DE­N‹Z­L‹­T‹­CA­RET ODA­SI’NDAN
ÖNEM­L‹­DU­YU­RU
Ya­yın­la­rı­mızın­si­ze­sü­rek­li­ulaş­ma­sı,­hiz­met­le­ri­miz­den­en­hız­lı­ve­en­ve­rim­li­şe­kil­de­ya­rar­la­na­bil­me­niz
ve­siz­le­re­da­ha­iyi­hiz­met­su­na­bil­me­miz­için­lüt­fen­ile­ti­şim­bil­gi­le­ri­ni­zi­gün­cel­le­yi­niz.­
Lüt­fen­en­kı­sa­za­man­da­ile­ti­şim­bil­gi­le­ri­ni­zi­Oda­Si­cil­Bi­ri­mi­mi­zin­aşağıda­ki­te­le­fon­ve­e-ma­il­ad­re­si­ne
ulaştırınız.­ İle­tişim­ bil­gi­le­ri­ni­zi­ Oda­mız­ Ka­yıt­la­rın­da
gün­cel­le­yi­niz.
0 258 241 49 63 / [email protected]
Büyümenin arkasında özel
sektör yatırımlarındaki artış var
T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk 9 ayda yüzde
8.9 büyüdüğünü vurgulayarak, “Bu büyümenin arkasında yüzde 4,5 ile özel sektörün yatırımlarındaki
artış var. Türkiye, krizden çıkmış, kriz evresi devreyi geride bırakmış 16 ülke arasında 12. sırada yer alıyor. Biz arkamızdakine bakmıyoruz önümüzdekine bakıyoruz. '11. sıradaki ülke
neden bizi geçti?' diyoruz.” dedi.
HABERİ 9’da
Avrupalı müşteri, iplik fiyatından
kaynaklanan maliyeti kabullendi
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, pamuk ipliği fiyatlarından kaynaklanan maliyet artışına rağmen Denizli ürünlerinin
kalitesiyle, fiyat artışını, Avrupalı müşterilerine kabullendirdiğini söyleyerek, “Yeter ki birbirimizle fiyat rekabetine girişip fiyat
kırımı yani fiyat çatışması yaşamayalım.” dedi.
D
enizli Ticaret Odası, önceki yıllarda
olduğu gibi üyelerini ziyaret etmek,
tetkik ve inceleme yapmak üzere
heyet halinde, Almanya’nın Frankfurt kentinde 12-15 Ocak 2010 tarihleri arasında
düzenlenen Heimtextil Fuarı’na iştirak etti.
60 ülkeden 2 bin 601 firmanın stant açtığı Heimtextil Fuarı’nda, 2010 yılında 147
firmayla yer alan Türkiye, bu yıl 153 firmayla temsil edildi. Geçen yıl fuara 35
firma ile katılan Denizli ise bu yıl fuarda 38
firmayla temsil edildi.
Fuarla ilgili değerlendirme yapan Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer,
Denizli’nin fuarda 49 firması bulunan İstanbul ve 47 firması bulunan Bursa illerinin
ardından 38 firma ile üçüncü sırada yer aldığını belirterek, “Bunu nüfusa ve ekonomik ölçeğe göre değerlendirecek olursak,
ülke boyutunda, Heimtextil Fuarı’nda ülke
liderinin Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Bu
bakımdan Denizli’nin sanayici ihracatçı firmalarıyla gurur duyuyoruz.” dedi.
GENİŞ HABERİ 6-7’de
Başkan Özer, 10 ülkenin yer
aldığı EİT'de ülke temsilcisi
sıfatıyla Taşımacılık
Komitesi'ne başkanlık etti
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer,
İran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT
TSO) Komite toplantıları çerçevesinde
gerçekleştirilen “Taşımacılık Komitesi”
toplantısına başkanlık etti.
EİT TSO Komite toplantıları İran’ın
başkenti Tahran’da yapıldı. Komite toplantılarına Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EİT TSO’da Milli komite temsilcisi ve Taşımacılık Komitesi başkanı
olarak görev yapan Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet
Özer, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Akçay, İnegöl Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Anıl, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Yumak ve EİT TSO Kadın Girişimciler
Konseyi Başkanı Şafak Çivici ile TOBB
heyeti katıldı.
HABERİ 5’te
Ege Bölgesi Genç Girişimcileri Denizli’de toplandı
Denizli İl Genç Girişimciler
Kurulu’nun ev sahipliğinde,
“Ege Bölgesi İlleri Genç Girişimciler Kurulları Bölge İstişare Toplantısı” Colossae
Termal Otel’de gerçekleştirildi.
İstişare toplantısına Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra
Ankara, Aydın, İzmir, Muğla,
Manisa ve Uşak illerinin Genç
Girişimciler kurulları başkan
ve başkan yardımcıları ile
TOBB Genç Girişimciler Üst
Kurul üyeleri katıldı.
HABERİ 5’te
"Torba Tasarı" komisyondan geçti
YÜKSEL
Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile
sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandırılması ve çalışma hayatı konularına ilişkin düzenlemeler
içeren ''Torba Tasarı'', Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe
Komisyonunda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi ve Denizli Milletvekili Mehmet
Yüksel, İktidarı ve muhalefetiyle bir-
likte uzunca bir süredir üzerinde çalışılan yasa tasarısının vatandaşlarımızın
beklentilerine cevap vereceğini umuyorum.” dedi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet
Özer, Borçlu olan vatandaşlarımızın
kanun çıkmasının hemen ardından
başvuru işlemlerini başlatarak, bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.”
dedi.
HABERİ 9’da
ÖZER
22
DTO HABER
● ŞUBAT 2011
DENİZLİ TİCARET ODASI
İl Milli Eğitim Müdürü DTO
Meclis Toplantısı’ndaydı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut
Oğuz, Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Aralık ayı toplantısı sonunda “Bizim Okul Projesi” hakkında bilgiler verdi.
Mahmut Oğuz, yaptığı konuşmada, öncelikle öğrenci, öğretmen ve veli memnuniyetini esas aldıklarını belirterek, “Bu
anlamda tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği
sunmayı, fiziki ortamları iyileştirmeyi, çağdaş donanımlara kavuşmayı ve süregelen
başarı çıtamızı daha da yukarılara taşımayı esas hedefimiz olarak belirledik.”
dedi.
2012–2013 öğretim yılına kadar Denizli’de bulunan ortaöğretim kurumlarının
tamamını Anadolu statüsündeki okullara ve
meslek liselerine dönüştürmeyi planladıklarını ifade eden Oğuz, müdürlük olarak şu
anda yürüttükleri “Bizim Okul Projesi”ni çok
önemsediklerini belirtti. Bu projede amaçlarının okulların gönüllü destekçilerle eşleştirilmesi olduğunu dile getiren Oğuz,
“Projeyle hayırseverlerle okul arasında
gönül köprüsü kurarak okulların ihtiyaçlarını karşılamayı, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarına ‘Gönüllü
Destekçi’ bularak ilimizi okul dostu bir kent
haline getirmeyi ve eğitim kurumlarımızın
Yeni Asır’dan Başkan
Özer’e ziyaret
fiziki şartlarına dayalı ihtiyaçlarına gönüllü
kişi-kurum veya kuruluşlar aracılığı ile
çözüm üreterek, AB normları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
Oğuz, 2020 yılında Denizli’de eğitim
sorunlarını tamamen çözmüş, Türkiye genelinde örnek bir Denizli vizyonu oluşturmanın gayreti içinde olduklarını bu
anlamda destek beklediklerini belirterek,
sözlerine son verdi.
ABank Genel Müdürü ve Boğaziçi
eğitmenlerinden Başkan Özer’e ziyaret
Alternatifbank (ABank) Genel Müdürü
Hamit Aydoğan, ABank Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat
Özer, ABank Denizli Şube Müdürü Erdo-
ğan Güzeldal, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve KOBİ’ler için kurumsal
yönetim eğitmenleri Işıl Keskin ve Soner
Şahan, Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Özer’i makamında ziyaret etti.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Özer,
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim
Merkezi tarafından verilen eğitimlerin işletmeleri piyasada bir adım
daha öne geçireceğini belirterek,
eğitimlerin ana sponsorluğunu
üstlenen ABank yöneticilerine teşekkürlerini iletti.
ABank Genel Müdürü Hamit
Aydoğan ise hızlı büyümek çok
önemli bir avantaj olduğunu belirterek, “Denizli, çok hızlı bir gelişme içerisinde. Bunu hem
ekonomik boyutuyla hem sosyal
yönüyle baktığımızda görüyoruz.
Denizli Ticaret Odası’nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz,
önemli başarılı çalışmalara imza
atıyorlar. Bu projemizde de bizlerin yanında olduğu için Denizli Ticaret Odası adına çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Bölge Haberler Müdürü Ali Kayadibi, Yazar Erkin Usman,
Turkuaz Medya Abone Bölge Müdürü Necmettin Gülak, Denizli
Büro Şefi Yalçın Bağbozan, Denizli Büro Muhabirleri Hasan
Durna ile Ufuk Soyhan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet
Özer’i makamında ziyaret etti.
Denizli ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Necdet
Özer, 2010 yılında istihdamda ve ihracatta ekonomik kriz öncesi seviyeleri yakaladıklarını, 2011 yılının daha da iyi olacağına inandıklarını söyledi. Kriz döneminde Oda olarak yeni
pazar ve alternatif sektörlere yöneldiklerini anlatan Özer, “Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat
yapmanın yanı sıra Irak, Suriye, Katar ve Dubai gibi farklı pazarlarda incelemeler yaptık. Üyelerimiz şu anda yaptığımız
yönlendirme sayesinde bu pazarlara girdiler ve şu anda Denizli
olarak bu pazarlarda var olmaya başladık. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi tekstil ve mermer sektörlerinin bu krizden çok
etkilendiğini gördük. Dolayısıyla sanayicilerimizin seracılık ve
hayvancılıkta da faaliyet göstermelerini istedik.” dedi. Denizli
Ticaret Odası olarak jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi,
termal turizm, seracılık ve hayvancılıkta kullanılması için harekete geçtiklerini de dile getiren Başkan Özer, “Bu anlamda
da üyelerimizin çok başarılı çalışmaları var. Bugün için ilimizde
23 sera var. Başlangıç olarak iç piyasaya çalışan seralarımız
artık dış piyasayı düşünmeye başladı. Cumhuriyetimizin 100.
yılında yani 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine
Denizli olarak 15 milyar dolarlık ihracatla katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ben bu hedeflere alternatif pazar ve alternatif sektörlerle ulaşabileceğimiz inancındayım.” dedi.
Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı
ise gazete çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Denizli ekonomisindeki gelişmeleri ve değişimleri sürekli takip ettiklerini,
Denizli Ticaret Odası’nın da yaptığı faaliyetlerle kent ekonomisine canlılık kazandırdığını söyledi.
Ziyaretin sonunda Başkan Özer, Bursalı’ya Denizli ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler takdim ederken; Bursalı da
Özer’e Yeni Asır Gazetesi’nin ilk sayısını takdim etti.
Okullardan DTO’ya ziyaretler
Durmuş Ali Çoban Lisesi ziyareti
Cafer Sadık Abalıoğlu İlköğretim Okulu ziyareti
Cafer Sadık Abalıoğlu İlköğretim Okulu, Durmuş Ali Çoban
Lisesi ve Denizli Ticaret Meslek
Lisesi, Denizli Ticaret Odası
Başkanı Necdet Özer’i ziyaret
etti.
Denizli Ticaret Meslek Lisesi
Müdürü Şenol Çağlayan, Cafer
Sadık Abalıoğlu İlköğretim Okulu
Müdürü Hasan Hüseyin Hançer
ve Durmuş Ali Çoban Lisesi Okul
Müdür Yardımcısı Mehmet
Gökçe başkanlıklarında gerçekleşen ziyaretlerde, Başkan Necdet Özer, Oda olarak sosyal
sorumlulukları gereği eğitime her
zaman destek olduklarını belirtti.
Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak nitelendiren Başkan Özer, “Gelecek
neslin yetişmesine katkıda bulunmak bizleri her zaman onurlandırmaktadır.” dedi.
Öğretmenler, Denizli Ticaret
Odası’nın yaptığı çalışmalarla
Denizli ve Türkiye’de en aktif
Odalardan birisi olduğunu, Ticaret Odası’nın çalışmalarını öğrencilerle birlikte yakından takip
ettiklerini söyledi.
Denizli Ticaret Meslek Lisesi ziyareti
DTO HABER
DENİZLİTİCARETODASI
Bir yıllık ihracat %37,69
oranında arttı
Ocak–Aralık 2009/2010 dönemi karşılaştırmasında, toplam 137 ülkeye ait ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; ilk üç sırayı alan ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatta yüzde 22,5’lik, İtalya’ya yapılan ihracatta yüzde 56,5’lik, İngiltere’ye yapılan ihracatta ise yüzde 23,6’lık bir artış meydana geldiği görülüyor.
1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından kayda alınan ihracat rakamı geçen yılın
aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37, 69
oranında artarak, 1 milyar 438 milyon 978 bin
722 dolar olarak gerçekleşti. Aralık 2010 döneminde DENİB’den geçen kayıt rakamı 2009
yılına göre yüzde 69,6’lık bir artışla 147 milyon
62 bin 365 dolara ulaşmıştı. Aralık 2010 içerisinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 87
milyon 611 bin 45 dolar, tekstil ve hammaddeleri ihracat rakamı 15 milyon 164 bin 64 dolar
olarak kayda geçildi. Tekstil ve konfeksiyon
ihracatının üç ana kalemini oluşturan ve toplam ihracat payının yüzde 53.90’nını oluşturan
mamullerden bornoz-sabahlık ihracatında
geçen yılın Ocak-Aralık aylarına göre yüzde
2,6’lık, havlu ihracatında yüzde 12,5’lik, çarşaf-nevresim ihracatında ise yüzde 7,5’lik bir
artış meydana geldi. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 73.93’ünü oluşturan 27 Avrupa Birliği ülkesine 2010 yılında yapılan ihracat,
geçen yılın Ocak-Aralık dönemine göre yaklaşık yüzde 27,21 artarak 1 milyar 64 milyon
162 bin 328 dolar olarak gerçekleşti.
Ülkeler bazında gerçekleştirilen ihracat rakamlarının Ocak–Aralık döneminde ilk 10 ülkeye göre dağılımı yandaki tablodaki gibidir.
Kobi yönetimi seminerine
katılanlara sertifikaları verildi
Baştarafı 1’de
Denizli'de doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim alanındaki bütün
faaliyetlere destek olduklarını söyleyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Özer, "Bunu bazen eğitim
kurumu yaptırarak, bazen verdiğimiz burslarla, bazen de ödüllendirme çalışmaları, bilgi yarışmaları
ve çeşitli sponsorluklar şeklinde
yürüttük. Asli görevlerimizin ya-
nında, sosyal sorumluluğun bir gereği olarak gördüğümüz eğitim faaliyetlerini bundan sonra da
desteklemeye devam edeceğiz.
KOBİ Yönetimi Sertifika Programı
da bunlardan biridir." dedi.
Necdet Özer, bu yıl turizm sektöründe hizmet verenlere yönelik
"Turizm Elçileri" adlı bir eğitim
daha düzenleneceğini bildirerek,
“Önümüzdeki günlerde Boğaziçi
Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte turizm sektöründe hizmet verenlere yönelik ‘Turizm elçileri’ adı
altında bir eğitim daha gerçekleştireceğiz. Bu eğitimin de ilimiz açısından çok önemli olduğunu,
Denizli turizmine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.
Genel Müdür Aydoğan da seminerin
Denizli'den önce Eskişehir ve Trabzon'da
düzenlendiğini, bundan sonra 15 ilde
daha yapılacağını
açıkladı.
Vali Erkmen ise
Denizli'nin sanayisi
ve diğer sektörleriyle
Türkiye'de ileri bir konumda
bulunduğunu vurgulayarak,
ekonomik krizden en
erken çıkan il olduğunu söyledi. İstihdam ve ihracat
rakamlarında kriz öncesinin üzerine çıkıl-
dığına dikkat çeken Erkmen,
bunun da Denizlili sanayicinin müteşebbisliğini ve çalışkanlığını göster- diğini söyledi. El birliği ile daha
üst seviyelere çıkılabileceğini sözlerine ekleyen Vali Erkmen, düzenlenen
seminerin
yararının
görüleceğine inandığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından seminere katılanlara Vali Erkmen, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer, Meclis Başkanı Mehmet Gökçe ve diğer protokol üyeleri tarafından sertifikaları
verildi.
Yapılan konuşmaların ardından Alternatifbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Özer, Türkiye ekonomisiyle
ilgili slayt eşliğinde sunum gerçekleştirdi.
Denizli Ticaret Odası’nda 269
KOBİ temsilcisinin katılımıyla sekiz
hafta boyunca 80 saat olarak, 12
konu başlığı altında verilen seminer, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi eğitim uzmanları tarafından verilmiş, sınav
sonucunda 147 kişi sertifika almaya hak kazanmıştı.
ŞUBAT2011●
3
Avrupalı
Müşteri,
İplik
Fiyatından
Kaynaklanan
Maliyeti
Kabullendi
Nec­det­Özer
De­niz­li Ti­ca­ret Oda­sı
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı
D
enizli Ticaret Odası olarak, önceki yıllarda olduğu gibi
üyelerimizi ziyaret etmek, tetkik ve inceleme yapmak
üzere heyet halinde, Almanya’nın Frankfurt kentinde 1215 Ocak 2010 tarihleri arasında düzenlenen Heimtextil Fuarı’na
iştirak ettik. Bu fuardan edindiğimiz izlenimleri siz değerli üyelerimizle paylaşmak istiyorum.
60 ülkeden 2 bin 601 firmanın stant açtığı Heimtextil
Fuarı’nda, 2010 yılında 147 firmayla yer alan Türkiye, bu yıl
153 firmayla temsil edildi. Geçen yıl fuara 35 firma ile katılan
Denizli ise bu yıl fuarda 38 firmayla temsil edildi. Denizli fuarda,
49 firması bulunan İstanbul ve 47 firması bulunan Bursa illerinin
ardından 38 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Bunu nüfusa ve
ekonomik ölçeğe göre değerlendirecek olursak, ülke boyutunda,
Heimtextil Fuarı’nda ülke liderinin Denizli olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bakımdan Denizli’nin sanayici ihracatçı firmalarıyla gurur duyuyoruz.
Değerli üyelerimiz
Daha çok 8 ve 9 numaralı hollerde stant açan Denizli firmalarımızın, önceki yıllara göre morallerinin daha çok yerinde ve
geleceğe umutla baktıklarını gördük. Fuarda yoğun bir ziyaretçi
akını vardı. Firmaların stantlarına yaptığımız ziyarette, herkesin
bir umutla, mevcut yada potansiyel bir alıcıyla görüşme yapar
durumda olduğunu, Denizli ürünlerine ilginin büyük olduğunu
gördük. Bu ziyaretçilerin gezici değil, potansiyel alıcılardan oluştuğunu gözlemledik.
Fuara katılan Denizlili firmalarımızın, karşılaştıkları ilgi sonrasında, “Denizli ihracatı içinde 1.5 miyar dolar civarında
olan tekstil payının yüzde 30-35 daha arttırılabileceği” beklentisi içine girdiklerini gördük. Bunun Denizli adına hem umutlandırıcı hem de sevindirici olduğunu söylemek mümkündür. Zira
burada stant açan firmaların her biri 35 bin-150 bin Euro arasında değişen bedeller harcayarak fuara gidiyorlar. Bu da ortalama 60 bin -70 bin Euro arasında bir maliyet demektir.
Firmalarımız için bu durum mevcut ve potansiyel müşteri ve rakiplerine ‘bu piyasada biz de varız’ demek anlamına geliyor. Artık
günümüz dünyasında ticari anlamda bunun zorunlu olduğu da
bir gerçektir.
Değerli üyelerimiz
Bilindiği üzere, 2010 yılı başında 1.0-1.50 dolar aralığında
seyreden pamuk ipliği fiyatı son zamanlarda 4.00-5.00 dolar arasında bir seviyeye ulaştı, bunun da anlamı tekstil üretiminde
yüzde 35-40 daha fazla maliyetti. Uzak doğu ülkeleri başta
olmak üzere diğer rakipler karşısında negatif rekabet avantajı
yansıtan bu duruma artık aşılmış gibi görünüyor. Biz fuarda bu
izlenimi, özgüveni gördük. Denizli tekstilcisi ürettiği ürünün
kalitesi, güvenilirliği ve istikrarlı hizmet sunumuyla Uzakdoğu firmalarından ayrılmış durumdadır. Denizli kalitesiyle,
iplik fiyatından kaynaklanan maliyet artışını ve buna bağlı olarak
oluşan yüksek satış fiyatını Avrupalı müşterilerine kabul ettirmiş
durumdadır. Böylece, Denizli’nin, Avrupa’nın yegane havlu-bornoz ve ev tekstili tedarikçisi konumu da sağlamlaştırılmış oldu.
Aslında bugüne kadarki sürece bakıldığında da bunun böyle olduğu görülüyor. Bu nedenledir ki fuara katılan firmalarımızdaki
bu güven ve cesareti, fuara katılmayan firmalarımızda da görmek istiyoruz.
Değerli üyelerimiz
“Oluşan bu yüksek fiyatla biz Avrupalıya nasıl mal satarız?” endişesine girilip de fiyat düşürme yoluna gidilmemesi gerekmektedir. Bu fuardaki en önemli tespitlerimizden biri de bu
olmuştur. İplik fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyet yükü,
müşteriler tarafından kabullenilmiş görünüyor. Yeter ki geçen yılarda da dile getirilen ve Denizli’nin önündeki en büyük engel
durumunda olan rakiplerle rekabet edilmesi gerekirken birbirimizle fiyat rekabetine girişip fiyat kırımı yani fiyat çatışması yaşamayalım. Bu düşüncelerle fuarın ilimiz ve ülkemiz ekonomisi
adına verimli geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sevgi ve saygılarımla…
44
DTO HABER
● ŞUBAT 2011
DENİZLİ TİCARET ODASI
7. Meslek Komitesi toplandı
Oyuncak ve hediyelik eşya imalatı,
halı-kilim, züccaciye, kırtasiye malzemeleri, kitap, dergi, gazete toptan ve perakende ticareti dallarını kapsayan Denizli
Ticaret Odası’nın 7. Meslek Komitesi üyeleri, yaptıkları toplantıda sorunlarını ve
çözüm önerilerini konuştu. Komite üyeleri, şu konuları dile getirdi:
Ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılması zaten
zor durumda olan kitap ve kırtasiye esnafını derinden etkilemiştir. Sırf bu yüzden
binlerce kitap ve kırtasiyeci esnafı siftah
dahi yapamadığından işyerlerini kapatmak
zorunda kalmıştır. Çünkü önceki yıllarda
okulların açılmasıyla birlikte zorunlu olarak ders kitaplarını satın almaya gelen veli
ve öğrenciler, diğer kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını da kitap kırtasiyelerden karşılamaktaydılar. Biz tabii ki ders kitaplarının
ücretsiz dağıtılmasına karşı değiliz. Ancak
bu işten sektörün ciddi anlamda etkilenmemesi için ders kitaplarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü değil, kitap dağıtımı bazı
kriterler esas alınarak kırtasiye ve kitapçılar aracılıyla yapılmalı, böylece “kültür taşıyıcısı kuruluşlar” oluşturulmalıdır.
Milli Eğitim Müdürlüğü ücretsiz ders
kitaplarını dağıtırken, öğretmenler yardımcı ders kitabı adı altında öğrencilerin
eline adeta pusula gibi yardımcı ders kitabı listesi veriyor. Bunda bir tezatlık söz
konusu. Eğer ders kitapları veriliyorsa ek
bir kitap istenmemeli veya isteniyorsa da
“A kitapevinden veya B kitapevinden” alınacak şeklinde yönlendirme yapılmamalıdır. Bu uygulama etik değildir, bunların
önüne geçilmelidir.
Kitap ve kırtasiyecilerin yaşadığı bir
diğer sorun ise korsan kitap satışıdır. Korsan kitap, emek hırsızlığıdır. Son aylarda
korsan kitap satışına yönelik, ilimizde etkili çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu
çalışmaların daha da caydırıcı olması gerekmektedir. Hak, emek ve telifin önemi
konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
Kitap okuma oranı bir ülkede geliş-
mişliğin en büyük göstergesidir. Dünya ortalamasına göre kişi başına kitaba ödenen
para 1,3 dolar’dır. Kişi başına kitaba, Norveçli 137 dolar, Alman 122 dolar, Belçikalı 100 dolar harcarken biz Türkler
sadece 0,45 dolar (45 cent) harcamaktayız. Kitaba para harcama konusunda cimri olan bizler zaman
konusunda da kitap okumaya oldukça az zaman ayırmaktayız.
Bizim kitap okumaya ayırdığımız
zamanın 300 katını bir Norveçli,
210 katını Amerikalı, 87 katını İngiliz ve Japon ayırmaktadır. Dünya
ortalaması bile bizim ayırdığımız
zamanın üç katı daha fazladır. Bu
yüzden kitapevlerinden satın alınan kitap sayısını artırmak için
kitap fiyatlarındaki %8 KDV oranı
%1’e çekilmelidir.
Büyük mağazaların esnaf üzerindeki baskısı, her geçen gün artmaktadır. Büyük mağazaların
faaliyet ve denetimlerinin düzen-
lenmesi gereğinden hareketle hazırlanan
Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve
Zincir Mağazalar Kanun Taslağının, esnafımızın mağduriyetini giderici yönde düzenlenip bir an evvel yasalaşmasını arzu
etmekteyiz.
Türkiye’de artık kırtasiye malzemeleri
üretimi kalmadı. Ürünler Çin’den ithal
ediliyor, bu da ülkemiz açısından hoş bir
durum değil.
DTO HABER
DENİZLİTİCARETODASI
ŞUBAT2011●
55
Başkan Özer, 10 ülkenin yer aldığı
EİT'de ülke temsilcisi sıfatıyla
Taşımacılık Komitesi'ne başkanlık etti
Baştarafı 1. Sayfada
İran Ticaret Sanayi ve Madenler Odasında yapılan EİT TSO Taşımacılık Komitesi Toplantısı, Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda
Necdet Özer, son dönemde küresel ihracatın ve ithalatın hacimlerine bakıldığında
Asya’nın dış ticaretinin Avrupa’nın önüne
geçtiğini belirterek, yeni ticaret trendinin
tarihi İpek Yolu’nun tekrar canlandırılması
için dayanak olduğunu, bölgenin DoğuBatı arasındaki geçiş noktasında bütün ulaşım olanakları ve dağıtım merkezleri ile
bağlantı merkezi haline geldiğini ifade etti.
EİT ülkelerinin, gelişen ekonomilerin yanı
sıra, Avrupa ve ABD gibi yoğun tüketim
bölgelerine ulaşımın kilit noktasında yer al-
maları nedeniyle lojistik hizmetler sektörünün gelişmesi için önemli fırsatlar olduğunun altını çizen Necdet Özer, kamu
idarecilerine de taşımacılığın kolaylaştırılması için büyük görevler düştüğünü söyledi. Çok modlu taşımacılığın yeniden
canlanan İpek Yolu kavramı çerçevesinde
çok önemli olduğunu da belirten Özer, Türkiye’de taşımacılık sektörünün çeşitliliğine
de dikkat çekerek, Türkiye’nin bu deneyimini EİT ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetince İpek Yolu’nun tekrar canlandırılmasının avantajları ve önündeki engeller ile
karayolu trafik güvenliğini temel alan sayısal takograf uygulamaları konulu sunumların yapıldığı toplantıda EİT Ticaret ve
Sanayi Odası’nın EİT
Sekretaryası ile işbirliği
halinde bölgede taşımacılığın önündeki engelleri ortaya koyarak çözüm önerileri geliştiren
bir yol haritası belirlemesi konusunda mutabık kalındı.
EİT, Türkiye, İran ve
Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği
(RCD) Teşkilatı'nın devamı olarak 1985 yılında kuruldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması EİT'ye yeni bir
boyut kazandırdı. 18-29 Kasım 1992 tarihlerinde İslamabat'ta yapılan EİT Bakanlar
Konseyi olağanüstü toplantısında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın
katılmalarıyla EİT'nın üye sayısı 10'a çıktı.
Aynı toplantıda alınan karar uyarınca
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti EİT'nin
ekonomik, teknik ve kültürel faaliyetlerine
"Kıbrıs Türk Müslüman Toplumu" adı altında üye sıfatı olmaksızın katılmaktadır.
EİT, bugün üzerinde 350 milyon insanın
yaşadığı, 7 milyon kilometrekarelik alanı
kapsayan 10 üyeli bir örgüt haline geldi.
K1 ve K2 yetki belgelerinde indirim süresi
bir yıl daha uzatıldı
Eşya ve yük taşımacılığı yapan toplam yüklü
ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen kamyonet sahiplerinin zorunlu olarak bulundurması gereken K1
ve K2 yetki belgelerinde indirim süresi, 31 Aralık 2011 tarihine kadar uzatıldı. Ancak indirim
oranının yüzde 94’ten yüzde 90’a çıkarıldı.
31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî
Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Buna göre, eşya ve yük taşımacılığı yapan
toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen kamyonet sahipleri ile sadece kendi esas faaliyet konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari
amaçla taşımacılık yapmayacaklar için K1 ve
K2 Yetki belgelerinin indirimli alınabilmesi için
süre bir yıl uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre K
belgeleri 31 Aralık 2011’a kadar indirimli olarak
alınabilecek.
İndirim oranlarında değişikliğe gidildi
Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan il içi
veya şehir içi eşya taşımaları ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile
ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan
eşya taşımaları için 31 Aralık 2010 tarihine
kadar yetki belgesi ücretinde yüzde 93 oranında
uygulanan indirim oranı 3 puan daha düşürülerek yüzde 90 olarak 31 Aralık 2011 tarihine
kadar uzatıldı.
Bu arada, azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan az
kamyonetlerle; kendi esas iştigal konusu ile ilgili
olmak kaydıyla eşya taşımacılığı yapan gerçek
veya tüzel kişiler için denetimler, 1 Mayıs 2010
tarihinden itibaren devam ediyor. Cezai müeyyidelerle karşılaşılmaması için söz konusu belgelerin mutlaka alınması gerekiyor.
Sayaçların tamir ve ayarları için
alınacak bedellere düzenlenme
Kullanılmış veya şikayetli olarak ayar
istasyonlarına sevk edilen su, elektrik ve
doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları
için alınacak bedeller, 2011 yılı
için yeniden düzenlendi.
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın, ''Su, Elektrik
ve Doğalgaz Sayaçlarının
Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği'',
Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdi. Tebliğe
göre, su sayaçlarının ayar
ve tamir ücretleri 6,1-8,6
TL, elektrik sayaçlarının
tamir ve ayar ücretleri 4,7- 8,6 TL, gaz
sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri de 6,833,4 TL arasında değişti. Abonelerden
gelen şikayetler üzerine yapılacak
muayenelerde sayacın doğru
çalıştığı tespit edilirse, sayacın yerinden sökülüp takma
masrafı olarak aboneden
12,1 TL ücret alınacak.
Beher sayaç için kullanılan damga teli ve
kurşunu karşılığında işçilik
dahil 1,4 TL ücret alınırken,
ön ödemeli elektronik kartlı
sayaçların tamir ve ayar
ücretleri yüzde 50 daha fazla
alınacak.
Ege Bölgesi Genç Girişimcileri Denizli’de toplandı
Baştarafı 1’de
Toplantının açılışında konuşan Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cüneyt Demirkan, Denizli
ekonomisi, Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu’nun faaliyetleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle ilgili
bir sunum yaptı.
İstişare toplantısıyla illerdeki genç girişimciler kurulu üyelerinin tanışmalarını, karşılıklı fikir alışverişi
yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Demirkan, “Genç girişimcilerin potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ege Bölgesi’ndeki illerimizde bulunan Genç Girişimciler Kurullarımız ile istişare yapıyoruz. Bu toplantıların ilkini Denizli’de
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantı
sonucunda yeni projelerin geliştirileceğine inanıyoruz.”
dedi.
Demirkan, Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu olarak, şu projeleri yapmayı hedeflediklerini söyleyerek,
sözlerine son verdi: “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Denizli (ABİGEM) ile birlikte ‘Girişimci Destekleme Programı’, Geleneksel Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu
Proje Yarışması, yurt dışında sektörel teknik geziler ve
Girişimcilik Akademisi”
Demirkan’ın yaptığı konuşma sonrasında, genç giri-
şimciler bölge istişare toplantısına geçildi.
Bölge İstişare Toplantısı için Denizli’ye gelen genç
girişimciler kurul üyeleri, Denizli Ticaret Odası Başkanı
Necdet Özer’i makamında ziyaret etti.
Genç girişimcilerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasının kendilerini mutlu ettiğini ve bu çalışmaların
geleceğe ışık tutacağını söyleyen Denizli Ticaret Odası
Başkanı Necdet Özer, “Bize yapılan bu ziyareti aynı zamanda Denizlimize yapılan bir ziyaret olarak görüyoruz.
Çünkü biz diğer Odalarla birlik içerisinde çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Yapılacak olan toplantıda genç girişimciler kurulumuzla birlikte alacakları kararların bölge
ve ülke ekonomisine yararlı olacağına inanıyorum. Bu
konuda ben TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum.
Çünkü gerek kadın girişimcilerimizin gerekse genç girişimcilerimizin Türkiye’ye kazandırılmasını sağlamıştır.” dedi. Gençlerin aldığı kararlarla ileriye dönük çok
önemli işlere imza atacaklarını ifade eden Özer, “Genç
Girişimciler Kurulu üyelerimizi, iş aleminin genç takımı
olarak görüyoruz. Biz bölgemizde çalışan genç girişimcilerimizi tıpkı Denizli’deki sivil toplum kuruluşlarının
birlikte çalıştığı gibi, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarının haberlerini alıyoruz. Artık Türkiye her konuda çok hızlı ilerliyor. Genç girişimcilerimizden
çıkacak kararların dünya ticaretinde etkili olacağına inanıyorum.” diye konuştu.
66
● ŞUBAT2011
DTO HABER
DENİZLİTİCARETODASI
DENİZLİTİCARETODASI
DTO HABER
Avrupalı müşteri, iplik fiyatından
kaynaklanan maliyeti kabullendi
'Yeter ki birbirimizle fiyat rekabetine girişip fiyat kırımı yani fiyat çatışması yaşamayalım’
Baştarafı 1’de
Daha çok 8 ve 9 numaralı hollerde stant açan
Denizli firmalarının, önceki yıllara göre morallerinin daha çok yerinde ve geleceğe umutla baktıklarını gördüklerini söyleyen Başkan Necdet
Özer, “Fuarda yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Firmaların stantlarına yaptığımız ziyarette, herkesin
bir umutla, mevcut yada potansiyel bir alıcıyla
görüşme yapar durumda olduğunu, Denizli ürünlerine ilginin büyük olduğunu gördük. Bu ziyaretçilerin gezici değil, potansiyel alıcılardan
oluştuğunu gözlemledik.” diye konuştu.
Fuar katılımcılarının, karşılaştıkları ilgi sonrasında, “Denizli ihracatı içinde 1.5 miyar dolar
civarında olan tekstil payının yüzde 30-35 daha
arttırılabileceği” beklentisi içine girdiğini, bunun
Denizli adına hem umutlandırıcı hem de sevindirici olduğunu belirten Başkan Özer, “Zira burada stand açan firmaların her biri 35 bin-150 bin
Euro arasında değişen bedeller harcayarak buralara geliyorlar. Bu da ortalama 60 bin -70 bin
Euro arasında bir maliyet demektir. Firmalarımız
için bu durum mevcut ve potansiyel müşteri ve
rakiplerine ‘bu piyasada biz de varız’ demek anlamına geliyor. Artık günümüz dünyasında ticari
anlamda bunun zorunlu olduğu da bir gerçektir.”
diye konuştu.
2010 yılı başında 1.0-1.50 dolar aralığında
seyreden pamuk ipliği fiyatının son zamanlarda
4.00-5.00 dolar arasında bir seviyeye ulaştığını,
bunun da tekstil üretiminde yüzde 35-40 daha
fazla maliyet anlamına geldiğini dile getiren Özer,
“Uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere diğer
rakipler karşısında negatif rekabet avantajı yansıtan bu durum artık aşılmış gibi görünüyor. Biz
fuarda bu izlenimi, özgüveni gördük. Denizli tekstilcisi ürettiği ürünün kalitesi, güvenilirliği ve istikrarlı hizmet sunumuyla Uzakdoğu firmalarından ayrılmış durumdadır. Denizli kalitesiyle,
iplik fiyatından kaynaklanan maliyet artışını ve
buna bağlı olarak oluşan yüksek satış fiyatını
Avrupalı müşterilerine kabul ettirmiş durumdadır.
Böylece, Denizli’nin, Avrupa’nın yegane havlubornoz ve ev tekstili tedarikçisi konumu da
sağlamlaştırılmış oldu. Aslında bugüne kadarki
sürece bakıldığında da bunun böyle olduğu
görülüyor. Bu nedenledir ki fuara katılan firmalarımızdaki bu güven ve cesareti, fuara katıl-
mayan firmalarımızda da görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.
“Oluşan bu yüksek fiyatla biz Avrupalıya nasıl
mal satarız?” endişesine girilip de fiyat düşürme
yoluna gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Özer,
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu fuardaki en
önemli tespitlerimizden biri de bu olmuştur. İplik
fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyet yükü,
müşteriler tarafından kabullenilmiş görünüyor.
Yeter ki geçen yılarda da dile getirilen ve Denizli’nin önündeki en büyük engel durumunda olan
rakiplerle rekabet edilmesi gerekirken birbirimizle
fiyat rekabetine girişip fiyat kırımı yani fiyat çatışması yaşamayalım. Bu düşüncelerle fuarın ilimiz
ve ülkemiz ekonomisi adına verimli geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”
ŞUBAT2011●
77
8
8
DTO HABER
● ŞUBAT 2011
DENİZLİ TİCARET ODASI
TEK­NO­LO­Jİ­VE­TİCA­Rİ­İŞ­BİR­LİĞİ­DU­YU­RU­LA­RI­
İŞBİRLİĞİ TEKLİF DUYURULARI
Gıda Tamamlayıcı Madde Üreticileri İçin İspanya'dan Çağrı (Ref: 20101229118)
İspanyol pazarında oldukça iyi bilinen bir marka
olan firma gıda tamamlayıcı maddeleri dağıtımı
yapmaktadır. Dağıtılan ürünler arı sütü, ginseng,
morina karaciğer yağı, havuç yağı, arı reçinesi, kitosan, sarımsak ve yeşil çay olarak sayılabilir. Bu
ürünler kapsül, yumuşak jel toplar, vejeteryan
kapsüller ya da haplar şeklinde sunulmaktadır.
Firma bu ürünleri üretebilecek taşeron firmalar
aramktadır. Aranan taşeron firmaların bu farklı şekillerde üretim yapabilmesi gerekmektedir. Firmanın oldukça geniş ve güvenilir müşteri portföyü
bulunmaktadır.
Tekstil Sektörü İçin Ticari Aracılar Aranmaktadır (Ref: 20101229041)
Rus bir firma giyim eşyaları üretmektedir. Dikim
ekipmanları, kumaşlar, iplik ve aksesuarlar üreten
firmalar aramaktadırlar. Tüm bu malzemeler yurtiçine satılacak giyim ürünlerinin üretiminde kullanılacaktır. Firma ticari aracılar aramaktadır, yeni
gelişmekte olan firma kabul edilebilir fiyatlarla
Türk firmaları ile çalışmak istemektedir.
Dökme Demir Üretiminde Taşeron Hizmetler
(Ref: 20101228108)
Yüz yıldan uzun bir süredir endüstriyel, hidrolik,
makine ve gri ve sfero dökme demirden dekoratif
döküm işi ile ilgilenen Bulgar firması taşeron hizmeler verebilecek firmalar aramaktadır. Üretim
kapasitesi yılda 12000 ton olan firma belirtilen
dökme demir derecelerini üretebilmektedir: EN
GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 5007 ve EN GJS 600-3. Firma ayrıca hidrolic motor,
hidrolik valf, dizel motor, otomobil ve forklift parçaları, ahşap işleme motorları, elektrik motorları
gibi malzemelerin üreticilerine üretimde kullanabilecekleri dökümler de sağlayabilmektedir. Firma
üretim yelpazesini giderek daha fazla uluslar arası
pazarlara açmak istemekte ve bunu başarabilmek
için ticari aracılar (karşılıklı üretime geçmek de düşünülmektedir) aramaktadır.
Hırvatistan'da Franchise Ortaklık Teklifi
(Ref: 20101228100)
ISO9000 belgesi ile sağlıklı uyku ürünleri, yatak
üretimi, tekstil malzemeleri, kürk yapımı ve boyaması, deri işlemesi, bavul ve el çantaları yapımı,
kemer ve ayakkabı üretimi konularında Hırvatistan'ın önde gelen ve en büyük firmalarından olan
Hırvat firması franchise ortaklar, şirket ortaklığı ya
da karşılıklı üretim olanaklarını görüşebilecekleri
firmalar aramaktadır. Firma ayrıca yolcu taşımacılığı ve ülke içi ve dışında kargo taşımacılığı yaptığı için ulaşım / lojistik konusunda destek
verecektir.
Rusya'da Kurulacak Tekstil Fabrikası İçin
Ortak Aranıyor (Ref: 20101228096)
15 yıldır sektörde bulunan yüksek kaliteli tekstil
ürünleri hazırlayan Rus bir firma örme kumaşlar
üretmektedir. Pamuk, rayon, polyester jarse kumaşları üretmeye başlayacak ortak fabrikalar kurmak istemektedirler. Firma kendisini devamlı
yenilemekte ve üretilen ürün yelpazesini sürekli
geliştirmektedir. Ortak kurulması hedeflenen bu
fabrikanın potansiyel ortaklarının daha önce Uluslar arası bir çalışma yapmış olması beklenmemektedir.
Hollanda'dan Temsilcilik Teklifi
(Ref: 20101224014)
Hollanda'da mühendislik hizmetleri konusunda
danışmanlık faaliyetleri yürütmekte olan bir firma,
Türkiye'den bir temsilci aramaktadır. Firma, Avrupa genelindeki en büyük bağımsız danışmanlık
kuruluşlarından birisidir. Tesisat teknolojileri, enerji
ve bina fiziği konuları gibi geniş ölçekli iş sektörlerine danışmanlık hizmeti verilmektedir. Havalimanları, temiz oda, sağlık,laboratuvarlar,tatil ve
eğlence,telekom ofisleri ve çok fonksiyonlu yapı
verimerkezleri bu iş birliğiyle ilgilenebilecek alanlar
ve sektörlerdir.
İspanya'dan Mühendislik, Mimari ve Çevre
Konuları için Ticari Aracılar Aranıyor
(Ref: 20101222081)
İspanya'da mühendislik, sürdürülebilir mimari ve
çevre koruması alanındaki sağlam
altyapısıyla dinamik ve profesyonel takımdan oluşan bir firma, Türkiye'den ticari aracılar
(ajanslar, temsilcilikler ve distribütörler) ya da yatırımcılar aramaktadır.
Firma, Ar-ge'de uzmanlaşmış olup bu konuda hizmet verecektir.
Metal Yapılar için Distribütörler ve Taşeronlar
Aranmaktadır (Ref: 20101222126)
Romanya'da bir firma, metal yapılar ve parçaların
(boru hattı, metal yapılar, çelik tanklar,
paslanmaz çelik tanklar) üretimi alanında faaliyet
göstermektedir. Firma, Türkiye'den
ürünlerini pazarlayabilecek distribütörler aramaktadır. Ayrıca firma, taşeronu olarak çalışabileceği
kuruluşlarla da ilgilenmektedir.
Hırvatistan'dan Distribütörlük Teklifi
(Ref: 20101228074)
Hırvatistan'da distribütörlük yapmakta olan bir
firma, ortak/yatırımcılar aramaktadır.
Firma ticari aracılık, franchising ve taşıma/lojistik
hizmetleri sağlamaktadır.
Firma aynı zamanda ortak girişim, taşeronluk ve
satış anlaşmalarına da açıktır.
Rusya'dan Tekstil Üreticileri Aranmaktadır
(Ref: 20101229041)
Rusya'da giyim eşyası üretimi konusunda faaliyet
gösteren bir firma dikim ekipmanı, mefruşat
ve aksesuarlar imal edebilecek üreticiler aramaktadır. Firma ticari aracılık hizmetleri de sunmaktadır. Tüm bu ürünler yerel üreticiler için
kullanılacaktır.
TEKNOLOJİ TRANSFERLERİ
DUYURULARI
SUNULAN TEKNOLOJİLER
Termal ve Ses Geçirmez %100 Yün Doğal Malzeme (Ref: 10 IT 55W7 3JL8)
İtalya'da bir firma, giyime uygun olmadığı için ıskartaya atılan %100 yün elyaf malzemelerden yenilikçi paneller üretmek için yeni bir teknoloji
geliştirmiştir. Bu malzemenin yenilikçi yanı, ses ve
ısıyı yalıtım sistemine sahip olmasıdır. Bina tiplerinin %70'i için de uygun olup 30 kWh/mq, yani bir
binanın ısınması ya da soğuması gereken enerjinin 1/3 ü kadar enerji tasarrufu ve CO2 emisyonunda yılda 1 tonluk düşüş sağlamaktadır. Bu
şekilde maliyetini 2 yılda karşılayabilir. -60°C ve
+80°C arasında etkilidir. Mükemmel ses emilimi
sayesinde A Sınıfı ISO 354 belgesine sahiptir.
Firma, ürünü kullanıma uygun hale getirmek
üzere iyileştirmek için inşaat ve tekstil/giyim sektöründen ürünün uygulanabilirliğini test edecek
endüstriyel ortaklar aramaktadır.
Sıvıların PH Değerini ve Diğer Parametrelerini
Ölçmek için Kablosuz Sensörlü Manyetik Karıştırıcı (Ref: 10 ES 28G2 3JMR)
İspanya'da kamusal bir araştırma örgütü, örnekleri karıştırmak ve parametreleri kontrol etmek
amacıyla elektrik kablosuna ihtiyaç duymayan, bir
veya birkaç sensöre sahip manyetik karıştırıcılı
yeni bir cihaz tasarlamıştır. Bu durum gerçek zamanlı kontrol, ölçüm ve daha düşük bir cihaz boyutu sağlamaktadır. Manyetik karıştırıcı iki
parçadan oluşmaktadır: küçük bir çubuk mıknatısı(plastik tabakayla kaplı) ve manyetik alan oluşturan bir döner manyeto. Kurum, teknolojinin
patentini lisanslamak isteyen, geliştirme ve uygulama konularında işbirliği yapmak isteyen firmalar
aramaktadır.
Toz Haline Getirilmiş Malzemelerin Havalı Püskürtülmesi için Yeni Bir Teknoloji (Ref: 10 PL
64BF 3K0N)
Polonya'da bir grup araştırmacı, etkinliklerini artırmak amacıyla tozların havalı püskürtülmesi teknolojisini
geliştirmiştir.
Deoksidasyon,
desülfürizasyon ve defosforizasyon, yeniden karbonlama, diğer arıtım süreçleri tozların havalı püskürtülmesi işlemlerinin genel kullanım alanlarıdır.
Bu teknoloji üretim maliyetlerini düşürmektedir.
Araştırmacılar, ticari işbirliği ya da üretim anlaşmalarıyla ilgilenen, metalurji endüstrisinden ortaklar aramaktadır.
Çelik Hurdası Temeli Üzerine Üretilen Demir
Alaşımlarının Yeniden Karbonlanmasıyla
Sentetik Dökme Demir Üretimi
(Ref: 10 PL 64BF 3K0L)
Polonya'da bir firma, demir alaşımlarındaki karbon içeriğini artırmak amaçlı metotlar üzerinde çalışmaktadır. Önerilen metot yeniden karbonlama
işlemine başvurmaktadır. Karbon içeriğindeki artış
farklı türdeki karbonlayıcı ve metotların kullanılmasıyla sağlanabilir. Teknoloji, üretim maliyetlerini
düşürmekte ve daha fazla çelik hurdasının kullanılabilmesini sağlamaktadır. Firma, ticari anlaşmalar ya da üretim anlaşmalarıyla ilgilenen
ortaklar aramaktadır.
Sedef Hastalığı, Akne gibi Cilt Hastalıklarının
Tedavisi için Yeni Bir Bileşen
(Ref: 10 GR 49R2 3JZK)
Yunan bir firma, dermotolojik tedaviler için piyasada bulunan retinoik asit gibi retinoidlerin yan etkisini azaltmak için iyileştirilmiş özellikleriyle yeni
bir bir poliamin konjugat geliştirmiştir. Bu madde;
sedef hastalığı, akne gibi hastalıkların tedavisinde
ve kanserin önlenmesinde de kullanılabilmektedir.
Firma, bileşenin geliştirilmesi için eczacılık ya da
biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış kuruluşlarla
lisans sözleşmesi ve teknik destek konularında işbirliği yapmak istemektedir.
Isı Yalıtımında Etkili Termostatik Bina Doku
Sistemi (Ref: 10 GB 43O3 3JMH)
İngiliz bir firma, kış aylarında ısıtma olmaksızın
bina içi sıcaklığın sabit kalmasına olanak sağlayan yeni bir termostatik yalıtım sistemi geliştirmiştir. Ürünün amacı binanın ısı ihtiyacını
sınırlandırarak giderlerin azaltılmasına yardımcı
olmaktır. Bu patentli ürün binada ısı kaybının önlenmesinde neredeyse %100 etkilidir. Sistem, binanın iç kısmına konumlandırılmakta ve 1
mm'den daha ince bir ısı yalıtım tabakası oluşturmaktadır. Basit, güvenilir ve az bakıma ihtiyaç
duymaktadır. Firma, ürünü ilgilenen kuruluşlara lisanslamak ya da patentinin satmakla ilgilenmektedir.
Yüksek Güç ve Performans için Mekanik Güç
İletim Sistemleri ve Büyük Boyuttaki Alaşımlı
Çelik Parçaların Üretimi (Ref: 10 IT 52T3 3JIR)
İtalya'da bir firma güç iletim sistemlerinin tasarımı,
imalatı ve yenilenmesi konularında uzmanlaşmıştır. Firma, yenilikçi mekanik güç iletim sistemleri;
tanılama ve problem çözme; üretim tesisleri,
enerji üretimi ve inşaat makinelerinde kullanılan
en üst seviye ürünlerin imalatı konularında mühendislik hizmeti vermektedir. Genel olarak odaklanılacak çalışmalar mekanik güç sistemleri(güç
aktarımı) için hız değiştiricileri, vites ve debriyaj,
aks ve üniversal mili içeren yüksek güç yoğunluğu
ve yüksek performans çözümleri olacaktır.
Ayrıca ısıl işlemi ile büyük boyuttaki çelik parçalarının üretimi üzerine de odaklanılacaktır. Yapılacak bu çalışmalar ile büyük/kompleks üretim
tesisleri ve yenilenebilir enerji makineleri alanında
çalışan firmaların rekabetçiliğinde iyileştirme hedeflenmektedir. Firma yenilikçi makineler, problem
çözme ve rekabetçi ürünlerin tedariği için özelleştirilmiş çözümlerin geliştirilmesi(ortak tasarım) için
Türkiye'deki firmalara işbirliği teklif etmektedir.
Çeşitli Yakıt Türleriyle Beslenen Yenilikçi Kurutma Teknolojisi (Ref: 10 PL 63AW 3JQZ)
Polonya'da bir firma, katı ve sıvı haldeki malzemeler için yenilikçi bir kurutma teknolojisi geliştirmiştir. Bu yenilikçi sistemin avantajı; gaz, sıvı ve
hayvansal yağ gibi yakıtların kullanılabilmesine ve
enerji kaynağı türünün otomatik olarak değişimine
olanak sağlamasıdır(Örn; otomatik olarak gazdan
akaryakıta geçebilmektedir). Daha da ötesinde,
2000 C gibi yüksek yanma sıcaklığının aksine 600
C gibi düşük bir yanma sıcaklığı sistem için yeterli
olup, bu durum mükemmel bir enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Türkiye'den bu teknolojiyle ilgilenen ve üretim anlaşmasına ya da ticari anlaşmalara açık ortaklar aranmaktadır.
Artırılmış Motor Gücü ve Yakıt Tasarrufu için
Soğutma Fanına Entegre Edilen ve Bakım İstemeyen Bir Bağlantı Mekanizması (Ref: 10
GB 41n8 3JTZ)
İngiltere'de bir firma, soğutma fanının motordan
gelen gücü oldukça tüketmesi problemine karşı
çözüm olarak basit ve ucuz bir cihaz geliştirmiş ve
bu cihazın patentini almıştır. 35km/h hızın üstünde
radyatöre gelen hava akımı yeterli miktardan
daha yüksektir. Uygun sürüş koşullarında fan, motorun kullanım ömrünün sadece %2'si için çalışmalıdır. Bu teknolojide fan, önceden belirlenmiş
bir hızda herhangi bir dış güce ihtiyaç duymadan,
merkezkaç
kuvveti yardımıyla motordan ayrılabilmekte ve bu
yolla enerji tasarrufu sağlamaktadır. Cihaz her
araç türüne uygun olup bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Teknolojinin lisanslanmasıyla ilgilenen
ve karayolu taşıtları üreten firmalar aranmaktadır.
Kapı ve Pencere Üretiminde Özgün Bir Teknoloji (Ref: 10 RB 1B1O 3JR6)
Sırbistan'da üretim alanında faaliyet gösteren bir
firma, tüm konut tipleri için kapı ve pencere üretim
endüstrisinde ortak girişim anlaşması teklif etmektedir. Firma çevre standartlarını yerine getirmek
amacıyla tüm standart boyutlarda, tamamen tahta
ve polivinil klorid kapılar ve pencereler geliştirmekte ve üretmektedir. Kapı ya da pencerelerin
dış tarafı polivinil kloridden olup 6 ısı kesme haznesine sahip, iç tarafı ise tahtadan yapılmıştır. İç
ve dış bağlantı plastikten yapılmış ara parçalarla
sağlanmaktadır. Piyasadaki benzer ürünlere göre
yüzde 12
daha iyi termal yalıtım sağlamakta olup tahta ve
PVC'nin harmanlanmasıyla yenilikçi bir yapı teknolojisi sunmaktadır. Pazarda bulunan emsallerine göre alüminyum yerine pvc kullanıldığı için
yüzde 25 daha düşük bir maliyete sahiptir.
TALEP EDİLEN TEKNOLOJİLER
Doğal Minerallerin Yönetimi Teknolojisi Aranmaktadır (Ref: 10 PL 61AJ 3JPD)
Polonyalı bir firma, kaya parçaları içeren örtü tabakasından türeyen doğal minerallerin yönetimi
için Türk firmalarından yeni bir teknoloji aramaktadır. Örtü katmanları humus gibi maddeler içerdiği için genellikle rehabilitasyon çalışmaları
dışında kullanıma uygun değildir. Oysa ki, çamur
katıkları ve kaya taneciklerinden arındırıldığı takdirde yol yapım çalışmalarında katman olarak da
kullanılabilir. Aranan yönetim sistemi, kaya parçacıkları içeren örtü tabakasından türeyen 0-2 mm
aralığındaki doğal mineraller üzerine odaklanmalıdır. Yüzey tabakasının arındırılması teknolojisi
kaya parçacıklarını eleme ve çamur birikintilerinin
büyüklüğünün azaltılması işlemlerine sahip olmalıdır. Titreşimli elekler bu konuda uygun cihazlardır. Mevcut problemin çözümü için laboratuvarda
geliştirme aşamasında olan ya da bitmiş tüm teknolojiler kabul edilecektir.
Briketleme için Yeni Bir Üretim Hattı Teknolojisi Aranmaktadır (Ref: 10 PL 64BJ 3J6X)
Polonyalı bir firma, briketleme için Türk firmalardan teknolojik bir üretim hattı aramaktadır. Teknolojik üretim hattı birbirine bağlı makinalardan ve
kapalı bir çevrimden oluşmalıdır. Aranan üretim
hattı, hammaddelerin(çubuk, talaş, ağaç kabuğu
parçaları) kullanılması için teleskobik taşıyıcıya,
besleyicili ön öğütücüye, filtrelere ve briketleme
makinalarına sahip olmalıdır. Üretim aşamaları sırasıyla ön öğütme işlemi, nemlilik oranını düşürmek için kurutma işlemi, ikinci öğütme işlemi
(belirlenen milimetrik aralığa uygun olarak), briketleme ve paketleme işlemleri olmalıdır. Pazarda
mevcut olan teknolojiler tercih edilecek olup, firma
lisans anlaşmalarıyla ilgilenmektedir.
Endoskoplar için Akıllı Kaplama / Akıllı Yüzey
İşleme Teknolojisi Aranıyor
(Ref: 10 NL 60AF 3JE7)
Hollandalı bir firma, cerrahi cihazlar için akıllı kaplama uygulamalarında tecrübeli Türk firmalarıyla
teknik işbirliği yapmak istemektedir. Kaplama ya
da yüzey işleme süreçleri, cerrahi/tanısal prosedürlerde kullanılan cihazlarda daha düşük bir adherans ve etkili bir temizlik işlemiyle sonuçlanmalıdır.
Dokunmamış Kumaşlar için Kaplama Teknolojisi Aranmaktadır (Ref: 10 FR 38m9 3JHW)
Kurutma torbalarının üretimi konusunda uzmanlaşmış Fransız bir firma, dokunmamış kumaşların
eritme işlemiyle kaynaklanarak kaplanmasına olanak tanıyan yeni bir teknoloji aramaktadır. Amaç,
bu malzemelerin nem tutma ve transferindeki üst
özelliğinden dolayı kurutma torbalarının üretilmesinde kullanılmasıdır. Talep edilen hizmetler, teknoloji konusunda teknik uzmanlığın sağlanması
ve tahsis edilecek makinanın Fransız firmanın
üretim tesislerine kurulumu olacaktır. Bu konuda
Türk firmalarla teknik işbirliği aranmaktadır.
Biyolojik Örneklerde Mikrobik Bir Tehdit Olup
Olmadığının Belirlenmesi için Teknoloji Aranıyor (Ref: 10 GB 41n8 3JJN)
İngiliz bir küresel teknoloji firması, mikrop ya da
zehirli madde içerebilecek herhangi bir biyolojik
malzemenin algılanması için yeni bir teknoloji aramaktadır. Eğer çözüm basit bir biyokimyasal işlem
ise bilimsel olmayan kullanıcılar tarafından 15
dk'nın altında tamamlanması mümkün olmalıdır.
Bir platform tercih edilecek olup ayırt edici testler
dikkate alınacaktır. İşbirliği türü projenin gelişmişlik düzeyine bağlı olacaktır.
Karbon Nanoboruları Kullanan Çevresel Uygulamaların Gelişimi için Yeni Bir Teknoloji
Aranmaktadır (Ref: 10 GR 49R2 3K37)
Yunanistan'da karbon nanoborularının sentezi
alanında faaliyet gösteren bir firma; yakıt hücreleri, hidrojen depolama, bataryalar, fotovoltaik paneller gibi enerji uygulamalarının ve rüzgar
türbinleri, suyun tuzdan arındırılması ve saflaştırma gibi çevre dostu prosedürlerin optimizasyonu için karbon nanoborularının özelliklerinden
faydalanan yeni teknolojiler aramaktadır. Mevcut
durumda karbon nanoborular otomobil ve havacılık endüstrisinde yüksek dayanıklılıkta ve hafif
parçaların üretimi sırasında enerji tüketimini azaltmak
amacıyla da kullanılabilmektedir. Firma, Türkiye'den endüstriyel ve araştırmacı ortaklarla teknik
ve ticari işbirlikleri ile ilgilenmektedir.
Güvenlik Altyapısına Uygulama Amaçlı Sensör Teknolojileri Aranmaktadır
(Ref: 10 NL 60AH 3GR9)
Hollanda'da bilinen bir lojistik ve dağıtım kurumu,
insanların fizyolojik ve davranışsal özelliklerini ölçebilen sensör teknolojileri aramaktadır. Ölçüm
prosedürü uzak mesafeden kullanılmalıdır, fiziki
kontak olmamalıdır. Bu mesafe gerekirse onlarca
metre olabilir. Nihai amaç, bir bireydeki tehlike potansiyelini belirlemek olmalıdır. Kurum, araştırma
ve geliştirme merkezleri ile teknik yardım dahilinde ticari işbirlikleri ve teknik işbirliği yapmak
isteyen firmalarla ilgilenmektedir.
Kentsel Alanların Gözetlenmesi için Yenilikçi
Kamera Teknolojileri Aranmaktadır
(Ref: 10 NL 60AH 3GTB)
Hollanda'da bölgesel bir yürütme örgütü, mobil
kameraların hızlı ve kolay yerleştirilmesine olanak
sağlayan yeni bir teknolojiyle ilgilenmektedir. Mevcut durumda tekerlekler üzerinde olan kameralar
kadar çok sayıda bulunan sabit kameralar kullanılmaktadır. İnsansız hava taşıtları ya da gerçek
zamanlı uydu görüntüleri veren gözetleyici cihazlarla ilgilenilmektedir. Kurum, çok daha esnek ve
hızlıca yanıt verebilen ürünler için teknik yardım
dahilinde ticari işbirliğiyle ilgilenen firmalar aramaktadır.
Gelişmekte Olan Ülkelere Uygulamak için Biyodizel Üretim Teknolojileri Aranıyor
(Ref: 10 GB 44O7 3JFX)
İngiltere'de bir firma, biyodizel üretim teknolojileri
aramaktadır. Biyodizel üretim tesisinin Afrika'da
kurulması planlanmaktadır. Teknolojinin yapısı konusunda bir sınırlandırma getirilmemekte olunup,
enerji üretiminde iyi verimlilik gösterebilen tüm
teknolojiler değerlendirilecektir. Dayanıklı, bakımı
kolay ürünler çekici olup kuruluş maliyetinin minimize edilmesi istenilmektedir. Firma, bu teknoloji
için ekipman ve makine desteği sağlayabilecek,
aynı zamanda teknik konularda Afrika'daki yerel
firmalara uzmanlık desteği verebilecek akademik
ya da endüstriyel ortaklar aramaktadır.
Dövme Çıkarabilen Lazerli Bir Cihaz Aranıyor
(Ref: 10 PL 63BC 3JSJ)
Polonya'da bir firma, vücuttaki dövmeyi çıkarabilecek lazerli bir cihaz aramaktadır. İstenilen cihaz
portatif ve kolay çalışabilir olmalıdır. Ayrıca tüm cilt
tiplerine uygun olmalıdır. Cihaz kaş dövmesi, göz
kalemi, dudak çizgisi temizleme; mavi nevus,
siyah nevus, benek, ota nevus, kırmızı ben, damarsal tümör ve melanin gidermede kullanılacaktır. Cihaz aynı zamanda lazerli olmalı ve mikro
bilgisayar kontrolüne sahip olmalıdır. 1064 nm ve
532 nm çift dalga boyuna sahip olmalı, 10-16 ns
sinyal genişliğine ve 350-500 W güce sahip olmalıdır.
İletişim için
241 17 37
veya
[email protected]
Not: İletişimde sizlere daha
iyi hizmet verebilmesi için
lütfen ilgilendiğiniz alanın
“REF” numaralarını
belirtiniz.
Doğal dengenin korunması için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı
Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı (DEMESKO A.Ş.)
Halil Öztürk, doğal dengenin korunması
için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini, tarım sektöründe de
bu kaynaklardan etkin olarak yararlanma
yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Halil Öztürk, yaptığı yazılı
açıklamada, dünyamızı tehdit eden küresel
ısınma neticesi tarım yapılabilir alanların
30 yıllık zaman dilimi içerisinde 500 kilometre kuzeye kayacağının tahmin edildiğini, bu zaman dilimi içerisinde
atmosferdeki karbondioksit gazının artması neticesinde Kuzey ve Orta Avrupa'da
tarımda verimliliğin artacağı, Güney Avrupa'da ise verimliliğin azalacağının tahmin edildiğini belirterek, “Avrupa'daki
toplam tarımsal verimliliğe bakarsak güneyde oluşabilecek bu açığı kuzey bölgelerinin
kapatacağı
öngörülmektedir.
Avrupa, özellikle güney bölgeleri Türkiye
için iyi bir pazar olacağı görülmektedir.
Orta vadedeki üretimimizi ona göre de şekillendirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.” dedi. Küresel ısınmanın durdurulması
için dünyadaki sayılı kuruluş ve bilim
adamlarının birçok uluslar arası protokole
imza attığını ve bunları hayata geçirmeye
çalıştığını dile getiren Başkan Öztürk,
“Fakat yapılan karbondioksit ve diğer gaz
ölçümleri neticesi tüm dünyada artış yaşandığı gibi Türkiye'de de sera etkisi yapacak gazların arttığı görülmektedir.
Karbondioksit gazının kullanım alanlarının azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü küresel
ısınmanın bu hızla devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllar içerisinde özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu
kısmen Akdeniz ve Ege bölgelerinin tarımsal verimde önemli kayıplar yaşayacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu
nedenle bu bölgelerde yapılacak olan
tarım yatırımlarının bu gerçek göz önünde
bulundurularak yapılması gerekmektedir.”
diye konuştu.
Uzmanların iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerinin özenle araştırılması
gerektiği üzerinde durduğunu da anlatan
Öztürk, “Küresel ısınma ve sera gazları ile
ilgili 43 farklı sektör ele alınarak uzmanlar
tarafından yapılan araştırmalarda toplam
sera gazlarının yüzde 32’sini endüstriyel,
yüzde 30’unu enerji sektörü, yüzde 16’sını
ulaştırma, yüzde 6’sını tarım sektörü ve
geri kalan yüzde16’sını da çeşitli sektörlerin oluşturduğunu belirlemişlerdir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin su
kıtlığı, kuraklık ve toprak erozyonu sorunu ile karşı karşıya olması da Türkiye'yi
küresel ısınmanın zararları ve şiddetli etkilerini yaşayacak ülkeler arasına sokmaktadır. Bu da Türkiye'nin kalkınması ve
geçimi için son derece önemli olan tarımı,
olumsuz yönde etkileyecektir. 2030 yılı itibari ile 8 milyara ulaşması beklenen dünya
nüfusunu besleyebilmek için bugünkü
gıda üretimini yüzde 60 oranında arttırılması gerekmektedir. Bu noktada da Türkiye'nin ne kadar çok önem arz ettiği
anlaşılmaktadır.” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin yüksek miktarda yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi,
jeotermal enerji ve rüzgar enerjisi gibi
enerji kaynaklarına sahip olduğunu, tarım
sektöründe de bu kaynaklardan etkin olarak yararlanma yoluna gidilmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle
tamamladı: “Bunu sağlayabilmek içinde
mutlaka enerji sektöründe yenilebilir
enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması do- ğal
dengenin korunması açısından yarar sağlayacağı gibi konvansiyonel enerji uygulamalarının yavaşlatılmasını da beraberinde
getireceğinden doğa için olumlu etkiler
sağlayacaktır. Küresel ısınma gerçeği göz
önünde bulundurularak Türk tarım politikası kısa, orta ve uzun vadeli olarak programlanıp yatırımların yenilenebilir enerji
doğrultusunda yönlendirilip tarım politikası belirlenmelidir.”
99
"Torba Tasarı" komisyondan geçti
DTO HABER
DENİZLİTİCARETODASI
Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandırılması ve çalışma hayatı konularına ilişkin
düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı'', Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe
Komisyonunda kabul edildi.
Aralıklarla yaklaşık bir aylık süreçte komisyonda ele alınan tasarıya göre, 31 Aralık
2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler,
trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve
kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem
vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline
ilişkin alacaklar yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Bu kamu alacaklarının ödenmemiş kısımları, TEFE/ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak.
Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından
ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden
vazgeçilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.
Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12
taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş
taksit sayısı 4'ten fazla olmayanların, yapılandırılmaları 24 taksite kadar yapılmış olanların,
ödenmemiş taksit sayısı 8'den fazla olmayanların başvurmaları halinde, bozulan yeniden yapılandırmaları ihya edilecek. Ancak ödeme
yükümlülükleri 3 aylık süre içinde tam olarak
yerine getirilemezse, yeniden yapılandırma
hakkı kaybedilecek, yapılandırma işlemi de
iptal edilecek.
Bazı alacaklardan vazgeçilecek
■ Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında
kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari
para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak.
Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de
tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da
tahsil edilmeyecek.
■ Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
takip edilen ve süresi 31 Aralık 2004 tarihinden
önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların
türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak
suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacaklar
ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
■ Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz
2010 tarihinden önceki alacakların 50 lirayı aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.
■ 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aldıkları
aylıkları yüzde 50 fazlası ile geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil
edilmemiş tutarlar alınmayacak.
■ 31 Aralık 2010'dan önce ödenmemiş sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi ve idari para cezası asılları toplamı
50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş
olan feri alacaklardan tutarı 50 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
■ Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel
sağlık sigortalılarına ilişkin genel sağlık sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması gerekip de Türkiye İş Kurumu
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya
ödenmemiş sigorta primlerinin, gecikme cezası
ve gecikme zamları silinecek.
■ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.
Tasarıyla yeniden yapılandırılan diğer alacaklar
ise şöyle:
■ TRT'ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı
ve bandrol ücretleri borçları
■ KOSGEB alacakları, TEDAŞ veya bu şirketin
hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin
elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları
■ Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidat
borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar
■ Çevre ve Orman Bakanlığınca orman köylülerince oluşturulan kooperatiflere kullandırı-
lan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları
■ Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan krediler
■ Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tarımsal
amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına verilen
kredi alacakları, ilgili kanunca arazi dağıtılanların ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarımsal
sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları,
orman sayılan yerler
■ Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis,
kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni
ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30 Kasım 2010'da geldiği halde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat, ticari kar
payları, orman köylülerini kalkındırma geliri,
arazi tahsis, ağaçlandırma, ağaçlandırma ve
erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak bedelleri
■ SGK'nın taşınmazlarının ödenmemiş kira
bedeli, il özel idareleri, belediyeler ve bunların
bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den
fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde
bulunan taşınmazların kullanım bedelleri ve
hasılat payları alacakları
■ Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri, işveren ve
üçüncü şahısların, iş kazası, meslek hastalığı,
malullük, ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları
her türlü borçları
■ Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca
ödenmeyen yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan yüzde 5'lik pay ile eğitime katkı payı
■ Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet
teşkilatında görevlendirilmek üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan
öğrencilikle ilişiği kesilenler, mezun olanlar,
bunların dışındaki eğitim kurumlarında devlet
hesabına okutulup da mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiş
öğrenim giderlerine ilişkin tazminat tutarları
■ TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e ödenmeyen alacaklar, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret
odalarından olan alacakları, SGK'ca fazla veya
yersiz ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi
gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar.
Aidat Borçlarında Kolaylık
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
aidat borçları, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların birlik üyesi oldukları
federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçları, avukatların ve stajyer avukatların baro
kesenekleri ile staj kredisi borçları, üyelerin
odalara ve odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan aidat ve birlik payı
borçları, ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı
birliklerine olan üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.
■ Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lulara genel
sağlık sigortasından yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde
60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunmakla birlikte ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor
olmaları gerekecek.
■ Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım
teşvik belgelerine dayanarak inşa edilip, satın
alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tasarının yasalaşmasından
önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapılmayacak, yapılanlardan,
varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.
■ Her kabahat için 145 liranın altında kalan
idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Tebliğ
edilmesi halinde, faiz, gecikme faizi ve zammı
alınmayacak.
Ödemeler 18 taksit olabilecek
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular;
tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen
2. ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak.
Ödenecek tutarların ilk taksiti, kanunun yayım
tarihini izleyen 3. aydan, SGK'ya bağlı tahsil
dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 4.
aydan başlayacak. Ödemeler, 2'şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek.
Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar
bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını 2'şer aylık dönemler halinde
36 eşit taksitte; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri ise 2'şer aylık dönemler halinde 42 eşit
taksitte ödeyebilecek. Ödemeler kredi kartıyla
da yapılabilecek. Ancak bunun için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilgili kanuna göre uygun
görülmesi gerekecek.
Sosyal güvenlik prim alacakları yapılandırmaları devam edenler hariç, tasarı kapsamına
giren alacakların, ilgili kanunlar uyarınca tecil
edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için
borçlular, talep etmeleri halinde düzenlemeden
yararlanabilecek.
Vergi levhasının asılması zorunlu olmayacak
■ Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus
Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin
işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son
gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari
yaptırım kararı verilemeyecek.
■ Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasıyla ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler, KDV'den muaf tutulacak.
■ Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde KDV'den
muaf olma tarihi ile Türkiye Jokey Kulübü’nce
organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret
olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20
oranında gelir vergisi tevkifatının yapılacağı
tarih, 31 Aralık 2010'dan 31 Aralık 2015'e kadar
uzatıldı.
■ Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma görevi, Milli
Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri
Bakanlığına devredildi.
■ Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle
hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler
yurt dışına çıkabilecek.
■ Bakanlar Kurulu, başvuru ve ilk taksit ödeme
sürelerini, bir aya kadar uzatabilecek.
■ Tasarıyla mükelleflerin işyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor ve sadece
bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
■ Bakanlar Kurulu, her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 55'i, yatırım tutarı
50 milyon TL'yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 65'i geçmemek üzere yeniden
tespit edebilecek.
Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler
Tasarıyla, genel sağlık sigortalıların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan
öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer
avukatlar, İŞKUR'un açtığı meslek edinme
kurslarına katılanlar, kendileri üzerinden genel
sağlık sigortası kapsamında olacak; bu kursa
katılanların bakmakla yükümlü oldukları da bu
kapsamda yer alacak.
■ Stajyer avukatların sigorta primlerini, Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler ise öğrenim gördükleri süre boyunca ayda
91 lira katkı payı ödeyerek, genel sağlık sigortasından yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları ise
üniversitelere Maliye Bakanlığınca aktarılan
kaynaktan karşılanacak.
■ Haalık çalışma süresi 30 saatin altında olan
esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş
sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli
çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanacak. Borçlanılan bu süreler; hizmet akdine istinaden gerçekleşen çalışma sürelerinde olduğu
gibi, sigortalılık türü olarak sayılacak.
■ 18 yaşından küçük sigortalılar için prime
esas aylık kazanç alt sınırı, yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilecek. Böylece bu sigortalılar yönünden asgari ücret ile sigorta primine
esas kazanç arasındaki farklılık ortadan kaldırılacak, işveren üzerindeki prim yükü azaltılacak.
■ Kurum hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerin ilgililerden tahsili; 3 ay yerine 2 yılda
yapılacak.
■ Disiplin cezası alan, ancak yasadan yararlanarak göreve dönen memurlara, görevde olma-
ŞUBAT2011●
dıkları süreler için borçlanma hakkından yararlanmak üzere tanınan 6 aylık başvuru ile 2
yıllık ödeme süresi uzatılıyor. Buna göre, bu kişiler 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde, ödemelerini 31 Aralık 2014
tarihine kadar yapabilecek.
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile ev
hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama
yükümlülüğü 1 Ocak 2012'de başlayacak.
■ Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar; ticari taksi, dolmuş ve benzeri
nitelikteki şehir içi toplu taşım araçlarını işleten
kişiler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı
sayılacak.
■ Tasarı, kamu idarelerine, 4-C kapsamındaki
kamu görevlilerine ilişkin işyeri bildirgesi ve
2008 Ekim, Kasım ve Aralık aylık prim belgelerini geç vermelerinden dolayı kesilen idari
para cezasının miktarını da düşürüyor.
■ Banka sandıkları yardımlarının sağlanması
ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırılması esas alınacak. Ancak gelir ve aylıkların artırılmasında,
Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre bağlanan gelir
ve aylıkların artırımına ilişkin hükümler, devir
tarihine kadar uygulanmayacak. Bu düzenleme
yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlar ve görülen davalarda da uygulanacak.
derhal görevine dönmek zorunda olacak. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz
izin süresinin bitiminde 10 gün içinde görevine
dönmeyenler, istifa etmiş sayılacak.
■ İhtiyaç fazlası il özel idaresi işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı ile diğer mahalli idarelere ve
talep olması ve işçinin de muvafakatinin olması
halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak.
■ Sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 40
kaybedenlere, Sosyal Güvenlik Kurumunca
aylık bağlanacak.
■ Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının
eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Mehmet Yüksel: “Torba yasa beklentilere
cevap verecektir”
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
İlk defa işe alınacaklara prim desteği
■ Tasarıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk
defa işe alınacak her bir sigortalı için, özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor.
Buna göre, 31 Aralık 2015'e kadar işe alınan sigortalının, sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanacak. 18 yaşından
büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay
süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin
niteliğine göre 48 ay veya 36 ay süreyle 29 yaşından büyük erkeklerin meslek belgelerine
göre 24 ay süreyle çalışırken, bu düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini
tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları
halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacak. Sigortalı, bu destekten bir kez
yararlanabilecek. İşverene ait primlerin fondan
karşılanması için, işverenin SGK'ya prim, para
ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekecek. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu'nca 5 yıla kadar uzatılabilecek.
■ Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak.
■ Yabancıların çalışmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği müfettişlerce denetlenecek.
■ İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa
işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay ile sınırlandırılacak. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecek.
■ Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme
süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek.
■ Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatında memur kadrosunda olmayan ''Sosyal Güvenlik Denetmeni'' çalıştırılabilecek. Görevlendirilecek kişilerin yarışma sınavında başarılı olmaları ve belirli koşulları taşımaları gerekecek.
■ Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan
önce kullanamadığı izni doğum sonrasında
kullanabilecek. 8 haa olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 haa olan doğum sonrası izne
eklenecek.
■ Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi
kadrosunda çalışan işçilere, bakmaya mecbur
olduğu veya refakat etmedikleri takdirde hayatı
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile
kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya önemli bir hastalığa tutulması hallerinde
istekleri üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.
■ İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca
ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.
■ Yetiştirilmek üzere devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlara, yurt
içine ve yurt dışına sürekli atanan memurların
işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında
bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar
ücretsiz izin kullandırılabilecek.
■ Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi
YÜKSEL
kanun tasarısının, 13 Ocak 2011 Perşembe
günü kabul edildiğini hatırlatan TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, “Hazırlanan bu tasarı kapsamına giren kamu kurumları, Maliye
Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler,
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
İdareleri, TEDAŞ, YURT- KUR, TRT, KOSGEB, TOBB, TOBB’a bağlı odalar ve Organize
sanayi bölgelerinden oluşmaktadır. Adı geçen
kurumlarımızın uygulamadan kaynaklanan
veya vatandaşlarımızın ilgili kurumlarla olan
alacak borç ilişkilerini belirli vadelere yayarak,
ödeme kolaylığı sunan yasa tasarısının, kabul
edilmesiyle toplum hayatına kolaylıklar getirecektir. İktidarı ve muhalefetiyle birlikte uzunca
bir süredir üzerinde çalışılan yasa tasarısının
vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğini umuyorum.” dedi.
DTO Başkanı Necdet Özer: "Bu Fırsatı
Kaçırmayın"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanan Mali Yapılandırma
Yasa Tasarısı hakkında görüşlerini ifade eden
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer,
"Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi ve
prim yapılandırmasına imkân sağlayan bu tasarı, şüphesiz ekonomiye güç kazandıracak ve
piyasalara olumlu yansıyacaktır. Bu düzenlemeden faydalanacak vatandaşlarımızın ekonomik ve ticari anlamda bir hayli rahatlayacağını
düşünüyorum. Borçları dolayısıyla sıkıntı
içinde olan esnafımız, yapılandırma sayesinde
askıya aldıkları işlerini düzene koyacaklardır.
Borçlu olan vatandaşlarımızın kanun çıkmasının hemen ardından başvuru işlemlerini başlatarak, bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye
ediyoruz.” dedi.
ÖZER
Büyümenin arkasında özel
sektör yatırımlarındaki artış var
Baştarafı 1’de
21. yüzyılın en büyük sermayesinin ülkelerin
yetişmiş insan gücü olacağını söyleyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu yüzyıl yatırım yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılda eğer başarılı olacak
isek gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek durumundayız. Bu bizim için hem fırsat, hem tehdit.
Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman nüfusunun
yarısı 28 yaş altında. Bu 28 yaş altındaki gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, işte bu yüzyılın bizim
asrımız olacağının en somut göstergesidir.''
Hisarcıklıoğlu, kendilerinin bir hedefi olduğunu belirterek, “Bizim bir hedefimiz var. Dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olmak. Eğer bu ilk
10 ekonomi içinde olmak istiyorsak, büyük düşüneceğiz, icat çıkartacağız ve bunu geliştirecek altyapıyı yapacağız.” diye konuştu.
‘Girişimcimiz de işçimiz de başarılı’
Girişimcilerin de, işçilerin de çok başarılı ol-
duğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bizim insanımıza iyi eğitim verirseniz, iyi yol gösterirseniz,
iyi hedef ortaya koyarsanız başaramayacağı
hiçbir şey yok. Bu işçisi de böyle, işvereni de
böyle. Onun için bu çok önemli. Bizim insanlarımızın verimliliği herkesten daha fazla. Çalışkanız, özveriliyizdir, iş yerini sahipleniriz, sanki
bu iş yerinde çalışırken o iş yerinin yüzde 100’ü
bizimmiş gibi çalışırız. Bu almış olduğumuz bir
kültürdür aslında.” dedi.
10
10
DTO HABER
● ŞUBAT 2011
DENİZLİ TİCARET ODASI
kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme
değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Bu
şirketlerin esas mukavele değişiklikleri de Bakanlığın iznine
tabidir. Bunun dışında anonim şirketlerin kuruluşu ve esas
mukavele değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi değildir.
TİCARETÜNVANI
Ticaret Unvanının Esasları
Hazırlayan
Av. Derya DUMAN ÖZKAN
Ticaret Sicil Memur Yrd.
Ticaret unvanı
Türk Ticaret Kanununda
açıkça
düzenlenmiş
ve
hüküm altına alınmış
olup, her tacir ticari
işlerini bu unvan ile
yapar. Ticaret unvanının şekli, şirketler ve hakiki şahıs
tacirler için ayrı
olarak
düzenlen-
miştir.
Hakiki ve hükmi şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanı
seçmeğe ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret sicile
tescil ettirmeğe mecburdur.(T.S.T.13-TTK. 42)
Gerçek Şahıslar
Gerçek kişi olan tacirlerin ticaret unvanı, ad ve soyadlarından oluşur. Ad ve soyadı kısaltma yapılmadan tam olarak
yazılır. Bir tacirin ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacir ve
işletmesi ile ilgili olarak 3. şahıslarda yanlış bir kanaat meydana gelmesine yer verebilecek mahiyette veya gerçeğe yahut
amme intizamına aykırı olmaması şarttır.
Tek başlarına ticaret yapan hakiki şahıslar, ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandırabilecek
ilaveleri yapamazlar.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şirket mevcut
olmadıkça bir işletmenin unvanına birden fazla hakiki şahsın
adı veya soyadı konulmaz.
(Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet ve Milli) kelimeleri, bir ticaret
unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti karariyle konabilir
(T.S.T.18- TTK. 48)
Türk Ticaret Kanunun 55. ve Ticaret Sicil Tüzüğünün 23.
maddelerine göre; işletme sahibinin doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek maksadıyla
ad kullanan işletme sahipleri, bu adları tescil ettirmek zorundadırlar.
İşletme adının tescilinde onu meydana getiren sözlerin
ayniyle sicile yazılması şarttır.
Aynı sicil memurluğunda daha önce tescili yapılan işletme
adlarını birbirinden ayırt etmeye yarayacak şekilde ilavelerin
yapılması gerekmektedir.
İşletme adı ise işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden
ayırt etmek için kullanılır. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilirken işletme adını esnaf da kullanabilir. İşletme adını
kullanmak mecburiyeti yoktur. İşletme adının nasıl oluşturulacağı işletme sahibine bırakılmakla beraber, seçilecek işletme
adının aldatıcı nitelikte olmaması ve kamu düzenine aykırı
düşmemesi gerekir. İşletme adının ticaret siciline kaydettirilmesi zorunludur.
Tüzel Kişiler
Kolektif Şirketlerde; Kolektif şirketin ticaret unvanı bütün
ortakların ve en az bir ortağın ad ve soyadı ile şirketin nevini
belirtmelidir.
Adi veya Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad
ve soyadiyle şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi içerir. Bu
şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır. (TTK. 44)
Limited, anonim ve kooperatif şirketler ise; işletme konusu
gösterilmek ve yapılan ilavelerinin Türk Ticaret kanununda belirtilen şirket ile ilgili üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya hakikata yahut
amme intizamına aykırı olması şartıyla istedikleri ticarete unvanının seçmekte serbesttirler. Ancak unvanlarında mutlaka
limited, anonim veya kooperatif kelimelerinin bulunması şarttır
ve unvanlarında hakiki bir şahsın ad veya soyadı bulunduğu
takdirde, şirket nevini gösteren sözler, rumuzla veya kısaltılmış
olarak yazılamaz. (TTK. 45-TST. 19)
Türk Ticaret kanunun 273. Maddesine göre bazı anonim
şirketler Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile kurulur. *
Bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz
büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye
Piyasası Kanununa tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge
“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimelerinin
ancak Bakanlar Kurulu izni ile yalın, sade ve eksiz olarak
ticaret unvanına eklenebileceği Ticaret Kanunun 48. maddesinde açıkça hüküm altına alınmıştır.
Ticaret unvanının Türkçe olarak seçilmesi ve unvanda yer
alan muhayyel adların da Türkçe olması gerekmektedir. Ancak
kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması,
şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad
veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulması söz konusu olabilecektir.
Tüzel kişi ticaret unvanında, hakiki bir şahsın ad veya soyadı yer almış bulunursa, Ticaret unvanında kullanılan ad soyadı eğer şirket ortağına ait değilse adı soyadı kullanılan kişinin
yazılı onayının alınması gerekmektedir. Başka bir sicil
dairesinde daha önce tescil edilmiş olan aynı ad ve soyadını
ihtiva eden bir ticaret unvanı sahibinin haksız rekabetten
doğan hakları mahfuzdur. (TTK. 43)
Bir hükmi şahsın ticaret unvanına Türkiye'nin her hangi bir
sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırdedilmesi için gerekli olduğu takdirde, lüzumlu
ilavelerin yapılması mecburidir. (TTK. 47)
Tüzel kişinin ana sözleşmesinin mevzuu maddesinde üretim ve hizmet sektörlerinin bulunması halinde bunların unvanda kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca Sigorta Acenteliği tek başına yapılan işlerden olup,
gerek ana sözleşmelerinde gerekse unvanlarında farklı bir sektöre yer veremezler.
Mevcut bir ticaret unvanının başına öz, hakiki, yeni, has
gibi eklemeler yapılarak aynı unvan kullanılamaz.
Ticaret Unvanı Sorgulama
Ticaret unvanı tüzel kişiler için asli bir unsur olup, bu nedenle seçilmesi de önem arzetmektedir.
Tüzel kişilerin seçtikleri ticaret unvanlarının sorgulamaları
tescil makamı olan ticaret sicili memurluklarınca yapılmaktadır.
Kooperatif unvanları dışında diğer tüzel kişilerin unvan sorguları ve onayları ilgili ticaret sicili memurluklarınca yapılır.
Ticaret unvanları Türk Ticaret Kanununca koruma altına
alınmıştır. Bu nedenle yeni kurulacak olan şirketlerde unvan
seçilirken dikkat edilmesi gereken şartlar vardır.
Öncelikle unvan için bir çekirdek kelime seçilir ve ardından
şirketin iştigal konusuna uygun olarak sektörler ilave edilir.
Oluşturulan bu unvan ticaret sicili memurluklarınca belli
esaslar çerçevesinde sorgulanır ve kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin ilgilisine bilgi verilir.
Seçilen çekirdek kelime ile 1. ve 2. sektörlere dikkate alınarak Türkiye çapında bir sorgulama yapılır. Sorgu hem
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü hem de Sanayi Ve
Ticaret Bakanlığı’na ait unvan sorgu sayfalarından yapılmaktadır. Kullanılmak istenilen unvanın daha sonra haksız rekabete yol açmaması için bu sorgulama Türkiye çapında
yapılmaktadır.
Genel olarak bir ticaret unvanı sorgulanırken;
* Çekirdek kelime: ÇETİN 1. Sektör: TEKSTİL 2. Sektör:
GIDA 3. Sektör: TARIM 4.Sektör: HAYVANCILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bu unvanın sorgulaması yapılırken eğer kayıtlarda aşağıda
olduğu gibi 1. ve 2. sektörlerden herhangi birisinin aynı olması
halinde kullanılmasına izin verilmez.
Çetin Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Çetin Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Çetin Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
* Ticaret unvanı belirlerken bazı noktalama işaretleri kullanılabilmektedir. Örneğin; M.B.C. veya M-B-C Otomotiv Petrol
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi eğer sorgulama neticesinde
başka bir unvan ile benzerlik göstermiyorsa kullanılabilir. Ancak
kayıtlarda MBC Petrol Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi olması halinde noktalama işaretli diğer
unvana izin verilmez.
Kaldı ki; “&” işaretinin unvanda kullanılması sözkonusu olmayıp bu işaretin yerine “VE” kullanılabilir.
* Kullanılmak istenilen unvan; Destiny Tekstil Gıda Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’dir. Ancak çekirdek kelime yabancı
olduğu ve şirket ortaklarından en az birisi yabancı uyruklu olmaması halinde bu unvanın kullanılmasına izin verilmez.
* Eğer istenilen unvan mevcut bir unvan ile çok fazla benzerlik gösteriyorsa bu unvanının kullanılmasına izin verilmez.
Kullanılmak istenilen unvan Seren-Ay Konfeksiyon Turizm
Sanayi Ve Limited Şirketi’dir. Ancak kayıtlarda Serenay Turizm
Tekstil Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olması halinde
istenilen unvanının kullanılmasına izin verilmez.
* Yapılan sorgu neticesinde; Uğur Makine Demir Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi varsa, kullanılmak istenilen Uğurum
Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanına onay
verilmez.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, çekirdek kelime belirlendikten sonra ilk iki sektörün kayıtlarda bulunan bir ticaret
unvanı ile benzerlik göstermemesi gerekmektedir.
* İzmir Ticaret Odası Web Sitesi www.izto.org.tr)
Emlak Vergileri değişmedi
Maliye ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin 29 Aralık 2010 tarihli
ve 27800 mükerrer sayısında yayımlanan
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre,
2011 yılında, geçen yılın bina metrekare normal
inşaat maliyet bedelleri geçerli olacak.
Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli,
çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar
için asgari 1,392,81 lira, azami 1,485,28 lira
olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf
inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü
sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira
arasında değişecek. Basit yapılarda ise asgari
bedel 169,73 lira, azami bedelde 188,22 lira
olacak. Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli,
lüks inşaatlarda 1,439,05 lira, birinci sınıf inşaatlarda 956,93 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 641,92
lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 435,22 lira, basit
binalarda ise 188,22 lira olarak uygulanacak.
GiyimEşyasıveDokumaKumaşlarıİthalatınaSoruşturma
Dış Ticaret Müsteşarlığı yerli üreticilerin dokuma kumaşları ve hazır giyim
eşyalarının ithalatında son yıllarda artış
olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan
ciddi zarar gördüğü gerekçesiyle yaptığı
başvurusu sonucunda soruşturma açılmasına karar verdi.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın İthalatta
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğleri
13 Ocak 2011 tarih ve 27814 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna
göre, yerli üreticiler tarafından 11, 51.12,
52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 54.07, 54.08,
55.12, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16
gümrük tarife pozisyonlu dokuma kumaşların ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi
zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine
maruz kaldığı belirtilerek, Dış Ticaret
Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne
başvuruda bulunması sonucu yapılan ön
incelemede yıllar itibariyle ithalatın seyri
ve yerli sanayinin ekonomik göstergeleri
incelenmiş olup soruşturma açılması ve
geçici önlem alınması için gerekli şartların oluştuğu belirlendi. Başvuru konusu
eşya için İthalatta Korunma Önlemleri
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına,
söz konusu ürünlerin ithalatında geçici
önlem uygulanmasına, geçici korunma
önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca bu kapsamda, gümrük vergisi
artışının Diğer Ülkelerde (DÜ) gümrük
vergisi oranlarına ilave yüzde 30 ora-
nında, Gelişme Yolundaki Ülkelerde
(GYÜ) belirlenen oranlara ilave yüzde 28
oranında, En Az Gelişmiş Ülkeler
(EAGÜ) ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkelerde (ÖTDÜ) belirlenen oranlara ilave yüzde 21 oranında
belirlenmesine, ilave gümrük vergisinin
DÜ için maksimum 4.25 dolar/kg, minimum 1.25 dolar/kg, GYÜ için maksimum
4 doları/kg, minimum 1 dolar/kg, EAGÜ
ve ÖTDÜ için maksimum 3.75 dolar/kg,
minimum 0.75 dolar/kg şeklinde ve her
halükarda 474 nolu Gümrük Giriş Cetveli
Hakkında Kanunda başvuru konusu
eşya için gösterilen vergi hadlerinin
yüzde 50 fazlasını aşmayacak şekilde
sınırlandırılmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na
öneride bulunulmasına karar verdi.
Soruşturmalar 9 ayda tamamlanacak
Resmi Gazete'de yayımlanan bir
diğer tebliğe göre, yerli üretici tarafından,
61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06,
61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.12, 62.01,
62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07,
62.08 ve 62.11 gümrük tarife pozisyonlu
hazır giyim eşyasının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi
zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek,
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin
Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat
Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması sonucunda yapılan ön incelemede
yıllar itibariyle ithalatın seyri ve yerli sanayinin ekonomik göstergeleri incelenmiş olup soruşturma açılması ve geçici
önlem alınması için gerekli şartların
oluştuğu tespit edildi. Kurul, korunma
önlemi soruşturması açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında geçici önlem
uygulanmasına, geçici korunma önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasına, gümrük vergisi artışının
Diğer Ülkelerde belirlenen gümrük vergisi oranlarına ilave yüzde 40 oranında,
Gelişme Yolundaki Ülkelerde belirlenen
oranlara ilave yüzde 37, En Az Gelişmiş
Ülkelerde belirlenen ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkelerde
belirlenen oranlara ilave yüzde 27 oranında belirlenmesine karar verdi. Kurul
ayrıca, ilave gümrük vergisinin Diğer Ülkeler için maksimum 20 dolar/kg, minimum 5.5 dolar/kg, Gelişme Yolundaki
Ülkeler için maksimum 18 dolar/kg, minimum 4.5 dolar/kg, EAGÜ ve ÖTDÜ
için maksimum 16 dolar/kg, minimum
3.5 dolar/kg şeklinde ve her halükarda
474 nolu Gümrük Giriş Cetveli Hakkında
Kanunda başvuru konusu eşya için gösterilen vergi hadlerinin yüzde 50 fazlasını
aşmayacak
şekilde
sınırlandırılmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na
öneride bulunulmasına karar verdi. İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek soruşturmalar 9 ay içinde
tamamlanacak, gerekli hallerde olursa
bu süre 2 ay daha uzatılabilecek.
Konutkredisindeyüzde75,
ticarigayrimenkuldeyüzde50
tutarındakrediverilecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların, 1 Ocak 2011'den itibaren kullandıracağı konut kredileri ile konut
teminatı altında kullandıracakları tüketici kredilerinde, kredi tutarının,
teminata konu olan gayrimenkul değerinin yüzde 75'inin üzerine çıkılmamasını kararlaştırdı.
BBDK’nın kararı, 18 Aralık 2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, konut kredilerinde kredi tutarının, teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75'inin üzerine
çıkılamayacak. Ticari gayrimenkul alımında kullanılan ticari kredilerde ise kredi tutarı, gayrimenkul değerinin yüzde 50'sini geçemeyecek. Kredi tutarına ilişkin sınırlamaya konu krediler için teminat
olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi, BDDK veya Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine
yaptırılacak ve sınırlamada bu değerler kullanılacak.
Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin BDDK veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde,
kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden
indirilen değer olarak dikkate alınmasına karar verildi.
Sınırlamaya konu krediler için 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüzde 50'den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi
alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci
fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra
çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek
değer olarak dikkate alınmasına karar verildi.
Telekomünikasyon terminal ekipmanları üreten firmalara bildirim zorunluluğu
T
elsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanları imal, üretim veya montaj yapan firmalara, cihazlarını piyasaya
arz etmeden önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.
Türkiye'de Üretilen, İmal Edilen veya
Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair
Tebliğ, 25 Aralık 2010 Tarihli ve 27796 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ,
Türkiye'de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikas-
yon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı aşamasında imalatçı
ve üreticiler ile cihazın montajını
yapan firmaların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tebliğ gereği firmalar,
cihazlarını piyasaya arz etmeden
önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na bildirimde bulunacak.
Bildirimde bulunan firmalara cihaza ait takip kodu verilecek.
Firma takip kodu olmayan firma-
nın imal ettiği cihazlar, Mobil Cihaz
Kayıt Sistemi’ne kayıt edilemeyecek.
Firma takip kodu bir defaya mahsus alınabilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, piyasaya arz edilecek cihazların
teknik düzenlemeye uygunluğunu da
denetleyecek. Denetim sonucu elde
edilen tutanak ve belgeler yetkili birime
gönderilecek. Yetkili birim tarafından
izin verilen cihazlar piyasaya arz edilecek.
İzinalınmayancihazlara
güvensizlikşüphesi
Kurumdan izin almadan piyasaya arz
edilen cihazlara, güvensizlik şüphesi ile
işlem başlatılacak. Bu tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen cihazların yerli imalatını, üretimini veya
montajını yapan firmaların, takip kodu
almak için gerekli belgelerle birlikte ürettikleri tüm cihazlara ait bilgileri üç ay içerisinde kuruma göndermeleri ve takip kodu
almaları gerekiyor.
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
ŞUBAT 2011 ●
11
11
I
Z
A
M
i
l
A
t
e
m
h
Me
BİR PORTRE
Bu ayki röportaj konuğumuz, okul çağlarında
yaz aylarını değerlendirerek ticarete başlamış,
daha sonra babasıyla birlikte ticari hayatını
sürdürmüş, ahşaba şekil vermeyi hobi haline
getirmiş, Denizli Ticaret Odası’nda üç dönem
meclis üyeliği yapmış, Mazıoğlu Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti sahiplerinden
Mehmet Ali Mazı.
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
yılında Denizli’de doğdum. İlkokulu ve
ortaokulu burada okudum. Lisenin bir
dönemini İzmir Fatih Koleji’nde okuduktan sonra Denizli’ye dönerek Ticaret Lisesi’ni bitirdim. Sonra
babam ve amcam ortaklığındaki Mazıoğlu Kollektif
Şirketi’nde çalışmaya başladım. Bu sırada hem Açıköğretim Fakültesi’nde okuyordum hem de çalışıyordum. 4. sınıfa geldiğimde ise okulu bırakarak 1988
yılında askere gittim. Askerden sonra 1990 yılında
evlendim. 1995 yılına kadar babam ve amcam ortaklığındaki Mazıoğlu Kollektif Şirketi’nde çalışmaya
devam ettim. Evliyim, 10 ve 14 yaşlarında iki kızım
var.
1966
İş hayatına ne zaman atıldınız?
1980 yılından bu yana orman ürünleri imalatının
içindeyim. Okul dışı zamanlarımı burada geçirdim.
Ayrıca okulun yaz tatillerinde farklı işlerde çalıştım.
Bu süreçlerde amacım yaz aylarında para kazanmaktı. Asıl temel mesleğim ise keresteciliktir.
Şirketinizin kuruluşu nasıl olmuş?
Dedem Mehmet Ali Mazı ve Babam Yılmaz Mazı’nın asıl mesleği toprak mahsulleri ve kuru bakliyat
alıp satmakmış. Fakat bir dönem o işten vazgeçerek
boşluk olduğunu gördükleri ahşap ambalaj sandığı
işine başlamışlar. Bu işin sonrasında ise ağaçla ilgili
ürünlerin imalatına başlamışlar. Dedem ve babam tarafından 1960 yılında, kollektif şirket olarak kurulan
Mazıoğlu Kollektif Şirketi’ne 1970 yılında dedem
Mehmet Ali Mazı’nın vefatından sonra amcam Ali
Mazı şirkete ortak oluyor. 1995 yılına kadar babamla
amcam birlikte çalışıyorlar. 1995 yılında ortaklıktan
ayrılarak bu şirket feshediliyor. Sonrasında babamla
birlikte 1995 yılında Mazıoğlu Orman Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.’yi kurduk.
Keresteciliğe başlamadan önce hayalinizde yapmak istediğiniz başka bir iş var mıydı?
Aslında bir dönem farklı bir iş yapmayı düşündüm. 1990 yılında bu sektörün dışında tekstil ve müteahhitliğe girmeyi düşündüm. Fakat büyüklerimiz
kerestecilik mesleğinde ticaret hayatımızı devam ettirmemizi istediler ve bu işe devam ettik. 1996 yılında
babam ve ortağım hisselerini kardeşim Mete Mazı’ ya
devretmesi ile şirketimizi iki kardeş olarak yürütmeye başladık. Ancak şu anda keresteciliğin dışında
izolasyon işine girdik. Kardeşim Mete Mazı ile birlikte
bu işi de sürdürüyoruz.
Bize mesleğinizi anlatır mısınız?
Mesleğimiz evlilikten ve özel yaşantıdan çok fedakarlık ister. İşinize ne kadar zaman ayırırsanız o
kadar başarılı olursunuz. Çalışma saati, cumartesipazar diye bir şeyimiz yoktur. Ancak kerestecilik,
zevkli ve alışkanlık yapan, emek ve dikkat isteyen bir
meslektir. Yüksek değil düşük karları olan bir iştir.
Ahşap sıcaktır, demir veya mermer gibi değildir. Ahşapla uğraşmak zevktir. Ahşap görsellik ister. Biz
hammadde olan tomruğu alıp, bize gelen siparişlere
göre değişik ebat ve sınıflarda keserek, terbiyesini yaparak müşteriye bitmiş halini veriyoruz, bu da çok
emek ve zaman ister. Uzun yıllar İnşaatın temel atmasından çatıya kadar birçok alanda ahşap kullanıldı.
Ancak şu anda ahşabın birçok alternatifi ortaya çıkmaya başladı. Şu anda biz de ahşapla ilgili farklı üretimler yapmaya başladık. Bunlar arasında 15 metre
boya kadar taşıyıcı kirişler, masif paneller, ahşap koruma için gereken emprenye ( ilaçlama ) kurutma
yani kısacası ağacı son tüketiciye en kaliteli ve en kullanışlı şekilde sunmak için gereken tüm imalatları
yapmaktayız. Son dönemlerde hazır ürünler daha
fazla rağbet görmeye başladığından laminat parke,
yonga levha, izolasyon malzemeleri alıp satma işine
de girdik. Şu anda birçok büyük firmanın Denizli bayiliklerini yapmaktayız. Straton, Moonloc, Çamsan ve
bu gibi birçok fabrika bayiliklerimiz bulunmakta.
Peki alternatif ürünlerin çıkması
mesleğinizi etkiledi mi?
Teknoloji ilerledikçe doğal malzemenin yerini
başka ürünler almaya başladı. Ahşaba alternatif olarak çelik yapılar, PVC pencereler, laminat parkeler
gibi birçok alternatifler çıktı. Tabi bunlar sektörümüzü ciddi oranda olumsuz etkiledi. Ahşabın yerini
alan materyaller var ama doğal olan ahşabın yerini
hiçbirisi tutmaz, bunun aslında alternatifi yoktur. Asıl
sıkıntımız ahşap kültürümüzün olmayışındadır. Özellikle Denizli ve çevresinde böyle bir kültür söz konusu değil. Biz keresteciler olarak da bu konuda
kimseyi bilinçlendiremedik, bu bizim bir eksikliğimizdir. Aslında, mimar ve mühendis arkadaşlarımızın
katılacağı toplantılarda ahşap malzemenin yararını,
nasıl kullanılacağını, korunma şekli konusunda seminer vermeliydik. Biz sadece işletmemize gelenlere ahşapla ilgili bilgiler verdik, bunlar da yeterli olmadı.
Denizli’deki kerestecileri bir araya getirmek amacıyla
1996 yılında Denizli Keresteciler Deneği’ni kurduk.
Kurucu üyesi olduğum bu derneğin o yıllarda 55
üyesi vardı. Ancak o üyelerden şimdilerde geriye pek
kimse kalmadı. Dernek de maalesef etkinliğini yitirdi.
Neticede orman ürünleriyle ilgili tam bilinçlendirme
yapılamamış oldu.
Mesleğinizle ilgili sıkıntılarınız var mı?
Sektör olarak en büyük sıkıntımız kalifiye eleman.
Denizli’de ormanımız bol olmasına karşın maalesef
ağacı kesen, ağacı bilen kişi sayısı çok kısıtlı. Yeni nesilden de kimse yetişmiyor. Çünkü bizim meslek, insanı yıpratır ve yorar. İşçilik maliyetlerimiz de diğer
illerle kıyaslandığında yarı yarıya fazla olduğu görülüyor. Bu da Denizli olarak bizlerin rekabet etme şansını azaltıyor. Keresteciler olarak bu yüzden dışa
açılamadık. Ayrıca Türkiye’deki ormanlar ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldi, ürünlerimiz yurt dışından geliyor. Pazar sıkıntımız da ciddi boyutta. Biz
bu işi her şeye rağmen tamamen maddi olarak değil
de hobi gibi yapıyoruz, manevi olarak büyük zevk alıyoruz.
Sektör olarak devletten beklentileriniz var mı?
Ahşap sektörü bugüne kadar hiçbir destek görmedi. 1960 yılında kurulan şirketimiz, bugüne kadar
devletten bir kuruş teşvik almamıştır. Son dönemlerde KOSGEB, KOBİ’leri destekliyor. 0 faizli krediler
olursa hammadde almak için bu krediyi kullanıyoruz.
Denizli teşvik illeri içinde olsaydı, tüm sektörlerde bir
adım daha önde olurduk. Devlet teşvik olarak elektrik
parasını ödese yada SGK primlerinin yüzde 25’ini
ödese işletmelerimiz için büyük teşvik olurdu. Biz bugüne kadar Denizli olarak devlete “para verin” demedik. İşletmeleri ayakta tutabilecek şeyleri istedik
ancak olmadı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya
ekonomisi bitmiş vaziyetteydi. Bugün ise Almanya,
Çin’den daha büyük ekonomiye sahiptir. Almanya’nın
bu hale gelmesinde KOBİ’lerin etkinliği çoktur. Almanya, ekonomisinin zor olduğu günlerde, vergi almayarak, yanında işçi çalıştıranlardan prim almayarak KOBİ’lere destek sağlamış. Böylece de Alman
ekonomisi yapılan üretimlerle güçlü hale gelmiştir.
Bizim de güçlü olmamız için üretim yapmamız, üretim yapmamız için de KOBİ’lerimizin ayakta kalması
şarttır.
Bugüne kadar çok farklı
diyebileceğiniz bir üretiminiz oldu mu?
Denizli’de enteresan siparişler bize gelir. Çinlilerin yüzyıllardır taşlar ve tahtalarla oynadığı “Go”
oyunu var. Bunun dama tahtası gibi bir tahtası var.
Bunun üretilmesi için bize talep geldi. Araştırmalarımız sonucunda bu oyunun malzemesinin Japonya’da
yetişen “torreya nucifera” (gemi yapımında kullanıldığı gibi Go tahtası yapımında da kullanılan
bir tür ağaç. Japoncada anlamı kaya) ağacından
yapıldığını öğrendik. Fakat hammadde bulamadığımız için ürünü yapamadık. Bir de hiç unutamadığım ve zevkle yaptığım İstiklal girişindeki
Denizli Evi’nin restorasyonunda 22 cm genişliğinde zemin ahşap kaplama talebi olmuştu.
Bunun üretimini çok büyük bir zevkle yaptım ve
çok beğendim. Bu işi de unutamıyorum.
Geçmişle bugünü karşılaştırdığınızda mesleğinizde ne gibi değişiklikler olmuştur?
Geçmişle bugünü karşılaştırdığımızda ilk olarak ahşaba alternatif olarak birçok ürünün girdiğini görüyoruz. Eskiden en basitinden tomruklar,
kamyonla insan gücüyle iniyordu, şimdi tomruğu
kepçe alıp koyuyor. Şu anda insan gücü ihtiyacımız minimum, teknolojimiz üst düzeyde ancak
üretimimiz eskisi kadar değil. İşin ilginç yanı da
bu. Halbuki işlerimiz çok daha kolaylaştı.
Üç dönem meclis üyeliği yapmış bir kişi olarak Denizli Ticaret Odası’nın şu andaki faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz?
Denizli Ticaret Odası bence çok şanslı bir dönemini yaşıyor. Çünkü çok iyi bir başkanı var şu
anda. Dürüst, idealist Denizli Ticaret Odası için
her şeyi yapan, zamanın tamamına yakınını Oda için
ayıran bir başkan var. Bu yüzden Denizli Ticaret Odası’nı şanslı buluyorum. Ancak meclisin de aktif olması
lazım. Meclisin çalışamaması yıllardır süren bir sıkıntı bence. Benim meclis üyeliği yaptığım üç dönemde de bu sıkıntı vardı. O zamanlarda da meclis
toplantılarında yönetim kurulunun meclisi daha
etkin çalıştırması gerektiğini söylemiştim. Ticaret
Odası’nın meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) ile aynı yapıdadır. Sadece başkan yada başkan yardımcılarının aktiviteleri ile değil meclis olarak
hareket edilirse çok daha aktif bir Ticaret Odası olur
kanaatindeyim. Ayrıca Ticaret Odası halk ile yan yana
olmalıdır. Başkan, meclis üyelerini görevlendirerek
gruplardaki kişilerin günlük ziyaret edilmesini sağlamalıdır. Bu şekilde meclisin çalışması sağlanmalıdır.
Meclis bu şekilde çalışırsa çok daha başarılı olur.
DTO ad›na ‹mtiyaz Sahibi ve
Yönetim Kurulu Baflkan›
Necdet ÖZER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Konsept Danışmanı
Ali Rıza TEKİN
İmran ERASLAN
Editör: Mehmet YATKIN
Yay›n Kurulu: Hikmet Alpaslan, Ozan Özkan, Argun
Hadimlioğlu, Mehmet Eyüpoğlu, Fahri Doğramacı, Gökhan
Aydın, Mehmet Kalkan
YEREL SÜRELİ YAYIN
Hazırlık: Horoz Medya Gazetecilik- Yayıncılık Ltd.Şti.
Tel: 0 (258) 242 02 90 Faks: 242 07 73
Basıldığı Yer: Haber Türk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İzmir Matbaası
Fatih Mh. 1194 Sk. No:7 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0 232 411 35 00
Gazetemiz köşe yazarları kendi yazılarından sorumludur.
12
12
DTO HABER
● ŞUBAT 2011
DENİZLİ TİCARET ODASI
EBIC-EGE’den, yazılım ithalatı ve teknoloji ihracatı
Avrupa Birliği’nin (AB) Rekabet ve
Yenilik Programı çerçevesinde AB Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa
İşletme Ağı kapsamında, Denizli Ticaret
Odası bünyesinde 2008 yılından bu
yana faaliyet gösteren Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-EGE) misyonu doğrultusunda iki önemli ticari işbirliğine
imza attı. 47 ülke 580 merkez ile faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı’na
Denizli’de faaliyet gösteren firmaların
yönlendirilmesi ve firmaların bu doğrultuda inovasyon ve Ar-ge çalışmaları
yapması öncülük eden EBIC-EGE, Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi’nin geliştirdiği ambalajlama teknolojisini, Maltalı
bir firmaya göndermesini sağlarken,
Yunanistan’da faaliyet gösteren Compucon yazılım şirketinin nakış sektörüne
yönelik geliştirdiği yazılımın Denizli’ye
kazandırılmasına aracı oldu.
Dentaş, Maltalı firmayı rakiplerinin
önüne geçirdi
İlk önemli ticari işbirliği Dentaş
Kağıt Ambalaj Sanayi ve Malta merkezli
Cardinal Health Malta arasında gerçekleşti. Maltalı firma, EBIC-EGE yetkililerine başvurarak Dentaş Ambalaj ve
Kağıt Sanayi’nin geliştirdiği ambalajlama teknolojisine ilgi gösterdiğini
iletti. Bunun üzerine EBIC-EGE danışmanlığında yapılan görüşmeler sonucunda karton paketleme sisteminin
kendilerine avantaj getireceğini düşünen Maltalı yetkililer, Dentaş Ambalaj
ve Kağıt Sanayi ile teknolojik işbirliği
anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Maltalı
firma ülkesinde sağlık sektöründe rekabet yönünden bir adım öne geçti ve teknolojinin getirdiği avantajlar ile üretim
maliyetlerini azaltarak hem karlılık oranını arttırdı hem de müşterilerine
uygun fiyatlardan ürünlerini ulaştırdı.
Dentaş Kağıt Ambalaj Sanayi ise gerçekleştirdiği dış ticaret deneyimlerine bir
yenisini daha eklerken, yeni bir pazara
girerek yeni müşteri profillerine
ulaşma imkanı kazandı.
Yorka, nakışçılara özel yazılımı
Denizli’ye kazandırdı
EBIC-EGE uzmanlarının gösterdiği ilgiyle hızla
sonuçlanan bu anlaşmanın bir benzeri Yunanistan ile
gerçekleştirildi. Yunanistan’da faaliyet gösteren Compucon yazılım şirketinin temsilcisi
Thomas
Vassaras’ın nakış sektörüne yönelik geliştirdikleri EOS V3
Professional Elite
yazılımı için Türkiye’de distribütörlük
vermek
amacıyla
EBICEGE’ye başvurması
ile Denizli’de sektöründe öncü firmalaryorumlayıp yol gösterir. Nakış firmaları
dan biri olan Yorka Yazılım ile temasa
da EOS tarafından oluşturulan dosyageçilerek yeni bir başarı öyküsüne daha
ları kullanarak hatasız ve kaliteli üretim
imza atılmış oldu. Bilgisayar mühendisyaparlar. Bu sayede, oluşturulan ayrınliği altyapısı ve 35 yıllık ticari tecrübetılı tasarımlar, üstün kaliteli nakışa dönin birleşimiyle nakliyat ve tekstil
nüşerek ürünlerin albenisini ve satışını
sektörleri başta olmak üzere, tüm ürearttırır.
tim sektörlerine yönelik yazılımlar geBaşkan Özer, EBIC-EGE ticari ve tekliştirmekte ve internet uygulamaları ile
nolojik işbirliklerine devam edecek
hizmet veren Yorka Yazılım, nakış sekKonuyla ilgili değerlendirme yapan
törü konusunda da geçmişte bulunan
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet
tecrübelerini geliştirmek amacıyla
Özer, EBIC-EGE’nin 2010 yılında gerCompucon Yazılım şirketinin ticari işçekleştirdiği başarılı ticari ve teknolojik
birliği teklifini olumlu karşıladı. EBICişbirliklerinin devam edeceğini ifade
EGE desteğiyle başlayan görüşmelerde,
ederek, “EBIC-EGE birimimizin danışfirmalar, işbirliğinin detayları üzerinde
manlığı ile gerçekleşen bu işbirlikleri3 aylık bir çalışma yaparak 2010 yılının
nin firmalarımıza hayırlı olmasını
Kasım ayında İstanbul’da ticari işbirliği
diliyorum. Firmaları ticari ve teknolojik
anlaşması imzaladı.
işbirlikleri konusunda aracılık rolü üstYapılan anlaşma gereği, Yorka Yazılenen bu birimimiz, Avrupa İşletmeler
lım, EOS V3 Professional yazılımının
Ağı konusunda bilgilendirmelerine
distribütörlüğünü alarak, çalışmalarına
2010 yılında hız vermiştir. Bu çalışmabaşladı. Süreç sonunda teknik bir delarına 2011 yılında da tüm hızıyla
ğerlendirme yapmak amacıyla Yorka
devam edecektir. 47 ülke 580 merkez
EOS V3 Professional Elite yazılımı
Yazılımı ziyaret eden EBIC-EGE Proje
ile faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler
firmalara ne katkı sağlayacak?
Uzmanı Süleyman Karakaya, firma temAğı’na Denizli’de faaliyet gösteren firTekstil ürünlerinde ürünü farklılaşsilcisi Kamil Yörükoğlu ile yaptığı topmaların yönlendirilmesi ve firmaların
tıran ve albenisini arttıran en önemli
lantıda,
önümüzdeki
dönemde
bu doğrultuda inovasyon ve Ar-ge çalışunsur tasarımdır. Tasarım ülkemiz teksgerçekleşebilecek olası işbirlikleri hakmalarının yapılması misyonuna sahip
til sektörünün geleceği için hayati önem
kında firmayı bilgilendirdi. Toplantıda
olan EBIC-EGE, yeni yılda daha çok firtaşımaktadır. Özellikle havlu, bornoz ve
Kamil Yörükoğlu distribütörlüğünü almamızı, uluslar arası arenada işbirlidış giyimde nakış tasarımları ürünün
dıkları EOS V3 Professional Elite yazılığine yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
satışında direk rol oynamaktadır. Nakış
mının, nakış sektörünün yaygın olduğu
2010 yılında Avrupa İşletmeler Ağı’na
tasarımında
en önemli unsur iyi bir taDenizli’de ilgili firmalar açısından yabirçok firmanın kaydını gerçekleştiren
sarımcı ve tasarımcının ve nakışçının
rarlı ve inovatif bir hizmet sunacağını,
EBIC-EGE, önümüzdeki dönemde de
işini kolaylaştıran yazılımdır. EOS Nakış
yazılımın geliştirilmiş özellikleriyle firhem firma ziyaretleri hem de ofis çalışTasarım Yazılımı, tasarımcının yaratıcımaları ticari işlemlerde bir adım öne tamaları ile firmaların sürece katılımını
lığını ortaya çıkarabilmesi için geniş haşıyacağını vurguladı. Ayrıca Yörükoğlu;
sağlayarak, yeni ticari ve teknolojik işreket alanı sağlar, aynı zamanda nakış
EBIC-EGE’nin danışmanlığından ve işbirlikleri yapmalarını sağlayacaktır.”
makinesinin özelliklerine göre tasarımı
birliği sürecindeki ilgisinden memnunidedi.
yet duyduğunu,
yeni ticari işbirlikleri konusunda
EBIC-EGE’nin desteğini 2011 yılında da olumlu
karşılayacaklarını
2011 vergi değişikliklerinin bir kısmı da
kırtasiyeci, ayakkabıcı, mobilyacı, lokantacı,
belirtti.
esnaf, sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar
büfe, gözlükçü, nakliyeci, tamirci, doktor,
ve şirketlerle ilgili.
avukat, mimar, sanatçı, kira gelin elde edenler
Bunların 2011 yılı vergi tarifeleri yeniden
ile kâr payı veya temettü gelin elde edenlerin,
belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amor2011 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi
tisman uygulaması ve defter tutma hadleri
tarifesi tabloda belirtildiği şekilde açıklandı.
açıklandı. 2010da 680TL olan fiş kesme sının,
ESNAF, TÜCCAR VE SERBEST
1
Ocak
2011
tarihinden
itibaren,
700TL'ye
MESLEK
ERBABININ 2011 YILI GELİR
dukça kötü durumdaki binayı ifade
yükseltildi.
Buna
göre,
2011'de,
700
TL'yi
aşVERGİSİ TARİFESİ
edecek.
mayan mal satıcı ya da hizmet nedeniyle,
9.400 TL’ye kadar olan gelirler % 15
Enerji Kimlik Belgesi
"yazar kasa fişi" düzenlenecek. Aşması
23 bin TL’nin 9.400 TL'si için 1.410 TL,
halinde,
müşteri
istemese
dahi
fatura
düzenfazlası % 20
Binanın enerji ihtiyacı,
lenmesi
gerekiyor.
Müşterinin
istemesi
53 bin TL’nin 23.000 TL’si için
enerji tüketim sınıflandırması,
halinde,
tutarı
ne
olursa
olsun
örneğin
100
TL
4.130 TL fazlası % 27
yalıtım özellikleri ile ısıtma-sobile
olsa,
fatura
düzenlenecek.
53 bin TL’den fazlasının, 53 bin TL’si için
ğutma sistemlerinin verimiyle
Ayrıca;
şirketlere,
birinci
ve
ik12.230 TL fazlası % 35
ilgili bilgileri içeren belge, "yeni
inci
sınıf
tüccarlara,
doktor,
tasarlanan binalar" için binanın
avukat, mimar gibi serbest
oranında vergilendirilecek.
tasarımında görev alan yetkili
meslek
erbabına,
basit
usule
Görüldüğü
gibi, gelir vergisi
mimar ve mühendisler, "mevtabi
olanlara,
defter
tutan
oranı
53
bin liranın üzcut binalar" için ise enerji veçiftçilere
ve
vergiden
erindeki
gelirlerde
"yüzde
rimliliği danışmanlık şirketlemuaf
olan
esnafa
35"
oluyor.
Kurumlar
vergisi
rince hazırlanacak ve ilgili idayapılan
satış
ve
oranının,
gelir
tutarına
bağlı
rece onaylanacak. Belge, yeni
hizmetlerde,
tutan
ne
olmaksızın
"yüzde
20"
binalar için yapı kullanma izin
olursa olsun fatura
olduğunu göz Önüne
belgesinin ayrılmaz parçası oladüzenlenmesi,
aldığımızda,
1 milyon lira
cak.
bunların
da
fatura
kazanan
bir
anonim
ya da limEnerji kimlik belgesinin bir
isteyip
almaları
ited
şirketin,
şahıs
işletmesine
nüshası bina sahibi, yöneticisi,
gerekiyor.
kıyasla (ortaklarına kâr dağıtyönetim kurulu veya enerji yöneti2011
Vergi
Tarmadığı
sürece) 143 bin TL daha
cisi tarafından muhafaza edilecek,
ifesi
az
vergi
ödeyeceği
göze çarpıyor.
bir nüshası da bina girişinde rahatBakkal,
konfeksiyoncu,
kitapçı,
lıkla görülebilecek bir yerde bulun-
Fiş kesme sınırı 700 lira oldu
Artık binalar, enerji kimlik belgeli oluyor
Binaların enerji tüketimini gösteren "enerji kimlik belgeleri", 1
Ocak'tan itibaren düzenlenmeye
başlandı. Binalar- da Enerji Performansı Yönetmeliği 5 Aralık
2009'da yürürlüğe girdiğinde
enerji kimlik belgesi ile ilgili düzenleme önce 1 Temmuz
2010'a, daha sonra da gerekli
altyapının hazır olmadığı gerekçesiyle 1 Ocak 2011'e ertelenmişti. Bundan böyle, yeni
yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu oldu.
Yeni yapılacak binalarda
belge düzenlemesi proje üzerinden gerçekleştirileceği için
vatandaşların bir sorumluluğu
bulunmayacak, süreç projeciler
tarafından yürütülecek. Mevcut
binalar için ise vatandaşların, 2017
yılına kadar Enerji Kimlik Belgelerini almaları gerekecek. Bunun için
yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik
Danışmanlık Şirketleri’ne başvurmak gerekecek. Bu binaların projesi bulunuyorsa, uzmanlarca
tespit kısa sürede tamamlanabilecek. Eğer proje bulunmuyorsa binada, ısıtma sistemi, yalıtımı,
geometrik yapısı, elektrik aydın-
latma sistemi gibi unsurlara ilişkin
etüt yapılacak.
Binanın enerji verimliliğiyle ilgili veriler, uzmanlar veya projeci-
ler tarafından Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının web tabanlı hazırladığı BEP-TR programına girilecek.
Programda, binaların metrekare
başına düşen enerji tüketim miktarı ve karbondioksit salınımı hesaplanacak, binaya uygun enerji
kimlik belgesini üretilecek. A'dan
G'ye kadar sınıflandırılan kimlik
belgelerinde, A sınıfı enerji tüketimi açısından iyi, G sınıfı da ol-
durulacak. Enerji kimlik belgesine
bakarak bir kişi oturacağı evde ne
kadar enerji tüketileceğini anlayabilecek. Böylece ev satın alırken
veya kiralarken yalıtımdaki eksikliklerin anlaşılması ve buna göre
karar alınması mümkün olacak.
8. DECOYAP Denizli (İnşaat Grup)
Fuarı, 17-20 Mart’ta
DECOYAP
Denizli İnşaat Malzemeleri, Dekorasyon ve
İç Mimari Fuarı, 17-20 Mart 2011 tarihleri arasında EGS Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Demos Fuarcılık tarafından sekizincisi
düzenlenecek fuarda, Denizli Ticaret Odası üyelerine özel yüzde 20 indirim uygulanacak.
Doğu ve kuzeyden, Ege ve Akdeniz’e ulaşan
yolların kesişme noktasında bulunan Denizli’de
düzenlenecek 8. DECOYAP Denizli Fuarı’nda; izolasyon ve boya, prefabrik ve çatı cephe sistemleri,
mutfak banyo seramik ve dekorasyon ürünleri,
kapı, pencere ve zemin kaplama malzemeleri, ev
ve ofis mobilya sistemleri, iş ve inşaat makineleri,
alt yapı ve makine ekipmanları, arıtma sistemleri,
asansörler, asma tavan sistemleri, balkon kapama
sistemleri, banyo ve mutfak donanımı, bilgisayar
yazılımı, bina otomasyon sistemleri boya ve vernik, bölme sistemleri, cam ve saydam elemanlar,
cephe kaplamaları, çatı kaplamaları ve daha birçok sektörden temsilciler yer alacak.
EGS Kongre ve Fuar Merkezi’nde, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 6. EGEGAZ Fuarı’nda ise
doğalgaz, ısıtma, soğutma ve teknolojileri, gaz sistemleri, doğalgaz ekipmanları su ve gaz boruları,
doğalgaz, elektrik, su sayaçları, jeotermal ısıtma,
kaplıca, güneş enerjili aydınlatma ve ısıtma sistemleri, faydalı enerji kaynakları, enerji tasarrufu
ve koruma sistemleri, ısıtma sistemleri, soğutma
sistemleri, havalandırma sistemleri, yalıtım,
pompa, sıhhi tesisat, su artıma sistemleri tanıtılacak.
TÜYAP’tan yurt dışında yapı fuarları
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş (TÜYAP) tarafından Moldova, Rusya, Gürcistan ve Pakistan’da yapı ve yapı
teknolojileri fuarları düzenlenecek. TÜYAP’ın yurtdışı
yapı fuarları milli katılım listesi şöyledir:
Download

Gazete 21 - Denizli Ticaret Odası