RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
ÖNSÖZ
01.01.2012 – 31.01.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel
Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç
yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve
Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile
sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mutad olarak ayda bir toplanan Oda Meclisi ile haftada bir
toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları, tanzim
ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu, Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz
bünyesinde gerçekleşmiştir.
TOPLANTILAR
2012 yılı Ocak ayında Yönetim Kurulu 5 oturum yaparak 59 karar almıştır.
03.01.2012 Tarih ve 156 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
-----------------T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi
Başkanlığı’nın 30/12/2011 tarih ve 208 sayılı yazısına istinaden; Rize Valiliği Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 27/12/2012 tarih ve 712 sayılı yazısına istinaden; 07.12.2011
tarih ve 28135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt
Sistemi hakkında 2011/1 sayılı Tebliğ’in Geçici Birinci Maddesi 2’nci fıkrası hükümlerince
oluşturulacak “Hal Hakem Heyeti”ne Odamız Meclis Üyesi Şaban TURGUT ’un Asil Üye ve
Kenan YAVUZ’un Yedek Üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
-----------------T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 30/12/2011 tarih ve 3729 sayılı
yazısına istinaden; V.U.K.’nun 72 ve 73. Maddeleri uyarınca oluşturulacak Takdir
Komisyonu Başkanlığında görev yapmak üzere aynı kanunun 87. Maddesinde belirtilen
şartlara haiz iki asıl iki yedek üyenin üç yıllık süreyi doldurduğundan, Vergi Usul Kanunun
91. Maddesi hükmü uyarınca Asıl Üye olarak Odamız Üyesi Muzaffer ASLAN ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Ramazan AYDOĞAN, Yedek Üye olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan
MERAL ve Halit KASPAROĞLU’nun görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
-----------------T.C. Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22/12/2011 tarih ve 2602 sayılı
yazısına istinaden; 15-22 Nisan 2012 tarihleri arasında kutlanacak olan “Turizm Haftası” ile
ilgili çalışmaları yapmak üzere oluşturulacak komisyonda odamızı temsilen Ramazan
AYDOĞAN ’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
1
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 4
-----------------1- RİZE KİTAP KIRTASİYE BİLGİSAYAR ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
OYUNCAK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
300.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mah. Atatürk Cad. Kazdal Cami
Altı No:5 numaralı adreste, Şirket her türlü kitap kırtasiye alınımın satımını pazarlamasını
yapar, bu mallarla ilgili bayilikler alır, bayilikler verir, bu malların imalatını, ihracatını ve
ithalatını yapar. Şirket her türlü bilgisayar alımını satımını pazarlamasını yapar, bu mallarla
ilgili her türlü yedek parça, sarf malzeme alımını satımını pazarlamasını yapar, bu malların
ithalatını ve ihracatını yapar ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte
olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye
ücreti alınmasına ve 21. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- POZİTİF ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TEMEL KANBUR” un tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
30.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı Yeni
Şehir Stadı Karşısı No:620/C numaralı adreste, Tarım, makine ve sanayi ekipmanlarının,
Endüstriyel ürünlerin toptan satış ve pazarlaması işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 2’nci derece 350-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 12.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 03/01/2012 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
------------------1- Odamızın 8142 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ERGUVAN PEYZAJ DENİZ
VARLI ” nın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2- Odamızın 4362 sicil sayısında kayıtlı bulunan “GÖNÜL MOBİLYA AHMET
SERDAR ” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin, Nace sistemine göre 14. Meslek Grubuna dahil edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
3- Odamızın 8135 sicil sayısında kayıtlı bulunan “MERCANLAR ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
------------------Kiracısı olduğumuz vakıf taşınmazı için 01.01.2012 -31.12.2012 dönemine ait
belirlenen aylık kira bedeli olan 8.000,00-TL’nin her ayın beşinde T.C. Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 531010006000 Dosya
Numarasına Kira Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
2
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 7
------------------Odamız personelinin sağlık gider faturalarının odamız veznesinden ödenmesi için
Odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ’nin onayı ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10.01.2012 Tarih ve 157 nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
-------------------5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. Maddesi
uyarınca; her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan
yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana
kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat
borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır.
01/01/2010 – 31/12/2011 tarihleri arasında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyen
aşağıdaki listede isim ve ünvanları yazılı üyelerimizin tahakkuk eden borçlarından dolayı
askıya alınmalarına ve tahakkuklarının durdurulmasına, aidat borçlarının tamamını ödedikten
sonra yönetim kurulu kararı ile askıdan indirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Oda
Sicil No
TİCARET ÜNVANI
2841
4099
4268
4390
4879
5241
5340
5608
KAVALCIOĞLU PAKETLEME VE PAZARLAMA - ESAT KAVALCI
MUSTAFA TAŞKIN
MUSTAFA KUVEL
BİNBİR ÇEŞİT TİCARET HÜSEYİN ÖZKANLI
ALTINFİLİZ ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞEN ÇAY SANAYİİ - ÖMER KANBUR
RİZE ELEKTRİK YUSUF YAZICI
SINIRLI SORUMLU KANTARLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
STAR - ŞAŞAA OTELCİLİK TURİZM GIDA TEKSTİL OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT
PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KASIM ASLAN
KÖK İNŞAAT-TAAHHÜT-İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DOYİÇ ÇAY ve GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDER KAFETERYA AHMET DEMİRCİ
ŞENKAYA ELEKTRİK HASAN ŞENKAYA
SARAY İLETİŞİM MEHMET AKİF TOPÇU
TARLACI ÇAY ve GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BİRLİK İNŞAAT VE MALZEMELERİ OTOMOTİV KUYUMCULUK ÇAY GIDA TURİZM
TEKSTİL ASANSÖR SANAYİ NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ
TURKA MADENCİLİK KAYA ŞÖMİNE İNŞAAT VE MERMER SANAYİ PAZARLAMA
TAAHHÜT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TEK TURİZM-İNŞAAT ve PAZARLAMA İTHALAT-İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
RİZE MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR TEKSTİL GIDA TEMİZLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ
3
5609
5672
5865
5966
6055
6079
6163
6181
6322
6527
6555
6562
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
6583
6598
6657
6665
6732
6801
6810
6834
6879
6897
6986
7022
7088
7111
7141
7189
7276
7336
7346
7363
7453
7625
7692
7703
7731
7745
7770
7791
7801
7858
7862
7876
7890
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KABİL TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ
SARIMEHMETOĞLU GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ RİZE METRO TAŞIMACILIK İTHALAT
VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
MA-PA GIDA SANAYİ TURİZM PLASTİK NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KMS GIDA TEMİZLİK DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ PAZARLAMA İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
NE-AS EKMEK UN VE UNLÜ MAMÜLLERİ SANAYİ KUYUMCULUK TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
PEHLİVAN OTO PETROL GAZLARI GIDA HAYVANCILIK SANAYİ NAKLİYE İNŞAAT
TAAHHÜT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZ KAFES BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ SEBZE VE MEYVA PAZARLAMA
NAKLİYAT İNŞAAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM REKLAMCILIK HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
D E T A Y MÜHENDİSLİK İNŞAAT ve MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
GÖK-SU İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YETTUR İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TAHAPEN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET İTHALAT
İHRACAT LTD. ŞTİ.
ZAMAN SÜRÜCÜ KURSU EMİNE SEMİZ
KAÇKAR KARO CAM MOZAİKLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA DIŞ TİC. LİMİTED
ŞİRKETİ.
SEFER ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
GÜNAYDIN GIDA TURİZM TEKSTİL SANAYİİ NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
MERCAN ÇAY İMALAT SANAYİ GIDA PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHUT
TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KARADENİZ AYAKKABICILIK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
RİPET PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT OTO EMLAK TİCARET GIDA İNŞAAT TAAHHÜT
İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
ALAN KUYUMCU HAYRETTİN ALAN
ŞEYDA ATAGÜN
ARZU ALACA
BERKA TEKSTİL HÜSEYİN BERBER
DA-YE PETROL ÜRÜNLERİ LPG MARKET NAKLİYE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
HEMA GIDA MEDİKAL PAZARLAMA NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ŞAHİN MOBİLYA MUSA ŞAHİN
ELMAS KUYUMCU FATİH BAKIR
SINIRLI SORUMLU ÇİFTEKAVAK KÖYÜ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ.
HALİL İBRAHİM KÖSE
TOPÇU ÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ER-EM YEŞİLÇAY AR-GE MERKEZİ TAHSİN KARABULUT
ORKUN MEDYA BASIN YAYIN REKLAM FİLİM HABER AJANSI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
SAĞLAM MÜHENDİSLİK MAKSUT SAĞLAM
ITIR DOĞAL VE ZIRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA TURİZM TİCARET VE SANAYİ
LTD.ŞTİ. RİZE HEMŞİN ŞUBESİ
4
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
7974
7995
8066
8113
8126
8129
8408
8416
8547
8559
8572
8592
8617
8620
8656
8666
8717
8722
8726
8750
8758
8764
8770
8792
8807
8813
8816
AYK KOZMETİK MEDİKAL PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SALİH GIDA TİCARET PAZARLAMA SALİH KOPUZ
İSTİF YAPI VE İNŞAAT NAKLİYE TURİZM İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
İSMAİL HAKKI ÇOLAK
FİLİZ ÇAYPAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.RİZE
ŞUBESİ
AKA NUR TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT GIDA
DOĞALGAZ SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAYYIL İNŞAAT GIDA TURİZM NAKLİYAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
OKUMUŞ TİCARET YAŞAR OKUMUŞ
ZEGNA TEKSTİL SANAYİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAY AHŞAP DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET GÜRDAL
ÜRETİM GIDA TEKSTİL PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AYANANO İNŞAAT GIDA TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KARAOSMANOĞLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AHMETALİ KARAOSMAN
MORE MOBİLYA DEKORASYON BEYAZ EŞYA ELEKTRİK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
ER-EM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET TAHSİN KARABULUT
SÜRAT KARGO RİZE ACENTESİ GÜRKAN VARLI
TÜYLÜOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ VE ÇAY SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FABRİKA KONFEKSİYON MAĞAZACILIK GİYİM SANAYİ İNŞAAT TURİZM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ŞAHİNSAN MOBİLYA PETROL ÜRÜNLERİ LPG OTOMOTİV MÜHENDİSLİK TURİZM
GIDA BİLGİSAYAR DOĞALGAZ İNŞAAT MALZMELERİ TOPLU TEMİZLİK NAKLİYAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
LİMSA ENDÜSTRİYEL TASARIM ÜRETİM MOBİLYA DEKORASYON PETROL İNŞAAT
GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAHAR OTO KİRALAMA SABRİ EMİROĞLU
ÖZ-NAZ KURU YEMİŞ ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
ÖNER ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
RİZE ŞUBESİ
BERRAK GÜZELLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Rİ-KAP-SA MOBİLYA SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MAVİŞEHİR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KARAR NO: 2
------------------T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi
Başkanlığı’nın 30/12/2011 tarih ve 208 sayılı yazısına istinaden; Odamızın İPA kapsamında
kazanmış olduğu TR16PO003.1.3.04 Numaralı “Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi
Projemiz” in ihale aşamasının gerçekleşebilmesi için proje arsası dışında kalan işlerin su,
elektrik, doğalgaz alt yapılarının şantiye sınırına kadar getirilmesini taahhüt etmek
gerekmektedir. Taahhüttün yazılı olarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon
ve Uygulama Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
5
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 3
------------------Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30/12/2011 tarih ve 30027 sayılı yazısına
istinaden; odalarımızın Hibe Projesi hazırlamalarını kolaylaştırmak üzere 12 Ocak 2012
tarihinde Ankara’da Birliğimiz Sosyal Tesisler Binasında gerçekleştirilecek olan “Hibe
Projeleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılınmamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
------------------Yılba Enerji Üretim ve Dağıtım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 09/01/2012 tarihli yazısına
istinaden; 02/01/2012 tarihinde 2011 yılı aidatı için sehven fazladan odamız T. İş Bankası
Rize Şubesi 2592 nolu hesaba yatan 190,00-TL’nin firmaya iade edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 5
------------------Lazer Isı Taah. Müh. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 09/01/2012 tarihli yazısına
istinaden; 02/01/2012 tarihinde 2011 yılı aidatı için sehven fazladan odamız T. İş Bankası
Rize Şubesi 2592 nolu hesaba yatan 470,97-TL’nin firmaya iade edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 6
-----------------Yönetim Kurulumuzun almış olduğu; 20/12/2011 tarih ve 153/16 nolu karar ile; T.C.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kiracısı
olduğumuzdan, kira kontratı yaparken kira bedellerini karşılayabilecek mali güce sahip
olduğumuzu belgeleyecek bir muteber kefil getirmek yerine Vakıflar Bankası T.A.O. Rize
Şubesinde DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Sistemine geçilmesi konusunda ve kredi
kullanımı için başvuruda bulunulması ile ilgili kararın iptaline oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
-----------------Hapeloğlu Gıda Tüketim Maddeleri Paz. Nak. Yemek Tem. Ve Güv. Hizm. Konf.
Tekstil Kır. İnş. Taah. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin T.C. Rize 2. Noterliğinden çekmiş olduğu 30
Aralık 2011 tarih v 13268 sayılı “İHTARNAME” ye istinaden; kira konusunda yaşanan
uyuşmazlıktan dolayı kiranın belirlenmesi için kira tespit davasının açılmasına, mahkemenin
belirleyeceği kiranın firmaya tebliğ edilmesine, tebliğ edilecek kiraya itiraz edilmesi halinde
kiracının çıkarılması yönünde tahliye davası açılmasına, kirayı kabul etmesi halinde kira
kontratı imzalanmasına, davanın Ortak Avukatlık Bürosu Av. Harun Mertoğlu ve Av. Cemil
Kurtuluş tarafından odamız adına takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 8
-------------------Şafak Pazarlama Dış Ticaret Nak. Ltd. Şti. nin 05/01/2012 tarihli dilekçesine
istinaden; Yönetim Kurulumuzun almış olduğu; 26/09/2011 tarih ve 142/1 nolu karar ve oda
meclisimizin almış olduğu 29/09/2011 tarih ve 35/6 nolu karar ile 24/09/2011 Tarihinde
Cumartesi günü ilimizde meydana gelen afette zarar gören üyelerimizin, 2011 Yılı Ekim
ayında ödeyeceği üye aidatlarının ikinci (2) Taksitini ve 2012 yılı Haziran ayında ödeyeceği
üye aidatlarının birinci (1) taksitini afete uğradığından dolayı tutanakla odamıza başvurusu
neticesinde, 08/07/2011 tarihinde ödemiş olduğu 2011 Yılı Yıllık Aidat 2. Taksiti olan
190,00-TL’nin ve 2011 Yılı Munzam Aidat 2. Taksiti olan 111.47-TL’nin toplam 301,47TL’nin Şafak Pazarlama Dış Ticaret Nak. Ltd. Şti.’nin 2012 Yılı Aidatı 2. Taksitinden
mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 9
-----------------Aralık ayı Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 10
-------------------Odamızın 2011 Aralık ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden
çıkarıldığından,
Toplam Borç ve Alacak Yekunu 11.884,738,00-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç
Bakiyesi Yekunu 4.153.290,61-TL olarak hesap edilmiş ve 2011 Aralık Ayı Gelirimiz
185.670,15-TL ve Giderimiz 290.437,56-TL olup,
İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporu’nun Oda Meclisinin
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 11
-------------------5174 Sayılı Kanunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 30. maddesine göre; Yönetim Kurulu Kesin Hesapları görüşerek, 2011 Yılı
Bütçesinde Odamızın Geliri 1.973.571,31-TL, Gideri 1.754.174,94-TL olarak gerçekleşmiştir.
Vadesiz Banka hesapları 20.487,01-TL, Banka Fon Hesabı 75.009,39-TL, Banka Pos
hesapları 90.393,85-TL olup, Odamızın toplam net karı 219.396,37-TL ’dır. Kesin hesapların
kabulüne ve onaylanması için meclise sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
600
600.01
600.02
600.03
600.04
600.05
GELİRLER
1.861.700,36
OLAĞAN GELİRLER HESABI
1.861.700,36
Kayıt Ücretleri Gelirleri
Yıllık Aidat Gelirleri
Munzam Aidat Gelirleri
Yapılan Hizmetleri Karşılığı Alınan Ücretler
Belge Bedelleri
NET OLAĞAN GELİR
7
78.123,00
792.583,33
353.573,25
326.630,26
310.790,52
1.861.700,36
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
632
632.00
642
643
679
FAALİYET GİDERLERİ (-)
FAALİYET GİDERLERİ HS (-)
1.754.174,94
1.754.174,94
FAALİYET GİDERLERİ HESABI (-)
1.754.174,94
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ HESABI
KİRA GELİRLERİ HESABI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞANDIŞI GELİRLER
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HES.
111.860,26
36.070,26
75.790,00
10,69
10,69
DÖNEM NET GELİRİ
219.396,37
31.12.2011 İTİBARİYLE BİLANÇO
I
10
102
109
11
112
13
136
15
153
II
22
226
24
242
243
245
25
252
254
255
III
33
336
36
360
361
V
50
500
54
548
59
590
DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DEĞERLER
BANKALAR HESABI
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
MENKUL KIYMETLER
KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
KURULUŞ ALACAKLARI
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
STOKLAR
BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI
DURAN VARLIKLAR
FAALİYET ALACAKLARI
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
MALİ DURAN VARLIKLAR
İŞTİRAKLER
İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI
MADDİ DURAN VARLIKLAR
BİNALAR
TAŞITLAR
DEMİRBAŞLAR
AKTİF TOPLAMI
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
DİĞER BORÇLAR
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.
ÖZKAYNAKLAR
NET DEĞER
NET DEĞER/İHTİYATLAR HESABI
İHTİYAT YEDEKLERİ
TEDAVİ FONU
DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HES.
PASİF TOPLAMI
8
208.115,09
191.598,89
101.205,04
90.393,85
1,20
1,20
15.165,00
15.165,00
1.350,00
1.350,00
1.933.710,18
10.333,50
10.333,50
884.028,51
752.086,00
257.290,40
389.232,91
1.039.348,17
458.510,00
90.352,00
490.486,17
2.141.825,27
21.778,99
9.971,22
9.971,22
11.807,77
7.284,95
4.522,82
2.120.046,28
1.896.256,09
1.896.256,09
4.393,82
4.393,82
219.396,37
219.396,37
2.141.825,27
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 12
-------------------Üyelerimizden gelen bilgiler neticesinde Cumartesi günü Tophane Polis Karakolu
Karşısı İmece Market Yanındaki boş dükkanda “KAPATIYORUZ” diye kim veya kimlerin
açtığı belli olmayan geçici süreli bir satış mağazası açılacağı ve bu bağlamda orada satılacak
bahse konu markalar adına bir avukatlık bürosunun odamıza ihbarda bulunduğu elimize
ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.
Bu itibarla; Rize’de ki bu bahse konu sektörde bulunan üyelerimizin ve
tüketicilerimizin bundan zarar görmemesi adına bu mağazanın açılmaması yönünden Rize
Valiliğine, Rize Belediyesine, Rize Emniyet Müdürlüğü’ne ve Rize İl Defterdarlığı’na yazı
yazılmasına, tüketicinin bilgilendirilmesi adına da Tüketici Hakları Derneğine yazı
yazılmasına ve bu konuda bilgilendirme yapılmasına, mağazanın açılmamamsı yönünde
gerekli mücadelenin gösterilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 13
-----------------1- DOKAR MÜTEAHHİTLİK NAKLİYAT İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM
GIDA ELEKTİRİK TEKSTİL SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Camiönü Mah. Limaniçi Mevkii Kaçkar Petrol
Kat:2 numaralı adreste, Her türlü temel inşaat işleri (fore kazık yapımı, Ankraj işleri, mini
kazık, jet grout), zemin etüd çalışmaları yapmak. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri
yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2-M-M İLETİŞİM ENERJİ FOTORAFÇILIK TURİZM GIDA TEMİZLİK İNŞAAT
SANAYİ TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMOTİV HAYVANCILIK TEKSTİL
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
200.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mah. Atatürk Caddesi No:329
numaralı adreste, Şirket her türlü telefon, cep telefonu, telefon aksesuarlarının alımını satımını
pazarlamasını yapar, bu mallarla ilgili bayilikler alır bayilikler verir ithalatını ve ihracatını
yapar, Şirket her türlü fotoraf çekimi, afiş basımı işlerini yapar, bunlarla ilgili tesisler kurar,
bayilikler alır, bayilikler verir, bununla ilgili ithalat ve ihracatını yapar ve Ana Sözleşmede
yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 12. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
3-FORM ULUSLARARASI NAKLİYAT LOJİSTİK MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT
GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
9
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Ekrem Orhon Mah. Gençlik Cad. No:3/A
numaralı adreste, Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük
ve eşya taşımacılığı, uluslararası nakliyecilik, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon,
kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile
taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı yük, eşya ve
yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. Kara, deniz,
hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek
parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek ve
Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 16. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
4-BİLSEL OPTİK GIDA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PİRİÇELEBİ ŞUBESİ”nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Mah. Atatürk Caddesi Kat:2 Kat:3
No:277 numaralı adreste, Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, işletmeciliği
yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 17.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5-BİLSEL OPTİK GIDA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EMİNETTİN ŞUBESİ”nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Eminettin Mah. Atatürk Cad. No:296/A
numaralı adreste, Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, işletmeciliği yapmak ve
Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
6-RİZE GRAFİK REKLAM ORGANİZASYON RESUL BEKAR” ın tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Gülbahar Mahallesi Menderes Bulvarı Martı
Apt. Altı No:352 numaralı adreste, serigrafi faaliyetleri, reklam ürünleri tasarım ve işi ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 2’nci derece 350TL kaydiye ücreti alınmasına ve 21. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
7-YAŞAR DOĞAN” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
300.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi Işık Sitesi 1 Nolu Yenievler
Sok. No:19/A numaralı adreste, ikamet amaçlı binaların inşaat ve satışı işleri ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 10/01/2012 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 14
------------------Odamızın 9207 sicil sayısında kayıtlı bulunan “GÜVEN KUYUMCU TEVFİK
FİKRET TEMİZKAN” ın 10/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; sermayesinin 60,00-TL
den 300.000,00-TL’ye çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 15
-------------------1- Odamızın 7560 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BERBEROĞLU SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını
ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2- Odamızın 8217 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BİZİM SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ - EVREN OZAN ” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
3- Odamızın 8622 sicil sayısında kayıtlı bulunan “MUSTAFA ERTAN ” ın askıya
alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin, Derecesinin 5.
dereceden 3. dereceye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 16
-------------------1-05/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “HASAN AVCI
SİGORTA ACENTELİĞİ” nin Odamızdaki 7711 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
2-04/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “NAİM ÇELİK”
iın Odamızdaki 8736 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
3- KAN KARDEŞLER GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu; 23/12/2011 tarih ve 18 nolu karar ile şirketin
Büyükçiftlik Köyü İyidere Rize adresindeki şubesinin kapatılmasına karar verilmiş olup,
Odamızdaki 8092nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi
KARAR NO: 17
-------------------T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 12/01/2012 tarih ve 99 sayılı
yazısına istinaden; Trabzon Liman Başkanlığınca, Rize Limanında olduğu bildirilen ve kütük
kayıt örneği yazı ekinde gönderilen Mete Güzel isimli kuru yük gemisinin alım satımına esas
olmak üzere kıymet takdir komisyonunda bilirkişi olarak odamız yönetim kurulu başkan
vekili Şükrü CEVAHİR ’in görevlendirilmesine, hazırlanacak bilirkişi raporunun Defterdarlık
Takdir Komisyon Başkanlığı’na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 18
-------------------Odamızın T.İş Bankası Rize Şubesi 2592 nolu vadesiz hesabına 11.01.2012 tarihinde
Hapeloğlu Gıda Tüketim Maddeleri Paz. Nakl. Ltd. Şti. tarafından yanlış olarak yatırılan
29.307,50-TL ’nın gönderici hesabı olan TR65 0006 7010 0000 0065 2938 96 No’lu İBAN
hesabına “yanlış yatan miktar” olarak iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.
11
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 19
-------------------Yazılı basının 01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasındaki yıllık abonelik bedellerini
Abonelik ve Haber Alım Giderleri hesabından, oda faaliyetlerinin tanıtılması ve üyelerimizin
haberdar edilmesi konusunda yapılacak ödemelerin Tanıtım Reklam ve Sponsorluk
hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 20
-------------------T.C. Rize Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü’ne 2012/1-2012/2 Işıklı Reklam
Panosu Vergi Bedeli olarak 1.505,00-TL’nın Emlak Vergisi hesabından ödenmesine oy birliği
ile karar verildi.
17.01.2012 Tarih ve 158 nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
------------------5174 Sayılı Kanunun 10. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları; “içinde bulunulan
yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre
zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve
seçmen listesinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her
yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden yönetim kurulu sorumlu olduğundan;
Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca; Adres ve durumları tespit
edilemeyen aşağıdaki listede isim ve ünvanları yazılı üyelerimizin oda kayıtlarının Resen
silinmesine ve Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
S.NO Üye No
ÜNVANI
ADRES
1
4992
BALÇAY BALLIDERE ÇAY SAN.VE TİC.A.Ş.
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD.NO.7
RİZE
2
8603
EFENDİOĞLU GIDA PAZARLAMA
ABDULKADİR EFENDİOĞLU
TAŞKÖPRÜ KÖYÜ RİZE
3
8067
FEYİZOĞLU KERESTECİLİK ASLAN FEYİZ
ATATÜRK CAD.NO.336/C RİZE
4
7247
HALE YILMAZ
ÇARŞI MAH.ESKİ HAL ARKASI RİZE
5
7867
6
6724
KAPTAN ÇAY SANAYİİ NURETTİN MERCAN
MEGA OTELCİLİK PAZARLAMA NAKLİYE
İTHALAT İHRACAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADACAMİ KÖYÜ GÜNEYSU/RİZE
Sakıp Sabancı Caddesi No:45
FINDIKLI/RİZE
7
7188
MUHAMMET ALİ ÇALIŞKAN
Yiğitler Köyü RİZE MERKEZ/RİZE
8
9
6392
ON GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SELYAK NAKLİYAT TEMİZLİK GIDA ELEKTRİK
ELEKT.İNŞ.TAAH.SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
ZİNCİRLİKÖPRÜ KÖYÜ RİZE
ÇARŞI MAH.HACI EŞREF CAD.
ŞEYTAN SOK.22-A KAT.2 RİZE
SINIRLI SORUMLU 37 NO'LU MOTORLU
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
SONGÜL YILMAZ
Ormanlı Köyü KALKANDERE/RİZE
7837
10
7323
11
7248
12
Çarşı Mah. Eski Hal Arkası RİZE
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
12
8236
13
8441
YA-ŞA OFSET BASIN YAYIN MATBAA KIRTASİYE
İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM TEMİZLİK İŞLERİ
PETROL ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.LTD. ŞTİ.
ÖTÜGEN İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM ORMAN
ÜRÜNLERİ MAKİNA GIDA TEKSTİL İTHALAT
İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
PİRİÇELEBİ MAH.ALİKOĞLU CAD.
NO.11 BELEDİYE SARAYI ALTI
MERKEZ/RİZE
ŞEHİTLER CAD.VATAN
İŞH.NO.14/KAT.3 RİZE
KARAR NO: 2
-----------------1-HACIHASANOĞLU HAYVANCILIK ET İŞLEME TESİSLERİ SÜT ÜRÜNLERİ
GIDA İNŞAAT NAKLİYAT GÜBRE KÖMÜR BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TURİZM
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
150.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Kalkandere İlçesi Ormanlı Köyü bila
numaralı adreste, Şirket her türlü canlı hayvanın besiciliğini, alımını satımını üretimini yapar,
her türlü canlı hayvanın toptan ticaretini yapar yurt içinden ve yurt dışından canlı hayvan ve
et alımını ve satımını yapar, kasap işletmeleri kurar, bununla ilgili tesisler inşaat eder, tesis
kiralar, kiraya verir, et kombine ve mezbahana, soğuk hava tesisleri kurar,et işlemesi
saklanması et ve süt ürünlerinin imalatını yapar bu tesisleri işletir, kurulmuş tesisleri kiraya
verir, hayvan yemi imalatını, ithalatını ve pazarlamasını yapar bunlarla ilgili tesisler
kurar,bayilikler alır bayilikler verir ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 01. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2-BİSSE GİYİM YAŞAR İNCE” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
50.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Piriçelebi Mahallesi Adliye Cad. Ekrem Orhon
Apt. Altı No:3/G numaralı adreste, hazır giyim alım satımı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına
ve 13. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 17/01/2012 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
------------------1- Odamızın 7995 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SALİH GIDA TİCARET
PAZARLAMA SALİH KOPUZ ” un askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal
konuma getirilmesinin, Derecesinin 2. dereceden 1. dereceye çıkarılmasına oy birliği ile karar
verildi.
2- Odamızın 8025 sicil sayısında kayıtlı bulunan “LÜKS KARADENİZ OTOBÜS
İŞLETMESİ RİZE ŞUBESİ MUHARREM İSLAM ” ın askıya alınan kaydının, aidat
borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
3- Odamızın 7922 sicil sayısında kayıtlı bulunan “YIL-OK GIDA TOPLU YEMEK
VE TEMİZLİK KIRTASİYE TURİZM NAKLİYAT ELEKTRONİK PETROL ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK TARIM ORMAN VE DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT
TAAHHÜT TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ın askıya
alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin, Nace sistemine göre
17. Meslek Grubuna dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
13
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
4- Odamızın 5249 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SEVİMLİ ÇİM HALI SAHA
KAMİL SEVİMLİ ” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin, Nace sistemine göre 21. Meslek Grubuna dahil edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 4
------------------1-Odamızın 7466 sicil sayısında kayıtlı bulunan “RİMAS ASANSÖR İNŞAAT
MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ” nin 10/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; mühendislik ve müşavirlik hizmeti
verdiğinden 04. eski meslek grubundan Nace sistemine göre 19. Meslek Grubuna dahil
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Odamızın 8426 sicil sayısında kayıtlı bulunan “CYM YAPI MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” nin
10/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; mühendislik ve müşavirlik hizmeti verdiğinden 07.
eski meslek grubundan Nace sistemine göre 19. Meslek Grubuna dahil edilmesine oy birliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 5
------------------5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi ve Oda
Muamelat Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereğince; vergi dairelerinden vergi mükellefiyet
durumlarının sona erdiği, Ticari adreslerini kapattıkları tespit edilen aşağıdaki listede bulunan
üyelerin Re’sen silinmelerine oy birliği ile karar verildi.
S.NO:
ÜYE
SİCİL NO
ÜNVANI
ADRES
1
7756
ACTİVE COMPUTER MÜSTEKİM KARALİ
2
7293
AHMET KOÇAL
3
5651
AYDIN SPOR GİYİM 2 ZEKERİYA AYDIN
CUMHURIYET CADDESI NO.: 151
MERKEZ/RİZE
MERKEZ AMBARLIK KÖYÜ
KOÇALLAR MAHALLESİ
MERKEZ/RİZE
Pazar Cad. Hal Sokak No:2 RİZE
MERKEZ/RİZE
4
8932
BELDE GIDA SELAHATTİN BENLİ
YENİ KASARCILAR KÖYÜ
MERKEZ/RİZE
5
8344
BİRLEŞENLER SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ ORHAN BAŞDEMİRCİ
TAŞLIDERE MAH.KARADENİZ SOKAK
NO : 1 MERKEZ/RİZE
9145
DEMİRCİ İNŞAAT MUVAHİT DEMİRCİ
MÜFTÜ MH. ATATÜRK CD. NO:49
MERKEZ/RİZE
6
7
8709
8877
8
DENİZPEN PVC DOĞRAMA HÜSEYİN TUNCER
TERZİOĞLU
FEYİZLER ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET
İTHALAT İHRACAT TOPTAN PERAKENDE
ASLAN FEYİZ
14
TAŞLIDERE MAH.KUTLUHAN AP.ALTI
MERKEZ/RİZE
BAĞDATLI MAHALLESİ SAHİL YOLU
NO.382 MERKEZ/RİZE
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
7667
FEYİZLER ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET
İTHALAT İHRACAT TOPTAN PERAKENDE
MUSTAFA FEYİZ
Bağdatlı Mahallesi Sahil Yolu No:382 RİZE
MERKEZ/RİZE
8605
GÖZDE SEBZE KOMİSYONCUSU EMRE AKTAŞ
ENGİNDERE MAH.RİZE BELEDİYESİ
SEBZE HALİ NO.33 MERKEZ/RİZE
7831
GÜRSA ÇAY SANAYİ PAZARLAMA NAKLİYE
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tophane Mahallesi Palandöken C Ali
Çemberci Apt Kat:1 No:18 R
MERKEZ/RİZE
8490
GÜVEN SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUĞU
AHMET BAŞ
ENGİNDERE MAHALLESİ BELEDİYE
TOPTAN SEBZE HALİ NO : 14
MERKEZ/RİZE
13
4406
HÜSEYİN MERCAN
14
6412
HÜSEYİN YILDIRIM MADENCİLİK NAKLİYE
TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA TEKSTİL
ORMAN SANAYİ PAZARLAMA İTHALAT VE
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
9
10
11
12
Meydan Caddesi No:23 RİZE
MERKEZ/RİZE
Müftü Mahallesi Atatürk caddes No:532
RİZE MERKEZ/RİZE
KAMPUS CAFE TURİZM GIDA NAKLİYAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO : 13
MERKEZ/RİZE
6334
KILIÇLAR SPOT TEMİZLİK MARKET
HÜSEYİN KILIÇ
Cumhuriyet Caddesi No:174 RİZE
MERKEZ/RİZE
17
8812
MERCAN OTO CAM SABRİ BAYRAK
ENGİNDERE MAH.SANAYİ SİTESİ E
BLOK NO.11 RİZE
18
8458
PALMİYE EV GEREÇLERİ LEYLA İLİK
EKREM ORHON MAH.LALELİ
CAD.NO.29/D MERKEZ/RİZE
19
7196
RECEP ALİ HOP
8540
RİZE ASANSÖR ZEBUR ŞAHİN
Atatürk Cad. Ak-İş Çarşısı Kat:2 No:464
MERKEZ/RİZE
TOPHANE MH. ATATÜRK CD.
MORGÜL İŞH. NO:30 MERKEZ/RİZE
6109
RİZE NAKLİYAT ANBARLARI TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MÜFTÜ MAHALLESİ ATATÜRK CAD.
ŞEHİR STADYUMU YANI
MERKEZ/RİZE
8647
SAHİL PAZARLAMA SÜLEYMAN DELİHASAN
FENER MAHALLESİ ATATÜRR CAD.
NO : 9 MERKEZ/RİZE
4635
5640
YAYLA KASAP MUZAFFER YILMAZ
YENİ ÖZLEM İTHALAT İHRACAT TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ
Eski Hal İçi RİZE MERKEZ/RİZE
Ekrem Orhon Mahallesi Gençlik Caddesi
No : 10 MERKEZ/RİZE
15
5448
16
20
21
22
23
24
15
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
6668
25
YÖRE TURİZM SANAYİ TEMİZLİK ÇAY GIDA
VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM NAKLİYE
TAŞIMACILIK TAAHHÜT TİC. LİMİTED ŞTİ.
PEKMEZLİ KÖYÜ MERKEZ/RİZE
26
8801
ÖZLEM ŞARKÜTERİ KÖKSAL TÜRKYILMAZ
DAĞSU MAH.İÇMELER CAD.SALARHA
YOLU ÜZERİ MERKEZ/RİZE
27
6152
İBRAHİM VANLI
Sahil Caddesi MERKEZ/RİZE
28
4294
ABDULKERİM SERDAR
KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO :25
MERKEZ/RİZE
29
8366
ADEM TUR ADEM AVCI
ÇARŞI MAHALLESİ MEYDAN İŞ
MERKEZİ KAT:1 MERKEZ/RİZE
30
4092
AGUN AHMET AGUN
ATATÜRK CADDESİ NO : 104
MERKEZ/RİZE
31-
8297
AGUN KUNDURA MEHMET AGUN
ATATÜRK CAD.NO.374/A
MERKEZ/RİZE
32
6396
ALİ ÇİLLİOĞLU
MENDERES BULVARI RİPORT RİZE
LİMANI İÇİ MERKEZ/RİZE
33
8013
BAĞDATLI MEFRUŞAT GÖKHAN BAĞDATLI
Manifaturacılar Cad.No.6 MERKEZ/RİZE
34
7757
8755
BAĞDATLI MEFRUŞAT SERKAN BAĞDATLI
BENA ÇORAP KONFEKSİYON TEKSTİL
ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA İTHALAT
İHRACAT SAN. VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
Manifaturacılar Caddesi No:6 RİZE
MERKEZ/RİZE
FENER MAHALLESİ ATATÜRK
CADDESİ İLKBAHAR APARTMANI
NO:9 MERKEZ/RİZE
7625
BERKA TEKSTİL HÜSEYİN BERBER
Çarşı Mah. Belediye Cad. Kulakoğlu
İşh.Kat:2 MERKEZ/RİZE
7521
BURAK TİCARET VE PAZARLAMA
ZELKİF KAR
REŞADİYE MAHALLESİ İTFAİYE
SOK.DAMLA AP.ALTI MERKEZ/RİZE
7778
BİLAL AKAR
Menderes Bulvarı No:176/B RİZE
MERKEZ/RİZE
7055
DEMAY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
SULTAN AHMET AYKIN
ÇARŞI MAH.CENGİZ TOPEL CAD.
BARBAROS SOK.NO.2 KAT.2
MERKEZ/RİZE
2979
ENGİN TİCARET Arif Ekşi
İskele Caddesi RİZE MERKEZ/RİZE
41
70
HASAN YILDIZ MAHDUMU ALİ YILDIZ
Belediye Caddesi RİZE MERKEZ/RİZE
42
6657
MA-PA GIDA SANAYİ TURİZM PLASTİK
NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
E.ORHON MAH.CUMHURİYET
CAD.DURMUŞOĞLU AP.KAT.2 RİZE
35
36
37
38
39
40
16
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
43
6546
KASAPOĞLU DENİZ ÜRÜNLERİ
KOMİSYONCULUĞU ÇAY SANAYİ GIDA VE
NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
44
5705
KRAL FAYSAL ÇİLLİOĞLU
7086
KURDOĞLU İNŞAAT SANAYİ NAKLİYE
İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Camiönü Mah. Özel İdare Yurt Binası Altı
RİZE MERKEZ/RİZE
ATMEYDANI MAH.YILDIZ SOKAK
TÜRKAY AP.B BLOK KAT.3 DAİRE.2
MERKEZ/RİZE
46
5873
MODA X DURSUN ALİ SARGI
TOPHANE MAHALLESİ ATATÜRK
CADESİ NO: 466/B MERKEZ/RİZE
47
7439
OSMAN METE
Çiftekavak Köprü Yanı Devlet Karayolu
Üzeri R İ Z E MERKEZ/RİZE
2152
OTO KUTLU NİHAT KUTLU
Atatürk Caddesi No:50 MERKEZ/RİZE
49
8380
ROYAL OTO KİRALAMA METİN ARSLAN
ATATÜRK CD. NO:390 MERKEZ/RİZE
50
4222
SABİT KARACA
Cumhuriyet Caddesi No:2 MERKEZ/RİZE
51
5702
HUTOĞLU TİCARET HÜSEYİN HUTOĞLU
Atatürk Caddesi No:378 MERKEZ/RİZE
45
48
52
53
ALİKOĞLU CD. ŞEHİR BALIKHANESİ
NO:3 MERKEZ/RİZE
ÇARŞI MAH.KAZIM KARABEKİR
CAD.YARDIMCI İŞH.NO.1
MERKEZ/RİZE
ÇARŞI MAHALLESİ ÇEŞME SOKAK
TÜFEKÇİOĞLU APARTMANI ALTI NO:
1 MERKEZ/RİZE
Çarşı Mah. Kazım Karabekir Cad Kutluhan
Kat:4 No:56 MERKEZ/RİZE
8956
TAKSİM GARAJ MİTHAT KARACA
6325
TÜFEKÇİOĞLU DİZAYN ALİ TÜFEKÇİ
5868
YETKİNER ÇAY SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
8225
ÇAVUŞ KONUR
ÇİFTEKAVAK KÖYÜ AKÇARANOĞLU
AP. KAT.1 DAİRE.1 MERKEZ/RİZE
6025
KUKULOĞLU ÇAY FABRİKASI HAKKI KUKUL
DAĞDİBİ MAHALLESİ
KALKANDERE/RİZE
4266
KUKULOĞLU ÇAY FABRİKASI RÜŞTÜ KUKUL
4004
MEHMET CENGİZ
YAMAKLAR İNŞAAT VE MALZEMELERİ
SANAYİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ.
RİZE CD. NO:51 KALKANDERE/RİZE
Atatürk Caddesi No:350
KALKANDERE/RİZE
REKOR ÇAY SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Başköy Köyü GÜNEYSU/RİZE
54
55
56
57
58
7094
59
5900
60
17
DAĞDİBİ MAHALLESİ NO:9
KALKANDERE/RİZE
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
61
8359
SEREM BASIN YAYIN GIDA DAĞITIM VE
PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ MH. SABANCI CD. NO:27
FINDIKLI/RİZE
62
8798
ÖZEL FINDIKLI BİLKENT ÖĞRENCİEVİ
GÜRKAN KAYA
MERKEZ MH. ŞAHİNLER SK. NO:14
FINDIKLI/RİZE
63
6337
KAPTANLAR TURİZM PAZ.A.Ş.RİZE ŞUBESİ
EMİNETTİN MAH.İNÖNÜ BLV.NO.156
RİZE
6071
S.S.ERGENEKON KONUT YAPI KOOP.
İLHALK KÜTÜPHANESİ RİZE
6218
S.S.DOĞAKENT KONUT YAPI KOOP.
ENGİNDERE MAH.SANAYİ SİTESİ RİZE
6545
S.S.YEDİ YILDIZ KONUT YAPI KOOP.
CUMHURİYET CAD.BELEDİYE 2.BLOK
NO.104 K.1 RİZE
8684
S.S.YEŞİLVADİ SİTESİ KONUT YAPI KOOP.
CUMHURİYET CAD.NO.57
FINDIKLI/RİZE
7892
S.S.60 NOLU MOT.TAŞ.KOOP.
ATATÜRK CAD.NO.408/2 RİZE
69
5672
KASIM ASLAN
FIÇITAŞI MAHALLESİ İYİDERE/RİZE
70
8416
OKUMUŞ TİCARET YAŞAR OKUMUŞ
HAZAR MAHALLESİ İYİDERE/RİZE
5629
İLKE İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ İLYAS
ÖMEROĞLU
Yapraklar Mahallesi İYİDERE/RİZE
İYİDERE/RİZE
64
65
66
67
68
71
KARAR NO: 6
-------------------1- GÜREL MEDİKAL SAPLIK ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” ortaklar kurulunun
almış olduğu; 17/01/2012 tarih ve 5 nolu karar ile Emniyet Mahallesi Atatürk Caddesi
No:282/B Rize adresindeki “GÜREL MEDİKAL SAPLIK ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE
ŞUBESİ”nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 8903 nolu sicil kaydının
kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2- Oda Sicil Memurluğumuzun 6821 sicil numarasında kayıtlı bulunan “CEVAHİR
NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ”nin merkezinin Adıyaman iline nakledildiğine dair, Rize Ticaret ve
Sanayi Odası Sicil Memurluğu’nun 13/01/2012 tarihli yazısı ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin 27/07/2011 tarih ve 7867 sayılı yayını ile tespit edilerek, Ticaret Sicilinden
silinen işletmenin 6821 sicil numaralı Oda Sicilinden de silinmesine oy birliği ile karar
verildi.
3- 13/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “ALAN
KUYUMCU HAYRETTİN ALAN” Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Memurluğu’nun
53/0014398 sicil numarasında 21.04.2009 tarihinde “SPOT PAZAR-HAYRETTİN ALAN”
ünvanıyla kayıtlı olduğu tespit edilen üyemizin Odamızdaki 7346 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
18
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
4- T.C. Rize Defterdarlığı Kaçkar Vergi Dairesi’nin 17/01/2012 tarihli belgesi ile
“BİRLİK İNŞAAT VE MALZEMELERİ OTOMOTİV KUYUMCULUK ÇAY GIDA
TURİZM TEKSTİL ASANSÖR SANAYİ NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
LTD.ŞTİ” Tüzel kaydının 28/02/2011 tarihinde vergi mükellefiyetinin kapatılmış olduğu
tespit edilmiştir.
Bu itibarla; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi
ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 13., 14., 15. Maddesi gereğince; vergi dairesinden vergi
mükellefiyet durumunun sona erdiği, Ticari adresini kapattığı tespit edilmiş olup, Odamızdaki
6322 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
5- T.C. Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 16/12/2011 tarih ve 36554
sayılı belgesi ile “KAPTANLAR TURİZM PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” ticari ikametgahını 11/02/2008 tarihi itibari ile Uğur
Mumcu Mah. Eski Edirne Asvaltı No:658 Sultangazi/İstanbul’a naklettiği tespit edilmiştir.
Bu itibarla; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi
ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 13., 14., 15. Maddesi gereğince; vergi dairesinden vergi
mükellefiyet durumunun sona erdiği, Ticari adresini kapattığı tespit edilen ve 17. Meslek
Komitesinden de görüş alınarak, Odamızdaki 6322 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
6- T.C. İstanbul Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 19/12/2011 tarih ve 81060
sayılı belgesi ile “MURADOĞLU ÇAY SANAYİ RİZE SERBEST BÖLGESİ ŞUBESİ
MUSTAFA AZİZ MURADOĞLU” ticari faaliyetini Esenşehir Mahallesi İmes Sanayi Sitesi
205 S Blok No:6 Ümraniye/ İstanbul’a naklettiği tespit edilmiştir.
Bu itibarla; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. Maddesi
ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 13., 14., 15. Maddesi gereğince; vergi dairesinden vergi
mükellefiyet durumunun sona erdiği, Ticari adresini kapattığı tespit edilen ve 3. Meslek
Komitesinden de görüş alınarak, Odamızdaki 6322 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
24.01.2012 Tarih ve 159 nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
------------------T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 19/01/2012 tarih ve 107
sayılı yazısına istinaden; Hazneyle İlişikli, Rize Merkez Reşadiye Mahallesi 53010300050
taşınmaz numaralı, 1.7000,00 m² yüzölçümlü arsanın, 1.679,55 m² lik kısmı Benzin İstasyonu
ve müştemilatı olarak işgal edilmektedir. Anılan taşınmazın işgalinden dolayı, işgalcisinden
alınacak ecrimisil bedelinin takdirine esas olmak üzere; taşınmazın konumu, kullanım şekli,
işgalden dolayı elde edilen gelir, emsal nitelikli taşınmazlar için oluşmuş kira ve işgaliye
bedelleri de göz önünde bulundurularak bahse konu taşınmazın kiraya verilmesi halinde
günün rayici ve emsallerine göre getirilebileceği yıllık kira bedelinin 36.000,00-TL
olabileceğine oy birliği ile karar verildi.
19
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 2
-----------------T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nün 19/01/2012 tarih ve 138 sayılı yazısına
istinaden; İşletme müdürlüğünüzün faaliyet alanı içerisinde Sarp Gümrük Müdürlüğü Kaçak
Eşya Ambarında bulunan çeşitli marka 2611 adet kol saati cinsi eşyayı inceleyerek
durumlarını belirtir rapor düzenlenebilmesi için (orijinal-taklit olup olmadığı) uzman bilirkişi
bulunmadığından bilirkişi ataması yapılamayacağı konusunda Doğu Karadeniz Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına oy birliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 3
-----------------T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’nün 19/01/2012 tarih ve 446 sayılı yazısına istinaden,
2012 Yılı Dünya Gümrük Günü Etkinliği çerçevesinde 26 Ocak 2012 Perşembe günü saat
10:00 da İlimiz Cumhuriyet meydanında yapılacak olan Atatürk Anıtına çelenk koyma ve
saygı duruşuna yönetim kurulunun iştirak etmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
-----------------Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20/01/2012 tarih ve 0545/1995 sayılı yazısına
istinaden; 2012 yılının Şubat ayının ilk yarısında (9-13 Şubat 2012), İspanya/Barselona ’da,
odalarımızın ve borsalarımızın genel sekreterleri arasında birlik ve dayanışmayı artırmak ve
odalarımızı ilgilendiren konulara ilişkin güncel bilgileri paylaşmak maksadıyla “Genel
Sekreterler Eğitim Semineri” ne odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ ’nin katılmasına,
harcırah verilmesine ve masrafların yurt dışı seyahat ve yol giderleri hesabından ödenmesine
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
------------------T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nin 23/01/2012 tarih ve 223
sayılı yazısına istinaden; Ajans tarafından 2012 Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında
AB ülkelerindeki farklı bölgelerden bölgesel kalkınma ajanslarının ziyaretinin öngörüldüğü
bir Leonardo Da Vinci hareketlilik projesine katılım sağlanmamasına oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 6
------------------Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi’nin genel durumu ve gelinen son
nokta, OIS değişikliği ihtiyacı ve gerekçeleri, bütçenin son durumu ve 10 milyon Euro’yu
geçme riski, inşaat ve mal alımı bileşenlerinde meydana gelebilecek sıkıntılar konusunda 26
Ocak 2012 Perşembe günü saat 14:00 da TOBB İkiz Kuleler 24. Katta bulunan IPA biriminde
yapılacak toplantıya odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ ’nin katılmasına, harcırah
verilmesine ve masrafların seyahat ve yol giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
20
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 7
------------------Rize Dernekler Federasyonu tarafından 02-05 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenecek olan “Rize Günleri Etkinlikleri” organizasyona Rize Ticaret ve Sanayi Odası
olarak katılım sağlanmasına, organizasyonda stand kiralanmasına, stand bedelinin Fuar,
Kongre, Sergi Ve OSB Giderleri hesabından ödenmesine, meclise ve üyelerimize
organizasyonla ilgili bilgi verilmesine, üyelerden katalog ve nümune alınmasına,
organizasyon için gerekli metaryellerin hazırlanmasına ve yapılacak masrafların seyahat ve
yol giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 8
------------------Şehitler Caddesi No:30 Rize adresinde bulunan Rize Ticaret ve Sanayi Odası İş
Merkezimizin boşalan 3. Katını Er Muhasebe Mali Müşavirlik Bürosu Ali Haydar ER – Resul
ER’e kiraya verilmesine, 5 (beş) yıllık kira kontratı yapılmasına, 2012 yılı kira bedelinin
8.500,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde
ödemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 9
-----------------SEMİZ KANTİN İŞLETMECİLİĞİ TEMİZLİK GIDA YEMEK SÜT ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT BİLGİSAYAR ELEKTRONİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi Kazım Karabekir Cad. Altın
Han No:25 Kat:3 numaralı adreste, Şirket her türlü kantin, lokanta, tabldot, çay ocağı, cafe,
restaurant işletmeciliği yapar, toplu yemek faaliyetlerinde bulunur, bununla ilgili tesisler kurar
kiralar kiraya verir bununla ilgili işlerle ihalelere girer, Şirket her türlü gıda maddelerinin
alımını satımını pazarlamasını yapar, bununla ilgili bayilikler alır bayilikler verir, ithalatını
ihracatını yapar ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına
ve 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 24/01/2012 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 10
-------------------Odamızın 4938 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KARADENİZ TİCARET NEDİM
KOPUZ” un askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin,
Nace sistemine göre 10. Meslek Grubuna dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 11
------------------Odamızın 6417 sicil sayısında kayıtlı bulunan “DAMAKTADI SÜT ÜRÜNLERİ
İMALAT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” nin 10/01/2012 tarihli
dilekçesine istinaden; işlerini ekonomik nedenlerden dolayı askıya aldığından derecesinin 1.
Dereceden 5. Dereceye düşürülmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
21
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 12
------------------5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. Maddesi
uyarınca; Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan,
adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu
üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak
bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.
Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden,
üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki
yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim
kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildirimi
takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.
Buna istinaden; aşağıdaki listede isim ve ünvanları yazılı firmaların askıya alınmalarına
oy birliği ile karar verildi.
S.NO
ÜYE
SİCİL
NO
16642
CİHAN PROJECİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET
İTHALAT ve İHRACAT LTD.ŞTİ.
8555
6123
DORUART MİMARLIK MÜHENDİSLİK MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SINIRLI SORUMLU DOĞAN KONUT YAPI KOOP.
2-
34-
ADRESİ
ÜNVANI
8902
YAMAÇ ÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MAVERA ALIŞVERİŞ MERKEZİ GIDA TEKSTİL
PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7315
DEMİRCAN İNŞAAT VE MALZEMELERİ GIDA TEKSTİL
TURİZM SANAYİ PAZARLAMA İTH. İHR.LTD.ŞTİ.
9019
İBRAHİM HAKKI DENİZCİ
8910-
8272
4916
5600
11-
8573
12-
8320
MEHMET MAHMUTOĞLU
KAÇKARÇAY ÇAY ve GIDA SANAYİ TİC. LTD. ŞİRKETİ
ALTIN ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞANATA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
NAKLİYAT TURİZM DOĞALGAZ PETROL TEMİZLİK
HİZ. GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TORLAK PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT
TURİZM NAKLİYE GIDA SAN. VE TİC.LİMİTED ŞTİ.
1314-
4881
7920
15-
8609
16-
6489
KARADENİZ OTO KİRALAMA ABDULLAH GÜNEN
EREN BAKLİYAT MEHMET KAYA
REMİKS RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE
REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ
1718-
8835
6286
REYAL TEKSTİL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TARAKÇIOĞLU ÇAY SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.
1920-
7186
5987
SINIRLI SORUMLU 75.YIL KONUT YAPI KOOPERATİFİ
SINIRLI SORUMLU RİZE KENT KONUT YAPI
8915
56-
7-
SALARHA ÇAY SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKET
22
EKREM ORHON MH. SAHİL
CAMİİ VAKIF ÇARŞISI NO:20
RİZE
KALE YOLU ÜZERİ UZUNLAR
APARTMANI ALTI MERKEZ /
RİZE
YSE İL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE
TOPHANE MAH.TOPHANE
CAD.NO.16 MERKEZ/RİZE
EMİNETTİN MAH.MENDERES
BULVARI NO.180 RİZE
İSLAMPAŞA MH. İSKENDER SK.
YETKİN APARTMANI ALTI
NO:22/C MERKEZ / RİZE
FENER MH. ATATÜRK CD.
NO:41/48 RİZE
ATMEYDANI MAH. YILDIZ
SOKAK NO : 25 MERKEZ/RİZE
VELİKÖYÜ MERKEZ/RİZE
ADACAMİ KÖYÜ GÜNEYSU/RİZE
CUMHURİYET CADDESİ
GÜRHAN İŞHANI KAT.3
MERKEZ/RİZE
BELEDİYE İŞH. NO:KAT.3
KALKANDERE / RİZE
ÇAYKENT BELDESİ
MÜDERRİSLER MAH. RİZE
PİRİÇELEBİ MAH. ATATÜRK
CAD. NO:354/1 MERKEZ/RİZE
ZİNCİRLİKÖPRÜ KÖYÜ RİZE
E.ORHON MAH. KEMALYERİ
CAD.KARANFİL SOK.NO.1 RİZE
ÇARŞI MH. KANBUROĞLU SK.
MEGA İŞH. NO:356 RİZE
YENİGÜZELKÖY MERKEZ/RİZE
GÜLBAHAR MAH. DUTDİBİ SOK.
MERKEZ/RİZE
CUMHURİYET CAD. DOKUMACI
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KOOPERATİFİ
21-
7432
YILMAZ AMEDİ
22-
8941
23-
7396
24-
8577
CİVELEK YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
YILKAZ GIDA İNŞAAT NAKLİYE İÇ ve DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
TUR-TAŞ SU ÜRÜNLERİ YATÇILIK NAKLİYAT GIDA
VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
25-
7794
TE-SA TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ GIDA
PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
26-
8958
27-
505
28-
9033
29-
6018
30-
5935
3132-
8878
8926
33-
8768
3435-
5828
7065
36-
5561
37-
7420
38-
8513
39-
8955
40-
8389
41-
8783
ÇEVRE YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
RİZELİLER ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KORUMA VE
ALARM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
REXİM MAKİNE İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
42-
8296
AİLEMİZ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON
MERKEZİ HAYRİYE UÇAK
43-
6972
DEMİRCİOĞLU İNŞAAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
44-
5286
ENGİNDERE ÇAY SANAYİİ ŞABAN KOPUZ
45-
8524
EMYAŞ İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT TURİZM
SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
46-
5575
B T K İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
4748-
8781
8430
49-
6202
SINIRLI SORUMLU YALI EVLERİ KONUT YAPI KOOP.
EBRAR DANIŞMANLIK YEMEK TEMİZLİK MOBİLYA
DEKORASYON ÖZEL EĞİTİM MEDİKAL OPTİK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SINIRLI SORUMLU ALTINYILDIZ KONUT YAPI KOOP.
ÇAY YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
KÖROĞLU İNŞAAT EMLAK GIDA TEKSTİL DIŞ
TİCARET HASAN KÖROĞLU
İLYAS KARALİ
ŞEN ÇAY VE GIDA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
BEŞİKÇİ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
FİBA PVC İMALAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MOLLAVEYİS INN MUSTAFA YÜCEL YILDIRIM
Rİ-PAK MOBİLYA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ
MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKYEN İNŞAAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YAVUZ ÇAY SANAYİ A.Ş. PAZARKÖY ÇAY FABRİKASI
AŞA TEKSTİL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TOPRAK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT GIDA SANAYİ
PAZARLAMA VE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
AYCEM YAPI EMLAK İNŞAAT TAAHÜTLERİ SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23
İŞHANI KAT:5
RİZE
K.KARABEKİR CAD. ALTIN HAN
KAT:3 RİZE
HAMZABEY MAH.YASEMİN
SOK.NO.40/3 MERKEZ/RİZE
CUMHURİYET CAD. MEDİNE
HAN KAT.3 NO.40 RİZE
K.KARABEKİR CAD. YARDIMCI
İŞ MERKEZİ NO.247 RİZE
PİRİÇELEBİ MAH.ALİKOĞLU
CAD.YENİ DOKTORLAR SİTESİ
KAT.3 NO.12 MERKEZ/RİZE
HAMİDİYE MAH.YILDIZKENT
SİTESİ B BLOK NO.1/A RİZE
PİRİÇELEBİ MAH.CUM.MEYDANI
ARMUTLU SOK.NO.2 RİZE
KOKULUKAYA MAH. ÇAYKENT
BELDESİ MERKEZ/RİZE
YENİKÖY MAH. PAPATYA SOK.
ŞEN APT. ALTI MERKEZ/RİZE
HALICILAR CAD. TOPRAK
İŞHANI KAT:1 NO:5 RİZE
CUMHURİYET CD. ERGÜVEN
APT. NO:82 FINDIKLI / RİZE
ÜLKÜ KÖYÜ Ç.HEMŞİN / RİZE
ÇARŞI MAHALLESİ HAFIZ
OSMAN İŞ MERKEZİ NO.8 RİZE
KAZIM KARABEKİR CAD.
KUTLUHAN KAT:4 RİZE
PAZARKÖY MERKEZ / RİZE
TOPHANE MAH. ORDU CAD.
NO:101 MERKEZ/RİZE
TOPHANE MAH. PALANDÖKEN
CADDESİ NO : 14 MERKEZ/RİZE
EKREM ORHON MAH. SÜMBÜL
SOK.NO.19 MERKEZ/RİZE
EKREM ORHON MAH.1 NOLU
SÜMBÜL SOK.NO.6 RİZE
YENİKÖY MAH.TEVFİK İLERİ
CAD.NO.22/A MERKEZ/RİZE
REŞADİYE MH. İTFAİYE SK.
İSLAMOĞLU AP. NO:8/2 RİZE
İSLAMPAŞA MAH.ŞEHİTLİK
CAD. YENİ DEVLET HASTANESİ
ALTI MERKEZ/RİZE
ŞEHİTLER CADDESİ VATAN
İŞHANI KAT : 5 MERKEZ/RİZE
DAĞINIKSU MAH. DEREBOYU
No:18/2 Gündoğdu RİZE
ÇARŞI MAH.HAL SOK. GÜLER İŞ
HANI KAPI NO: 17 ZEMİN KAT
NO:11 RİZE
HAMZABEY MAH.ŞOSE CİVARI
SALARHA YOLU ÜZERİ RİZE
ÇARŞI MAH.ATATÜRK CAD.
MEGA ANADOLU İŞ MERKEZİ
KAT.2 NO.18 RİZE
YOL VEREN KÖYÜ ÇAYKENT
YOLU ÜZERİ MERKEZ/RİZE
MEYDAN CAD. TOPÇULAR HAN
KAT:3 RİZE
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KONFOR İLETİŞİM HİZMETLERİ YAPI İNŞAAT TAAH.
PETROL ÜRÜNLERİ LPG OTOMOTİV MÜHENDİSLİK
TURİZM GIDA BİLGİSAYAR DOĞALGAZ İNŞ.
MALZ.TOPLU TEMİ.MOBİLYA NAK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
50-
8743
51-
5357
52-
6818
DOYAÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BERAT LOKANTACILIK HİZMETLERİ OTOMOTİV
TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
53-
8354
YILTEM ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
54-
8478
55-
8739
56-
6176
AK_ÇEK İNŞAAT TAAHHÜTLERİ TEKSTİL SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ONUR TOPLU TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL LPG
MÜHENDİSLİK TURİZM GIDA BİLGİSAYAR
DOĞALGAZ İNŞ. MALZ.MOBİLYA NAK.SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DOĞU-KAR YEMEK HİZMETLERİ HAYVANCILIK
TEMİZLİK GIDA TURİZM İNŞ.NAK.SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
57-
8176
RİM-PART MATBAA VE YAYINCILIK REKLEM TURİZM
İNŞAAT NAKLİYE TAAH.SAN. VE TİC.LTD. ŞİRKETİ
58-
8899
59-
8788
60-
7830
61-
7664
62-
8388
HMÇ İNŞAAT NAKLİYAT GIDA GÜVENLİK TEMİZLİK
HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DAĞTAŞ MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT
HAFRİYAT TURİZM SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKTÜRK TİCARET- ALİ AKTÜRK
DAĞTEPE İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT HARFİYAT
MADENCİLİK MÜTEAHHİTLİK MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK TURİZM SAN.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BE-TA ISI SİSTEMLERİ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK
İNŞAAT SAN.TAAHHÜT VE DIŞ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
ORTAKLAR OTO YEDEK PARÇA İNŞ.TURİZM TEKSTİL
OTO KİRALAMA İTH.İHR.SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
PİRİÇELEBİ MAHALLESİ
CUMHURİYET CADDESİ MEDİNE
İŞHANI KAT:6 MERKEZ/RİZE
ATATÜRK CAD. ALŞADOĞLU İŞ
HANI Kat:1 No:8
RİZE
ATATÜRK CAD.KAZDAL CAMİ
YANI NO:305 MERKEZ / RİZE
TOPHANE MAH.ATATÜRK
CAD.NO.345 AYDOĞAN PLAZA
KAT.8 MERKEZ/RİZE
TOPHANE MAH.ATATÜRK
CAD.MANDEV İŞH.KAT.2 D.1
MERKEZ/RİZE
ÇAYKENT RİZE YOLU ÜZERİ
MERKEZ/RİZE
İSLAMPAŞA MAH.MENDERES
BLV.SAHİL AP.NO.38/B RİZE
ENGİNDERE MAH.TAŞLIDERE
MEVKİİ SANAYİ SİTESİ L BLOK
NO.16 MERKEZ/RİZE
KAZIM KARABEKİR CAD.
YARDIMCI İŞH.KAT.1 NO.135
RİZE
ŞEHİTLER CADDESİ EKŞİLER İŞ
MERKEZİ KAT.3 MERKEZ/RİZE
ENGİNDERE MAH. TOPTANCI H
Sitesi No:43 RİZE MERKEZ/RİZE
ŞEHİTLER CAD.EKŞİLER İŞ HANI
KAT.3 RİZE
YENİKÖY MAHALLESİ PAZAR
SOKAK NO.49 MERKEZ/RİZE
63-
8682
64-
8357
HAYAT ACENTE BAYİLİK TURİZM OTO KİRALAMA
VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
65-
9016
ÖMER ASMA
66-
3016
67-
8989
FEVZİ ÇAKIR
MAVİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ MEYDAN
ŞUBESİ MURAT YETİMOĞLU
HAMİDİYE MAH.MENDERES
BLV.GÜNDOĞDU MARKET YANI
İPEK AP.ZEMİN KAT NO.1 RİZE
PİRİÇELEBİ MAH.ZİRAAT
BANKASI YANI BENLİ İŞHANI
KAT.2 NO.12 MERKEZ/RİZE
CUMHURİYET CADDESİ BENLİ
İŞHANI KAT.2 MERKEZ/RİZE
CUMHURİYET CAD. BELEDİYE
BLOK KAT:2 RİZE
CUMHURİYET MEYDANI BENLİ
İŞHANI / KAT.1 MERKEZ / RİZE
68-
8379
TÜYLÜOĞLU İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT İNŞAAT
TAAHHÜT NAK.GIDA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KARASU KÖYÜ MERKEZ/RİZE
69-
8852
SAĞUN ELEKTRİK TAAHHÜT FATMA SAĞUN
70-
8790
71-
8979
72-
7218
73-
7324
AYTUR TİCARET EMİNE KATİPOĞLU
MAVİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMAN
ŞUBESİ MURAT YETİMOĞLU
ANADOLU TİCARET BAKLİYAT VE GIDA
MURAT ÇOLAK
GRUP İTRİYAT KOZMETİK TEMİZLİK GIDA EV
İHTİYAÇ MAD.PAZ.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
24
MÜFTÜ MAH.YENİŞEHİR
CAD.HİCRET AP.ALTI RİZE
HAMİDİYE MAH. KAZDAL
APARTMANI ALTI RİZE
CAMİÖNÜ MH. CUMHURİYET
CD. ÇAY AP.ALTI MERKEZ / RİZE
İSLAMPAŞA MH. MENDERES
BULVARI NO:526/B RİZE
MÜFTÜ MAHALLESİ YAKUT
SOKAK NO : 07 MERKEZ/RİZE
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
74-
7215
CİHAN PROJECİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTH.
VE İHRACAT KERİM BALKAN
75-
6920
KARACA ŞARKÜTERİ BAYRAM KARACA
E.ORHON MAH. SAHİL CAMİİ
VAKIF ÇARŞISI NO:20 RİZE
MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.
NO:29 MERKEZ/RİZE
KARAR NO: 13
-------------------1-23/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “UĞUR PAZARI
AYLA MURADOĞLU” nin Odamızdaki 816 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile
karar verildi.
2- TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU ÇAMLİHEMŞİN ŞENYUVA KÖYÜ
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ” 19/01/2012 tarihli Genel Kurul Tutanağında
tasfiye işlemleri sonuçlandığından Odamızdaki 5267 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi
3-TASFİYE HALİNDE AYDER ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ÜRÜNLERİ GIDA
MADDELERİ YEMEK ÜRETİM TOPLU TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜTLERİ SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Ortaklar Kurulunun almış olduğu; 20/01/2012 tarih
ve 10 nolu karar ile tasfiye işlemleri sonuçlandığından Odamızdaki 8421 nolu sicil kaydının
kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi
31.01.2012 Tarih ve 160 nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
------------------T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarih ve 243 sayılı
yazısına istinaden; 6183 sayılı A.A.T.U.J.K.’nun 90’ncı maddesi uyarınca satış komisyonunca
yapılacak değer tespitine esas olmak üzere halen Rize Balıkçılar Köyü barınağında bulunan
“Kardelen” isimli Balık Avlama Gemisi için odamız yönetim kurulu üyesi Kamil YILDIZ ’ın
bilirkişi olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
-----------------Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi (ABİGEM) Eğitim ve Danışmanlığı’nın
30/01/2012 tarihli yazısına istinaden; 03/02/2012 Cuma günü saat 14:00 da Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 Trabzon’da yapılacak olan
Olağan Genel Kurul toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU
’nun katılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
-----------------DMC Demirci Grup Yapım Organizasyon Medya Menajerlik Ahmet Demirci’nin
09/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Hem kültürel hem de turizm alanında önemli ölçüde
gelişimini sağlayan 5. Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenlikleri için, bölgenin ve
Çamlıhemşinin kış turizmini geliştirmek ve bölge halkının sosyal-kültürel-sportif ihtiyaçlarını
karşılamak ve katkıda bulunmak amacı ile 500,00-TL makbuz karşılığında yardım
yapılmasına ve Sosyal Amaçlı Yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
25
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 4
-----------------1-YAŞAM OTOMOTİV VE ÇAY PAZARLAMA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE
DAĞITIM HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
150.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Ordu Caddesi Aşar İşhanı
No:7 Kat:3 D:3 numaralı adreste, Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye
alınması, kiralanması, elektrik enerji üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin,
Dağıtım şirketlerine, Toptan satış şirketlerine ve Perakende satış şirketlerine satışı veya
serbest tüketicilere dağıtım ve satışını yapar. Şirket elektrik üretim şirketlerinin üretmiş
olduğu elektriğin serbest tüketiciye dağıtımını ve pazarlamasını yapar. Bu konuda aracılık ve
komisyonculuk yapar. Elektrik tüketicilerine taahhüt verir ve Ana Sözleşmede yazılı olan
diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci
derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 02. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2-KARALİ PVC LOKANTACILIK İNŞAAT GIDA TEMİZLİK TURİZM
HAYVANCILIK MOBİLYA YEMEK SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Çaykent Yolu Üzeri Dörtyol Mevkii No:59
numaralı adreste, Her türlü plastik pvc ve alüminyum ile doğrama imalatı yapmak. Her türlü
plastik ve alüminyum, pencere, kapı, panjur ve aksesuar imalatı alımı satımı ithalat ve
ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her türlü makineyi alabilir satabilir. Hammadde yan
madde yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir ithal ve ihraç edebilir. Resmi ve özel
kurumların açtığı ihalelere girebilir. Bayilikler alıp verebilir. Her türlü ebatta düz cam, ısıcam,
telli, buzlu, renkli cam, pencere kapı camları imalatı alım satımı dağıtımı ithalat ve ihracatını
yapmak ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 04.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3-KAKŞİ TUR TURİZM LOJİSTİK TAŞIMACILIK SERVİS HİSMETLERİ VE
OTO KİRALAMA TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu
ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi Taviloğlu
İşhanı Kat:2 No:388 numaralı adreste, Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak,
Her türlü servis taşımacılığı yurtiçi ve yurtdışı kara,deniz,hava lojistik yolcu taşımacılığı
yapmak Her türlü oto kiralama yapmak, Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve
faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler
gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve
diğer hizmetlerini yerine getirmek ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4-DORUK SEBZE MEYVE GIDA MADDELERİ İNŞAAT MALZEMELERİ
İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET NAKLİYE İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
MARKET ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
26
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Ekrem Orhon Mahallesi Kemal Yeri Cad.
No:41/A numaralı adreste, Her türlü yaş ve kuru sebze, meyve, patates, soğan ve narenciye
çeşitlerini limon ve tarım ürünlerini, bitkisel yağları, hayvan yemlerini, komisyonculuk,
mümessillik dahili toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü
temizlik, gıda ve ihtiyaç maddeleri, ticari yaş sebze ve meyvelerin, pamuk, zeytin, kuru üzüm,
çay, hububat, soğan, sarımsak, patates, mercimek, nohut, fasulye, bakliyat gibi zirai ürünlerin
alım satımı ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5-RİZE İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
700,00TL Sermayesi olup, Rize’nin İl tarım Müdürlüğü bila numaralı adreste, üyeleri
ile koordinasyonu sağlayarak Rize İlinde hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar
yetiştirmeleri için, ildeki gerek yurt dışından ithal edilmiş, gerek yurt içinde yetiştirilmiş ve
gerekse yerli ırk hayvanların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması,
yerli ırk gen kaynaklarının korunması, bunların soykütüğü ve ön soykütüğü kayıtlarının
tutulması, belgelendirilmesi ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması,
sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar
düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin analiz ve
kontrolünden sonra yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için
gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlığın ve Merkez
Birliğinin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet verir.
ve Ana Sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine
sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 01. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
6-SNS ALÜMİNYUM VE REKLAM ÜRÜNLERİ MUSA SEDAT ÜLGEN” nin
tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi 1 Nolu Yenievler Sok. B Blok
17/B numaralı adreste, Alüminyum Korkuluk, Parmaklık ve Alüminyum Reklam Panoları
Perakende Satışı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 2’nci derece 350-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 07. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
7-EM PLASTİK PVC İMALAT PAZARLAMA MAHMUT DERECİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00TL Sermayesi olup, Rize’nin Müftü Mahallesi Yakut Sokak Gençağa Gür
Apt. No:26 numaralı adreste, PVC imalatı satış ve pazarlaması işi ile iştigal etmekte olduğunu
ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 1’nci derece 420-TL kaydiye ücreti
alınmasına ve 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 31/01/2012 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
27
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 5
------------------1- Odamızın 6079 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ŞENKAYA ELEKTRİK HASAN
ŞENKAYA ” nın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma
getirilmesinin oy birliği ile karar verildi.
2- Odamızın 7111 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SEFER ELEKTRİK
ELEKTRONİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ”
nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin oy birliği
ile karar verildi.
3- Odamızın 8129 sicil sayısında kayıtlı bulunan “AKA NUR TEKSTİL İNŞAAT
ELEKTRİK TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT GIDA DOĞALGAZ SANAYİ İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını
ödediğinden faal konuma getirilmesinin oy birliği ile karar verildi.
4- Odamızın 8532 sicil sayısında kayıtlı bulunan “DÖRT ELLER YANGIN
SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM BAKIM İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK
SANAYİ PAZARLAMA NAKLİYE TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ”
nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin oy birliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 6
-------------------1-25/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “BURCU
GELİNLİK MODA EVİ İBRAHİM ÖZDEMİR” nin Odamızdaki 6401 nolu sicil kaydının
kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-27/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “İBRAHİM
KARACA” nın Odamızdaki 3927 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
------------------Odamızın 8473 sicil sayısında kayıtlı bulunan “OTO VEFA DURAK SEFA
MÜHÜRDAROĞLU ” nun 30/01/12 tarihli dilekçesine istinaden; perakende oto yedek parça
alım satım işiyle ilgili ticari faaliyetine devam ettiğini, şimdiye kadar hiçbir ihaleye iştirak
etmediğini, kredi talebinde bulunduğu için Esnaf ve Sanatkarlara kaydını yaptırdığını ve bu
nedenle odamızdaki kaydını silinmesini talep etmektedir.
Ancak; Durak Sefa MÜHÜRDAROĞLU ’nun perakende oto yedek parça işi ile iştigal
ederek tacir sıfatının devam ettiği ve alım satım ciroları yüksek olduğundan oda sicil kaydının
devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
OCAK AYI ODAMIZ HİZMET FAALİYETLERİ
KAYIT OLAN İŞLETMELER
12 Adet
Limited Şirketi,
1 Adet
Kooperatif
6 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 19 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
28
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3 Adet
Anonim Şirket,
18 Adet
Limited Şirket,
6 Adet
Kooperatif
59 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 86 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
GENEL ÜYE SAYISI
254 Adet
Anonim Şirketi
30 Adet
Kollektif Şirketi
1185 Adet
Limited Şirketi
687 Adet
Şahıs İşletmesi
171 Adet
Kooperatif
3 Adet
İktisadi İşletme ( Öğretmen Evi)
28 Adet
Kit (Çaykur)
Odamızın toplam üye sayısı 2.358’dir. FAAL Üye Sayımız 2.065, ASKIDA ki Üye
Sayımız 217 ve TASFİYE deki Üye Sayımız 76 dir.
31.01.2012 tarihi itibari ile icra dairesinde işlem gören üye sayımız 72 dir.
OCAK AYI İÇERİSİNDE;
Ocak Ayı içerisinde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Meslek
Komitesi, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı
yapmıştır.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı
karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarının
verilmesi, devir işlemlerinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık
tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin
bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesi için yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.
Bikan Mühendislik İnşaat Taahhüt Nakliyat Hafriyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti. adına 1 adet olmak üzere, toplam 1 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2012 Yılında 1 adet iş makinesi tescil etmiş olup, kayıtlı toplam 172 iş
makinesi kayıtlı bulunmaktadır.
-
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet
gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden
itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve
programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı
29
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
belgelerin alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde
kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.
Ocak Ayı içerisinde;
12-
AKIM ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ
adına 1 adet,
BÜÇAŞ BÜYÜK ÇİFTLİK ÇAY ENDÜSTRİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına 1
adet,
34-
KARALİ TİCARET-MEVLANA KARALİ İSLAMPAŞA ŞUBESİ adına 1 adet,
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE ÇAY FABRİKASI adına
1
adet,
5-
İDEAL-KARÇELİK PLASTİK SANAYİ PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ adına 1 adet olmak üzere toplam 5 adet kapasite raporu yeniden
düzenlenmiştir.
K-1 TAŞIMA BELGESİ
K1 - K2 Taşımacılık yetki belgesi işlemleri için Odamıza başvuru dilekçesi ile araç
ilave ve araç düşümü, yetki belgesi devri işlemleri ve sıfırdan ilk defa yetki belgesi başvuru
işlemleri için müracaat yapılarak yetki belgesi verilmiştir.
Ocak ayı içerisinde; K1 - K2 - K1*- K2* sıfırdan ve 241 araç ilave işlemi yapılmıştır.
Taşımacılık yetki belgelerinde 32 adet
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi
bilgileri otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak araçların
karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma
zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “ Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı” yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazları hakkında yönetmelik 21/05/2010
tarihli 27587 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Odamız tarafından Ocak ayı içerisinde 44 adet Sayısal Takograf Kartı verilmiştir.
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına Oda Sicil Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin onayı
yapılmaktadır.
2012 Yılı Ocak Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince yapılan Araç Proje Tasdik
ve onayları aşağıda çıkarılmıştır.
TSE RİZE MAHALLİ TEMSİLCİLİĞİ OCAK AYI FAALİYETİ
ARAÇ PROJE ONAY GELİRİ
44 ADET
30
783.30.TL
5.135.00.TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
TÜRKİYE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TOPTAN VE PERAKENDE TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGESİ
Odamız Ocak Ayı içerisinde;
BELGENİN
SATICININ
TARİHİ
SİCİL NO
YETKİLİ - ADI-SOYADI
12.01.2012
53040288PT
İLHAMİ DEMİRCİ
EREN MARKET
13.01.2012
53020312PT
MELEK EKSİLMEZ
EKSİLMEZ MARKET
26.01.2012
53040289PT
AHMET KANDİŞ
KANDİŞLER MARKET
ÜNVANI
2” adet belge verilmiştir.
OCAK AYI GELİR – GİDER VE AY SONU İTİBARİ İLE HESAPLAR
2012 OCAK AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
Cari Yıl Aidatları
Geçmiş Yıl Aidatları
Cari Yıl Munzam Aidatları
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
Yapılan Hizmetler Karşılığı
7.350,00-TL
5.570,00-TL
36.459,11-TL
00,00-TL
10.322,83-TL
21.515,18-TL
Ticaret Sicil Harcı
Belge Bedelleri
Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri
Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
Kira Gelirleri
Küsurat Farkı Gelirleri
8.652,56-TL
22.140,00-TL
909,18-TL
00,00-TL
6.017,61-TL
00,00-TL
794,73-TL
8.860,00-TL
0,01-TL
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı
Menşe Onayı- Kapasite Raporu
Ekspertiz Rapor-İş Makinesi
Kaydına İlaveler- K Belgesi
TOPLAM
128.591,20-TL
31
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
2011 ARALIK AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Personel Giderleri
45.021,67-TL
45.021,67-TL
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Postane ve Pul Giderleri
Telefon Giderleri
Taşıma ve Kargo Giderleri
Binalar Temizlik ve Malz. Giderleri
Taşıtlar Bakım Onarım ve Muh. Giderleri
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
Bilgisayar Mak. Bak. Onr. Malz. Giderleri
Fotokopi Mak. Bak. Onr. Malz. Giderleri
Elektrikli Eşya Bakım Onarım ve Mlz.Gid.
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
Hediyelik Eşya Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri
Müteferrik Giderleri
Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri
Abonelik ve Haber Alımı
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
2.909,28-TL
00,00-TL
3.432,60-TL
1.408,50-TL
420,09-TL
00,00-TL
366,25-TL
525,00-TL
00,00-TL
4.016,00-TL
00,00-TL
98.50-TL
00,00-TL
17.669,32-TL
7.591,00-TL
1.479,00-TL
3.921,63-TL
2.011,00-TL
861,00-TL
46.709,17-TL
8.000,00-TL
8.000,00-TL
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Komisyon Giderleri
Dava ve İcra Giderleri
22,55-TL
1.311,00-TL
1.333,55-TL
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
Seyahat ve Yol Giderleri
265,00-TL
265,00-TL
BİRLİK AİDATI KANUNİ PAY VE
FONLAR
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı
10.000,00-TL
10.000,00-TL
32
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
EĞİTİM-FUAR GİDERLERİ / BAĞIŞ VE
YARDIMLAR
Eğitim Giderleri
Eğitim Yardımları
Muhtelif Yardımları
700,00-TL
385,00-TL
2.745,70-TL
3.830,70-TL
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Emlak Vergisi
Damga Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
1.505,00-TL
45,71-TL
1.642,00-TL
3.192,71-TL
118.352,80-TL
TOPLAM
31/01/2012 Ocak Ayı sonu itibariyle
VADESİZ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası vadesiz hesabımız
T. Garanti Bankası vadesiz hesabımız
Halk Bankası vadesiz hesabımız
Akbank vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Vakıflar Bankası vadesiz hesabımız
15.340,33-TL
15.373,93-TL
224,27-TL
3.831,08-TL
840,71-TL
11,47-TL
Toplam devreden nakit bakiyemiz;
35.621,79-TL
VADELİ BANKA HESABI
T.İş Bankası Fon Hesabı
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
T. İş Bankası Pos hesabımız
T.Garanti Bankası Pos hesabımız
Akbank Pos hesabımız
89.918,57-TL
89.918,57-TL
30.190,42-TL
29.046,38-TL
15.879,23-TL
Toplam devreden pos bakiyemiz;
31.01.2012 DEVREDEN BAKİYE
75.116,03-TL
200.656,39-TL
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ömer Faruk OFLUOĞLU
33
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE
FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Başkanı
34
Download

Ocak Faaliyet Raporu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası