FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
FixGrid100 7/15
Montaj Kılavuzu
Ek montaj parçası
FixZ-7/15 Profil parçası üst
Modül kıskacı (Z-14.4-631)
FixZ-7/15 Profil parçası alt
KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639)
Temel profil
Koruyucu Paspas
Gerekli Aletler
Gerekli diğer belgeler
Sıkma momentleri
Ucu değiştirilebilen tornavida
SW6 inbus uç
Şerit metre
Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme
M8 cıvata bağlantıları: 15 Nm
KlickTop çapraz bağlantı montaj kılavuzu
Modül kıskacı montaj kılavuzu
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
1
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
Güvenlik hakkında uyarılar:
Sistemi ek yük statiğine uygun balast yükleri ile kurun. Statik bilgilerini tesis planı ile birlikte internet sitemizde indirme bölümünde
sunduğumuz yazılım programı ile elde edebilirsiniz (www.schletter.de).
Kırılma tehlikesi! PV modüllerinin üzerine basmayınız.
S olar enerji tesisinin planlanması, montajı ve işletime alınması sadece uzman bir ekip tarafından yerine getirilmelidir. Aksi takdirde
tesisin çalışması tehlikeli olabilir ve hatta insanlara zarar verebilir.
Elektrik akımı tehlikesi! PV modüllerinin montaj ve bakımı sadece bu konuda uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır. Modül üreticilerinin güvenlik uyarılarına dikkat ediniz! Düşme tehlikesi! Çalışma esnasında çatıya çıkıp inerken düşme tehlikesi mevcuttur. Bu konuda mutlaka yönergelere uyarak ve
kurulum bölgesi düşmeye karşı ekipmanlar ile donatılmalıdır.
Yaralanma tehlikesi! Çatıdan düşen parçalar ile insanlar yaralanabilir. Tehlike bölgesini montaja başlamadan önce diğer insanların
girişlerine karşı kapatılmalı ve gerekirse uyarı tabelaları asılmalıdır.
Montaj Uyarıları:
Düz çatının sızdırmazlığı ile lastik örtünün birbirlerine uyumlu olup olmadığına dikkat ediniz.
Çok engebeli çatılarda ise yük dağılımını dengede tutmak için gerekirse engebeleri giderici önemler alınız.
Çatı kenarlarında bırakılması gereken mesafelere dikkat ediniz.
Azami alan büyüklüğü çatının tipine bağlıdır.
Folyo çatılarda bu maks. 10 metredir ve beton çatılarda ise duruma göre daha da büyük olabilir.
Çakıl ve benzeri malzeme ile örtülmüş çatılarda yeteri kadar kaymaya karşı güvenli bağlantıların olduğuna dikkat ediniz.
3 derece eğimden kalın çatılarda bu sistem tavsiye edilmez.
Alan yükleri binanın toplam taşıma kuvvetini aşmamalıdır.
Rayların çatı örtüsüne ve izolasyona etki ettiği kısmı alan basıncı izin verilen azami alan basıncını kesinlikle geçmemelidir.
Aktüel lokal yönerge ve kurallara dikkat ediniz.
Çatı temizliği! Modül raylarının alansal tam olarak oturması için çatı yüzeyindeki çakıl, yosun, tortu gibi pislikleri temizleyiniz.
Çatıda paratoner sistemi mevcut ise uzman ekip tarafından ne ölçüde entegre edilebileceği belirlenmelidir. Aynı bu şekilde montajın paratoner sistemin koruma şartlarına bir etkisi olup olmayacağını da öğrenin.
Montajdan önce su drenaj hadveleri ile çatı örtüsündeki her türlü hasar ve zararları kontrol edin.
Hasar görmüş bölgeleri gerektiği takdirde fotoğraflarla belgelendirin.
2
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
Koruma paspasının montajı

•
Koruma paspasının şeritlerini çıkardıktan sonra koruma folyosunu temel
profile yapıştırın.
Koruma paspasının profilin uçlarından
en az 30 mm dışarı çıkması gerektiğine dikkat edin.
•
Kurulum esnasında koruma şeritlerini germeden hafif sıkı bir şekilde
yapıştırın.
Yağmur suyu profilin enine doğru akıyorsa koruma şeritlerini parça parça ve
belirli ara mesafeleri ile yerleştirin. Bu
mesafeleri yağmur suyunun miktarına
göre ayarlayın.
Temel profillerin oryantasyonu

•
Temel profiller çatıya birbirlerine
paralel ve daha sonra gelecek modül
sıralarına dik olarak yerleştirilir.
Taşıyıcı direkler arası mesafe: Modül
uzunluğuna ek 20 mm (+-5mm)
•
Profil sabitleme parçasının KlickTop 
•
•
•
•
çapraz bağlantısına önceden montajı
Yeşil klip parçasını bastırın.
Dört köşe somunu klik parçasına yerleştirin ve kenarı altta kalacak şekilde
90 derece döndürün.
KlickTop çapraz bağlantı parçasını
oturtun.
Cıvatayı hafif sıkın.
Ayrıca bakınız: KlickTop çapraz bağlantı montaj kılavuzu
Profil ve modül montajı için uygun
modül ve sıra ara mesafelerine dikkat
ediniz. (Alt resim)
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
3
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
FixZ profil parçalarının montajı

•
•
4
FixZ profil parçalarının alt kenarını
(M10 kanalı) KlickTop çapraz bağlantısının üstüne oturtun.
KlickTop çapraz bağlantısındaki SW6
inbus cıvatasını sıkın.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
Balast İşlemi

•
Temel profilleri yük statiğine uygun
olarak doldurun.
Yük statik değerlerini www.schletter.
de adresimizdeki indirme bölümünde
sunduğumuz hesap yazılım programı
ile belirleyebilirsiniz.
•
Temel profil balast işlemi için yeterli
değilse, ek yük için balast teknelerini
taş veya çakıl ile doldurabilirsiniz. Teknenin altına koruma paspası seriniz.
(Teslimatta herhangi bir balast
malzemesi yoktur.)
Dört köşe somunu yerleştirin

•
Yeşil klik parçasını bütün FixZ-Profillerinin içine yerleştirin.
Dört köşe somunu klik parçasına yerleştirin ve kenarı altta kalacak şekilde
90 derece döndürün.
•
İlk modülü yerleştirin

•
Modülü FixZ-Profillerinin üstüne
yerleştirin.
İlk modülü monte edin

•
•
Kenar kıskaçlarını (altta ve üste)
modüllere oturtun ve M8 cıvatalar ile
(SW6) sıkın.
Modül kablosunu uygun bir şekilde
bağlayın.
Kenar kıskaçlarını profil kenarından
en az 10 mm yerleştirin.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
5
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu
TR
Diğer modülleri monte edin

•
Orta kıskaçlarına (alt ve üst)
M8 cıvatalarını takın.
Diğer modülü yerleştirin.
Modül kablosunu uygun bir şekilde
bağlayın.
Orta kıskacı sıkın.
Bu adımları en son modüle kadar
tekrarlayın.
•
•
•
•
En on modülü takın

Kenar kıskaçlarını (altta ve üste)
modüllere oturtun ve M8
cıvatalar ile sıkın.
Sistemler hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz:
www.schletter.de (indirme bölümünden Solar kısmını seçiniz).
6
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 08/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
© Schletter GmbH, 2014, I400338TR, V1
•
Download

FixGrid100 7/15 - Schletter GmbH