18 MART 2015
RİZE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN
KURTULUŞU
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ
ANMA GÜNÜ
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı
ORMAN HAFTASI
21 - 26 Mart 2015
Mart 2015 Yıl:2 Sayı:12
ww
e-gazete
w.r
ize
tso
.or
g.t
r
2 MART 2015
5. Uluslararası Cidde Fuarında
Rize ve Doğu Karadeniz İlleri Tanıtıldı
Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı
Şaban Aziz
Karamehmetoğlu,
Doka Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Rize Valisi Ersin
Yazıcı ve Belediye
Başkanı Reşat Kasap
ile birlikte Doğu
Karadeniz Kalkınma
Ajansı Standı ile 5.
Uluslararası Cidde
Turizm ve Seyahat
Fuarına (JTTX 2015)
katıldı. İlimizin ve
Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin tanıtıldığı
fuara yoğun ilgi vardı.
devamı sayfa 2’de
UMEM
Beceri’10
ile Meslek
Edindirmeye
Devam
7
Arabuluculuk
Daire Başkanı
Odamızı
Ziyaret
Etti
8
Defterdarlık
Vergi
Haftası’nda
Odamızı
Ziyaret
Etti
9
2
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
RİZE TİCARET
5. Uluslararası Cidde Fuarında
Rize ve Doğu Karadeniz İlleri Tanıtıldı
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı
Mart 2015 Yıl:2 Sayı:12
ww
w .r
iz e
ts o
.o rg
.t r
Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Doka Yönetim
Kurulu Başkanı ve Rize Valisi
Ersin Yazıcı ve Belediye Başkanı Reşat Kasap ile birlikte
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı Standı ile 5. Uluslararası Cidde Turizm ve Seyahat
Fuarına (JTTX 2015) katıldı.
İlimizin ve Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin tanıtıldığı fuara
yoğun ilgi vardı. Son dönemde bölgemize ilgisi artan Arap
turistler, standa da büyük ilgi
gösterdi. 4000’den fazla yeşil
tonu ile göz alıcı bir güzelliğe sahip olan ilimizin araplar
için görülmeye değer bir yer
olması önümüzdeki aylarda
bu ilgiyi artıracak gibi görünüyor.
Bu anlamda fuardaki izlenimlerin ardından görüş bildiren Başkanımız Şaban Aziz
Karamehmetoğlu
Turizm
alanında altyapı konusunu
hızlandırmamız gerektiğini, turizm alanında hizmet
veren işletmelerin müşteri
memnuniyeti odaklı hizmeti
ön plana çıkarması gerektiğini vurguladı.
Eski Öğretmenevi arazisi
üzerine yapılması planlanan beşyıldızlı otelin bu konuda sağlayacağı katkının
yeterli olmayacağını belirten Karamehmetoğlu var
olan potansiyelin kaçırılmadan turizm konusundaki
adımların hızla atılması gerektiğini ifade etti.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
Adres: Atatürk Cad. No: 359 RİZE
Tel: 0464 217 55 66 (Pbx) Faks: 0464 212 22 00
E-posta: [email protected]
www.rizetso.org.tr
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Adına Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Genel Yayın Sorumlusu
ve Yazı İşleri Müdürü
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Hüseyin KUTLU
Yayın Kurulu Başkanı
Gafur KARALİ
Yayın Kurulu
Mısra KULAKSIZOĞLU
Seher ÖKSÜZ
Ahmet Tahsin YILMAZ
Yayın Koordinatörü
Ahmet Tahsin YILMAZ
Rize Ticaret Gazetesinde
yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarın kendisine aittir.
Gazete Yayınlarımıza
ulaşmak için Kare kodu
okutabilirsiniz.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
3
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Heyeti
Mekke Ticaret ve Sanayi Odası’nda
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun da aralarında bulunduğu,
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Başkan ve Üyelerinden oluşan heyet, Suudi
Arabistan’da düzenlenen turizm fuarı
kapsamında bazı temaslarda bulundu.
Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlık ettiği, Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun da aralarında bulunduğu
DOKA Heyeti, Suudi Arabistan’ın en
önemli kentlerinden olan Mekke’de Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Mekke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Maher Saleh Jamal ’ın ağırladığı
heyetin öncelikli gündemi iki ülke arasında artan yakınlığın turizm ve ticaret
alanında da artırılması idi. Maher Saleh Jamal, Türkiye’yi çok iyi tanıdığını,
DOKA Heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Jamal, iki
ülke arasında hızla artan turizm hacminin yarattığı ivmenin ticari, kültürel ve
ekonomik alanlara da yansıması gerektiğini dile getirdi.
Mekke Ticaret ve Sanayi Odası iş
adamları heyeti ile Mekke’de geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda yatırım imkânlarını yakından görebilmeleri için Mekke’li iş
adamları Doğu Karadeniz Bölgesi’ne
davet edildi.
Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Karamehmetoğlu, Arap turistler arasında son dönemde oldukça popüler olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve
özellikle Rize’nin bu fırsatı en iyi şekilde
değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
4
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
RİZE TİCARET
RTSO VE KOSGEB İşbirliğinde
KOBİ Destek Programları Hakkında
Üyelerimize Bilgilendirme Semineri
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde, KOSGEB’in yeni proje teklif çağrısına çıkmış olan “Kobi’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal
Yetkinliklerini Geliştirme” ve “Kobi’lerin Markaya Yönlendirilmesi” destek
Programları hakkında Bilgilendirme
Semineri düzenlendi.
20 Mart 2015 kapanış tarihli, 250.000
TL (azami %60 hibe-150.000TL) Proje tutarı olan hibe paketinin kapsamı
hakkında katılımcıların bilgilendirildiği seminerin sunumu KOSGEB Rize İl
Müdürü Selçuk Güner Usta tarafından
gerçekleştirildi.
KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin
attırılabilmesi için özellikle yönetim
becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bununla birlikte, günümüz
inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve
hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel
pazarlara markalanarak sunulmasının
bir zorunluluk haline geldiği gerçeğin-
den hareketle, KOBİ’lerin uluslararası
rekabet gücü kazanmalarında ve marka
olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir.
Ülkemizde işletmelerin %99’unu
oluşturan KOBİ’lerin yapısı büyük çoğunlukla aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler kurucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler
olup belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu
işletmelerde bütüncül ve sistemli bir
yaklaşım olmaması, işletme faaliyetlerinde kontrol ve kurucuya bağlı olarak
hayatını sürdürmeleri, yaşam ömürlerini kısaltan bir faktör olarak görülmektedir. İşte Kurumsallaşma özellikle aile
işletmelerinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması
açısından büyük önem arzetmektedir.
Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski
kurallara göre rekabet edebilmelerini
olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır.
Zira dünya genelinde işletmeler, pazar
paylarını arttırabilmek ve rekebet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve
markalaşmayı önceliklendirmekte ve
hem ar-ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu
hale getirmiştir.
KOSGEB, bu tespitlerden yola çıkarak ve kurumsal yükümlülüklerimiz de
dikkate alındığında, KOBİ Proje Destek
Programı kapsamında Bu konularda
çağrıya çıkmış ve KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
5
Geçici Ustalık Yetki
Belgelerinin
Mesleki Yeterlilik
Belgesine Dönüştürülmesi
23.02.2015
tarihide
T.C. Rize Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesine
göre 01.01.2012 tarihi
itibari ile yapı müteahhidi
ve şantiye şefinin inşaat
ve tesisat işlerinde yetki
belgesi olmayan usta çalıştırması mümkün değildir. 16.12.2010 tarihli ve
27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı
Müteahhitlerinin Kayıtları
İle Şantiye Şefleri ve Yetki
Belgeli Ustalar Hakkında
Yönetmeliğe” göre inşaat ve tesisat işlerinde,
bu yönetmeliğin yayımı
tarihinden önce çalışmış
olduğunu, müteahhitten
alınacak yazı veya sosyal
güvenlik
kuruluşundan
alınacak belge ile kanıtlayanlara” İdareler tarafından Geçici Ustalık Yetki
Belgeleri verilmiş, uygulama 01.01.2015 tarihinde
sona ermiştir. 2017 yılından itibaren inşaat sektöründe “Mesleki Yeterlilik
Belgesi” bulunmayanların
çalışmaları mümkün olmadığından geçici ustalık
belgelerinin 2017’ye kadar 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu
ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yetki belgesine
dönüştürülmesi
gerekmektedir.
Geçici Ustalık Belgesine sahip yapı ustalarına
40 saatlik mesleki eğitim
verilmesi ve sonrasında
Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yapılacak
sınavda başarılı olanlara
“Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi” verilmesi öngörülmektedir. Kalıpçı, sıvacı,
duvarcı ve demirci branşlarında eğitim verilecektir. Belirtilen branşlarda
eğitim ve sınava katılmak
isteyen ustaların taleplerini, 10 Nisan 2015 tarihine kadar, web sitemizdeki
konuyla ilgili yazımız ekinde yer alan ilgili formları
doldurarak, “T.C. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü”ne iletmeleri
gerekmektedir.
Web Adresimiz:
www.rizetso.org.tr
KOSGEB Destek Programları
Son Başvuru 20 Mart 2015
•Kobi’lerin Yönetim Becerilerini ve
Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirme
•Kobi’lerin Markaya Yönlendirilmesi
6
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
RİZE TİCARET
Rize Anadolu Lisesi Öğrencileri
Odamızı Ziyaret Etti
Odamız, Rize Anadolu Lisesi 11 ve
12. sınıf öğrencilerini ağırladı. Meclis Başkanımız Ömer Faruk Ofluoğlu
ile Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban
Aziz Karamehmetoğlu’nun Odamız
faaliyet alanları ile görev ve sorumlulukları hakkında öğrencileri bilgilendirdiği görüşmede daha sonra Başkanlarımız, öğrencilerin sorularını
yanıtladı.
Soru cevap şeklinde gerçekleşen görüşmenin ardından Odamız servislerini gezen öğrenciler Rize Ticaret ve
Sanayi Odası birimleri hakkında bilgi
aldı.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
7
UMEM Beceri’10
Meslek Edindirme Kurslarında
Kursiyerler Sertifikalarını Aldı
Odamız ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Rize İl Müdürlüğü işbirliğinde
UMEM Beceri’10 kapsamında açmış
olduğumuz Model Makinacılık Kursu
Sertifika Töreni 20 Şubat 2015’te düzenlendi. UMEM Beceri’10 Yürütme
Kurulu Başkanı Odamız Genel Sekreteri Gafur Karali, Türkiye İş Kurumu
Rize İl Müdürü Hasan Kiraz, Odamız
Kalite Yönetim Temsilcisi Hakkı Şeker ile Firma Yetkilileri’nin katıldığı
törende 23 katılımcıya Model Makinacı Sertifikaları takdim edildi.
UMEM Beceri’10 kapsamında açmış olduğumuz Kasiyerlik ve Servis
Elemanı Kursu için 26 Şubat 2015’te
Sertifika Töreni düzenlendi. UMEM
Beceri’10 Yürütme Kurulu’nun yanısıra Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile
Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı törende 29 katılımcıya Kasiyer
ve Servis Elemanı Sertifikaları takdim
edildi.
8
Mart 2015
www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
Arabuluculuk Sistemi
Odamız Bünyesinde Kuruluyor
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, heyeti
ile birlikte Odamızı ziyaret
etti. Arabuluculuk sayesinde
mahkemelerdeki yoğunluğun
azalacağını aktaran Öztatar,
Arabuluculuğun, kaybedeni
olmayan bir çözüm yolu olduğunu, amacın; yönlendirmeler
yaparak husumetleri ortadan
kaldırmak ve çözüm yolu bulmak olduğunu ifade etti.
Odamız Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu arabuluculuğun yıllardır toplumumuzda var olan bir müessese
olduğunu ifade etti. Arabuluculuk Merkezinin İlimizde de
kurulmasından mutluluk duyacağını belirten Karamehmetoğlu Odamız bünyesinde
böyle bir çalışmanın başlatılacağını ifade etti.
RTB Konferans Salonu’nda
Adalet Bakanlığı, TOBB ve
Rize Ticaret Borsası işbirliğinde “Ticari Uyuşmazlıklarda
Arabuluculuk ve İş Alemine
Faydaları Toplantısı” yapıldı.​
Toplantı; Vali Ersin Yazıcı,
Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı
Hüsnü Hakan Yağız, Adalet
Komisyonu Başkanı Bayram
Kantık, İdare Mahkemesi
Başkanı Altar Gökçimen, Rize
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Şaban
Aziz Karamehmetoğlu, Rize
Barosuna kayıtlı avukatların
ve ticari işletme sahiplerinin
katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, Adalet Bakanlığı
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ve Başkent
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ünsal Sığrı tarafından arabuluculuğun önemi,
ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk nasıl olmalı, kimler
arabulucu olabilir konularında detaylı olarak anlatıldı.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Rize İl Defterdarlığı Vergi Haftasında
Odamızı Ziyaret Etti
Rize İl Defterdarı Nurettin
Dirican ve Defterdarlık heyeti
Vergi Haftası münasebetiyle
Odamızı ziyaret etti. Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile
Yönetim Kurulu üyelerimizin
ağırladığı Dirican verginin ülkemizin kalkınması için sahip
olduğu öneme değinirken,
vergi konusundaki hassasiyetinden dolayı ilimiz tüccarları
nezdinde Başkan Karamehmetoğlu’na teşekkür etti.
1990 yılından bu yana kutlanmakta olan Vergi Haftası’nın 26’ncısı bu yıl 23 Şubat
ile 1 Mart tarihleri arasında
kutlandı. Vergi Haftası çerçevesinde Odamızı ziyaretlerinin yanısıra kurum ziyaretleri, meslek odaları ve okul
ziyaretleri
gerçekleştiren
Dirican; “Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimize vergi
konusunda duyarlılık oluşturabilmek için konferanslar ve
hediyeler vereceğiz. Yapılan
etkinliklerle verginin önemini anlatmaya çalışacağız”
dedi.
Başkan
Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, İlimiz tüccar ve sanayicilerinin verginin öneminin
farkında olduğunu bunun
ilimizin vergi tahsilinden anlaşılabileceğini belirtti. Karamehmetoğlu, günümüzde
verginin halka hizmet olarak
dönmesinden de ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.
Mart 2015
9
10
Mart 2015
www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
Şubat Toplantısında Gelişmeler Görüşüldü
Çay Araştırma ve Uygulama Projesi Şubat Ayı Toplantısı 25 Şubat
2014 Çarşamba Günü İnşaat alanında
gerçekleştirildi. Proje Sahiplerinden
Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Genel Sekreter Gafur Karaali,
Rize Ticaret Borsasını temsilen Genel
Sekreter İsmail Kocaman, Müşavir
Firma’dan (Politecnica) Proje Takım
Lideri Kiril Gyoshev ve Hakan Özcan, Müteahhit Firma’dan (Tigris) Ali
Yavuz, Cüneyt Demir, Ömer Faruk
Yirmidokuz ve Şener Çapak ile Proje
Sekreteri Fatma Nur İzmirli’nin katıldığı toplantıda proje ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.
TOBB Fındıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatında
Çalışmalar Devam Ediyor
Odamız Genel Sekreteri Gafur Karali, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Fındıklı ilçesinde yapımına devam edilen
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yurt binası inşaatında incelemelerde bulundu.
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
11
TOBB Rize Genç Girişimciler Kurulu
Projelerini Başkanlarımızla Paylaştı
TOBB Rize Genç Girişimciler Kurulu Fatih
Çomoğlu Başkanlığında Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban
Aziz Karamehmetoğlu
ve Meclis Başkanı Ömer
Faruk Ofluoğlu ile bir
görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede ilimizde
eğitime yönelik gerçekleştirilen
projeler
hakkında değerlendirmelerde
bulunuldu.
Hazırladıkları
proje
hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Başkanlarımız
Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Ömer Faruk Ofluoğlu üzerlerine düşeni
yapmaya hazır olduklarını belirttiler.
Odamızın Düzenlediği Rusça Dil Kursu Başladı
Odamızın Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Rusça Dil Kursu, Gülzar Kalafat eğitmenliğinde başladı. Odamız Eğitim Salonunda başlayan kursumuz haftada iki gün olmak üzere 4 ay sürecek.
12
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
RİZE TİCARET
Genişletilmiş Proje ve Ar-Ge Komisyonu
Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
Odamız Genişletilmiş Ar-Ge Komisyonu Şubat Ayı Toplantısı 24 Şubat 2015 Salı Saat 15:00’da Odamız Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Rize ile ilgili projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Meslek Komiteleri Şubat Ayı Toplantılarını Gerçekleştirdi
Odamız Meslek Komiteleri, Şubat Ayı Toplantılarını Odamız toplantı salonlarında gerçekleştirdi. Toplantılarda Komite Başkan ve üyeleri sektörel sorunları masaya yatırarak çözüm önerilerini değerlendirdiler.
7. Meslek Komitesi
17. Meslek Komitesi
18. Meslek Komitesi
20. Meslek Komitesi
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
Rize Ticaret Borsası
Odamızı Ziyaret Etti
13
Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ve Genel Sekreteri İsmail Kocaman Odamızı ziyaret etti.
Başkanımız Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Genel Sekreter Gafur Karali ile gerçekleştirilen görüşmede Odamız
va Borsa’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği projelerin son
durumları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Bilindiği üzere, Çayeli Musadağı mevkiinde yapımına
devam edilen Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile projelendirme aşamasındaki Çay Çarşısı gibi bir çok
projede birlikte çalışan Odamız ve Borsamız, bu uyum
ile aktif bir şekilde ilimizin
ihtiyaç duyduğu her alanda
üzerine düşenleri yerine getirmektedir.
Üye Ziyareti ile UMEM’i Tanıttık
Odamız Kalite Sistemi
Sorumlusu Hakkı Şeker
ve Kobi Danışma Memuru Fatma Nur İzmirli
Nalkıran Kardeşler Çay
Turizm Ltd. Şti.’ne üye ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Umem Beceri’10
meslek edindirme kursları kapsamında, kurs açma
ve personel yetiştirme
konularında ayrıntılı bir
şekilde bilgilendirme yapıldı.
Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Kursları
ile İşveren ihtiyaç duyduğu mesleklerde kursların
açılmasını sağlayacak, bu
meslek kurslarında eğitim
görenlere hiçbir mali yükümlülük altına girmeden
staj imkânı sağlayacak,
ayrıca işe almayı düşündüğü kişiyi iş başında görme imkânı elde edecek ve
yetişen elemanları istih-
dam etmekle, hem nitelikli
elemanlara kavuşacak hem
de istihdam teşviklerinden
yararlanabilecektir.
Firma Sahipleri mülakatlar
yapılırken, meslek kursuna
katılacak kişileri seçebilir,
eğitimleri, firma bünyesinde
verebilir, eğitimlere ustaları
ve ustabaşlarını gönderebilir,
kurslar sırasında, kursiyerleri
ziyaret edebilir.
14
www.rizetso.org.tr
Mart 2015
RİZE TİCARET
Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Odamız 2015 Şubat Ayı
Meclis Toplantısı Meclis
Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Ocak Ayı Meclis Toplantısı karar tutanaklarının
okunması, müzakeresi ve
kabulünün ardından Ocak
Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
gerçekleştirildi. Daha sonra Ocak Ayı Gelir Gider
Hesaplarının, Mizanın ve
Bütçe İzleme Raporunun
okunması, müzakeresi ve
kabulü gerçekleştirildi.
Toplantıda adresleri ve
durumları tespit edilemediğinden dolayı askıda
olan üyelerin silinmesi işlemi görüşüldü.
Yönetim
Kurulu
Başkanımız Şaban Aziz
Karamehmetoğlu Meclis
üyelerine Odamızın 28
Ocak – 26 Şubat tarihleri
RİZE TİCARET
www.rizetso.org.tr
arasında gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgi verdi.
Adalet Bakanlığı Arabululuculuk
Daire Başkanı’nın Odamızı ziyaretine değinen Karamehmetoğlu arabuluculuk sisteminin günümüze kadar
toplum tarafından kabul görmüş tüccarlar vasıtasıyla işletildiğini belirterek çok da yabancı olmadığımız bir
kavram olduğunu ifade etti.
İlimizde Arabuluculuk sisteminin
kurulması gerektiğini ifade eden Karamehmetoğlu, bunun özellikle ticari
Mart 2015
anlamda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda karşılaşılan mahkeme masraflarının önüne geçeceğini ve hızlı bir
şekilde çözümlenmesi, karşılıklı rıza
temeline dayanması gibi özellikleri
ile tüccarımızın yararına bir uygulama olduğunu ifade ederek, bütün
bunların ışığında Arabuluculuk Merkezi’nin Odamızda kurulması için
gerekli çalışmaların başlatıldığını
belirtti.
Toplantıda Odamız Akademik Danışmanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler
Fak. Dekanı Prof. Dr. Osman Karamustafa, meclis üyelerimize hitaben
“2015 Türkiye ve Dünya Ekonomisine Genel Bakış” konulu sunum gerçekleştirdi.
Her ay belirli bir konuda üyelerimizi aydınlatma amaçlı bir sunum
hazırlayacak olan Prof. Dr. Odman
Karamustafa, Yabancı merkez bankalarının işleyiş sistemi ile faiz ve borçlanma politikalarını analiz ederken,
ülkemizde bu sistemin işleyişi ile
doğru ve yanlış para politikalarının
sonuçlarını görseller ve grafikler eşliğinde Meclis Üyelerimize sundu.
Globalleşen dünyada ülkelerin para
politikalarının birbirini etkilediğini
vurgulayan Karamustafa bunun bölgemize ve ilimize de yansımalarının
kaçınılmaz olduğunu belirtti.
15
Dilek ve temenniler kısmında Meclis
Üyemiz Muzaffer Köse, ticaret ile ilgili bir yazı hakkında hakkında meclis
üyelerimize görüşlerini bildirdi.
İlimizdeki perakende ticaretin müşteri memnuniyeti konusunda her geçen gün kendini geliştirdiğini ifade
eden Köse, günümüzde perakende
ticaretten kazanç sağlanabilmesinin
en önemli kuralının müşteri memnuniyeti olduğunu, tüücarımızın
bunu farkındalığında hareket etmesi
gerektiğini belirtti.
16
Mart Ayı Faaliyetleri
Mart 2015
www.rizetso.org.tr
RİZE TİCARET
MART AYI FAALİYETLERİ
Meslek Komiteleri
Mart Ayı Toplantıları
2 Mart Pazartesi
Saat 15.00
19. Meslek Komitesi
3 Mart Salı
Saat 16.00
18. Meslek Komitesi
3 Mart Salı
Saat 17.00
3. Meslek Komitesi
3 Mart Salı
Saat 15.00
2. Meslek Komitesi
4 Mart Çarşamba
Saat 16.00
10. Meslek Komitesi
4 Mart Çarşamba
Saat 17.00
15. Meslek Komitesi
4 Mart Çarşamba
Saat 15.00
11. Meslek Komitesi
5 Mart Perşembe
Saat 16.00
16. Meslek Komitesi
5 Mart Perşembe
Saat 17.00
5. Meslek Komitesi
5 Mart Perşembe
Saat 15.00
8. Meslek Komitesi
6 Mart Cuma
Saat 16.00
6. Meslek Komitesi
6 Mart Cuma
Saat 17.00
1. Meslek Komitesi
6 Mart Cuma
Saat 15.00
13. Meslek Komitesi
9 Mart Pazartesi
Saat 16.00
12. Meslek Komitesi
9 Mart Pazartesi
Saat 17.00
14. Meslek Komitesi
9 Mart Pazartesi
Saat 15.00
20. Meslek Komitesi
10 Mart Salı
Saat 16.00
9. Meslek Komitesi
10 Mart Salı
Saat 17.00
4. Meslek Komitesi
11 Mart Çarşamba
Saat 15.00
7. Meslek Komitesi
11 Mart Çarşamba
Saat 16.00
17. Meslek Komitesi
11 Mart Çarşamba
Saat 17.00
21. Meslek Komitesi
Yönetim Kurulu
Mart Ayı Toplantıları
3 Mart Salı
Saat 17.30 90. Yönetim Kurulu Toplantısı
10 Mart Salı
Saat 17.30 91. Yönetim Kurulu Toplantısı
17 Mart Salı
Saat 17.30 92. Yönetim Kurulu Toplantısı
24 Mart Salı
Saat 17.30 93. Yönetim Kurulu Toplantısı
31 Mart Salı
Saat 17.30 94. Yönetim Kurulu Toplantısı
Tüm Meslek Komiteleri
Ortak Toplantısı
17 Mart 2015 Salı
Mart Ayı
Meclis Toplantısı
26 Mart 2015 Perşembe
Üniversite - Sanayi
İşbirliği Toplantısı
27 Mart 2015 Cuma
Genişletilmiş
Ar-Ge
Komisyonu
Toplantısı
31 Mart 2015 Salı
Download

5. Uluslararası Cidde Fuarında