RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
ÖNSÖZ
Eylül ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış
oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince
çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel
Sekreterlik tarafından düzenlenerek kayıt altına alınmıştır.
Buna göre;
TOPLANTILAR
2014 Yılı Eylül ayında Yönetim Kurulu 5 toplantı yaparak 31 karar almıştır.
02/09/2014 Tarih ve 64 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi projemizin süreci hakkında, Rize çayını
uluslararası piyasada rekabet edebilir hale getirmek amacına yönelik, Ankara’da İPA biriminde,
delegasyon, bakanlık, odamız ve Rize Ticaret Borsasının katılımı ile yapılacak toplantıya Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARMEHMETOĞLU, Meclis Başkanı Ömer Faruk
OFLUOĞLU ve Genel Sekreter Gafur KARALİ ’nin gitmesine, ulaşım, yemek ve konaklama
giderlerinin karşılamasına, harcırah verilmesine, masrafların yurtiçi seyahat giderleri hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
İlimizde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere, İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişimine
Katkıda bulunmak amacına yönelik; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza
gönderilecek bedelin Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına işlenmesine, kırtasiye malzemesi satın
alınmasına ve piyasa araştırması yapılmasına, kırtasiye malzemelerinin meclis üyeleri ve yönetim
kurulu üyelerinin marifetiyle dağıtılmasına, yapılacak tutanakların ve alınacak faturanın Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmesine ve fatura bedelinin Diğer Çeşitli Borçlar Hesabından
ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
MUHİTTİN UNCU STROSİS ” in tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Hayrat Mahallesi Hayrat Caddesi No:131/1
numaralı adreste, Isı,ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu
temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 2’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 43.29.03 Nace kodu
ile 07. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 02/09/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
09/09/2014 Tarih ve 65 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Rize Organize Sanayi Bölgesine parsel tahsis için başvuruda bulunan yatırımcı firmaların ön
değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulacak komisyona odamızı temsilen odamız Genel
Sekreteri Gafur KARALİ ’nin görevlendirilmesine ve 12/09/2014 Cuma günü saat 10:0’ da
yapılacak toplantıya katılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
TEMSAN YOL YAPIM İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT ENERJİ ORMAN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
1
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Medine
İşhanı
Kat:6
No:55
numaralı
adreste,
Her
Türlü
İnşaat
Taahhüt
işleri,Konut,işyeri,ticarethane,inşaatlarını yapmak, satmak ve Ana sözleşmede yazılı olan işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.01 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 09/09/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
1-09/09/2014 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “MEHMET CİVELEK
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ MEHMET CİVELEK RİZE ŞUBESİ” nin 9404 nolu oda
sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-08/09/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “GENÇ AV
MALZEMELERİ, NAKLİYE, İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
GENÇALİ GENÇ VE ERCAN ÖZOĞLU” nun vergi mükellefiyetinin kapatılması nedeniyle 9521
nolu oda sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’na “Rize
Ticaret ve Sanayi Odası Yüzde Bir Payının 2. Taksiti” olarak 10.500,00-TL’nin Vakıflar Bankası
Levent Şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7292 4109 80 Nolu hesabına TOBB Emekli
Sandığı Vakfı Payı Hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne “Rize Ticaret ve Sanayi Odası Bakanlık İç Ticaret
Hizmetlerini Geliştirme Payı 2.Taksiti” olarak 10.500,00-TL’nin Ziraat Bankası Akay Şubesinde
bulunan TR34 0001 0007 6005 9943 5050 38 Nolu Hesabına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı
Hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
16/09/2014 Tarih ve 66 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Odamızın Kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, ilimiz Merkez Piriçelebi
Mahallesi 87 ada, 4 parseldeki arsa ve yerindeki kargir sinema binasının güncel rayiç değerinin
tespit edilmesi için oluşturulacak komisyona odamız temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar
ÖZDOĞAN ’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2
Odamızın Kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, Rize Kent Konseyi Kadın
Meclisinin 3. Olağan genel kurul yeni yürütme kurulu üyelerini ve başkanını seçmek üzere 19 Eylül
2014 Cuma günü saat 15:00 Rize Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak toplantıya odamızı
temsilen Yurdanur MURZOĞLU ’nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
Odamızın 2014 Yılı Ağustos ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden
yapılan incelemelerde, Toplam Borç ve Alacak Yekunu 12.044.643,03-TL, Toplam Borç ve Alacak
Borç Bakiyesi Yekunu 5.000.083,70-TL olarak hesap edilmiş ve 2014 Yılı Ağustos Ayı Gelirimiz
108.428,38-TL ve Giderimiz 168.441,84-TL’dir. İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe
izleme raporunun Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
Hazırlanan Odamız Ağustos ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda
Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
2
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 5
1-RAYSAL MAĞAZACILIK TEKSTİL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Piriçelebi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
No:6/K numaralı adreste, Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve
aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. Yün, pamuk,
ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan
ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan işler
ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 400,00TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.71.02 Nace kodu ile 13. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2-TURPOR İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
Rize’nin Merkez Sahil Dolgu Alanı 4 Nolu Balık Lokantası Yeri bila numaralı adreste, Ana
sözleşmede yazılı olan işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 02’inci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 56.30.02 Nace kodu ile 17. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 16/09/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
1-12/09/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “ALTIFEN HAFRİYAT
HARİTA SONDAJ İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” nin ortaklar genel kurulunun almış olduğu 31/08/2014 tarih ve 2014/1 nolu karar ile
tasfiyesine karar verilmiş olup, 16/09/2014 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 9395 nolu sicil
kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2-Oda Sicil Memurluğumuzun 8900 sicil numarasında kayıtlı bulunan “İLYEDA PROJE
MÜHENDİSLİK MİMARLIK, İNŞAAT, ENERJİ ÜRETİM SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” merkezinin Trabzon iline nakledildiği, Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 12/09/2014
tarihli yazısı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27/08/2014 tarih ve 8640 sayılı ilanıyla tespit
edilerek, Ticaret sicilinden silinen üyemizin, 8900 oda sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile
karar verildi.
3-Oda Sicil Memurluğumuzun 8783 sicil numarasında kayıtlı bulunan “REXİM MAKİNE
İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” merkezinin İstanbul İline
nakledildiği, Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 12/09/2014 tarihli yazısı ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin 25/07/2013 tarih ve 8371 sayılı ilanıyla tespit edilerek, Ticaret sicilinden silinen
üyemizin, 8783 oda sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
4-Oda Sicil Memurluğumuzun 8467 sicil numarasında kayıtlı bulunan “HORASAN
MOBİLYA SANAYİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ ” merkezinin Çayeli ilçesine nakledildiği, Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün
12/09/2014 tarihli yazısı ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/08/2014 tarih ve 8630 sayılı
ilanıyla tespit edilerek, Ticaret sicilinden silinen üyemizin, 8467 oda sicil kaydının kapatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 7
Toplantılarda kullanılmak üzere 2.000 adet bloknot yaptırılmasına, piyasa araştırması
yapılarak fiyat teklifi alınmasına, fatura bedelinin kırtasiye giderleri hesabından ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.
3
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
23/09/2014 Tarih ve 67 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
6552 Sayılı Torba Yasa ile İş Kanunu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanunun 77. Maddesi,
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununa eklenen Geçici 18.
Madde ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin Odamızın Kurumsal
kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, üyelerimizin bilgilendirilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2
İlimizi ziyaret eden Tunus Heyeti ile İlimizi Bölgenin Önemli Lojistik ve Ticaret Merkezi
amacına yönelik lobilicilik faaliyetleri kapsamında odamızda bir araya gelinmesine, karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin görüşülmesi ve akabinde akşam
yemeği ikram edilmesine ve masrafların misafir temsil ve ikram giderleri hesabından ödenmesine
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 3
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 99.
Maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 81’nci maddesine göre aynı ilde kurulu oda ve borsalar
mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir müştereken toplanır. Odamızın
kurumsal kapasitesini artırmak amacına yönelik, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde;
odalarımız ve borsamızın bölgesel sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere, 26
Eylül 2014 Cuma günü saat 17:00 ’da Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde yapılacak müştereken
oda ve borsa toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Odamız Genel Sekreterinin katılımın sağlamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 4
25 Eylül 2009 Perşembe günü saat 13:30 da oda üyelerinin girişimci kapasitelerinin
güçlendirilmesine yönelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu tarafından
düzenlenen “İşletmeler İçin Etkili Sosyal Medya Kullanım Stratejileri” konulu eğitim seminerinin
odamız toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna, katılımcılara ve eğitmenlere hediye ve
ikram sunulmasına, masrafların toplantı temsil ve ikram giderleri hesabından ödenmesine oy birliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 5
1-KAÇKAR CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
2.000.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Gülbahar Mahallesi Yenişehir Caddesi
No:93 numaralı adreste, Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı yalıtımlı
çift cam, telli, buzlu, renkli cam, temperli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü
aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana
sözleşmede yazılı olan işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.73.03 Nace kodu ile 11. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
2-CEM KILIÇ TEKSTİL TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
4
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
No:178/A numaralı adreste, Her nevi bayan, erkek ve çocuk giysilerinin, gelinliklerin, nişanlıkların
dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon
ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak ve
Ana sözleşmede yazılı olan işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.71.02 Nace kodu ile 13.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3-CORUH TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Çarşı Mahallesi Dere Sokak Yılmaz
Apartmanı No:20 Kat:3 D:5 numaralı adreste, Savunma sanayisinde, Sağlık sektöründe,
Telekomünikasyon, Kamu kurum ve özel teşebbüslerde Hukuk, Robotik vb. alanlar başta olmak
üzere her türlü alanda ihtiyaca göre yazılım ve donanım yapmak, geliştirilmek, bakım ve
danışmanlık hizmetleri vermek, bununla ilgili birimler kurmak, Proje Yönetim Danışmanlığı
verilmek, bununla ilgili birimler kurmak, kamu kurum veya kuruluşlar ve özel teşebbüslere
danışmanlık hizmetleri vermek, Yazılım ve Donanım Alanında Özel Konularda Eğitimler vermek,
bununla ilgili personel istihdam etmek, birimler kurmak ve Ana sözleşmede yazılı olan işler ile
iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 450,00-TL
kaydiye ücreti alınmasına ve 62.09.02 Nace kodu ile 12. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
4- MEHMET YILMAZ VADİ ORMAN ÜRÜNLERİ” nin tespit raporu ve kayıt
beyannamesi tetkik edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İyidere İlçesi Denizgören Köyü Merkez Bucağı bila
numaralı adreste, Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve
şekillendirilmesi faaliyetleri) ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan
üyenin 2’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 16.10.01 Nace kodu ile 04. Meslek
gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 23/09/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 6
25/09/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamızın 8756 sicil sayısında kayıtlı bulunan “GÖZDE
GİYİM ÖZLEM TEMİZKAN” ın askıya alınan kaydının, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununa eklenen Geçici 18. Madde kapsamında aidat borçlarını
ödediğinden faal konuma getirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
30/09/2014 Tarih ve 68 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları;
KARAR NO: 1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin dayandığı
Esasların 3. ve 4. Maddelerinde, birden fazla faaliyetle iştigal eden oda üyesinin esas iştigal konusu;
Bir önceki yılın en fazla Brüt satış/gayrisafi hasılatı ile elde edilen faaliyetine göre belirlenmektir.
Mesleklerin gruplandırılması yönetmeliğinin 9. maddesine göre, oda üyelerinin kurumsal
kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, aşağıda ünvanları yazılı 82 üyenin Nace Kodlarının ve
Meslek Gruplarının değiştirilmesine, Meslek Grupları ve Nace Kodları değişen üyelere tebligat
yapılmasına, süresi içerisinde itirazların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yapılmasına,
itirazların değerlendirilip değişen Nace Kodu ve Meslek Gruplarının TOBB-Üyelik programına
atılmasına oy birliği ile karar verildi.
5
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ODA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ’NİN 9.MADDESİNCE
NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ TANIMLANAN VE MESLEK GRUBU DEĞİŞEN ÜYELER
SIRA
NO
1
2
SİCİL
NO
6143
ÜNVANI
RİZE TROPİKAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
ESKİ
NACE
47.41.01
ESKİ
GRUP
YENİ
NACE
12
46.17.02
17
03.22.01
05
46.17.02
05
47.23.01
04
01.49.01
47.76.03
08.12.01
YENİ
GRUP
01
8948
ABU SU ÜRÜNLERİ VE TUR.LTD.ŞTİ.
56.10.08
9682
EMRE AKTAŞ
41.20.02
5935
BEŞİKÇİ İNŞ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
41.20.02
9607
ANZER ARICILIK-KADİR DENİZ REŞADİYE ŞUBESİ
10.91.01
S.S.53/5 RİZE MERKEZ TAR.KAL.KOOP.
ENSAR DEMİR
10.83.01
7
9425
9532
41.20.02
03
05
8
9746
ALİ BİRİNCİ SAHİL YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ
47.52.20
11
23.62.01
04
9
8438
KAÇKAR ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
46.13.02
11
16.10.01
04
10
9519
ÜÇÜZLER MÜHENDİSLİK HİZM.LTD.ŞTİ.
46.73.11
11
13.92.03
04
11
8232
DEVRİM MAKİNE İMALATI-SUAT HAYRİ ÇALIŞKAN
47.78.26
01
33.12.02
04
12
9266
RİPSAN ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
46.13.02
11
16.10.01
04
13
9715
43.29.03
07
41.20.02
05
14
9152
AKYASAN YAPI İZOLASYON DEKORASYON
İNŞ.LTD.ŞTİ.Ç
S.S.RİZE SAKLIKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ
41.10.02
06
41.20.02
05
15
8860
İBRAHİM AKSU
68.31.01
06
41.20.02
05
16
9546
MURAT DAĞTEPE
49.41.90
16
41.20.01
05
17
5416
ÇEPNİOĞLU İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
68.20.02
06
18
8413
KABİLLER ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM A.Ş.
10.71.01
04
42.22.02
06
19
6487
ÇEMBERCİ YAPI MALZM.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
42.21.05
06
20
7677
YUNUS ÖKSÜZ
71.12.90
19
41.20.05
06
21
7404
S.S.EKŞİOĞLU YEŞİLVADİ YAPI KOOPERATİFİ
41.20.02
05
43.99.05
07
22
8426
CYM YAPI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
71.12.03
19
43.22.01
07
23
7044
BERKTAŞ İNŞ.TAHHÜT HARFİYAT TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
43..99.05
07
24
7389
KUKOĞLU ISI MAKİNE SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
47.54.03
11
43.22.01
07
3
4
5
6
6
01
01
01
01
01
02
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
25
9017
TAÇ ENERJİ DIĞALGAZ PVC MOBİLYA İNŞ.LTD.ŞTİ.
16.23.01
04
43.22.01
07
26
6972
DEMİRCİOĞLU İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
43.99.05
07
27
9479
YILMAZ NALKIRAN
41.20.02
05
43.99.05
07
28
9289
KASIM ASLAN
41.20.02
05
43.12.01
07
29
9372
DOSAY PETROL OTOGAZ GIDA TİCARET LTD.ŞTİ.
46.31.04
01
47.30.01
08
30
7717
47.11.01
10
47.30.01
08
31
9518
MAVİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ MURAT
YETİMOĞLU
HAMZABEY PETROL TURİZM OTOM.LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
47.30.01
08
32
7123
BEDİR OTOMOTİV TIBBİ MALZEME LTD.ŞTİ.
49.39.01
16
45.11.11
08
33
8484
MBS MÜHENDİSLİK HİZM.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
82.19.03
19
47.30.01
08
34
8917
MAVİ SİGORTA ARACILIK HİZM.KUTLUHAN ŞUBESİ
MURAT YETİMOĞLU
65.12.13
18
47.30.01
08
35
9376
YUSUF SELİMOĞLU
43.99.11
07
45.11.11
08
36
7584
47.11.01
10
46.39.02
09
37
9619
46.33.01
01
46.39.01
09
38
6434
DEVA MEŞRUBAT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
FELENKSU ET VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA
PAZ.NAK.LTD.ŞTİ.
FATİH İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ.
41.20.02
05
46.34.03
09
39
7836
RİKAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
47.11.03
10
46.39.02
09
40
6580
EMRE GIDA SANAYİ İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ.
47.11.01
10
46.39.02
09
41
8456
MEHMET ÇELİK
46.33.01
01
47.11.01
10
42
7061
KARADERE İNŞ.TAŞIMACILIK GIDA LTD.ŞTİ.
47.52.02
11
47.11.01
10
43
9699
EMİNE ZENGİNBAL
46.17.02
01
47.11.01
10
44
9110
23.63.01
04
77.32.01
11
45
6172
RİZE BETON SANAYİ MADENCİLİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ
.
ÜÇYILDIZ DEMİRCİOĞLU İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
46.90.04
09
46.73.01
11
46
9594
RENKSAS DEKORASYON İNŞ.TİC.NAK.LTD.ŞTİ.
46.47.01
14
46.73.07
11
47
9709
47.11.03
10
77.31.01
11
48
9762
RİZE İLİ ARI YETİŞTİRCİLERİ BİRLİĞİ İKTİSADİ
İŞLETMESİ
YAŞAR KATİPOĞLU KATİPOĞLU MÜHENDİSLİK
71.12.03
19
47.52.01
11
49
1223
GALERİ MUZAFFER ULUSLAR ARASI PAZ.A.Ş.
25.12.04
04
47.54.01
12
50
2172
TOPALOĞLU KARDEŞLER SÜLEYMAN TOPAL
47.52.02
11
47.59.13
12
7
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
51
8453
RİDES KABLO İMALAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
43.22.01
07
47.59.02
12
52
2816
CAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SALİH CAN
47.78.03
20
47.71.02
13
53
8120
32.12.01
15
47.71.04
13
54
9643
46.49.02
15
47.71.11
13
55
8110
TOPRAK ALTIN GÜMÜŞ SAAT VE KUYUMCULUK
LTD.ŞTİ.
RİZESPOR SPORTİF ÜRÜNLER A.Ş.YENİŞEHİR
STADYUM ŞUBESİ
MUTLUHAN ET VE ET MAMÜLLERİ GIDA LTD.ŞTİ.
46.32.02
01
47.59.04
14
İSMAİLOĞLU HALI TEKSTİL
DAY.TÜK.MALL.LTD.ŞTİ.
46.90.01
8019
09
47.53.02
57
6043
GÖZDE GIDA SÜPERMARKET TİCARET LTD.ŞTİ.
47.11.01
10
47.19.01
15
58
7884
YET-NAK NAK.İNŞ.MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.
47.52.01
11
49.41.03
16
59
8276
KORKMAR İNŞ.TAAHH.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
47.11.01
10
49.41.02
16
60
7104
AKMAR GIDA TEKSTİL TİCARET LTD.ŞTİ.
46.90.04
09
49.31.06
16
61
8762
AZAKLILAR TAŞIMACILIK HİZM.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
81.21.01
19
52.21.90
16
62
9652
KATIRCIOĞLU TİCARET HASAN KATIRCIOĞLU
47.29.06
01
49.39.01
16
63
7155
NURBALİ MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
45.11.11
08
49.41.03
16
64
9631
RAMAZAN SANCAKTUTAN
41.20.02
05
49.31.06
16
65
5249
SEVİMLİ ÇİM HALI SAHA KAMİL SEVİMLİ
93.11.01
19
52.21.07
16
66
9730
İLYAS VURAL EMİNOĞLU
92.00.01
19
56.30.02
17
67
8320
TORLAK PETROLO ÜRÜNLERİ İNŞ.LTD.ŞTİ.
47.30.01
08
82.11.01
17
68
9769
DEMİRCAN GIDA SANAYİ İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
46.17.01
09
56.29.01
17
69
9714
MEYVALI ALABALIK SU ÜRÜNLERİ TUR.ZLTD.ŞTİ.
03.22.01
01
56.10.08
17
70
7676
ALİ ÇEMBERCİ
41.22.01
05
77.11.01
17
71
9599
KAÇKAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
35.11.19
02
55.10.05
17
72
9148
TREND DÜĞÜN VE ANİMASYON OTG.LTD.ŞTİ.
62.02.01
12
82.30.02
19
73
8119
AVKA ELEKTRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
95.22.01
12
80.20.01
19
74
9799
ALİ ÖZCİHAN ÖZ İNŞAAT MÜHENDİSLİK
41.20.02
05
71.12.10
19
75
9757
POGİNA PRODÜKSİYON FİLM YAPIMLTD.ŞTİ.
59.11.03
21
90.02.11
19
76
7889
ALTIGEN PLANLAMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
43.13.01
07
71.12.03
19
56
8
14
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
77
9206
AGSA İNŞ.NAK.MAD.LTD.ŞTİ.
41.20.01
05
96.09.05
19
78
4819
ARI İNŞ.TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTİ
41.20.02
05
82.99.02
19
79
9706
RİSOF GIDA İNŞ.TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.
46.39.02
09
69.20.02
19
80
9651
ÇAY PETROL ÜRÜNLERİ YAŞAR İNCE
47.30.01
08
96.04.01
19
81
8648
AZDER SİGORTA ARACILIK HİZM.MUSTAFA AZDER
65.12.13
18
47.62.01
21
82
9792
YEŞİL MEDYA MATBAA REKLAM LTD.ŞTİ.
56.10.08
17
58.19.90
21
KARAR NO: 2
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin dayandığı
Esasların 3. ve 4. Maddelerinde, birden fazla faaliyetle iştigal eden oda üyesinin esas iştigal konusu;
Bir önceki yılın en fazla Brüt satış/gayrisafi hasılatı ile elde edilen faaliyetine göre belirlenmektir.
Mesleklerin gruplandırılması yönetmeliğinin 9. maddesine göre, oda üyelerinin kurumsal
kapasitesini güçlendirmek amacına yönelik, aşağıda ünvanları yazılı 61 üyenin Nace Kodlarının
değiştirilmesine, Nace Kodları değişen üyelere tebligat yapılmasına, süresi içerisinde itirazların
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yapılmasına, itirazların değerlendirilip değişen Nace
Kodlarının TOBB-Üyelik programına atılmasına oy birliği ile karar verildi.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ODA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ’NİN 9.MADDESİNCE
NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ TANIMLANAN VE MESLEK GRUBU AYNI OLAN ÜYELER
1
SİCİL
ÜNVAN
NO
6266 BAYRAKTARLAR ÇAY PAKETLEMESANAYİ
TİC.LTD.ŞTİ.
2
6890
SIRA
NO
ÖZKÖK GIDA PAZ.LTD.ŞTİ.
ESKİ
NACE
ESKİ
GRUP
YENİ
NACE
YENİ
GRUP
46.21.02
46.37.01
01
47.29.06
01
10.83.01
01
01
01
01.49.01
01
46.75.02
01
46.38.04
03
10.83.01
05
42.11.01
05
41.20.02
05
42.11.01
05
41.20.01
05
41.10.02
05
41.20.02
05
41.20.02
46.21.02
3
7458
KARALİ TİCARET MEVLANA KARALİ
4
2309
S.S.53/35 SAYILI AZAKLIHOCA TAR.KAL.KOOP.
5
5290
AKSU TİCARET AHMET AKSU
46.36.03
6
2876
RİSAŞ RİZE ÇAY SAN.A.Ş.
46.37.01
7
8660
YILTEK TURİZM LTD.ŞTİ.
41.20.02
8
8972
İSTİFOĞLU İNŞ.TAAHH.TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
9
9284
ARFIN İNŞ.MİMARLIK ENERJİ LTD.ŞTİ.
41.20.02
10
8899
HMÇ İNŞAT NAKLİYAT GIDA TİC.LTD.ŞTİ.
41.20.02
11
8703
S.S.YILMAZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
41.20.02
12
9483
ZTOM YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
41.20.01
13
9188
AYANE İLETİŞİM YAHYA ÖZDEMİR
41.20.01
9
64.92.04
01
01
01
03
05
05
05
05
05
05
05
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
14
9668
KURUŞ YAPI VE MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
41.20.01
15
8810
AMBARLIK ELEKTRİK ÜRETİM DAĞ.A.Ş.
42.22.01
16
9764
CYAF GAYRİMENKUL İNŞ.TAAHH.TİC.LTD.ŞTİ.
68.31.01
17
7046
43.22.01
18
19
8263
9220
MS DOĞAL MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ LTD.ŞTİ.
VİÇE OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS
HİZM.LTD.ŞTİ.
ŞAHLA OTOMOTİV NAK.TUR.LTD.ŞTİ.
20
5561
21
6734
22
05
05
41.20.02
06
41.10.01
06
41.20.05
45.32.02
07
08
43.22.03
45.19.02
45.31.12
08
45.32.04
08
AŞA TEKSTİL VE PETROL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
47.30.01
08
45.20.03
08
47.78.10
08
46.71.03
08
9754
ARTAN GAZ VE GIDA MAD.DAY.TÜK.MAD.LTD.ŞTİ
.
REK-SAN LASTİK AKSESUAR OTOM.TİC.LTD.ŞTİ.
45.20.02
08
45.32.03
08
23
9645
METELER OTOMOTİV İNŞ.VE MALZ.SAN.A.Ş.
45.31.11
08
45.11.10
08
24
6584
TURGUT KARDEŞLER SEBZE MEYVE LTD.ŞTİ.
46.39.02
09
46.90.01
09
25
9627
46.39.02
09
46.90.01
09
26
7719
47.11.02
10
47.11.01
10
27
7936
46.13.02
11
47.52.10
11
28
9434
DALOĞLU YAPI MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
11
46.73.05
29
8125
RİPSAN ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
46.13.02
11
47.52.10
11
30
6746
AKSU TEKSTİL GIDA TİCARET LTD.ŞTİ.
46.74.01
11
47.52.02
11
31
8677
NUR HIRDAVAT NALBURİYE HASAN SATICI
46.74.01
11
47.52.02
11
32
9225
DEVA ELEKTRONİK HABERLEŞME LTD.ŞTİ.
46.52.01
12
47.42.01
12
33
7279
Rİ-PA DAY.TÜK.MAM.PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
47.59.06
12
47.59.01
12
34
6509
ATİLA PERİLİ PERİLİ TİCARET
46.43.01
12
47.59.01
12
35
6289
AKGÜN KONFEKSİYON SAN.PAZ.LTD.ŞTİ.
47.71.01
13
47.71.04
13
36
9724
YOLGİDER SEBZE MEYVE PAZ.LTD.ŞTİ.
47.77.01
15
46.31.04
15
37
6716
KÖROĞLU KARDEŞLER KUYUMCULUK LTD.ŞTİ.
32.12.01
15
47.77.03
15
38
8367
TAHA MÜCEVHERAT TEKSTİL LTD.ŞTİ.
32.12.01
15
47.77.01
15
39
9591
TOLİÇONAM TURİZM NAK.LTD.ŞTİ.
49.31.06
16
49.39.03
16
40
9755
ÇİSE ARAÇ KİRALAMA TEMİZLİK TAŞ.LTD.ŞTİ.
49.39.06
16
49.32.02
16
ARSLANHAN GIDA ELEKTRİK TİC.LTD.ŞTİ.
YEŞİL RİZE KİLER TEMİZLİK LTD.ŞTİ.
KAÇKAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.İNŞ.LTD.ŞTİ.
10
46.73.90
06
06
07
08
11
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
41
8859
OKUTUR TURİZM SANAYİ A.Ş.
52.10.90
16
52.10.03
16
42
8008
EKREM KOLCU
49.31.06
16
49.41.02
16
43
9609
İZZET ÇELİK
49.39.01
16
49.39.04
16
44
8567
YEŞİL-KAR TURİZM SEYAHAT LTD.ŞTİ.
79.11.01
17
77.11.01
17
45
9718
FINDIKLI SABANCI ÖĞRETMENEVİ İKTİSADİ İŞL.
55.10.05
17
55.90.02
17
46
9650
EDFA TURİZM TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ.
79.11.01
17
79.12.01
17
47
9664
T.G.İ TURİZM İNŞ.GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
79.11.01
17
791201
17
48
9424
ERSEY TURİZM ULUS.TİCARET LTD.ŞTİ.
79.12.01
17
79.11.01
17
49
9341
İZMİRLİM BUTİK OTEL-CEMAL İNCEOĞLU
55.20.04
17
55.10.02
17
50
8827
HOŞVER SİGORTA ARACILIK HİZM.RİZE ŞUBESİ
66.22.01
18
65.12.13
18
51
9752
RİZE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İKT.İŞL.
70.22.02
19
94.12.05
19
52
8904
YANKI HABERLEŞME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
84.13.18
19
80.20.01
19
53
7894
RİZE SOSYAL HİZM.VE ÇEVRE YAT.A.Ş.
71.20.08
19
74.90.90
19
54
9386
BE-AS ZEMİN ETÜT SONDAJ LTD.ŞTİ.
71.12.13
19
71.12.04
19
55
8869
KARDELEN ORGANİZASYON HİZM.LTD.ŞTİ.
93.29.02
19
81.22.01
19
56
8669
HAMİT TURNA ÖZEL BİLGE OKULLARI LTD.ŞTİ.
85.20.07
20
85.31.14
20
57
9732
NATALİYA BARIŞ EVAMED
96.02.01
20
96.02.03
20
58
8244
AYANE ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON LTD.ŞTİ.
86.90.01
20
47.74.01
20
59
7910
ÖZEL RİZE DİYALİZ MERKEZİ LTD.ŞTİ.
86.10.05
20
86.22.07
20
60
9191
HAMİT TURNA ÖZEL BİLGE OKULLARI
85.20.07
20
85.10.02
20
61
6912
HAŞİMOĞLU ECZANESİ AYŞE HAŞİMOĞLU
46.46.02
20
47.73.01
20
KARAR NO: 3
Kurban bayramı münasebetiyle, ilimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak
amacına yönelik, bayramın 2. Günü saat 13:00’da Cumhuriyet Meydanında kurulan bayramlaşma
çadırında ortaklaşa düzenlenen “ Ramazan Bayramı Genel Bayramlaşma Programı” na katılım
sağlanmasına, üyelerimizin davet edilmesine ve üyelere mesaj atılmasına, bayram dolayısı ile
personele hediye sunulmasına, masrafların misafir temsil ve ikram giderleri hesabından ödenmesine
oy birliği ile karar verildi.
11
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KARAR NO: 4
1- ÜMİT SARI SARIOĞLU İNŞAAT” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü No:31 numaralı
adreste, İkamet amaçlı binaların inşaatı ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 2’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
2- MENSUR DEMİRCİ TEKNİK OTOMOTİV OTO ALIM SATIM VE HURDACILIK”
ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;
50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Hamzabey Mahallesi 2 Nolu Şehitler Cad.
No:210 numaralı adreste, Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti
(ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile
internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil)ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip
olduğu anlaşılan üyenin 2’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 45.11.13 Nace kodu
ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine,
3- TUNCAY KAVRAK KAVRAK İNŞAAT” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik
edildiğinde;
20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Merkez Minyeli Abdullah Sok. No:16/26 numaralı
adreste, ikamet amaçlı binaların inşaatı ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu
anlaşılan üyenin 2’nci derece 400,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05.
Meslek gurubuna dahil edilmesine,
Kayıtların 30/09/2014 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 5
1-29/09/2014 tarihli dilekçesine göre; Odamıza müracaat eden “MAHMUTOĞLU
HIRDAVAT TUHAFİYE GIDA MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”
nin ortaklar kurulunun almış olduğu 31/08/2014 tarih ve 1 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmiş
olup, 30/09/2014 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 8759 nolu sicil kaydının kapatılmasının
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
2-Oda Sicil Memurluğumuzun 8385 sicil numarasında kayıtlı bulunan “ÇAY ÖZEL
GÜVENLİK EĞİTİM VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ” merkezinin Bayburt
iline nakledildiği, Bayburt Ticaret Sicil Müdürlüğünün 23/09/2014 tarih ve 2014/382 nolu yazısı ve
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğünün 25/09/2014 tarihli yazısıyla tespit edilerek,
Ticaret sicilinden silinen üyemizin, 8385 oda sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
GENEL SEKRETARYA FAALİYETLERİ
EYLÜL AYI ODAMIZ HİZMET FAALİYETLERİ
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Adet
Anonim Şirketi,
5 Adet
Limited Şirketi,
5 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olmak üzere, toplam 11
adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
12
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
Kollektif,
6 Adet
Limited Şirket,
2 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olmak üzere, toplam 9
adet firmanın kaydı kapanmıştır.
GENEL ÜYE SAYISI
278 Adet
Anonim Şirketi
29 Adet
Kollektif Şirketi
140 Adet
Kooperatif
1215 Adet
Limited Şirketi
760 Adet
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
5 Adet
Dernek İktisadi İşletmesi
3 Adet
Vakıf İktisadi İşletmesi
27 Adet
Kamu Kuruluşu
1 Adet
Diğer Kamu Ticari İşletmeler
5 Adet
Diğer İktisadi İşletmeler
4 Adet
Girişim Ortaklığı
Odamızın toplam üye sayısı 2.467’dir. FAAL Üye Sayımız 2.345, Borcundan dolayı
ASKIDA ki Üye Sayımız 108, Adresinden dolayı ASKIDA ki üye sayımız 14’dür.
İCRA TAKİBİNDEKİ ÜYE SAYISI
30.09.2014 tarihi itibari ile icra dairesinde işlem gören üye sayımız 19’dur.
BİRİMLER
Başkanlık Danışmanı Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Sicil Müdürü, Oda
Sicil, İç Ticaret, Dış Ticaret, Muhasebe, KOBİ Danışma, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler,
Sekreterlik, İç Hizmetler, Danışma ve Hizmetli birimlerinden oluşmakta olup, oda bünyesinde 17
personel çalışmaktadır.
EYLÜL AYI İÇERİSİNDE;
Eylül ayı içerisinde 21 Meslek Komitemiz, kendi meslek gruplarının sorunlarını ve çözüm
önerilerini görüşmek için toplandılar. Bunun yanı sıra toplantılarda alınan ortak kararlar neticesinde
komiteler kendi grup üyelerini ziyaret etme kararı aldılar. Ekim ayına ait bir program düzenledi.
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları
Trafik Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarının verilmesi, devir
işlemlerinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak,
yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve
devamlı olarak izlenmesi için yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ’ne
gönderilmektedir.
-Özdemir Taşımacılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına 2 adet,
-Eşcen İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adına 1 adet,
-Mensur DEMİRCİ adına 1 adet,
-Hakan MERCAN adına 1 adet olmak üzere toplam 5 adet iş makinesi tescili yapılmıştır.
Odamız 2014 Yılında 36 adet iş makinesi tescil etmiştir.
13
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporu; üretim, hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet
gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren
üç yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları ülkenin üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve
programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin
alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla
düzenlenirler.
Eylül Ayı içerisinde;
- IŞIK ÇAY VE GIDA SANAYİ PAZARLAMA NAK. TAAH. ve DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. adına 1 adet,
- RİKOM RİZE ET KOMBİNA GIDA PAZ. TURİZM SEYAHAT NAKL. TAAH. DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ.
adına 1 adet,
- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ÇAY PAKETLEME FAB.MÜD. adına 1 adet,
- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİHNİDERİN ÇAY FAB. MÜD .adına 1 adet üzere
toplam 4 adet kapasite raporu düzenlenmiştir.
Odamız 2014 Yılında 66 adet kapasite raporu düzenlemiş olup, toplam 177 kayıtlı geçerlilik
süresi devam eden kapasite raporu bulunmaktadır.
SAYISAL TAKOGRAF CİHAZLARI
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi
bilgileri otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarının araçlara takılarak araçların karayolunda
seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” yapan araçlarda
kullanılan Takograf Cihazları hakkında yönetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayılı resmi gazete
yayınlanmıştır.
Bilindiği gibi Karayoluyla yurt içinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan taşıtlarda 01.01.2014
tarihinden itibaren sayısal takograf yurt içi uygulaması zorunlu hale gelmektedir. Uluslar arası ve
yurtiçinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Şahıs ve şirketlerin 01.01.2014 tarihine kadar taşıtlarına
takograf cihazı sürücülerine sürücü takograf kartı almaları gerekmektedir.
Odamız tarafından Eylül ayı içerisinde 21 adet (20 adet sürücü – 1 adet servis kartı) Sayısal
Takograf Kartı verilmiştir.
TIR KARNESİ
Üyelerimizin ve bölgemizdeki diğer tırlarla yük taşıyan, mal dolaşımı yapan firmaların
işlemlerini kolaylaştırmak, bulundukları yerde onlara bu hizmeti vermek ve iş akışını hızlandırmak
için Tır Sistemini odamız bünyesinde kurmuş bulunmaktayız. Rize Ticaret ve Sanayi Odamızı IRU
Tır Karnesi sistemine dahil edilmiştir.
Eylül Ayında 33 adet tır karnesi verilmiştir.
K-1 TAŞIMA BELGESİ
K1 - K2 Taşımacılık yetki belgesi işlemleri için Odamıza başvuru dilekçesi ile araç ilave
ve araç düşümü, yetki belgesi devri işlemleri ve sıfırdan ilk defa yetki belgesi başvuru işlemleri
için müracaat yapılarak yetki belgesi verilmiştir.
Eylül ayı içerisinde; K1 - K2 - K1*- K2* - Taşımacılık yetki belgelerinde 17 yenileme ve
107 araç ilave işlemi yapılmıştır.
14
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
TÜRK STANDARTLARI ENDÜSTRİSİ
TSE adına İç Hizmetler Memuru tarafından, taşıtlarla ilgili tadilat projelerinin onayı
yapılmaktadır. 2014 Yılı Eylül Ayı İçerisinde Rize Mahalli Temsilciliğince 40 adet Araç Tadilat
Projesi onaylanarak 6.300,30-TL tutmuştur.
KOBİ DANIŞMA MERKEZİ (KOBİDAM)
-RTSO Bilgilendirme Mail Sistemi oluşturulması çalışmalarına devam edildi.
-Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi çalışmalarına devam edildi.
-Proje birimi faaliyetlerine devam edildi.
-Kobi Danışma Merkezi Faaliyetlerine devam edildi.
-UMEM BECERİ 10 Kurs programları dâhilinde kurs kayıt işlemlerine devam edildi.
-Genel Sekreterlik tarafından verilen görevler ve havale edilen yazılar üzerine çalışma
gerçekleştirildi.
-UMEM kapsamında Odamıza bağlı ve Odamız üyesi olmayan firmalar ziyaret edilerek
sorunları ve çözüm önerileri dinlendi. Toplanan Firma Eleman Talepleri UMEM sayfasına girilerek
talep kayıtları yapıldı.
-UMEM 50 kişilik kasiyerlik kursunun iki buçuk aylık teorik kısmı tamamlanarak kursiyer
firma eşleştirmeleri yapılarak stajları başlatıldı.
-UMEM Beceri 10 kurslarından mezun olmuş kursiyerlerin istihdam kayıtları UMEM
sayfasından yapılmaya devam ediyor.
-Rize Ticaret ve Sanayi Odası 21 Meslek Komitesinin Eylül ayı toplantıları gerçekleştirildi.
-UMEM kapsamında açılacak CNC torna operatörü ve Sigortacılık meslek elemanı kursu
kursiyer ve firma başvuruları devam etmekte
-ABİGEM le yürütülen Teknik destek kapsamında Dijital arşiv projesi devam etmekte .Bu
projeye bağlı olarak DOKA teknik destek kapsamında yapılan Dijital arşiv proje başvurumuz geçti
Proje sözleşmesi imzalandı .Bu konuda çalışmalar devam etmekte.
-TOBB den Akreditasyon Öz değerlendirme raporu geldi bu raporun incelenmesi ve Eksik
yönlerimizin değerlendirilerek giderilmesi devam etmekte.
-İhracatçılar Birliği ile gerçekleştirilen Dış ticaret eğitimi gerçekleştirildi.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından; odamızın organizasyonunu, yapmış olduğu tüm
aktivitelerini, birimlerini, üyelerini, istatistiklerini, faaliyet raporlarını içeren bir web sayfamız
sürekli güncellenmektedir.
Odamız web sitesinde Eylül ayında yayınlanan haber ve duyurular;
01.09.2014 Tarihinde;
-EXİMBANK Reeskont TL Kredilerinde Faize İlişkin Düzenlemeler hakkında duyuru
yapıldı.
-Vivapolis Sürdürülebilir Şehircilik Sempozyumu hakkında duyuru yapıldı.
03.09.2014 Tarihinde;
-Kocaeli Ticaret Odası Heyeti’nin, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ Başkanlığında
Odamızı ziyaret ettiği haberi yapıldı.
-Eylül Ayı Organize Sanayi Bölgesi Toplantısının Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında
gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
04.09.2014 Tarihinde İş Garantili Meslek Kurslarının Açılmaya Devam Edildiği haberi
yapıldı.
15
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
05.09.2014 Tarihinde;
-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik hakkında
duyuru yapıldı.
-Hazar Denizi Bölgesi’nde Turizmin Geliştirilmesi ı. Uluslararası Forumu hakkında duyuru
yapıldı.
08.09.2014 Tarihinde;
-İnovasyon Türkiye 2014 Fuarı hakkında duyuru yapıldı.
-“ROSKRIMİNVEST”İlk Yatırım Forumu hakkında duyuru yapıldı.
09.09.2014 Tarihinde Elektronik ortamda düzenlenen eğitimlerden KOBİ’lerin de
yararlanabilmesine ilişkin e-eğitim altyapısı tamamlanmış, oluşturulan portal ve program “KOBİ
KAMPÜS” Forumu hakkında duyuru yapıldı.
11.09.2014 Tarihinde Tehlikeli Mal Taşımacılığı konusunda destek projesi hakkında duyuru
yapıldı.
12.09.2014 Tarihinde;
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Analizleri hakkında duyuru yapıldı.
-“İşletmeler İçin Etkili Sosyal Medya Kullanım Stratejileri” konulu eğitim semineri
duyurusu yapıldı.
-Hatay Altınözü İlçesi Kaymakamlığına atanan Rize Vali Yardımcısı Bahattin Alp
Arslanköylü’nün, Odamıza veda ziyareti gerçekleştirdiği haberi yapıldı.
15.09.2014 Tarihinde;
-Odamızda gerçekleştirilecek Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri duyurusu yapıldı.
- KOBİ’lerin Güçlü ve Zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel Fırsatlar ile
Tehditlerin KOBİ’lerin bakış açısından tespit edilebilmesine yönelik olan anket uygulaması
duyurusu yapıldı.
- BAU 2015 Münih Yapı ve İnşaat Fuarı duyurusu yapıldı.
-Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın, 13 Eylül
2014 Cumartesi Günü Saat: 13.00′da Rize Milletvekili Hasan Karal, Belediye Başkanı Reşat Kasap
ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Avcı ile birlikte odamıza bir ziyaret gerçekleştirdikleri
haberi yapıldı.
17.09.2014 Tarihinde Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Eylül Ayı Toplantısının
gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
19.09.2014 Tarihinde Üyelerimiz Odamıza Olan Aidat Borçlarına yapılandırma imkanı
sunan torba yasa geçici maddesi duyurusu yapıldı.
22.09.2014 Tarihinde Adi Ortaklıklara “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” verilmesi
hakkında duyuru yapıldı.
23.09.2014 Tarihinde;
- Torba Yasa ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında duyuru yapıldı.
-Akbank Bölge Müdürü’nün Odamızı Ziyaret Ettiği haberi yapıldı.
-Dış ticaret sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra dış ticarete yeni başlayan/
başlayacakların katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nın gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
16
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
25.09.2014 Tarihinde;
-Sırbistan Ulaştırma Projeleri hakkında duyuru yapıldı.
- Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sanayi ve İşbirliği
Fuarı hakkında duyuru yapıldı.
-Tunus Heyeti’nin Odamıza bir ziyaret gerçekleştirdiği haberi yapıldı.
-TOBB Rize Genç Girişimciler Kurulu tarafından üyelerimize yönelik organize edilen
“İşletmeler için Etkili Sosyal Medya Kullanım Stratejileri” konulu seminer 25 Eylül 2014 Perşembe
günü gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-Odamız Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu
başkanlığında gerçekleştirildiği haberi yapıldı.
-3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi hakkında duyuru yapıldı.
29.09.2014 Tarihinde;
-Dört Ayda bir yapılan Rize Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısı’nın gerçekleştirildiği
haberi yapıldı.
-Rize Ticaret ve Sanayi Odası 19. Meslek Komitesi Üyeleri Mimar ve Mühendisler ile
Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi Üyeleri Mimar ve Mühendislerin, Odamızda ortak bir
toplantı gerçekleştirdikleri haberi yapıldı.
30.09.2014 Tarihinde; “İnşaat Sektöründeki Riskler, Sorunlar ve Küresel Fırsatlar” ana
teması ile gerçekleştirilecek olan TİMFED Zirvesi hakkında duyuru yapıldı.
EYLÜL AYI GELİR – GİDER VE AY SONU İTİBARİ İLE HESAPLAR
2014 EYLÜL AYI ODAMIZIN GELİRİ (GERÇEKLEŞEN) :
Kayıt Ücreti
Cari Yıl Aidatları
Geçmiş Yıl Aidatları
Cari Yıl Munzam Aidatları
Geçmiş Yıl Munzam Aidatları
Yapılan Hizmetler Karşılığı
Ticaret Sicili Gazetesi Onayı- Menşe Onayı- Kapasite Raporu Ekspertiz
Rapor-İş Makinesi -Kaydına İlaveler- K Belgesi
Ticaret Sicil Harcı
Belge Bedelleri
Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları
Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları
Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları
Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları
Kira Gelirleri
TOPLAM
17
4.700,00-TL
26.550,00-TL
2.655,00-TL
8.665,75-TL
65.02-TL
18.316.50-TL
5.623,13-TL
17.126,37-TL
584,11-TL
456,49-TL
276,70-TL
11,22-TL
85.030,29-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
2014 EYLÜL AYI ODAMIZIN GİDERİ (GERÇEKLEŞEN) :
PERSONEL GİDERLERİ
Personel Giderleri
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
Elektrik Giderleri
Posta Giderleri
Telefon Giderleri
Taşıma ve Kargo Giderleri
Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri
Taşıtlar Bakım Onarım ve Muh. Giderler
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
Misafir Temsil ve İkram Giderleri
İstişare Etüd ve Seminer Giderleri
Müteferrik Giderler
Gümrük Müd.5050850 Nolu Elektrik Fatura bedeli 1.190.80-TL
Ticaret Sicil Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri
Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri
60.538,66-TL
2.324,70-TL
3.157,85-TL
1.209,95-TL
5.824,00-TL
2.063,30-TL
1.725,00-TL
1.182,16-TL
728,19-TL
4.720,48-TL
TOPLAM
KİRA GİDERLERİ
Kira Giderleri
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Komisyon Giderleri
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ
Yurt İçi Seyahat Giderleri
BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Eğitim Yardımları
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
Damga Vergisi
18
1.190,80-TL
4.248,00-TL
9.805,80-TL
38.180,23-TL
9.210,00-TL
31,16-TL
4.178,92-TL
10.500,00-TL
10.500,00-TL
440.00 TL
54,40-TL
TOPLAM 34.914,48-TL
GENEL TOPLAM 133.633,37-TL
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
30/09/2014 Eylül Ayı sonu itibariyle
VADESİZ BANKA HESAPLARI
T.İş Bankası vadesiz hesabımız
T. Garanti Bankası vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Akbank vadesiz hesabımız
T.C. Ziraat Bankası vadesiz hesabımız
Vakıflar Bankası vadesiz hesabımız
Ziraat Bankası Fon hesabımız
Toplam devreden nakit bakiyemiz;
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
T. İş Bankası Pos hesabımız
T.Garanti Bankası Pos hesabımız
Akbank Pos hesabımız
Vakıflar Bankası Pos hesabımız
Toplam devreden pos bakiyemiz;
30/09/2014 DEVREDEN BAKİYE
7.131,76-TL
2.021,86-TL
9,22-TL
17.413,47-TL
27.833,42-TL
8.004,68-TL
189.335,01-TL
251.749,42-TL
4.631,53-TL
11.604,48-TL
25.265,34-TL
5.163,36-TL
46.664,71-TL
298.414,13-TL
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
19
Download

Eylül Faaliyet Raporu - Rize Ticaret ve Sanayi Odası