Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
Sistem FS 6. Nesil
Montaj Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1 Genel Bilgiler
2
2 Kazıkların Çakılması
3
3 Her Bir Bileşen Grubunun Montajı
4
4 Bileşenlerin Listesi
6
5 Dönme Momenti Yönergeleri
9
6 Modül Montajı
9
7 Kablo Montajı
10
8 Toleranslar
10
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
1 / 10
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
1 Genel
1.1 Uyarılar
Her bir FS Açık Alan Sistemi kurulduğu zemine özgü projelendirilir. Burada detaylı bir Statik, gerekli profil
kesitlerinin belirlenmesi ve kazıkların çakma derinliğinin hesaplandığı jeoteknik bir raporun hazırlanması
için mutlaka gereklidir.
1.2 Planlama
Her bir sistemin teslimatından önce uygun montaj resimleri ile bir vidalama planları oluşturulur. Bu çizimlerde gerekli ölçüler, her bir bileşenin konumu ve bunların bağlantı elemanları görülebilir. Tavsiye edilen
sıkma momentleri bu montaj kılavuzundaki 5. bölümde açıklanmıştır.
Örnek Parça Listesi (BOM)
Parçalar genel çizimlerde bir
kesit içinde ölçüleri ile beraber
görülmektedir. Bu çizimlere ek
olarak parça listesi de (BOM)
eklenir. Bu sayede bütün pozisyonlar, sayısı ve ürün kodları ile,
hem teslimat fişi hem de ayrıntılı
teknik resimlerde bulunabilir ve
karşılaştırılabilir.
Genel teknik resimlere örnek
2 / 10
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
2 Kazıkların Çakılması
2.1 Konumlandırma
Bütün çakma işlemleri konusunda uzman firmalar
tarafından yerine getirilmelidir. İşin sorunsuz yerine
getirilebilmesi için, tesisin kazıklarının çakılması
işlemi hazırladığımız sehpa planlarına uygun olarak
planlamalıdır. Bu planlar kazıkların çakılmasına
başlamadan en az bir hafta öncesine kadar hazır bulunmalıdır. Bu planlarda direklerin konumu
belirtilmeli ve uygun bir şekilde ölçülendirilmelidir.
Bununla birlikte arazideki her bir sıranın ilk ve son
direği tahta kazıklar ile işaretlenmelidir. 50 metreden daha uzun olan sıralarda ayrıca sıranın iç
kısımlarında da işaretler (tahta kazıklar) gereklidir.
yükseklik
+ 20 mm
Eğim
(Doğu-Batı)
Eğim
(Kuzey-Güney)
+ 3°
+ 3°
2.2 Zor zemin şartlarında kazıkların çakılması
•
•
•
•
Dikkat çeken kazık profiller belirgin bir şekilde işaretlenmeli ve bir kazık çakma planında kağıda dökülmelidir.
Çakma işlemi sırasında kazıkların tutunmasını etkileyebilecek düzensizlikler (örneğin yamukluklar,
çakma hızına bağlı olarak meydana gelebilecek gevşemeler gibi) not edilmelidir.
Kazıkların çakılması sırasında yönergelerden farklı olabilecek her bir tedbir durumu daha önceden
Schletter şirketi ile danışılmalıdır.
Kazıkların çakılması sırasında hesapta olmayan engellemeler (bloklar, kazığın çakılacağı yerde büyük taş veya kaya bulunması gibi) ile karşılaştığında şu şekilde hareket edilmelidir:
1.
2.
3.
4.
Daha önceden belirlenen kazık derinliğinin ön delme işleminin gerçekleştirilmesi
Deliğin içinin temizlenmesi (Aksi takdirde deliğin tekrar tıkanmasına sebep olabilir).
Delik boşluğu C16/20 kalite dökme beton ile katmanlar halinde doldurulup sıkıştırılmalıdır.
Kazık da hiç vakit kaybetmeden hemen ardından çakılmalıdır.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
3 / 10
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
3 Her Bir Bileşen Grubunun Montajı
1. Direklerin çakılması ve
çinko astarının sürülmesi
İskeletin montajından önce temelin sağlamlığını kontrol ediniz!
Sadece özel bir renk (çinko astar)
gerekli korumayı sağlar ve bu
standartlara da uygundur. Piyasada satılan çinko sprey boyalar
uzun süreli bir koruma sağlamaz.
Direk eğiminin
K-G ve D-B
yönündeki +-3°'lik
toleransı
Arazi yapısına
uygun olarak
direk yüksekliğinin toleransı
+-100mm
Çinko astarı (üst kısımdaki) yakl. 3cm
içeri ve dışarı doğru sürünüz
2. Başlığı monte edin ve
ayarlayın
Modüllerde daha sonradan
zorlamaların meydana gelmemesi
için parçaların ayarı çok hassas
bir şekilde yapılmalıdır. Sehpa
başlıkları bir ip yardımıyla aynı
hizaya getirilir.
Başlık bileşen grubunun ayarlarını yaptıktan sonra cıvataların
sıkma momentlerini kontrol edin!
Başlık grubunun ayarlanması
3. Bağlantı profillerinin
montajı
Bütün cıvataların sıkma momentlerini kontrol edin.
Bağlantı profillerinin eğimini ayarlamayı unutmayın.
Önmontajlı bağlantı profil bileşen grubunu ara kovanına geçirin.
4 / 10
Desteği ayağını açık ve temel
kazıklarına cıvatalayın.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
4. Güvenlik kamasının
çakılması
Güvenlik kamasının montajı için
plastik çekiç kullanınız! Kama
yuvasına dengeli bir şekilde
çakılmalıdır!
5. Kirişlerin montajı
Kirişin bağlantı profiline 90 derecelik bir açı ile durması gerektiğine dikkat ediniz!
Kirişler monte edilirken montaj
resimlerinde belirlenen ara mesafelerine uyulmalıdır!
Üst montaj pençesini sökün, kirişi alttaki
pençeye doğru sürün.
Montaj pençesini tutturun
Bağlantı profilini kirişin yarısına kadar
sürün ve bir EJOT cıvata ile sabitleyin.
Diğer kirişi takın ve bunu da bir EJOT
cıvata ile cıvatalayın.
6. Bağlantı profilinin montajı
(isteğe bağlı)
7. Modüllerin montajı
Modüllerin montajında üretici
firmanın belirlediği sıkıştırma
noktalarına dikkat edin!
Monte edilmiş modül kıskaçlarının
sağlamlığını kontrol edin!
Modül kıskacını cıvatalayın
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
5 / 10
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
4 Bileşen listesi
Kazık temel
143006-004
143007-000
143008-000
Kazık temel (FG6) - ölçüye göre kesilmiş
Kazık temel (FG7) - ölçüye göre kesilmiş
Kazık temel (FG8) - ölçüye göre kesilmiş
Payanda
142002-001
Destek 55x55 - ölçüye göre kesilmiş
Modül taşıyıcı profil (ölçüye göre kesilmiş)
124300-001
124301-001
124302-001
124303-001
124307-001
124304-001
124400-001
124401-001
124402-001
124403-001
124404-001
124405-001
124406-001
124407-001
124700-001
124701-001
Modül taşıyıcı profil S0
Modül taşıyıcı profil S1 dış
Modül taşıyıcı profil S1 iç
Modül taşıyıcı profil S1,5
Modül taşıyıcı profil S1,8
Modül taşıyıcı profil S2
Modül taşıyıcı profil KP0 dış
Modül taşıyıcı profil KP0 iç
Modül taşıyıcı profil KP1 dış
Modül taşıyıcı profil KP1 iç
Modül taşıyıcı profil KP1,5 dış
Modül taşıyıcı profil KP1,5 iç
Modül taşıyıcı profil KP2 dış
Modül taşıyıcı profil KP2 iç
Modül taşıyıcı profil Optibond OS0
Modül taşıyıcı profil Optibond OS1
Modül taşıyıcı profil - bağlantı profili (isteğe bağlı)
129300-000
129301-000
129303-000
129304-000
129305-000
129306-000
129307-000
129400-000
129401-000
129402-000
129403-000
129404-000
129405-000
129406-000
129407-000
129600-000
129601-000
6 / 10
S0 için bağlantı profili seti
S1 için bağlantı profili seti
S1,5 için bağlantı profili seti
S2 için bağlantı profili seti
S3 için bağlantı profili seti
S1,8 için bağlantı profili seti
S4 için bağlantı profili seti
KP0 için bağlantı profili seti dış
KP0 için bağlantı profili seti iç
KP1 için bağlantı profili seti dış
KP1 için bağlantı profili seti iç
KP1,5 için bağlantı profili seti dış
KP1,5 için bağlantı profili seti iç
KP2 için bağlantı profili seti iç
KP2 için bağlantı profili seti dış
OptibondS0 için bağlantı profili seti
OptibondS1 için bağlantı profili seti
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
Başlık grubu (ön montajlı)
142500-006
Bileşenler:
142500-001
142500-005
142500-003
943610-030
943000-001
943912-010
943912-012
147005-000
943000-050
6. nesil başlık grubu
Œ

Ž


‘
’
“
”
1x temel montaj parçası
1x temel başlığı
1x ara kovanı
2x cıvata M10x30 6 köşe başlı DIN931
2x pul 10,5 DIN7349
2x flanş somun M10 dişli DIN6923
2x flanş somun M12 dişli DIN6923
2x pençe
2x cıvata M10x120 6 köşe başlı DIN931
Ž
”
“
“’

 


Œ
‘
‘
Güvenlik kaması
142009-001
6. nesil güvenlik kaması
Bağlantı profili bileşen grupları (ön montajlı)
Bileşenler:
141003-001
veya 141004-001
veya 141005-001
141002-001
147001-001
141003-000
140001-001
943610-080
943912-010
129010-001
943914-010
943610-025
943922-010
141006-000
141006-004
141006-002
Œ
1 X bağlantı profili T3
1 X bağlantı profili T4
1x bağlantı profili T5
’
‘
 1x 6. nesil destek bağlantısı için pabuç
Ž 1x 5. nesil destek 55x55 (ölçüye göre kesilmiş)
 1x destek pabucu
 1x 6. nesil temel bağlantı pabucu
‘
’
“
2x cıvata M10x80 6 köşe başlı DIN933
2x flanş somun M10 dişli DIN6923
*x KlickIn M10 somun için klik parçası
*x dörtgen M10 somun DIN557
*x M10x25 altı köşe başlı cıvata DIN933
2x M10 büyük pul DIN9021
*x montaj pençesi 40 mm
*x yeni montaj pençesi 40 mm terminal
*x yeni montaj pençesi 40 mm açık
Œ

‘
“
Ž
‘
“
* Her bir bağlantı grubuna göre değişir:


141113-001
141114-001
141115-000
141123-001
141124-001
141125-000
141133-001
141134-001
6. nesil bağlantı profil grubu FS1V-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS1V-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS1V-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS2V-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS2V-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS2V-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS3V-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS3V-T5
‘
“
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
7 / 10
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
141135-000
141523-001
141524-001
141525-000
141533-001
141534-001
141535-000
141544-001
141545-000
141553-001
141554-001
141555-000
141564-001
141565-000
6. nesil bağlantı profil grubu FS3V-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS2H-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS2H-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS2H-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS3H-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS3H-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS3H-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS4H-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS4H-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS5H-T3
6. nesil bağlantı profil grubu FS5H-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS5H-T5
6. nesil bağlantı profil grubu FS6H-T4
6. nesil bağlantı profil grubu FS6H-T5
Aksesuar
Renk: parlak gümüş grisi çinko rengi
964000-176
943610-090
Œ
943921-010
943912-010

Ž
Başlık grubunu kazık temele bağlayan altı
köşe başlı M10x90 cıvata
Pul 10 DIN125
M10 dişli flanş somun
Œ
Ž

119008-050 - 119008-853
149115-001
149114-001
149113-001
149112-001
Optibond lastik modül kancası montajlı
Kenar tutturma plakası KP0 689 mm bağlantı seti
Kenar tutturma plakası KP0 717 mm bağlantı seti
Kenar tutturma plakası KP1,5 726 mm bağlantı seti
Kenar tutturma plakası KP2 751 mm bağlantı seti
943755-925
943000-329
Kendinden delmeli 5,5x25 cıvata
Kapakların sabitlenmesinde kullanılan geniş
kafalı pin ile kanca çelengi
119015-000
135005-000
149100-900
149100-000
Delikli montaj bandı 12x0,8 - Delik 5,2 mm - Uz. 50 m
Topraklama bağlantı seti
Topraklama çubuk seti, değişkenli
Topraklama çubuk seti
128014-000
128014-001
128014-002
129012-010
129012-002
129042-001
Kablo kanalı (iç taraftan ön montajlı)
Kablo kanalı dış sol, ön montajlı
Kablo kanalı dış sağ, ön montajlı
Proklip2000-B Kablo Klipsi, yuvarlak M10 kanalı için
Proklip2000-P Kablo Klipsi, yuvarlak S şeklinde
Proklip-F
Œ

Ž
149114-001
943755-925
Œ
8 / 10
135005-000
128014-001

Ž
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
5 Sıkma momenti yönergeleri
Resim
Tanım
Sıkma momenti (MA-Nm)
Altı köşe başlı cıvata DIN933 M10x25
Dörtgen somun DIN557 M10
Klik parçası M10
= 30 Nm
Altı köşe başlı cıvata DIN931 M12x80
Pul DIN9021
Flanş somun DIN6923 M10
= 30 Nm
Altı köşe başlı cıvata DIN931 M12x80
Ek pul DIN125 10
Flanş somun DIN6923 M10
= 30 Nm
Altı köşe başlı cıvata DIN931 M12x80
Flanş somun DIN6923 M10
= 30 Nm
Altı köşe başlı cıvata DIN931 M12x10
Flanş somun DIN6923 M12
= 50 Nm
Cıvataların sıkma kuvvetini kontrol ederken zorlama ve sürtünme efektlerine bağlı olarak sıkma kuvvetlerinde bir azalma meydana gelebileceğini de dikkate alınız. Bu kayıplar, sıkma momentleri önceden
belirlenirken de dikkate alınır. Kontrol esnasında somun sıkma kuvvetinin yarısı kadar bir sökme momenti
uygulandığında gevşememelidir.
6 Modül Montajı
Modüller, modül kıskaçları ile birlikte gönderilen çizimlere uygun olarak monte edilmelidir.
1,5 mm
1,5 mm
Modüller, kenar ve orta kıskaçlar vasıtasıyla modül taşıyıcı
profillere sabitlenir. Buradaki M8
klik parçalı ve dört köşe somunlu modül taşıyıcı profili gevşetin,
modül kıskaçlarını sıkıştırma
noktalarına takın ve M8 inbus
cıvataları sıkın.
Kıkaç ile modül arasındaki
genişliğin 1,5 mm olması
gerektiğine dikkat edin!
23 mm
5 mm
Modüller arası mesafe standart
değerlerden farklı olabilir. Bu
farklılıklar sıkılan tarafta 23 mm
ve kıskaçların olmadığı taraflarda ise 5 mm'ye kadar çıkabilir.
Farklılıklar, ana planda ayrıntılı
bir çizim vasıtasıyla belirtilir.
(Sayfa 2'deki örnek genel çizime
bakınız)
Modül kıskaçlarının M8
cıvataları, modül üreticisinin herhangi bir talimatı
olmadığı takdirde en fazla
14 Nm'lik bir sıkma momenti ile sıkılmalıdır.
Modül montajı sırasında
modül üreticisinin belirttiği sıkma noktalarına
dikkat ediniz!
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
9 / 10
Sistem FS 6. Nesil Montaj Kılavuzu
7 Kablo Montajı
Çoğu montaj işleminde kablolar basit bir şekilde kablo bağları (cırt cırt) ile bağlanır. Bu cırt cırtlar özellikle güneşli ülkelerde çabuk sertleşir ve kırılır. Bundan dolayı genelde iki yıl sonra kablolar profillerden
sarkmaya başlar. Bunun sonucunda kablolarda su hasarları ve kopan bağlantılar söz konusu olur, çünkü
rüzgar kablolara sürekli olarak etki eder.
Kablo montajı için aksesuar (bkz. 8. Sayfa):
Proklip-Q: Modül kablolarının
modül taşıyıcı profilin alt flanşına takılarak döşenmesi
Proklip2000-B: Kablonun klik
kanalı bastırılarak bağlantı
profilinin içine döşenmesi
Proklip-F: Kablo döşemesi
için direğe boş boruların
sabitlenmesi
Kablo kanalı: Kabloların
modül taşıyıcı profile takılması
ile kenar korumalı en uygun
kablo döşemesi.
8 Toleranslar
Schletter açık alan sistemleri için geliştirilen montaj iskeletlerinde her zaman kurulan bölgenin rüzgar ve
kar etkileri göz önünde bulundurulur. Ekonomiklik açısından bileşenlerin taşıma kuvvetleri hammaddelerinin elverdiği ölçülerin sınırlarına kadar kullanılır. Bu sebeple iskeletler yüksek bir hassasiyetle monte
edilmelidir. Montaj planlarından farklı olarak meydana gelebilecek önemli değişikliklerde tesisin taşıma
kapasitesinin üstünde zorlamalar meydana gelebilir. Bu yüzden tesisin güvenliği açısından aşağıda belirtilen toleranslara mutlaka uyulması gereklidir.
Alanların destek
ara mesafesi
Kenar
projeksiyon
üstteki
sürgü
bağlantısı
alanların destek ara mesafesi
kirişlerin kenar projeksiyonu
alttaki bağlantı profili bağlantısı
üstteki bağlantı profili bağlantısı
+- 150 mm
+- 100 mm
+- 100 mm
+- 100 mm
Her türlü değişiklik için Firma Schletter ile temasa geçiniz!
10 / 10
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 11/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
© Schletter GmbH, 2013, I400216TR, V5
alttaki
sürgü
bağlantısı
Download

Sistem FS 6. Nesil