Deney4: Bandwith Limiting and Restoring Digital Signals
No, Adı Soyadı
Lab Saati:
No, Adı, Soyadı
Masa No:
Soru1: (Adım 24.) PCM decoder çıkışındaki hataların nedeni nedir? (filtre= iletim hattı, nasıl bir bozulma
üretiyor?)
Soru2: Eğer bu hatta ses iletiliyor olsa idi, bu hatalar, geri çatılmış ses sinyali üzerinde nasıl bir etki üretirdi?
Soru3: (Adım34) Şu anda DSA çıkışındaki bileşenlerden, sinyalin keskin köşelerini kaybederek daha yumuşak
hale geldiği gözlenir. PCM çıkışındaki bileşenlerin dağılımı neyi gösterir?
Soru4: İlave sinüs bileşenleri, gürültü olarak duyulur. LPF neden bu bileşenleri yok edemez
Soru5: (Adım 43) İletim hattı (LPF) çıkışında digital sinyalde hangi iki değişiklik olmaktadır?
Adım43. Skop ile, Üst yarıya filtre(iletim hattı) girişini, alt yarıya çıkışını çizin (zaman-genlik)
Adım43. DSA ile, Üst yarıya filtre(iletim hattı) girişini, alt yarıya çıkışını çizin (frekans-genlik)
Soru6: (Adım 48) Saniyedeki bit hızını arttırmanın ürettiği bozulma etkisini başka hangi şekilde üretebiliriz?
Soru7: (Adım 54) Restore edilmiş digital sinyal, hemen hemen orjinalinin aynısı olması rağmen arada bir fark var.
Bunu tespit edin.
Soru8: Bu fark ihmal edilebilir mi?
Soru9: (Adım 56) Bazı DC seviyelerde, komparatör çıkışı hatalı veri üretir. Bunun nedeni nedir?
Soru10: (Adım 58) Bu aşamada, komparatör çıkışında neden hatalı bilgi üretiliyor?
Download

93_bandwith limiting rapor.pdf