1- İnsan Kaynakları Müdürü / Uzmanı / Uzman Yardımcısı
İş Tanımı: İnsan Kaynakları süreçleri ve politikalarının (işe alım, elde tutma, iş analizi-iş
değerlendirme, ücret & yan haklar, performans yönetimi, kariyer-yetenek yönetimi, vb.)
geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak, aksiyon planlarını raporlamak ve takip etmek,
Mavi ve beyaz yaka seçme ve yerleştirme sürecini yürütmek ve raporlamak. İlanları hazırlamak,
insan kaynakları görüşmelerini gerçekleştirip referans kontrollerini yapmak, ilgili yöneticiler ile
tüm sürecin koordinasyonuna destek vermek, Çalışan memnuniyeti anket hazırlığı, uygulanması
ve raporlanmasına destek vermek, Organizasyon şemaları ve görev tanımlarının güncel
tutulmasını sağlamak, İnsan kaynakları periyodik raporlarını hazırlamak,
Genel Nitelikler: MS Office programlarına ileri düzeyde hakim, tercihen Oracle ve Bilişim
programlarını kullanabilen, Sonuç odaklı, Analitik yönü gelişmiş, Dinamik, ekip çalışmasına
yatkın, başarı odaklı, Planlama ve organizasyon, iletişim becerileri gelişmiş,
A) ENZA Home A.Ş (Ankara)
B) Hyundai Glovis Lojistik Dış Tic. San. Ve Tic. Ltd (Kocaeli)
C) Hisar Yapı Malz. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. (Adana)
D) Aldora Mobilya Sanayi A.Ş. (Kayseri)
2- Pazarlama Müdürü / Müdür Yardımcısı / Sorumlusu
İş tanımı: Pazarlama faaliyetleri için stratejiler belirleyip, uygulaması ve sonuçlarının
raporlaması süreçlerini yönetip, yürütebilecek, Sektörle ilgili yeni trendlerin takibini sağlayarak,
ürün gamına yeni ürünler katılmasını sağlamak üzere ARGE departmanını yönlendirmek,
Şirketin pazarlama iletişimi süreçlerini, marka direktörü, reklam ajansları ile birlikte planlayarak,
bütçelemek, bu projelerin yürütülüp sonuçlarının raporlanmasını sağlamak, Marka ve/veya
ürünlerin pazarlama politikası ve stratejilerinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
Belirlenen her doğrudan pazarlama eylemini ölçmek, analiz etmek ve izlemek.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, Pazarlama iletişim
stratejileri ve araştırmaları hakkında deneyimli, raporlama ve analiz yapma becerisine
sahip, Analitik düşünen, planlı ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiş , Yoğun ve aktif
çalışabilecek , Uzun vadeli çalışabilecek ,sorumluluk sahibi ,Prezantable, Müşteri ve sonuç
odaklı hareket edebilen, Ekip ve Takım çalışmasına yatkın , Vizyon sahibi, araştırmacı, analitik
düşünce yeteneği güçlü, Organizasyon ve planlama konularında etkin, Temsil yeteneği ve
iletişim becerisi güçlü.
A) BlokBİMS A.Ş. (Nevşehir)
B) Doğa Tohum ve Hayvancılık LTD. ŞTİ. (Nevşehir)
C) BRN Yatak, Baza, Ev Tekstili İnşaat San. Ve Tic.Ltd. Şti. (Kayseri)
D) Petlas A.Ş. (Konya)
3- Muhasebe Müdürü / Uzmanı / Sorumlusu
İş Tanımı: Satış faturalarının kontrol edilmesi ve kaydedilmesi, KDV iade alacağı dosyasının
hazırlanması ve takibi, Yurtiçi masraf beyanlarının muhasebeleştirilmesi, Kasa ve banka
işlemlerinin muhasebe ve aylık muhasebe kapanış sürecine uygun muhasebe işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının yapılması, Stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, Aylık
vergi beyannameleri ve BA / BS Formları, Aylık mizan kontrollerinin, hesap mutabakatlarının
yapılması, Amortisman hesaplamalarının yapılması, Arşiv ve dokümantasyonun sağlanması ,
Aylık dönemler itibariyle raporlama yapılması, Üst Yönetime muhasebe analizleri ve raporları
hazırlanması
Genel Nitelikler: 4 yıllık örgün öğrenim veren üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olan,
Genel muhasebe bilgisi olan, Tekdüzen hesap planına ve vergi mevzuatına hakim, Gerektiğinde
esnek saatlere göre çalışabilecek, MS office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen, Analitik
düşünmeye ve raporlama tekniklerine hakim olan, Yoğun çalışma temposuna ve ekip çalışmasına
uyumlu olan,
A) Vestel A.Ş. (İstanbul)
B) İstikbal Mobilya ve Ticaret A.Ş (Kayseri)
C) Kocabağ Şarapçılık (Nevşehir)
D) Coca Cola A.Ş. (Ankara)
4- Finans Müdürü / Müdür Yardımcısı / Uzmanı
İş tanımı: Banka operasyonları, Nakit yönetimi, Bütçe ve finansal planlar hazırlanması ve
raporlanması, Üst Yönetime finansal analizler ve raporlar hazırlanması.
Genel Nitelikler: Mali Tablolar ve mali analiz ve UFRS konusunda bilgili, Tercihen SAP bilen,
Seyahat etmeye engeli olmayan.
A) Meta Nikel Kobalt Madencilik San. Tic. A.Ş. (İstanbul)
B) Tat Bakliyet Tic. ve San. A.Ş. (Mersin)
C) Gülal Hırdavat Tic. ve San. A.Ş. (Konya)
D) Konya Torku Şeker A.Ş. (Konya)
5- Satın Alma Müdürü / Sorumlusu
İş tanımı: Belirlenmiş olan satınalma ihtiyaçları doğrultusunda, tedarikçi araştırmalarının
yapılmasını sağlamak, uzun süreli tedarikçi anlaşmaları yapmak. Gerekli durumlarda fiyat
anlaşmalarını revize etmek. Tedarikçi performans raporları hazırlamak. Tedarikçilerle üst düzey
görüşmeleri gerçekleştirmek. Tedarikçi ve malzeme listeleri oluşturmak ve bu listelerin güncel
tutulmasını sağlamak. Satın alma sürecinin en başından sonuna kadar takibini sağlamak, finans,
depo ve teknik ekip ile koordine olarak sürecin planlanan akışta gerçekleşmesini sağlamak.
Teknik ekip ve diğer birimler ile koordineli olarak belirlenen bütçe ile uyumu kontrol etmek,
maliyet-fayda analiz çalışmalarını gerçekleştirmek. Satın alma sürecinde ilgili teknik birimler ile
(Teklif bölümü, Proje Bölümü, Saha teknik Ekibi gibi) bilgi koordinasyonu sağlamak. Aylık,
yıllık ve çeyrek raporları hazırlayarak üst yönetime sunmak. Sektördeki gelişmeleri ve firmaları
yakından takip etmek, bu kapsamda düzenlenen sektör fuarlarına katılım sağlamak. Satınalma ve
sipariş süreçlerinin ERP, SAP vb programlar üzerinden ilerlemesini sağlamak, onay ve takip
işlemlerinin eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesini koordine etmek.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını bilen, ERP veya SAP gibi programları bilen, analitik
düşünebilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri
kuvvetli, yöneticilik vasfına sahip, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, müşteri odaklı,
sorumluluk sahibi, eleştirebilen ve eleştiriye açık, sonuç odaklı, iletişim kabiliyeti yüksek, acil
durumlarda destek verebilen.
A) Dedeman Otel (Nevşehir)
B) Royal Imtech / ELKON Elektrik ve Elektronik A.Ş. (İstanbul)
C) LK JNS DEW (Ankara)
D) Çolakoğlu A.Ş. (Kocaeli)
6- Satış Müdürü / Sorumlusu
İş tanımı: Şirketin belirlemiş olduğu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik satış stratejileri
belirlemek ve uygulamak, satış hedeflerini gerçekleştirmek, satış arttırıcı aksiyonları belirlemek,
öüşteri portföyünü geliştirmek ve mevcut müşteri memnuniyetini sağlamak, Kendisine bağlı
ekibi yönetmek, motive etmek, ekibine eğitimler vermek ve teknik anlamda aktif müşteri
temaslarında bulunarak müşteri ihtiyaçlarını belirlemek. Üretim ile satış koordinasyonunda görev
alacak. Satış sonrası cari hesap takiplerini yapmak. Satış aktiviteleri ile ilgili iş planları ve
raporlar hazırlamak.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını iyi derecede bilen, stok yönetimi konusunda bilgili,
Liderlik özelliklerine sahip, ekibini yönlendirebilen, geliştiren ve yenilikçi, müşteri odaklı,
sorumluluk sahibi, eleştirebilen ve eleştiriye açık, sonuç odaklı, iletişim kabiliyeti yüksek, acil
durumlarda destek verebilen, dış görünüşüne ve kişisel bakımına özen gösteren, esnek çalışma
saatlerine uyum sağlayabilecek, insan ilişkilerinde ve iş takibinde başarılı, ikna ve sunum
becerisine sahip olmak.
A) Kutaş Dış Ticaret Ve Pazarlama A. Ş. (Bursa)
B) Zivella Mobilya İnşaat San Tic. Ltd. Şti. (Gaziantep)
C) LMC Makina San. Tic. Ltd. Şti. (İzmir)
D) Platin Grup A. Ş. (İstanbul)
7- Lojistik Müdürü / Sorumlusu
İş tanımı: Ürünlerin müşterilere belirlenen terminde ve hasarsız gönderimini sağlayacak şekilde
işletmenin günlük ve haftalık sevkiyat planlamasını yapmak, depo düzenini sağlamak, stok
sayımı işlemlerini yürütmek ve denetlemek , iadelerin kontrollü olarak yapılmasını sağlamak,
mevcut lojistik operasyonların verimliliklerini analiz etmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak,
deponun stok yönetimini ve envanter takibini yapmak, dış ticaret operasyonlarının (ithalatihracat) lojistik planlamasını yapmak, depo ve lojistik biriminde görev yapan personelin
yönetimini ve organizasyonunu sağlamak, kendisine bağlı ekibi geliştirmek, verimlilik-maliyet
analizi, operasyon performans takibi ve sistem geliştirme süreçlerinde görev almak
Genel Nitelikler: Lojistik/Tedarik zinciri süreçleri ve özellikle ERP sistemi hakkında bilgiye
sahip olmak, Barkod, sevkiyat kontrol, raf sistemi, adresleme, raf duzeni, optimum şekilde
depolama sistemlerinde ve stok, sevkiyat işlerinin kontrolü ve otomizasyonunda bilgisi olan,
planlama ve organizasyon yeteneği güçlü, sistem kurabilecek, esnek çalışma saatleri ve yoğun iş
temposuna ayak uydurabilecek, olası aksaklık ve problemleri önceden tespit etmek sureti ile
tedbir alınmasını ve problemin çözülmesini sağlayacak, sorumluluğu kapsamındaki hizmetlere
ait raporlama ve tespitlerin üst amire düzenli bildiriminden sorumlu olacak. iletişim,temsil ve
takım çalışması becerileri gelişmiş, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip, liderlik
vasıfları gelişmiş, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, araştırmacı,
A) Goldmaster (İzmir)
B) Jetomi Boya A.Ş. (Kayseri )
C) İstikbal Mobilya ve Ticaret A.Ş (Kayseri)
D) Fil Filtre Ltd. Şti. (Ankara)
8- Mağaza Müdürü / Müdür Yardımıcısı
İş tanımı: Mağazanın satış hedeflerine uygun bir ortam yaratıp , bireysel ve ekip hedeflerini
belirlemek ve çalışanların sonuçlardan kendi sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak,
hedefleri gözden geçirip, performansı artıran yeni strajiler geliştirme, stok seviyelerini optmize
etmek, Mağaza çalışanlarının Marka kültürünce belirlenmiş standartlarina uygun mükemmel
servis vermelerini sağlamak, hızlı ve etkili şekilde müşteri ihtiyaçlarini çözüm üretmek, Ekibin
işbirliği içinde takim olmasını sağlayacak çalışma ortamı yaratmak, ekibe motivasyon sağlama,
zaman yönetimi, önceliklerin belirlenmesi ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlamak,
Satış personelinin işe alım, servis,ürün ve operasyon eğitimlerini yönetmek, şirketin planlarına
uygun olarak, haftalık toplantılar düzenleyerek hedef ve gercekleşen değerleri paylaşmak, Aylik
ve Yillik hedef Bütçeleri göz önünde bulundurularak mağazanin performansini geliştirmek..
Görsel planogramlar ve standartlar çerçevesinde mağaza düzenini sağlamak, Mağaza
personelinin performansını ve gelişimini takip etmek, Periyodik mağaza raporlarını hazırlayıp
genel müdürlüğe sunmak.
Genel Nitelikler: MS Office programlarını etkin kullanabilen, Güleryüzlü ve müşteri odaklı,
Modayı yakından takip eden, Ekip çalışmasına inanan ve ekibine bu inancı aşılayan, Piyasa
rekabet koşullarını anlık süreçlerde hızla takip edebilecek, Gelişim ve yeniliklere açık,
Mağazacılıkta kariyer yapmak isteyen, ekip ruhuna sahip, Ürünü tanıtıp, satışından zevk alacak,
Ürün yerleşimi ve ürün sunumu konusunda yaratıcı
A) LC Waikiki (Nevşehir)
B) Beymen Business Club (Konya)
C) Kayseri Forum AVM (Kayseri)
D) Penti Giyim Ticart A.Ş. (Ankara)
E) Koton A.Ş. (Mersin)
9- Dış Ticaret Uzmanı / Uzman Yardımcısı
İş tanımı: İhracat evraklarının hazırlanması ve takibi,Uluslararası nakliye organizasyonlarının
düzenlenmesini yapmak, yurt dışı yazışmaları yapmak, yurt dışı satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
yeni müşterilerin kazanılması ve mevcut müşterilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli satış
ve pazarlama stratejilerinin uygulaması, yeni pazarlara ulaşılabilme konusunda projeler
üretilmesi, araştırmalar yapılması, satış süreci ve yeni pazar araştırma faaliyetleri ile ilgili
raporların hazırlanması, ihracat ve ithalat operasyonlarına ait yazışma ve evrak akışının
yürütülmesi, gerekli gümrükleme ve nakliye süreçlerinin başlatılmasını, yürütülmesini ve
takibinin yapılması, gümrükçü ve nakliyeci firmalarla gerekli iletişimin kurulması,
koordinasyonun sağlanması
Genel Nitelikler: MS Office programlarını etkin kullanabilen, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuat
uygulamalarına hâkim, Raporlama becerisi yüksek olan, Disiplinli çalışmayı seven ve
sorumluluk sahibi,Takipçilik yeteneği güçlü olan, İnisiyatif kullanabilen ve hızlı karar verebilen,
Dış Ticaret mevzuatı ve süreçleri hakkında bilgi sahibi, Stratejik düşünebilen ve analiz yeteneği
gelişmiş, Yabancı Dil öğrenmeye istekli,
A) Twigy Terlik ve Ayakkabı (Ankara)
B) Saygılı Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İzmir)
C) Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Kayseri)
D) Milenyum Ev Tekstil Ürünleri A.Ş. (İstanbul)
E) Uçar Tarım Biçerdöver Yedek Parçaları İmalat San. Ltd. Şti. (Konya)
10- Banka Gişe(Servis) Asistanı / Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı / İç Kontrolör Yardımcısı / Risk Analist
Yardımcısı / Mali Tahlil ve İstihbarat Yardımcısı
-
Çeşitli Kamu ve Özel Bankalar (Tüm Türkiye)
Download

1- İnsan Kaynakları Müdürü / Uzmanı / Uzman Yardımcısı 2