GRAFİKLER
WORD PROGRAMINDA
GRAFİK OLUŞTURMA
DERS KİTABI
HAZIRLAYAN
Mehmet KUZU
GRAFİKLER
GRAFİKLER
Grafik Oluşturma?
 Grafik Nedir?
 Grafik nasıl oluş-
turulur?
Grafikler, büyük miktarlardaki verilerin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla sayısal veri serilerini
grafik bir biçimde görüntülemek için kullanılır.
 Word’de ne tür
grafikler oluşturulur?
Microsoft Word 2010 uygulamasında, sütun grafiği, çizgi grafiği, pasta grafiği, çubuk grafiği, alan grafiği, dağılım grafiği, hisse senedi grafiği, yüzey
grafiği, halka grafik, baloncuk grafiği ve radar grafiği gibi çok çeşitli veri grafiği ekleyebilirsiniz.
Word, hedef kitleniz için anlamlı olacak şekillerde veri görüntülemenize
yardımcı olmak amacıyla çok sayıda grafik türünü destekler. Grafik oluşturduğunuzda veya varolan bir grafiği değiştirdiğinizde sütun grafik veya pasta
grafik gibi çeşitli grafik türleri ve bunların yığılmış sütun grafik veya 3-B pasta grafik gibi alt türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca grafiğinizde
birden çok grafik türü kullanarak karma grafik de oluşturabilirsiniz.
Grafik Nasıl Oluşturulur?
Nasıl yapılır?
Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Grafik'i tıklatın.
SAY F A 3
GRAF İ KLER
Grafik Ekle iletişim kutusunda, grafik türlerinde dolaşmak için okları tıklatın.
İstediğiniz grafiğin türünü, ardından da Tamam'ı tıklatın.
Fare işaretçisini herhangi bir grafik türünün üzerine getirdiğinizde Ekran İpucu adını görüntüler.
.
Excel 2010 uygulamasında verileri düzenleyin.
Verileri düzenlemeyi tamamladığınızda Excel'i kapatabilirsiniz.
İpuçları
Grafiğinizde ne ekleyebileceğiniz veya ne değiştirebileceğiniz hakkında fikir sahibi olmak için Grafik
Araçları altında Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini tıklatıp bu sekmelerin her birinde verilen grupları ve seçenekleri inceleyin.
CİLT 1, SAY I 1
SAY F A 4
Kullanılabilir Grafik Türleri
Microsoft Excel, verilerin izleyicilerinize anlamlı bir şekilde görüntülenmesine yardımcı olmak için pek
çok türde grafiği destekler. Grafik oluşturduğunuzda veya varolan bir grafiğin türünü değiştirdiğinizde,
Microsoft Excel'de veya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ya da Microsoft Outlook gibi diğer Microsoft Office programlarında aşağıdaki grafik türlerinden birini seçebilirsiniz.
Sütun grafikleri
Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin sütun grafiği çizilebilir. Sütun grafikleri, belirli bir sürede içindeki veri değişikliklerini veya öğeler arasındaki karşılaştırmayı göstermek için
kullanılır.
Sütun grafiklerinde, kategoriler genellikle yatay eksen boyunca, değerler dikey eksen boyunca düzenlenir.
Sütun grafikleri, aşağıdaki alt türlere sahiptir:
Kümelenmiş sütun ve 3-B kümelenmiş sütun
Kümelenmiş sütun grafikleri, kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafiği, değerleri 2-B dikey dikdörtgende görüntüler. 3-B kümelenmiş sütun grafiği ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler.
.
SAY F A 5
GRAF İ KLER
Aşağıdakileri temsil eden kategorileriniz olduğunda, kümelenmiş sütun grafik türünü kullanabilirsiniz:



Değer aralıkları (örneğin, öğe sayısı).
Belirli ölçek düzenlemeleri (örneğin, girişleri şu şekilde olan bir Likert ölçeği: tamamen katılıyorum, katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum).
Belirli bir sıralaması olmayan adlar (örneğin, öğe adları, coğrafi isimler veya kişi adları).
Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun
Yığılmış sütun grafikleri, her değerin toplam kategoriye katkısını karşılaştırarak tek başına öğelerin bütün ile ilişkisini gösterir. Yığılmış sütun grafiği, değerleri 2-B dikey yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3
-B yığılmış sütun grafiği ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.
İpucu
Birden çok veri serisine sahip olduğunuzda veya toplamı vurgulamak isteğinizde yığılı sütun grafiği kullanabilirsiniz.
3-B sütun
3-B sütun grafikleri, değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni) kullanır
ve yatay eksen ve derinlik eksenleri boyunca veri noktalarını karşılaştırır.
3-B sütun grafiği, değerleri dikey eksende gösterirken kategorileri hem yatay eksende hem de derinlik
ekseninde gösterdiğinden, kategorilerde ve serilerdeki verileri eşit olarak karşılaştırmak istediğinizde
bu grafik türünü kullanabilirsiniz.
CİLT 1, SAY I 1
Silindir, koni ve piramit
Silindir, koni ve piramit grafikleri, dikdörtgen sütun grafiklerinde sağlanan aynı
kümelenmiş, %100 kümelenmiş ve 3-B grafik türlerinde kullanılabilir ve verileri aynı şekilde gösterip karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin dikdörtgenler
yerine silindir, koni ve piramit şekillerini görüntülemesidir.
SAY F A 6
Bu grafik türünün
farkı diktörtgenler
yerine silindir, koni
ve piramit
şekillerinin
görüntülenmesidir.
Çizgi Grafikleri
Çizgi grafikleri sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin çizgi grafiği çizilebilir. Çizgi grafikleri, zaman
içindeki aralıksız verileri gösterebilir, ortak bir ölçekle karşılaştırabilir; dolayısıyla eşit aralıktaki eğilimleri göstermek için idealdir. Bir çizgi grafiğinde kategori verisi eşit aralıklarla yatay eksen boyunca ve
tüm değer verileri eşit aralıklarla dikey eksen boyunca dağıtılır.
Kategori etiketleriniz metinse ve aylar, çeyrekler veya mali yıllar gibi eşit aralıklı değerleri gösteriyorsa,
çizgi grafiği kullanmanız gerekir. Bu durum özellikle, birden çok seri varsa geçerlidir (tek bir seri için
dağılım grafiği kullanmanız gerekir). Elinizde özellikle yıllar gibi eşit aralıklı sayısal etiketler bulunuyorsa da çizgi grafiği kullanmanız gerekir. Birden çok sayısal etiketiniz varsa, çizgi grafiği değil dağılım
grafiği kullanmanız gerekir.
SAY F A 7
GRAF İ KLER
Çizgi grafikleri, aşağıdaki alt türlere sahiptir:
Çizgi ve işaretleyicili çizgi
Tek tek veri değerlerini belirtmek üzere işaretleyicili veya işaretleyicisiz olarak görüntülenebilen çizgi
grafikleri, özellikle de çok sayıda veri noktası varsa ve bunların sırası önemliyse, zaman içindeki veya
sıralı kategorilerdeki eğilimleri göstermek için yararlıdır. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşıksa,
işaretleyicisiz çizgi grafiği kullanın.
Yığılı çizgi ve işaretleyicili yığılı çizgi
Tek tek veri değerlerini göstermek üzere işaretçilerle görüntülenebileceği gibi işaretçiler olmadan da
görüntülenebilen yığılmış çizgi grafikleri, zaman içinde veya sıralanmış kategorilerdeki her değerin katkısının oluşturduğu eğilimi göstermek için kullanılabilir.
3-B çizgi
3-B çizgi grafikleri, satır veya sütundaki verileri 3-B şerit olarak gösterir. 3-B şerit grafiğini değiştirilebilen dikey, yatay ve derinlik eksenleri bulunur.
CİLT 1, SAY I 1
SAY F A 8
Pasta grafikleri
Çalışma sayfasındaki bir sütun veya bir satırda düzenlenen verilerin çizgi grafiği çizilebilir. Pasta grafikleri, bir veri serisindeki öğelerin, bu öğelerin toplamıyla orantılı boyutlarını gösterir. Pasta grafiğinde veri
noktaları tüm pastanın yüzde oranı biçiminde gösterilir.
Şu durumlarda pasta grafiği kullanabilirsiniz:
Çizmek istediğiniz tek bir veri seriniz varsa.
Çizmek istediğiniz değerlerden hiçbiri eksi değilse.
Çizmek istediğiniz değerlerden hemen hemen hiçbiri sıfır değerinde değilse.
Yediden çok kategoriniz yoksa.
Kategoriler tüm pastanın parçalarını temsil ediyorsa.
Pasta grafikleri, aşağıdaki alt türlere sahiptir:
Pasta ve 3-B pasta
Ayrılmış pasta ve 3-B ayrılmış pasta
Pasta grafikleri, her bir değerin toplama
katkısını 2-B veya 3-B biçiminde gösterir.
Pasta grafiğinin dilimlerini, vurgulamak
için el ile dışarı çıkarabilirsiniz.
Ayrılmış pasta grafikleri her değerin toplama katkısını görüntülerken tek tek değerleri de vurgular. Ayrılmış pasta
grafikleri 3-B biçiminde gösterilebilir. Tüm dilimlerin veya
tek tek dilimlerin pasta ayrılma ayarını değiştirebilir, ancak
ayrılmış pasta grafiğinin dilimlerini el ile taşıyamazsınız.
KAYNAKÇA

office.microsoft.com/tr-tr/starter-help/

office.microsoft.com/tr-tr/word-help/

http://www.dijitalders.com//grafik_eklemek/
Download

word programında grafik oluşturma ders kitabı