Bilgisayar Büro Programları
Bilgisayar Uygulamaları I
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Büyük Harf Küçük Harf Değiştirme
• Word’de Shift + F3 ile yaptığımız
işlemi
• Büyük/Küçük harf durumunu
değiştirmek istediğiniz metni seçin.
• Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda
Büyük/Küçük Harf Değiştir'i
tıklatın ve sonra da, istediğiniz
büyük/küçük harf değiştirme
seçeneğini tıklatın.
▫
▫
Bir cümlenin ilk harfini büyük yapmak
ve tüm diğer harfleri küçük bırakmak
için Tümce kullanımı'nı tıklatın.
Tüm harfleri küçük yapmak için küçük
harf'i tıklatın.
▫
Tüm harfleri büyük yapmak için
BÜYÜK HARF'i tıklatın.
▫
Her sözcüğün ilk harfini büyük yapmak
ve diğer harfleri küçük bırakmak için
Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir'i
tıklatın.
▫
Büyük/Küçük harf görünümleri
arasında geçiş yapmak için (örneğin,
Her Sözcüğü Büyük Harfe Çevir ile
bunun karşıtı hER sÖZCÜĞÜ bÜYÜK
hARFE çEVİR arasında geçiş yapmak
için), bÜYÜK kÜÇÜK dÖNÜŞTÜR'ü
tıklatın.
• .
•
.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Gizli Karakterleri Gösterme
• Bir Word belgesi içerisinde kullanılan enter, tab,
sayfa sonu vb. karakterler belge içinde
görünmezler. Bunlara gizli karakterler denir.
• Gizli karakterleri görünür kılmak için yapmamız
gereken,
▫ Ctrl + Shift + 8
• Giriş Paragraf
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Bölünemez Boşluk Kullanımı
• Bazen belgelerimizde arka arkaya gelen
kelimelerin satır sonlarına bile gelseler
ayrılmamalarını isteriz.
• Ayrılmasını istemediğimiz bu kelimeleri
yazarken aralarında space (boşluk) tuşuna
basmak yerine,
▫ Ctrl + shift + Space
Tuş kombinasyonunu kullanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Üslü Sayıları Kısa Yoldan Yazma
• Üslü sayı yazmak istediğimizde,
▫ Giriş Yazı tipi  x2 simgesi ya da menü
açılırefektler üst simge.
• Bu işlemi kısa yoldan yapmak için,
▫ Ctrl + shift + 4
Tuş kombinasyonundan faydalanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Blok Halinde Seçim Yapma
• Bloklardan oluşan bir metinde sadece tek bir
bloğu seçmek istediğimizde ya hepsi birden
seçilir ya da ctrl ile beraber hepsini tek tek
seçmek zorunda kalabiliriz ki bu durum da
oldukça zaman alıcıdır.
• Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için
alt tuşuna basılıyken, seçmek istenilen sütun
seçilmelidir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Dosya Birleştirme
•
Birden fazla dosyada çalıştığımızda belgeler
arası bilgileri kopyala-yapıştır yapmak yerine
dosya birleştirme yapabiliriz.
Bunun için,
•
▫
Ekle metin grubunesne  dosyadan metin
açılan ekranda birleştirmek istediğimiz Word
dosyaları seçilir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Dosyaları Açmadan Önce İçeriğini
Görme
• Word belgesi açıkken,
▫ Office Düğmesi Aç Görünümler Önizleme
komutları takip edilmelidir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Varsayılan Kayıt Yerinin Değiştirilmesi
• Üzerinde çalıştığımız belgeleri kaydetmek
istediğimizde genellikle önceden tanımlanan
konum hangisiyse belgeyi doğrudan o konuma
kaydederiz.
• Ancak biz masa üstünde oluşturduğumuz bir
klasörün içerisine kaydedilmesini istiyor ve her
seferinde o klasörü aramak istemiyorsak,
▫ Office Düğmesi Word Seçenekleri kaydet
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Açık Olan Bütün Belgeleri Tek Seferde
Kaydetme (2003’te)
• Aynı anda birden fazla word belgesi üzerinde
çalışabilir, her biri üzerinde çeşitli değişiklikler
yapmış olabiliriz. Bu belgelerin hepsini aynı
anda kaydetmek istediğimizde,
▫ Shift tuşuna basarak dosya menüsünü açıyoruz.
“Tümünü kaydet”’e tıklayıp açık olan tüm belgelerin
aynı anda kaydedilmesini sağlıyoruz.
▫ Tüm belgeleri aynı anda kapatmak istediğimizde de
aynı işlemi tekrarlayıp, “tümünü kapat”a tıklıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Belgeyi Klavyeden Kapatmak
• Belgeyi kalvye kısayolu yardımıyla kapatmak
istediğimizde,
▫ Ctrl + W
Komutundan faydalanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
Dipnot Ekleme
• Başvurular  Dipnot Ekle
• Alt Ctrl  F
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Simge
• Ekle Simge
• Simgeye kısayol atamak için;
▫ Ekle SimgeSimgeler Kısayol tuşu
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Uzun Tamlamaların Kısaltılması
• Ekle Simge Tüm Simgeler Otomatik
Düzelt  Metni Yazarken Değiştir
• TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak
otomatik olarak.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Depo Kullanımı
• Birden fazla metin bloğunu seçip depoya saklayabilir ve
bunları toplu halde farklı bir yere yapıştırabilirsiniz.
(örnek: Bir makalenin ilgili paragrafları)
▫
▫
▫
▫
İstediğiniz metin bloğunu seçin.
Ctrl+F3 tuşuna basın.
Her yeni metin bloğu için yukarıdakileri tekrarlayın.
Yapıştırmak istediğiniz yerde Ctrl+Shift+F3 tuşuna basın.
• İpucu : Seçtiğiniz metin blokları kesilir (eski yerinden
silinir).
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Pencere Bölme
• Belgeniniz farklı kısımlarını aynı anda
görebilirsiniz.
• Görünüm Pencere Böl
TOPLU POSTALAMA İŞLEMİ İÇİN ETİKET
OLUŞTURMA VE YAZDIRMA
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
• Adres listenize toplu posta göndermek
için adres etiketlerini kullanmak
istediğinizde, adres etiketleri sayfasını
oluşturmak amacıyla adres mektup
birleştirme işleminden
yararlanabilirsiniz. Her etiketin üstünde
listenizdeki bir adres bulunur.
ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRME İŞLEMİ
Etiketi ayarlama.
Etiketi adres listesine bağlama.
Alıcı listesini arıtma.
Adres mektup birleştirme alanları
olarak adlandırılan yer tutucuları
etiketlere ekleme.
Birleştirmeyi ön izleme ve
Etiketlemeyi tamamlama.
13.12.2015
Öğr. Gör Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketi Ayarlama
• Adres mektup birleştirmedeki etiketlerin
düzenini bir defa ayarlarsınız.
• Adres mektup birleştirme işlemini
gerçekleştirirken kullandığınız belge, ana
belge olarak adlandırılır.
• Etiket ana belgesinde, her etiket üzerinde
şirket logosu veya ortak metin gibi
tekrarlamak istediğiniz her türlü içeriğin de
ayarlamasını yapabilirsiniz.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketi Ayarlama
• Daha önceden Avery, AOne veya Formtec gibi
etiket sayfası sağlayıcılarının birinden bir paket
etiket sayfası almış olmanız sizin yararınızadır.
• Her sayfanın belirli bir boyutu vardır ve söz
konusu sayfalar belirli boyutlarda belirli sayıda
etiket içerir.
• Etiket ana belgesini ayarlamak için, belgenin
boyutlarıyla, elinizde bulunan sayfaların
üstündeki etiketlerin boyutlarını eşleştirmeniz
gerekir.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketi Ayarlama Adımları
•
•
Word'ü başlatın.
Varsayılan olarak, boş bir belge açılır.
Belgeyi açık bırakın. Kapatırsanız, bir
sonraki adıma ait komutları
kullanamazsınız.
• Postalar Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat
Adım Adım Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketi Ayarlama Adımları
•
•
Etiketler'i tıklatın.
Etiket Seçenekleri iletişim
kutusunda, işaretleyeceğiniz çeşitli
seçenekler bulunmaktadır.
Etiketi Ayarlama Adımları
1. Etiketleri yazdırmak için
kullandığınız yazıcının
türü
2. Etiket sayfalarını üreten
sağlayıcı
3. Etiket sayfalarının
paketinde listelenen
ürün numarasına
karşılık gelen numara
13.12.2015
Öğr. Gör Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketi Ayarlama Adımları
•
•
•
•
İstediğiniz etiket seçeneklerini belirledikten
sonra Tamam'ı tıklatın.
Word, etiket sayfalarını içeren bir belge
oluşturur.
Word, etiketleri düzenlemek için bir tablo
kullanır.
Etiketleri birbirinden ayıran çizgileri
göremezseniz, Tablo Kılavuz Çizgileri
Görüntüle'yi tıklatın.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketleri Adres Listenize Bağlama
• Bilgileri etiketlerinizle birleştirmek için,
etiketleri veri kaynağı olarak da bilinen adres
listenize bağlamalısınız.
• Office Excel'de, çalışma kitabı içindeki bir
çalışma sayfasından veya belirtilen bir
aralığından veri seçebilirsiniz. Office Access'te,
veritabanı içinde tanımlanan bir tablodan veya
sorgudan ya da başka bir veri dosyasından veri
seçebilirsiniz.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketleri Adres Listenize Bağlama
Alıcı Listesini Arıtma
• Belirli bir veri dosyasına
bağlandığınızda, bu veri
dosyasının kayıtlarındaki
(satırlar) bilgilerinin
tümünü etiketlerle
birleştirmek
istemeyebilirsiniz.
13.12.2015
Öğr. Gör Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Alıcı Listesini Arıtma
• Kayıtları tek tek seçme: Bu yöntem listeniz
kısaysa çok yararlıdır. Eklemek istediğiniz
alıcıların yanındaki onay kutularını işaretleyin
ve çıkartmak istediğiniz alıcıların yanındaki
onay kutularını temizleyin.
• Sadece birkaç kayıt seçmek istiyorsanız tümünü
temizle dedikten sonra istediğiniz kişileri seçin.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Alıcı Listesini Arıtma
• Kayıtlara filtre uygula: Listede,
birleştirmede görmek veya birleştirmeye
eklemek istemediğiniz kayıtlar varsa bu
yöntem yararlıdır. Listeye filtre
uyguladıktan, kayıtları eklemek veya
çıkartmak için onay kutularını
işaretleyebilir veya temizleyebilirsiniz.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Etiketleri Düzenleme
• Etiketinize alıcı bilgileri eklemek
için, önce ilk etiketteki yerini
sonra adres bloğu, selamlama
satırı, elektronik pul ve ek
öğelerden birini tıklatın.
• Ek öğeleri seçtiğinizde karşınıza
birleştirme alanı ekle diye bir
pencere açılacaktır. Bu alanlardan
istediklerinizi seçerek etiketiniz
oluşturabilirsiniz.
• Tüm etiketleri güncelleştir
sekmesine tıklatarak ilk etiketin
düzenini sayfadaki diğer etiketlere
kopyalayabilirsiniz.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Birleştirilen Verileri
Biçimlendirme
• Microsoft Office Access ve Microsoft Office Excel gibi veritabanı
ve elektronik tablo programları, hücrelere yazdığınız bilgileri
işlenmemiş veri olarak depolar. Yazı tipi, renk gibi Access'te
veya Excel'de uyguladığınız biçimlendirme işlenmemiş verilerle
depolanmaz. Veri dosyasındaki bilgileri bir Word belgesiyle
birleştirdiğinizde, uygulanan biçimlendirme olmaksızın
işlenmemiş verileri birleştirirsiniz.
• Belgedeki verileri biçimlendirmek için adres mektup birleştirme
alanını seçin ve herhangi bir metni biçimlendirdiğiniz gibi
biçimlendirin. Alanı çevreleyen açılı çift ayraçların da (« »)
seçildiğinden emin olun.
Öğr. Gör Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Birleştirmeyi Önizleme
• Etiketleri ön izleyebilir ve adres mektup
birleştirmeyi tamamlamadan önce
değişiklik yapabilirsiniz.
Download

4. Hafta Ders Notları