Sistem FS - Jeolojik Analiz Ürün Broşürü
Sistem FS - Jeolojik Analiz
Ürün Broşürü
Metal kazık temeller kullanılarak oluşturulan açık alan sistemlerinde,
kazık kuvvetlerinin belirlenebilmesi için uygun bir jeolojik inceleme
gereklidir. Bu jeolojik inceleme tesisin statik hesabı için temel teşkil
eder. Yerin durumuna bağlı olarak en iyi izlenimi edinmek için uzmanlarımız şu inceleme ve testleri gerçekleştir:
•
•
•
•
Eğimli gerilim testleri
Yatay baskı testleri
Zemin profillerinin hazırlanması
Laboratuvar ortamında kimyasal analizler
Eğimli gerilim testleri
Mekanik gerilim testlerinin arka planı
Eğimli gerilim testi arkasında yatan ana
fikir, rüzgarın modüllere yatay ve dikey
şekilde etki etmediği, modül yüzeyinin eğimine göre etki ettiğidir. Bu eğimli basınç,
ikili kuvvet şeklinde bir eğilme momentinin
ortaya çıkmasına sebep olur. Sütun ile
toprak arasındaki sürtünme kuvveti 15
dereceden sonraki eğimlerde genelde
yüzeysel sürtünmeden fazladır, dolayısıyla
daha yüksek bir gerilim direnci oluşur.
Kazıklar, çapraz çekim kuvvet
testleri için zemine belirlenen
aralıklarla çakılır. Çakılan bu
kazıklar üzerinde de statik
uzmanlarının daha önceden
hesapladığı kuvvetler uygulanır.
Daha sonra güvenlik faktörü göz
önüne alınarak oluşan gerilimin
1,3'ü kadar üzerine çıkılır.
Bu sabit yük artışı ile birlikte yükselme ve direğin deformasyonu kaydedilir. Burada çekim kuvveti yük etkisine uygun bir hücum açısı ile uygulanmıştır. Kazıkların ara mesafesi bölgenin zemin özelliklerine bağlı
olarak belirlenir. Homojen özellikteki zeminlerde kazık ara mesafesi yüksek tutulabileceği gibi homojen
olmayan zeminlerde de buna karşın küçük ara mesafeleri gözetilir. Eğer birbirinden çok farklı sonuçlar
ile karşılaşılırsa, tesisin kurulacağı alan bölümlere ayrılır ve her bir bölüm için ayrı ayrı gömme derinliği
belirlenir.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 01/2010 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
1/2
Sistem FS - Jeolojik Analiz Ürün Broşürü
Yatay Basınç Testleri
Bu uygulama ile alt zeminin
yatay basınç direnci ölçülür. Bu
test için profil kazıklar zemine
çakılır ve yatay yönde bir test
gerilimi (1,3 güvenlik faktörü ile
birlikte) uygulanır.
Zemin Profillerinin Oluşturulması
Zemin tabakaları hakkında bilgi sahibi olabilmek için çakılan direkler
tekrar çekilir ve ardından kazığın açtığı deliğin tabakaları incelenir.
Kazığın oluşturulduğu bu profili inceleyen uzman jeologlar zemin
hakkındaki değerlendirmeyi yapar. Bu sayede hangi makine kullanılarak kazık çakma işlemlerinin uygun olabileceği çok önceden
belirlenmiş olur.
Kimyasal İnceleme
Kimyasal inceleme kapsamında zeminden alınan örnekler laboratuvar ortamında çeliğe karşı olan
etkileşimi incelenir ve materyalin
uzun vadedeki paslanma reaksiyonu hakkında bilgiler elde edilir.
Buradaki çözümler uygun kültür
ortamında hazırlanacağı için değerlendirme safhası 7 güne kadar
sürebilir. Yapılan değerlendirmelerden sonra çelik kazık temellerin
ömürleri hesaplanır (genelde en az
50 yıllık tahminlerde bulunulur).
Bu inceleme ve testlerin sonuçları kapsamlı bir rapor (Almanca,
İngilizce, İtalyanca, Fransızca,
İspanyolca ve Türkçe) halinde hazırlanır ve statik hesaplamalar ile (gömme derinliğinin belirlenmesi)
değerlendirilir. Jeolojik inceleme zemine dair sadece genel bir izlenim bırakır. Tam tekmil değerlendirme
ancak statik uzmanları tarafından yapılabilir. Test edilebilir bir değerlendirmeye sahip olmak için ilgililer
tarafından sahaya giriş izinlerinin alınması gereklidir.
Yukarıda sayılan bütün bu incelemeler büyük bir çoğunlukla kendi uzmanlarımız tarafından yapılır.
Bizim dışımızda gerçekleştirilen raporlar temel statik hesaplarımızda dikkate alınmaz.
2/2
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 01/2010 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
© Schletter GmbH, 2010, I400109TR, V2
Değerlendirme
Download

Sistem FS - Jeolojik Analiz