Iso07 Ürün Broşürü
Iso07
İzolasyonlu çatılar için
sabitleme sistemi
Hızlı montaj
Onaylı sistem statik hesabı
Isı yalıtımlı
Değişik izolasyon sistemlerine uygun
on
taj Sistem
le r
M
•
•
•
•
ine
Da
ya
nı
k lı
YIL
lı k G a n t i s i *
ar
Kaplamalı latalı ve çatı kancalı varyasyon
Çatı üstü veya çatı kirişi üstü izolasyonlar enerji tasarruf babında günden
güne daha da popüler olmaktadır. Bu
izolasyon sistemleri kaplama latalı veya
kaplama latasız olmak üzere ikiye ayrılır.
Montaj hakkındaki uyarıların yanında aşağıda verilen diğer bilgilere de
mutlaka dikkat ediniz
• Gofret başlı ve iki yivli cıvata için Avrupa Teknik Standardı ETA-12/0132,
ayrıca konik cıvata için Standart ETA
11/0284
• Kenar mesafeleri ve cıvataların dizilimi için DIN EN 1995 (EC5) normlarına uyunuz.
• Montaj ve Projelendirme (Genel
kılavuz)
• Alu-Tile montaj kılavuzu
• Sabitleme elemanlarının
montaj kılavuzları ile ürün broşürleri
Kaplama latalı ve Alu-Tile'lı varyasyon
Çatı kancalı ve kaplama latasız varyasyon
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 10/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
1/4
Iso07 Ürün Broşürü
1. Kaplama latalı ve çatı kancalı varyasyon
Kaplama latalı izolasyon sistemleri çatı kancasının gofret başlı
ve iki yivli cıvatalar ile lataya sabitlenmesine olanak sağlar
ve izolasyonun basınca karşı direncinden bağımsızdır. Yalnız
burada kaplama latasının en az 60 mm genişlikte ve 30 mm
kalınlıkta olması gerekir. Çatı kancası cıvata kafasının bulunduğu
yivle lataya monte edilir, çekim ve basınç kuvvetleri de cıvatanın
mili üzerinden alt konstrüksiyona aktarılır. Kurulan fotovoltaik
tesisin neden olduğu ek askı kuvvetlerini karşılamak için de çatı
kancasının üst tarafına 60 derecelik bir açıyla galvanize ve konik
kafalı bir cıvata en az 40 mm derinliğe kadar sıkılır. Alternatif
olarak çatı kancasının alt kısmına da bir cıvata sıkılabilir. Cıvata
ara mesafeleri sıkma açısına göre ayarlanmalıdır.
60°

İki yivli cıvata ve konik başlı cıvata izolasyonun kalınlığına bağlı
olarak üç uzunluk ölçüsünde mevcuttur. Aşağıda gerekli cıvata
uzunluğunu belirlemek için verilen tabloda kalıp uzunluğu olarak en az 20 mm ve kaplama latasının kalınlığı olarak da en az 40
mm olarak öngörülmüştür. (Mertekler en az 120 mm kalınlığında olmalıdır). Uzunluk ölçülerindeki sapmalar olursa düzeltin.

Montaj
Çatı kancasını konumlandırın, cıvatalar için 5,5 mm çapında delikler açın ve duruma göre besleme plakaları ile yüksekliği
ayarlayın, çatı kancasını 2 cıvata (iki yivli) ile  monte edin, besleme cıvatasını eğimli cıvatalamada kullanılan yardımcı alet
kullanarak (Ür. Kd. 195000-076)  60 derecelik bir açıyla sıkın.
İzolasyonun kalınlığına göre cıvata çeşitleri
İzolasyon
 Çatı kancası için cıvata
kalınlığı
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
2/4
gofret başlı iki yivli A2, 90°
 Kaplama latalı için cıvata
konik başlı ve kısmi yivli, galvanize, 60°
Ölçüler
Ür. No.
Ölçüler
Ür.Kd.
8,0 x 240 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 360 mm
8,0 x 360 mm
8,0 x 360 mm
943001-040
943001-040
943001-040
943001-041
943001-041
943001-041
943001-042
943001-042
943001-042
8,0 x 260 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 400 mm
8,0 x 400 mm
8,0 x 400 mm
942000-688
942000-688
942000-688
942000-689
942000-689
942000-689
942000-690
942000-690
942000-690
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 10/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
Iso07 Ürün Broşürü
2. Kaplama latalı ve Alu-Tile'lı varyasyon
Bu sabitleme çeşidi Alu-Tile sistemi için de mümkündür.
Sistemin çatı konstrüksiyonuna özel bağlantısı sayesinde
aynı çatı çeşidinde 200 mm kalınlığındaki izolasyonlara
kadar sabitleme mümkündür çünkü sabitleme işlemi
direk çatı latasına yapılır. Her bir çatı merteğinin en alt
Alu-Tile parçası için ve Alu-Teil alt besleme kamasından
kaynaklanan basınç kuvvetlerinden dolayı aşağıdaki
tabloya uygun  ek bir iki yivli cıvata gereklidir. Yeterli
mertek kalınlığı söz konusu olduğunda (en az 160 mm)
Alu-Tile sistem kancasında kullanılan aynı cıvatalar
buradaki sabitleme işleminde de kullanılabilir.. Aşağıda
gerekli cıvata uzunluğunu belirlemek için verilen tabloda
kalıp uzunluğu olarak en az 20 mm ve kaplama latasının
kalınlığı olarak da en az 40 mm olarak öngörülmüştür.
(Mertekler en az 120 mm kalınlığında olmalıdır).
60°

Montaj
Alt besleme kamasını 5,5 mm çapında delin  ve iki
yivli cıvatayı sıkın. (Her bir merteğin en altındaki Alu-Tile
için). Alu-Tile parçasını montaj kılavuzuna uygun olarak
monte edin, burada iki yivli cıvata kullanın ve sıkmadan
önce  5,5 mm çapında delin. Besleme cıvatasını eğimli
cıvatalamada kullanılan yardımcı alet kullanarak (Ür. Kd.
195000-076)  60 derecelik bir açıyla sıkın.
İzolasyonun kalınlığına göre cıvata çeşitleri
İzolasyon
 Alu-Tile sistem kancası için cıvata
kalınlığı
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
gofret başlı iki yivli A2, 90°


 Kaplama latası için cıvata
gofret başlı iki yivli A2, 90°
 Kaplama latası için cıvata
konik başlı ve kısmi yivli, galvanize, 60°
Ölçüler
Ür.Kd.
Ölçüler
Ür.Kd.
Ölçüler
Ür.Kd.
8,0 x 240 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 360 mm
8,0 x 360 mm
8,0 x 360 mm
943001-040
943001-041
943001-041
943001-041
943001-042
943001-042
943001-042
8,0 x 240 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 360 mm
943001-040
943001-040
943001-040
943001-041
943001-041
943001-041
943001-042
8,0 x 260 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 400 mm
942000-688
942000-688
942000-688
942000-689
942000-689
942000-689
942000-690
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 10/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
3/4
Iso07 Ürün Broşürü
3. Çatı Kancalı ve Kaplama Latasız Varyasyon
Iso07 üst kaplama latası olmayan izolasyonlu çatılarda kurulan
fotovoltaik tesisler için de de basit bir sabitleme sistemi sunar.
Dayanıklı ve kalın plastik kovanlar, kuvvetleri alt konstrüksiyona iletir ve aynı zamanda izolasyonda ısı kaybına neden olacak
deliklerin açılmasına meydan vermez, bu sayede de izolasyon
maddesinin ıslanmasını önler.
Ek bir cıvata ve köşebent de askı kuvvetlerini alt konstrüksiyona aktarır. Cıvata uzunluğunun belirlenmesi için aşağıdaki
verilen tabloda kalıbın kalınlığı 20 mm olarak öngörülmüştür.
Çatı mertekleri en az 100 kalınlığında olmalıdır.
Montaj
İzolasyonu delin ve ara kovanlarını yerleştirin,
kancayı oturtun (Cıvataların uzunluğunun yeterli olduğundan
emin olun, yardımcı cıvatayı takın.
Sipariş
Normal bir tesis için gerekli olan malzemeyi sipariş edin.
Şu ek bilgiler de gereklidir (ayrıca bk. Veri Toplama Formu):
•
•
•
•
Ek köşebent (Ür. Kd. 109010-000) (gerekli parça sayısını
belirtin).
Sıkma cıvatalarının uzunluk ve tipini belirtin.
Yardımcı cıvatanın uzunluk ve tipini belirtin.
Kovanların uzuluğunu belirtin (Ür. Kd. 109009-002).
45°


İzolasyonun kalınlığına göre cıvata çeşitleri
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
 Çatı kancası için cıvata
gofret başlı iki yivli A2, 90°
 Kaplama latalı için cıvata
konik başlı ve kısmi yivli, galvanize, 45°
Ölçüler
Ür.Kd.
Ölçüler
Ür.Kd.
8,0 x 160 mm
8,0 x 200 mm
8,0 x 200 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 240 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 300 mm
943208-160
943208-200
943208-200
943208-240
943208-240
943208-260
943208-300
8,0 x 240 mm
8,0 x 260 mm
8,0 x 300 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 340 mm
8,0 x 400 mm
8,0 x 400 mm
943208-240
943208-260
943208-300
943208-340
943208-340
943208-400
943208-400
Detaylı bilgi için: www.schletter.de
*İlgili ürün broşürünü ile genel satış ve teslimat şartları uygun olarak (www.schletter.de/AGB)
Teknik özelliklerde dahil her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
4/4
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 10/2013 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
© Schletter GmbH, 2013, I400090TR, V3
İzolasyon kalınlığı
(İzolasyonun üst kenarı
ile kalıp üst kenarı)
Download

Iso07 - Schletter GmbH