RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
İÇİNDEKİLER
14
24
32
34
37
6
Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu
“Rize Kentleşme Yolunda”
8
Yön. Kur. Bşk. Şaban Aziz Karamehmetoğlu
“Rize’den Sanayi ve Turizm Atağı”
10
Odamız ve Dünya Gazetesi İşbirliği ile
“Üreten Anadolu” Programı
12
Rize’nin Yıldızları Ödüllerini Aldı
“Ekonomi’ye Değer Katanlar”
14
İzmir, Denizli ve Konya
“İş ve Fuar Programı”
22
Rize Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
“Kalifiye Eleman ve İşveren Eğt. Kursları”
24
Odamız ve KOSGEB’den
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”
26
TOBB 70. Mali Genel Kurulu
27
UMEM Beceri’10’dan Odamıza
“Bölgesel Başarı ve Performans Ödülü”
28
Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi
İnşaatı Başladı
30
Odamız, Ankara’da Rize Günleri
Etkinliklerinde
32
Odamız, Rize Günleri için Feshane’de
34
Odamız, Geleneksel İftar Programında
Rize Tüccarını Buluşturdu
36
TOBB’dan Başkanlara İftar Yemeği
37
Organize Sanayi Bölgesinde Son Durum
40
Yön. Kur. Üyesi Murat Artan
“Yeni Yatırımlar, Yeni Fırsatlar”
42
Odamız ve Halk Eğitim Mrk. Md.’den
“Rusça Dil Kursu”
43
İş Sağlığı ve Güvenliği
44
Umem Beceri’10 Yürütme Kurulu Olarak
“Yine 1. Olmak İstiyoruz”
46
Markanız Değer Kazansın
48
Odamızdan Duyurular
51
2014 1 Ocak - 30 Haziran
Altın ve Döviz Fiyatları
52
2014 1 Ocak - 30 Haziran
Yeni Kayıt ve Silinen Üyeler
54
2014 1 Ocak - 30 Haziran
İhtiyaç Maddeleri Aylık Fiyatları
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Hüseyin KUTLU
Yön. Kur. Bşk. Yard.
Önsöz
Haziran ayı ile birlikte 4 yıllık yeni görev dönemimizin 1 yılını
tamamlamış bulunmaktayız.
RTSO olarak bu bir yılda birçok önemli çalışmalarda bulunduk.
Bir dizi önemli toplantıya ev sahipliği yaptık, yerli –yabancı konukları odamızda ağırladık. Meclis toplantılarımızda valilerimizi,
belediye başkanlarını, birçok kurumun müdür ve yöneticilerini
misafir ettik. Sorunlarımızı dile getirerek kendilerinden bilgi mahiyetinde faydalandık. Başta çay sektörü olmak üzere; turizm,
sanayi, perakende ve daha birçok sektörün artan sorunlarını ele
aldık. Uzmanlar ve yetkililerle çok yararlı çalışmalarda bulunduk.
Değerli okuyucular,
Sadece ticaret anlamında değil, ilimizin sosyal, kültürel, eğitim
ve sağlık konularındaki eksiklikleri gidermede de çalışmalar
yapmaktayız. Tıp Fakültesi, başarılı öğrencilere teşvik amaçlı
geziler, kırtasiye ve ramazan yardımı, kültürel yayınlara sponsor olma gibi sosyal sorumluluk görev alanlarımıza imkanlarımız
ölçüsünde katkı yapmaya devam etmekteyiz.
Vizyonumuz olan, hizmet odaklı kalite yönetim sistemimiz gereği, üye memnuniyet anketini 2013 yılında da yapmış bulunmaktayız. Siz değerli üyelerimize en üst düzeyde hizmet vermek
amacıyla personel eğitimlerini artırarak sürdürmekteyiz. Mali
disiplinden taviz vermeden, kurumsal yapımızı güçlendirme
gayretlerimiz aralıksız devam etmektedir.
Değerli okuyucular,
Rize’nin gelişimine katkı sağlayacak her projeye destek vermek gibi bir görevimiz vardır. Önümüzdeki yıllarda hayata
geçmesini beklediğimiz çok önemli projelerin destekçisi ve takipçisi olacağız. Rize Mardin Otoyolu, Rize – Artvin Havalimanı,
Organize Sanayi Bölgesi, Organik Gübre Fabrikası, Güney Çevre
Yolu, Doğu Karadeniz Endüstriyel Merkezi, Ayder Kayak Merkezi,
Samsun-Sarp Yeşil Yayla Yolu Projeleri için bundan sonra da her
kurumla her zaman işbirliğine hazırız.
Sevgi ve Saygılarımla,
Hüseyin Kutlu
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Yıl: 22 Sayı: 142 Ağustos 2014
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
Şaban Aziz Karamehmetoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
GENEL YAYIN SORUMLUSU VE
YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ
Hüseyin KUTLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
YAYIN KOORDINATÖRÜ
Ahmet Tahsin YILMAZ
ADRES
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Atatürk Cad. No:359 RİZE
Tel: 0464 217 55 66(PBX)
Faks: 0464 212 22 00
E-posta: [email protected]
[email protected]
www.rizetso.org.tr
Grafik - Tasarım
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Baskı
Ajans Es Görsel Sanatlar
RTSO Dergisi Rize Ticaret ve Sanayi
Odası Resmi Yayın Organıdır.
© RTSO 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Dergide yer alan yazıların hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aitttir.
5
Rize
Kentleşme
Yolunda
Rize,
şehrin dört bir yanında
devam eden ve planlanan
yatırımların arasında,
kentleşmek için
elde ettiği fırsatı
en iyi şekilde
değerlendirmek
durumunda.
6
Rize içinde bulunduğumuz süreçte zorlu bir dönemden geçiyor. Şehrin dört bir
yanında devam eden ve planlanan yatırımların arasında, kentleşmek için elde
ettiği fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek durumunda.
Bir yandan Havalimanı projesinin büyük
katkı sağlayacağı doğa turizminde atağa
kalkmak isteyen şehir diğer yandan bunu
karşılayacak, misafirlerini ağırlayacak
otellere ve hizmet sektöründe profesyonel ekibe sahip olmak için bir yol haritasına ihtiyaç duyuyor.
Bu güne kadar en büyük gelir kapısı olan
Çay sektöründen gelen kazancın bölünerek yetersiz kalmasına karşın, Organize
Sanayi Bölgesinin getireceği istihdam fırsatını doğaya ve çevreye saygılı şekilde
değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Şehir Merkezindeki çarpık yapılaşmanın şehrin cazibesini artıracak bir yapıya
dönüştürülmesi için kepçelerin vuruldu-
ğu Timya Vadisi ve şehrin en ilgi çekici
projesi olan teleferik projesi herkesin
rüyalarını süslüyor. Şehrin trafiğini rahatlatması beklenen Güney çevre yolu ile bir
sonraki aşaması ile şehir merkezini büyütecek salarha tüneli’nin tamamlanacağı
günü iple çekiyor.
Bu yapısal değişikliklerin arasında, şehrimizin karakteristik özelliklerini de korumak, yerel değerlerine de sahip çıkmak
gerekir. Bu bağlamda gündelik işlerinden
sıkılan ve yorulan halkımızın huzur içerisinde hayatına devam edebilmesi için
tarihi ve kültürel yapıya uygun yaşam
alanları da inşa edilmesi gerekmektedir.
Isırlıkta yapılması planlanan mesire alanının hayata geçirilmesi ve buna yenilerinin eklenmesi kaliteli yaşamı sağlayacak
önemli yatırımlardır.
Henüz Ovit Tüneli’nden bahsetmedik.
Henüz Doğu Karadeniz Endüstri Merkezi’ni hesaba katmadık. Hatta Demiryolu
projesinin esamesini bile okumadık. Rize
bu projelerle doğuya, batıya, güneye,kuzeye, iç piyasaya, hatta dış piyasaya açılacak. Rize adı geçen projelerin tamamlandığı gün Rize olacak. Rize bu projeler
sonuçlandığı ve hizmete sunulduğu gün
belki de göç vermek bir yana göç alacak.
Rize’de iş adamlarımız artık bu projeler
ışığında önünü daha rahat görmeli. Daha
cesur adımlar atabilmeli. Hareketin olduğu bu geleceğin Rize’sinde bereket de
olacak ve işte çok özlediğimiz o “kalkınma” kelimesi burada yerini bulacaktır.
Peki bizim üzerimize düşen nedir?
Bizim üzerimize düşen kendimize bir
vizyon belirlemektir. Hedefimizi her gün
daha ileriye koymaktır. Ortak menfaatlerimizi her zaman ön planda tutmaktır.
Rize bu projelerle
doğuya, batıya,
güneye, kuzeye,
iç piyasaya,
hatta dış piyasaya açılacak.
Rize bu projeler
sonuçlandığı
ve hizmete sunulduğu gün
belki de göç vermek bir yana
göç alacak.
Bizim; yani tüccarın, esnafın, sanayicinin üzerine düşen, cesaret ve güvenle,
birlik içinde hareket etmektir. Bütün bu
projelerin her aşamasının üzerinde titizlikle durmaktır. Yeni projeler üretmektir.
Kervan yolda düzülür demek yerine, en
başından, en iyi, en düzgün ve en profesyonel şekilde başlamak, inşa etmek,
üretmek ve hizmet etmektir.
Saygılarımla,
Ömer Faruk OFLUOĞLU
Meclis Başkanı
7
Rize’den
Sanayi ve
Turizm
Atağı
Bugün
tamamlanmasına
bir buçuk yıldan
az kalmış olan
Ovit tünelini
Rize’nin geleceğinde
bir milat olarak
değerlendirmek
mümkündür.
8
İlimizde yapılmakta olan ve yapılması
planlanan projelere bakıldığında Rizemizin ekonomik hamlelere ne kadar aç olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.
Uzun yıllar sonra tamamlanan Karadeniz
Sahil Yolu ile ilimiz en azından nüfus yönünden gerilemekten kurtulmuş oldu.
Sarp sınır kapısı hamlesi bir nebze olsun
ilimizin ekonomisini canlandırdı. Tabi bu
durumdan karlı çıkmasını bilenler olduğu
gibi, zarar görenler de oldu. Daha sonra
100 yıllık hayalin arkasından hep birlikte
yürüyerek bu noktalara geldik.
Bugün tamamlanmasına bir buçuk yıldan
az kalmış olan Ovit tünelini Rize’nin geleceğinde bir milat olarak değerlendirmek
mümkündür. Uzun yıllar çeşitli nedenlerle
günümüze değin tamamlanamamış olan
Organize Sanayi Bölgesi’ne, Ovit Tüneli
ve Rize Mardin Sevgi Yolu projesi sayesinde daha büyük bir vizyon yüklenmiş oldu.
İyidere’deki Doğu Karadeniz Endüstriyel
Merkezi Projesinin gerçekleştirilmesi ile
Rize’deki Sanayi vizyonu tamamlanmış
olacaktır.
Bütün bunlar Rize’nin potansiyelini karşılayacak yatırımlar değil elbette. Yılın
dört mevsimi misafir ağırlayabilecek bir
doğaya sahip olan ilimiz için bugün yatırımda öncelik verilen projeler arasına
alınan Havalimanı Projesi ve Beş yıldızlı
otel projesi ihtiyacı yadsınamaz bir hal almıştır. Ovit Tüneli sayesinde karayolu ile
doğu illere ulaşımın kolaylaştırılmasının
yanı sıra Havalimanı projesi ile de gerek
yatırımcı gerekse yerli ve yabancı turistlerin ulaşımının kolaylaştırılması, ilimizin
gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.
Bu ulaşım imkanları sayesinde ilimize
gelecek yatırımcıların ve turistlerin karşısına, aynı zamanda yaşanabilir bir kent
de çıkarmak gerekecektir. Şehrimizin
bahse konu projelerin sonrasına hazır olduğunu söylememiz mümkün değildir. Rize’de Valilik, Belediye Başkanlığı ile Rize
Ticaret ve Sanayi Odası ve tüm sivil toplum örgütleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşım ve sanayi açısından
büyük yatırımların sonuçlandığı günlere
hazırlanmamız gerekmektedir. Artık çarpık kentleşmenin önüne geçmeli ve yeni
yapılaşmayı gelecek vizyonumuza göre
şekillendirmemiz gerekmektedir.
Bütün bu çalışmaların yanında, bölgemizin can damarı olan Çay tarımını da
bir kenara atmamız söz konusu değildir.
Avrupa Birliği hibe desteği ile başlattığımız Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi inşaatı da devam etmektedir.
Çay’ımızın geleceği için Organik tarımdan ödün vermememiz gerekmektedir.
Bu kapsamda yapılan tüm projelerin
destekçisi olduğumuz da kamuoyunca
bilinmelidir.
Bütün bunlar
Rize’nin potansiyelini
karşılayacak yatırımlar
değil elbette. Yılın
dört mevsimi misafir
ağırlayabilecek bir doğaya
sahip olan ilimiz için bugün
Havalimanı Projesi ve
Beş yıldızlı otel projesi
ihtiyacı yadsınamaz
bir hal almıştır.
Artık Rize olarak atağa kalkma vakti
gelmiştir. Artık birlik beraberlik içinde
Rize için el ele verme zamanı gelmiştir.
Artık gençlerimiz için Rize’de geleceğe
ümitle bakma vakti gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz İftar Programında olduğu gibi aynı masada olduğumuzun, aynı sofradan beslendiğimizin
farkına vararak hep birlikte hepimiz için,
Rize için çalışalım. Rizemiz kazandığında
hepimizin kazanacağını unutmayalım.
Saygılarımla,
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
9
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
“Üreten Anadolu”
Programı Odamızda
Gerçekleştirildi
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi İşbirliği İle “Üreten Anadolu”
Programı Şubat Ayında Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Karma
sektör temsilcileri ile çay sektörü temsilcilerinin iki ayrı oturum şeklinde
gerçekleştirdiği oturumlarda sektörel durum değerlendirmeleri yapıldı.
KARMA SEKTÖR OTURUMU
Karma Sektör Oturumunda; Şehrimizin
ekonomik yapısı ve yerel şartlar değerlendirilirken yapılması gerekenler ve bu
gerekliliklerin yapılabilirlik dereceleri
masaya yatırıldı. Odamız Yönetim Kurulu
10
Başkan Yardımcısı Şükrü Cevahir ilimizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan yeni projelerin haklımızı ve
tüccarımızı heyecanlandırdığını belirtti.
İlimizin gelişiminin önünü açacak olan
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ovit Tüneli’nin beraberinde Organize
Sanayi Bölgesi’nin ve İyidere’de yapılması
planlanan Endüstriyel Merkez’in etkinliğini yüksek bir düzeye çıkaracağının altını
çizen Cevahir; öte yandan bunca yıldır
Endüstriden uzak kalınması sayesinde
korunmuş olan doğal güzelliklerin turizm
sektöründe sağladığı avantajı da göz
önünde bulundurmak gerektiğini dile getirdi. Burada ise karşımıza konaklama kapasitesinin düşüklüğü sorununun çıktığını
belirtiren Cevahir, bu hizmetler için uygun
arazi ve yatırımcıya ihtiyaç duyulduğunu
söyledi.
ÇAY SEKTÖRÜ OTURUMU
Daha sonra Çay Sektörü katılımcıları 2. oturumda bir araya geldi. Dünya
Gazetesinden Yazar Dr. Rüştü Bozkurt,
Genel Yay. Yön. Yrd. Talip Aktaş, Trabzon
Bölge Tems. Ekin Koç ve Trabzon Bölge
Muhabiri Kenan Dursun ile birlikte gerçekleştirilen oturumda Türkiye’nin çay
üretiminin %66’sını gerçekleştiren Rize’li
firmalar ile, Çay kanununun gerekliliği
masaya yatırıldı.
Bugüne kadar ki münferit girişimlerin
etkinliğinin tartışıldığı oturumda birlikte hareket etmenin gerekliliği üzerinde
duruldu.
Arazi toplulaştırılması, toprak reformu
ve aylıkların ıslah çalışmalarının da bir
sistem ile gerçekleştirilmesi gerektiği,
bunun kalite ve verimin artırılması için
büyük önem arzettiği de bir diğer değerlendirme konusu oldu.
Dünya Piyasalarında yerini alabilmesi
için kalite standartlarının artırılması gerekliliğinin de vurgulandığı toplantıda Rize
Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Ticaret
Borsası’nın birlikte yürütmekte olduğu Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi’nin
yapacağı katkı değerlendirildi. Topraktan
bardağa çay üretiminde ve tadında kaliteyi artıracak çalışmaların yapılacağı merkezde, yeşil, siyah ve organik çay üretim
üniteleri paketleme tesisi ve laboratuvar
bulunacak. Çayeli Musadağı mevkiinde yapımına devam edilmekte olan Çay
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanmakta.
11
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ödüllerini Aldı
TÖRENE BAKAN YAZICI İLE MİLLETVEKİLLERİMİZ KATILDI
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve İl
Defterdarlığı’nca düzenlediğimiz 2012 Yılı
Ekonomiye Değer Katan Rize’nin Yıldızları
Vergi Ödül Töreni; Gümrük ve Ticaret
Bakanı ve Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati
Yazıcı, Rize Milletvekillerimiz Sayın Hasan
Karal ve Sayın Nusret Bayraktar ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı
12
Çamur Ali Kopuz’un katılımlarıyla 5 Mart
2014’te Odamızda gerçekleştirildi.
Ekonomiye Değer Katan Rize’nin
Yıldızları Vergi Ödül Töreni’nde 2012 Yılı
Kurumlar Vergisi sıralamasındaki İlk 5
İşletme, Gelir vergisi sıralamasındaki İlk
5 İşletme, Odamıza Kayıtlı olup 40. Yılını
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
dolduran 7 işletme, İlimiz geneli yaptıkları ihracatta İlk 3 İşletme, Türkiye Geneli 500
büyük sanayi kuruluşu arasında Kamu Kurumu olarak 6. Sıradaki Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ve Özel Firmalar arasında 247. Sıradaki Doğuş Çay A.Ş. temsilcilerine Plaket
ve Takdirname takdim edildi.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI PROGRAMDA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
13
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
İzmir, Denizli
ve Konya’da
İş ve Fuar Programı
14
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Odamızın 13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında organize ettiği program, bir dizi temasta
bulunmak üzere; Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Valisi Nurullah Çakır, Rize Belediye
Başkanı Reşat Kasap, RTSO Meclis Başkanımız Ömer Faruk Ofluoğlu, Meclis Üyelerimiz,
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel
Sekreter Gafur Karali, RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Genel Sekreter İsmail Kocaman
ile birlikte İzmir’den başlayıp Torbalı ve Denizli’deki temasların ardından Konya’da
tamamlandı.
İZMİR VALİLİĞİ
İZMİR VALİLİĞİ
Program İzmir Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret ile başladı. Ziyarette Rize’de Vali Yardımcılığı
yapmış olan Toprak, Heyetimizin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un karşıladığı heyetimiz, Torbalı’da
Pancar Organize Sanayi Bölgesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından Organize Sanayi
Bölgesinde fabrika ziyareti gerçekleştirdi.
İZMİR PANCAR OSB’DE FABRİKA ZİYARETİ
İZMİR PANCAR OSB’DE FABRİKA ZİYARETİ
15
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Heyetimiz Ahmetli’deki Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen brifinglere
katıldı.
TORBALI TİCARET ODASI ÜYELERİ TANIŞMA TOPLANTISI
Torbalı Ticaret Odası, heyetimiz için, Torbalı İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve
Torbalı Ticaret Odası üyelerinin katıldığı tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
TORBALI METROPOLİS ANTİK KENTİ
TORBALI METROPOLİS ANTİK KENTİ
Torbalı’da bulunan Metropolis Antik Kentine giden heyetimiz, ardından Torbalı Ticaret
Odası üyesi iş Adamları ile birlikte tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
16
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
DENİZLİ VALİLİĞİ
Heyetimiz Denizli’de gerçekleştirdiği temaslara Valilik ziyareti ile başladı. Denizli
Valisi Abdulkadir Demir ile makamında bir toplantı gerçekleştirildi.
DENİZLİ VALİLİĞİ
DENİZLİ VALİLİĞİ
Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Heyetimiz programına Denizli
Ticaret Odası ziyareti ile devam etti.
DENİZLİ TİCARET ODASI
DENİZLİ TİCARET ODASI
Denizli Ticaret Odası Heyetimizin ziyareti nedeniyle Denizli’deki Ekonomik gelişmeler
ve Ticaret odasının çalışmaları hakkında brifing düzenledi.
17
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ SANAYİ ODASI
Heyetimiz Denizli Sanayi Odasını ziyaret ederek Denizli’nin Sanayi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
DENİZLİ BELEDİYESİ
DENİZLİ BELEDİYESİ
Denizli Sanayi Odası ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden
Heyetimiz Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüşme gerçekleştirdi.
DENİZLİ TİCARET BORSASI
DENİZLİ TİCARET BORSASI
Heyetimiz Denizli Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek Denizli’nin
Sanayi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
18
DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONYA VALİLİĞİ
Heyetimiz Konya programına Valilik ziyareti ile başladı. Vali Muammer Erol ile görüşen
heyetimiz ardından Mevlana türbesini ziyaret etti.
KONYA MEVLANA TÜRBESİ
KONYA MEVLANA TÜRBESİ
Mevlana Türbesi ziyaretinin ardından Heyetimiz programına Konya Ticaret Odası ziyareti ile devam etti.
KONYA TİCARET ODASI
KONYA TİCARET ODASI
Konya Ticaret Odası, Heyetimize Konya Ticaret Odası olarak yaptıkları çalışmaları
içeren bir sunum gerçekleştirdi.
19
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONYA TİCARET BORSASI
Heyetimiz Konya’da Ticaret Borsası ziyareti gerçekleştirerek Borsa yetkilileri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.
KONYA TİCARET BORSASI
KONYA TİCARET BORSASI
Ticaret Borsası ziyaretinde Borsa Başkanı heyetimizi, Konya Valisi ve Konya Milletvekilleri ile birlikte ağırladı.
KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / FABRİKA
Konya Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Heyetimiz, düzenlenen bilgilendirme
toplantısının ardından fabrikalarda incelemelerde bulundu.
20
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONYA FUARI
KONYA FUARI
Heyetimiz toplamda 4 ayrı alandan oluşan Konya Fuar alanında incelemelerde bulunarak, fuarlardaki ürünlerin yanısıra fuar alanı ve yapım çalışmaları hakkında bilgi edindi.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Konya Fuar alanını gezen heyetimiz daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek’i ziyaret etti.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KONYA SANAYİ ODASI
Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından heyetimiz programımızın son durağı
olan Konya Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
21
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Kalifiye Eleman ve
İşveren Eğitimi Kursları
Tamamlandı
KALİFİYE ELEMAN VE İŞVEREN EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ
Odamız tarafından, 17. Meslek Grubu öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın
katkılarıyla 8-15 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Kalifiye Eleman ve İşveren
Eğitimi” Sertifika Töreni 27 Mayıs’ta Odamızda düzenlendi.
Törende söz alan Başkan Karamehmetoğlu katılımcılara başarı temennilerinde bulundu. İlimizde kalifiye eleman ve profesyonel işveren konusunda yaşanılan sıkıntılara
değinen Karamehmetoğlu Önümüzdeki süreçte yapımına devam edilen Organize Sanayi
Bölgesi için ve diğer sektörel istihdam için kalifiye elemana ihtiyaç olduğu ve olacağını
ifade etti.
Rize Eski Valisi Nurullah Çakır da, konuk olduğu programda Rize’deki çalışma hayatına
değinerek, Rize’nin turizm yönünde profesyonel anlamda çalışmalar yapması gerektiğine
22
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
değindi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Karamehmetoğlu ve Meclis Başkanı Ofluoğlu’nu
5 yıldızlı otel konusundaki çalışmalarından dolayı tebrik eden Çakır, ilimizdeki doğal güzellikleri sunmak ve bu amaçla gelen konukları da en iyi şekilde ağırlamak gerektiğini
vurguladı.
Konuşmaların ardından sertifikalar sahiplerine takdim edildi. Program kapsamında Personel için “Yiyecek Üretimi”, “Yiyecek ve İçecek Servisi” ile “Ön Büro” kursları;
Yöneticiler için ise “Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme” adlı kurs; ayrıca tüm katılımcılar için “Kişisel Gelişim” kursu odamızda düzenlenmişti.
23
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi Kursiyerleri
Sertifikalarını Aldı
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ
24
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB
ile ortaklaşa düzenlediği “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” Sertifika Töreni 12
Haziran’da Odamızda gerçekleştirildi.
Bora Çolak ve Engin Karaca’nın eğitmenliğini yaptığı Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi’ne katılan 84 kursiyerden 73’ü
sertifika almaya hak kazandı.
Katılımcılara Sertifikalarını Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu,
Odamız Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu,
KOSGEB Rize Hizmet Merkezi Müdürü Güner
Selçuk Usta, Odamız Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. Hüseyin Kutlu ile Odamız Genel Sekreteri
Gafur Karali takdim etti.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde kursiyerlere; yeni bir işyerinin açılış aşamaları, işyeri rakip işletme analizleri, piyasa
araştırması, maliyet hesap ve analizleri
ile iş yeri için ileriye dönük planlamaların
nasıl yapılması gerektiği gibi konular hakkında eğitim verildi.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
25
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TOBB
70. Mali Genel Kurulu
Gerçekleşti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde
TOBB 70. Mali Genel Kurulu TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ)
gerçekleştirildi.
Genel Kurula Delegelerimiz Muhammet
Emin Peruzoğlu, Muammer Çelik, Hakan
Murteza Ağun, Şaban Aziz Karamehmetoğlu
ve Ömer Faruk Ofluoğlu ile Genel Sekreter
Gafur Karali katıldı.
26
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
UMEM BECERİ’10
UZMANLAŞMIŞ MESLEK
EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ
UMEM Beceri’10’dan
Odamıza Bölgesel Başarı
ve Performans Ödülü
UMEM BECERİ’10 ÖDÜL TÖRENİ
TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve
TOBB ETÜ işbirliğinde uygulanan UMEM
Beceri’10 Projesi Protokol ve Ödül Töreni,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında 2011 ve 2013 yılları arasında en başarılı illere ödülleri verildi. Ödül Töreninde
Rize’ye Bölgesel Başarı-Performans Ödülü
verildi. Ödülü Odamız adına Kalite Yönetim
Temsilcimiz Hakkı Şeker aldı.
27
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Çay Araştırma ve
Uygulama Merkezi
İnşaatı Başladı
PROJEDE YER ALAN TARAFLARCA ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı kapsamında, Rize Ticaret ve
Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olduğu, Rize Ticaret Borsa’sının ortaklığı,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve
Rize Valiliği’nin destekleyici ortaklığı ile
14.01.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “Rize Çay Araştırma ve Uygulama
Merkezi” Projemizin yer teslimi için, öncelikle Odamız Toplantı Salonunda başlangıç
toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen
başlangıç toplantısında iyi niyet dilekleri ve temennilerin ardından Lot 2 İnşaat
Kontratı maddeleri Müşavir firma tarafından, Müteahhit firma ve diğer katılımcılara aktarıldı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası
28
Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Proje
inşaatının bu tarihten itibaren müteahhit
firmaya teslim edildiğini, inşaatın 1 yıl
sonra tamamlanacağını ve 2015 yılı Mart
ayı sonunda projenin Rizemizin hizmetine
sunulacağını belirtti.
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ARAZİSİ
Odamızda gerçekleştirilen toplantıların ardından İlimiz Çayeli ilçesi Musadağı
Köyü Küçükarpik mevkiinde bulunan Proje
inşaat arsasına geçildi. Arsa üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu ve Yer Teslimi
Toplantısı gerçekleştirildi.
Yer Teslimi Toplantısı sonunda,
Proje İnşaatı Kontratı; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İPA Dairesi Başkanlığı
Uygulama Birim Şefi Haluk Hangül, SRER
(Yardımın Nihai Yararlanıcısının Yetkili
Temsilcisi) ve RTSO Yön. Kur. Başkanı Şaban
Aziz Karamehmetoğlu, Müşavir Firma
(Politecnica) Temsilcisi Andrea Dal Cerro
ve Müteahhit Firma (TİGRİS) Temsilcisi Ali
Yavuz tarafından imzalanarak, Proje Lot 2
inşaatı Müteahhit firmaya teslim edilmiş
oldu.
Yer tesliminin ardından Odamız Toplantı
Salonunda Operasyonel Koordinasyon
Birimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Temsilcileri ile değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdi. Toplantıda Projenin hassasiyetle yönetilmesi gerektiği belirtildi.
Operasyonel Koordinasyon Biriminin görev
tanımları ve iş akışı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
PROJE YER TESLİMİ İMZA TÖRENİ
PROJE YER TESLİMİ İMZA TÖRENİ
PROJE YER TESLİMİ İMZA TÖRENİ
29
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ankara’da
Rize Günleri
Etkinlikleri
Düzenlendi
ODAMIZ VE RİZE TİCARET BORSASI ORTAK STANDINDA MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK
30
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Rize’nin tanıtımı amacıyla Ankara’da her yıl düzenlenen Rize Günleri’nin 5. si bu
yıl Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. İlimizin tanıtımı amacıyla Rize Valiliği,
Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize Ziraat Odası’nın da katıldığı
Rize Günlerinde, Rize Ticaret Borsası ile birlikte hazırladığımız standımızda yer aldık.
4 günlük organizasyonda Kültür Merkezi Fuar Alanı girişinde kurulmuş olan temsili Ovit
Tüneli’nden geçerek gelen misafirlerimizi ağırladık.
31
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Odamız Bu yıl da
Feshane’de
Yerini Aldı
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI VE RİZE TİCARET BORSASI FESHANEDE ORTAK STANDINDA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
32
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
İstanbul Feshane’de 24 Nisan’da başlayan 7. Rize Günleri, 27 Nisan Pazar günü sona
erdi. Rize Günlerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Rize Milletvekili Sn. Hayati Yazıcı, Rize
Milletvekili Sn. Hasan Karal, Rize Milletvekili Sn. Nusret Bayraktar, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve bir çok değerli misafiri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Ticaret
Borsası’nın ortak stant alanında ağırladık.
33
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Geleneksel
İftar Yemeğinde
Rize Tüccarını Buluşturdu.
ODAMIZ YÖNETİM KURULU VE MECLİS BAŞKANI MİSAFİRLERİMİZİ KAPIDA KARŞILADI
Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak düzenlenen İftar Programı
bu yıl 11 Temmuzda düzenlendi. Rizeli tüccarın yoğun ilgi gösterdiği iftar programında
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında
üyelerimizin iftar progamında teşriflerinden dolayı teşekkür ederken İlimiz tüccarının
birlik beraberlik içerisinde hareket etmesinin ilimiz için önemine değindi.
34
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
İftar programı Rize İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın yemek duası ile sona erdi.
35
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TOBB Geleneksel İftar
Yemeğinde
Başkanları Buluşturdu
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin düzenlediği iftar
programında Rize Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban
Aziz Karamehmetoğlu,
Meclis Başkanı Ömer Faruk
Ofluoğlu, Rize Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Erdoğan,
Meclis Başkanı Resul
Okumuş ile diğer Oda ve
Borsaların Yönetim Kurulu
ve Meclis Başkanları bir
araya geldi.
36
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Rize Organize
Sanayi Bölgesi’nde
Son Durum
OSB YÖNETİMİ VALİ YAZICI BAŞKANLIĞINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE
Rize’nin Kalkandere ilçesi sınırlarında kurulan Rize Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık
50 hektarlık alanı kapsamaktadır. Organize
Sanayi Bölgesi alanı, Rize – Erzurum karayolu
güzergâhı üzerinde ve Karadeniz Sahil yolu
bağlantısına yaklaşık 12 km uzaklıkta, batıda
76 km ile Trabzon’a, güneyde İkizdere ilçesi
üzerinden 251 km ile Erzurum’a, doğuda ise
159 km ile Artvin’e ve 109 km ile de Sarp
Sınır Kapısı’na kara yolu ile bağlantılıdır.
Rize Valisi Başkanlığında, Odamız Yön.
Kur. Bşk. Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun da
üyesi bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu’nun incelemelerde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesinde altyapı işlemleri devam etmekte olup
2015 yıl sonuna kadar tamamlanması
planlanmaktadır.
Organize Sanayi Alanlarının yanı sıra,
Arıtma Tesisi, Teknik Hizmet Alanı, Parklar,
Yönetim Merkezleri, Ağaçlandırılacak Alan,
İmar Yolları Ve Otopark bulunacaktır. Bölgede
4.000 m2 den 30.000 m2 ye kadar 4 farklı
boyutta, toplamda 37 parsel bulunmaktadır.
37
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yapılan firma başvurularının değerlenRize Organize Sanayi Bölgesinin gedirilmesi amacıyla, Rize Organize Sanayi nel avantajlarını ise şu şekilde sıralamak
Bölgesi Yönetim Kurulu Kararı ile firma- mümkündür;
lardan fizibilite raporu talep edilmiş olup
•Rize-Erzurum Karayolu güzergahı üzeyönetim kurulu kararı doğrultusunda belirlenecek komisyon tarafından başvurular
rinde olması,
değerlendirilip arsa tahsisleri yapılacak ve
•Karadeniz Sahil Yoluna 12 km mesafede
devam eden inşaat çalışmalarına paralel
olması,
olarak firmaların yatırımlarına başlaması
sağlanacaktır.
•En yakın liman olan İyidere Limanı’na
12 km mesafede olması,
•Rize şehir merkezine 30 km mesafede
olması,
•Havalanına 53 km mesafede olması,
•Sarp Sınır Kapısı’na 135 km mesafede
olması, (En Yakın OSB)
•Ortadoğu ve Kafkasların geçiş noktasında olması,
•Doğu ve Güneydoğu Karadeniz’e bağlantı
noktasında olması.
2005 yılından bu yana başvuran 113 firmanın başvuru tarihleri şu şekildedir.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
3
10
5
12
0
1
23
46
12
2005 yılından bu yana arsa tahsis başvurusu yapan firmaları imalat sektörlerine göre
ayırdığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.
BAŞVURU YAPAN FİRMA SEKTÖRÜ
38
FİRMA SAYISI
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı
6
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağılımı
3
Gıda Ürünleri İmalatı
36
Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri İmalatı
2
Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı
4
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
5
Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
2
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
2
Metal Ürünleri İmalatı
3
Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı
26
Mobilya İmalatı
11
Tekstil Ürünleri İmalatı
5
Diğer İmalat
8
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Organize Sanayi Bölgeleri kanununda
belirtilen Organize Sanayi Bölgelerindeki
parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz
olarak tahsisine ilişkin süre 12.04.2013’ten
itibaren 2 yıl uzatılmıştır. Altyapısı hazır
parseller sunulması da yatırımcılara avantaj
sağlamaktadır.
Rize Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımcı
Firmalar ile ilgili yapı ruhsatı, yapı iskân
izni ve işyeri açma izni OSB tarafından
verilecektir.
Rize, yatırımlarda Devlet Yardımları
Kanunu’na göre 4. Bölgede yer almakta iken
Rize Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak
yatırımlar bir alt bölge olan 5. Bölge şartlarında değerlendirilecektir.
Bu kapsamda Bölgemizde yapılacak yatırımlar aşağıdaki teşviklerden faydalanabilecektir.
•Yatırıma Katkı Oranı % 40
•Vergi İndirim Oranı % 89
•Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl
(Sabit Yatırımların %35’i Kadar)
•Faiz Desteği TL Cinsi Kredi İçin 5 Puan,
Döviz Cinsi Kredi İçin 2 Puan (Azami Destek Tutarı 700.000 TL)
•KDV İstisnası (Sıfır Makine Alımlarında)
•Gümrük Vergisi İstisnası
•Arsa Tahsislerinde Bedelsiz Arsa Tahsisi
39
Yeni
YeniYatırımlar
YeniFırsatlar
Turizm varlıklarını değerlendirme, yurt içi ve yurt dışı
tanıtım, yıldızlı tesisler ve
turizmi 12 aya yayma konularında büyük eksiklikleri bulunan Rize’miz bu açıklarını en
kısa zamanda gidermelidir.
40
Önümüzdeki yıl yapımına başlanacak olan Rize
Havalimanının hizmete girmesiyle, özellikle turizm
sektöründe büyük bir gelişmenin ve taleplerin doğması kaçınılmaz olacaktır.
Havalimanı ile önümüzdeki
yıllarda Rize turizm sektörü
birçok yeni fırsat yakalayacaktır. Nasıl ki sanayi ve ticaret alanlarında Ovit sonrası için hazırlıklar yapıyorsak
(Organize Sanayi Bölgesi,
İyidere
Lojistik
Merkez
gibi) Havalimanı sonrası da
Rize’de turizmi şimdiden
şekillendirmeli, gelecekteki gelişmelere ve fırsatlara
hazırlamalıyız.
Önümüzdeki yıllarda Rize
Ekonomisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, çayın yanında, turizm destekli ticaretin
gelişmesine ve bu sektördeki
canlanmaya bağlı olacaktır.
Turizm, en az yatırımla
en fazla istihdam oluşturabilen sektörlerin başında
gelmektedir. Birkaç yıl önce
okuduğum bir yazıya göre
10 Milyon Dolar ile Otomotiv
sanayiinde 37, çimento sektöründe 46, turizm sektöründe ise 119 kişiye istihdam sağlanabilmektedir. Bu
açıdan bakıldığında, ilimizde çaydan sonra istihdama
en önemli katkıyı sağlayabilecek sektör turizm olarak
görülüyor.
“Havalimanı sonrası için
turizmi şimdiden
şekillendirmeli,
gelecekteki gelişmelere
ve fırsatlara
hazırlamalıyız.”
Turizm ile ilgili çok sevdiğim bir sözdür. “Turizm bir
ateş gibidir, onunla çorbanızı da pişirebilirsiniz, evinizi
de yakabilirsiniz.” Hedefimiz
Rize’nin turizm ile çorbasını
pişirmesi olmalıdır. Şehir içindeki park sorunu ve trafik yoğunluğu (Alışveriş Merkezi’nin
şehir merkezinde yapılması
bu sorunu daha da büyütecektir), görüntü kirliliği, yıldızlı otel eksikliği, özellikle
Ayder’de çarpık ve plansız
yapılaşma, kaliteli ürün - kaliteli hizmet - fiyat dengelerinin tutturulamaması Rize
turizmini giderek evimizi yakma noktasına götürmektedir.
“İlimizde
istihdama
en önemli katkıyı
çaydan sonra
turizm sektörü
yapabilir.”
Turizm alanında düzenleme ve denetim bakımından
geride olduğumuz, yani denetimsiz bir gelişmenin ilimizde var olduğu çok açıktır.
Uzun vadede bu denetimsizlikten sektördeki herkes etkilenecektir. Rize’de turizm
sektöründe bilgi ve deneyime dayanan politika ve stratejilere ihtiyaç duymaktayız.
İlimizde turizmin geleceği
açısından özellikle Ortadoğu
pazarına yönelik pazar araştırmalarının ciddi bir şekilde yapılması, turizmi 12
aya yayma stratejilerinin ve
alanlarının belirlenmesi, düzenleme ve denetleme konularında birtakım yaptırımların uygulanması zorunlu hale
gelmiştir. Başta valiliğimizin
ve diğer kurumların bu çalışmaları yürütecek bir oluşuma
dönük yeni bir yapılanmanın
gayreti içerisinde olmalarını
umuyor ve diliyorum.
41
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Rusça Dil Kursu
Katılımcılarına
Sertifikaları Verildi
RUSÇA DİL KURSU SERTİFİKA TÖRENİ
Rize Ticaret ve Sanayi Odamız ile Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa
düzenlediği, 30 Eylül 2013 ile 26 Şubat
2014 tarihleri arasında Odamızda gerçekleştirilen Rusça Dil Kursu’nun mezunları,
odamızda düzenlenen bir tören ile sertifikalarını aldı. Rusça Dil Eğitmeni Dr.
Gülzar Kalafat tarafından verilen kursu 15
katılımcı başarıyla tamamladı. Törende
temsili olarak 4 öğrenci sertifikalarını
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu, Odamız Meclis Başkanı
Ömer Faruk Ofluoğlu, Halk Eğitim Merkezi
ASO Müdürü Osman Bahri Gülal, ve Rusça
Dil Eğitmeni Dr. Gülzar Kalafat’tan aldılar.
42
Törende Eğitmen Gülzar Kalafat’a Odamız
adına bir teşekkür plaketi takdim edildi.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek
hastalıkları artış göstermiş,
buna bağlı olarak da iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
bütün çalışma alanlarında
yaygın hale getirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği,
kaza olduktan sonra konuyu
ele alan değil, kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan
teknik bir bilim dalıdır. İş
Sağlığı bütün mesleklerde
çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik
hallerinin en üst düzeyde
tutulması, sürdürülmesi ve
geliştirilmesi çalışmalarıdır.
İşyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve
mevcut sağlık ve güvenlik
şartlarının
iyileştirilmesi
için işveren ve çalışanların
görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülüklerini düzenlemek adına 20 Temmuz
2012 tarihinde 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
yayınlanmış ve bağlı yönetmelikler ile bütün iş sektörlerinde
uygulanmaya
başlanmıştır.
İş Kazalarının ortadan
kaldırılması veya minimize
edilmesi için İşveren, işyerlerinde alınması gereken
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve
uygulanmasının izlenmesi,
iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil
tedavi ile koruyucu sağlık
ve güvenlik hizmetlerinin
yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasında belirlenen
nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer
sağlık personeli görevlendirmekle sorumludur.
Çalışanlar İş Sağlığı ve
Güvenliğinin
sağlanması
noktasında işyeri uzmanları
tarafından yürütülen önlem
politikaları ve eğitimlere
aktif katılımcı olarak katılım göstermeli ve buradan
edinecekleri bilgileri çalışma süreçlerinde uygulamaya koyarak olası risklerden kendilerini korumaları
gerekmektedir.
İş Kazası
ve Meslek Hastalığı
Sonrası Zararların
İşyerlerine Yansıması
1.Üretim Araçlarında Hasar
2.Üretimin Durması
•Kısmen
•Tamamen
3.Finansal Yapıda Bozulma
4.Müşteri Kaybı
5.Toplumsal İmaj Bozukluğu
6.Vicdani Rahatsızlık
7.Yasal Sorunlar
•Ceza Davaları
•Tazminatlar
İş Kazasında
Kişisel Nedenler
1.İş Motivasyonu Eksikliği
•Çalışma İsteği
•Memnuniyet, Zevk
2.İş Yeteneği Yetersizliği
•Fizyolojik Yetenek
•Zihinsel Yetenek
İş Kazasında
Fiziksel Nedenler
1.Yerleşim
2.Makine, Tesis
3.Malzeme, Ekipman
4.Çalışma Metodu
5.Çevre
Yaşanan iş kazaları ve
meslek hastalıkları göz önüne alındığında etkileri geniş
bir çevreye yayılmaktadır.
43
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
UMEM BECERİ’10
YÜRÜTME KURULU OLARAK
YİNE 1. OLMAK
İSTİYORUZ
UMEM BEECERİ’10 YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde hayata geçirilen UMEM BECERİ’10 (Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri) Projesi iş arayan gençlerimize ilgi duyduğu meslek dalın44
da eğitim vererek meslek sahibi ve bu alanda
iş sahibi olmalarını sağlamaktadır. İşverenler
ise UMEM kurslarından mezun olan kursiyerlerden işe almaları halinde, bayanlarda yaş
sınırı olmaksızın 42 ay boyunca, erkeklerde
18-29 yaş arası 42 ay, 30 yaşından büyükler
için 30 ay boyunca SSK İşveren payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bu kapsamda; Rize Ticaret ve Sanayi
Odası olarak, 2011-2013 döneminde üyelerimizden gelen talepler üzerine birçok
dalda UMEM mesleki eğitim kursları açarak üyelerimizin ara eleman ihtiyaçları
karşılandığı gibi, bir çok gencimiz meslek
edinip işe girmiştir.
2011-2013 döneminde Türkiye genelinde 81 ilde yapılan UMEM kurs çalışmaları UMEM Yürütme Kurulu tarafından
değerlendirilerek Türkiye genelinde başarılı olan 10 İl Odalarına bölgesel birincilik ödülleri verildi. Rize Ticaret ve
Sanayi Odası olarak Ankara’da yapılan
ödül töreninde kurs açma ve işe yerleştirmede Bölge Birinciliği ödülümüzü aldık.
Rize UMEM Yürütme Kurulu Başkanı olarak
bu ödülü almamızda emeği geçen, başta Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu olmak üzere, Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi
Yılmaz, Hasan Kiraz, Sırrı Atalay Karaman
ve diğer emeği geçenlere teşekkürlerimi
sunuyorum.
2014 yılında yeni genelge yayınlanarak
UMEM kurslarının kapsamı ve içeriği geliştirildi. Rize UMEM Yürütme Kurulu olarak
İlimize daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için kurul üyelerini artırarak her
ilçemize hizmet vermeyi amaçladık. Bu
kapsamda, Üyelerimizi Milli Eğitim Şube
Md. Cüneyt Kamacı, Çalışma ve İş Kurumu
Şube Md. Nurettin Karal, İMKB Teknik ve
End. Mes. Lis. Md. Sırrı Atalay Karaman,
Ticaret Meslek Lis. Md. Mustafa Güman,
Rize Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail
Kocaman, Kız Mes. Lisesi Md Rasim Balcı,
H.K. Yardımcı Deniz. Mes. Lis. Md. Aydın
Kuş, Çayeli TSO Genel Sekreteri Osman
Doğru, ATSO Genel Sekreteri Zeynep
Dalbastı Ayata, Pazar TSO Genel Sekreteri
Gülbahar Çakıroğlu ve RTSO Kal. Yön.
Tem. Hakkı Şeker şeklinde oluşturduk.
Rize UMEM Yürütme Kurulu olarak
2014-2015 döneminde, geçtiğimiz 2011-
2013 dönemi göstermiş olduğumuz performanstan daha yüksek bir performans
göstererek yine birincilik ödülü almayı
hedeflemekteyiz. Bu dönemde Rize UMEM
Yürütme Kurulu olarak 4 toplantı düzenledik. Bu toplantılarda 11 firmanın taleplerini değerlendirdik. Bu talepler neticesinde 25 kişilik Kasiyerlik kursu, 50 kişilik
satış görevlisi kursu, 27 kişilik servis elemanı kursu, 6 kişilik cilt bakımı elemanı kursu, 12 kişilik CNC operatörü kursu
olmak üzere toplamda yedi ayrı mesleki
kursun açılması kararı alarak bu kurslarda
120 kursiyer eğitilecek ve meslek sahibi
olup işe girmeleri sağlanacaktır.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu
kapsamda firmaların ara eleman taleplerini topluyor, bu taleplerin 10 kişiye
ulaşması halinde ilgili meslek okuluyla
bu alanda 6 aylık UMEM kursu açıyoruz.
6 aylık kursun ilk 3 aylık teorik eğitimi ilgili meslek okulunda veriliyor. Kursiyerler
sonraki 3 aylık dönemde ara eleman talebinde bulunan firmanın bünyesinde çalışarak staj süresini tamamladıktan sonra
sertifika alarak meslek sahibi oluyor. Ara
eleman talebinde bulunan İşverenler bu
kursiyerlerden işe alması halinde 42 ay
boyunca SSK işveren payı İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
Rize UMEM Yürütme Kurulu olarak,
İlimizde ve İlçelerimizde faaliyet gösteren tüm firmaların bu sürece destek vermelerini, ara eleman ihtiyaçlarını Rize
UMEM Yürütme kuruluna bildirerek, daha
verimli eleman yetiştirilmesini sağlayan,
aynı zamanda işveren üzerindeki yükü
azaltan UMEM kursları ile karşılamalarını
istiyoruz.
Saygılarımla,
Gafur KARALİ
RTSO Genel Sekreteri
UMEM Yürütme Kurulu Bşk.
45
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Markanız
Değer
Kazansın
Pazarlama alanında yaşanan değişmeler ve
gelişmeler ile birlikte marka değeri kavramı son
zamanların en gözde kavram haline gelmiştir. Kapitalist dönemde rekabet ortamında işletmeler
artık marka değerine göre başarı sıralanmasına
konulmaktadır.
Marka stratejik önem taşıyan bir konudur,
başarılı bir marka birçok öğenin değerler zinciri oluşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Marka
değeri ile marka ve müşterilerin ürün ve
ürün performansı hakkındaki hissettikleri ve algıları ortaya çıkarmaktadır. Marka yaratmanın temel
amacı hedef kitleyle güçlü bir
bağ kurmaktır. Müşteriler ile
güçlü ilişki ile kurulmuş olan
bir markanın başarısı; müşterilerin, diğer markalar içerisinden ayırt etme, fikir sahibi
olma ve ilk tercih olma, prestij
sağlama yetilerinden ölçülür.
Marka değeri kavramı sadece
ürün anlamında düşünerek kendimizi kısıtlamamalıyız. Bugünlerde kalifiye ve işinde yetkin olan
genç yeteneklerin ilk baktığı ve elemeden geçirdiği özellikler; tanınmış, marka değeri yüksek,
kurumsal bir firmada yaptıkları işlerle altına güvenle ve gururla imza atabilecekleri geleceğini
görebildikleri firmalar olmasıdır. İletişimin çok
hızlı ve etkin olduğu günümüzde, kendi yaptığınız
işleri piyasaya ve rakiplerinize eş zamanlı olarak
duyurmanız, sizin de en iyi personeli bünyenize
46
çekmenize yardımcı olacaktır. Hiçbir yetkin personel sirkülasyonu yüksek bir firmada gelecek hayal
etmez!. Personelin bu düşüncesi birçok firmanın
en büyük çıkmazıdır. Firmanızın marka değeri bir
bütünlük arz eder.
Markanızı; sağlam, arkasında durulabilecek,
etkin bir şekilde tanıtmak istiyorsanız, içini doldurmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz marka sadece dikkat çekmenizi sağlar. Müşterinin sizi
düşünmesini sağladınız, ya sonra!.. Aynı
şekilde en kalifiye personeli bünyenize kattınız, ya sonra!..
Markalar ilkönce kendilerinin
sürekli müşterilerini tutmaya
çalışırlar ilk hedef budur, sonraki aşama yeni müşteriler kazanmaktır. Bu düşünce şeklini
değiştirmeden iç müşteri ağına
da bakalım; siz kendi personelinize
markanızı sevmesini sağlayıp onunla
kurum arasında duygusal bağ gelişmesine izin vermezseniz, o da yeni daha başarılı, güçlü
(muhtemelen rakip firma da) başka bir firmada
çalışmak isteyecektir. Sizin başarınız onu elde tuttuğunuz süreyle eşdeğerdir!..
Konuyu hemen iç müşteriyle yani personelle
bağdaştırmak sizi ayrıntılarla boğmak olarak algılanmasın… Başarı bir bütündür. Bütün öğeler tek
bir hedef için inançla hareket etmezse başarı imkansızdır. Personelinizin başka firmalara gitmesini
engellemek en önemli unsurdur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sizin bir yere kadar getirmiş olduğunuz bütün
çalışma azminizi, isteğinizi personellerinizin inancı olmazsa kaybedersiniz, personeller sizin en sıkı
takipçileriniz olmalı… Bu nedenle marka değeri
içindeki bütün unsurlarıyla bir bütündür, sadece
ortaya çıkan ürünün başarısı sizi yanıltmasın. Siz
başarı sırlarınızla, kendi geliştirdiğiniz know-how
bilginizle, işinde yetkin kadronuzla bir bütün olmalısınız.
Tüketici açısından bakışa devam edelim. Tüketiciler aldıkları ürünler hakkında yorum sahibi
oluyor, markaya bağlılık geliştirip bir sonraki alışverişleri için plan yapıyor ve belki de en önemli günlerinde onlara eşlik edebilecek ürünlerle
aralarında duygusal bağ geliştirmeye başlıyorlar,
marka değeri de bu bağlamda oluşmaya başlıyor.
Tüketicinin algısında marka değeri değişken
birçok unsurdan oluşmaktadır. Markanın bilinirliği, kalitesi, markaya bağlılık ve marka çağrışımı…
Markanın bilinir olması, Markanın her ihtiyaçta
ilk önce o markayı hatırlıyor ve yorumluyor olmasıdır. Markanın tüketici bilincinde ön sırlarda kendi imajını yerleştirmiş olmasıdır.
Markanın kalitesi, müşterinin gözünde piyasadaki diğer alternatif sayılabilecek eş değer ürünlerden farklı olarak algılanmasıdır. Markanın çağrışım etkisi ise, güçlü, baskın, etkili, üstün, seçkin
olması marka değerini etkileyen olumlu etkenler
arasındadır.
Marka bağlılığı ise kapitalizmin ve küreselleşmenin getirdiği ve firmaların yararlandığı bir
duygudur. Tüketici her koşulda başka alternatif
ürünleri düşünmeden direkt olarak aklındaki tek
markaya yönlenir ve her koşulda bağlılık duyar. Bu
durum müşterinin markanın gücüne çok güvenmesi, markayı tavsiye ederken onunla bütünleşmesi, aynı gururu ve başarıyı kendinde hissetmesi
gibi kişide farklı duygular hissettirebilmektedir.
Bir markayı başarılı halde piyasaya tanıtmak,
bu başarıyı uzun süreli hale getirip güçlü bir marka değeri yaratmak küresel rekabetin tüm dünyada sert bir şekilde hissedildiği günümüzde kolay
değildir. Finans açısından bakılacak olursa; marka
isminin gelecekteki değeri de eş zamanlı olarak
yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda işletmeler markalarını oluşturduktan sonraki önemli
işleri markayı tüketicileri için uygun konuma yerleştirmeleri olacaktır.
47
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
RTSO’dan Romanya Vizesi için
Referans Mektubu
ODAMIZ REFERANS MEKTUBU İÇİN YETKİLENDİRİLDİ
17 Şubat 2014 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Romanya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmanın Tadiline İlişkin
Protokol 12 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Odamız Romanya Vizesi için “Referans Mektubu” verme konusunda yetkilendirilmiştir.
Verilecek Romanya vizesi referans mektuplarında aşağıda belirtilen şartlar uygulanacaktır.
17 Şubat 2014 Tarihli “Romanya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma’nın tadiline İlişkin 12 Mart 2014 tarihli Protokol ile Tanımlanan Referans Mektubu Verilme Şartları:
•
•
•
•
Talep eden kişinin şirketteki görevi.
Şirketin Faaliyet Türü.
Şirketin Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğinin en az 1 yıllık olması.
Gideceği ülkenin topraklarındaki kalış amacı ve yerli ortaklarının isimlerinin
belirtilmesi.
Sigorta Acenteleri İçin
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı
SİGORTA ACENTELERİ PERSONELLLERİ YETERLİLİK BELGESİ İLE ÇALIŞTIRILABİLECEK
22.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde teknik personel unvanı
kazanılabilmesi için aranılan şartlar arasında “SEGEM tarafından yapılacak teknik personel
yeterlilik sınavının kazanılması,” hususu da sıralanmıştır.
Bu kapsamda, söz konusu yeterlilik sınavını kazanmamış kişilerin teknik personel
siciline kaydı yapılamamaktadır. Ayrıca, sicile kayıtlı teknik personellerden (gerçek kişi
acente, tüzel kişi acente müdür ve geçici müdürü dahil) daha önce SEGEM tarafından
Teknik Personel Eğitimini başarı ile tamamlamayanların 22 Ekim 2014 tarihine kadar teknik
personel yeterlilik sınavını kazanmayanlar faaliyetlerine devam edemeyeceklerdir.
Söz konusu sınava katılmak isteyen acente teknik personellerinin SEGEM’e başvuruda
bulunmaları gerekmekte olup, detaylı bilgilere www.segem.org.tr internet adresi üzerinden
ulaşılabilmektedir.
48
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
K Türü Yetki Belgesi
Geçerlilik Süresi
K TÜRÜ BELGENİZİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ TAKİP EDİN
Karayolu Taşıma yönetmenliğinin 18.nci maddesinde Yetki Belgesi sahipleri, yetki
belgelerinin yenilenmesi için; Yetki Belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün
öncesinden itibaren Bakanlığa veya odamıza yazılı olarak müracaat edebilir. Yetki
Belgesinin ödendiği tarih esas alınarak Yetki Belgesi yenilenir. Yetki Belgesi yenilenme
işlemlerinde Yetki Belgesinin geçerlilik tarihi içerisinde yapılması menfaatinizedir. Aksi
takdirde Yetki Belgesiz taşımacılık faaliyetinde bulunduğunuz tespit edildiğinde cezai
müeyyide uygulanacaktır.
Yetki Belgesi Sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin
geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren;
• 270 takvim günü içinde Bakanlığa veya Odamıza yazılı olarak müracaat edilmesi
halinde yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendi tarih esas alınarak yetki belgesi
tam ücretinin %5 ödenerek yenilenir. Yenileme ücretinin 270 günlük süre içinde ve
ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
• 271 inci takvim günü ile 540’ıncı takvim günü arasında Bakanlığa veya Odamıza yazılı
olarak müracaat edilmesi halinde ise; Yenileme ücreti olarak, ödeme tarihindeki
geçerli tam ücretin %25’i alınır. Bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi
yenilenir. Bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar veya Ziraat Bankalarından
herhangi bir şubesine yatırmanız halinde, yetki belgenizin geçerlilik tarihinin 5 yıl
daha uzatılması mümkündür.
Yukarıda belirtilen sürelerden sonra yetki belgenizin yenilenmesi mümkün olmayıp, yetki
belgesi kapsamında faaliyette bulunmanız da mümkün olmayacaktır. Aksi durumun tespiti
halinde, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendi çerçevesinde
cezai müeyyide uygulanacaktır.
Bu itibarla, Para Cezasına maruz kalarak mağdur olmamanız için Karayolu Taşıma
Yönetmenliğinin 18’inci maddesinde belirtilen Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci
içerisinde Bölge Müdürlüklerine veya Odamıza müracaat ederek yetki belgesi yenileme
işlemlerini yapmanız gerekmektedir.
49
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Elektronik Kamu Alımları
Platformu
KAMU İHALELERİNDE EKAP’A KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
İhale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirebilmesi hedefinin önemli
bir adımı olarak 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu
ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
• Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
• Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,
• Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
• Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişilerin 01/01/2014 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını
satın alamayacağını ve dolayısıyla da ihalelere katılamayacaktır.
Bu çerçevede, 01/01/2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel
kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve uygulama birliğinin sağlanabilmesini
teminin söz konusu kayıt zorunluluğu hususunu üyelerimizin bilgisine sunarız. Konuya
ilişkin gerekli açıklama ve yönlendirme www.ihale.gov.tr internet adresinde mevcuttur.
TOBB Uluslararası İşbirliği
ve İhale Duyuruları Web
Sitemizde
RSS TEKNOLOJİSİ İlE TOBB ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHALE DUYURULARINI SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Firmalarımızın uluslararası ticaretlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin web sitesinde yayınlanan Türkiye’den ve dünyadan işbirliği teklifleri ile
ihale, özelleştirme ve yatırım projeleri duyurularını TOBB aynı anda paylaşmamızı sağlayan
RSS teknolojisi ile artık odamız web sitesi anasayfamızdan takip edebilirsiniz.
50
2014 OCAK AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
ORT.
2,1289
2,1703
2,1672
2,1863
2,1708
2,1742
2,1830
2,1745
2,1704
2,1894
2,1896
2,2045
2,2069
2,2369
2,2399
2,2535
2,2725
2,3126
2,3412
2,2642
2,2218
2,2779
2,2680
2,2176
2,9323
2,9723
2,9566
2,9746
2,9592
2,9554
2,9711
2,9565
2,9650
2,9948
2,9813
3,0004
3,0002
3,0316
3,0309
3,0536
3,0975
3,1672
3,2031
3,0912
3,0341
3,0981
3,0704
3,0216
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
83,230
85,140
86,060
86,790
85,210
85,140
85,040
85,110
86,600
87,190
86,610
87,230
88,010
89,310
88,640
89,050
91,140
93,180
92,730
89,620
90,160
88,190
89,180
87,763
563,00
573,00
576,00
585,00
578,00
578,00
578,00
578,00
573,00
585,00
580,00
583,00
592,00
600,00
595,00
598,00
610,00
625,00
620,00
600,00
605,00
600,00
600,00
590,22
2014 NİSAN AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
2014 ŞUBAT AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
3
2,2618
3,0536
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
90,200
605,00
4
2,2544
3,0471
89,110
600,00
5
2,2377
3,0250
89,120
597,00
6
2,2233
3,0057
88,240
595,00
7
2,2153
3,0073
88,180
590,00
10
2,2231
3,0319
89,630
600,00
11
2,2009
3,0090
89,640
600,00
12
2,1908
2,9836
89,600
600,00
13
2,1988
3,0041
90,150
603,00
14
2,1830
2,9899
90,600
605,00
17
2,1795
2,9870
91,700
612,00
18
2,1775
2,9884
91,100
610,00
19
2,1866
3,0069
91,550
612,00
20
2,2066
3,0228
91,610
612,00
21
2,1957
3,0099
92,180
613,00
24
2,1791
2,9946
92,140
613,00
25
2,2031
3,0298
93,980
620,00
26
2,2066
3,0305
94,100
623,00
27
2,2326
3,0487
94,550
625,00
28
2,2114
3,0456
93,180
620,00
ORT.
2,2084
3,0161
91,028
607,75
2014 MAYIS AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
1
2,1477
2,9622
88,650
595,00
1
2,1139
2,9232
87,110
587,00
2
2,1296
2,9371
88,180
590,00
2
2,1058
2,9174
88,200
590,00
3
2,1340
2,9369
88,150
590,00
5
2,0951
2,9067
88,650
594,00
4
2,1339
2,9244
88,110
590,00
6
2,0917
2,9133
88,100
590,00
7
2,1168
2,9048
88,230
590,00
7
2,0908
2,9117
87,650
587,00
8
2,0926
2,8818
88,320
590,00
8
2,0731
2,8897
86,140
582,00
9
2,1031
2,9016
89,050
600,00
9
2,0751
2,8651
86,150
582,00
12
2,0740
2,8553
87,180
587,00
10
2,0978
2,9085
89,100
600,00
11
2,1162
2,9385
89,600
604,00
13
2,0698
2,8431
86,100
581,00
14
2,1253
2,9398
90,550
608,00
14
2,0697
2,8389
86,120
581,00
15
2,1248
2,9321
89,700
600,00
15
2,0755
2,8367
87,190
585,00
16
2,1307
2,9486
89,210
600,00
16
2,0966
2,8741
87,200
583,00
17
2,1287
2,9484
89,180
600,00
19
2,0966
2,8741
87,180
590,00
18
2,1269
2,9390
88,700
597,00
20
2,1031
2,8806
87,630
590,00
21
2,1315
2,9460
88,230
592,00
21
2,1057
2,8849
87,640
592,00
22
2,1357
2,9495
88,640
594,00
22
2,0906
2,8587
87,680
592,00
23
2,1357
2,9495
88,600
594,00
23
2,0830
2,8390
87,160
587,00
24
2,1372
2,9547
88,580
594,00
26
2,0833
2,8415
86,190
582,00
25
2,1324
2,9512
88,160
597,00
27
2,0958
2,8601
86,100
582,00
28
2,1298
2,9537
88,700
597,00
28
2,1030
2,8640
86,120
582,00
29
2,1165
2,9329
88,120
592,00
29
2,0907
2,8456
84,500
572,00
30
2,1139
2,9232
87,690
587,00
30
2,0901
2,8451
84,100
570,00
ORT.
2,1246
2,9347
88,702
595,50
ORT.
2,0897
2,8713
86,822
584,91
2014 MART AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
ORT.
2,2169
2,2104
2,2059
2,1984
2,1858
2,2103
2,2204
2,2443
2,2228
2,2306
2,2200
2,2208
2,2196
2,2357
2,2334
2,2354
2,2303
2,2106
2,1897
2,1883
2,1542
2,2135
3,0535 TL
3,0419 TL
3,0277 TL
3,0204 TL
3,0360 TL
3,0679 TL
3,0759 TL
3,1131 TL
3,1015 TL
3,0971 TL
3,0850 TL
3,0894 TL
3,0897 TL
3,0820 TL
3,0802 TL
3,0801 TL
3,0809 TL
3,0503 TL
3,0127 TL
3,0051 TL
2,9678 TL
3,0599
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
94,610
93,540
93,580
93,010
93,020
94,200
95,530
96,510
96,530
97,610
97,180
95,530
94,600
94,550
95,140
93,610
93,040
91,580
90,690
90,630
89,130
93,991
630,00
625,00
625,00
622,00
622,00
628,00
633,00
642,00
642,00
648,00
646,00
626,00
630,00
630,00
632,00
625,00
620,00
610,00
606,00
606,00
600,00
626,10
2014 HAZİRAN AYI DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI (TL)
GÜN
DOLAR
EURO
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
ORT.
2,0945
2,1001
2,1184
2,1073
2,0882
2,0765
2,0851
2,0899
2,1043
2,1183
2,1361
2,1330
2,1419
2,1253
2,1358
2,1377
2,1297
2,1369
2,1277
2,1219
2,1211
2,1157
2,8501
2,8590
2,8842
2,8662
2,8478
2,8299
2,8276
2,8298
2,8466
2,8721
2,8903
2,8933
2,9046
2,8965
2,9049
2,9050
2,9004
2,9084
2,8972
2,8899
2,8959
2,8762
1 Gr, ALTIN
ATA
(24 Ayar ) (Cumh. Altını)
84,610
84,640
84,550
85,050
84,110
84,150
84,550
85,100
86,180
86,600
88,250
87,550
88,100
90,160
90,050
90,080
90,060
90,090
90,150
90,110
89,550
87,319
575,00
575,00
575,00
577,00
575,00
575,00
577,00
580,00
585,00
585,00
598,00
595,00
598,00
607,00
607,00
611,00
610,00
610,00
610,00
610,00
605,00
592,38
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
01.01.2014-30.06.2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLAN ÜYELER
Ünvanı
Adres
Abdullah Balkancı Turkuaz Yapı
Müftü Mh. 2 Nolu Seyran Sk. No:5/6
Ahmet Selçuk Çepni
Fatih Mh. Esentepe Cd. No:15
Akkuş Tekstil-Gıda-İnş. Orman Ürünleri San. PazarlaHamzabey Mh. Zincirli Köprü Üzeri No:41/A-43
ma İthalat İhracat Ltd. Şti.Hamzabey Şb.
Akyasan Yapı İzolasyon Dekorasyon İnş. San.ve
Sahil Mh. Muzaffer Birben Cd. Hakyemez Apt.
Tic. Ltd. Şti.
No:1/A Fındıklı
Akif İnş. Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti.
Hamza Bey Mh. Zincirli Köprü Üzeri No:42/A
Alfa Vinç Nakliye Elektrik İnş. Tahhüt San. ve Tic.
Tophane Mh. Ordu Cd. Rasim Apt.kat.1 No:1
Ltd. Şti.
Alperen Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Merkez Tophane Mh. Çanakkale Cd. Yeni Hal İçi Sk.
Şb.
No:18/A
Ali Birinci Sahil Yapı ve İnş. Malzemeleri
Ekrem Orhon Mh. Karadeniz Cd. No:15/A
Eminettin Mh. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza
Ali Kalın Kalın Uluslararası Tic.
Kat : 8
Anaso İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Rize Şb.
Çarşı Mh. Kanburoğlu Sk. Uzunlar Apt.sit. No:8/B
Atak Elektrik İnş. Taahhüt İşleri Aslan Başça
Yeniköy Mh. Kıbrıs Cd. No:11/B
Ataç Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şti. Yeniköy Mh. Barış Cd. No:3/B
Bazar Otomotiv Emlak Turizm Gıda İnş. Tekstil San. Ekrem Orhon Mh. Cumhuriyet Cd. No:183/B
ve Tic. Ltd. Şti.
53100
Belmon Mobilya Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tophane Mh. Atatürk Cd. No:377
Belmon Mobilya Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rize
Gül Mh. Atatürk Cd. No:519/A
Belmon 1 Şb.
Beyda Restoran San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:111/H
Can Örün Can Enerji Kontrol Sistemleri
Piri Çelebi Mh. Harem Sk. No:49/15
Cma Ovit Adi Ortaklığı Giriş Şantiyesi Şb.
Sivrikaya Köyü İkizdere
Cma Ovit Adi Ortaklığı Çıkış Şantiyesi Şb.
Soğanlı Köyü İkizdere
Cyaf Gayrimenkul İnş. Taahhüt Gıda Turizm AkaryaCamiönü Mh. Limaniçi Sk. No:18
kıt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cihad Yapı Alüminyum Cam Pvc Metal Doğrama
Mobilya İnş. Taahhüt Nakliyat San. İç ve Dış Tic.
Taşlıdere Mh. Eski Hopa Yolu Cd. No:54/A
Ltd. Şti.
Cihan Erdoğan Erdoğanlar Tic.
Engindere Mh. Menderes Bulvarı No:149/Z047
Dağmaran Organizasyon Gıda Turizm İnş. Tic.
Balsu Mh. Dağbaşı Mevkii Balsu Cd. No:103
Ltd. Şti.
Demircan Gıda San. İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Atmeydanı Mh. Meslek Yüksek Okulu Kantini
Dr Dental Elektronik İletişim Tıbbi Cihazlar San. ve
Eminettin Mh. Menderes Bulvarı No:176/A
Tic. Ltd. Şti.
Dilkar İnş. Elektrik Gıda Turizm Nakliyat Orman ve
Reşadiye Mh. İtfaiye Sk. No:5/B
Petrol Ürünleri Otomotiv Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ebrar Elektronik Yatırım ve Turizm İşletmeleri San. Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı İmece Park Avm
ve Tic. Anonim Şti. Rize Şb.
Kat:2-6 No:30
Elif Demirel Mora Rize Danışmanlık
Ekrem Orhon Mh. Leyla Sk. Şişman Apt. No:3/2
Emre Aktaş
Engindere Mh. Sebze Hali No:29
Emine Eyuboğlu Çifte Çamlar Konağı
Yaylacılar Köyü No:3 Fındıklı
Emine Zenginbal
Merkez Mh. Cumhuriyet Cd. No:92 Fındıklı
Müftü Mh. Atatürk Cd. Salcılar Apt. Zemin Kat
Engin Yazıcı Yazıcı Mobilya
No:590
Fatma Mercan Serum Çay San. ve Tic.
Adacami Mh. Taşpınar Sk. No:4 Güneysu
Fatma Seha Ketenci Mora Rize Danışmanlık
Ekrem Orhon Mh. Leyla Sk. Şişman Apt. No:3/2
Fatih Dilmaç Çözüm Bilgisayar
Tophane Mh. Cumhuriyet Cd. No:15
Fındıklı Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Merkez Mh. Sakıp Sabancı Cd. No:88 Fındıklı
İktisadi İşletmesi
Furtuna Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hamzabey Mh. Zincirli Cd. No:54
Garantisa Elektronik Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Çarşı Mh. Hafız Seyfullah Sk. No:4 / Kapı No.104
Gelgör Ekmek ve Unlu Mamüller İmalat Gıda Turizm
Ayder Turizm Merkezi No:141 Çamlıhemşin
San. ve Tic. Ltd. Şti. Ayder Şb.
Göksu Balıkçılık Tesisleri Üretim ve Pazarlama
Yukarı Şimşirli Köyü Çakırlı Mevkii Çamlıhemşin
Turizm Anonim Şti.-Çamlıhemşin Şb.
Gimay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Cd. Kopuz İşhanı No:408 / Kat.2
Habib Yılmaz Yeşil Vadi Turizm
Çarşı Mh. Cumhuriyet Cd. No:59 İkizdere
Hasan Kansız Hassas Yapı
Çamlıbel Mh. Sinanpaşa Sk. No:17/A 53100
Hasan Yetim Tacir Tic.
Çamlıbel Mh. Atatürk Cd. No:508/A
Hayri Turgut Kartal Kartal Gemi Acenteliği
Camiönü Mh. Menderes Bulvarı No:76-1/A
Aşağı Ambarlık Mevkii Ayder Kaplıcaları No:118
Haşimoğlu Otelcilik Anonim Şti.
Çamlıhemşin
Hizmet Turizm ve Tic. Anonim Şti. Rize Şb.
Eminettin Mh. Atatürk Cd. No:257/A
Kale Gıda Pazarlama San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Deniz
Çarşı Mh. Deniz Cd. No:10
Caddesi Şb.
Karadeniz San Enerji Aydınlatma Turizm İnş. MüSarayköy Mh. 1.Küme Evleri No:32/B İyidere
hendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Karafazlıoğlu Torunlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnş.
Asmalık Mh. Mevlana Sk. No:193/1 Kendirli
Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.
Tophane Mh. Atatürk Cd. Tevfik Mataracı İşhanı
Kemal Uzun Saray Çiçekçilik
No:353
Kezokino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Tophane Mh. Atatürk Cd. No:335/A
Rize Şb.
Kıta Haberleşme Teknolojileri Elektrik Elektronik
Güvenlik Hizmetleri Medikal İnşaat Taahhüt Turizm Tophane Mh. Kaçkar Cd. No:4/A
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kığılı Giyim Tic. Anonim Şti. Rize Cadde Şb.
Yeniköy Mh. Barış Cd. No:5/A
Kuzey Soğutma Isıtma Teknik Servis Hizmetleri San. Camiönü Mh. Cumhuriyet Cd. Topuz Apt. Altı
ve Tic. Ltd. Şti.
No:19
Kuzeyvadi Gayrimenkul Emlak İnşaat Otomotiv San. Piriçelebi Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:11/1/2012
ve Tic. Ltd. Şti.
53100
Kürkçü Sebze Meyve Taşımacılık İthalat İhracat San. Engindere Mh. Menderes Bulvarı Yeni Sebze Hali
ve Tic. Ltd. Şti.
No:149/Z-05
K. Tarihi
Ünvanı
Adres
K. Tarihi
Kiler Gıda Maddeleri İhracaat Tic. ve Taahhüt
Müftü Mh. Menderes Bulvarı No:292-294
Anonim Şti. Rize Merkez Şb.
Laskar Enerji Üretim Pazarlama Anonim Şti. Rize Şb. İyidere-Erzurum Yolu 7. Km. Kalkandere
10.6.2014
Lukoıl İstasyon İşletmeciliği Ltd. Şti. Rize Şb.
Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı No:326-330
18.3.2014
Maltepe Köyü No:1 Derepazarı
8.4.2014
Ayder Yukarı Amralık Mevkii No:11 Çamlıhemşin
27.5.2014
15.4.2014
Maltepe Çay San. ve Tic. Anonim Şti.
Maze Turizm İnşaat Gıda San. ve Tic. Anonim Şti.
Çamlıhemşin Şb.
Mega İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat
Pazarlama Ltd. Şti. Sanayi Şb.
Megis İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mehmet Kaynak Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
6.5.2014
Mehmet Mahmutoğlu
17.6.2014
18.3.2014
21.1.2014
Mehmet Yeşilyurt Artı Metal
Metin Aslan
Meyvalı Alabalık Su Ürünleri Üretim Turizm
Taşımacılık Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muzaffer Balcı İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Sütlüce Köyü Şb.
Naci Seven
Natalıya Barış Evamed
Naturelgaz San. ve Tic. Anonim Şti. Rize Şb.
Okba Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda ve Tüketim
Maddeleri Pazarlama Tic. San. Ltd. Şti.
Osman Koç Hür Nakliyat
Pogina Prodüksiyon Film Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
Raysal Mağazacılık Tekstil Turizm İnşaat Taahhüt
İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Recep Havuz
Rek-San Lastik Aksesuar Otomotiv San. Tic. Ltd.
Şti. San. Şb.
Reisler Yapı İnşaat Tahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Risof Gıda İnşaat Tekstil Enerji Dağıtım Pazarlama
San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Ritur Rizeliler Turizm Seyahat ve Nakliye Taahhüt
Anonim Şti. Derepazarı Şb.
Rize Eğitimciler Derneği Öğrenci Yurtları İktisadi
İşletmesi
Rize Sanayici ve İşadamları Derneği İktisadi
İşletmesi
Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği İktisadi İşletmesi
Riçev Geri Dönüşüm ve Atık Maddeler İnşaat
Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.
Safka Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Selim Kuvel Borsa Kuyumcu
1.4.2014
1.7.2014
25.3.2014
11.3.2014
22.4.2014
15.4.2014
11.2.2014
11.3.2014
6.5.2014
20.5.2014
11.3.2014
21.1.2014
15.4.2014
15.4.2014
20.5.2014
4.3.2014
10.6.2014
7.1.2014
27.5.2014
24.6.2014
7.1.2014
4.2.2014
18.2.2014
14.1.2014
8.4.2014
4.2.2014
8.4.2014
1.4.2014
18.2.2014
21.1.2014
11.3.2014
8.4.2014
11.3.2014
20.5.2014
7.1.2014
4.3.2014
22.4.2014
4.2.2014
1.4.2014
14.1.2014
21.1.2014
28.1.2014
3.6.2014
20.5.2014
6.5.2014
3.6.2014
7.1.2014
27.5.2014
17.6.2014
8.4.2014
14.1.2014
27.5.2014
Ses Frekans Telekominikasyon Pazarlama ve Tic.
Ltd. Şti. Rize Şb.
Sevgi Çelik Çelik Seyahat Acentesi
Sınırlı Sorumlu 82 Nolu Şehiriçi Karayolu Yolcu
Taşıma Kooperatifi
Sınırlı Sorumlu Rize Yeşilkent Konut Yapı
Kooperatifi
Süleyman Merdamert Sü Mer Etüt Merkezi
Tan Altay Dz Medikal ve Sağlık Ürünleri
1.7.2014
Engindere Mh. San. Sitesi H Blok No:3
8.4.2014
Merkez Mh. Kıyıcık Sk. Hülya Apt. No:4 Fındıklı
Yolveren Köyü No:44
Müftü Mh. Yeni Şehir Cd. Hicri 1403 Sitesi B Blok
No:64/4
Ekrem Orhon Mh. Kemal Yeri Cd. No:44/B
Gülbahar Mh. Yenişehir Cd. Çınarkent Sitesi No:81
11.3.2014
11.2.2014
Aile Mh. Meyvalı Köyü No:5 Fındıklı
11.3.2014
Sütlüce Köyü
25.2.2014
18.3.2014
11.2.2014
11.3.2014
Yeniköy Mh. Menderes Bulvarı No:194/A
24.6.2014
Yeniköy Mh. Tevfik İleri Cd. No:16/302/303
1.4.2014
Asmalık Mh. Kendirli Beldesi Kalkandere Yolu 1.Km'si 25.3.2014
Hazar Mh. İkizdere Cd. No:13/A İyidere
24.6.2014
Gülbahar Mh. Çilem Apartmanı Altı No:94/A
Boğaziçi Pogina Mah. No:1 Çamlıhemşin
15.4.2014
6.5.2014
Müftü Mh. Atatürk Cd.
17.6.2014
Kaplıca Mh. Erenler Sk. No:10/16
27.5.2014
Engindere Mh. Türkmenbaşı Cd. No:13/A
22.4.2014
Tophane Mh. Cumhuriyet Cd. No:204
İslampaşa Mh. 2 Nolu Fatih Sk. Osman Yanbay
Sitesi No:2
Merkez Mh. Saadettin Kaynak Bulvarı No:63/C
Derepazarı
Taşlıdere Mh. Sahil Yolu Cd. No:20/1 / Kat.1-6
Çarşı Mh. Atatürk Cd. Meydan İş Merkezi
No:297/404
Gülbahar Mh. Meşe Sk. Meşe Apt. No : 16 Zemin
Kat Birlik Merkezi
Dağsu Mh. Yolveren Mevkii Küme Çaykent Yolu
Üzeri 140 Pafta 1160 Ada 3 Parsel
Cumhuriyet Cd. Karamehmetoğlu Plaza No:113
/ Kat.7
Çarşı Mh. Kazım Karabekir Cd. İşhanı Sok.no.22/104
Kutluhan Zemin Kat
6.5.2014
25.2.2014
25.2.2014
4.3.2014
22.4.2014
4.3.2014
8.4.2014
3.6.2014
4.2.2014
Tophane Mh. Atatürk Cd. Aydoğan Plaza No:345/1
11.3.2014
Hazar Mh. İkizdere Cd. No:10/F İyidere
Tophane Mh. Palandöken Cd. Esnaf ve Sanatkarlar
Sarayı No:1 / Kat.6
Gülbahar Mh. Atatürk Cd. No:634
21.1.2014
28.1.2014
8.4.2014
Piriçelebi Mh. Atatürk Cd. Tuzcuoğlu Sitesi No:318/202 14.1.2014
Merkez Mh. İnönü Cd. No:27/B Çamlıhemşin
1.7.2014
Çelebi Mh. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza No : 27.5.2014
Tek Yonca Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Rize Şb. Piri
12 Kat : 3 No:202
Tugom İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Dağsu Mh. İçmeler Cd. No:84
14.1.2014
Mefruşat ve Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.
Turgay Karamanoğlu Hacı Reyhan Ana Denizcilik Fethiye Mh. Yalıboyu Cd. No:3/5 İyidere
Turra İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tophane Mh. Menderes Bulvarı E/212 / Kat.1
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şti. Rize Çarşı Şb. Tophane Mh. Palandöken Cd. No:3/A
Ustabaşoğlu İnşaat ve Tic. Anonim Şti.
Sakıp Sabancı Cd. No:94/3 Fındıklı
Uzay Güvenlik Dan. ve Özel Eğt. Hiz. Tic. Anonim Şti. Piriçelebi Mh. Park Sk. Yinsa Apt. K : 2 No:4
Uzunlar Gaz Ürünleri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Rize Cd. No:57 Kalkandere
vega Gıda San. Anonim Şti. İyidere Şb.
Merkez Mh. Denizgören Köyü No:160 İyidere
Yakup Tüfenk
Piriçelebi Mh. Atatürk Cd. Benli İşhanı No:142/101
Yamakoğlu Yapı Bayraktar Yamakoğlu
Eminettin Mh. Bayraktar İş Hanı No:176/1
Yasin Şimşek Kobiadam Eğitim ve Danışmanlık Hizm. Çarşı Mh. Kiremit Sk. No:1/5
Yaşar Katipoğlu Katipoğlu Mühendislik ve Isı Yalıtım Sist. Tophane Mh. Yeni Sk. No:3/B
Yedikar Gıda Temizlik İnşaat Elektrik Enerji San. Çarşı Mh. Hacı Eşref Cd. No:9/A
ve Tic. Ltd. Şti.
Yenibahar Restoran Turizm ve Otelcilik Hizmetleri Çamlıbel Mh. Zirve Cd. Çamlık Sk. No:78/A
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yolgider Sebze Meyve Pazarlama Nakliye Kuyum- Çarşı Mh. Atatürk Cd. No:295/E
culuk ve Dış Tic. Ltd. Şti. Çarşı Şb.
Yusuf Saral Saral İnşaat ve Reklam Yayıncılığı
Camiönü Mh. Atatürk Cd. No:152/A
Çise Araç Kiralama Temizlik Taşımacılık Turizm
Nakliye İnşaat Taahhüt Arıcılık Toplu Yemek San. Merkez Mh. Kazım Şahinler Sk. No:4 Fındıklı
ve Tic. Ltd. Şti.
Önder Demir Beyaz Köşk
Çarşı Mh. Atatürk Cd. No:358
Önder Şimşek Uzman Bilgisayar
Eminettin Mh. Atatürk Cd. No:302/3
İlyas Vural Eminoğlu
Piriçelebi Mh. Park Sk. No:3/A
Engindere Mh. Menderes Bulvarı Sebze Hali
İshak Can Fakir Fakiroğlu Gıda
No:149/Z041-042
İzcan İnşaat Taahhüt İletişim Hizmetleri San. ve Aksu Mh. Mehmet Ergüven Cd. No:5 / Kat.1 Fındıklı
Tic. Ltd. Şti. Fındıklı Şb.
Şok Marketler Tic. Anonim Şti. Rize Çarşı Şb.
Çarşı Mh. Pazar Cd. No:50/A
29.4.2014
11.3.2014
28.1.2014
7.1.2014
4.2.2014
1.4.2014
20.5.2014
4.2.2014
7.1.2014
15.4.2014
6.5.2014
28.1.2014
20.5.2014
11.3.2014
17.6.2014
29.4.2014
4.3.2014
21.1.2014
25.3.2014
28.1.2014
10.6.2014
18.3.2014
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
01.01.2014-30.06.2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDI SİLİNEN ÜYELER
Ünvanı
53 Oto Cam Yedek Parça Pazarlama Dış Ticaret
Limited Şirketi
Adres
K. Tarihi S. Tarihi
Ekrem Orhon Mah. Hanımeli
24.10.1995
Sokak No:12/A Merkez/Rize
Çarşı Mh. 3 Nolu Yeni Sk. No:10/C
Ada İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi
27.1.1995
Merkez/Rize
Ekrem Orhon Mahallesi Karadeniz
Akgün İnşaat Taahhüt- Ali Akgün
Caddesi Kılıçlar Apt.kat : 1 No : 15 6.6.2006
Merkez/Rize
Reşadiye Mh. Cumhuriyet Cd.
Akyen İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi
Köşem Apartmanı Kat :7 No:12
3.9.1992
53100 Merkez/Rize
Alem Gıda Pazarlama İnşaat Nakliye Turizm Sana- Engindere Mh. Türkmen Cd.
11.9.2007
yi Ticaret İhracat Ve İthalat Limited Şirketi
No:69/A Merkez/Rize
Yeniköy Mh. Atatürk Cad. Rize İş
Altıgen Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
10.8.2010
Merkezi Kat .1 Merkez/Rize
Yeniköy Mh. Meydan Cd. ÇaAli Çağlar
vuşoğlu İşh. No:31 / Kat.2 53100
21.8.2007
Merkez/Rize
Alim Bahçe Tarım Makinaları Elektronik Eşya Gıda
Tophane Mah.atatürk Cad.
Tekstil İnşaat Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret
20.11.2007
no.502/B Merkez/Rize
Limited Şirketi
Alimoğlu Bahçe Ve Tarım Makine Sanayi Gıda
Atatürk Caddesi Dalyan Mevkii
2.12.2004
Temizlik Tekstil Pazarlama Dış Ticaret Ltd.şti.
No:502/A Merkez/Rize
M.fevzi Çakmak Cd. Doktorlar
Art-Ivf Rize Klinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited
Sitesi No:20/21 / Kat.2 53100
10.3.2009
Şirketi Gözlem Patoloji Laboratuvarı Rize Şubesi
Merkez/Rize
M.fevzi Çakmak Cd. Doktorlar
Art-Ivf Rize Klinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited
Sitesi No:20/21 / Kat.2 Null
12.6.2007
Şirketi Gözlem Tıp Laboratuarı Rize Şubesi
Merkez/Rize
Merkez Mah. Sahil Cad. Fındıklı/
Ata Orman Ürünleri - Osman Kutluata
5.9.2002
Rize Fındıklı/Rize
Ataç Otomasyon Sistemleri Ataç Yıldız
Barış Cad.no.3/B Merkez/Rize
24.7.2003
Başaran Ankara Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Tarım
Denizgören Köyü Adalar Mevkii
Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Rize
20.7.2010
İyidere/Rize
İyidere Şubesi
Cumhuriyet Cad.başoğlu Han.
Berrak Güzellik Hizmetleri Limited Şirketi
17.11.2009
no.93/4 Merkez/Rize
Yeni Doktorlar Sitesi No:6 Merkez/
22.4.2005
Birben Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.
Rize
Cumhuriyet Caddesi No:96
9.2.1984
Bircan Ergüven
Fındıklı/Rize Fındıklı/Rize
Biriş Kum Mıcır İnşaat Sanayi Nakliye Ve Ticaret
Yalı Caddesi No:1 Merkez/Rize
14.11.1996
Limited Şirketi.
Taşlıdere Mh. Şahika İlköğretim
Dinçer İnşaat Ve Taahhüt Yılmaz Yakupoğlu
Okulu Yanı Kule Civarı Daire No : 1 17.5.2011
Gündoğdu Merkez/Rize
Ekşioğlu Ek-Ta İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Limited Portakallık Mah. Kubilay Sok. No:7
20.11.2000
Şirketi
Rize Merkez/Rize
Erbaşaran- Net Motorlu Kuryecilik Ve Kargo Cengiz Yeniköy Mah.karabağ Sok.no.9/2
17.11.2009
Erbaşaran
Merkez/Rize
Zincirliköprü Köyü Güneli Mevkii
Eren Bakliyat Mehmet Kaya
14.10.2008
No:9/A Merkez/Rize
Ekrem Orhon Mah. Sahil Cad.üst
Flaş Otomotiv Taşımacılık İnşaat Ve Taahhüt TeksGeçit Karşısı No: 264/A Merkez/
2.1.1997
til Ve Gıda Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi
Rize
Pazar Sokak No:4 Rize Merkez/
Galeri Köroğlu Iı Süleyman Köroğlu
3.12.1987
Rize
Green Forest Yeşil Orman Çevre Bakım İnşaat
Turizm Gıda Nakliyat İletişim Elektrik Hayvancılık Müftü Mh. Atatürk Cd. No:557
8.2.2011
Tarım İmalat Mobilya Reklam Ve Organizasyon Merkez/Rize
Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Güntaş Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat Mühendislik Tarım Gıda Su Ürünleri Hayvancılık Nakliyat Portakallık Mah.kubilay Sok.gün22.4.2008
Tekstil Temizlik Turizm Mobilya Sanayi Ticaret
taş Ap.a Blk.no.17 Merkez/Rize
Limited Şirketi
Engindere Mah.riztop Sitesi D
Güven Ticaret - Hamza Nalkıran
27.9.2001
Blok No.5 Merkez/Rize
Meydan Caddesi No : 13 Rize
Horasan Home Store Ahmet Agun
27.10.1977
Merkez/Rize
Kabil Giyim Sanayi İnşaat Taahhüt Turizm Pazarla- Şehitler Caddesi No.12/C Merkez/
17.7.2007
ma Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Rize
Kader Çay Sanayi Ve Ticaret İsmail Mercan
Adacami Köyü Güneysu/Rize
9.4.1993
Kafkas İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yeniköy Mah.yalı Cad.no.1
13.3.2007
Rize Şubesi
Merkez/Rize
Karaahmetoğlu Otomotiv Sanayi Pazarlama Ve İslampaşa Mh. Menderes Bulvarı
26.8.2008
Ticaret Anonim Şirketi Rize Şubesi
No:574 Merkez/Rize
Karaca Fotoğrafçılık Dış Ticaret Ve Turizm Limited Atatürk Cad. Tuzcuoğlu İşh. Ze7.1.1994
minkat No:378 Rize Merkez/Rize
Şirketi
Kartal Denizcilik Türk-Yabancı Gemi Rize Ve Hopa İnönü Bulvarı Liman Karşısı Rize
13.10.1972
Acen. Nakli. Dahili Tic. Mehmet Turgut Kartal
Merkez/Rize
Atatürk Cad.alişadoğlu İşhanı
Katipoğlu İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi
20.1.1995
Kat:4 No:55 Merkez/Rize
Koruyan Yapı İnşaat Nakliye Otomotiv Turizm
Cumhuriyet Cad. Belediye Blok
Tarım Gıda Medikal Ve Temizlik Malzemeleri
4.8.1983
No:107 Merkez/Rize
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
3.2.2014
3.6.2014
3.2.2014
3.6.2014
28.1.2014
11.3.2014
27.5.2014
3.2.2014
3.2.2014
20.5.2014
20.5.2014
3.2.2014
18.2.2014
20.5.2014
3.6.2014
22.4.2014
3.2.2014
3.2.2014
15.4.2014
3.6.2014
18.2.2014
24.6.2014
3.2.2014
3.2.2014
3.6.2014
11.2.2014
10.6.2014
18.2.2014
3.6.2014
20.5.2014
3.2.2014
10.6.2014
3.6.2014
25.3.2014
3.6.2014
3.2.2014
Ünvanı
Adres
Camiönü Mah.kartoğlu Eski Evi
Kuruş İnşaat - Cahit Kuruş
Kat:2 Rize Merkez/Rize
Şehitler Caddesi No.30/4-B
Melikom Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Merkez/Rize
Mlt Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Piriçelebi Mh. Cumhuriyet Cd.
Şirketi
Plaza 53 / Kat.4 Merkez/Rize
Mollaveyis Inn Mustafa Yücel Yıldırım
Ülkü Köyü Çamlıhemşin/Rize
Murer Tekstil Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Yeniköy Mah.tevfik İleri Cad.
Şirketi
No.22/B Merkez/Rize
Narda Unlu Mamuller Gıda İnşaat Sanayi Ve
Paşakuyu Mh. Yenişehir Cd.
Ticaret Limited Şirketi
No:8/12 Merkez/Rize
Nokta İletişim Elektronik Gıda Nakliyat İnşaat
Gülbahar Mah.atatürk Cad.carreOtomobil İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
foursa Arkası Merkez/Rize
Nimet Çay Sanayi İnşaat Taahhüt Nakliye Ve Dış
Kiremit Köyü Güneysu/Rize
Ticaret Limited Şirketi
Oba Pak Çay Sanayi Ve Paketlm İthalat İhracat
Camidağı Köyü Rize Merkez/Rize
Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi
İyidere İlçesi Fıçıtaşı Mahall
Pederlioğlu Çay Sanayi Cevdet Çalışır
İyidere /Rize İyidere/Rize
Renk Ev Aksesuarları Ve Mobilya Sanayi Ticaret Gülbahar Mh. Menderes Bulvarı
Limited Şirketi Gülbahar Mahallesi Şubesi
Adliye Yanı No:519 Merkez/Rize
Çarşı Mahallesi Yeni Evler Sokak
Rize-Pen Plastik Pencere Sanayi Ve Ticaret Limited
Salarha Yapı Kooperatifi Altı
Şirketi
Merkez/Rize
Atatürk Cd. M.tevfik Mataracı İşh.
Rizeliler Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
No:48 / Kat.1 Merkez/Rize
Tophane Mahallesi Kıbrıs CaddeSargın Mobilya Şenol Sargı
si.no.10/A Merkez/Rize
Sarıgül Fındık Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat
Aksu Mahallesi Fındıklı/Rize
Limited Şirketi
Çarşı Caddesi No:10 Rize
Selim Ticaret Hüseyin Avni Demir
Merkez/Rize
Serdar Mücevherat Ve Hediyelik Eşya Pazarlama Ekrem Orhon Mh. 2 Nolu Bülbül
Limited Şirketi
Sk. No:3 / Kat.4 Merkez/Rize
Atatürk Caddesi No:21 Rize
Seyfullah Çolakoğlu
Merkez/Rize
Sıraş İnşaat Taahhüt Plastik Doğrama Turizm Sanayi Fıçıcılar Mahallesi No:84 DereTekstil Gıda Pazarlama Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
pazarı/Rize
Tarakçıoğlu Gıda Pazarlama Turizm Nakliye İnşaat Akçal Caddesi No : 27/A GüneySanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
su/Rize
Target Tarımsal Girdiler Gemi İşletmeciliği Elektrik
Tophane Mh. Kaçkar Cd. Toprak
Su Doğalgaz Temizlik Hizmetleri Ve Turizm Sanayi
Apartmanı No:19 Merkez/Rize
Ticaret Limited Şirketi Rize Şubesi
Tarlacıoğlu Gıda Sanayi İthalat-İhracat Ve Ticaret Ekrem Orhon Mah. Sümbül Sok.
Limited Şirketi
No:26/C Rize Merkez/Rize
Merkez Mh. Muammer Çiçekoğlu
Tataroğlu Dış Ticaret Barış Tataroğlu
Cd. No:14/A Fındıklı/Rize
Toprak Tarım Hırdavat Ticaret Pazarlama Özkan Tophane Mh. Çanakkale Cd. No:3
Öksüz
Merkez/Rize
Turyav Elektrik İnşaat Nakliyat Hafriyat Yemek Tophane Mh. Çeşme Cd. Üçler
Temizlik Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Apt. No:3 İç Kapı No : 9 Merkez/
Şirketi
Rize
Viçe Grup Pazarlama Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Merkez Mh. Sakıp Sabancı Cd.
Limited Şirketi
Fındıklı/Rize
Yazıcılar Ticaret Ve Çay Makineleri Sanayi Pazarla- Eminettin Mh. Atatürk Cd.
ma Limited Şirketi
No:195 Merkez/Rize
Yaşam Eğitim Hizmetleri Rehberlik Turizm Pazarla- Portakallık Mah.yakup Bıyık Sok.
ma Ticaret Limited Şirketi.
yeni Çağ Ap.no.9/A Merkez/Rize
Yılpetsan Petrol İnşaat Nakliyat Temizlik Hizmetleri
Rize Cad.no.6 Kalkandere/Rize
Turizm Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi.
Gülbahar Mh. Dutdibi Sk.
Ömer Turgut Gülbahar Şubesi
No:6/14 Merkez/Rize
Tophane Mh. Haliçi Sk. No:2
Ömer Turgut Tophane Şubesi
Deniz Sitesi Merkez/Rize
İslampaşa Mh. Mimar Sinan Sk.
Ömer Turgut İslampaşa Şubesi
No:23/3 Merkez/Rize
Cumhuriyet Cd. No:14/A Fındıklı/
Örme Kuruyemiş Mehmet Nuri Erşahın
Rize
Örnek İnşaat Ve Ticaret Koollektif Şirketi Özgür Çarşı Mah.işhanı Sok.örnek Apt
Sarıalioğlu-Diler Sarıalioğlu
Kat:1 No:9 Merkez/Rize
İsmailoğlu Nakliyat Gıda Oto Galeri Elektrik ElektEkrem Orhon Mahallesi Karanfil
ronik Turizm Hayvancılık Sanayi İnşaat Taahhüt
Sokak No : 2 Merkez/Rize
Tekstil Petrol Ürünleri Dış Ticaret Ltd.şti.
Camidağı Köyü Orta Mevkii
Şimpa Abdulhamit Şimşek
No:39/2 Merkez/Rize
K. Tarihi S. Tarihi
23.5.2002
7.1.2014
21.10.2008
3.6.2014
27.12.2011
22.4.2014
13.7.2010
4.3.2014
19.2.2008
8.4.2014
28.2.2012
4.3.2014
18.12.2000
20.5.2014
20.7.2010
10.6.2014
6.6.1996
28.1.2014
1.7.2004
3.2.2014
5.1.2010
3.6.2014
16.4.1993
3.6.2014
2.6.2009
21.1.2014
2.9.2008
3.2.2014
26.6.2007
3.2.2014
11.12.1986
3.2.2014
12.1.2010
18.2.2014
18.3.1970
3.2.2014
1.5.2000
17.6.2014
4.1.1996
27.5.2014
21.10.2004
17.6.2014
4.8.1995
3.2.2014
9.6.2009
29.1.2014
23.10.2012
27.5.2014
18.3.1998
3.6.2014
14.4.2009
25.3.2014
12.11.1993
3.6.2014
21.9.2005
3.2.2014
20.12.2005
3.2.2014
7.5.2013
17.6.2014
7.5.2013
17.6.2014
7.5.2013
17.6.2014
19.1.1996
25.3.2014
28.1.1980
3.6.2014
15.4.2005
3.2.2014
8.10.2013
27.5.2014
İhtiyaç Maddelerinin Aylık Perakende Fiyatları
OCAK - HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASI
İHTİYAÇ MADDELERİ
BİRİM
GIDA MADDELERİ
Adet
Ekmek (350 gr)
Kilo
Un Paket
"
Pirinç (İyi cins)
"
Bulgur (Yemeklik)
"
Kuru Fasulye (İyi cins)
"
Nohut (İyi cins)
"
Makarna
"
Toz Şeker
"
Kesme Şeker
"
Rize Filiz Çay
"
Kahvaltılık Margarın (Sana)
"
Zeytin Yağı (Halis Komili)
"
Zeytin
"
Ayçiçek Yağı
"
Süt (Açık)
Adet
Yumurta
Kilo
Beyaz Peynir
"
Et (Kemiklli)
"
Et (Kiyma)
"
Tavuk Eti (But)
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
Adet
Televizyon (55 Ek. 3355)
Çamaşır mak. (Otoma. 6080) "
"
Buzdolabı (Tek Kapılı 4253)
"
Fırın (Otomatik 9340)
İNŞAAT MALZEMESİ
Torba
Çimento
Kilo
Demir
Adet
Tuğla (13,5 luk)
M3
Kereste (Doğ.Sarı Çam)
DİĞERLERİ
Litre
Benzin (kursunsuz)
"
Motorin
"
Gaz Yağı
Adet
Ayakkabı (Kosele)
"
Takım Elbise
Ton
Kömür (Sibirya)
ARALIK
OCAK ARTIŞ ŞUBAT ARTIŞ
MART ARTIŞ NİSAN ARTIŞ MAYIS ARTIŞ HAZİRAN ARTIŞ
2013
2014
%
2014
%
2014
1,00
2,00
4,00
2,25
10,00
3,00
2,60
3,00
3,60
7,00
2,00
12,00
12,00
5,25
2,30
0,30
12,00
17,25
20,00
8,50
1,00
2,00
4,00
2,30
12,50
6,00
2,50
2,00
3,50
18,00
4,50
13,50
12,00
5,75
2,35
0,30
12,00
16,00
20,00
9,00
0,00
0,0
0,00
2,2
-3,8
0,0
-3,8
-33,3
-2,8
157,1
-10,0
12,5
0,0
9,5
-6,0
0,0
0,0
-7,2
0,0
5,9
1,00
2,00
4,00
2,25
13,00
6,00
2,60
3,00
3,60
18,00
5,00
13,00
12,00
5,50
2,50
0,30
12,00
16,00
20,00
8,50
0,00
0,0
0,00
-2,2
4,0
0,0
4,0
50,0
2,9
0,0
11,1
-3,7
0,0
-4,3
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,6
-1,1
0,00
-13,3
-12,0
1780,00
1000,00
1350,00
900,00
-3,8
0,00
3,8
2,3
1870,00 1850,00
1000,00 1000,00
1500,00 1300,00
1000,00 880,00
9,00
9,00
1,65
1,65
4,50
4,50
880,00 880,00
0,0 9,00
0,0 1,75
0,0 4,40
0,0 870,00
%
2014
%
2014
%
2014
%
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
2,00 0,0 2,15 7,5 2,00 -7,0 2,80 40,0
4,00 0,00 5,75 43,75 5,50 -4,35 5,75 4,55
2,50 11,1 2,45 -2,0 2,50 2,0 2,50 0,0
13,00 0,0 12,00 -7,7 11,00 -8,3 12,25 11,4
6,00 0,0 11,00 83,3 10,00 -9,1 11,50 15,0
2,80 7,7 1,50 -46,4 1,40 -6,7 1,57 12,1
3,00 0,0 3,10 3,3 3,00 -3,2 3,10 3,3
3,60 0,0 2,80 -22,2 3,60 28,6 3,00 -16,7
18,00 0,0 9,15 -49,2 9,00 -1,6 9,15 1,7
5,00 0,0 1,80 -64,0 1,50 -16,7 1,85 23,3
14,00 7,7 9,25 -33,9 10,00 8,1 9,50 -5,0
12,00 0,0 10,50 -12,5 12,00 14,3 11,50 -4,2
5,50 0,0 5,90 7,3 5,50 -6,8 6,12 11,3
2,50 0,0 2,55 2,0 2,50 -2,0 2,27 -9,2
0,30 0,0 0,35 16,7 0,30 -14,3 0,40 33,3
12,00 0,0 12,20 1,7 12,00 -1,6 12,00 0,0
16,00 0,0 19,00 18,8 18,00 -5,3 19,00 5,6
20,00 0,0 25,00 25,0 22,00 -12,0 26,00 18,2
9,00 5,9 12,20 35,6 12,00 -1,6 12,00 0,0
1780,00
1010,00
1370,00
920,00
0,0 9,00
6,1 1,60
-2,2 4,50
-1,1 870,00
0,0
1,00
1,5
2,2
1700,00
1000,00
1350,00
910,00
0,0 10,00
-8,6 1,65
2,3 4,50
0,0 870,00
-4,5
-0,99
-1,5
-1,1
1720,00
1020,00
1350,00
920,00
11,1 10,00
3,1 1,65
0,0 4,50
0,0 880,00
1,2
2,00
0,0
1,1
1720,00
1020,00
1320,00
930,00
0,0
0,00
-2,2
1,1
0,0 10,00
0,0 1,65
0,0 4,50
1,1 880,00
0,0
0,0
0,0
0,0
5,05
5,06 0,2 5,10
4,57
4,68 2,4 4,68
3,89
3,89 0,0 3,91
150,00 150,00 0,0 155,00
300,00 300,00 0,0 300,00
550,00 550,00 0,0 540,00
0,8 5,10 0,0 5,02
0,0 4,68 0,0 4,30
0,5 3,91 0,0 3,80
3,3 155,00 0,0 160,00
0,0 300,00 0,0 310,00
-1,8 560,00 3,7 555,00
-1,6 5,07 1,0 5,16
-8,1 4,37 1,6 4,49
-2,8 3,80 0,0 3,87
3,2 165,00 3,1 160,00
3,3 340,00 9,7 350,00
-0,9 540,00 -2,7 520,00
1,8
2,7
1,8
-3,0
2,9
-3,7
ARTIŞ ORANI % 2,8
2,1
0,2
4,3
1,0
-0,9
MASKO
İSTANBUL;
MASKO
BLOK
NO:
40-42-44
İKİTELLİ- İSTANBUL
- İSTANBUL/ /TÜRKİYE
TÜRKİYE T:T: 0212
0212 675 11 69
MASKO
İSTANBUL;
MASKO
7/A7/A
BLOK
NO:
40-42-44
İKİTELLİ
69 -- F:
F: 0212
0212675
67512
1202
02
MODOKO
İSTANBUL;
MODOKO
MOBİLYACILAR
SİTESİ
CADDENO:226/A
NO:226/A Y Y.
DUDULLU -- İSTANBUL
İSTANBUL // TÜRKİYE
0216
499
4747
53 53
MODOKO
İSTANBUL;
MODOKO
MOBİLYACILAR
SİTESİ
3. 3.
CADDE
. DUDULLU
TÜRKİYE T:T:0216
0216499
49920205353- F:
- F:
0216
499
RİZE;
MENDERES
BULVARI
NO:232
RİZE
/ TÜRKİYET: T:
0464
21313131313- -F:F:0464
0464213
21326
26 95
95
RİZE;
MENDERES
BULVARI
NO:232
RİZE
/ TÜRKİYE
0464
213
BAKÜ
AZERBAYCAN;
ATATÜRK
PROSPEKTİ
GENÇLİK
BAKÜ/ AZERBAYCAN
/ AZERBAYCAN T:T:+99
+99 412
412 563
563 53 53 -- F:
BAKÜ
AZERBAYCAN;
ATATÜRK
PROSPEKTİ
3434
GENÇLİK
BAKÜ
F: +99
+99412
412436
43627
2758
58
BAKÜ
AZERBAYCAN;
28 MAY
KÜÇESİ
BAKÜ
/ AZERBAYCANT:T:+99
+99412
412490
49007
0707
07
BAKÜ
AZERBAYCAN;
28 MAY
KÜÇESİ
34 34
BAKÜ
/ AZERBAYCAN
FABRİKA;
TUZLA
KİMYACILAR
ORGANİZE
SAN.
BÖL.
MELEKARAS
ARASBULV.
BULV.D-2
D-2PARSEL
PARSEL NO:3
NO:3 TUZLA - İSTANBUL
9999
6060
- F:- F:
0216
592592
99 99
70 70
FABRİKA;
TUZLA
KİMYACILAR
ORGANİZE
SAN.
BÖL.
MELEK
İSTANBUL/ /TÜRKİYE
TÜRKİYET:T:0216
0216592
592
0216
[email protected]
[email protected]
www.zivella.net
n
i
n
’
e
y
Türki ayı Budur
Ç
k
e
ç
r
Ge
Download

Rize Ticaret ve Sanayi Odası