RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
ÖNSÖZ
Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları
kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve iç
yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik tarafından
düzenlenerek kayıt altına alınmıştır.
Buna göre;
TOPLANTILAR
2014 Yılı Nisan ayında Yönetim Kurulu 5 toplantı yaparak 51 karar almıştır.
01/04/2014 Tarih ve 44 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
2013-2016 stratejik planı çerçevesinde, Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini
Güçlendirmek ve Rize’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Biri Olmasını Sağlamak amacına yönelik,
Rize ilinin turizm, ekonomik ve sosyal açıdan tanıtımını yapmak, Bürokratlarla, Ankaralılarla, Rizelilerle
buluşmak ve ilimizi kültürel açıdan tanıtmak amacı ile 02-07 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenecek “Rize Günleri Etkinlikleri-5” organizasyonuna Odamızı temsilen Odamız Genel Sekreteri
Gafur KARALİ, İç Ticaret Memuru Mısra KULAKSIZOĞLU, Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Ahmet
Tahsin YILMAZ ve Hizmetli Şoför Abdullah ÇAP’ın katılmasına, harcırah verilmesine, konaklama ve
masrafların yurtiçi seyahat giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
2013-2016 stratejik planı çerçevesinde, Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini
Güçlendirmek amacına ve İlimizi Bölgenin Önemli Lojistik ve Ticaret Merkezlerinden Biri Haline
Getirmek amacına yönelik, İlimizde yapılmasına karar verilen Rize Havalimanı ve Doğu Karadeniz
Bölgesi Endüstri Merkezi için teşekkür pankartı yaptırılmasına ve sosyal amaçlı yardımlar hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
2013-2016 stratejik planı çerçevesinde, Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini
Güçlendirmek amacına ve Odamız Üyelerinin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik,
Rize Ticaret ve Sanayi Odası toplantılarında ve üyelerimize sunulan hizmetlerde kullanılmak üzere, 5.000
adet kendinden cepli tam kapak kırmızı dosya (baskı, varak, yıldız baskılı), 5.000 adet kendinden cepli
tam kapak resimli dosya (mat, kuşe, renkli baskılı ve selefonlu) ve Rize günleri etkinlikleri için 2.000 adet
tanıtım broşürü yaptırılmasına, bedellerinin kırtasiye giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 4
1- UZUNLAR GAZ ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin
tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Kalkandere İlçesi Rize Caddesi No:57 numaralı adreste,
Her nevi tüp gaz ürünlerini alım satımı evlerde kullanılan tüp gaz ürünlerinin toptan ve perakende
ticaretini yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,
ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya
başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer
işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.78.10 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- NATALIYA BARIŞ EVAMED” in tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
1
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi No:16/302/303
numaralı adreste, Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin
bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 96.02.01
Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- ABDULLAH BALKANCI TURKUAZ YAPI” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Müftü Mahallesi 2 Nolu Seyran Sokak No:5/6 numaralı
adreste, İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- HASAN YETİM TACİR TİCARET” in tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
450.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi No:508/A numaralı
adreste, Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası,
mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak v.b.reyonları olan mağazalar.(Gıda,içecek ve
tütün ağırlıklı olmayanlar), ve ikamet amaçlı binaların inşaatı (Müstakil konutlar,birden çok ailenin
oturduğu binalar,gökdelenler vb.nin inşaatı) ahşap binaların inşaatı hariç) işi ile iştigal etmekte olduğunu
ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
47.19.01 Nace kodu ile 15. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5- FATMA MERCAN SERUM ÇAY SANAYİ VE TİCARET ” in tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
500.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Güneysu İlçesi Adacami Mahallesi Taşpınar Sokak No:4
numaralı adreste, Kuru Çay üretim ve pazarlamasını yurt içinde ve yurt dışında yapmak işi ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye
ücreti alınmasına ve 10.83.01 Nace kodu ile 03. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 01/04/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
01/01/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8672 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KOPUZ
TİCARET ZEKİ MURAT KOPUZ” un sermayesinin 3.500.000,00-TL’den 7.500.000,00-TL ’ye
çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
08/04/2014 Tarih ve 45 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
2013-2016 stratejik planı çerçevesinde, Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini
Güçlendirmek amacına yönelik, 14-15 Nisan 2014 tarihlerinde Birliğimiz Başkan Yardımcısı Sayın
Halim METE başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantılara odamızı temsilen TOBB/YOİKK Çalışma
Gruplarında yer alan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katılım sağlamalarına oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2
2013-2016 stratejik planı çerçevesinde, İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişiminde Katkıda
bulunmak amacına ve Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına
yönelik, Türk Polis Teşkilatımızın 169. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla il emniyet
müdürlüğüne çiçek gönderilmesine, Odamız Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve Disiplin Kurulu
Başkanı’nın il emniyetin müdürlüğünü ziyaret etmesine oy birliği ile karar verildi.
2
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 3
Odamız personellerine Toplam Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemine göre Nisan –
Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere, 2014 yılı için üç (3) tam ikramiye verilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 4
Odamızın 2014 Yılı Mart ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden yapılan
incelemelerde, Toplam Borç ve Alacak Yekunu 6.316.779,48-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç Bakiyesi
Yekunu 4.195.429,87-TL olarak hesap edilmiş ve 2014 Yılı Mart Ayı Gelirimiz 81.672,50-TL ve
Giderimiz 95.058,89-TL’dir. İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporunun Oda
Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
Hazırlanan Odamız Mart ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda
Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
1- MALTEPE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Derepazarı İlçesi Maltepe Köyü No:1 numaralı adreste,
Çay Ürünlerinin İmalatı ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.83.01
Nace kodu ile 03. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- FURTUNA GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Hamzabey Mahallesi Zincirli Caddesi No:54
numaralı adreste, Şirket Her türlü doğal kaynak suları, her türlü meyva suları gazlı içecekler, meşrubatlar,
dondurulmuş gıda, kuru gıda besi yemleri bül umum gıda maddelerinin alım satımını, paketlemesini,
toptan ve parekende ticaretini, yurt için ve yurt dışında pazarlamasını, İmalatını, İthalat ve ihracatını
yapabilir ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.39.02 Nace kodu ile
09. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- KUZEY SOĞUTMA ISITMA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Camiönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Topuz
Apt. Altı No:19 numaralı adreste, Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi,
bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinası, müzik seti, fırın,
şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli
ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya, beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin
ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende
olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak ve
Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 43.22.01 Nace kodu ile 07.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- RİÇEV GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK MADDELER İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
3
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Dağsu Mahallesi Yolveren Mevkii Çaykent
Yolu Üzeri 140 pafta 1160 ada 3 parsel numaralı adreste, Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri
dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli ham madde olarak ait
oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda
kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, ped şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp
satılması ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 38.11.01 Nace kodu ile
02. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5- MEGA İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ SANAYİ ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Merkez Engindere Mahallesi Sanayi Sitesi H Blok No:3 numaralı adreste,
İnşaat yapmak amacıyla arazi alım satımı, Her türlü inşaat işleri yapmak, yaptırmak, taahhüt
etmek, İnşaat malzemeleri imal-ithal ve ihracatı ile yaygın pazarlaması. Her Türlü Otomobil İthalat
İhracat ve pazarlaması her türlü otomobil tamiratı için servis açmak bunların yedek parçalarını imal ithal
ve pazarlamasını yapmak, Otomobil satılı amacıyla acentalıklar açmak, arazi kiralamak ve satın almak,
Her türlü oto kiralama ve kiraya vermek. Toplu taşımacılık ve nakliye yapmak veya bunlara aracılık
etmek, taahhütte bulunmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
45.32.02 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
6- SINIRLI SORUMLU RİZE YEŞİLKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ” nin tespit raporu
ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
800,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi No:634
numaralı adreste, Kooperatifin amacı, ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır ve Ana sözleşmede
yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin
02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.10.02 Nace kodu ile 06. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
7- ENGİN YAZICI YAZICI MOBİLYA” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi Salcılar Apt. Zemin
Kat No:590 numaralı adreste, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve
aksesuarlarının perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi
malzemelerden olanlar hariç) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 01’nci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.59.03 Nace kodu ile 14. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
8- EMİNE EYUBOĞLU ÇİFTE ÇAMLAR KONAĞI” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi
tetkik edildiğinde;
30.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Yaylacılar Köyü No:3 numaralı adreste,
tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri faaliyetleri işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine
sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 55.20.01 Nace kodu
ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 08/04/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
4
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO:7
01/04/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Oda Sicil Memurluğumuzun 8480 sicil numarasında
kayıtlı bulunan “MURER TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”
merkezinin İstanbul İline nakledildiği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 27/03/2014 tarih ve 49627
nolu sayılı yazısı ve Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 01/04/2014 tarihli yazısıyla tespit edilerek, Ticaret
sicilinden silinen üyemizin, 8480 oda sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
15/04/2014 Tarih ve 46 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
13-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Rize’nin tarihi, turistik ve milli ürünü olan çayın tanıtılması,
illerdeki odalar arası diyaloğun artırılması, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde bulunan teknokent ve
teknoparkları gezmek, gezi sırasında ziyaret ettiğimiz illerde kurulu fuarları ziyaret etmek ve tanıtım
toplantıları yapmak üzere, İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkıda bulunmak amacına yönelik,
Milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü, İl
Emniyet Müdürü, Çay İşletmeleri Genel Müdürü, Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri, Odamız Genel Sekreteri ve personellerin
katılımı ile oluşacak bir heyetle, katılımcılarla İzmir, Denizli, Konya, Kayseri ve Çorum illerine yönelik
bir gezi tertip edilmesine. Konya KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen, Konya
Yapı ve Dekorasyon Fuarı 2014 11.Yapı Malzemeleri Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon ve Aydınlatma
Fuarı, IHS Konya 2014 Konya 11.Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz, Pompa, Vana, Tesisat,
Yalıtım Malzemeleri ve Boru Fuarı, Konya Kent 2014 10.Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları,
Park Bahçe Düzenlemeleri, İtfaiye Araçları ve Yangın Güvenliği Fuarı ve Konya Asansör 2014 Asansör
Teknolojileri ve Yürüyen Aksamlar Fuarı’nın ziyaret edilmesine. Gezi için gerekli plaket, materyal ve
hediyelerin hazırlanmasına, katılımcıların transferinin sağlanmasına, ulaşım, yemek ve konaklama
giderlerinin karşılanmasına, harcırah verilmesine, yemek ve konaklama giderlerinin yurtiçi organizasyon
giderleri hesabından, transfer ve ulaşım giderlerinin yurtiçi seyahat giderleri hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
Odamız iştiraklerinden, Rize Organize Sanayi Bölgesi için 2014 yılı yatırım programı kapsamında
tahsis edilen 2.500.000,00-TL kredi nedeniyle, 25.000,00-TL katılma payından % 40 hisseli odamız adına
tahakkuk eden 10.000,00-TL’nin T.C. Halk Bankası Rize Şubesi TR84 0001 2009 6900 0010 0005 01
nolu hesaba İştirakler hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
Rize’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Biri Olmasını Sağlamak amacına yönelik, Rize ilinin
turizm, ekonomik ve sosyal açıdan tanıtımını yapmak amacı ile 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında
İstanbul Feshanede düzenlenecek fuar organizasyonuna Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak katılım
sağlanmasına, Rize Ticaret Borsası ile ortaklaşa stand kiralanmasına ve dizayn ettirilmesine, stand
bedelinin Fuar, Kongre, Sergi Giderleri hesabından ödenmesine, üyelerden katalog ve numune
alınmasına, katılım sağlanmasına, organizasyon için gerekli materyallerin, hediyelerin hazırlanmasına,
fuara Odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ ve Hizmetli (Şoför) Abdullah ÇAP ’ın katılmasına,
harcırah verilmesine, konaklama ve ulaşım giderlerinin yurtiçi seyahat giderleri hesabından ödenmesine
oy birliği ile karar verildi.
5
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 4
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halim METE’nin Doğu
Karadeniz Bölgesi Odalarına yapacağı ziyaret kapsamında 21 Nisan 2014 tarihinde saat 13:00-14:00
saatleri arasında odamızı ziyaret edeceğinden, kendisine araç tahsis edilmesine, yemek düzenlenmesine,
plaket ve hediye sunulmasına ve masrafların misafir temsil ve ikram giderleri hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
Odamız Üyelerinin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik, Gürcistan Acara
Özerk Cumhuriyeti Batumi şehrinin ve Rize şehrinin arasındaki yatırım, ticari ve turizm ilişkilerinin
genişlemesini sağlamak amacı ile 02-04- Mayıs 2014 tarihleri arasında Gürcistan Batum şehrinde
organize edilen “EXPO BATUMI 2014” 7. Uluslararası Turizm Fuarının odamız üyelerine
duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
Odamızın 53 AC 053 plakalı resmi aracın Kasko-Genişletilmiş Kasko Sigortası ve Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırılmasına ve bedellerinin Sigorta
giderlerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
Odamız iştiraklerinden olan Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş. nin yapmış olduğu
sermaye artışından dolayı yenilenen hisse senetlerinin güncellenmesine ve muhasebe iştirak
hesaplarımızın 1.530,61-TL olarak hisse değerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 8
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, Rize ilinde 2011 ve 2012 yıllarında İnşaat malzemelerini (seramik, banyo dolabı,
batarya musluk çeşitleri, yağlı boya, duvar boyası, strafor vs. gibi. Demir ve çimento hariç) toptan ve
perakende satışı yapanların bu satışlardan maliyet bedeli üzerinden uygulanan net kar marjının toptan
satışlarda ayrı, perakende satışlarda ayrı olarak ne kadar olduğunun bir sonraki yönetim kurulu
toplantısında karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 9
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, Rize ilinde 2009-2010-2011 yıllarında konfeksiyon (çeyiz, çorap, çocuk giysileri, iç
çamaşırı vs. gibi) perakende satışı yapanların bu satışlarında maliyet bedeli üzerinden uygulayabilecekleri
net kar marjının ne kadar olduğunun bir sonraki yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmasına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 10
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, 2012 yılında toptan gıda maddeleri(Tekel, sigara ürünleri hariç) satışı yapanların bu
satışlarda maliyet bedeli üzerinden uygulanan net kar marjının ne kadar olduğunun bir sonraki yönetim
kurulu toplantısında karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
1- ALFA VİNÇ NAKLİYE ELEKTRİK İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
6
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Ordu Caddesi Rasim Apt. Kat:1 No:1
numaralı adreste, Her türlü elektrik ve elektronik kontrol aletleri,elektronik devre elemanları,iletken,yarı
iletken ve entegre devre elemanları,mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım,satımı ile
ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
42.22.01 Nace kodu ile 06. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- ALİ BİRİNCİ SAHİL YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Ekrem Orhon Mahallesi Karadeniz Caddesi No:15/A
numaralı adreste, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı
ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer,panel,levha vb.) işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait
işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.52.20
Nace kodu ile 11. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- OSMAN KOÇ HÜR NAKLİYAT” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Gülbahar Mahallesi Çilem Apartmanı Altı No:94/A
numaralı adreste, Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.) işi ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 49.42.01 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- YASİN ŞİMŞEK KOBİADAM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi Kiremit Sokak No:1/5 numaralı adreste,
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş
süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) işi ile iştigal
etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 400,00-TL kaydiye
ücreti alınmasına ve 70.22.02 Nace kodu ile 19. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
5- CMA OVİT ADİ ORTAKLIĞI GİRİŞ ŞANTİYESİ ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü adresinde, İkizdere ispir yolu ovit tüneli ve bağlantı
yollarının yapımı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’nci
derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 42.13.02 Nace kodu ile 06. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
6- CMA OVİT ADİ ORTAKLIĞI ÇIKIŞ ŞANTİYESİ ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin İkizdere İlçesi Soğanlı Köyü adresinde, İkizdere ispir yolu ovit tüneli ve bağlantı
yollarının yapımı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’nci
derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 42.13.02 Nace kodu ile 06. Meslek gurubuna dahil
edilmesine,
Kayıtların 15/04/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:12
14/04/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “DİNÇER İNŞAAT VE
TAAHHÜT YILMAZ YAKUPOĞLU” nun Odamızdaki 9131 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
7
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
22/04/2014 Tarih ve 47 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkıda bulunmak amacına yönelik, 202 Bin çiftçi ailesini
ilgilendiren ve bölge ekonomisinin lokomotifi durumunda olan çay sektörünün, günümüz ekonomik
şartları göz önünde bulundurularak 2014 yılı 1 kg yaş çay taban fiyatı ve destekleme dahil 1,60-Krş
olabileceği kanaatine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
2013/2014 Eğitim öğretim yılı Denizcilik Alanında ve Gemi Yapım Alanında okuyan öğrenciler
için 04-05-06 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak olan beceri sınavı için odamızı temsilen Makine
Zabitliği Dalında Süleyman TURANLI, Çelik Gemi Yapımı Dalında Yaşar AKDEMİR ve Gemi
Ressamlığı Dalında Mehmet Ali AK ’ın görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
İlimiz, merkez Tophane Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 1110 ada, 1 parsel
numaralı ve 5.991,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz mal üzerinde bulunan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi
binanın zemin katta 1.487,00 m² ve bodrum katta 440,00 m² olmak üzere, toplam 1.927,00 m²’lik
kısmının, kiraya verilmesi halinde getirebileceği aylık kira bedelinin 20.834,00-TL ve yıllık kira bedelinin
250.000,00-TL olabileceğine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik,
2013/2014 eylem planı mevcut durumlarının gözden geçirilmesi ve yeni dönem eylem planlarının
oluşturulması amacıyla, 28 Nisan ve 02 Mayıs 2014 tarihlerinde Birliğimiz sosyal tesislerinde
gerçekleştirilecek olan TOBB/YOİKK Çalışma Grupları toplantılarına, odamızı temsilen TOBB/YOİKK
Çalışma Gruplarında yer alan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin katılım sağlamalarına, ulaşım
giderlerinin yurtiçi seyahat giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
Çınar Balıkçılık isimli balık avlama gemisinin alım satımına esas olmak üzere, 2014 yılı piyasa
rayiç değerinin tespiti için bilirkişi olarak odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü
CEVAHİR ’in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
Odamız Üyelerinin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik, Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah GÜL ’ün katılımıyla, 05-07 Mayıs 2014 tarihlerinde özel sektör heyeti ile Gürcistan’da
düzenlenecek İş Formu’nun odamız üyelerine duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
1-213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine
esas teşkil etmek üzere, Rize ilinde 2011 ve 2012 yıllarında İnşaat malzemelerini (seramik, banyo dolabı,
batarya musluk çeşitleri, yağlı boya, duvar boyası, strafor vs. gibi. Demir ve çimento hariç) toptan ve
perakende satışı yapanların bu satışlardan maliyet bedeli üzerinden uygulanan net kar marjının toptan
satışlarda ayrı, perakende satışlarda ayrı olarak ne kadar olduğu konusunda,
2-213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine
esas teşkil etmek üzere, Rize ilinde 2009-2010-2011 yıllarında konfeksiyon (çeyiz, çorap, çocuk giysileri,
iç çamaşırı vs. gibi) perakende satışı yapanların bu satışlarında maliyet bedeli üzerinden
uygulayabilecekleri net kar marjının ne kadar olduğu konusunda,
3-213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine
esas teşkil etmek üzere, 2012 yılında toptan gıda maddeleri(Tekel, sigara ürünleri hariç) satışı yapanların
bu satışlarda maliyet bedeli üzerinden uygulanan net kar marjının ne kadar olduğu konusunda,
8
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
İşletmelerin o anki finansal yapısı, ödemeleri, firmaların mal alışlarındaki peşin veya vadeli gibi
nedenlerden ötürü mal satış karı değişmektedir. Piyasalara yeni bir ürün değişikliği durumunda
piyasalardaki stok miktarı gibi nedenlerden ötürü işletmelere göre kar oranı değişmektedir. Odamızca adı
geçen iş kolları için tespit edilmiş sabit bir kar oranı olmadığı ve bu konuda TC. Maliye Bakanlığı Vergi
Denetim Kurulu (Trabzon Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) na bir yazı yazılmasına
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 8
Odamız Üyelerinin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik, KOBİ Gelişim
Akademisi tarafından 08-09 Mayıs 2014 tarihlerinde 2 tam gün olmak üzere düzenlenecek olan perakende
ve market yönetimi konulu eğitimin, odamız toplantı salonunda yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO:9
1- AKİF İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Hamzabey Mahallesi Zincirli Köprü üzeri No:42/A
numaralı adreste, Her türlü resmi ve özel inşaat ihalelerine iştirak etmek, Taahhütte bulunmak. Her türlü
inşaat, mühendislik, onarım, mimari, statik, sihi tesisat, kalorifer, İç mimari, proje ve dizayn, uzay çatı
sistemleri, makine, elektrik, asansör tesisatı projeleri hazırlamak, denetim, teknik müşavirlik hizmetleri
yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile
05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- REK-SAN LASTİK AKSESUAR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SANAYİ ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Engindere Mahallesi Türkmenbaşı Cad. No:13/A
numaralı adreste, Şirket Otomotiv sanayi ile ilgili hernevi motorlu ve motorsuz araçların ve bunların
makine ve yedek parçalarının alımını ve satımını imalatını bakımını otomotiv endüstriyle ilgili yedek
parça ve satış merkezleri oto bakım onarım işleri yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 45.20.02 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- RİZE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ” nin tespit raporu ve
kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Çarşı Mahallesi Atatürk Cad. Meydan İş Merkezi No:297/404 numaralı adreste,
İşletmenin üyelere yönelik gerçekleştirilen eğitim, konferans, seminer, kurs, panel, sempozyum ve
benzeri etkinliklerin organizasyonlarını tertip etmek işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine
sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 70.22.02 Nace kodu
ile 19. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- HABİB YILMAZ YEŞİL VADİ TURİZM ” in tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
6.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İkizdere İlçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:59
numaralı adreste, Kara yolu ile yurtiçi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak
işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’nci derece 450,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 79.11.01 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 22/04/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
9
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO:10
22/04/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 7071 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SINIRLI
SORUMLU ÇAMLIHEMŞİN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ”
nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
1-17/04/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “MLT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 17/04/2014 tarih ve
2014/001 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmiş olup, 22/04/2014 tasfiye giriş tarihi itibari ile
Odamızdaki 9237 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2-Odamızın 8075 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ART-IVF RİZE KLİNİK SAĞLIK
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Odamızın 7886 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BİRBEN
SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.” ne tüm aktif ve pasifi ile intikal etmiş
olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla; birleşme neticesinde “BİRBEN SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET LTD.ŞTİ.” nin 7886 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
29/04/2014 Tarih ve 48 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmek amacına yönelik, Oda ve
borsaların yerel veri, bilgi üretme ve strateji oluşturma kapasitelerini geliştirmeleri, hem üniversite-iş
dünyası işbirliğini geliştirmek, hem yerel strateji geliştirme, odaların ve borsaların kurumsal kapasitesini
ve yerel veri üretim kapasitesi inşasına katkı verecek, açıklanan ekonomik verilerin yorumlanması ve il
ekonomisine etkileri konusunda, güncel gelişmeler hakkında, ekonomik ve sosyal araştırmalar
konusunda, TOBB ile Odalar ve Borsalar tarafından illerden toplanması planlanan veriler için saha
organizasyonunu oluşturmak, verilerin sağlıklı bir şekilde toplantısını sağlamak, toplanan verilen
kontrolünü sağlamak ve iletmek, Odalara ve Borsalara AB Hibe ve destekleme programlarına, Kalkınma
Ajanslarına ve benzeri kuruluşlara yapacakları proje başvuruları için proje yazma, takip etme ve yönetimi
için destek olmak ve katkı sağlamak, hukuk düzenlemeleri hakkında Oda ve Borsa görüşlerine katkı
sağlamak, il ve bölgeye yatırım çekilmesi için yurt dışından veya il dışından gelen heyetlere il
ekonomisine ilişkin bilgi sunmak, Oda ve Borsa Başkanları tarafından davet edildikleri toplantılara
katılmak amacıyla, illerde bulunan odalar ve borsa’nın da görüşü alınarak üniversite işbirliği ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen şartlar dahilinde “Akademik Danışman” atanması için
çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, İşletmelerin o anki finansal yapısı, ödemeleri, firmaların mal alışlarındaki peşin veya
vadeli gibi nedenlerden ötürü mal satış karı ve piyasalara yeni bir ürün değişikliği durumunda
piyasalardaki stok miktarı gibi nedenlerden ötürü işletmelere göre kar oranı değişmektedir. Rize ilinde
2009-2010-2011 yıllarında konfeksiyon (çeyiz, çorap, çocuk giysileri, iç çamaşırı vs. gibi) toptan satışı
yapanların bu satışlarda maliyet bedeli üzerinden uygulanabilecek olan tahmini brüt kar marjının %3 - %5
arası olabileceği düşünüldüğü bir yazı ile TC. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (Trabzon Küçük
ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) na bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
10
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 3
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, İşletmelerin o anki finansal yapısı, ödemeleri, firmaların mal alışlarındaki peşin veya
vadeli gibi nedenlerden ötürü mal satış karı ve piyasalara yeni bir ürün değişikliği durumunda
piyasalardaki stok miktarı gibi nedenlerden ötürü işletmelere göre kar oranı değişmektedir. 2012 yılında
toptan gıda maddeleri (Tekel, sigara ürünleri hariç) satışı yapanların bu satışlarda maliyet bedeli
üzerinden uygulanabilecek olan tahmini brüt kar marjının %1 - %3 arası olabileceği düşünüldüğü bir yazı
ile TC. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (Trabzon Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı) na bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
213 sayılı VUK’nun 134 ve müteakip maddelerince yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas
teşkil etmek üzere, İşletmelerin o anki finansal yapısı, ödemeleri, firmaların mal alışlarındaki peşin veya
vadeli gibi nedenlerden ötürü mal satış karı ve piyasalara yeni bir ürün değişikliği durumunda
piyasalardaki stok miktarı gibi nedenlerden ötürü işletmelere göre kar oranı değişmektedir. Rize ilinde
2011 ve 2012 yıllarında İnşaat malzemelerini (seramik, banyo dolabı, batarya musluk çeşitleri, yağlı
boya, duvar boyası, strafor vs. gibi. Demir, çimento hariç) toptan ve perakende satışı yapanların bu
satışlarda maliyet bedeli üzerinden uygulanabilecek olan tahmini brüt kar marjının %1 - %3 arası
olabileceği düşünüldüğü bir yazı ile TC. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (Trabzon Küçük ve
Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı) na bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14:00 da Hazar Mahallesi İyidere de yapılacak olan Odamız
iştiraki Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre San. A.Ş. nin 41. Olağan Genel Kuruluna Odamızı temsilen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü CEVAHİR katılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
Sınırlı Sorumlu Rize-Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin
20 Mayıs 2014 Salı günü 2013 yılı Olağan Genel Kurulunu odamız toplantı salonunda yapmasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
Üyelerimizin odamıza sunmuş oldukları dilekçe ve alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü
yanında mevcut olan halı mağazasının kim veya kimlerin açtığı belli olmayan geçici süreli bir satış
mağazası olduğu, atık ucuz iplikten yapılan markasız ürünleri kısa dönem satış yaparak, tüketici algısına
yönelik yanıltma ile kar elde etmeyi düşünen bir firma olduğu elimize ulaşan yazıdan anlaşılmaktadır.
Firmanın odamızda ve başka bir yerde kayıtlı olmadığı, belediyeden işyeri açma ruhsatı almadığı, bu
şekilde açılması halinde; Rize’de ki bu bahse konu sektörde bulunan üyelerimizin ve tüketicilerimizin
bundan zarar görmemesi adına bu mağazanın açılmaması yönünde; Rize Valiliğine, Rize Belediyesine,
Rize Emniyet Müdürlüğü’ne ve Rize İl Defterdarlığı’na yazı yazılmasına, tüketicinin bilgilendirilmesi
adına da Tüketici Hakları Derneğine yazı yazılmasına ve bu konuda bilgilendirme yapılmasına,
mağazanın açılmaması yönünde gerekli mücadelenin gösterilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 8
T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite merkezi araştırma
laboratuarlarında yapılan analizlerin web sitemizde ve mail sistemiyle üyelerimize duyurulmasına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 9
Rize Ticaret ve Sanayi Odamız adına Halk Bankası A.Ş. Rize Şubesinde bulunan 690-16000174
nolu hesabın ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Rize Şubesinde bulunan 4000 622 06 ve 4000 655 48 nolu
hesapların kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
11
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO:10
1- ÇİSE ARAÇ KİRALAMA TEMİZLİK TAŞIMACILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT
TAAHHÜT ARICILIK TOPLU YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” nin tespit
raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
30.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Merkez Kazım Şahinler Sokak No:4
numaralı adreste, Temizlik, Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin,
toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre
temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama
tesisleri kurmak. İhalelere katılmak. Taşımacılık, Her türlü araç kiralama, kiraya verme, Her türlü araç
alım satım, tanker, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet,
şehir içi minibüs ile taşımacılık, gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve
yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. İhalelere katılmak ve Ana
sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 49.39.06 Nace kodu ile 16. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
2- TURGAY KARAMANOĞLU HACI REYHAN ANA DENİZCİLİK ” in tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İyidere İlçesi Fethiye Mahallesi Yalıboyu Cad. No:3/5
numaralı adreste, Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı işi ile iştigal etmekte olduğunu ve
müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’nci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve
50.20.90 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 29/04/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırlamış olduğu Rize Ticaret Gazetesinin 2. sayısının 4.000
adet bastırılmasına ve basım bedeli olan 2.400,00-TL’nin Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri
hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GENEL SEKRETARYA FAALİYETLERİ
NİSAN AYI ODAMIZ HİZMET FAALİYETLERİ
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Adet
Anonim Şirketi,
1 Adet
Kooperatif
9 Adet
Limited Şirketi,
11 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
1 Adet
Diğer İktisadi İşletmeler
2 Adet
Girişimci ortaklığı olmak üzere, toplam 25 adet
firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3 Adet
Limited Şirket,
1 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olmak üzere, toplam 4
adet firmanın kaydı kapanmıştır.
12
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
GENEL ÜYE SAYISI
273 Adet
Anonim Şirketi
31 Adet
Kollektif Şirketi
142 Adet
Kooperatif
1212 Adet
Limited Şirketi
751 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
5 Adet
Dernek İktisadi İşletmesi
3 Adet
Vakıf İktisadi İşletmesi
27 Adet
Kamu Kuruluşu
1 Adet
Diğer Kamu Ticari İşletmeler
5 Adet
Diğer İktisadi İşletmeler
4 Adet
Girişim Ortaklığı
Odamızın toplam üye sayısı 2.454’dir. FAAL Üye Sayımız 2.319, Borcundan dolayı ASKIDA ki
Üye Sayımız 119, Adresinden dolayı ASKIDA ki üye sayımız 16’dir.
İCRA TAKİBİNDEKİ ÜYE SAYISI
30.04.2014 tarihi itibari ile icra dairesinde işlem gören üye sayımız 19’dur.
BİRİMLER
Başkanlık Danışmanı Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Sicil Müdürü, Oda Sicil,
İç Ticaret, Dış Ticaret, Muhasebe, KOBİ Danışma, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sekreterlik, İç
Hizmetler, Danışma ve Hizmetli birimlerinden oluşmakta olup, oda bünyesinde 17 personel
çalışmaktadır.
NİSAN AYI İÇERİSİNDE;
Nisan ayı içerisinde 21 Meslek Komitemiz, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm
önerilerini görüşmek için toplandılar. Bunun yanı sıra toplantılarda alınan ortak kararlar neticesinde
komiteler kendi grup üyelerini ziyaret etme kararı aldılar. Mayıs ayına ait bir program düzenledi.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik
Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarının verilmesi, devir işlemlerinin
yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili
olarak ülke içinde mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesi için
yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ’ne gönderilmektedir.
- Fındıklı Gözde Tesisatçılık ve Çatı Sis. Yapı Malz. İnş. San. Tic. Ltd. adına 1 adet,
- Ahmet KUBAT adına 1 adet,
- Aktu Müteahhitlik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Taah. Gıda Paz. San. Dış Tic. Ltd.Şti. adıan 1
adet,
- Türütler İnşaat Turizm Tem.Nak.Enerji Or.Ür.Gıda Hayv. Yemek San. Tic.Ltd.Şti. adına 1 adet,
- Ahmet BAKAN adına 1 adet,
- Öksüz Kardeşler Nak. İnş. Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. adına 1 adet,
- R.H.S. Yapı Market Day.Tük.Mal.Gıda Emlak Nakliye Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. adına 1 adet olmak
üzere toplam 7 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2014 Yılında 18 adet iş makinesi tescil etmiştir.
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm
kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan
bir belgedir.
13
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara
ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması, gıda
siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.
Nisan Ayı içerisinde;
- AYNEŞ KÜÇÜKOĞLU KARDEŞLER ÇAY SANAYİ GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PAZARLAMA
İNŞAAT TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. adına 1 adet,
- BAHSER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ŞUBESİ adına 1 adet,
- CMA OVİT ADİ ORTAKLIĞI GİRİŞ ŞANTİYESİ ŞUBESİ adına 1 adet,
- CMA OVİT ADİ ORTAKLIĞI ÇIKIŞ ŞANTİYESİ ŞUBESİ adına 1 adet,
- OĞUZ SU ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYAT SEBZE VE MEYVE KOM.TURİZM İNŞ. TAAH. MOBİLYA
ORMAN VE TARIM ÜRÜN. ELEKTRİK ELEKTRONİK LPG MAM. DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. adına 1 adet,
- TADIM ÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZGÖREN KÖYÜ ŞUBESİ adına 1 adet,
- TAÇ ENERJİ DOĞALGAZ PVC MOBİLYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına 1
adet,
- TÜRKMENLER LASTİK TEKSTİL SANAYİ VE İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE TURİZM GIDA
MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına 1 adet,
- ÖZ HÜRÇAY ÇAY İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET HURŞİT KAZDAL adına 1 adet,
- ÖZBALCILAR ÇAY SANAYİİ TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ adına 1 adet olmak üzere toplam 10 adet kapasite raporu düzenlenmiştir.
Odamız 2014 Yılında 26 adet kapasite raporu düzenlemiş olup, toplam 177 kayıtlı geçerlilik süresi
devam eden kapasite raporu bulunmaktadır.
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri
otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak araçların karayolunda seyri sırasında
sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla hazırlanan “ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” yapan araçlarda kullanılan Takograf Cihazları
hakkında yönetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Bilindiği gibi Karayoluyla yurt içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan taşıtlarda 01.01.2014
tarihinden itibaren sayısal takograf yurt içi uygulaması zorunlu hale gelmektedir. Uluslar arası ve
yurtiçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Şahıs ve şirketlerin 01.01.2014 tarihine kadar taşıtlarına
takograf cihazı sürücülerine sürücü takograf kartı almaları gerekmektedir.
Odamız tarafından Nisan ayı içerisinde 23 adet Sayısal Takograf Kartı verilmiştir.
TIR KARNESİ
Üyelerimizin ve bölgemizdeki diğer tırlarla yük taşıyan, mal dolaşımı yapan firmaların işlemlerini
kolaylaştırmak, bulundukları yerde onlara bu hizmeti vermek ve iş akışını hızlandırmak için Tır Sistemini
odamız bünyesinde kurmuş bulunmaktayız. Rize Ticaret ve Sanayi Odamızı IRU Tır Karnesi sistemine
dahil edilmiştir.
Nisan Ayında 33 adet tır karnesi verilmiştir.
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına İç Hizmetler Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin onayı
yapılmaktadır. 2014 Yılı Nisan Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince 45 adet Araç Proje Tasdik
edildi ve onaylanarak 6.425,10-TL tutmuştur.
14
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KOBİ DANIŞMA MERKEZİ (KOBİDAM)
Odamız KOBİ Danışma Merkezi Nisan ayında aşağıda yazılı konularda ilgili sektörlerdeki
firmalara duyu yapmıştır.
-Bosna Hersek bilgi notu, Sfax Gıda ve Tarım Fuarı, 2014 Yılı Türk Ürünleri Fuarları, Türkiye
turuncu halı vize uygulaması, Türk Eximbank İhracat Kredileri, Ürdün ticaret heyeti,Avrupa seyahat
komisyonu,VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı,Türk-Hırvat iş konseyi ortak toplantısı ve
ikili görüşmeler, konularında ilgili sektörlerdeki üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
-RTSO Bilgilendirme Mail Sistemi oluşturulması çalışmalarına devam edildi.
- İstanbul Kırtasiye Ofis 2014 fuarı hakkında ilgili sektörlerdeki üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
-Global Tea Forum çay forumu hakkında ilgili sektörlerdeki üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
- Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğü’nün “Paketli İthal Pirinç Satışı” konulu yazısı
ilgili sektörlerdeki üyelerimize duyuruldu.
-İstanbul Sanayi Odası’nın “2013 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”
konulu yazısı ilgili sektörlerdeki üyelerimize duyuruldu.
-ABİGEM’in “Dubai İş Gezisi” konulu programı sektörlerdeki üyelerimize duyuruldu.
-T.C. Rize Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün “Sanayi Sicil Bilgilendirmesi”
konulu yazısı ilgili sektörlerdeki üyelerimize duyuruldu.
-T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin “Analiz Listesi” konulu yazısı ilgili sektörlerdeki
üyelerimize duyuruldu.
-Rize Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen “TSE Kalibrasyon” konulu eğitim seminerine katılım
sağlandı.
-28 Nisan 2014 Pazartesi günü Odamız tarafından, Odamız toplantı salonunda DOKA İmalat
Sanayi Mali Destek Programı konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.
-Odamız tarafından, 08.04.2014-15.04.2014 tarihleri arasında, 17. Meslek Grubu personel ve
işverenlerine yönelik sertifikalı “İş Başı Eğitim Kurs programı – Yiyecek içecek hazırlama, Yiyecek
içecek servisi, ön büro” düzenlendi.
-Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi çalışmalarına devam edildi.
-Proje birimi faaliyetlerine devam edildi.
-Kobi Danışma Merkezi Faaliyetlerine devam edildi.
-UMMEM BECERİ 10 Kurs programları dâhilinde kurs kayıt işlemlerine devam edildi.
-Genel Sekreterlik tarafından verilen görevler ve havale edilen yazılar üzerine çalışma
gerçekleştirildi.
-24.04.2014 Perşembe Rize Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencilerine İş yeri açma, eleman
,makine ,ekipman finansman ve benzeri kaynakları bir araya getirerek iş kurma ve kurduğu işletmenin
geliştirmesi ve Yeni Girişimcilik ve KOSGEB destekleri konularında konuların da bilgilendirme
semineri verildi.
-UMEM kurslarından Resepsiyonis , Garson,
CNC tezgahı operatörü, Sigortacılık teknik
personeli ve Muhasebe meslek elemanı kurs başvurularının alınması kayıtlarının İŞKUR ve TOBB
UMEM beceri 10 sayfasından yapılması devam ediyor.
-KOSGEB le ortaklaşa Yeni Girişimci Eğitimi düzenleme çalışmaları devam ediyor.
UMEM Beceri 10 kurslarından mezun olmuş kursiyerlerin istihdam kayıtları UMEM sayfasından
yapılmaya devam ediyor.
-Rize Ticaret ve Sanayi Odası 21 Meslek Komitesinin toplantıları gerçekleştirildi.
-RTSO Mali Politika oluşturma ve Görüş oluşturma Politikası çalışmaları , Hesapları İnceleme
komisyonu görev tanımı çalışmaları devam etmekte.
15
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından; odamızın organizasyonunu, yapmış olduğu tüm
aktivitelerini, birimlerini, üyelerini, istatistiklerini, faaliyet raporlarını içeren bir web sayfamız sürekli
güncellenmektedir.
Odamız web sitesinde Nisan ayında yayınlanan haber ve duyurular;
01.04.2014 Tarihinde Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim
Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesi hakkında
duyuru yapıldı.
01.04.2014 Tarihinde İstanbul CNRExpo 2014 Kırtasiye Fuarı hakkında duyuru yapıldı.
08.04.2014 Tarihinde Ankara’da 5. kez düzenlenen Rize Günleri’nin, bu yıl “Rize – Karadeniz’e
Komşu Ülkeler Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri” adı altında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 3-6
Nisan arası gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
09.04.2014 Tarihinde Odamız 45. Yönetim Kurulu toplantısının 08.04.2014 Salı günü saat
17.30’da Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
09.04.2014 Tarihinde Konya Fuarları hakkında duyuru yapıldı.
10.04.2014 Tarihinde 17. Meslek Grubu’nun organize ettiği Turizm Sektörü yönetici ve
personelleri için düzenlenen “Kalifiye Eleman ve İşveren Eğitimi” adlı hizmet içi eğitim programı teorik
kursları 8 Nisan 2014 Salı günü Odamız Toplantı salonlarında başladığı haberi yayınlandı.
10.04.2014 Tarihinde Ekvador’da Ticaret ve Yatırım imkanları hakkında duyuru yapıldı.
11.04.2014 Tarihinde RTSO heyetinin Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 169. Yılını Tebrik
için Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice’yi makamında ziyaret ettiği haberi yayınlandı.
11.04.2014 Tarihinde RTSO heyetinin Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduğu haberi yayınlandı.
11.04.2014 Tarihinde RTSO heyetinin Rize İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Avcı’ya hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduğu haberi yayınlandı.
15.04.2014 Tarihinde Romanya’da Firma Satışı hakkında duyuru yapıldı.
15.04.2014 Tarihinde Meksika’da Yatırım imkanları hakkında duyuru yapıldı.
16.04.2014 Tarihinde Odamız 46. Yönetim Kurulu toplantısının 15.04.2014 Salı günü saat
17.00’da Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
18.04.2014 Tarihinde Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Gürcistan Ziyareti hakkında duyuru
yapıldı.
18.04.2014 Tarihinde İstanbul TOBB Plazada düzenlenecek olan DEİK/Türk-Hırvat İş Konseyi
Ortak Toplantısı hakkında duyuru yapıldı.
18.04.2014 Tarihinde İsviçre Ticino Kanton’u ile yapılacak toplantı ve ikili görüşmeler hakkında
duyuru yapıldı.
21.04.2014 Tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanvekili değerli Hemşehrimiz Halim
Mete’nin 21 Nisan 2014 Pazartesi Saat: 15:00’da Odamızı ziyaret ettiği haberi yayınlandı.
21.04.2014 Tarihinde Kayıp-çalıntı kimlikler ile şirket kurulumunun önlenmesi hakkında duyuru
yapıldı.
22.04.2014 Tarihinde DOKA İmalat Sanayi Mali Destek Programı Semineri hakkında duyuru
yapıldı.
22.04.2014 Tarihinde Türkiye – Ürdün Ticaret Heyeti Programı hakkında duyuru yapıldı.
16
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
22.04.2014 Tarihinde Odamız 47. Yönetim Kurulu toplantısının 22.04.2014 Salı günü saat
17.00’da Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
24.04.2014 Tarihinde Hollanda’dan Türk Firmalara Turuncu Halı vize uygulaması hakkında
duyuru yapıldı.
24.04.2014 Tarihinde Türk Eximbank İhracat Kredileri hakkında duyuru yapıldı.
28.04.2014 Tarihinde İstanbul Feshane’de 24 Nisan’da başlayan 7. Rize Günleri’nin, 27 Nisan
Pazar günü sona erdiği haberi yayınlandı.
28.04.2014 Tarihinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Nisan Ayı Toplantısı’nın, 25 Nisan Cuma Günü
Odamızda gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
28.04.2014 Tarihinde Odamız Proje Ar-Ge Komisyonu Nisan Ayı Toplantısı’nın, 22 Nisan Salı
Günü Odamızda gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
29.04.2014 Tarihinde
İmalat Sanayi Mali Destek Programı Bilgilendirme Semineri’nin 28
Nisan 2014 Pazartesi Saat 16:00′da yapıldığı haberi yayınlandı.
29.04.2014 Tarihinde Odamız 48. Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 29.04.2014 Salı günü saat
16.00’da Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
29.04.2014 Tarihinde Nisan Ayı Genişletilmiş Ar-Ge Toplantısı’nın Odamız toplantı Salonunda
29 Nisan 2014 Salı günü Saat: 17.00′da Komisyon üyelerinin yanı sıra Rize Belediye Başkanı Reşat
Kasap’ın katılımıyla gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
30.04.2014 Tarihinde Odamız Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın 27.03.2014 Perşembe saat
18.00’da Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu başkanlığında, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın
katılımıyla gerçekleştirildiği haberi yayınlandı.
NİSAN AYI GELİR – GİDER VE AY SONU İTİBARİ İLE HESAPLAR
2014 NİSAN AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
Cari Yıl Aidatları
Geçmiş Yıl Aidatları
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları (Odalar Munzam Aidat Paylaşım Bedelleri)
Yapılan Hizmetler Karşılığı
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı- Menşe Onayı- Kapasite Raporu Ekspertiz
Rapor-İş Makinesi -Kaydına İlaveler- K Belgesi
Ticaret Sicil Harcı
Belge Bedelleri
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
Kira Gelirleri
Sair Gelirler
İştirak Gelirleri
TOPLAM
17
10.450,00-TL
3.078,04-TL
6.220,00-TL
28,36-TL
25.487,50-TL
9.529,05-TL
23.509,25-TL
769,41-TL
117,25-TL
25.000,00-TL
436,00-TL
1.433,11-TL
106.057,97-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
2014 NİSAN AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Personel Giderleri
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Posta Giderleri
Telefon Giderleri
Taşıma ve Kargo Giderleri
İletişim Hat ve Abobelik Giderleri
Taşıtlar Bakım-Onarım ve Muh. Giderler
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
Fotokopi Mak.Bak.Onarım Malz.Giderleri
Toplantı Temsil ve İkram Giderleri
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
Hediyelik Eşya Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri
Yurtiçi Organizasyon Giderleri
Müteferrik Giderler
Aydoğan Otomotiv Ltd.Şti. Araç Turbo ve Yağ Filitre bedeli. 3.100,00-TL
Ticaret Sicil Müd. Posta Giderleri
İlan Giderleri
Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri
Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri
TOPLAM
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Sigorta Giderleri
Komisyon Giderleri
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
Yurt İçi Seyahat Giderleri
BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR
Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
Fuar Kongre Sergi Giderleri
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Sosyal Amaçlı Yardımlar
18
93.192,41-TL
2.410,60-TL
275,75-TL
561,05-TL
1.280,05-TL
347,07-TL
142,00-TL
374,50-TL
1.127.75-TL
2.271,50-TL
16.668,69-TL
426,37-TL
11.357,50-TL
11.737,80-TL
5.304,00-TL
10.326,76-TL
3.100,00-TL
58,40-TL
413,00-TL
590,00-TL
1.298,00-TL
70.070,79-TL
9.210,00-TL
1.247,08-TL
523,90-TL
14.269,06-TL
1.160,00-TL
14.864,50-TL
5.452,60-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİSAN AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Muhtelif Yardımlar
Gümrük Müdürlüğü Elektrik Fatura Bedeli
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Damga Vergisi
Noter Harç ve Giderleri
2.855,20-TL
2.855,20-TL
27,20-TL
64.89-TL
TOPLAM 212.937,63-TL
30/04/2014 Nisan Ayı sonu itibariyle
VADESİZ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası vadesiz hesabımız
T. Garanti Bankası vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Halk Bankası vadesiz hesabımız
Akbank vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Vakıflar Bankası vadesiz hesabımız
Ziraat Bankası Fon hesabımız
Toplam devreden nakit bakiyemiz;
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
T. İş Bankası Pos hesabımız
T.Garanti Bankası Pos hesabımız
Akbank Pos hesabımız
Vakıflar Bankası Pos hesabımız
Toplam devreden pos bakiyemiz;
30/04/2014 DEVREDEN BAKİYE
10.057,96-TL
471,54-TL
9.22-TL
17,42-TL
25.172,65-TL
782,42-TL
6.470,07-TL
74.925,40-TL
117.906,68-TL
10.790,76-TL
19.036,50-TL
23.188,28-TL
5.668,50-TL
58.684,04-TL
176.590,72-TL
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
19
Download

Nisan 2014 Faaliyet Raporu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası