• 1992 yılında IFMSA üyesi tıp öğrencileri tarafından oluşturulan
Üreme Sağlığı Çalışma Kolu (SCORA), toplumu HIV’den ve Cinsel
Yolla Bulaşan Enfeksiyonlardan korumada ve HIV/AIDS ile yaşayan
insanlara destek olmada aktif rol alarak; etiketlemeyi ve ayrımcılığı
azaltmayı hedefler.
• Üreme Sağlığı Çalışma Kolu temelde HIV/AIDS önleme çalışmaları ve
cinsellik/cinsiyet ile alakalı konulara odaklanır. HIV/AIDS ve Cinsel
Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ile ilgili bilinçlendirme yaparak ve
HIV/AIDS ile yaşayanlara karşı damgalamayı ve ayrımcılığı azaltarak,
çeşitli üreme sağlığı sorunları hakkında toplum genelinde farkındalığı
arttırmayı hedefler.
• Üreme Sağlığı Çalışma Kolu’nun vizyonu : Dünyayı CYBE’den ve
HIV/AIDS’ten tamamen arındırmak, her bireyin bir başkasının cinsel
yönelimlerine saygılı olması ve evrensel cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.
NELER YAPIYORUZ ?
• 1 Aralık Dünya AIDS Günü
İnsanları HIV ve AIDS hakkında bilgilendirdiğimiz bu
etkinlikte bulaş yollarını, basit yöntemlerle kendimizi nasıl
koruyabileceğimizi, HIV ile yaşamanın mümkün olduğunu anlatarak
test yöntemleri hakkında önce tıp öğrencilerini sonra halkı
bilinçlendirerek önyargıları yıkmayı hedefliyoruz.
• Posterler :
• DÜNYA AIDS GÜNÜ 1 ARALIK
• CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR
CYBE dünyada en sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarındandır.
Dünyada her yıl 250 milyonu aşkın kişi cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlara yakalanır. CYBEların kontrol altına alınması, tanı ve
tedavi için tıbbi olanakların sağlanmasıyla olur. Kişilerin cinsel yönden
aktif yaşlara ulaştıklarında kendilerini bu hastalıklara karşı nasıl
koruyacaklarını bilmeleri son derece önemlidir. Yürütülen çeşitli
projeler kapsamında tıp öğrencileri aracılığıyla gençlerin
bilgilendirilmesi amacı ile çeşitli saha çalışmaları yapılmaktadır.
• CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR
• MEME KANSERİ FARKINDALIK
Meme Kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en
sık görülen kanser olup, yılda yaklaşık 15.000 kadını etkilemektedir. 2000’li
yıllardan beri kadın kanserlerinin %20-25’i meme kanseridir. 2004 yılından
beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme
kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve
ülkemizde meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak
belirlenmiştir. Bu ay içerisinde tıp öğrencileri önderliğinde saha çalışmaları
yapılmakta kendi kendine meme muayenesi yapımı, mamografi ve erken
tanının önemi vurgulanmaktadır.
MEME KANSERİ FARKINDALIK
• ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Erkek cinsel sağlığı, genel sağlığın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sağlıklı
bir birey ve sağlıklı bir cinsel yaşam, erkeklerde hem fiziksel-psikolojik
sağlığı destekler, hem de partnerle olan ilişki kalitesini kuvvetlendirir.
Bu nedenle farkındalığı artırmak amacıyla prostat kanseri, erektil
disfonksiyon gibi konularda saha çalışmaları yapmakta halkı
bilinçlendirmekteyiz.
ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
• LGBT HAKLARI
LGBT bireylerin sağlık hizmetine erişimde yaşadığı problemler,
trans bireylerin cinsiyet değiştirme operasyonları ve sorunları, tıp
öğrencilerini LGBT bireylere yaklaşımları hakkında ayrımcılığı azaltmak
amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız.
LGBT HAKLARI
LGBT HAKLARI
• DÜNYA KADINLAR GÜNÜ-8 MART
Kadınların sosyal statülerinin yükseltilmesini amaçlayarak, kadın
hakları hakkında bireyleri bilgilendirerek kadın erkek eşitliğini
sağlamayı planlamaktayız bu amaç doğrultusunda ‘Kadın Çalıştayı’ ve
‘Kadınlar Günü Gazetesi’ isimli çalışmalar yürütmekteyiz.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 MART
• PEDOFİLİ VE ÇOCUK İSTİSMARI
Konu üzerine filmler izleyip konferanslar düzenleyerek pedofili ve
cinsel istismar tanımlarını, sınırlarını belirlemekte ve bu durumun
önüne geçilmesinin yolları hakkında öncelikle tıp öğrencilerinin
sonrasında çevremizdeki bireylerin bilgilenmesini sağlamaktayız.
PEDOFİLİ VE ÇOCUK İSTİSMARI
CİNSİYET AYRIMCILIĞI
• Toplumda kadın erkek eşitliğini sağlamayı hedefleyen, ayrımcılığın
sebeplerini ve önüne nasıl geçebileceğimizi konuştuğumuz
etkinlikler yapmaktayız.
• Üreme Sağlığı Çalışma Kolu’nun organize ettiği büyük programlarından biri
de birçok ülkenin katılım gösterdiği değişim programıdır. Konu ülkeye ve
programın periyoduna göre değişiklikler gösterir. Genelde, HIV
tedavisi/testi üzerine programlar düzenlenmektedir. HIV ve Cinsel Yolla
Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) önleme stratejileri, kanunlar, epidemiyoloji,
HIV araştırmaları, etik, farklı yönleriyle cinsellik, “Çocuklar, AIDS ve Tıp
Öğrencileri” gibi sunum ve seminerler, sosyal görevliler eşliğinde yuvarlak
masa tartışmaları ve daha fazlası bu program çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Bu programın sonunda yerel ve uluslararası
katılımcılara HIV/AIDS konusunda bütünsel bir bakış açısı kazandırılıp, bu
çok yönlü sorunun karmaşıklığı üzerinde duruluyor.
• Üreme Sağlığı Çalışma Kolu ülkeden ülkeye
farklılıklar gösteren çok sayıda projeye sahiptir ve
bu projelerin pek çoğu gençleri faaliyetlere
çekebilmek ve yaratıcı düşüncelerini harekete
geçirebilmek için interaktif yöntemler kullanmak
esasına dayanır. 2003 yılında benzer kültürel
altyapılara sahip Avrupa ülkeleri; yılda bir kez dört
günlük bir seminer düzenleyip tecrübelerini,
bilgilerini paylaşabilmek, yöntemlerini ve fikirlerini
bir araya getirip birbirlerini eğitebilmek için Cinsel
Eğitim Projelerinde Kuzey Avrupa İşbirliği
Ortaklığını (NECSE) kurdu. Bugüne kadar 6 seminer
organize edildi. Güney Avrupa ülkeleri de benzer
faaliyetler ve seminerler üzerinde SECSE olarak
çalışmaktadır.
• Vizyon genişlemesine giden Üreme Sağlığı
Çalışma Kolu için ulusal çapta düzenlenmesi
gerekliliği savunulan bilimsel-sosyal
organizasyonlar önemli bir gelişmedir. Bu
doğrultuda çalışma kolu projelerinden birisi
‘SCORA Sempozyumu’ na ayrılmıştır.
• I.SCORA Sempozyumu, Kadın Sağlığı ve Kadına
Karşı Şiddet teması ve bu tema içinde konu
olarak "Cinsel Şiddet ve Kürtaj’’ üzerine
gerçekleştirilmiştir.
Üreme Sağlığı Yaz Kampı
• Yeni bir döneme başlarken Üreme
Sağlığı Çalışma Kolu gönüllülerine
üreme sağlığı hakkında bilgi ve genel
bir bakış açısı kazandırmayı
amaçlayan yaz okulu programı yeni
dönemi iş birliği içinde geçirecek
olan gönüllülere tanışma kaynaşma
fırsatı da sunmaktadır. Bu yıl Ankara
da gerçekleştirilen etkinlikte LGBT
hareketi, Nefret suçları, Ayrımcılık,
HIV/AIDS, Parafili, Mastürbasyon
konuları değerli konuşmacıların
önderliğinde işlenmiştir.
Download

Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Tanıtım Slaytı