2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
BiYMED Eğitim ve Danışmanlık
BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri
sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda tarafsız
yol gösterici rolüyle tecrübelerini aktarmakla birlikte, verilen hizmetin verimliliğini ve
günlük hayata entegrasyonundaki başarısını BiYMED Danışmanlık garantisi altında
sunar.
Vizyonumuz:
Bilgi, İletişim, Yönetim, Mühendislik, Eğitim, Danışmanlık konularında optimum
alternatifler sunan, seçilen alternatifin hizmetini kullanım ömrü boyunca denetleyen,
çözüm ortaklığı konusunda koşulsuz güvenle danışılan kurum kimliğimizi korumak.
Misyonumuz:
Türkiye’de profesyonel iş anlayışının yerleşmesi için ihtiyaç duyulan tartışma ve bilgi
paylaşımı platformları yaratmak.
Değerlerimiz:
Yeniliğe Açıklık, Değişim Liderliği, Objektiflik, Takipçilik, Sonuç Odaklılık
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Eğitim Başlıkları
•
Akreditif Uzmanlığı Sertifika Programı
•
CRM Sertifika Programı
•
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
•
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
•
Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi
•
Dokümantasyon Ve Raporlama Eğitimi
•
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
•
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
•
Fasilitasyon Eğitimi
•
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
•
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
•
ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Temel
•
ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Eğitimi
•
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitim
•
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
•
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
•
İleri Muhasebe, Bütçe Ve UFRS Uzmanlık Programı
•
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve
•
Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika
Programı
•
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
•
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
•
Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı
•
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
•
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
•
Satış Becerileri Eğitimi
•
Satışta Koçluk Eğitimi - Coaching
•
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
•
Stratejik Marka Yönetimi
•
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
•
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
•
Sunum Teknikleri
•
Süreç Yönetimi Eğitimi
•
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon
•
Takım Ekip Çalışması
•
Temel Bütçeleme Eğitimi
•
Temel Muhasebe Eğitimi
•
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
Yönetimi
•
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Raporlama
•
İnsan Kaynakları Planlaması
•
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
•
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı
•
Uluslararası Ticaret ve Finans Eğitimi
•
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
•
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
•
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi
•
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
•
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi
•
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
•
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
•
Mülakat Teknikleri Eğitimi
•
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
•
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
•
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
•
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere
Endirek Satınalma Yönetimi
•
ileri Satınalma`da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi
Teknikleri Eğitimi
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
•
Üretim Planlama Eğitimi
•
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
•
Üretim Yönetimi Eğitimi
•
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
•
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
•
Yöneticilik Sertifika Programı
•
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
•
Zaman Yönetimi
•
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
08.11.2014
09.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
08.11.2014
09.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı
08.11.2014
03.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
08.11.2014
28.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı
08.11.2014 İSTANBUL (Anadolu
Yakası)
07.12.2014
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
08.11.2014
09.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
15.11.2014
16.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
15.11.2014
16.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Bütçeleme Eğitimi
19.11.2014
19.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Ekip Çalışması
19.11.2014
19.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Sertifika Programı
22.11.2014
21.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Satınalma`da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi
22.11.2014
22.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mülakat Teknikleri Eğitimi
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Akreditif Uzmanlığı Sertifika Programı
22.11.2014 İSTANBUL (Anadolu
Yakası)
23.11.2014
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
22.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve
Endirek Satınalma Yönetimi
23.11.2014
23.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi
28.11.2014
28.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Kasım 2014 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Satışta Koçluk Eğitimi - Coaching
29.11.2014
30.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
29.11.2014
30.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İleri Muhasebe, Bütçe Ve UFRS Uzmanlık Programı
29.11.2014
21.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Eğitimi
29.11.2014
30.11.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
02.12.2014
03.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
04.12.2014
05.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
04.12.2014
04.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
CRM Sertifika Programı
04.12.2014
05.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
06.12.2014
07.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finans Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı
06.12.2014 İSTANBUL (Anadolu
Yakası)
28.12.2014
Kayıt
Formu
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı
06.12.2014 İSTANBUL (Anadolu
Yakası)
28.12.2014
Kayıt
Formu
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Raporlama
06.12.2014
07.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama Eğitimi
06.12.2014
07.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Süreç Yönetimi Eğitimi
06.12.2014
07.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
06.12.2014
07.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
10.12.2014
10.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
11.12.2014
12.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Dokümantasyon Ve Raporlama Eğitimi
11.12.2014
12.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
11.12.2014
12.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Aralık 2014 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Dokümantasyon Ve Raporlama Eğitimi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Fasilitasyon Eğitimi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
13.12.2014
14.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitim
18.12.2014
19.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Fasilitasyon Eğitimi
18.12.2014
19.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İnsan Kaynakları Planlaması
18.12.2014
19.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
20.12.2014
21.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
20.12.2014
21.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
20.12.2014
21.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
20.12.2014
28.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi
24.12.2014
24.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Ticaret ve Finans Eğitimi
25.12.2014
26.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
27.12.2014
28.12.2014
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
10.01.2015
11.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
10.01.2015
11.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
10.01.2015
11.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
10.01.2015
11.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
10.01.2015
11.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
14.01.2015
14.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
15.01.2015
16.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Muhasebe Eğitimi
15.01.2015
16.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ocak 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
17.01.2015
18.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi
17.01.2015
17.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
17.01.2015
18.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
17.01.2015
18.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
21.01.2015
21.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
22.01.2015
23.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
22.01.2015
23.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
22.01.2015
23.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Sunum Teknikleri
22.01.2015
23.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
24.01.2015
25.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
24.01.2015
25.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
24.01.2015
25.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
24.01.2015
25.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
29.01.2015
30.01.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
31.01.2015
01.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Temel Bütçeleme Eğitimi
04.02.2015
04.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
05.02.2015
06.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitim
07.02.2015
08.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
07.02.2015
08.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi
11.02.2015
11.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
14.02.2015
15.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
14.02.2015
15.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Şubat 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
14.02.2015
15.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
14.02.2015
15.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Programı
14.02.2015
22.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
21.02.2015
22.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
21.02.2015
22.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
21.02.2015
22.02.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
28.02.2015
01.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mart 2015 Eğitim Takvimi
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Stratejik Marka Yönetimi
05.03.2015
06.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
07.03.2015
08.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
11.03.2015
11.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
12.03.2015
13.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
12.03.2015
13.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
12.03.2015
13.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
14.03.2015
15.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
14.03.2015
15.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
14.03.2015
15.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
14.03.2015
15.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
18.03.2015
18.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
21.03.2015
22.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
21.03.2015
22.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
21.03.2015
22.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
21.03.2015
22.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
28.03.2015
29.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
28.03.2015
29.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
28.03.2015
29.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
28.03.2015
29.03.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
04.04.2015
05.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
09.04.2015
10.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Muhasebe Eğitimi
09.04.2015
10.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
11.04.2015
12.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
18.04.2015
19.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
25.04.2015
26.04.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mayıs 2015 Eğitim Takvimi
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
06.05.2015
06.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
07.05.2015
08.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Programı
07.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Nisan 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Üretim Yönetimi Eğitimi
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
09.05.2015
10.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Bütçeleme Eğitimi
13.05.2015
13.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
13.05.2015
13.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
14.05.2015
15.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
14.05.2015
15.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
16.05.2015
17.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
23.05.2015
24.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
23.05.2015
24.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
30.05.2015
31.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
30.05.2015
31.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
30.05.2015
31.05.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
06.06.2015
07.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitim
06.06.2015
07.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
06.06.2015
07.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
09.06.2015
10.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
09.06.2015
10.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Programı
09.06.2015
12.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
11.06.2015
12.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Haziran 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
11.06.2015
12.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
11.06.2015
12.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
13.06.2015
14.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
20.06.2015
21.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
27.06.2015
28.06.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Temel Muhasebe Eğitimi
20.08.2015
21.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
22.08.2015
23.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
22.08.2015
23.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
22.08.2015
23.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
22.08.2015
23.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
22.08.2015
23.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Sertifika Programı
22.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
26.08.2015
26.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
27.08.2015
28.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
27.08.2015
28.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
27.08.2015
28.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
29.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ağustos 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
29.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
29.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
29.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
29.08.2015
30.08.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
09.09.2015
09.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Marka Yönetimi
10.09.2015
11.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
10.09.2015
11.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
12.09.2015
13.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
12.09.2015
13.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
12.09.2015
13.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
12.09.2015
13.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
12.09.2015
13.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Bütçeleme Eğitimi
16.09.2015
16.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
17.09.2015
18.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
17.09.2015
18.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
19.09.2015
20.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
19.09.2015
20.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
19.09.2015
20.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
19.09.2015
20.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
19.09.2015
20.09.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Eylül 2015 Eğitim Takvimi
Ekim 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
10.10.2015
11.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
10.10.2015
11.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
10.10.2015
11.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
14.10.2015
14.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Muhasebe Eğitimi
15.10.2015
16.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
15.10.2015
16.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
15.10.2015
16.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
17.10.2015
18.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
17.10.2015
18.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
17.10.2015
18.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satış Becerileri Eğitimi
17.10.2015
18.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
17.10.2015
18.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
22.10.2015
23.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
24.10.2015
25.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
24.10.2015
25.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
24.10.2015
25.10.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
07.11.2015
08.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres
Yönetimi
11.11.2015
11.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Kasım 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satın Alma`da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri
Eğitimi
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
14.11.2015
15.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Bütçeleme Eğitimi
18.11.2015
18.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
21.11.2015
22.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
21.11.2015
22.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi
21.11.2015
22.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
21.11.2015
22.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
28.11.2015
29.11.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Tarih
Eğitimin Yeri
Kayıt
Formu
Uluslararası Pazarlama Eğitimi
03.12.2015
04.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
05.12.2015
06.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Yönetimi Eğitimi
05.12.2015
06.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
05.12.2015
06.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Zaman Yönetimi
09.12.2015
09.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
10.12.2015
11.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
10.12.2015
11.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
12.12.2015
13.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
12.12.2015
13.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Temel Muhasebe Eğitimi
17.12.2015
18.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Aralık 2015 Eğitim Takvimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Satış Becerileri Eğitimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
19.12.2015
20.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
26.12.2015
27.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
26.12.2015
27.12.2015
İSTANBUL (Avrupa
Yakası)
Kayıt
Formu
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Download

2015 Eğitim Takvimi