VE İTH.LTD.ŞTİ.
RİZE RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DAVUT CEMİL BIÇAKÇI
44
8427
DÖNÜŞÜM TİCARET SÜLEYMAN KANBUR
45
8501
DİNAMİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ABDULAZİZ KABİL
46
47
8512
8536
BEKTAŞOĞLU PEN DOĞRAMA MEHMET ALİ BEKTAŞOĞLU
KOPUZLAR İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENGİNDERE ŞUBESİ
48
8558
MUTİNOĞLU MOBİLYA İMALAT NAK.İNŞ.TAAHHÜT TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
49
8578
ALCAN KURUYEMİŞ PAKETLEME GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
50
8602
KAL-ÇEP İNŞAAT - NAKLİYAT- GIDA-TEKSTİL- SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
51
52
8612
8680
YETİMOĞLU ÇAY SANAYİİ SEFER YILMAZ
KAYNAK AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
53
8696
54
8716
PRESTİJ OTO KİRALAMA NAKLİYAT VE ÇAY PAZARLAMA ŞEVKİ FETTAHOĞLU
GOL-DEN ORGANİZASYON İNŞAAT NAKLİYE GIDA VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İYİDERE KÖPRÜ ŞUBESİ
8
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
55
8728
56
8739
TATAROĞLU DIŞ TİCARET BARIŞ TATAROĞLU
ONUR TOPLU TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL LPG MÜHENDİSLİK TURİZM GIDA BİLGİSAYAR
DOĞALGAZ İNŞAAT MALZ. MOBİLYA NAK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
57
8765
KARAR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
58
59
60
8827
8828
8829
HOŞVER SİGORTA ARACILIK HİZ. RİZE ŞUB. ERDAL YAŞAR HOŞVER
HOŞVER SİGORTA ARACILIK HİZ.RİZE ŞUBESİ DİLARA HOŞVER
HOŞVER GRUP SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
61
62
63
8833
8836
8844
64
8875
RENK EV AKSESUARLARI VE MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.GÜLBAHAR MAHALLESİ ŞUB.
ÖNCÜ ÇEYİZ PERDE AVNİ KUK
SINIRLI SORUMLU ATMACA SERVİS HİZMETLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.
ONUR TOPLU TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL LPG MÜHENDİSLİK TURİZM GIDA BİLGİSAYAR
DOĞALGAZ İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HAYRAT ÇAY FABRİKASI ŞUBESİ
65
8905
66
8911
67
68
8936
9009
69
9035
70
9055
71
9056
72
73
9064
9067
74
75
76
9084
9090
9095
77
9108
Rİ YAPI İNŞAAT TAAH.TURİZM GIDA TEMİZLİK VE YEMEK HİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KOÇMERSAN MUHAMMET KOÇOĞLU
ATMACA HAFRİYAT TAAHHÜT OTO AKSESUARI NAK.İNŞ.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
DAĞER İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAHHÜT TURİZM SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
78
9123
SINIRLI SORUMLU GÜNDOĞDU AK YAPI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
79
9141
KAZANCI ÇAY SANAYİ NAKLİYAT GIDA İNŞ.TURİZM TARIM DIŞ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
80
81
9156
9158
VENİCE PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
MUSTAFA ÇOLAK
82
83
9172
9232
RİZE SES SEYAHAT KALKANDERE ŞUBESİ SALİH YAVUZ
SADIK PEN FATİH KAYMAKCI
84
9237
MLT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
85
9239
86
6641
87
88
6660
8398
FURES SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
UZUN-KÖR İLETİŞİM NAKLİYAT TOPLU YEMEK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BATEL GIDA PAZARLAMA BOYA İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT NAKLİYE
TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
POKUT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
RİTUR RİZELİLER TURİZM SEYAHAT VE NAKLİYE TAAHHÜT A.Ş.RİZE TERMİNAL ŞUB.
GOL-DEN ORGANİZASYON İNŞAAT NAKLİYE GIDA VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSLAMPAŞA ŞUBESİ
EKSEN YAZILIM DONANIM REKLAM VE BİLGİSAYAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HÜSEYIN DOĞAN
KAR-PAK GIDA İNŞAAT MOBİLYA ELEKTRONİK NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERİH ŞAHİN ALBAYRAK
DEMAK NAKLİYAT TAAHHÜT EMLAK İNŞAAT ENDUSTRİYEL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
KASYA HARİTA MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT
HAFRİYAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KÜRE ALÜMİNYUM DEKORASYON PLASTİK TURİZM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
KARAR NO:8
Odamızın 2013 Yılı Aralık ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden
yapılan incelemelerde,
Toplam Borç ve Alacak Yekunu 14.156.657,44-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç Bakiyesi
Yekunu 4.262.054,12-TL olarak hesap edilmiş ve 2013 Yılı Aralık Ayı Gelirimiz 364.557,94-TL ve
Giderimiz 233.968,53-TL’dir.
İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporunun Oda Meclisinin onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:9
Hazırlanan Odamız Aralık ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda
Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
KARAR NO:10
5174 Sayılı Kanunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 30. maddesine göre; Yönetim Kurulu Kesin Hesapları görüşerek, 2013
Yılı Bütçesinde Odamızın Geliri 2.157.518,68-TL, Gideri 1.728.456,37-TL olarak gerçekleşmiştir.
Vadesiz Banka hesapları 195.658,63-TL, Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 200.807,70TL olup, Odamızın toplam net karı 429,062.31-TL ’dır. Kesin hesapların kabulüne ve onaylanması
için meclise sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
Bölgemiz ekonomisinin en önemli dinamiği olan çay olgusunu tüm yönleriyle anlatan, çayın
markalaşması sürecinde önemli bir katkı sağlayacak ve Rize Valiliği himayesinde hazırlanmakta
olan “Çayın Öyküsü” isimli butik yayında Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın logosunun kitap içinde
bulunacağı, sosyal sorumluluk kapsamında bölgenin turizmine ve ilimizin tanıtımına destek olmak
amacı ile 10.000,00-TL + KDV’nin Garanti Bankası Elmadağ Şubesi IBAN: TR08 0006 2000 2340
0006 2974 23 nolu hesaba Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:12
Ticaret ve Sanayi Odalarının en çok kullandığı bordro programının alınması konusunda
piyasa araştırması yapılarak satın alınmasına ve bedelinin Demirbaşlar hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:13
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’na “Rize
Ticaret ve Sanayi Odası Yüzde Bir Payının 1. Taksiti” olarak 10.500,00-TL’nin Vakıflar Bankası
Levent Şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7292 4109 80 Nolu hesabına TOBB Emekli
Sandığı Vakfı Payı Hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:14
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 03/01/2014 tarih ve 54
sayılı Genelgede yayınlanan mali ve sosyal hakların, 01/01/2014 tarihinden itibaren Odamız
bünyesinde çalışan tüm personellerin maaş bordrolarına yansıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
21/01/2014 Tarih ve 34 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
“Hal Hakem Heyeti” Kuruluna odamızı temsilen Odamız Meclis üyesi Kenan YAVUZ ’un
Asil Üye ve Odamız Meclis Üyesi Mehmet ÜZÜMCÜ ’nün Yedek Üye olarak görevlendirilmesine
ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
ER Muhasebe Mali Müşavirlik Bürosu Ali Haydar ER - Resul ER ’in odamıza vermiş
olduğu 21/01/2014 tarihli dilekçeye göre; Odamızın Şehitler Caddesi No:30 Kat:3 adresinde
uhdesinde bulunan yeri 01.01.2014 tarihinden itibaren aynı koşullarla “Rize Kafkas Dostluk ve
Kültür Derneği’ne devir etmek istediğini, Rize Kafkas Dostluk ve Kültür Derneği’nin 21/01/2014
tarihli yazısına göre; 01/01/2014 tarihinden itibaren ER Muhasebe Mali Müşavirlik Bürosu Ali
Haydar ER - Resul ER ’den Odamızın Şehitler Caddesi No:30 Kat:3 adresinde uhdesinde bulunan
yeri aynı koşullarla devir almak istediklerini belirtmişlerdir. Buna göre, işyerinin Rize Kafkas
Dostluk ve Kültür Derneği’ne devrinin uygun olduğuna, Dernek ile kira sözleşmesi yapılmasına,
2014 yılı kirasının 9.500,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit
halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı
ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına dair kendilerine bir yazı ile
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
KARAR NO: 3
1- Ahmet Fevzi TOPÇU ’nun odamıza vermiş olduğu 20/01/2014 tarihli dilekçesine göre;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’na kabul edilmesine ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Fatih DİLMAÇ ’ın odamıza vermiş olduğu 21/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’na kabul edilmesine ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Selim DABAK ’ın odamıza vermiş olduğu 21/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’na kabul edilmesine ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 99.
Maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 81’nci maddesine göre aynı ilde kurulu oda ve borsalar
mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır. Ardeşen Ticaret ve
Sanayi Odası öncülüğünde; odalarımız ve borsamızın bölgesel sorunları tartışmak ve çözüm
önerilerinde bulunmak üzere, 29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 17:00 ’da Ardeşen Ticaret ve
Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacak oda ve borsa toplantısına odamız Yönetim Kurulu
Başkanı, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Odamız Genel Sekreterinin katılımın
sağlamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
1- HAŞİMOĞLU OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
250.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Aşağı Ambarlık Mevkii Ayder
Kaplıcaları No:118 numaralı adreste, otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama yerlerini işletmek
işi ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 55.10.02 Nace kodu
ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- ATAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin
tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
300.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mahallesi Barış Caddesi No:3/B numaralı
adreste, Her türlü sanayi makinelerinin otomasyon sistemleri, ekipmanları, yazılım donanım ile
ilgili cihaz ve aletlerin üretimi yapmak, yaptırmak, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
Elektrikli mekanik veya elektronik otomasyon ve bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü
ekipmanları, elektrikli veya elektronik cihaz ve aletleri, yazılım ve donanım ürünlerini üretmek,
ürettirmek, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü elektrikli, mekanik veya elektronik
otomasyon ve bilgisayar sistemleri ile kablolu veya kablosuz ağ ve haberleşme sistemlerini ve
yazılımları kurmak, kurdurmak, kurulan sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve
servis hizmetini vermek. Her türlü bilgisayar ve elektronik aletlerin ve devrelerin programlarını
üretmek, Çoğaltmak, almak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak, yazılım ve
donanım konusunda araştırma geliştirme yapmak veya yaptırmak ve Ana sözleşmede yazılı olan
diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci
derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.51.01 Nace kodu ile 12. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
3-CAN ÖRÜN CAN ENERJİ KONTROL SİSTEMLERİ ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
11
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Mahallesi Harem Sokak No:49/15
numaralı adreste, Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik
anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz
ve aletlerde kullanılanlar hariç) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.43.05 Nace kodu ile 12.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4-FATİH DİLMAÇ ÇÖZÜM BİLGİSAYAR ” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
25.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15
numaralı adreste, Bilgisayar ve sarf malzemeleri satışı, bilgisayar ve yazıcı onarımı, sarf
malzemeleri dolumu, güvenlik ve network sistemleri işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
47.41.01 Nace kodu ile 12. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5-ÖNDER ŞİMŞEK UZMAN BİLGİSAYAR ” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi No:302/3
numaralı adreste, Bilgisayar ve sarf malzemeleri satışı, bilgisayar ve yazıcı onarımı, sarf
malzemeleri dolumu işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.41.01 Nace kodu ile 12. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
6-SEVGİ ÇELİK ÇELİK SEYAHAT ACENTESİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İyidere İlçesi Hazar Mahallesi İkizdere Caddesi
No:10/F numaralı adreste, Karayolu ile uluslararası, yurtiçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı
konusunda acentelik yapmak işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 79.11.01 Nace kodu ile 17.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 21/01/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6
20/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 2620 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“MEHMET AKİF ALEMDAR” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesine, eski derecesi 03. dereceden yeni derecesi 02. Dereceye çıkarılmasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7
Oda Sicil Memurluğumuzun 8724 sicil numarasında kayıtlı bulunan “RİZELİLER
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ” nin merkezinin İstanbul İline
nakledildiğine dair, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 09/01/2014 tarih ve 2518 nolu sayılı
yazısı ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15/01/2014 tarihli yazısıyla
tespit edilerek, Ticaret sicilinden silinen üyemizin, 8724 oda sicil kaydının kapatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
KARAR NO:8
2014 Yılı Ulusal Çay Konseyi aidat bedeli olan 1.000,00-TL ’nın Halk Bankası Rize Şubesi
IBAN: TR12 0001 2009 6900 0016 0001 80 nolu hesaba üye olunan kuruluş aidat giderleri
hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
28/01/2014 Tarih ve 35 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
1- Sadık KAHYA ’nın odamıza vermiş olduğu 23/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’na kabul edilmesine ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
12
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
2- Önder ŞİMŞEK ’in odamıza vermiş olduğu 23/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’na kabul edilmesine ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
1- HİZMET TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu
ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Eminettin Mahallesi Atatürk Caddesi
No:245 numaralı adreste, şirket kanunların seyahat acentaları için tanıdığı bütün seyahat acentalığı
faaliyetinde bulunmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına
ve 79.11.01 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ RİZE ÇARŞI ŞUBESİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Merkez Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi No:3/A numaralı adreste,
bankacılık ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine
sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 64.19.01
Nace kodu ile 18. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- YEDİKAR GIDA TEMİZLİK İNŞAAT ELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi No:9/A
numaralı adreste, Her türlü gıda ve içecek maddeleri üretimi, alım satımını yapmak ve Ana
sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.11.01 Nace kodu ile 10.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- SINIRLI SORUMLU 82 NOLU ŞEHİRİÇİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMA
KOOPERATİFİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
700,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf
ve Sanatkarlar Sarayı No:1 Kat:6 numaralı adreste, kooperatifin amacı ortaklarının yolcu
taşımacılığı hizmetlerini pazarlamak, bizzat taşımacılık yapmak ve yaptırmak, 4925 sayılı karayolu
taşıma kanunu ve karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak ve ortakların nu
hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 03’inci derece 350,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 52.21.13 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5-İSHAK CAN FAKİR FAKİROĞLU GIDA ” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı
Sebze Hali No:149/Z041-042 numaralı adreste, Gıda Maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar(aracı üretici birlikleri dahil,yaş sebze ve meyve hariç) işi ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 46.17.01 Nace kodu ile 09. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 28/01/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:3
1-21/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8765 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“KARAR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ NAKLİYE VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2-23/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 9158 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“MUSTAFA ÇOLAK” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
13
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
3-23/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8728 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“TATAROĞLU DIŞ TİCARET BARIŞ TATAROĞLU” nun askıya alınan kaydının, aidat
borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
4-24/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 9084 sicil sayısında kayıtlı bulunan “Rİ
YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA TEMİZLİK VE YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
5-27/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8827 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“HOŞVER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ RİZE ŞUBESİ ERDAL YAŞAR HOŞVER” in
askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, eski derecesi 01.
dereceden yeni derecesi 02. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
6-27/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8828 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“HOŞVER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ RİZE ŞUBESİ DİLARA HOŞVER” in askıya
alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, eski derecesi 01. dereceden
yeni derecesi 02. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
7-27/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8829 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“HOŞVER GRUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin
askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, eski derecesi 01.
dereceden yeni derecesi 02. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
8-28/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8401 sicil sayısında kayıtlı bulunan
“DAVUT CEMİL BIÇAKÇI” nın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4
1-23/01/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “TATAROĞLU DIŞ
TİCARET BARIŞ TATAROĞLU” nun Odamızdaki 8728 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
2-T.C. Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesi’nin 21/01/2014 tarihli yazısı ile “ALEM
GIDA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ TİCARET İHRACAT VE
İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ” tüzel kişilik kaydının 15/08/2013 tarihinde vergi mükellefiyetinin
Re’sen kapatılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; üyenin
odamızdaki 8390 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-T.C. Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesi’nin 15/01/2014 tarih ve 365 sayılı yazısı
ile “OBA PAK ÇAY SANAYİ ve PAKETLM İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA ve TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ” tüzel kişilik kaydının 06/03/2013 tarihinde vergi mükellefiyetinin Re’sen
kapatılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; üyenin odamızdaki
6646 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesine
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında kazanmış olduğumuz,
“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi” projemizin yürütülmesi için “RİZE ÇAY
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ORGANİK GÜBRE İMALATI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ”nin Vakıflar Bankası Rize Şubesinde bulunan IBAN: TR93 0001
5001 5800 7297 1493 82 Nolu hesaba 25.000,00-TL’nin iştirakler hesabından aktarılmasına oy
birliği ile karar verildi.
14
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
KARAR NO:6
Odamız 2014 Yılı Gider Bütçesinde 002.05 Dışardan Sağlanan Fayda Hizmetler Faslında
bulunan 002.05.008 Binalar Temizlik ve Malzeme Giderleri maddesinden 3.000,00-TL alınarak
002.05.013 Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderler Maddesine aktarılmasının uygun olduğuna
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7
Rize ve odamızı tanıtım amaçlı, Milliyet Gazetesi tarafından hazırlanan, Rize ürünlerinin yer
aldığı, oda faaliyetlerinin haber olarak sunulduğu Rize Eki ’nin yayınlanmasına ve bununla alakalı
4.000,00-TL + KDV’nin Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:8
Odamızın 53 AC 053 plakalı makam aracının yıllık bakımının yaptırılmasına, kilometresini
doldurduğundan çekap yaptırılmasına, çekap sonrası değişmesi gereken aksamların
değiştirilmesine, filtre ve yağ bakımın yaptırılmasına bedellerinin Taşıtlar Bakım-Onarım Giderleri
hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:9
Odamızın serverının (sunucu) ömrünü tamamladığından, server üzerinde bulunan programın
çalışabilmesi için yeni bir server (sunucu) alınmasına ve bedelinin demirbaşlar hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GENEL SEKRETARYA FAALİYETLERİ
OCAK AYI ODAMIZ HİZMET FAALİYETLERİ
KAYIT OLAN İŞLETMELER
5 Adet
Anonim Şirketi,
1 Adet
Kooperatif,
6 Adet
Limited Şirketi,
9 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 21 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3 Adet
Limited Şirket,
2 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 5 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
GENEL ÜYE SAYISI
266 Adet
Anonim Şirketi
31 Adet
Kollektif Şirketi
141 Adet
Kooperatif
1196 Adet
Limited Şirketi
734 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
4 Adet
Dernek İktisadi İşletmesi
3 Adet
Vakıf İktisadi İşletmesi
27 Adet
Kamu Kuruluşu
1 Adet
Diğer Kamu Ticari İşletmeler
2 Adet
Diğer İktisadi İşletmeler
2 Adet
Girişim Ortaklığı
Odamızın toplam üye sayısı 2.407’dir. FAAL Üye Sayımız 2.258, Borcundan dolayı
ASKIDA ki Üye Sayımız 129, Adresinden dolayı ASKIDA ki üye sayımız 20’dir.
İCRA TAKİBİNDEKİ ÜYE SAYISI
31.01.2014 tarihi itibari ile icra dairesinde işlem gören üye sayımız 41’dir.
15
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
BİRİMLER
Başkanlık Danışmanı Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Sicil Müdürü, Oda
Sicil, İç Ticaret, Dış Ticaret, Muhasebe, KOBİ Danışma, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler,
Sekreterlik, İç Hizmetler, Danışma ve Hizmetli birimlerinden oluşmakta olup, oda bünyesinde 17
personel çalışmaktadır.
OCAK AYI İÇERİSİNDE;
Ocak ayı içerisinde 21 Meslek Komitemiz, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm
önerilerini görüşmek için toplandılar. Bunun yanı sıra toplantılarda alınan ortak kararlar neticesinde
komiteler kendi grup üyelerini ziyaret etme kararı aldılar. Şubat ayına ait bir program düzenledi.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları
Trafik Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarının verilmesi, devir
işlemlerinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak,
yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve
devamlı olarak izlenmesi için yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ’ne
gönderilmektedir.
- Örnek Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına bir adet,
- Ekşiler Harfiyat Hizmetleri Ovit İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
adına 1 adet,
- Kasım ASLAN adına 1 adet,
- İbrahim TURGUT adına 1 adet olmak üzere toplam 3 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2014 Yılında 3 adet iş makinesi tescil etmiştir.
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet
gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren
üç yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve
programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin
alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla
düzenlenirler.
Ocak Ayı içerisinde;
- Adacami Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Rize Şubesi adına 1
adet,
- Hilal Çay İmalat ve Pazarlama Adem Harun UZUN adına 1 adet,
- Kutçay Çay Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 1 adet,
- Pekmezli Çay Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi adına 1 adet,
- Uğurlu Balıkçılık Nurettin DUMAN adına 1 adet,
- Üçyıldız Demircioğlu İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 1 adet,
- İsar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 1 adet olmak üzere toplam 7 adet kapasite
raporu düzenlenmiştir.
Odamız 2014 Yılında 7 adet kapasite raporu düzenlemiş olup, toplam 180 kayıtlı geçerlilik
süresi devam eden kapasite raporu bulunmaktadır.
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi
bilgileri otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak araçların karayolunda
seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” yapan araçlarda
kullanılan Takograf Cihazları hakkında yönetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayılı resmi gazete
yayınlanmıştır.
16
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
Bilindiği gibi Karayoluyla yurt içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan taşıtlarda 01.01.2014
tarihinden itibaren sayısal takograf yurt içi uygulaması zorunlu hale gelmektedir. Uluslar arası ve
yurtiçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Şahıs ve şirketlerin 01.01.2014 tarihine kadar taşıtlarına
takograf cihazı sürücülerine sürücü takograf kartı almaları gerekmektedir.
Odamız 2014 Yılında 36 adet Sayısal Takograf Kartı vermiş olup, bugüne kadar toplam
1590 adet Sayısal Takograf Kartı, 2 adet servis kartı ve 1 adet şirket kartı düzenlemiştir. Odamız
tarafından Ocak ayı içerisinde 36 adet Sayısal Takograf Kartı verilmiştir.
TIR KARNESİ
Üyelerimizin ve bölgemizdeki diğer tırlarla yük taşıyan, mal dolaşımı yapan firmaların
işlemlerini kolaylaştırmak, bulundukları yerde onlara bu hizmeti vermek ve iş akışını hızlandırmak
için Tır Sistemini odamız bünyesinde kurmuş bulunmaktayız. Rize Ticaret ve Sanayi Odamızı IRU
Tır Karnesi sistemine dahil edilmiştir.
Ocak Ayında 42 adet tır karnesi verilmiştir.
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına İç Hizmetler Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin onayı
yapılmaktadır. 2013 Yılı Ocak Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince 54 adet Araç Proje
Tasdik edildi ve onaylanarak 6.206.80-TL tutmuştur.
KOBİ DANIŞMA MERKEZİ (KOBİDAM)
Odamız KOBİ Danışma Merkezi Ocak ayında aşağıda yazılı konularda ilgili sektörlerdeki
firmalara duyu yapmıştır.
- Tekstil ürünleri, Kümelenme destek programı, Öncelikli dönüşüm programları, Çin Halk
Cumhuriyetinde ithalat, Sayın Cumhurbaşkanımızın İtalya ziyareti, hakkında, ilgili
sektörlerdeki firmalara bilgilendirme yapıldı.
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından düzenlenen “İş ve Meslek Ahlakının
Neresindeyiz? Ahilik Günümüz İş Dünyası İçin Ne İfade Ediyor?” konulu konferansa
katılım hususunda üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- T.C. Rize Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün “Sahte Emniyet Kemeri Tokası” konulu yazısı,
ilgili sektörlerdeki üyelere duyuruldu.
- Anfaş fuarcılığın “Otel Ekipmanları” konulu fuar programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
- Proje birimi faaliyetlerine devam edildi.
- Kobi Danışma Merkezi Faaliyetlerine devam edildi.
- UMMEM BECERİ 10 Kurs programları dâhilinde kurs kayıt işlemlerine devam edildi.
- Coğrafi işaret çalışmalarına devam edildi.
- Genel Sekreterlik tarafından verilen görevler gerçekleştirildi.
- UMEM Rize Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı Toplantıda CNC Operatörlüğü ,Satış
Temsilcisi, Kasiyer kurslarının açılmasına karar alındı daha önce açılmasına karar verilen
Sigorta acentesi ara eleman kursunun takibine karar verildi.
- CNC Operatörlüğü, Satış Temsilcisi, Kasiyer ve Sigortacılık ara eleman UMEM kurslarına
yapılan 54 başvuru alındı alınan bu baş vuruların kayıtları İŞKUR ve TOBB UMEM beceri
10 sayfasından yapıldı, yeni kayıtlar devam ediyor.
- Ocak ayında yapılan personel toplantısında Rize Ticaret ve Sanayi Odası Haberleşme ve
Basın yayın Politikasının oluşturulması görüşülüp tamamlandı.
- Genel Sekreter Yardımcısı ,Basın yayın Halkla ilişkiler görev tanımları tamamlandı.
- UMEM Beceri 10 kurslarından mezun olmuş kursiyerlerin istihdam kayıtları UMEM
sayfasından yapılmaya devam ediyor.
- RTSO 2014 yıllık çalışma planı, RTSO Mali politikası, Hesapları inceleme komisyonu
görev tanımı, Görüş oluşturma prosedürü, çalışmaları devam ediyor.
- RTSO Üye memnuniyet ve RTSO Personel memnuniyet anket çalışmaları tamamlanmış,
değerlendirmeleri yapılmış Üye memnuniyet oranı ortalama % 89 oranında olmuştur.
17
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından; odamızın organizasyonunu, yapmış olduğu tüm
aktivitelerini, birimlerini, üyelerini, istatistiklerini, faaliyet raporlarını içeren bir web sayfası
kuruldu ve sürekli güncellenmektedir.
Odamız web sitesinde yayınlanan haber ve duyurular;
03-01-2014
Tarihinde
Odamız
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Şaban
Aziz
KARAMEHMETOĞLU Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda
bulundu haberi yayınlandı.
03-01-2014 Tarihinde Odamız
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Şaban
Aziz
KARAMEHMETOĞLU, Odamız personeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda odamızın
2013 performansı değerlendirilirken, 2014 hedefleri de belirlendi haberi yayınlandı.
03-01-2014 Tarihinde İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin YAVAŞİ ve bazı cemiyet
üyeleri Odamızı ziyaret etti. Ziyaret esnasında çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı haberi
yayınlandı.
11-01-2014 Tarihinde K türü yetki belgeleri ile ilgili duyuru yapıldı.
16-01-2014 Tarihinde 14/01/2014 tarih ve 33. Nolu Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi haberi yayınlandı.
16-01-2014 Tarihinde Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için
kullanılan aparatın satış ve kullanım yasağı ile ilgili bilgilendirme duyurusu yapıldı.
17-01-2014 Tarihinde Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı son başvuru
tarihi ile ilgili bilgilendirme duyurusu yapıldı.
17-01-2014 Tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini
24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek
Programı”nın son başvuru tarihi ile ilgili bilgilendirme duyurusu yapıldı.
20-01-2014 Tarihinde Uluslararası otel ekipmanları fuarı bilgilendirme duyurusu yapıldı.
22-01/2014 Tarihinde 21/01//2014 tarih ve 34 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi haberi yayınlandı.
23-01-2014 Tarihinde Sermaye artışına ilişkin bilgilendirme duyurusu yapıldı.
27-01-2014 Tarihinde 17. Meslek grubu istişare toplantısı 24.01.2014 17:00’da Odamız
toplantı salonunda gerçekleştirildi haberi yayınlandı.
27-01-2014 Tarihinde Rize Gümrük Müdürü Yurduşen BARUTÇU, İl Gümrük Müdürlüğü
çalışanlarından oluşan bir heyet ile birlikte 26 Ocak 2014 tarihli Dünya Gümrük Günü kutlamaları
kapsamında Odamızı ziyareti haberi yayınlandı.
27-01-2014 Tarihinde Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü Toplantısı 24.01.2014 Cuma
Günü 15:00'da Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
başkanlığında gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İstiklal Yaşar Vural ve diğer katılımcılar
ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda söz konusu işbirliğinin etkinleştirilmesi ile ilgili görüş
alışverişlerinde bulunuldu haberi yayınlandı.
29-01-2014 Tarihinde 28/01//2014 tarih ve 35 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısı
gerçekleştirildi haberi yayınlandı.
29-01-2014 Tarihinde saat 17:00 ‘da Rize Müşterek Oda ve Borsa Toplantısı Ardeşen
Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi haberi yayınlandı.
30-01-2014 Tarihinde Odamız 9. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi haberi
yayınlandı.
31-01-2014 tarihinde Şubat 2014 Meslek Komiteleri toplantı tarihleri bilgilendirme
duyurusu yapıldı.
ODAMIZ AKTİVİTELERİ
-02-13 Ocak 2014 Tarihleri arasında Tüm meslek komite toplantıları yapıldı.
-06 Ocak 2014 Tarihinde Şoförler Odası Başkanı Muzaffer TURAN Odamızı ziyaret etti.
18
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
-09 Ocak 2014 Tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Nebi
Gümüş Odamızı ziyaret etti.
-13 Ocak 2014 Tarihinde Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Sn. Mehmet
BEKAROĞLU Odamızı ziyaret etti.
-Of Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevine atanan Murat ZIRIH’a oda adına
çiçek gönderildi.
-14 Ocak 2014 Tarihinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğünün Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde
düzenlediği 1. Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti toplantısına Odamız Yön. Kur. Üyeleri
Ramazan AYDOĞAN ve Cem TEMİZE katıldı.
-T.C. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Valilik Kütüphane salonunda Vali Yrd.
Sn. Mehmet ÖZER’in başkanlığında düzenlenen Mahalli Çevre Kurulu toplantısına Odamız Yön.
Kur. Sayman Üyesi Ali Yaşar ER katıldı.
-T.C. Rize Valiliği Sosyal Etüt Proje Müdürü Yahya KANBUR ve heyeti “Gönül Elçileri”
adlı proje tanıtımı için odamızı ziyaret etti.
-15 Ocak 2014 Tarihinde Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu toplantısına
Odamız Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU katıldı.
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Gelişmesi ve 2023 vizyonuna hazırlanması
noktasında fikir alışverişinde bulunmak için Rize Dedeman Otelde düzenlenen toplantıya Odamız
Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU katıldı.
-16 Ocak 2014 Tarihinde KOSGEB Rize İl Müdürlüğünün düzenlediği “KOBİ Proje Destek
Programı Kurul Toplantısı” ve “İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantısına” Odamız
Yön. Kur. Bşk. Yrd. Hüseyin KUTLU katıldı.
-T.C. Adalet Bakanlığı Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının
düzenlediği toplantıya Odamız Yön. Kur. Üyesi Ramazan AYDOĞAN katıldı.
-21 Ocak 2014 Tarihinde Şoförler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Muzaffer TURAN’a
oda adına çiçek gönderildi.
-23 Ocak 2014 Tarihinde UMEM BECERİ’10 toplantısı odamızda yapıldı.
-24 Ocak 2014 Tarihinde Oda – Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı odamızda yapıldı.
-Odamız 17. Meslek Komitesinin, tüm grup üyelerinin katılımıyla düzenlediği “Kalifiye
Eleman ve İşveren” konulu toplantı gerçekleştirildi.
-27 Ocak 2014 Tarihinde Dünya Gümrük Günü münasebetiyle Rize Gümrük Müdürü
Yurduşen BARUTÇU ve heyeti odamızı ziyaret etti.
-28 Ocak 2014 Tarihinde AK Parti Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Sn. Reşat KASAP
Odamızı ziyaret etti.
-29 Ocak 2014 Tarihinde Ardeşen Ticaret ve sanayi Odasında düzenlenen Oda - Borsa
Müşterek toplantısına Odamız Yön. Kur. Bşk. Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Yön. Kur.
Üyeleri ve Genel Sekreteri Gafur KARALİ katıldı.
-MHP Belediye Başkan Adayı Sn. Zelkif AKGÜL Odamızı ziyaret etti.
-30 Ocak 2014 Tarihinde Odamız Ocak Ayı Meclis toplantısı yapıldı.
-İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün “Soğuk Hava Deposu Projesi” hakkında
düzenlediği toplantıya Odamız Personeli Fatma Nur İZMİRLİ katıldı.
-Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hızır AKTAŞ’a Oda adına çiçek gönderildi.
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU Ocak ayı faaliyet raporu hakkında söz almak
isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığından Ocak Ayı faaliyet raporu oy birliği ile kabul
edildi.
19
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
KARAR 5: OCAK AYI GELİR–GİDER HESAPLARININ–MİZANIN VE BÜTÇE
İZLEME RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI
2014 OCAK AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
10.000,00-TL
Cari Yıl Aidatları
5.424,87-TL
Geçmiş Yıl Aidatları
27.185,00-TL
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
5.405,21-TL
Yapılan Hizmetler Karşılığı
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı- Menşe Onayı- Kapasite Raporu Ekspertiz
Rapor-İş Makinesi -Kaydına İlaveler- K Belgesi
17.202,98-TL
Ticaret Sicil Harcı
20.785,83-TL
Belge Bedelleri
20.525,25-TL
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
2.991,14-TL
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
366,40-TL
Kira Gelirleri
47.750,00-TL
TOPLAM
157.636,68-TL
2014 OCAK AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Personel Giderleri
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Posta Giderleri
Telefon Giderleri
Taşıma ve Kargo Giderleri
Binalar Bakım-Onarım İnşaat Giderleri
Binalar Elektrik Malzeme Giderleri
20
78.276,80-TL
3.720,00-TL
542,50-TL
133,47-TL
3.908,00-TL
417,14-TL
2.183,00-TL
315,00-TL
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
Hediyelik Eşya Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
Müteferrik Giderler
Akınsoft Gelen-Giden Evrak Güncelleme Bedeli
Ticaret Sicil Müd. Taşıma ve Kargo Giderleri
Ticaret Sicil Müd. Posta Giderleri
Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri
Abonelik ve Haber Alımı
Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri
Sabit Kıymet Giderleri
2.870,00-TL
7.506,00-TL
277,50-TL
570,00-TL
180,00-TL
180,00-TL
30,44-TL
179,83-TL
14.070,00-TL
1.188,50-TL
9.204,00-TL
1.180,00-TL
47.905,38-TL
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
9.210,00-TL
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Komisyon Giderleri
106,03-TL
BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı
Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri
EĞİTİM-FUAR GİDERLERİ / BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Muhtelif Yardımları
Gümrük Müdürlüğü Elektrik Fatura Bedeli Ödendi.
Rize Üniversite Derneği Lojistik Merkezi Bağış bedeli ödendi.
10.500,00-TL
1.000,00-TL
51.816,90-TL
1.816,90-TL
50.000,00-TL
Tabela Vergisi
Damga Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
1.505,00-TL
27,20-TL
1.080,00-TL
TOPLAM
21
201.427,31-TL
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
MİZAN
01/01/2014-31/01/2014
Başlangıç Hesap: 100
Bitiş Hesap No : 903
Kırılım Düzeyi : 1
Hesap Kodu
100
KASA HESABI
Hesap Adı
Borç
91,624.14
Alacak
91,624.14
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
0.00
0.00
102
109
112
BANKALAR HESABI
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
656,370.28
222,797.80
1.20
466,194.75
75,008.09
0.00
190,175.53
147,789.71
1.20
0.00
0.00
0.00
120
136
153
226
242
243
252
254
OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
İŞTİRAKLER HESABI
İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ
BİNALAR HESABI
TAŞITLAR HESABI
1,358,011.37
133,400.00
29,164.50
6,751.00
994,784.20
25,000.00
458,510.00
90,352.00
38,015.08
47,750.00
8,080.75
0.00
0.00
175,000.00
0.00
0.00
1,319,996.29
85,650.00
21,083.75
6,751.00
994,784.20
0.00
458,510.00
90,352.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
553,712.52
0.00
553,712.52
0.00
336
360
361
380
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
18,246.86
8,663.19
5,286.93
85,765.08
19,488.50
16,583.33
11,300.96
1,491,411.37
258.36
0.00
0.00
0.00
1,500.00
7,920.14
6,014.03
1,405,646.29
500
548
590
NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI
TEDAVİ FONU
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
0.00
1,097.19
429,062.31
2,339,432.34
3,439.58
429,062.31
0.00
0.00
0.00
2,339,432.34
2,342.39
0.00
600
642
643
OLAĞAN GELİRLER HESABI
FAİZ GELİRLERİ HESABI
KİRA GELİRLERİ HESABI
505.75
0.00
0.00
107,034.89
3,357.54
47,750.00
0.00
0.00
0.00
106,529.14
3,357.54
47,750.00
792
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER HESABI
78,276.80
0.00
78,276.80
0.00
793
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
47,905.38
0.00
47,905.38
0.00
794
795
GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI
Genel Toplam:
72,632.93
2,612.20
5,370,533.63
0.00
0.00
5,370,533.63
72,632.93
2,612.20
4,070,491.87
0.00
0.00
4,070,491.87
22
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
2014 yılı Gelir Bütçesi İzleme Raporu
Hesap Kodu
Hesap Adı
İlk Belirlenen Tutar
Revize Tutarı
Toplam Tutar
01/01/2014 itibariyle
01/01/2014 31/01/2014 arası
Toplam Gerçekleşen
Kalan
%
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
0.00
157,636.68
157,636.68
1,942,363.32
7.5
001
OLAĞAN GELİRLER
001.01
KAYIT ÜCRETLERİ
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00 11.1
001.01.001
Kayıt Ücretleri
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00 11.1
001.02
YILLIK AİDATLAR
920,000.00
0.00
920,000.00
0.00
32,609.87
32,609.87
887,390.13 3.54
001.02.001
Cari Yıl Aidatları
660,000.00
0.00
660,000.00
0.00
5,424.87
5,424.87
654,575.13 0.82
001.02.002
Geçmiş Yıl Aidatları
260,000.00
0.00
260,000.00
0.00
27,185.00
27,185.00
232,815.00 10.4
001.03
MUNZAM AİDATLAR
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
5,405.21
5,405.21
394,594.79 1.35
001.03.001
Cari Yıl Munzam Aidatları
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
001.03.002
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
5,405.21
5,405.21
34,594.79 13.5
001.04
YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
37,988.81
37,988.81
262,011.19 12.6
001.04.001
Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
17,202.98
17,202.98
182,797.02
001.04.002
Ticaret Sicili Harcı
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
20,785.83
20,785.83
79,214.17 20.7
001.05
BELGE BEDELLERİ
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
20,525.25
20,525.25
179,474.75 10.2
001.05.001
Belge Bedelleri
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
20,525.25
20,525.25
179,474.75 10.2
001.06
YAYIN GELİRLERİ
980.00
0.00
980.00
0.00
0.00
0.00
23
360,000.00
980.00
0.0
8.6
0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
001.06.001
Yayın Gelirleri
001.07
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
001.07.001
001.07.002
001.08
001.08.001
001.08.002
001.09
001.09.001
001.10
001.10.001
001.11
001.11.001
001.12
001.12.001
001.13
001.13.001
Şube Gelirleri
Temsilcilik Gelirleri
TARİFE TASDİK ÜCRETİ
Tarife Tasdik Ücreti
Fatura Tasdikleri
GEMİLERDEN ALINACAK
Gemilerden Alınacak Ücretler
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Bağış ve Yardımlar
PARA CEZALARI
Para Cezaları
MİSİL ZAMLARI
Misil Zamları
FAİZ GELİRLERİ
Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
980.00
0.00
980.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
99.00
0.00
0.00
99.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
48,750.00
0.00
0.00
48,750.00
3,357.54
3,357.54
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
24
980.00
0.0
100.00 0.0
0.00
100.00 0.0
100.00 0.0
99.00 0.0
1.00 0.0
0.00
0.00
1.00 0.0
1.00 0.0
1.00 0.0
1.00 0.0
1.00 0.0
1.00 0.0
45,392.46 6.88
5,000.00 0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
001.13.002
Üyelerden Alınan Temerrüd
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
001.13.003
Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.0
001.13.004
Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
001.13.005
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
28,747.00
0.00
28,747.00
0.00
2,991.14
2,991.14
001.13.006
Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
001.13.007
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
366.40
366.40
7,633.60 4.58
001.14
KİRA GELİRLERİ
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00
47,750.00
47,750.00
92,250.00 34.1
001.14.001
Kira Gelirleri
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00
47,750.00
47,750.00
92,250.00 34.1
001.14.002
Aidat Gelirleri
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001.15
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
001.15.001
Menkul Kıymet Satış Gelirleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
001.16
KAMBİYO GELİRLERİ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
001.16.001
Kambiyo Gelirleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
001.17
SAİR GELİRLER
65.00
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
65.00
0.0
001.17.001
Sair Gelirler
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.0
001.17.002
Küsürat Farkı Gelirleri
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.0
25
25,755.86 10.4
2,000.00
0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
001.17.003
001.17.004
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri
İştirak Gelirleri
TOPLAM
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
3.00
0.0
2.00
0.0
157,636.68 1,942,363.32
2014 yılı Gelir Bütçesi İzleme Raporu
Hesap Kodu
Hesap Adı
İlk Belirlenen Tutar
Revize Tutarı
Toplam Tutar
01/01/2014 itibariyle
01/01/2014 31/01/2014 arası
Toplam Gerçekleşen
2,100,000.00
0.00
2,100,000.00
0.00
201,427.31
201,427.31
Kalan
%
002
GİDERLER
002.01
MENKUL KIYMET SATIŞ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.01.001
Menkul Kıymet Satış Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.02
KAMBİYO GİDERLERİ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.02.001
Kambiyo Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.03
SAİR GİDERLER
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.0
002.03.001
Küsürat Farkı Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.03.002
Maddi Duran Varlık Satış Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.04
PERSONEL GİDERLERİ
840,000.00
0.00
840,000.00
0.00
78,276.80
78,276.80
761,723.20 9.31
002.04.001
Personel Giderleri
840,000.00
0.00
840,000.00
0.00
78,276.80
78,276.80
761,723.20 9.31
002.05
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
486,000.00
0.00
486,000.00
0.00
22,262.88
22,262.88
463,737.12 4.58
002.05.001
Elektrik Giderleri
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
3,720.00
3,720.00
29,280.00 11.2
26
1,898,572.69 9.59
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
002.05.002
Su Giderleri
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
542.50
542.50
002.05.003
Yakacak Giderleri
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
002.05.004
Posta Giderleri
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
133.47
133.47
29,866.53 0.44
002.05.005
Telefon Giderleri
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
3,908.00
3,908.00
18,092.00 17.7
002.05.006
Taşıma ve Kargo Giderleri
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
417.14
417.14
002.05.007
İletişim Hat ve Abonelik Giderleri
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.0
002.05.008
Binalar Temizlik ve Malz. Giderleri
10,000.00
-3,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.0
002.05.009
Binalar Bak.Onr.İnş. Giderleri
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
2,183.00
2,183.00
7,817.00 21.8
002.05.010
Binalar Elektrik Malzeme Giderleri
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
315.00
315.00
3,685.00 7.87
002.05.011
GüvenlikHizmet ve Malzeme
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.05.012
Seçim Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.05.013
Taşıtlar Bakım Onarım ve Muh.
6,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.0
002.05.014
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.0
002.05.015
Taşıtlar Kiralama Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.05.016
Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz.
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
002.05.017
Fotokopi Mak. Bak.Onr.Malz.
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.0
002.05.018
Haberleşme Araç Bakım Onarım ve
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
27
3,457.50 13.5
1,500.00
0.0
10,582.86 3.79
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
002.05.019
Klimalar Bakım Onarım ve
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.0
002.05.020
Elektrikli Eşya Bakım Onarım ve
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.0
002.05.021
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
2,870.00
2,870.00
67,130.00
4.1
002.05.022
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.0
002.05.023
Hediyelik Eşya Giderleri
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
7,506.00
7,506.00
17,494.00 30.0
002.05.024
Kırtasiye Giderleri
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
277.50
277.50
34,722.50 0.79
002.05.025
Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.0
002.05.026
Danışmanlık Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.05.027
Yurtiçi Organizasyon Giderleri
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.0
002.05.028
Yurtdışı Organizasyon Giderleri
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.0
002.05.029
İstişare Etüd ve Seminer Giderleri
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.0
002.05.030
Telif ve Tercüme Giderleri
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.0
002.05.031
Basılı Evrak ve Defter Giderleri
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.0
002.05.032
Müteferrik Giderler
39,995.00
0.00
39,995.00
0.00
180.00
180.00
002.05.033
Proje Giderleri
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
002.05.034
Ticaret Sicili Müd. Taşıma ve Kargo
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
30.44
30.44
969.56 3.04
002.05.035
Ticaret Sicili Müd. Posta Gid.
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
179.83
179.83
4,820.17 3.59
28
39,815.00 0.45
20,000.00
0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
002.05.036
Ticaret Sicili Müd. Kırtasiye Gid.
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
002.05.037
Ticaret Sicili Müd. Bilgisayar Malz.
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.0
002.05.038
Ticaret Sicili Müd. Elektrik Gid.
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.0
002.05.039
Ticaret Sicili Müd. Su Gid.
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.0
002.05.040
Ticaret Sicili Müd. Telefon Gid.
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.0
002.06
BASIN YAYIN GİDERLERİ
97,000.00
0.00
97,000.00
0.00
24,462.50
24,462.50
002.06.001
Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.0
002.06.002
Kütüphane Kitap ve Periyodik Yay.
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.0
002.06.003
İlan Giderleri
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.0
002.06.004
Tanıtım Reklam ve Sponsorluk
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
14,070.00
14,070.00
930.00 93.8
002.06.005
Abonelik ve Haber Alımı
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1,188.50
1,188.50
4,811.50 19.8
002.06.006
Gazete Dergi ve Periyodik Yayın
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
9,204.00
9,204.00
60,796.00 13.1
002.07
SABİT KIYMET GİDERLERİ
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1,180.00
1,180.00
8,820.00 11.7
002.07.001
Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş)
9,998.00
0.00
9,998.00
0.00
1,180.00
1,180.00
8,818.00 11.8
002.07.002
Taşıtlar
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.07.003
Binalar
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.08
KİRA GİDERLERİ
111,000.00
0.00
111,000.00
0.00
9,210.00
9,210.00
29
72,537.50 25.2
101,790.00 8.29
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
002.08.001
Kira Giderleri
002.09
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
002.09.001
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
111,000.00
0.00
111,000.00
0.00
9,210.00
9,210.00
101,790.00 8.29
15,490.00
0.00
15,490.00
0.00
106.03
106.03
15,383.97 0.68
Sigorta Giderleri
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
002.09.002
Komisyon Giderleri
1,490.00
0.00
1,490.00
0.00
106.03
106.03
002.09.003
Dava ve İcra Giderleri
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.0
002.10
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
0.0
002.10.001
Yurt İçi Seyahat Giderleri
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.0
002.10.002
Yurt Dışı Seyahat Giderleri
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
55,000.00
0.0
002.11
HUZUR HAKKI GİDERLERİ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.11.001
Huzur Hakkı Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.12
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.0
002.12.001
Şube Giderleri
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
002.12.002
Temsilcilik Giderleri
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
002.13
BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY
239,000.00
0.00
239,000.00
0.00
11,500.00
11,500.00
002.13.001
Birlik Aidatı
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
0.00
0.00
002.13.002
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
10,500.00
10,500.00
002.13.003
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
30
4,000.00
0.0
1,383.97 7.11
0.0
227,500.00 4.81
168,000.00
0.0
10,500.00 50.0
21,000.00
0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
002.13.004
Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri
002.13.005
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
Kalkınma Ajansı Bütçe Payı
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
0.0
002.14
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
0.0
002.14.001
Eğitim Giderleri
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
002.14.002
Fuar Kongre Sergi Giderleri
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.0
002.14.003
Organize Sanayi Bölge Giderleri
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
002.15
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
117,000.00
0.00
117,000.00
0.00
51,816.90
51,816.90
002.15.001
Eğitim Yardımları
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.0
002.15.002
Gıda Yardımları
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.0
002.15.003
Sosyal Amaçlı Yardımlar
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
0.0
002.15.004
Muhtelif Yardımlar
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
51,816.90
51,816.90
8,183.10 86.3
002.16
VERGİ RESM VE HARÇLAR
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
2,612.20
2,612.20
6,887.80 27.4
002.16.001
Emlak Vergisi
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,505.00
1,505.00
3,495.00 30.0
002.16.002
Damga Vergisi
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
27.20
27.20
972.80 2.71
002.16.003
Motorlu Taşıtlar Vergisi
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,080.00
1,080.00
420.00 72.0
002.16.004
Noter Harç ve Giderleri
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
31
7,000.00 12.5
65,183.10 44.2
1,500.00
0.0
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
002.16.005
002.16.006
002.17
Çevre Temizlik Vergisi
Kira Stopajları
FAİZ GİDERLERİ
002.17.001
002.18
Faiz Giderleri
FİNANSMAN GİDERLERİ
002.18.001
002.18.002
002.18.003
002.18.004
Vade Farkı Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Verilen Teminat Mektubu
Kredi Kartı Komisyon Giderleri
TOPLAM
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
500.00
0.0
0.00
1.00
0.0
1.00
0.0
3.00
0.0
1.00
0.0
1.00
0.0
1.00
0.0
0.00
201,427.31 1,898,572.69
Odamızın 2014 Yılı Ocak ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden
yapılan incelemelerde,Toplam Borç ve Alacak Yekunu 5.370.533,63-TL, Toplam Borç ve Alacak
Borç Bakiyesi Yekunu 4.070.491,87-TL olarak hesap edilmiş ve 2014 Yılı Ocak Ayı Gelirimiz
157.636,68-TL ve Giderimiz 201.427,31-TL’dir.
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU Ocak ayı gelir-gider, mizan ve aylık bütçe
izleme raporunu Oda Meclisinin onayına sundu. Söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan
olmadığından Ocak ayı gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporu oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 6: OCAK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ VE
HESAPLARININ İBRASI
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan
olmadığından Ocak Ayı Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve hesaplarının ibra edilmesini isteyerek
oylamaya geçti. Oylama sonucunda Ocak Ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri ve hesapları oy birliği ile
ibra edildi.
KARAR 7: DİLEK – TEMENNİLER
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU söz aldı.
İyidere de kurulacak Lojistik Merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi ve konu ile alakalı
meclis üyelerine sunum yapıldı. Lojistik merkez adının Doğu Karadeniz Bölgesi Endüstri Merkezi
olacağını söyledi. Bu alanda, proje kapsamındaki çalışmalara odamızın 50.000,00-TL Lojistik
Merkeze destek olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar destek olunacağını dile getirdi.
2012 Yılı vergi ödül töreninin Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI ’nın
katılımı ile mart ayı içerisinde meclis salonunda yapılacağını söyledi.
32
Meclis Toplantı Tarihi
Meclis Toplantı No
Toplantının Türü
: 27 ŞUBAT 2014
: 10
: Olağan Toplantı
İPA kapsamında yürütülen, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projemizin inşaat
ihalelerinin yapıldığını, yer teslimi yapılarak, mart ayı içerisinde inşaatta başlanılacağını söyledi.
Rize ilinin turizm, ekonomik ve sosyal açıdan tanıtımını yapmak, Bürokratlarla, Ankara’da
ki Rizelilerle buluşmak ve ilimizi kültürel açıdan tanıtmak amacı ile 03-06 Nisan 2014 tarihleri
arasında Ankara’da düzenlenecek “Rize Günleri Etkinlikleri-5” organizasyonuna, Rize Ticaret
Borsası ile ortaklaşa katılım sağlanacağını ve bu alanda Ankara ilindeki bürokratlarla 03 Nisan
2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI ’nın katılımı ile yemek
yenileceğini belirtti.
Genişletilmiş Proje ve Ar-Ge Komisyonu Toplantısından bahsederek, daha ferah,
yaşanılabilir bir il olabilmemiz için çalışmalar ve işbirlikleri yapılması gerektiğin, Üniversite,
belediye, özel idare, Sivil Toplum Kuruluşları vs. ile aynı amaç odaklı, ilimizin gelişimi için ortak
projeler üretmek, uygulamak olduğunu söyleyerek, mevcut durum değerlendirilmesi yapıldığı
konusunda meclis üyelerine bilgi verdi.
KARAR 8: KAPANIŞ
Meclis Başkan Vekili Burak ÇAKIROĞLU söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan
olmadığından 10. Meclis toplantısı sona erdi.
Mehmet TAŞKIN
Burak ÇAKIROĞLU
Meclis Başkan V.
Meclis Katip Üyesi
33
Download

Şubat 2014 Meclis Tutanağı - Rize Ticaret ve Sanayi Odası