www.atsmathgeo.com
MATEMATİK ve AKIL OYUNLARI
SORU1) (8 PUAN)
ABC BAĞLAMACA
Tüm noktaları kullanarak aynı harfleri
birbirine bağlayın. Yalnızca yatay ve dikey
çizgiler kullanın ve bağlantılarınızın
kesişmemesine dikkat edin.
SORU3) (5 PUAN)
Aşağıda şifrelenmiş beş harflik sözcüğü
bulunuz.
(AKTÜEL) SÖZCÜK
(DETAY) BİLGİ
(ETİK) KÜLTÜR
(BİLİNEN) EDEBİYAT
(BAŞ) YAPIT
SORU4) (6 PUAN)
İki kutu silerek eşitlikleri doğru hale getirin.
İşlemlerde çarpma ve bölme, toplama ve
çıkarmaya göre önceliklidir.
1 2 : 6 X 7 2 = 5 1 x 6 : 2 - 1
SORU5) (5 PUAN)
SORU2) (3puan)
DART
Bir dart tahtasına 3 atış yapacaksınız. Bu üç atış
sonucunda toplamda 100 sayısına ulaşacaksınız.
Bir sayı birden fazla vurulamaz.
A=3
T=2
ise E+V toplamı kaçtır? Niçin?
SORU6) (6 PUAN)
1+2=5
2+7=10
3+4=6
5+5=?
? yerine hangi sayı gelmelidir? Niçin
1
www.atsmathgeo.com
MATEMATİK ve AKIL OYUNLARI
SORU7) (6PUAN)
Piramidin tepesinden birbirine bağlı
çemberler boyunda ilerleyerek tabana ulaşın.
Yol boyunca her sayı bir kez kullanılmalıdır.
SORU10) (5PUAN)
Yukarıdan aşağıya soldan sağa doğru yazıları
yerleştirelim.
SORU8) (3PUAN)
SORU11)(7 puan)
İ,K,S,? Soru işareti yerine ne gelmelidir?
1 den 9 a rakamları sadece birer kez
kullanarak eşitlikleri sağlayın. Matematiksel
işlem öncelikleri geçerlidir?
SORU9) (3PUAN)
şişe
Boş bir pet şişenin içine tahta bir kalem
atıyoruz. Şişeyi yerinden kımıldatmadan,
devirmeden ve hiçbir şekilde vücudumuzla
temas etmeden kalemi nasıl çıkarırsınız?
2
www.atsmathgeo.com
MATEMATİK ve AKIL OYUNLARI
SORU15)(4 puan)
SORU12)(4 puan)
İki arkadaş
İki arkadaş bir dağ evine tatile giderler.
Dışarıda aşırı bir şekilde kar yağışı vardır.
Bunlar içeride şöminenin etrafında ısınmaya
çalışırlar. Her nedense bir olaydan dolayı
tartışırlar ve biri diğerini öldürür. Daha sonra
öldüren adam dışarı çıkar, kapıyı kilitler ve
anahtarı kapının altından içeri atar. Biraz
bekledikten sonra polisleri çağırır. Polislere
“Ben alışveriş yapmak için dışarı çıkmıştım,
geldiğimde kapıyı çaldım ama açılmadı. Daha
sonra buğulanmış cama yönelerek sildim ve
arkadaşımın içerde kanlar içinde yattığını
gördüm.” der. Bu açıklamalar üzerine polisler
adamı tutuklarlar. Polisler nasıl oldu da
adamın katil olduğunu anladılar?
ŞİFRELEME:
Bir sözcüğün her harfi üç harflik bir sınır
içinde ileri veya geri giderek değiştirilmiş ve
aşağıdaki şifre elde edilmiştir.
Şifreyi çözerek sözcüğü bulunuz.
Örneğin “GÜL” kelimesi yazılırken “FVM”
yazılabilir.
Buna göre şifrelenmiş hali ” LAPU , NBVİŞ , ?”
olan kelimeleri bularak ? yerine gelecek
kelimeyi (şifresiz)tespit ediniz.
Yardımcı bilgi
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
SORU16)(2 puan)
Dört adet 6 rakamını kullanarak 64 sayısını
elde ediniz.
SORU13)(3 puan)
Bir gün arayla doğan iki kişinin yaşları toplamı
35 ise büyük olan en az kaç doğum günü
kutlamıştır. ”en az a dikkat ediniz”
SORU17)(3 puan)
“altı, beş, ?, dokuz, dört “ ? yerine ne
gelmelidir?
SORU14)(6 puan)
1
PO
2
SŞ
3
ÇM
? işareti yerine ne gelmelidir? Niçin?
4
?
SORU18)(2 puan)
Zeynep 12, Ersin 10 yaşında olduğuna göre,
Mahmut YILDIZ kaç yaşındadır?
3
www.atsmathgeo.com
MATEMATİK ve AKIL OYUNLARI
SORU19)(2 puan)
“Bozkır şehirlerinden birinde doğmuşum”
hangi şehrimizden bahsediliyor?
SORU20)(7 puan)
Aşağıda ne yazıyor/ne anlatılmak isteniyor?
1) Dzz
(2P)
3) 1ÇBO
(3P)
2)ukonet
(2P)
**YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZE
TEŞEKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ**
MATEMATİK KULÜBÜ
.
4
Download

004 matematik ve akıl oyunları