ŞEHİT AHMET ÇONDUL ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
8/B SINIFI 1. DÖNEM 3. TÜRKÇE YAZILISI
ANKARA
Ankara benim Türkiye’de kaldığım ilk yerlerden biri değil. Birkaç yıl için benim köprüm Roma’dan başlayıp
İstanbul’da bitti. İstanbul yuvam, üniversitem, dostlarımın evi, sevdiğim camilerdi. Ankara’yı ziyaret etmeyi yeni
keşfeden birçok Batılının hatasına düşüyordum. Ülkemdeki genel görüşe göre Ankara Atatürk tarafından kurulan son
Türk başkentiydi. Bazıları Gazi’nin neden başkenti yaylada kurduğunun kendine sorup dururdu. Nerdeyse eski başkente
bir tezat gibiydi. Ama ben iki nokta üzerinde hemen düşündüm. Birincisi eskiliği, ikincisi ise düşmanların kolaylıkla
ulaşamayacağı başkentin Anadolu’nun kalbinde yer almasını isteyen Atatürk’ün akıllığı.
SORULAR
1) Yukarıdaki metinde geçen “İstanbul yuvam, üniversitem, dostlarımın evi, sevdiğim camilerdi.” cümlesindeki örtülü anlamı
yazınız? (5 puan)
2) Metne göre Ankara ile ilgili genel görüş nedir? ( 5puan)
3) Bazıları hangi soruyu sorup duruyorlarmış? (5 puan)
4) Yazara göre Ankara’nın başkent olmasının sebepleri nelerdir? (10 puan)
5) Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını kısaca yazınız. (10 puan)
gözden geçirmek:
ahbap:
fi tarihi:
hacıyatmaz:
çilekeş:
6) Aşağıda verilen cümlelerde sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkilerini belirleyerek yay ayraçların içine yazınız. (10 p.)
Sesini duyuramamıştı, biraz daha yükseltti sesini.
(…………………………………………………………)
Teknenin yelkenleri fora etmek üzere çözülüyordu.
(…………………………………………………………)
Bir aydır görmediğinden çocuklarını çok özlemişti.
(…………………………………………………………)
Sandalını takanın üzerine yöneltmek için bu anı beklemişti.
(……………………………………………………)
Mehmet dalgalara kendini öylesine kaptırmıştı ki biraz sonra nereye gittiklerini unuttu . (………………………………………)
7) Aşağıda verilen cümledeki benzetmeyi bulup unsurlarını yazınız. (10 puan)
“Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.”
benzeyen:
benzetilen:
benzetme yönü:
benzetme edatı:
8) Aşağıdaki cümleleri ifade ettikleri anlamlarla eşleştiriniz. (5 puan)
(
(
(
(
(
) Bir daha seni buralarda görmeyeyim.
) Tut ki ip koptu, ne yaparız.
) Bu iş senin başının altından çıkmıştır.
) Yarın okullar tatil olabilir.
) Kendisine göre daha iri yapılıydı.
a. varsayım
b. olasılık
c. karşılaştırma
d. önyargı (peşin hüküm)
e. uyarı
9) Kağıdın başında verilen paragraftan dört tane fiilimsi bulup yazınız. (4 puan)
10) “Kemal
Bey bahçesine beş-on zeytin fidanı dikti.” cümlesinde vurgulanan ögeyi altını çizerek yazınız.
(5 puan)
………………………………………………………………...
11) Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem ve nesne-yüklem ilişkisine göre inceleyerek çatı özelliğini işaretleyiniz. ( 6 puan)
CÜMLELER
ETKEN EDİLGEN GEÇİŞLİ
GEÇİŞSİZ
Teknenin her yeri tepeden tırnağa arandı.
Niçin böyle örtmüşler üstümü?
Hepsi birden düzülmüşlerdi yola.
12) Aşağıda verilen kelime çiftlerinden yazımı yanlış olanların üzerine örnekteki gibi çarpı işareti koyunuz. ( 5 puan)
aşçı başı __ aşçıbaşı
ap açık __ apaçık
reddetmek __ ret etmek
başçavuş __ baş çavuş
keçiboynuzu __ keçi boynuzu
balköpüğü __ bal köpüğü (renk)
13) Aşağıdaki paragrafta parantezle belirtilen yerlere uygun noktalama işaretleri getiriniz. ( 5 puan)
Aza koysa almıyor( ) çoğa koysa dolmuyordu( )Ne yapması gerekirdi( )Başını koyduğu döşeme( )kayalara vuran
dalgaların uğultusu onu başka bir aleme sürüklemişti( )
14) Kültü Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencisi olduğunuzu düşünün. Kulübünüzün bir yıl boyunca yaptığı
çalışmaları faaliyet raporu olarak yazınız. (15 puan)
(Raporun planı, sayfa düzeni, yazım kurallarına uygunluk, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı
değerlendirmede dikkate alınacaktır.)
………………………………………………………………………………………………………………………….
Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim..
Şenol YILDIRIM/ Türkçe Öğretmeni
Download

ŞEHİT AHMET ÇONDUL ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM