Faks:
+44 1737 233734
Form 1
SON TESLİM TARİHİ: 20 Ekım 2014
STAND TASARIMI DENETLEME FORMU
FESPA LTD
Bancroft Place, 10 Bancroft Road, Reigate, Surrey, RH2 7RP, UK
Tel:
+44 1737 228 353 Faks:
+44 1737 233 734
İletişim: Grace Kindred
Email: [email protected]
Lütfen bu formu doldururken TAMAMINI BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
Standınızın ölçeklendirilebilir planlarını vermeniz fuara katılım şartlarındandır. Bu form, 1:100
ölçeğinde bütün boyutlar, plan ve yükseltiler de dahil olmak üzere tüm stand konstrüksiyon detaylarını
gösteren çizimler ile birlikte EN GEÇ 20 Ekım 2014 tarihine kadar iletilmiş olmalıdır.
Ben, firma adına sorumlu Proje Müdürü / Ustabaşı / Stand Alanı Müdürü (lütfen uygun olmayanları
çiziniz), işbu form ile beyan ederim ki fuar standı CNR Expo’nun uyulması zorunlu olan düzenlemelerine
ve katılım şartlarına uygundur. Lütfen bu formu doldururken TAMAMINI BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
Firma:
Stand No:
Tel:
İmza:
Faks:
Email:
İsim :
Fuar süresince kullanılmak üzere aşağıdaki
stand konstrüksiyonunu kurmak için başvuruda
bulunuyoruz:
Standı Kuran Firma:
Adres:
Tel:---------------------------------------------------------------------Faks:------------------------------------------------------------------Email:-----------------------------------------------------------------Aşağıdaki belgelerin İngilizce olarak iletilmesi gerekmektedir:
Ekli
2 nüsha Ölçekli Zemin Planı (plan görünümü çizimi/kuşbakışı)

2 nüsha Ölçekli Ön ve Yan planlar (yükseklik çizimleri)

2 nüsha Malzeme özellikleri

Katılımcıların kendilerinin kuracakları bütün standların denetimden geçmesi gerektiğinden yukarıdaki bilgilerin
iletilmesi hususunda yardımınız ve işbirliğiniz gerekmektedir. Diğer türlü stand kurulumuna izin verilmeyecektir.
Lütfen bu el kitapçığında belirtilen düzenlemelere dikkat ediniz; ki fuar alanında kurulum esnasında maliyetli değişiklikler ve
tadilatlar yapmak zorunda kalmayasınız.
CNR Form 4.1’in doldurulup fuar alanı yönetimine de iletilmesi zorunludur.
DHL Global Forwarding Tasimacilik A.S.
Intek Tesisleri Ikitelli Cad. No:178
34303 Halkalı-Istanbul – TR
FORM 2
Poz.
Dökümantasyon bedeli ( ordino )
Karayolu
Havayolu
1
Denizyolu
2
3
Liman ve Havalimanı transit elleçleme hizmeti
minimum .
( Sadece denizyolu ve havayolu gönderileri icin geçerlidir )
DHL Terminalinden,Liman ve Havalimanından
alanına
iç nakliye
hizmeti
(Fuar
İstanbul
il sınırları
içinde
)
20.000 kg üzeri gönderiler istek üzerine özel fiyatlandırılır.
stanta teslimat ( stanta en yakın noktaya teslimat , 3 ton forklift ile )
20.000 kg üzeri gönderiler istek üzerine özel fiyatlandırılır.
Poz.
Türkiye Gümrükleme Hizmetleri
5.1.
ATA Karneli gümrük çekimi
5.2.
5.3.
6
Poz.
14
Poz.
15
Poz.
16
80
15
15
minimum .
120
120
3.000 kg' a kadar beher 100 kg
10
10
7.000 kg'a kadar beher 100 kg
8
8
Max. 20.000 kg'a kadar
450
450
minimum .
150
150
3.000 kg' a kadar beher 100 kg
17
17
20.000 kg'a kadar beher 100 kg
12
12
1150
1150
250
Kati ithalat gümrük çekimi
Her bir beyanname için
250
-
Geçici ithalat gümrük çekimi
Her bir beyanname için
250
250
Beyan edilen CIF bedeli üzerinden
2%
-
Min. Bir beyanname için
100
-
EUR
EUR
20
Geçici ithalat için teminat bedeli masrafı
İşçi ve teknik ekipman bedelleri ( sadece kurulum ve söküm için kullanılır - boşaltma ve yükleme için kullanılmaz )
1 işçi / beher saat ( min. 1 saat )
20
Forklift 3 tonluk
beher saat ( min. 1 saat )
75
75
Forklift 5 tonluk
beher saat ( min. 1 saat )
100
100
Vinç - 30 tonluk
beher saat ( min. 1 saat )
250
250
Vinç - 60 tonluk
İstek üzerine anlaşma yapılır
350
350
beher saat ( min. 1 saat )
20
20
EUR
EUR
herbir m3
35
-
herbir m3
beher 1000 kg / beher gün.
55
-
2
2
min. bir gönderi için
25
25
beher sayfa
beher 100 kg .
35
-
1
1
Diğer hizmetler
Boş kap depolama ve elleçleme bedeli
13
-
EUR
Boş kap depolama ve elleçleme bedeli ( kapalı alanda )
12
-
250
9
11
-
EUR
8
10
90
130
makbuz karşılığı +
%10
80
Her bir Atakarnesi icin
Transpalet
Poz.
EUR
Max. 20.000 kg'a kadar
İşçi
7
Çıkış
EUR
beher 100 kg .
Fuar alanında tırın boşaltılması
4
Giriş
Türkiye'deki yerel hizmetler
Fuar öncesi / sonrası depolama hizmeti
Döküman tercüme bedeli
Forwarder komisyonu ve dosya bedeli
min. bir gönderi için
Forwarder sorumluluk sigortası
50
50
0,15%
0,15%
15
makbuz karşılığı +
%10
15
EUR
EUR
istek üzerine
istek üzerine
Malzemenin cif bedeli üzerinden
min. bir gönderi için
Diğer bedeller ( vergi , kdv , extra masraflar )
Nakliye hizmeti
Nakliye hizmeti istek üzerine fiyatlandırılır
Ekstra masraflar
18:00 sonrası mesaili
Üst kat teslimatları
Son varış günü sonrası gelen malzemeler için
%
50%
25%
50%
Ekstra masraflar
-
%
3.000 kg dan ağır malzemeler için
Haftasonu ve tatil günleri
50%
100%
1-16 pozisyonlar , çıkış için de hesaplanır.
* 1 cbm ile başlayan hacimler bir ist bareme yuvarlanır ( örnek ; 1,2 m3 = 2 m3 ) / minimum 1 m3 faturalandırılır , tüm hesaplamalar ağrlık / hacim oranı üzerinden, 1 m3 = 333 kg olarak hesaplanır /
hangisi büyükse o değer üzerinden hesaplanır.
* Bu tarifede yer almayan tüm diğer hizmetler masraflara ve/veya yazılı anlaşmaya göre faturalandırılır.
* Fuar alanındaki hizmetlerin sigortası DHL tarafından zorunlu olarak yapılmaktadır.
* DHL'in sorumluluğu gönderinin veya boş kapların, firma görevlisinin stanta olmaması durumunda da, stanta teslimatıyla sonlanır
* Oluşabilecek herhangi bir depolama , teslimat bedelleri, vb. Makbuz karşılığı extra olarak faturalandırılır ( Örnek ; Havalimanı veya Limandaki ardiye ve depolama
bedelleri ) bakınız Poz. 14
* Bu tarifede demiryolu gönderileri, full konteyner yüklemeleri ( konteynerinaraçtan indirilmesi durumunda ), kendi kendine yürüyebilen sergi ürünleri , büyük partili sergi ürünleri depolaması
fiyatlandırmaları yer almamaktadır.
Tel +90 212 495 11 01
Fax +90 212 696 31 46
www.dhl.com.tr
FORM
FO3RM
6
K‹RALIK EfiYA VE STAND MALZEMELER‹
RENTAL FURNITURE & STAND MATERIAL
Yetkili / Attn: Bahire Lütfio¤lu
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2649
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
Yetkili / Attn: Recep Erkul
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2611
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. / Rates do not include V.A.T.
A- MASA VE SANDALYE
A- TABLES & CHAIRS
MALZEME
ÖZELL‹K
BOYUT CM
1-Standart Ücret / Euro
2-‹ndirimli Ücret / Euro
ADET
TUTAR
KOD
EQUIPMENT
DESCRIPTION
SIZE (LxWxH)
1-Standard Cost / Euro
2-Discount Cost / Euro
QUANT.
COST
A-11
Çal›flma Masas›
Work Table
Çal›flma Masas›
Work Table
Yuvarlak Masa
Round Table
Yuvarlak Masa
Round Table
Kare Masa
Square Table
Yuvarlak Masa
Round Table
Idea Kare Masa
Square Table
Dikdörtgen Masa
Rectangular Table
Dikdörtgen Masa
Rectangular Table
Sandalye
Chair
Sandalye
Chair
Ahflap
Wood
Ahflap
Wood
Alüminyum
Aluminium
Alüminyum
Aluminium
Alüminyum
Aluminium
Cam-Metal
Glass-Metal
18 mm
MDF
Ahflap
Wood
Ahflap
Wood
Alm.Kolçakl›
Aluminium
Alm.K.s›z
Aluminium
Beyaz Lux
White Lux
Deri-Kolçakl›
Leather
110-70-73
60
40
70-50-73
45
30
ø 90-h 73
50
35
ø 75-h 75
45
30
75x75x75
45
30
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-25
A-31
A-32
A-33
A-34
GYZA Sandalye
GYZA Chair
Koltuk
Leather Chair
Bar Masas›
Bar Table
Bar Masas›
Bar Table
Bar Sandalyesi
Bar Chair
Bar Sandalyesi
Bar Chair
ø 80-h 73
45
30
80x80x74
65
45
60x80
40
25
60x120
50
35
30
20
20
15
45
30
45
30
Lux
ø 60 ; h 124
90
60
Standard
ø 75 ; h 105
50
35
Standard
h 77
40
25
Lux
h 80
65
45
TUTAR / COST
%18 KDV / %18 VAT
TOPLAM TUTAR - EURO / TOTAL COST EURO
1-Standart Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden itibaren yap›lan veya daha önce form gönde-rip ödemesi yap›lmayan taleplere Standart Fiyatlar uy-gulan›r.
1-Standart Prices: For the demands made after the starting date
of the settling or forms send but not paid, the Standart Prices
applied.
2-‹ndirimli Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden 21 ifl günü öncesine kadar gönderilen ve
ödemesi yap›lan taleplere indirimli fiyatlar uygulan›r.
Ödemesi yap›lmayan talepler geçerli de¤ildir.
2-Reduced Prices: For the demands sent and paid 21 working
days before the starting day of the fair, the Reduced Prices
applied. It is not valid for the unpaid demands.
Yukar›da belirtilen tutar› ödemeyi taahhüt ederim.
I am obliged to pay the aforementioned total amount.
Standart Fuar Servisleri A.fi.
Denizbank Güneflli Ticari Merkez fiubesi / ‹stanbul, fiube Kodu:
Transfer Hesap No / Bank Transfer to Payments
‹ban Numaralar› / Iban
4510
TL : TR33 0013 4000 0041 9948 9000 01
USD : TR06 0013 4000 0041 9948 9000 02
EUR : TR76 0013 4000 0041 9948 9000 03
:
Kat›l›mc› Firma Ad› / Exhibitor Company Name
: .............................................................................................................
Hol ve Stand Numaras› / Hall and Stand Number
: ............................................................................................................
Yetkili ‹sim - ‹mza / Authorised Name - Signature
: .............................................................................................................
TL Hesab› : 4199489-351
USD Hesab› : 4199489-352
EUR Hesab› : 4199489-353
Swift Code : DENITRISXXX
A
Z
M
‹
Efi
A
K
FORM 3
FORM 6 .1
K‹RALIK EfiYA VE STAND MALZEMELER‹
RENTAL FURNITURE & STAND MATERIAL
Yetkili / Attn: Bahire Lütfio¤lu
Yetkili / Attn: Recep Erkul
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2649
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2611
Fax: + 90 212 465 66 10
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. / Rates do not include V.A.T.
B- BANKOLAR VE TEfiH‹R ELEMANLARI
B- DESK & SHOW EQUIPMENT
MALZEME
ÖZELL‹K
BOYUT CM
1-Standart Ücret / Euro
2-‹ndirimli Ücret / Euro
ADET
TUTAR
QUANT.
COST
KOD
EQUIPMENT
DESCRIPTION
SIZE (LxWxH)
1-Standard Cost / Euro
2-Discount Cost / Euro
B-11
Dan›flma Banko
Information Desk
Lüks Ahflap
Lux Wood
185-40-102
105
70
B-12
Dan›flma Banko
Information Desk
Çekmeceli
With Drawers
120-60-120
75
50
B-13
Dan›flma Banko
Information Desk
Dolapl›
Cupboard
100-50-90
60
40
B-14
Dan›flma Banko
Information Desk
Vitrin
Showcase
Gri Ahflap
Grey Wood
Caml›-Kilitli
Glassed-Locked
138-50-105
75
50
100-50-90
75
50
B-22
Vitrin
Showcase
Sürgü-Kilit
Sliding-Locked
100-50-90
60
40
B-24
Vitrin
Showcase
Ifl›kl› 4 Rafl›
With 4 lit Shelves
50-50-190
105
70
B-25
Vitrin
Showcase
Ifl›kl› 4 Rafl›
With 4 lit Shelves
100-50-190
180
120
B-31
Dolap
Cupboard
Sürgü-Kilit
Sliding-Locked
100-50-90
60
40
B-32
Büyük Küp
Large Display Cube
Ahflap
Wood
60-60-80
40
25
B-33
Orta Küp
Medium Display Cube
Ahflap
Wood
60-60-60
30
20
B-34
Küçük Küp
Small Display Cube
Ahflap
Wood
60-60-40
20
15
B-35
Dolap
Shelf
Ahflap-Kilitli
Wood-Sliding
90-40-110
105
70
B-36
Rafl› Dolap
Cabinet
Ahflap
Wood
69-50-210
75
50
B-41
Lego Raf
Lego Display
Lego Raf
Lego Display
Metal 3 Hücreli
Metal with 3 Cells
Metal 6 Hücreli
Metal with 6 Cells
45-45-45
60
40
45-45-45
105
70
B-21
B-42
TUTAR / COST
%18 KDV / %18 VAT
TOPLAM TUTAR - EURO / TOTAL COST EURO
1-Standart Prices: For the demands made after the starting
date of the settling or forms send but not paid, the Standart
Prices applied.
1-Standart Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden itibaren yap›lan veya daha önce form gönde-rip ödemesi yap›lmayan taleplere Standart Fiyatlar uy-gulan›r.
2-Reduced Prices: For the demands sent and paid 21 working
days before the starting day of the fair, the Reduced Prices
applied. It is not valid for the unpaid demands.
2-‹ndirimli Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden 21 ifl günü öncesine kadar gönderilen ve
ödemesi yap›lan taleplere indirimli fiyatlar uygulan›r.
Ödemesi yap›lmayan talepler geçerli de¤ildir.
I am obliged to pay the aforementioned total amount.
Yukar›da belirtilen tutar› ödemeyi taahhüt ederim.
Transfer Hesap No / Bank Transfer to Payments
‹ban Numaralar› / Iban
TL : TR33 0013 4000 0041 9948 9000 01
USD : TR06 0013 4000 0041 9948 9000 02
EUR : TR76 0013 4000 0041 9948 9000 03
:
Standart Fuar Servisleri A.fi.
Denizbank Güneflli Ticari Merkez fiubesi / ‹stanbul,
fiube Kodu: 4510
TL Hesab› : 4199489-351
USD Hesab› : 4199489-352
EUR Hesab› : 4199489-353
Swift Code : DENITRISXXX
A
Z
M
‹
Efi
A
K
Kat›l›mc› Firma Ad› / Exhibitor Company Name
: .............................................................................................................
Hol ve Stand Numaras› / Hall and Stand Number
: .............................................................................................................
Yetkili ‹sim - ‹mza / Authorised Name - Signature
: .............................................................................................................
FORM
FOR3M 6.2
K‹RALIK EfiYA VE STAND MALZEMELER‹
RENTAL FURNITURE & STAND MATERIAL
Yetkili / Attn: Bahire Lütfio¤lu
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2649
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
Yetkili / Attn: Recep Erkul
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2611
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. / Rates do not include V.A.T.
C- AYDINLATMA VE AUDIO VISUAL EK‹PMAN
C- LIGHTING & AUDIO VISUAL EQUIPMENT
KOD
MALZEME
BOYUT CM
1-Standart Ücret / Euro 2-‹ndirimli Ücret / Euro
ADET
TUTAR
SIZE (LxWxH)
1-Standard Cost / Euro 2-Discount Cost / Euro
QUANT.
COST
ÖZELL‹K
EQUIPMENT
DESCRIPTION
C-11
Spot
100W-Sar›
100W-Yellow Light
20
15
C-12
Spot
Led-Gün Ifl›¤›
Led-Day Light
30
20
C-13
Spot
35
25
C-14
Projektör / Projector
250W-Gün Ifl›¤›
250W-Day Light
Led-Gün Ifl›¤›
Led-Day Light
60
40
C-15
Holojen Spot
500W-beyaz/gün
500W-White/day
60
40
C-16
Ray / Rail
2 m. (C-11 için)
2m. (For C-11)
30
20
C-21
LCD
106 Ekran 42“(günlük)
75
50
C-22
DVD
(günlük)
30
20
C-23
Projeksiyon / Projector
(günlük)
270
180
4 Gb SD kart
150
100
2,40x1,80 m. (günlük)
75
50
390
258
120
75
30
20
150
100
15
10
C-24 Güvenlik Kameras› / Security Camera
C-25
Perde / Curtain
C-31
Bilgisayar / Computer
C-32
Yaz›c› / Printer
C-33
Telefon
Inkjet / Laserjet
C-34
Faks / Fax
C-41
Grup Priz / Group Socket
Uzatma 3’lü / 3 Outlets
C-43
Mikrofon / Microphone
Yaka / Lapel Microphone
(günlük)
30
20
C-44
Mikrofon / Microphone
Telsiz
(günlük)
30
20
C-61
Ses Sistemi / Audio System
(günlük)
195
130
TUTAR / COST
%18 KDV / %18 VAT
TOPLAM TUTAR - EURO / TOTAL COST EURO
1-Standart Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç tari-hinden itibaren yap›lan veya daha önce form gönderip öde-mesi yap›lmayan taleplere Standart Fiyatlar uygulan›r.
1-Standart Prices: For the demands made after the starting date
of the settling or forms send but not paid, the Standart Prices
applied.
2-‹ndirimli Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden 21 ifl günü öncesine kadar gönderilen ve
ödemesi yap›lan taleplere ‹ndirimli Fiyatlar uygulan›r.
Ödemesi yap›lmayan talepler geçerli de¤ildir.
2-Reduced Prices: For the demands sent and paid 21 working
days before the starting day of the fair, the Reduced Prices
applied. It is not valid for the unpaid demands.
Yukar›da belirtilen tutar› ödemeyi taahhüt ederim.
Transfer Hesap No / Bank Transfer to Payments
‹ban Numaralar› / Iban
TL : TR33 0013 4000 0041 9948 9000 01
USD : TR06 0013 4000 0041 9948 9000 02
EUR : TR76 0013 4000 0041 9948 9000 03
:
I am obliged to pay the aforementioned total amount.
Standart Fuar Servisleri A.fi.
Denizbank Güneflli Ticari Merkez fiubesi / ‹stanbul,
fiube Kodu: 4510
TL Hesab› : 4199489-351
USD Hesab› : 4199489-352
EUR Hesab› : 4199489-353
Swift Code : DENITRISXXX
MZA
‹
E
KAfi
Kat›l›mc› Firma Ad› / Exhibitor Company Name
: .............................................................................................................
Hol ve Stand Numaras› / Hall and Stand Number
: .............................................................................................................
Yetkili ‹sim - ‹mza / Authorised Name - Signature
: .............................................................................................................
FORM
3M
FOR
6.3
K‹RALIK EfiYA VE STAND MALZEMELER‹
RENTAL FURNITURE & STAND MATERIAL
Yetkili / Attn: Bahire Lütfio¤lu
Yetkili / Attn: Recep Erkul
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2649
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2611
Fax: + 90 212 465 66 10
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. / Rates do not include V.A.T.
D- D‹⁄ER ÜRÜNLER
D- OTHER EQUIPMENT
MALZEME
ÖZELL‹K
BOYUT CM
KOD
D-11
EQUIPMENT
Kap› / Door
DESCRIPTION
Kilitli / With Lock
SIZE (LxWxH)
D-12
‹lave Panel / Extra Panel
D-13
D-14
D-17
Kartela Stand / Sample Stand
D-18
Kartela Stand / Sample Stand Krom Ifl›kl› / Chrome With Light
D-19
Kartela Stand / Sample Stand Çift Katl› Krom / Chrome Double
D-21
Mobil Lavabo / Mobile Basin
D-22
Buzdolab› / Refrigerator
Su Ba¤lant›s› Dahil
Custer Connection Included
Mini
D-23
Su Sebili / Water Fountain
S›cak-So¤uk / Hot-Cold
1-Standart Ücret / Euro 2-‹ndirimli Ücret / Euro
120
80
237x 95,5 cm
20
15
Raf / Shelf
100-30
20
15
Kartela Ask› / Sample Hanger
1m
30
20
125-40-110
75
50
160-40-150
105
70
160-40-220
90
60
76-43-83
53-55-83
280
90
185
60
90
60
40
25
40
25
60
40
15
10
36
24
75
50
5
3
D-31
Portmanto / Coat Stand
D-32
Ayk.Kartela / Display Hanger
Krom / Chrome
165 cm
D-33 Broflürlük / Brochure Holder
D-34
Çöp Kutusu / Waste Can
D-36
fierit Bariyer / Barrier
D-41
Süs Bitkisi / Plants Flowers
D-51
Hal› / Carpet
177-70
190-90
Benjamin
ADET
TUTAR
1-Standard Cost / Euro 2-Discount Cost / Euro QUANT.
COST
TUTAR / COST
%18 KDV / %18 VAT
TOPLAM TUTAR - EURO / TOTAL COST EURO
Geçici Personel / Temporary Personnel Standart Ücret / Standard Cost ‹ndirimli Ücret / Discount Cost
Euro/Gün/Day
Euro/Gün/Day
670
450
115
75
Gün / Day
Ara Toplam
Sub.Total
Tercüman / Translator
Stand görevlisi / Stand attendant
(Host ve Hostes) / (Host and Hostes)
TUTAR / COST
%18 KDV 18% VAT
1-Standart Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç tari-hinden itibaren yap›lan veya daha önce form gönderip öde-mesi yap›lmayan taleplere Standart Fiyatlar uygulan›r.
1-Standart Prices: For the demands made after the starting
date of the settling or forms send but not paid, the Standart
Prices applied.
2-‹ndirimli Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden 21 ifl günü öncesine kadar gönderilen ve ödemesi
yap›lan taleplere ‹ndirimli Fiyatlar uygulan›r. Ödemesi
yap›lmayan talepler geçerli de¤ildir.
2-Reduced Prices: For the demands sent and paid 21 working
days before the starting day of the fair, the Reduced Prices
applied. It is not valid for the unpaid demands.
Yukar›da belirtilen tutar› ödemeyi taahhüt ederim.
I am obliged to pay the aforementioned total amount.
Transfer Hesap No / Bank Transfer to Payments
‹ban Numaralar› / Iban
TL : TR33 0013 4000 0041 9948 9000 01
USD : TR06 0013 4000 0041 9948 9000 02
EUR : TR76 0013 4000 0041 9948 9000 03
:
Standart Fuar Servisleri A.fi.
Denizbank Güneflli Ticari Merkez fiubesi / ‹stanbul,
fiube Kodu: 4510
TL Hesab› : 4199489-351
USD Hesab› : 4199489-352
EUR Hesab› : 4199489-353
Swift Code : DENITRISXXX
MZA
‹
E
KAfi
Kat›l›mc› Firma Ad› / Exhibitor Company Name
: .......................................................................................................
Hol ve Stand Numaras› / Hall and Stand Number
: .......................................................................................................
Yetkili ‹sim - ‹mza / Authorised Name - Signature
: .......................................................................................................
FASCIA NAMEBOARD
FORM
FORM 4
SON TESLİM TARİHİ:
22 EKIM, 2014
FESPA Eurasia 2014
4th – 7th Aralık, 2014, CNR Expo İstanbul
FESPA LTD
Bancroft Place, 10 Bancroft Road, Reigate, Surrey, RH2 7RP, UK
Tel: +44 1737 228 353
Faks: +44 1737 240 770
İLETİŞİM: Grace Kindred
Email: [email protected]
Modüler Stand Kurduracak Tüm Katılımcılar dolduracaktır
KATILIMCI DETAYLARI:
STANT NUMARASI:
BAY/BAYAN/ÜNVAN:
FİRMA İSMİ:
İLGİLİ KİŞİİ:
TARİH:
FAKS:
EMAIL:
ADRES:
POSTA KODU:
TEL:
BU FORM 6 Kasım 2014 tarihine kadar iletilmezse STAND ALINLIĞINIZDA FİRMA İSMİNİZ FUAR SÖZLEŞMENİZDEKİ GİBİ
YAZILACAKTIR.
Bu tarihten sonra bildirilecek talepler ücrete tabidir.
ALINLIK – Sadece modüler standlar için ücretsiz hizmettir
LÜTFEN OKUNAKLI YAZINIZ
ALINLIK METNİ VE YAZI KARAKTERİ TÜM STANDLAR İÇİN STANDARTTIR
Alınlıkta yer alacak stand ismi ([kelimeler arası boşluklar hariç]maksimum 20 karakter). İlave
harfler karakter başına 2,00 EUR’dan ücretlendirilecektir.
[Büyük harf / küçük harf kullanımına ve kelimeler arası boşluklara dikkat ediniz. Alınlıkta
burada yazılı olduğu gibi görünecektir.]
Katılımcılar bu formda verdikleri bilgiler ile fuar kataloğu için gönderdikleri bilgilerin aynı
olduğuna dikkat etmelidirler.
Türkçe alfabede yer almayan özel karakterleri, è, õ, ñ gibi ayrıca belirtiniz. [Diğer harfler
gibi karenin içine yazmanın haricinde ayrıca nasıl belirtecek ki?! Ne yapması gerektiği belli
değil ayrıca belirtmek için.]
Fuar alanında bildirilecek talepler ancak mümkün olabildiği kadar çabuk üretilmeye
çalışılacaktır.
BİR KOPYASINI DA
FORMU
KAYITLARINZDA SAKLAMAYI
SON GÖNDERME TARİHİ:
UNUTMAYIN
6 KASİM, 2014
Faks:
+44 (0) 1737 233734
Form 5
SON TESLİM TARİHİ: 6 Kasım 2014
FUARDA SERGİLENECEK MAKİNALAR FORMU
FESPA LTD
Bancroft Place, 10 Bancroft Road, Reigate, Surrey, RH2 7RP, UK
Tel:
+44 1737 228 353 Faks: +44 1737 233734
İletişim: Grace Kindred
Email:
[email protected]
Lütfen bu formu doldururken TAMAMINI BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
Stand numarası:
Firma:
Tel:
Faks:
Adres:
İmza:
İsim:
(lütfen çıktı alın)
Tarih:
Email:
FUARDA SERGİLENECEK MAKİNALAR: Standınızda makina sergilemeyi düşünüyorsanız
lütfen şu bilgileri iletiniz: Sergi ürünlerinin/makinaların tipini belirtiniz
Makinelerin Ölçüleri & Ağırlığı (Kg). Lütfen makinaların üzerinde yer aldığı taşıyıcıların ve
zeminde sabit durması için kullanılan destekleyici vb. unsurların ağırlığını da dahil ediniz.
Makinaların konumu aşağıdaki çizelgede gösterilmelidir. Fuar standında çalıştırılacak bütün
teşhir ürünleri hareketli parçaları çalışır vaziyette iken dahi tüm kenarlardan en az 0,5
metre içerde olmalıdır. Bu kurala dikkat edilmemesi, makinayı çalıştırmanıza ve gösterim
yapmanıza izin verilmemesiyle sonuçlanabilir.
Sayfa 1/2
Lütfen standınızdaki makinaların yerini çizelgede gösteriniz.
Standın Arka Tarafı
Standın Ön Tarafı
Her bir kare 1m²’dir.
Faks:
+44 1737 233734
Form 6
SON TESLİM TARİHİ: 6 Kasım 2014
SAĞLIK & EMNİYET FORMU
FESPA LTD
Bancroft Place, 10 Bancroft Place, Reigate Surrey, RH2 7RP, UK
Tel:
+44 1737 228 353 Faks: +44 1737 240770
Contact: Grace Kindred
Email:
[email protected]
Lütfen bu formu doldururken TAMAMINI BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
İş yerinde Sağlık & Emniyet Yönetmeliği (1999), bir çalışma ortamını başkalarıyla paylaşırken tüm diğer
ilgililerle işbirliği ve koordinasyon içinde olmayı öngörmektedir. Her katılımcının, yüklenicinin, alt
yüklenicinin, tedarikçinin ve onların temsilcilerinin İşyerinde Sağlık & Emniyet yönetmeliği (HASAWA74)
Madde 1974’e ve fuar alanı ile ilgili diğer tüm yasal mevzuata uymaları fuara katılım şartlarındadır.
Katılımcı, yaptığı (veya da yapmadığı) davranışlardan dolayı kendilerinin ve başkalarının sağlığının ve
emniyetinin tehlikeye atılmadığını sağlamanın yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu kabul eder. Lütfen
bu formu doldurarak fuar organizasyonu ve fuar alanı yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde
olacağınızı beyan ediniz.
ÜST DÜZEY YETKİLİ BİR KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULUP İMZALANACAKTIR
Yetkili (isim):
Yetkili (imza):
Görevi:
Tarih:
Katılımcı Firma:
Stand numarası:
Firma Adresi:
Ülke:
Posta kodu:
Telefon:
Faks:
Cep Telefonu:
Email:
Stant için görevlendirdiğimiz Sağlık & Emniyet temsilcimiz
Telefon:
Faks:
Cep Telefonu:
Çalışma saatleri haricinde irtibat numarası:
Stand türünüzü işaretleyiniz: MODÜLER STAND
/ KENDİ KURACAĞINIZ STAND
Lütfen işaretleyiniz
1.
BÜTÜN KATILIMCILAR: Fuardaki aktivitelerimizi yeterince kapsayacak şekilde sigorta
yaptırdık ve bununla ilgili geçerli poliçe belgemiz elimizde vardır.
2.
STANDINDA TEŞHİR ÜRÜNÜ BULUNAN TÜM KATILIMCILAR: Teşhir Gösterimi Mevzuatı
da dahil olmak üzere bu kitapçıkta belirtilen tüm düzenlemelere uymayı kabul ediyoruz.



Standımızda teşhir edilecek bütün ürünler, çalıştırılacak hareketli parçaları bulunan
makinalar ve lazer ekipmanlar ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri verdiğimiz Fuarda Sergilenecek
Makinalar Formunu doldurduk.
3.
STANDINDA KİMYASAL MADDE KULLANAN TEŞHİR ÜRÜNÜ BULUNAN TÜM
KATILIMCILAR: Bu kitapçıkta belirtilen düzenlemelere uyacağımızı kabul ederiz.
LÜTFEN BU FORMUN BİR KOPYASINI KAYITLARINIZDA SAKLAYIN!

TEKNİK HİZMET TALEP FORMU
CNR EXPO Fuar Merkezi 34149
Yeşilköy/İstanbul
Tel: 0212 465 74 74 / 2677
Fax 0212 465 65 94
FORM 7
E-Mail: [email protected]
Yetkili:
Gökhan BİLGİÇ
Müşteri/Fatura Alıcı
Katılımcılar (Eğer Farklıysa)
Firma
Firma
Adres
Lütfen, 28 / 11 / 2014 Tarihine kadar
dönüş sağlayınız. Yukarıda belirtilen
tarihten sonra sipariş ve ödemeler İçin
standart ücret uygulanacaktır.
İletişim Bilgileri
Tel.
Fax
E-Mail
Önemli Notlar
1) Özel dekorasyon yaptıran katılımcı firma standında kullanılmak üzere kablolama için ELEKTRİK TALEBİNDE bulunmak
zorundadır. Minimum talep 2 kw'dan az olamaz.
2) Özel dekorasyon stand içi elektrik,su ve hava bağlantıları ve dağıtımları katılımcı firmaya aittir.
3) Ölçüm esnasında; talep edilen KW miktarı tüketimin üzerinde olması halinde standart ücretten tahsil edilir.
4) Talep edilen KW miktarının aşılması durumunda, stand elektrik bağlantılarından oluşabilecek her türlü sorunlardan katılımcı firma
sorumludur.
5) Talep edilen Teknik Hizmetin yer değişmesi, (kablonun uzatılması vb.) istenirse 50€+KDV şeklinde ücretlendirilir.
6) Talep dilen hizmetlerin verilebilmesi için formların kaşeli, imzalı ve ödeme dekontu ile birlikte formda belirtilen hesap numaralarına
yapılması gerekmektedir.
7) Teknik Hizmet Talep Formunda yer alan hizmetlerin verilmesinde kullanılan malzemeler kiralıktır. Kaybolması durumunda katılımcı
firma sorumludur.
8) Katılımcı bu formda belirtilen hususları ve belirten tutarı ödemeyi taahüt etmiş sayılır.
9) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Erken Ödeme
/Euro
23
1-Standart
Ücret / Euro
25
Elektrik Bağlantısı
Trifaze
Toplam Elektrik Tutarı
Grup priz / Grup Socket
Uzatma 3'lü / 3 Outlets
Adet
.....................kW
10
Su Bağlantısı / Tedariki
Su Bağlantısı 1/2” Tedarikli
Toplam Su Bağlantısı Tutarı
160
105
Telefon/Faks Makinesi Kira Bedeli
Telefon Makinesi
Fax Makinesi
20
100
Telefon/Faks ve İnternet Bağlantı Bedeli
ADSL Bağlantı Ücreti
ADSL MODEM (KİRALAMA) BEDELİ
İnternet Hattı Wireless Tek Kullanımlık (Bir Bilgisayar) Kullanım Ücreti
Şehiriçi Hat-Şehirlerarası Hat 300 dakika paket dahilinde.
Her yöne Hat 150 dakika paket dahilinde.(Uluslararası ve Cep Hatları)
350
250
50
75
150
250
Dakika aşımı ayrıca faturalandırılır.
Toplam Telefon/Faks Tutarı
Basınçlı Hava Bağlantısı / Tedarikli (6 Bar)
Logardan Basınçlı Hava Basınçlı 1/2” Tedarikli
Toplam Basınçlı Hava Tutarı
160
Yangın Söndürme Tüpü
105
30
6 kg Kuru Kimyevi Toz
Temizlik Hizmetleri
İlk Stand Temizliği (Gün / m2)
Fuar Süresince Düzenli Temizlik (Gün / m2)
Toplam Temizlik Hizmeti
1,5
1
Toplam TUTAR
%18 KDV
GENEL TOPLAM
Transfer Hesap No / Bank of Transfer to Payments : CNR ULUSLAR ARASI FUARCILIK A.Ş.
Denizbank Güneşli Ticari Merkez Şubesi / İstanbul, Şube Kodu:4510
IBAN Numaraları / IBAN
TL
: TR48 0013 4000 0000 2323 5000 07
TL Hesap No : 4510-23235-351
USD : TR21 0013 4000 0000 2323 5000 08
USD Hesap No: 4510-23235-352
EURO : TR91 0013 4000 0000 2323 5000 09
Euro Hesap No : 4510-23235-353
Tarih / Date
:
Hol ve Stand Numarası / Hall and Stand Number
Yetkili İsim – İmza / Authorsied Name – Signature
:
:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Ara Toplam
FORM 7a
STAND PLANI / STAND LAYOUT
Tel / Phone: +90 212 465 74 74
Fax: +90 212 465 65 94
Dahili / Int ern al : 2339
Lütfen elektrik, su, drenaj, telefon, basınçlı hava ve donanımları için ÇIKIŞ NOKTALARINI
aşağıda ki tabloda belirterek en az 20 gün önceden Teknik Hizmet ekibine faks veya mail atınız.
( Form 2.2 ile Birlikte Gönderiniz )
Please, state clearly the connection /entry points for water, drainage, electricity,
telephone, air in the form below and send the from 20 days prior to exhibition to Tecnical
Service department via fax or e-Mail. ( Please send together with Form 2.2 )
Ölçek : Scale 1:100 ( 1
=1m2
SOL CEPHE / LEFT SIDE
SAĞ CEPHE / RIGHT SIDE
ARKA CEPHE / BACK SIDE
ÖN CEPHE / FRONT SIDE
LÜTFEN DİKKAT / ATTENTION PLEASE
S Su Bağlantısı
H Basınçlı Hava Bağlantısı
Water Connection
T Telefon Bağlantısı
Telephone Connection
Katılımcı Firma Adı / Exhibitor Company Name
Hall ve Stand Numarası / Hall and Stand Number
Yetkili İsim – İmza / Authorised Name – Signature
Compressed Air Connection
E
Elektrik Bağlantısı
Electricity Connection
A
Z
- İM
: ....................................................................
: ....................................................................
: ....................................................................
ŞE
A
K
Faks: +44 1737 233 734
Form 8
SON TESLİM TARİHİ: 13 Kasım 2014
YÜKLENİCİ / KATLIMCI GEÇİŞ FORMU
FESPA LTD
Bancroft Place, 10 Bancroft Road, Reigate Surrey, RH2 7RP, UK
Tel:
+44 1737 228 353 Faks: +44 1737 233 734
İletişim: Grace Kindred
Email:
[email protected]
Lütfen bu formu doldururken TAMAMINI BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
Organizatörler kurulum ve söküm süresince geçerli olacak çıkartma şeklinde ücretsiz
yüklenici / katılımcı giriş kartları dağıtacaktır. Çıkartmalar önceden dağıtılmayacak olup
fuar alanında Güvenlik’ten alınacaktır.
Giriş kartları kart sahibi tarafından her zaman salonlara girişte ve görevdeki güvenlik
görevlilerinin talebi üzerine gösterilmelidir. Giriş kartları daima görünür olmalıdır.
Talep edilen toplam Yüklenici / Katılımcı Giriş Kartı ADEDİ:__________________
(Giriş kartları isme yazılı değildir)
FİRMA İSMİ:
FUAR ALANINDAKİ YETKİLİ KİŞİ:
(Giriş kartlarını teslim alacak kişi)
STAND NUMARASI:
Eğer varsa, görünür durumda taşındığı sürece Katılımcı Kartınız da salonlara girmek
için Yüklenici/Katılımcı Giriş Kartı’nın yerine kullanılabilir.
Giriş kartlarını talep eden:
İSİM:
ÜNVAN:
FİRMA:
Stand kurulumu yüklenicim içindir (Evet/ Hayır). Lütfen uygun olacak şekilde çiziniz.
İMZA:
FORM
FO9RM
5.1
EKSTRA GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹
EXTRA SECURITY SERVICES
Yetkili / Attn: Volkan Muslu
Tel / Phone: + 90 212 465 74 74 / 2466
Fax: + 90 212 465 66 10
e-mail: [email protected]
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
Rates do not include V.A.T.
Geçici Personel
Temporary Personnel
1-Standart 2-‹ndirimli
Ara
Ücret
Ücret Gün toplam
Euro/Gün Euro/gün
1-Standard 2-Discount
Cost
Cost
Day
Euro/Day Euro/Day
Koruma Gözetim
(gündüz-9:00-19:00)
120
80
Protection and Inspection
(daytime - 9:00-19:00)
120
80
Koruma Gözetim
(gece-19:00-9:00)
120
80
Protection and Inspection
(overnight-19:00-09:00)
120
80
Koruma Gözetim
(24 saat)
225
150
Protection and Inspection
(24 hour)
225
150
VIP - Koruma Gözetim
(ücret-euro/saat)
23
15
VIP - Protection and
Inspection
(cost-euro/hour)
23
15
Sub.
Total
TUTAR
COST
%18 KDV
18% VAT
TOPLAM TUTAR
TOTAL COST
1-Standart Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden itibaren yap›lan veya daha önce form gönderip
ödemesi yap›lmayan taleplere Standart Fiyatlar uygulan›r.
1-Standart Prices: For the demands made after the
starting date of the settling or forms send but not paid, the
Standart Prices applied.
2-‹ndirimli Fiyatlar: Fuar kurulum çal›flmalar› bafllang›ç
tarihinden 21 ifl günü öncesine kadar gönderilen ve
ödemesi yap›lan taleplere ‹ndirimli Fiyatlar uygulan›r.
2-Reduced Prices: For the demands sent and paid 21
working days before the starting day of the fair, the
Reduced Prices applied. It is not valid for the unpaid
demands.
Ödemesi yap›lmayan talepler geçerli de¤ildir.
Yukar›da belirtilen tutar› ödemeyi taahhüt ederim.
Transfer Hesap No / Bank Transfer to Payments :
‹ban Numaralar› / Iban
TL : TR72 0013 4000 0041 9952 0000 01
USD : TR72 0013 4000 0041 9952 0000 02
EUR : TR72 0013 4000 0041 9952 0000 03
Kat›l›mc› Firma Ad› / Exhibitor Company Name
Hol ve Stand Numaras› / Hall and Stand Number
Yetkili ‹sim - ‹mza / Authorised Name - Signature
I am obliged to pay the aforementioned total amount.
Pegasus Güvenlik Hizmetleri A.fi.
Denizbank Güneflli Ticari Merkez fiubesi /
‹stanbul, fiube Kodu: 4510
TL Hesab› : 4199520-351
USD Hesab› : 4199520-352
EUR Hesab› : 4199520-353
Swift Code : DENITRISXXX
: ..................................................................................
MZA
‹
E
: ..................................................................................
KAfi
: ..................................................................................
FORM 10
Değerli katılımcı,
CNR Holding bünyesinde yer alan Dünya Gıda Hizmetleri LTD.ŞTİ, CNR EXPO’da gerçekleşen tüm
fuarlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan tek kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu hizmet
fuar öncesi hazırlık aşamasından başlayarak fuar süresince devam etmektedir. Hizmetlerimiz fuar
planlarında belirtilmiş noktalarda Fast Food , Barlar, Açık Büfe, Balcony ve Cafe des
Artistes Restaurantlarımızdan sağlanmaktadır.
Yiyecek ve içecek hizmetleri CNR Dünya Gıda tarafından geniş imkanlarda sunulduğundan ayrıca hijyen
ve sağlık konusundaki duyarlılığımızdan dolayı fuar alanına dışarıdan hiçbir şekilde yiyecek ve
içecek ürünlerinin alınmasına izin verilmemektedir.
Her türlü stand içi yiyecek & içecek, kokteyl, coffee break, öğle, akşam ve gala yemeği veya
kahvaltı ihtiyaçlarınız için lütfen CNR Dünya Gıda ile temasa geçiniz. CNR Dünya Gıda’dan
temin edeceğiniz bilet (ticket) ile fast food menülerimizden daha uygun fiyatlar ile faydalanabilirsiniz.
CNR Dünya Gıda fuar öncesi kurulum aşamasında ve fuar süresince sizin ve stand personelinizin tüm
yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılamaktan mutluluk duyar.
FUAR ÖNCESİ HİZMETLERİMİZ

Fast Food seçeneklerimiz :Fuarların yapılacağı hallerde Fast Food noktalarımızda Fast Food
Ticket Menülerimiz ile veya tek olarak hamburger, Cheeseburger, Pizza, Hotdog veya Meşrubat
seçeneklerimiz ile
 Tabldot seçeneklerimiz : Fuar açılış öncesi Fuaye alanında kurulan Tabldot servisimizden 12 TL
ile personeliniz veya stand tasarımcı ekibiniz yararlanabilir.
FUAR SÜRESİNCE HİZMETLERİMİZ

Açık Büfe :Fuarlar süresince Fuaye alanında ve Balcony Restaurant(Hall2 )’ta kurulan açık
büfemizden sıcak yemekler, salata çeşitleri, mezeler, zeytinyağlı çeşitleri, türk tatlı çeşitleri veya
meyve sepetimizden 35 YTL ile yararlanabilirsiniz.
 Cafe Des Artistes Restaurant (Hal 3) :Özel konuklarınızı 3. salon girişinde uluslararası mutfağa
sahip farklı ve şık bir mekan olan ala carte restaurantımızda ağarlayabilirsiniz.(Lütfen rezervasyon
yaptırınız (Tel no:0 212 465 74 74 dahili 2664)
 Fast Food seçeneklerimiz: Fuarların yapılacağı hallerde Fast Food noktalarımızda,Fast
FoodTicket Menülerimiz ile hizmet veriyoruz(1,4,5,7,8 nolu holler)
Fast Food Ticket :15 TL
Menü 1
Hamburger
Kızarmış Patates
Soğuk İçecek
Menü 2
Cheeseburger
Kızarmış Patates
Soğuk İçecek
Menü 3
Pizza
Salata
Soğuk İçecek
Menü 4
Hotdoğ
Kızarmış Patates
Soğuk İçecek
Menü 5
Soğuk Sandviç
Kızarmış Patates
Soğuk İçecek
Menü 6
Döner Sandviç
Kızarmış Patates
Soğuk İçecek

Bahçe Menü & Paket Servis : Fuarlar süresince standınıza sizin ve personelinizin sıcak yemek
ihtiyacınızı Bahçe Cafe Barbekü noktamızdan karşılayacak hizmetimizdir.(Paket Servis
Tel:05379873558)
Menülerimiz;
Adana Porsiyon
(Pilav, salata ve içecek)
Urfa Porsiyon
(Pilav, salata ve içecek)
Döner Porsiyon
(Pilav, salata ve içecek)
Tavuk Şiş Porsiyon
(Pilav, salata ve içecek)
Kuzu Şiş Porsiyon
(Pilav, salata ve içecek)
Bahçe Menü Ticket Fiyatı : 20 TL
STAND İÇERSİNE SERVİS





Cocktail servisi: Standınızdan ayrılmadan misafirlerinize sunabileceğiniz zengin alternatifli bir
hizmetimizdir.
Coffee Break servisi : Standınızda gün boyunca misafirlerinize sunabileceğiniz tatlı&tuzlu cookiler
ve soğuk &sıcak içecek çeşitlerimizden oluşan alternatifli hizmetlerimizdendir.
Garson servisi : Sizin, profesyonel ikram ve servis hizmetinizin sorumluluğunu taşıyacak servis
elemanı hizmetimizdir.
Çay & kahve makinası servisi: Gerekli olan çay&kahve gibi ihtiyaçlarınızı bizden kolaylıkla temin
edeceğiniz ekipman alternatiflerimizdendir.
Cola, Bira gibi içecek servisi : Standınızı ziyaret eden misafirlerinize sunabileceğiniz soğuk içecek
ikram alternatiflerinizi sağlamaktayız.
AĞARLAMA SERVİSİ


Gala Yemeği : Açılışınızı kutlayacak veya özel misafirlerinizi ağarlamaya düşündüğünüz alkollü ve
alkolsüz özel yemek seçeneklerimizdir.
Cocktail : Açılışınızı kutlayacak veya özel misafirlerinizi ağarlamaya düşündüğünüz alkollü ve
alkolsüz özel yemek seçeneklerimizdir.
Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki numaradan CNR Dünya Gıda hizmetlerine ulaşın.
Senem ZEREY
[email protected]
Tel:02124657474-2664 Fax: 02124657515
04-07 Aralık 2014
FORM 11
ÖDEME ŞEKİLLERİ
BANKA HAVALESİ
Hesap Adı
Hesap Türü
Banka Şube Kodu
Hesap Numarası
Banka Adı
Şube Adı
Şube Adresi
IBAN
ZEBRA TURİZM ORG.HİZ.DAN.GÜLİN SEÇKİN ÇOL
TL
575
6691285
GARANTİ BANKASI
CİHANGİR ŞUBESİ
CİHANGİR /İSTANBUL/TÜRKİYE
TR780006200057500006691285
SİPARİŞ FORMU
STAND PERSONELİ&TERCÜMAN
ŞİRKET
ADRES
ÜLKE
KİŞİ ADI
TELEFON
SİPARİŞİ VEREN
İMZA
POSTA KODU
E-mail
Fax
Hall ve Stand No
STAND PERSONELİ&TERCÜMAN
HİZMET
TANIM
İNGİLİZCE KONUŞAN HOST/HOSTES
8 SAATLİK MESAİ
FİYAT
GÖREVLİ SAYISI
GÜN SAYISI
120 TL
8 SAATTEN SONRA ÇALIŞILACAK HER SAAT İÇİN 10,00 TL EKLENİCEĞİNİ UNUTMAYINIZ
TERCÜMANLAR
8 SAATLİK MESAİ
170 TL
8 SAATTEN SONRA ÇALIŞILACAK HER SAAT İÇİN 20,00 TL EKLENİCEĞİNİ UNUTMAYINIZ
STANDART PERSONEL SERVİS HOSTESİ
8 SAATLİK MESAİ
110 TL
8 SAATTEN SONRA ÇALIŞILACAK HER SAAT İÇİN 10,00 TL EKLENİCEĞİNİ UNUTMAYINIZ
BİRİM FİYATLARA %18 KDV EKLENECEKTİR.
YEMEK
TARAFINIZA AİTTİR
Ara Toplam
ÖDEME HESAPLAMA KISMI
STAND PERSONELİ-TERCÜMAN-SERVİS PERSONELİ
TOPLAM
%18 KDV
GENEL TOPLAM
TL
TL
TL
TL
Ödeme dekontuyla birlikte sipariş formunu [email protected] adresine mail atınız.
TOPLAM FİYAT
Download

S T A N D T A S A R I M I D E N E T L E M