DÜNYA ENGELLİLER
GÜNÜ
Güneş gibi ol şefkatte, merhamette.
Gece gibi ol ayıpları örtmekte.
Akarsu gibi ol keremde,
cömertlikte.
Ölü gibi ol öfkede, asabiyette.
Toprak gibi ol tevazuda,mahviyette.
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol
MEVLANA HAFTASI
2-9 Aralık 2014
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı
12 - 18 Aralık 2014
Aralık 2014 Yıl:1 Sayı:9
ww
w.r
ize
tso
.or
g.t
r
3 Aralık 2014
TUTUM, YATIRIM VE
TÜRK MALLARI
HAFTASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce
Akreditasyon Belge Yenileme
Sayfa 14
Sayfa 3
Kasım Ayı Meclis Toplantımız, Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce ve Rize Milletvekilleri Hayati
Yazıcı, Nusret Bayraktar ve Hasan Karal’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Odamız Akredite Oda Belgesi Yenileme Denetimini
başarıyla tamamladı. Bir üst seviyeye yükselmeyi
başaran Odamız yaptığı yenilikler ve iyi uygulamalarıyla
diğer odalara örnek olmaya da devam ediyor.
Meclis Toplantımıza Katıldı Denetimini Başarı ile Tamamladık
Gürcistan Başkonsolosu
Mikatsadze’den Odamıza Ziyaret
5
Odamız’dan Vakıflar Bölge
Müdürü Yıldırımhan’a Ziyaret
8
Umem Beceri’10 Yürütme Kurulu
Toplantısı Gerçekleştirildi.
13
2
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
Odamız Yönetim Kurulu Toplantısı Rize’nin
Kalkandere İlçesinde Gerçekleştirildi
Odamız Yönetim Kurulu Toplantısı Kalkandere’de
gerçekleştirildi.
Yönetim
Kurulu Üyeleri, Toplantı’nın
ardından Kalkandere Kaymakamı Ömer Çimşit, Kalkandere Belediye Başkanı
Kenan Yıldırım, Kalkandere
Belediyesi Eski Başkanı Nihat Çolak, Adalet ve Kalkınma Partisi Kalkandere
İlçe Başkanı Hasan Ayyıldız,
Kalkandere’deki
Odamız
Üyeleri ve Organize Sanayi
Bölgesi Müdürü Hasan Günal’ın katılımları ile geniş
katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiler.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı
Aralık 2014 Yıl:1 Sayı:9
ww
w.r
iz e
tso
.or
g.t
r
Toplantıda Kalkandere İlçesinin Ovit Tüneli Projesi ve
Organize Sanayi Bölgesi ile
yeni bir vizyona kavuştuğu
dile getirildi. Bunun bir fırsata dönüştürülmesi ve yapılacak projelerin uzun vadeli
hedefler içermesi gerektiği
değerlendirmesi yapıldı.
Yapılacak projelerin ilimizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan ve bacasız
sanayi olarak nitelendirilen
turizme zarar vermeyen,
çevreci bir zemin üzerine
kurulması gerekliliği vurgulandı.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
SANAYİ FUARI
13 - 17 NİSAN 2015
HANNOVER / ALMANYA
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Adına Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu
Yayın Kurulu
Mısra Kulaksızoğlu
Seher Öksüz
Ahmet Tahsin Yılmaz
Genel Yayın Sorumlusu
ve Yazı İşleri Müdürü
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Hüseyin Kutlu
Yayın Koordinatörü
Ahmet Tahsin Yılmaz
Yayın Kurulu Başkanı
Gafur Karali
Rize Ticaret Gazetesinde
yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarın kendisine aittir.
Adres: Atatürk Cad. No: 359 RİZE
Tel: 0464 217 55 66 (Pbx) Faks: 0464 212 22 00
E-posta: [email protected] www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
3
Akreditasyon Belge Yenileme Denetimimiz
Başarı ile Gerçekleşti
Odamız 2014 yılı Akreditasyon Belge Yenileme Denetimini başarı ile tamamladı.
Denetleme işlemini gerçekleştiren Müjgan Çetin hanımefendiye denetleme sırasındaki Odamızın gelişimine
yönelik yol göstericiliğinden
dolayı teşekkür ederiz. Denetleme açılış ve kapanış
toplantıları; Yönetim Kurulu
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Akreditasyon Kurulu Başkanımız Cem
Temizel, Genel Sekreterimiz
Gafur Karali, Akreditasyon
ve Kalite Yönetimi Sorumlumuz Hakkı Şeker ve diğer
tüm personelimizin katılımıyla gerçekleşti.
Oda Sisteminin iş dünyası
nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan
hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin
iyileştirilmesini ve Türk Oda
Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon
Sistemi; EUROCHAMBRES
ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya
Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak,
2001 yılında Oda Akreditas-
yon Modeli olarak Birliğimiz
tarafından geliştirilmiştir.
2005 yılına kadar İngiltere
Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon
Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme dahil edilmesiyle genişleyerek Oda/
Borsa Akreditasyon Sistemi
haline dönüşmüştür. Oda/
Borsalarımızın üyelerine “Beş
Yıldızlı Hizmet” vermesi için
fırsat oluşturan Akreditasyon
Sistemi; Oda/Borsalarımızın
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.
4
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Arsa Tahsisi için Görüşmelere Devam Ediyor
Kasım Ayında Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Toplantıları Vali Ersin Yazıcı
Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Organize
Sanayi Bölgesinin faaliyete
geçirilmesi için devam eden
çalışmalarda gelinen nokta
değerlendirildi.
Devam eden altyapı çalışmalarının yanısıra arsa tahsisle-
rine başlanması planlanan
Organize Sanayi Bölgesi’nde,
yer taleb eden ve fizibilite
çalışmalarını tamamlayarak
başvuruda bulunan firmalar
arasında yapılan değerlendirmeler sonucu, uygun görülenler ile görüşmeler gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
Firma yetkilileri tarafından
sunumların gerçekleştirildiği
görüşmelerin tamamlanmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
arsa tahsisi işleminde son kararı verecek.
İlimiz ve bölgemiz adına
bölge ekonomisi ve istihdam
konusunda fayda sağlanması
hedeflenen Organize Sanayi
Bölgesi’nde arsa tahsisinde
öncelikli olarak yerel giri-
şimciler değerlendirilmekte
olup, ilimizin en önemli gelir
kaynaklarından biri olan ve
geliştirilmeye devam edilen
turizm açısından ve yaşam
kalitemizin sürdürülebilirliği açısından çevre dostu,
ekolojik dengeye sahip çıkan
iş alanlarının tercih edilmesi
konusunda hassasiyet gösterilmektedir.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
5
Gürcistan Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze
Odamızı Ziyaret Etti
Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Sayın Avtandil
Mikatsadze Odamızı ziyaret etti. Mikatsadze, ziyaret
sırasında Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu, Yönetim
Kurulu Üyeleri Cem Temizel
ve Ramazan Meral ile Genel
Sekreter Gafur Karali ile bir
görüşme ile gerçekleştirdikleri görüşmede bölgemiz
hakkındaki fikirlerini beyan
ederken, iki ülkenin siyasi ve
ekonomik ilişkilerini daha
da güçlendirmek gerektiğini
ifade etti.
Başkanımız Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden dolayı
kendilerine teşekkür ettikten sonra, ilimizdeki projeler
hakkında bilgi vererek ilimizin önümüzdeki yıllarda
uluslararası ticarette etkin rol
oynayacağını söyledi. Özellikle 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanan Ovit
Tüneli projesi ile yer tahsisleri
aşamasındaki Organize Sanayi Bölgesi ve akabinde İyidere’de yapılması planlanan
Doğu Karadeniz Endiüstriyel
Merkezi Projesi ile avrupaya
ve dünyaya açılmayı hedefle-
diklerini belirten Başkan Karamehmetoğlu, Başkonsolos
Mikatsadze’yi ilimizin turizm
alanındaki projeleri hakkında
da bilgilendirdi. Doğal güzelliklerini muhafaza ederek,
gerek turizm gerek sanayi alanında planlı bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini belirten
Karamehmetoğlu ile Başkonsolos Mikatsadze birbirlerine
hediye takdim ettiler.
6
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
Çay Araştırma ve Uygulama Projesi
Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Çayeli Musadağı Mevkiinde İnşaatına devam eden Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Değerlendirme
Toplantısı Odamızda gerçekleştirildi. Toplantıda devam
eden çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Çayın verimliliğini ve ihracattaki payını arttırmayı hedefleyen proje kapsamında yapılan
bu yatırım ile, yeni teknoloji
ve araştırma yöntemleri uygulanarak çay işleyen işletmelerin
rekabet güçleri, kalite ve ürün
standartları açısından yükselti-
lecek, sektörde işbirliği ve koordinasyon sağlanacak. İşleme ve
paketleme tesisi ile işletmelerin
altyapı ve teknolojiye erişim
problemleri çözülmüş olacak.
Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile çay üreticileri daha
verimli üretim ve pazarlamayı
öğrenecek. Farklı çay çeşitleri
üzerinde araştırmalar sonucu
sağlanacak ürün çeşitliliği ile
Rize Çayı’nın dünya çay pazarında etkinliği artırılacak. Merkez aynı zamanda işletmelere
AR-GE ve İnovasyon konularında katkı sağlayacak.
İzmir ve İstanbul’daki Turizm Fuarlarında
Rize’nin Tanıtımı Yapılacak
4-7 Aralık 2014 Tarihlerinde 8. Kez düzenlenecek olan
TRAVEL TURKEY İZMİR “8.
TURİZM FUAR VE KONFERANSI” ve 22-25 Ocak 2015 tarihlerinde 19.kez düzenlenecek
olan EMITT TURİZM FUARI’na, Valilik öncülüğünde, Rize
Belediyesi, İl Özel İdaresi, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
Çaykur, Rize Ticaret ve Sanayi
Odası, Rize Ticaret Borsası’nın
katılımı ile Rize’nin kültürel ve
turistik açıdan tanıtılması için
Rize Standı oluşturulması hakkında Valilik’te bir toplantı gerçekleştirildi.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
7
Gümrük Müdürü Yurduşen Barutçu
Odamızı Ziyaret Etti
Gümrük Müdürü Yurduşen Barutçu
Odamızı ziyaret etti. ilimizde yapılması
planlanan lojistik merkez ile gelişim sağlayacak uluslararası ticaret ve günümüzde
Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan gümrük sorunlarını değerlendiren Başkan Karamehmetoğlu ile Barutçu, ilimizdeki gelişmeler
hakkında fikir alışverişlerinde bulundular.
Başkanımız Karamehmetoğlu Gümrük
Müdürü Barutçu’ya ziyaretlerinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendilerine teşekkür etti.
Meslek Komiteleri Kasım Ayı Toplantılarını Gerçekleştirdi
3. Meslek Komitesi
7. Meslek Komitesi
11. Meslek Komitesi
19. Meslek Komitesi
Odamız Meslek Komiteleri, Kasım Ayı Toplantılarını Odamız toplantı salonlarında gerçekleştirdi. Toplantılarda Komite
Başkan ve üyeleri sektörel sorunları masaya yatırarak çözüm önerilerini değerlendirdiler.
8
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret Borsası
Çayeli Bakır İşletmelerini Ziyaret Etti
Rize Ticaret ve Sanayi Odamız, Rize
Ticaret Borsası ile birlikte Çayeli Bakır
İşletmelerine ortaklaşa bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında gerçekleşen
görüşmede Çayeli’ndeki Çay Araştırma
ve Uygulama Merkezi Projemiz hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgenin
yapısı, sosyoekonomik durumu ve projemizin sağlayacağı katkılar değerlendirildi.
Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü
Iain Anderson ile gerçekleştirilen görüşmeye Odamız Yönetim Kurulu Başka-
nı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis
Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve Genel
Sekreter Gafur Karali ile Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ile
Genel Sekreter İsmail Kocaman katıldı.
Odamız’dan Vakıflar Bölge Müdürü
Yıldırımhan’a Ziyaret
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu ve Genel
Sekreter Gafur Karali,
Vakıflar Bölge Müdürü
Mazhar Yıldırımhan’ı
ziyaret etti.Odamız’ın
da kiracısı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilimizdeki restorasyon çalışmalarından
dolayı kendilerine teşekkür eden başkanlarımız, Yıldırımhan ile
vakıf anlayışının korunmasının gerekliliği
ve bu konuda atılması
gereken adımlar hakkında fikir alışverişlerinde bulundular.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
9
Ayder Turizm Bölgesi Sorunları
Masaya Yatırıldı
Rize Çamlıhemşin İlçesinde İlçedeki
üyelerimizin katılımıyla turizm konulu
bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Konuşmacı olarak Rize Valisi
Sayın Ersin Yazıcı ile Çamlıhemşin Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve Rize
Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu yer aldı. Vali Yazıcı ve Başkanımız Karamehmetoğlu ile Yönetim
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Turizmcilerin oluşturduğu 17. Meslek Komitesi
üyesi Cem Temizel Toplantının başlangıcında birer konuşma gerçekleştirdiler.
İlimizin özellikle doğa turizminde
önemli bir konuma sahip olan Ayder
Turizm Bölgesi’nin bulunduğu Çamlıhemşin İlçesi’ndeki üyelerimiz ile turizm hakkındaki sorunların ve çözüm
önerilerinin değerlendirildiği toplantıda
Yönetim Kurulu Üyemiz Cem Temizel
yaptığı konuşmada bölgemizi ziyaret
eden turistlere tanrı misafiri olarak değerlendirmemiz gerektiğini, bu anlamda
onları buradan en iyi şekilde uğurlamamız gerektiğini vurguladı.
Başkanımız Karamehmetoğlu, İlimizin
sanayi açısından arazi durumu nedeniyle sınırlı bir potansiyeli olduğunun altını
çizerken, bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm alanında ise tam tersine neredeyse tümüyle, 365 gün turizme açık
bir şehre sahip olduğumuzu, bunu en iyi
şekilde değerlendirmenin hesabını yapmamız gerektiğini ifade etti.
Rize Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı
konuşmada bölge halkından turizm
konusunda daha hassas davranmalarını ve uzun vadeli hesaplar yaparak,
çalışmalarına bir plan çerçevesinde
devam etmelerini istedi. Turizmin,
bölgemizde gelir kaynağı sıralamasında ilk sıraya yükselmesi için bu alanda
yatırımların artırılmasının gerektiğini vurgulayan Yazıcı, diğer yandan ise
turizm ile ilgilenen iş adamlarının misafirlerini bu hassasiyetle ağırlamaları
gerektiğini belirtti.
10
Aralık 2014
www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
Dijital Arşiv Projesi Çalışması Başlatıldı
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, evrak
takibinin daha kolay sürdürülmesi ve
vatandaşların işlemlerini hızlıca sonuçlandırması için dijital arşivleme çalışmalarını başlatmış bulunuyor. 2015 itibarıyla faaliyete geçirilmesi planlanan
proje için arşivleme işlemi başlatıldı.
Profesyonel ekip ile dijital arşivleme
işleminin gerçekleştirildiği Odamızda,
ayrıca dijital arşivleme işlemi tamamlandığında yeni düzenlenen evrakların
personelimiz tarafından dijital arşivleme
işlemi gerçekleştirilebilmesi için “Dijital
Arşivleme Eğitimi Projesi” kapsamında
personelimize eğitim verildi.
DOKA, Proje Çalışmalarını Değerlendirdi
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı desteğiyle başlattığımız Dijital Arşiv Projesi ve
Dijital Arşiv Eğitimi Projesini İzleme ve değerlendirmesi
DOKA Uzmanlarından Serkan Atabaş tarafından gerçekleştirildi.
Bu Projenin tamamlanması ile Rize Ticaret ve Sanayi
Odası üyelerine, personeline,
faaliyetlerine, finansal aktivitelerine ait tüm verileri EDYS
ile işleyecek, arşivleyecek ve
sistemini modernize etmiş
olacaktır. zaman içerisinde
olabilecek evrak kayıplarının
önüne geçilerek, dökümanlara ulaşmak için harcanan zaman tasarruf edilecek ve işgücü daha etkin kullanılacaktır.
EDYS ile üyelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi yükselecek, personel ve yöneticiler
için daha verimli bir çalışma
ortamı sağlanmış olacaktır.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
11
Genişletilmiş Proje ve Ar-Ge Komisyonu
Kasım Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
Odamız Genişletilmiş Ar-Ge
Komisyonu Kasım Ayı Toplantısı 25 Kasım 2014 Salı günü
Odamız Yönetim kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Başkanlığında toplantı salonunda gerçekleştirildi.
İlimizdeki projeler hakkında
değerlendirmelerde bulunulan
toplantıda İlimizde gerçekleştirilecek olan imar planlamasına
Ar-ge Komisyonu olarak katkıda bulunulması için belediye
ile iletişime geçilmesine karar
verildi.
Toplantıda ayrıca sahil yolu
üzerinde bazı projeler hakkında
değerlendirmelerde bulunuldu.
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu
Rize’de 357. Dönem Jandarma Kısa Dönem Erlerin
Yemin Törenlerine Katıldı
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize il Jandarma
Komutanlığının 357. Kısa Dönem Erler için Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Kapalı
Spor Salonu’nda düzenlediği
Yemin Törenine katıldı. Tören
Kısa Dönem Erlerin yeminlerinin ardından İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay
İsmet Cansaran’ın gerçekleştirdiği konuşma ile sona erdi.
12
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
İlimizin Trafik Sorununun Ticarete Etkisi
Panelde Konuşuldu
Trafik’te çözüm önerileri
için Rize Belediye Başkanlığı
Trafik Şube şefliği tarafından
Panel Organizasyonu düzenlendi. 24 Kasım 2014 Pazartesi
günü İsmail Kahraman Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
panele, Rize Ticaret Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Gazi Üniversitesi Şehir
Bölge Planlama Bölümünden
Doç. Dr. Metin Şenbil, RTEÜ
İnşaat Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tuğba
Kütük Sert ve Rize İl Emniyet
Müdürlüğü Trafik Şube Temsilcisi Sinan Güzel, panelist
olarak katıldılar.
İlimizin trafik sorununun
ticarete etkileri konusuna değinen Başkanımız Karamehmetoğlu, Trafikte öncelikli sorunun yetki konusu olduğunu
vurguladı. Trafik Konusunun
kimin yetkisinde olduğunun
halk tarafından da tam olarak bilinmediğini ve buna bir
açıklık getirilmesi gerektiğini
vurguladı. Karamehmetoğlu,
İlimizde, trafik konusunda
yapılacak düzenlemelerde,
Ovit Tüneli, Organize Sanayi
Bölgesi, Doğu Karadeniz Endüstriyel Merkezi, Beş Yıldızlı
Otel ve Havalimanı projelerinin tamamlanması ile sanayi
ve turizm sektöründe ortaya
çıkacak gereksinimleri de göz
önünde bulundurmak gerektiğinin altını çizerken ilimizdeki park sorununun tüketicileri rahat park ve toplu
alışverişte geniş mekân sunan
alışveriş merkezlerine yönelttiğini ve bunun ilimizin nakit
girdisini olumsuz etkilediğini
belirtti.
Trafik düzenlemeleri yaparken dikkat edilmesi gereken
hususlardan birinin de şehre giriş–çıkışların kolaylaştırılması olduğuna dikkat
çeken Karamehmetoğlu Akçaabat’ta sahilin kullanımını
örnek göstererek ilimizde
sahile ulaşımın ne kadar zor
olduğunu ve bunun olumsuz
etkilerini anlattı.
Karamehmetoğlu konuşmasında,doğru yayalaştırma
uygulamalarının mutlaka nakit akışına katkı sağladığını,
ancak ilimizdeki bazı hatalı
yayalaştırmaların araç trafiğini olumsuz yönde etkilediğine değindi. Kaldırımlardaki yaya trafiğine de değinen
Karamehmetoğlu Kaldırımlarda ürünlerini sergileyen
tüccarımızın kendine zarar
verdiğini, kaldırımları daraltarak müşterileri karşı kaldırıma yönelttiğini ifade etti.
Belirli meslek gruplarındaki
iş yerlerini belirli bir düzen
içerisinde şehre yaymanın
da trafik yoğunluğunu merkezden uzaklaştırmak için
bir alternatif olarak değerlen-
dirilebileceğinin altını çizen
Başkanımız, bu uygulamanın
şehri genişleteceğini ticaret
duraklarını da artıracağını
ifade etti.
Trafik sıkışıklığına neden
olan bir diğer hususun da,
merkezdeki işyerlerine mal
giriş çıkışları olduğunu belirten başkanımız, özellikle
gün içinde trafikte bulunan
kargo ve ambar araçlarının
trafik akışını zorlaştırmakta
olduğunu, bunun yanında
bu hizmetin de sunulması
gerektiğini belirtti. Bunların
zamanlanması ve ticari akışı
engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade
etti.
Karamehmetoğlu Akıcı bir
trafik için yapılması gerekenler konusunda, eğitim ve
seminerler düzenlenmesi ve
bilgilendirici broşürler hazırlanmasının da etkili çözüm yollarından biri olduğunu söyledi.
Trafik ile ilgili olumlu olumsuz her türlü çalışmanın ister
istemez ticaretimize etki ettiğini ifade eden Başkan Karamehmetoğlu, Rize Ticaret
ve Sanayi Odası olarak her
alanda olduğu gibi bu konuda
da üzerimize düşen görevleri
yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtti.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
13
Umem Beceri’10 Meslek Edindirme
Kursları Açılmaya Devam Ediyor
UMEM Beceri’10 Yürütme Kurulu Toplantısı Rize Ticaret ve Sanayi
Odası’nda RTSO Genel Sekreteri ve
UMEM Beceri’10 Yürütme Kurulu
Başkanı Gafur Karali başkanlığında
gerçekleştirildi. CNC Tezgahı Operatörlüğü, tekstil sektöründe 35 bayanın devam ettiği Hazır Giyim Model
Makineci kursunun devam etmekte
olduğu belirtilen toplantıda, Tekstil
sektöründe 3 firma bünyesinde toplam 18 kişilik Hazır Giyim Model
Makineci kursu ile hizmet sektöründe
3 firma bünyesinde toplam 20 kişilik
Servis Elemanı kursu açılmasına, ayrıca Elektrikli Ev Aletleri Tamiri kursu, Kaporta ve Boyacılık Kursu ile İş
Makinası Operatörlüğü kursları açılması için saha çalışması yapılmasına
karar verildiği ifade edildi.
Bu kurslara başvurmak için Odamız ile iletişime geçebilir, Web sitemizdeki Umem Beceri’10 bağlantısı ile açılan kursları güncel olarak
takip edebilirsiniz.
Firma bünyesinde eleman yetiştirmek
için kurs açmak isteyen ve açılan bu
kurslardan eleman temin etmek istiyorsanız odamıza başvurabilirsiniz.
Umem Beceri’10 Kapsamında Açılan
Kurslar Ziyaret Ediliyor
UMEM Beceri’10 Yürütme Kurulu
Başkanı, Odamız Genel Sekreteri Gafur
Karali, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kiraz ve UMEM Yürütme Kurulu Üyesi Hakkı Şeker, UMEM Beceri’10 Meslek Edindirme Kurslarından 30
bayan kursiyerin katıldığı Hazır Giyim
Model Makineci Kursu için izleme ve
gözetim amacıyla Rimed Medikal A.Ş.’de
incelemelerde bulundu.
Daha sonra 8 kursiyerin devam ettiği
CNC Plazma Kesme Tezgahı operatörlüğü kursu için incelemelerde bulunmak
üzere H. Kemal Yardımcı Denizcilik Meslek Lisesi’ni ziyaret eden UMEM Beceri
‘10 Yürütme Kurulu Başkanı Gafur Karali, incelemelerin ardından 30 bayanın
meslek sahibi olmasını sağlayan ve istihdama katkıda bulunan bu kursun ilimiz
açısından örnek olması gerektiğini, kurslar ile ilgili çalışmaların devam edeceğini
ifade ederken, CNC kursu için de altyapı
çalışmalarına hızla devam edilen Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak fabrikalar için nitelikli ara eleman ihtiyacı doğacağını, bu nedenle bu kurslar ile meslek
edindirme fırsatının iyi değerlendirilmesi
gerektiğini vurguladı.
14
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
RİZE TİCARET
Kasım Ayı Meclis Toplantımız
Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce
ve Rize Milletvekillerimizin Katılımıyla Gerçekleştirildi
Odamız Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı
Ömer Faruk Ofluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kasım
Ayı Meclis Toplantısında, Ekim
Ayı Meclis Toplantısı karar tutanakları ve Ekim Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
okunup üyelerin görüşlerine
sunulduktan sonra oylanarak
karara bağlandı. Ekim Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
ve hesapları, üyelerin oylarıyla
ibra edildi. Meclis Başkanımız
Ofluoğlu, başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce
olmak üzere tüm misafirlere
ve Meclis Üyelerimize hoş geldiniz diyerek katılımlarından
dolayı teşekkür etti. İlimizdeki
projelere sahip çıkarak hep birlikte takipçisi olacaklarını ifade
eden Ofluoğlu yeni projeleri
için de yapılacak çalışmalara
her anlamda katkı sağlamaya
hazır olduklarını belirtti.
Odamız olarak ilimizle ilgili yapılan projelerin takipçisi
olduklarını belirten Yönetim
Kurulu Başkanımız Karamehmetoğlu da Organize Sanayi
Bölgesi’nde sona gelindiğini,
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Aralık 2014
15
Ovit Tüneli ile birlikte etkili
bir şekilde çalışacağına inandıklarını belirtti. İyidere ilçesinde yapılması planlanan Endüstriyel Merkez’in de en kısa
zamanda hayata geçirilmesi ile
Rize’nin çehresinin tamamen
değişeceğine
inandıklarını
ifade eden Karamehmetoğlu,
Turizm alanında da beş yıldızlı otel ve havalimanı projelerinin emin adımlar atıldığını
belirtti.
Rize’miz de yapılmakta olan
yatırımlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris GÜLLÜCE ve Rize Milletvekili Sn.
Hayati Yazıcı Meclis Üyelerimize hitaben konuşma gerçekleştirdiler.
Rize Milletvekilimiz Hayati
Yazıcı öncelikle Ovit Tüneli
Projesi’nin bir tünelden ibaret olmadığını, Mardin-Rize
Sevgi Yolu Projesi olarak bütün bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Uluslararası bir ticaret yolu
oluştuğuna da dikkat çeken
Yazıcı, hayalci olmadan hayal edilmesi gerektiğini, ileri
ki yıllarda bu güzergah üzerinden demiryolu hattının da
planlanabileceğini ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Güllüce Artık Milli Güllüce
yaptığı konuşmada özellikle
Ovit Tüneli Projesi hakkında değerlendirmelere bulundu. Projenin konuşulduğu
ortamlarda
konuşmaların
Avrupa’dan Çin’e kadar uzandığını ifade eden Güllüce, bu
projenin ne kadar heyecan
verici olduğunun buradan
anlaşıldığını belirtti. Yapılan çalışmaların bu vizyon
üzerinden
hesaplanarak,
hedeflerin büyük tutulması
gerektiğini belirten Güllüce
artık hedeflerimizi ve uygulamalarımızı milli bir bakış
açısıyla yönlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ancak
milli projelerin bizleri daha
yukarıya taşıyacağını vurgulayan Güllüce bunun üzerinde özellikle durmamız gerektiğini ifade etti.
16
Aralık Ayı Faaliyetleri
Aralık 2014
www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
ARALIK AYI FAALİYETLERİ
Meslek Komiteleri
Aralık Ayı Toplantıları
1 Aralık Pazartesi
Saat 17.00
3. Meslek Komitesi
2 Aralık Salı
Saat 15.00
2. Meslek Komitesi
2 Aralık Salı
Saat 16.00
10. Meslek Komitesi
2 Aralık Salı
Saat 17.00
15. Meslek Komitesi
3 Aralık Çarşamba
Saat 15.00
11. Meslek Komitesi
3 Aralık Çarşamba
Saat 16.00
16. Meslek Komitesi
3 Aralık Çarşamba
Saat 17.00
5. Meslek Komitesi
4 Aralık Perşembe
Saat 15.00
8. Meslek Komitesi
4 Aralık Perşembe
Saat 16.00
6. Meslek Komitesi
4 Aralık Perşembe
Saat 17.00
1. Meslek Komitesi
5 Aralık Cuma
Saat 15.00
13. Meslek Komitesi
5 Aralık Cuma
Saat 16.00
12. Meslek Komitesi
5 Aralık Cuma
Saat 17.00
14. Meslek Komitesi
8 Aralık Pazartesi
Saat 15.00
20. Meslek Komitesi
8 Aralık Pazartesi
Saat 16.00
9. Meslek Komitesi
8 Aralık Pazartesi
Saat 17.00
4. Meslek Komitesi
9 Aralık Salı
Saat 16.00
17. Meslek Komitesi
9 Aralık Salı
Saat 17.00
21. Meslek Komitesi
10 Aralık Çarşamba
Saat 15.00
19. Meslek Komitesi
10 Aralık Çarşamba
Saat 16.00
18. Meslek Komitesi
10 Aralık Çarşamba
Saat 17.00
7. Meslek Komitesi
Yönetim Kurulu
Aralık Ayı Toplantıları
2 Aralık Salı
Saat 16.30 77. Yönetim Kurulu Toplantısı
9 Aralık Salı
Saat 16.30 78. Yönetim Kurulu Toplantısı
16 Aralık Salı Saat 16.30 79. Yönetim Kurulu Toplantısı
23 Aralık Salı Saat 16.30 80. Yönetim Kurulu Toplantısı
30 Aralık Salı Saat 16.30 81. Yönetim Kurulu Toplantısı
Hesapları İnceleme
Komisyonu Toplantısı
23 Aralık 2014
Aralık Ayı
Meclis Toplantısı
25 Aralık 2014
Üniversite - Sanayi
İşbirliği Toplantısı
26 Aralık 2014
Genişletilmiş
Ar-Ge
Komisyonu
Toplantısı
30 Aralık 2014
Download

Meclis Toplantımıza Katıldı - Rize Ticaret ve Sanayi Odası