DERS
KODU
TR/
EN
DERSİN ADI
COURSE NAME
DERS HAKKINDA
ABOUT COURSE
KREDİ
K
U
L
ECTS
1
0
2
0
2
1
0
2
0
5
BİL 101
TR
Bilişim Teknolojileri Information
Technologies
Bilgisayar ve Bilişimin temel kavramları. Bilgisayarların donanım
elemanları. Yazılım kavramları. Programlama dilleri. İşletim
sistemleri ve uygulama yazılımları. Kelime işlemciler, elektronik
tablolama ve veritabanları. Bilgisayar ağları ve İnternet. Web
sayfası hazırlama. Bilişim etiği.
BİL 101L
TR
TR
Fundamental
Applications in
Computer
Engineering
Computer
Programming
Assembler (çevrici) programlama temel komutları. Assembler
programlamaya giriş. Linux/Unix işletim sistemi ve Shell
komutları. C programlamaya giriş.
BİL 102
Bilgisayar
Mühendisliği
Temel
Uygulamaları
Bilgisayar
Programlama
Fundamentals of computers and informatics. Computer
hardware. Software concepts. Programming languages.
Operating systems and application software. Word
processors, electronic spreadsheets, presentation
software and databases. Computer Networks and
Internet. Designing web pages. Computer ethics.
Basic assempler instructions. An introduction to
Assrmbler Programming. Linux/Unix Operating Systems
and Shell commands. Introduction rto C programming.
2
2
2
4
TR
2
2
0
0
TR
Database
Management
Fundamentals of
Computer
Engineering
3
BİL 111
Veritabanı
Yönetimi
Bilgisayar
Mühendisliğinin
Temelleri
Introduction to programming. Compilers and
interpreters. Fundamentals of programming and data
types. Variables and assignment statement. Control
statements: Decision making (if-then-else, switch) and
iteration (while, do-while, and for) statements. Classes
and methods. 1-d arrays and its applications.
Basic concepts and applications of database systems.
3
BİL 106
Programlamaya giris. Derleyici ve yorumlayicilar. Dilin temel
elemanlari. Giris ve çikis deyimleri. Degiskenler ve atama
deyimi.Temel veri tipleri ve ifadeler. Karar verme: If ve Switch
deyimleri. Döngü yapilari: while, for ve do-while döngüleri. 1
boyutlu dizinler. 2 boyutlu dizinler ve içiçe döngü yapilari. Dizin,
Karakter ve Dosya Giris/Çikis islemleri.
Veritabanı sistemlerine temel kavramları ve uygulamaları.
Bilgisayarlara giriş. Donanım parçaları: MİB, ve Bellek üniteleri.
İkincil bellek üniteleri: Teyp, Disk ve CD-ROM. Sayısal ve doğrusal
dosya erişimi. Giriş/Çıkış cihazları ve özellikleri. İkili sayı sistemi ve
sayıların gösterimi. Veri sıkıştırma. Bilgisayar mimarisi. Makine
dili. İşletim sistemleri. Yazılım kavramları: sistem ve uygulama
yazılımları; programlama dilleri ve çeviriciler; yazılım
mühendisliği. Algoritma tasarımı ve veri soyutlama. Hesaplama
Kuramı.
4
3
2
0
0
BİL 112
TR
Yapısal
Programlama
Structured
Programming
4
3
2
2
6
BİL 113
TR
Bilgisayar
Programlama I
Computer
Programming I
Introduction to computers. Hardware components:
CPU and memory, secondary storage: tape, disk and CD
ROM. File syatems. Input output devices. Number
system and binary numbers. Computer architecture.
Assembly language. Operating systems. Software
concepts: system and application software,
programming languages and compilers; software
Engineering. Algorithm design and data abstraction.
Theory of computation.
Introduction to programming. Compiler and interpreter
tools and how they work. Fundemantal constructs of a
programming language, and data types. Variables and
assignments operations. Loops and nested loops.
Arrays, one and two-dimentional arrays. File input and
output operations. Methods, static methods. Packages.
Exception handling.
Introduction to programming using Java. Compiler and
interpreter tools and how they work. Fundemantal
constructs of a programming language, and data types.
Variables and assignments operations. Loops and
nested loops. Arrays, one and two-dimentional arrays.
File input and output operations. Methods, static
methods. Packages. Exception handling.
4
3
2
0
6
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel
elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış işlemleri.
Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri: Karar
verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu dizinler ve
içiçe döngü yapıları. Sınıf ve nesne tanımları. Metot tanımları.
Statik metotlar. Paketler. Kural dışı durum yönetimi. Web
arayüzleri (appletler).
Java ile programlamaya giris. Derleyici ve yorumlayicilar. Dilin
temel elemanlari ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giris ve çikis
islemleri. Degiskenler ve atama deyimi. Isleyis akis denetimleri:
Karar verme ve döngü yapilari. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu
dizinler ve içiçe döngü yapilari. Sinif ve nesne tanimlari. Metot
tanimlari. Statik metotlar. Paketler. Kural disi durum yönetimi.
Web arayüzleri (appletler).
3
BİL 114
TR
Bilgisayar
Programlama II
Computer
Programming II
BİL 121
TR
Bilişim Teknolojileri Information
ve Veri Yönetimi
Technologies and
Data Management
BİL 122
TR
C ile Yapısal
Programlama
BİL 131
TR
Bilişim Teknolojileri Information
ve Programlama
Technologies and
Programming
BİL 134
TR
Bilgisayar Bilimleri
için Ayrık
Matematik
Structured
Programming with C
Discrete
Mathematics for
Computer Science
C ve C++ ile Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin
temel elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış
işlemleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri:
Karar verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu
dizinler ve içiçe döngü yapıları. Modüler programlama temelleri.
Fonksiyon tanımları. Modüler programlama incelikleri,
fonksiyonlar, işaretçiler. Nesnesel programlama temelleri,
korunma, kalıtım, çokyüzlülük, şablonlar, aykırı durum teknikleri,
hafıza kullanımı (çöp toplama)
Bilgisayar ve Bilişimin temel kavramları. Bilgisayarlarin donanım
elemanlari. Yazilim kavramlari. Programlama dilleri. Isletim
sistemleri ve uygulama yazilimlari. Kelime islemciler. Bilgisayar
aglari ve Internet. Web sayfasi hazirlama. Bilisim etigi. Veritabanı
Yönetim Sistemleri. Veritabanı tasarım adimları. Veritabanı
kullanimı,SQL sorgulama dili komutları: Select, Insert, Update,
Modify, Create, Delete ve Drop komutlariı Access ile database
sorgulama. Access'e veri girisi için form yaratmak, raporlama ve
grafik hazirlama araçlari ve bunların kullanımı, excelde belirli
formullerin kullanılması, excel'de makro yazılımı
C ile Yapısal Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin
temel elemanları ve veri tipleri. Dizgiler ve dosya Giriş ve çıkış
işlemleri. Değişkenler ve atama deyimi. İşleyiş akış denetimleri:
Karar verme ve döngü yapıları. 1-boyutlu dizinler. 2-boyutlu
dizinler ve içiçe döngü yapıları. Modüler programlama temelleri.
Fonksiyon tanımları. Modüler programlama incelikleri,
fonksiyonlar
Bilgisayar ve Bilisimin temel kavramlari. Bilgisayarlarin donanim
elemanlari. Yazilim kavramlari. Programlama dilleri. Isletim
sistemleri ve uygulama yazilimlari. Kelime islemciler, elektronik
tablolama ve veritabanlari. Bilgisayar aglari ve Internet. Web
sayfasi hazirlama. Bilisim etigi. Dilin temel elemanlari. Giris ve
çikis deyimleri. Degiskenler ve atama deyimi.Temel veri tipleri ve
ifadeler. Karar verme: If ve Switch deyimleri. Döngü yapilari:
while, for ve do-while döngüleri. 1 boyutlu dizinler. 2 boyutlu
dizinler ve içiçe döngü yapilari. Dizin, Karakter ve Dosya Giris/Çikis
islemleri.
Hesaplamalı matematik için temel matematik nesneleri: küme
aritmetiği, sıralar, bağıntılar, fonksiyonlar ve bölüntüler.
Çıkarsamalı matematiksel mantık. Ayrık sayı sistemleri.
Tümevarım ve özyineleme. Çizgeler ve altçizgeler. Örtme
problemleri. Patika problemleri. Yöneltilmiş grafikler.
Kombinatorik.
4
Introduction to programming using C/C++. Compiler
and interpreter tools and how they work. Fundemantal
constructs of a programming language, and data types.
Variables and assignments operations. Loops and
nested loops. Arrays, one and two-dimentional arrays.
Modular programming essentials, functions, pointers.
Object oriented programming fundamentals,
encapsulation, inheritance, polymorphism, templates,
exception handling, garbage collection.
Basic concepts of informatics and computer. Hardware
components. Software concept. Operating systems and
application programs. Word processors. Spreadsheets.
Internet. Webpage design. Ethics. Fundamental
programming language constructs. Database access
using SQL. Select, Insert, Update, Modify, Create,
Delete and Drop statements. Access forms, reporting
and graphics. Using Excel and macro writing.
4
3
2
0
6
3
2
2
0
3
Introduction to structured programming using C.
Compiler and interpreter tools and how they work.
Fundemantal constructs of a programming language,
and data types. Variables and assignments operations.
Loops and nested loops. Arrays, one and twodimentional arrays. Modular programming essentials,
functions
Basic concepts of informatics and computer. Hardware
components. Software concept. Operating systems and
application programs. Word processors. Spreadsheets.
Internet. Webpage design. Ethics. Fundamental
programming language constructs. Primitive data
types. Input/output statements. Flow control. Loop
structures and nested loops. File processing and string
processing.
3
2
2
0
0
3
2
2
0
0
Basic mathematical objects for computational
mathematics. Set arithmetic. Sequences, relations,
functions and partions. Deductive mathematical logic.
Discrete number systems. Induction and recursion.
Graphs and subgraphs. Covering problems. Path
problems. Directed graphs. Combinatorics.
4
4
0
0
0
BİL 141
TR
Bilgisayar
Programlama I
(Java)
Computer
Programming I(Java)
Bilgisayar ve Bilisimin temel kavramlari. Bilgisayarlarin donanim
elemanlari. Yazilim kavramlari. Isletim sistemleri ve uygulama
yazilimlari. Programlamaya giris. Dilin temel elemanlari ve veri
tipleri. Dizgiler ve dosya Giris ve çikis islemleri. Degiskenler ve
atama deyimi. Isleyis akis denetimleri: Karar verme ve döngü
yapilari. 1-boyutlu diziler. 2-boyutlu diziler ve içiçe döngü yapilari.
Altprogramlar. Sinif ve nesne tanimlari. Kalinti (miras). Kural disi
durum yönetimi. Web arayüzleri (applet?ler).
BİL 142
TR
Bilgisayar
Programlama II
(C/C++)
Computer
Programming
II(C/C++)
BİL 211
TR
Nesnesel Tasarım
ve Programlama
Object-Oriented
Design and
Programming
Assembler (çevrici) programlama temel komutlari. Assembler
programlamaya giris. İşaretçiler. Özyineleme. Referans
değişkenler. İsim uzayları. template kütüphaneleri. C++ sinif ve
nesne tanimlari. Metot tanimlari. Statik metotlar. Paketler. İleri C
ve C++ programlama.
Java ile nesnesel programlama kavramları. UML (Unified
Modeling Language) kullanarak nesnesel program tasarımı. Bilgi
saklama prensibi. Sınıf tasarımı. Kalıntı (miras). Arayüz ve soyut
sınıflar. Nesnelerin çalışma zamanında dinamik olarak sınıflarla
ilişkilendirilmeleri. Tasarım örüntüleri. Uygulama çerçeveleri.
Uygulama programlama arayüzleri (API).
BİL 212
EN
Veri Yapıları
Data Structures
BİL 264
TR
Mantıksal Devre
Tasarımı
Logic Circuit Design
BİL 264L
TR
Mantıksal Devre
Tasarımı
Laboratuvarı
Logic Circuit Design
Laboratory
Tümdevre katalog bilgilerinin okunması ve laboratuvar
ekipmanının tanınması. Boole fonksiyonlarının kapı devreleri
kullanarak gerçeklenmesi, basitleştirilmesi. Kapılar,
kombinasyonal mantık devreleri (çoğullayıcılar ve kod çözücüler)
ile fonksiyon gerçekleme. Flip-floplar, kaydırmalı kaydediciler ve
sayıcılar. Osilatör gerçekleme
BİL 331
TR
Algoritma Analizi
Design and Analysis
of Algorithms
Algoritmaların analiz ve tasarımı. O-notasyonu. Böl ve fethet
algoritmaları. Dinamik programlama. Backtracing ve Branch and
Bound yöntemleri. Alt sınır teorisi. Sıralama ve arama
algoritmalarının matematiksel karmaşıklığı. Grafik algoritmaları.
NP-zor ve NP-tam problemleri. Temel NPC problemleri. Dizgi
işleme algoritmalarının analizi. Paralel algoritmalara giriş.
Yığınlar. Özyineleme teknikleri. Kuyruklar. Dinamik değişkenlerin
yaratılmaları ve ortadan kaldırılmaları. Dairesel listeler. Çift bağlı
listeler. O- notasyonu. Sıralama ve arama yöntemleri.
Algoritmaların yer ve zaman değerleri. İkili ağaçlar. İkili arama
ağaçları. Ağaç tarama algoritmaları. İkili ağaç sıralama
algoritmaları.
İkili sistemler. Kodlar. Boole Cebri. Sayısal Mantık Kapıları.
Fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşimsel Mantık. Ardışıl
Eşzamanlı Mantık. Sayıcılar. Tasarım problemleri.
5
Basic concepts of informatics and computer. Hardware
components. Software concept. Operating systems and
application programs. Introduction to programming.
Compilers and interpreters. Fundamental programming
language constructs and data types. Strings and file
input/output. Variables and assignment statements.
Flow control. Arrays. Loop structures and nested loops.
Subprograms. Class and object concepts. Inheritance.
Exception handling. Applets.
Assemblers. C/C++ programming. Pointers.
Recursion.Reference variables. Namespaces. Template
libraries. C/C++ advanced programming.
4
3
2
0
6
4
3
2
0
6
Object-oriented programming concepts using Java
programming language. Object-oriented program
design using Unified Modelling Language (UML).
Information hiding principle, encapsulation. Class
design. Inheritance. Interfaces and abstract classes.
Late binding. Design patterns. Application frameworks.
Application programming interfaces (API).
Stacks. Queues. Dynamic variables, constructors. Lists,
linked lists, double-linked lists. Sorting and searching
techniques. Recursive algorithms. Algorithmic
complexity, O-notation, memory and time
requirements of algorithms. Binary trees and
searching. Tree traversals. Tree sorting algorithms.
Binary systems and codes. Boolean Algebra. Digital
logic gates. Simplification of Boolean functions.
Combinational logic. Synchronous sequential logic.
Counters. Design problems.
Introduction to integrated circuit data sheets and
laboratory equipments. Simplification and
implementation of Boolean functions using logic gates.
Function implementation using gates, and
combinational logic gates (multiplexers and decoders),
Flip flops, shift registers and counters. Oscillator
design.
Design and analysis of algorithms. O-notation. Divide
and conquer algorithms. Dynamic programming.
Backtracing and Branch and Bound methods. Lower
bound theorem. Time and computational complexities
of sort and search algorithms. Graph algorithms. NPhard and NP-complete problems. Fundamental NPC
3
3
0
0
6
4
4
0
0
7
3
3
0
0
5
1
0
0
2
2
3
3
0
0
5
problems. Analysis of string processing algorithms.
Introduction to paralel algorithms.
BİL 320
TR
Web Tasarımı
Web Design
Web sitesi planlamak. Görüntüleme ve dolaşma tasarımı.
Tasarımı geliştirme. Metin, sayı, ve görüntülerin toplanması ve
hazırlanması. Çokluortam elemanlarının, formların ve
veritabanlarının hazırlanması. Araç yazılım seçilmesi. Dosyaların
organizasyonu. Şablon yaratmak. Sayfaların toplanması. Sitenin
denenmesi ve ağa eklenmesi.
Yaklaşık hesaplamalar. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel
denklemlerin sayısal çözümü. Doğrusal denklem takımlarının
çözüm yöntemleri: Gauss Eliminasyon yöntemi. LU-parçalama ve
yineleme yöntemleri. Matris tersi hesaplama. İnterpolasyon:
Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Sayısal integrasyon:
Trapez, Simpson ve Romberg yöntemleri. Diferansiyel
denklemlerin sayısal çözümü.
BİL 332
TR
Sayısal Yöntemler
Numerical Methods
BİL 334
TR
Biçimsel Diller ve
Otomata
Formal Languages
and Automata
Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata) ve düzenli
gramerler. Bağlam-duyarsız gramerler.soyut makineler ve dilin
kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu
durum makineleri. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve
hesaplama teorisini giriş.
BİL 341
TR
Uzman Sistemler
Expert Systems
BİL 361
TR
Bilgisayar Mimarisi
ve Organizasyonu
Computer
Architecture and
Organization
Uzman sistemlere giriş, uzman gösterimi. Kural tabanlı uzman
sistemler. Kural tabanlı uzman sistemlerde belirsizlik yönetimi.
Bulanık kümeler. Bulanık mantık. Bulanık uzman sistemler.
Çerçeve tabanlı uzman sistemler. Bilgi mühendisliği ve veri
madenciliği.sistemlerin temel özellikleri.
Bilgisayar teknolojilerine giriş. Performans kıyaslaması. Çevirici
(assembly) programlama dili. Bilgisayar aritmetiği. İşlemci
gerçekleştirme. Borulama yöntemi. Önbellek ve sanal bellek.
Giriş/Çıkış yapılanması ve arabirimlemesi. Çoklu işlemciler.
BİL 362
TR
Mikroişlemciler
Microprocessors
Mikroişlemcilere giriş. Adresleme kipleri. Makine kodları ve
çevirici dili programlaması. Altyordamlar, kesintiler ve temel
giriş/çıkış. Seri ve paralel iletişim.
BİL 362L
TR
Mikroişlemciler
Laboratuvarı
Microprocessors
Laboratory
Asembler dili programlama. Kesme programlaması. Giriş/Çıkış
cihazlarının programlanması.
6
Webpage design. Visualization and navigation. Simple
components, text, label and forms. Multimedia forms
and database design. Development tool selection. File
organization. Template creation. Test and deployment.
3
2
2
0
5
Approximations. Truncation and rounding errors.
Numerical solution of algebraic equations. Methods
fort he solution of linear algebraic systems: Gaussian
Elimination method. LU-decompositon and iteration
schemes. Matrix inversion. Interpolation: Lagrange,
Newton and Gauss formulae. Numerical integration:
Trapezoidal, Simpson and Romberg methods.
Introduction to numerical solution of differential
equations.
Languages and their representations. Finite automata,
and regular grammars. Context-free grammars.
Abstract machines. Deterministic and nondeterministic finite-state machines. Pushdown
automata. Turing machines and introduction to
computation theory.
Introduction to expert systems. Knowledge
representation. Rule based expert systems. Uncertainty
management. Fuzzy sets. Fuzzy logic and fuzzy expert
systems. Frame based expert systems. Knowledge
engineering and data mining.
Introduction to computer Technologies. Performance
comparison. Assembly language. Computer arithmetic.
Processor design. Pipeline methods. Cache and virtual
memory. Input output structure and interface. Multi
processor systems.
Introduction to Microprocessors. Addressing modes.
Machine codes and assembly language programming.
Subroutines, interrupts and basic input output. Serial
and paralel communications.
Assembly language programming. Interrupt
programming. Programming input output devices.
3
3
0
0
5
3
3
0
0
6
3
3
0
0
5
3
3
0
0
6
3
3
0
0
5
1
0
2
0
2
BİL 370
TR
Dijital Sinyal İşleme Digital Signal
Processing
Sinyal ve sistemlerin Frekans ve ayrık domen tanımları, Ayrık
fourier transformu, Z- transformu, Sayısal filtreler, FIR, IIR, FFT ve
uygulamaları, DSP işlemcilerinin mimarisi ve programlaması.
BİL 372
TR
Veritabanı
Sistemleri
Database Systems
Veritabanı kavramları. ER ve ERR ile veri modelleme. İlişkisel Veri
modeli. Kütük yapıları ve indisleme. SQL dili. Veritabanı tasarımı:
fonksiyonal bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı
sistemleri yönetimi. Veritabanı programlamaya giriş.
BİL 395
EN
Programlama
Dilleri
Programming
Languages
Programlama dilleri kavramları: veri tipleri, değerler, ifadeler, ve
deyimler. Program yapısı. Yöntemler ve fonksiyonlar. Yapısal veri.
Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlayıcılık. Karşılaştırmalı
fonksiyonel, yöntemsel ve nesnesel programlama dilleri
paradigmaları.
BİL 396
TR
Yazılım Geliştirme
Platformları
Software
Development
Environments
BİL 401
EN
Dağıtık Veri İşleme
ve Analiz
BİL 404
EN
BİL 405
TR
BİL 411
EN
Distributed Data
Processing and
Analysis
Algoritmik Oyun
Algorithmic Game
Kuramı
Theory
e-Devlet : Tasarım e-Government :
ve Yönetim Esasları Design and
Administration
Derleyiciler
Compilers
3
3
0
0
5
4
3
2
0
7
3
3
0
0
5
Yazılım geliştirme platformalrının genel bir değerlendirmesi.
Microsoft .net platformuna genel bir bakış. C# ile bir .net
uygulaması hazırlama ve derleme. .net ortamı geliştirme
teknolojileri. Bir konsol istemcisi yaratmak. ASP.net istemcisi
yaratmak. Uygulama kurma ve sürümleme. Ortak veri tipi
sistemleri. Veri tipleri ve uygulamalar. Diziler, dizgiler ve
koleksiyonlar. Olay yönetimi. Kaynak ve bellek yönetimi.
TBD
Discrete signals and frequencies definitions. Discrete
Fourier transform. Z-transform. Digital filters, FIR, IIR,
FFT and applications. DSP processor architectures and
programming.
Database concepts. Entity-Relationship (ER ve ERR)
diagrams. Relational data model. File structures and
indexing. Structured Query Language (SQL). Database
design: functional dependencies, and normalization.
Database management system concepts. Programming
database systems.
PL syntax and semantics. Lexical and syntax analysis.
Top-down and bottom-up parsing. PL concepts: names,
bindings, data types, type checking. Scoping. Static and
dynamic scopes. Expressions and assignment
statements. Statement level control structures.
Subprograms. Abstract data types. Programming
language paradigms. Imperative PLs. Functional PLs.
Logic PLs. An evaluation of software development platforms.
Microsoft .Net platform. Application development with
C#. Console appication development. Application
deployment and versioning. Common data type
system. Data types and applications. Arrays, strings,
and collections. Event management. Resource and
memory management.
TBD
3
2
2
0
5
3
3
0
0
0
TBD
TBD
3
3
0
0
0
e-Devlet konusunda güncel çalışmaların incelenmesi ve
değerlendirilmesi. E-devlet uygulamalarının tasarımı.
Investigation and evaluation of recent work on egovernment. Design of e-government applications.
3
3
0
0
5
Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Tek-geçişli ve çift-geçişli dil
çeviriciler. Lexical analiz. Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ve LL(1)
gramerleri.Özyinelemeli iniş yöntemi. Aşağıdan-yukarıya
ayrıştırma. Kaydırma azaltma tekniği. Operatör öncelik grameri.
LR(0) ve SLR(1) gramerleri. Sözdizimsel çeviri. Hata işleme ve
hatadan kurtarma. Bellek ayırımı. Statik ve dinamik ayırımlar. Kod
üretme. Derleyicilerde optimizasyon yöntemleri. Tarayıcı ve
ayırıcı üreticiler.
Compilers and interpreters. Single-pass and multi-pass
language translators. Lexical analysis. Top-down
parsing and LL(1) grammars. Recursive descent parsing.
Bottom-up parsing. Shift-Reduce parsers. Operator
precence grammar. LR(0) and SLR(1) grammars. Syntaxdirected translation. Syntax error handling and
recovery. Memory allocation. Static and dynamic
allocations. Code generation. Compiler optimization
techniques. Lexical analyzer and parser generators.
3
3
0
0
5
7
BİL 412
TR
İnternet
Programlama
Internet
Programming
İnternet programlama ortamları. HTML ve DHTML ile sayfa
Tasarımı. Javascript. Web Sunucular. CGI. SSI. SSL. Cookiler. XML.
İteraktif internet uygulamaları geliştirme.
BİL 414
TR
Görsel
Programlama
Visual Programming
Bu ders en son teknolojilerle zengin görsel kullanıcı arayüzü
tasarımı ve geliştirmesi ile ilgili pratik çalışmaları içerir.
BİL 421
TR
Bilgisayar Grafiği
Computer Graphics
Grafik sistemleri ve modelleri. Grafik programlama. OpenGL.
Koordinat dönüşümleri, pencere ve görüalanı. Ortogonal ve
projeksiyon görünümler. Arkada kalan yüzey silme. Işık, gölge ve
malzemeler. Örüntü giydirme. Grafik veriyapıları. Eğri ve yüzey
gösterimleri. İleri render teknikleri.
BİL 422
TR
İnsan Bilgisayar
Etkileşimi
Human Computer
Interaction
BİL 424
TR
Bilgisayar Oyunu
Tasarım ve
Programlaması
Computer Games
Design and
Programming
IBE yaklaşımları ve tarihi. Kullanışlılık prensibi. Kullanıcı-merkezli
tasarım. İnsan yetenekleri. Bilişsel modeller.Tahmine dayalı
değerlendirme. Yoruma dayalı değerlendirme. Grafik tasarım.
Kullanıcı arayüzü yazılımı. Kalem ve PDA. Yardım ve
dokümantasyon. Konuşma. Konuşma harici ses. Kullanıcı arayüzü
etmenleri.
Oyun tasarım süreci. Oyun tasarım prensipleri. Oyun mimarileri.
2B oyun motorları. Grafikler. Sihirbaz çıkarma. Interaktif
senaryolar. Katı modelleme. Animasyon ve çarpma tespiti.
Zamanlayıcı ve çoklu threading. Yapay zeka oyunları. Hızlandırma
teknikleri. Gerçek-zamanlı simülasyonlar. Çok-oyunculu oyunlar.
BİL 425
EN
Mobil Cihazlar Için
Yazilim Gelistirme
Software
Development for
Mobile Devices
Mobil cihazlar (akıllı telefonlar ve tabletler) için yeni teknolojiler
kullanılarak uygulama yazılımı geliştirme. Android platformu için
yazılım geliştirme. Yazılım geliştirme ortamını kullanma, debug
etme. Arayüz geliştirme. Multithreading ve ağ uygulamaları
geliştirme. Algılayıcıları (GPS, kamera, pusula, accelerometer,
dokunmatik ekran, vb.) kullanma.
8
Internet programming tools. Webpage design using
HTML and DHTML. Javascript. Web servers. CGI. SSI.
SSL. Cookies. XML. Interactive web application
development.
The objective with this course is to design and develop
visually rich user interfaces using recent technologies.
3
2
2
0
5
3
2
2
0
5
Graphics systems and models. Graphics Programming.
OpenGL. Coordinates transformation, windows and
viewports. Orthogonal and projective views. Hidden
surface removal. Light, shading and Materials. Texture
Mapping. Graphics data structure. Curve and surface
representations. Advanced rendering techniques.
HCI paradigms and history. Usability principles. Usercentered design. Human abilities. Cognitive models.
Predictive evaluation. Interpretive evaluation. Graphic
design. UI software. Pen and PDA. Help and
documentation. Speech. Non-speech audio. UI agents.
3
2
2
0
5
3
3
0
0
5
Game design process. Game design principles. Game
architecture. 2D game engines. Graphics. Sprites,
interaction paradigm. Interactive fiction. Solid
modeling. Animation and collision detection. Timers
and multi-threading. AI games. Techniques for
accelerating. Real-time simulations. Multi-player
games.
This course introduces topics to develop Android
mobile apps for smartphones and tablets using Java
programming language. The Android platform uses a
specialized Java Virtual Machine, called Dalvik Virtual
Machine, optimized for the resource-constrained
mobile devices. After a very brief review of the Java
programming language, we will be studying various
complete Android mobile apps in order to have a good
handle of some of the most commonly used features in
mobile software development, including Android
layouts, Android Activity and its lifecyle, Intents,
Processes and threads, various multithreading and
concurrency techniques, XML resources, animation
techniques, using sensors, Fragments and ActionBar as
well as intro to Google Play.
3
3
0
0
5
3
3
0
0
0
BİL 431
TR
Algoritma Pratikleri Practices of
Algorithms
ileri veri yapıları, etkili veri yapıları tasarımı, ileri çizge teorisi
problemleri, ileri dinamik programlama problemleri, ileri arama
teknikleri, kombinatorik, probleme özgü yaratıcı algoritma
tasarımı, NP-Hard problemler, zor problemler için yaklaşık ve
sezgisel yöntemler, etkili gerçekleştirim, yarışmalar için şık
problem tasarımı, online yarışmalarda soru çözme.
BİL 441
TR
Yapay Us
Artificial Intelligence
Akıllı aracılar. Problem çözümünde arama yöntemleri.
Bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama yöntemleri. Keşif
yöntemleri. Kısıt yerine getirme problemleri. Oyun oynama. Bilgi
ve akıl yürütme: Birinci derece mantık. Bilgi gösterimi. Öğrenme.
Planlama. Seçilmiş konular: Yapay Sinir Ağları ve genetik
algoritmalar.
BİL 442
TR
Yapay Sinir Ağları
Artificial Neural
Networks
BİL 443
EN
Örüntü Tanıma
Pattern Recognition
Yapay sinir ağlarına (YSA) giriş. YSA'lerin temel kavramları ve
modelleri; YSA modelleri, Yapay sinir öğrenme kuralları. Sinir
algoritmaları ve sistemlerinin uygulamaları. Sinir ağlarının
gerçeklenmesi.
Makine algılaması, parametre tahmini, öğrenme, lineer ayrıştırma
fonksiyonları, öbekleme, Bayes karar verme teorisi, parametrik
olmayan teknikler, yapay sinir ağları, destek vektör makineleri,
örüntü tanımlama uygulamaları
BİL 447
TR
Akıllı Şebekelerin
Haberleşme
Altyapısı
Communications
Infrastructure of
Smart Grids
Advanced data structures, efficient data structures
design, advanced graph theory problems, advanced
dynamic programming problems, advanced search,
combinatorics, problem specific creative algorithm
design, NP-Hard problems, approximations and
heuristics for hard problems, efficient
implementations, smart problem design for contests,
hands on practices on online contest tasks
Intelligent agents. Search techniques in problem
solving. Brute-force and heuristic search techniques.
Conquer techniques. Constraint satisfaction problems.
Game playing. Knowledge and reasoning: first-order
logic. Knowledge representation. Learning. Planning.
Selected topics: artificial neural networks and genetic
algorithms.
Introduction to ANNs. Fundamental concepts and
models. Training-learning techniques. Application of
ANNs. Implementation of ANNs.
Introduction to machine learning and pattern
recognition, Bayesian decision theory, parametric
methods, linear classifiers, clustering, non parametric
methods, artificial neural networks, support vector
machines, pattern recognition applications.
Şimdiki elektrik şebekesinin sahip olmadığı ""unsurlar arası çift
This course covers topics in upgrading the current
taraflı bilgi akisinin sağlanabilmesi"" akıllı şebekelerin en mühim
power grid to a smarter grid by means of information
saiklerinden biri. Bu yüzden, haberleşme ve ağ altyapısı geleceğin technologies, data communications and networking
akıllı şebekelerine imkân sağlayan anahtar teknolojisi. Bu ders
infrastructure. The integration and marriage of
öğrencilere hal-i hazırdaki ve gelişmekte olan akıllı şebeke
computing, especially communications, technologies
evriminin haberleşme altyapılarını takdim eder. En son
with the electric power grid is to bring many benefits,
gelişmeler, standartlar ve teknolojiler bu sahada yayınlanmış
such as increased reliability, more efficiency, increased
makalelerden takip edilecek. Genel konu baslıkları: Ev Alan Ağları, capacity, greener energy supply and more user-centric
Saha Alan Ağları, Geniş Alan Ağları, irtibatlı ve müşterek çalışma, energy distribution. However, a new set of problems,
İleri Ölçü ve Akıllı Sayaç Altyapısı, SCADA, akıllı şebekelerin
issues and obstacles must be overcome in order to
güvenlik ve mahremiyeti, mikro şebekeler, talep idaresi ve geniş
reach the aforementioned goals. This course will focus
alan ölçümü.
on the current and the upcoming communications
technologies to enable the bidirectional flow of
electricity and information in the power grid during this
evolution. Latest developments, standards and
technologies will be studied from the papers in the
field.
9
3
2
2
0
0
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
7
BİL 448
EN
İnternet Güvenlik
Protokolleri
Internet Security
Protocols
Temel kriptografik yapılar, simetrik anahtar şifreleme, açık
anahtar kriptografisi, dijital imza, sertifikalar, güvenli anahtar
değişim protokolleri, İnternet ve güvenlik, IPsec, SSL/TLS, DNSsec,
routing güvenliği, PGP, DKIM, SSH, Tor, seçilmiş konular.
BİL 452
EN
Veri İletişimi ve
Bilgisayar Ağları
Data
Temel kavramlar. Çok katlı mimari ve OSI modeli. Fiziksel katman
Communications and protokolleri. Sinyaller, kodlama ve ayarlanma düzeni. Hata
Computer Networks yakalama ve düzeltme. Veri bağı denetimi. Veri bağı protokolleri.
LAN, ağ oluşturma ve ağ oluşturma araçları. Yönelticiler ve
tıkanma. Üst OSI katmanları. TCP/IP protokolleri ve katmanları.
Ipv6 protokol çifti.
BİL 455
EN
Paralel İşleme
Parallel Computing
BİL 456
TR
İnternet Mimarisi
Internet Architecture Adresleme. Protokoller. Sunucular. PPP. Erişim Yöntemleri.
İnternet Omurgası. VPN. Mobile IP. VoIP. İnternet Ağ Yönetimi.
BİL 457
TR
Kablosuz Ağlar
Wireless Networks
Kablosuz iletişim temelleri. Modülasyon, Çoklu erişim metotları.
Kablosuz LAN. IEEE 802.11. Bluetooth. Kablosuz ağ tabakası.
Tasarsız (ad hoc) ağlar. Kablosuz TCP. Kablosuz ağların güvenliği.
BİL 461
EN
İşletim Sistemleri
Operating Systems
İşletim Sistemleri tasarım ilkeleri. Ek kullanıcılı sistemler. Komut
yorumlayıcı. Semaforlar. Kilitlenmenin ortaya çıkartılması,
kurtarılması, önlenmesi ve kaçınılması. Çok kullanıcılı işletim
sistemleri. İşlemci yönetimi ve algoritmaları. Bellek yönetimi:
bölümleme, sayfalama, kesimleme ve thrashing. Cihaz yönetimi:
Kesinti bakıcısı.Cihaz sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil bellek
yönetimi. Kütük yönetimi. Veri ve program güvenliği ve koruması.
Dağıtık sistem kavramları.
BİL 465
TR
İleri Bilgisayar
Mimarisi
Advanced Computer
Architecture
Düşük güç tüketimi için mimari düzeyinde uygulanan teknikler;
işlemci başarımı ve güç tüketimi arasındaki ilişki.
Mikroişlemcilerde dayanıklılık ve güvenilirlik: Geçici ve kalıcı
hatalar. Verilerin önbelleğe önceden getirilmesi teknikleri. Çok
kümeli, çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerde çoklu kullanım
(multithreading) ve tahmine dayalı çoklu kullanım. Sanal
makineler. Program dönemlerinin tespit edilmesi ve bu
dönemlere kendini uyduran işlemcilerin tasarımı. Mikromimari
düzeyinde manyetik gürültü önleme teknikleri. Aynı anda çok
yüksek sayıda komut işleyebilen bilgisayarlardaki karmaşıklık
sorunları. Derleyici ve mikroişlemci ilişkisini kullanan teknikler.
Paralel bilgisayar mimarileri. Paralel algoritma tasarımı. Mesaj
geçirme tabanlı programlama. Ortak hafıza tabanlı programlama.
Performans analizi. Matris-vektör çarpımı. Yük dengeleme.
Heterojen mimariler.
10
Basic cryptology related concepts, symmetric key
cryptology, open key crytology, digital signatures,
certificates, secure key interchange protocols, internet
and security, IPsec, DNSsec, routing security, PGP,
DKIM, SSH, Tor, selected topics.
Fundamental concepts. Multi-layered architecture and
OSI reference model. Physical layer protocols.
Introduction to signals, coding, queing theory and
delay analysis. Error detection and correction. Data link
control and protocols. LAN, network layer tools and
protocols. Routing and congestion. Higher OSI layers.
TCP/IP protocols and layers. Ipv6 protocol pair.
Parallel architectures. Parallel algorithm design.
Message passing programming. Shared memory
programming. Performance analysis. Matrix-vector
multiplication. Load balancing. Heterogeneous
architectures.
Addressing. Protocols. Servers. PPP. Access methods.
Internet backbone. VPN. Mobil IP. VoIP. Network
management.
Basics of wireless communication. Modulation.
Multiple access methods. Wireless LAN. IEEE 802.11.
Bluetooth. Wireless network layer. Ad hoc networks.
Wireless TCP. Security of wireless networks.
Design principles of operating systems. Multi user
systems. Semaphores. Deadlock detection and
avoidance. Multiuser operating systems. Process
scheduling algorithms. Memory management:
partitioning, paging, thrashing. Device management:
interrupt handler. Device derivers and controllers.
Secondary memory management. File management.
Data and program security and protection. Distributed
system concepts.
Arhitecture level techniques for reduced power
consumption. The relation between power
consumption and computation power. Robustness and
reliability. Transient and permanent faults. Caching
techniques. Multi-core, multi-cluster processors.
Multithreading and path prediction. Virtual computers.
Micro-architecture level magnetic noise reduction.
Complexity problems in high-throughput computers.
Techniques utilizing compiler and processor coupling.
3
4
0
0
0
3
3
0
0
6
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
6
3
3
0
0
5
BİL 467
EN
Görüntü İşleme
Image Processing
Görüntü işleme temel kavramları, sayısal görüntü işleme işleçleri,
görüntü seviyeleme ve histogram, görüntü filtreleme, görüntü
dönüşümleri, kenar tespit etme, morfolojik işleçler, görüntü
bölütleme teknikleri, görüntülerde öznitelik çıkarımı, doku
çözümlemesi, şablon eşleme, görüntü analizi ve nesne tespiti.
BİL 466
EN
Gömülü Sistem
Programlama
Embedded System
Programming
Gömülü işlemci mimarisi ve programlama. G/Ç ve diğer sürücü
arayüzleri. Ağ, video ve diske sahip gömülü işlemciler. Eş
zamanlılık, zaman aşması, planlama, haberleşme ve
senkronizasyon için işletim sistemi ilkelleri. Gerçek-zamanlı
kaynak yönetimi. Uygulama seviyesinde gömülü sistem tasarımı.
BİL 471
EN
Web Veritabanı
Uygulamaları
Web Database
Applications
e-Ticaret uygulamalarında kullanılan web teknolojileri. Web
programlama teknikleri ile veritabanı destekli web uygulamaları
geliştirmek. HTML formları, PHP, JSP, ASP ile veri tabanı destekli
uygulamalar geliştirmek. XML ile veri, XML sorgulama dilleri, XML
veritabanları ve XML destekli uygulamalar. Web
servisleri.tabanları, ve XML destekli uygulamalar. Web servisleri.
BİL 475
EN
Bilgi Mühendisliği
Knowledge
Engineering
Bilgi: edinim, gösterim ve sonuç çıkarma. Bilgi tabanlı sistemler.
Monotonic ve monotonik olmayan sonuç çıkarma. Doğruluk
koruyucu sistemler. Tümevarımsal sistemler. Kural tabanlı
sistemler. Üretim sistemleri.
BİL 476
EN
Veri Madenciligi
Data Mining
Veri ambarı ve çevrimiçi analitik işleme. Zaman serileri analizi.
Verinin ön işlemden geçirilmesi. Veri madenciliği görevlerinin
analizi. Gruplama. Birliktelik ve kural çıkarımı. Sınıflandırma ve
tahmin. Dizisel analiz. Veri madenciliği uygulamaları.
BİL 477
EN
BİL 478
EN
Yeni Veritabanı
Teknolojileri ve
Uygulamaları
Veritabanı Sistemi
Geliştirme
Emerging Database
Technologies and
Applications
Database Systems
Development
İlişkisel, nesne-yönelimli, mantık, mobil, çokluortam ve coğrafi
bilgi sistemi veritabanlarındaki son gelişmeler. Veri ambaları ve
OLAP.
Veritabanı yönetim sistemleri. Hareket işleme. Eşzamanlılık
kontrolü. Veritabanı kurtarma teknikleri. Veritabanı güvenliği.
Dağıtık veritabanları ve istemci-sunucu mimarisi. Veritabanı
programlama.
BİL 481
EN
Yazılım
Mühendisliği
Software Engineering Yazılım proje yönetimi: ölçütler, tahminler ve planlama. Yazılım
gereksinim analizi teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım
uyarlama. Yazılım kalite güvencesi. Yazılım muayene ve bakımı.
Case teknolojilerinin karşılaştırması.
11
Fundamental concepts of image processing. Digital
information processing operators. Layering and
histograms. Image filtering. Image transformations.
Edge detection. Morphological operators. Image
segmentation techniques. Feature extraction. Texture
extraction. Template matching. Image analysis and
object identification.
Embedded processor architecture and programming.
I/O and device driver interfaces. Embedded processors
with networks, video cards and disk. OS primitives for
concurrency, timeouts, scheduling, communication and
synchronization drives. Real-time resource
management techniques. Application-level embedded
system design.
E-commerce applications leveraging web technologies.
Web application development. HTML forms. Scripting.
Web database application development with PHP, JSP,
andASP. XML data format, databases, and enabled
applications. Web services.
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
Knowledge: acquisition, representation and reasoning.
Knowledge-based systems. Monotonic and
nonmonotonic reasoning. Truth maintenance systems.
Inductive learning systems. Rule-based systems.
Production systems.
Datawarehousing and online analytical processing.
Time series analysis. Data pre-processing. Data mining
tasks. Clustering. Association rule mining. Classification
and prediction. Sequential rule mining. Data mining
applications.
Recent developments in relational, object-oriented,
logic, mobile, multimedia, geographic information
databases. Data warehousing and OLAP.
Database managament systems. Transaction
processing. Concurrency control. Database recovery
techniques. Database security. Distributed databases
and client-server architectures. Database
programming.
Software Project management: metrics, estimation and
planning. Software requirement analysis techniques.
Software design techniques. Software implementation.
Software quality assurance. Software maintenance and
testing. Review and comparison of CASE Technologies.
3
2
2
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
3
3
0
0
6
BİL 484
EN
Yazılım Proje
Yönetimi
Software Project
Management
BİL 486
EN
Robotiğe Giriş
Introduction to
Robotics
BİL 487
EN
Dağıtık Sistemler
Distributed Systems
BİL 488
EN
Kombinatoriksel
Algoritmalar
Combinatorial
Algorithms
BİL 489
EN
Çizge Kuramı
Graph Theory
BİL 490
EN
BİL 491
EN
BİL 496
EN
Serbest Araştırma
Dersi I
Serbest Araştırma
Dersi II
Bitirme Projesi
Proje yönetimine genel bir bakis. Temel proje yönetim
kavramlarinin degerlendirilmesi. Proje yönetim araçlarinin
kullanimi. Planlama süreci. Kestirim ve bütçeleme süreçleri.
Zamanlama süreci. Risk ve degisim yönetimi. Gelisim yönetimi.
Proje denetimi. Sistem deneme süreci. Proje basarim ölçütleri.
Yazilim projelerinin özellikleri, yazilim projelerine özel
metodolojiler. Örnek proje teklifi ve süreçlerin gösterimi.
Türkiye?deki ve AB’deki Arastirma ve Gelistirme Fonlari hakkinda
bilgi.
Robot nedir. İlk robotlardan günümüze robotu oluşturan kısımlar.
Yapay zeka ve robot ilişkisi. Algılayıcılar (sensörler) ve değişik
algılayıcıların özellikleri. Robot hareketi. Robot kontrolü, kontrol
algoritmaları, kontrol mimarileri. Robotun çevresini algılaması.
Algıla-planla-harekete geç yapısı, tepkisel harekete geçme yapısı,
hareketin belirlenmesi. Konum belirleme, arama, rota planlama,
SLAM.
İletişim. Koordinasyon. Hata hoşgörüsü. Yerellik. Paralellik.
Simetri bozma. Senkronizasyon. Belirsizlik. Köşe boyama. Lider
seçimi. Ağaç algoritmaları. En büyük bağımsız küme. Hakim küme.
Bütünüyle iletişim.Uzlaşma. Dağıtık sıralama. Noktadan noktaya
hesaplama. Yerellik alt sınırları. Nesne paylaşımı. Hafıza paylaşımı.
Project management at a glance. Basic project
management concepts. Project management tools.
Prediction and budget planning. Timeline planning. Risk
and change management. Project audit. Success
criteria. A case study on project proposal development
and administration.
3
3
0
0
5
What is robot. Robot components since early designs.
The robot and AI relationship. Sensors and sensor
features. Robot motion. Robot control, control
algorithms and control architectures. Environment
sensing. Sensing-planning-acting template. Reflex
actions. Situational awareness. Route planning. SLAM.
3
3
0
0
5
3
3
0
0
0
3
3
0
0
5
3
3
0
0
5
Independent Study I
Communication. Coordination. Fault-tolerance.
Locality. Parallelism.Symmetry breaking.
Synchronization. Uncertainty. Vertex coloring. Leader
election. Tree algorithms. Maximal independent set.
Dominating set. All to all communication. Consensus.
Distributed sorting. Peer to peer computing. Locality
lower bounds. Shared objects. Shared memory.
Kombinatoriksel algoritmalar. Deterministic olmayan
Combinatorial algorithms. Nondeterministic
algoritmalar. P ve NP sınıfları. NP-hard ve NP-complete
algorithms. Classes P and NP. NP-hard and NPproblemler. Hızlı kombinatoriksel algoritma dizaynı. Optimizasyon complete problems, and intractability. Design
problemleri. Simplex algoritması. Dualite. Primal-Dual
techniques for fast combinatorial algorithms.
algoritması. Akış algoritmaları. Lineer programlama.
Optimization problems. The Simplex algorithm. Duality.
The Primal-Dual algorithm. Flow algorithms. Integer
linear programming.
Yollar ve arama. Ağaçlar. Ağlar. Devreler. Düzlemsellik. Eşleme ve Paths and searching. Trees. Networks. Cycles. Planarity.
bağımsızlık. Bağlanabilirlik. Boyama. Akış.
Matching, and independence. Connectivity. Coloring.
Flows.
Öğretim üyesi tarafından belirlenen bir araştırma konusu.
Research study on a faculty assigned topic.
3
3
0
0
5
Independent Study II
Öğretim üyesi tarafından belirlenen bir araştırma konusu.
Research study on a faculty assigned topic.
3
3
0
0
5
Graduation Design
Project
Bu derste, öğrenciler bir araştırma projesini yürütürler. Bu proje
kapsamında, bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için,
literatür taraması, problem formülasyonu ve kapsamlı bir tasarım
yapılır. Tasarımın sonucu, dönem sonunda, proje yöneticisine
istenilen biçimde sunulur.
For this class, the students are involved in
implementing a research project. The project scope
consists of literature survey, problem formulation and
a detailed design of a software engineering problem. At
the end of the semester, the outcome of the research
and design are presented to the project manager or
instructor as requested.
4
1
6
0
7
12
Download

DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS